Új Dunántúli Napló, 1990. május (1. évfolyam, 28-57. szám)

1990-05-16 / 42. szám

Rózsadombon eladó 2+2 szobás OTP-lakás. Építési telket vagy személygépkocsit beszámítok. Fizetési könnyí­téssel. Érdeklődni: Gálovics Gy. 3. IV/14. (41453) I. emeleti, 3 szobás lakás eladó. Cím: Pécs, Egri Gyu- la 102., Újvári. (41277) Elcserélném vagy eladnám budapesti, 2+2 szobás, Örs vezér tér közelében lévő, te­lefonos öröklakásomat pécsi, II. , III. kerületi családi házra, vagy balatoni ingatlanra. Érdeklődnie hétvégén, a 20-126-os telefonon, vagy »Sürgős 1207' jeligére, a Hu­nyadi úti hirdetőbe. (41207) Szétköltözők! Elcserél­nénk 3 szobás, Vili. em.-i és 2 szobás, X. em.-i, megvá­sárolható tanácsi lakásain­kat kertes családi házra, esetleg nagy lakásra is. .Si­ma csere 1298" jeligére, a Hunyadi úti hirdetőbe, vagy 20-878 tel. (41298) _______ V ennék 1,5-2 szobás lakást, I. emeletig. Kertváros kizárva, téglaépület előnyben. Tel.: 72/35-942. (41332)________ 1 ,5 szobás OTP-lakás a Ró­zsadombon eladó. Érdeklődni: Pécs, Csatlós J. u. 21. IV/14., Siklósi. 17 óra után. (41339) Komlón, eladó 3 szobás la­kás. Tel.: 83-274. (41346) Komlón, eladó 67 m2-es la­kás, vagy kaposvárira, eset­leg pécsire cserélnénk. Tel.: 83-274. (41345)__________ Be fejezés előtt álló, belvá­rosi, nagyméretű lakrész társasvillában eladó. Dózsa Gy. u. 19. (41509)________ L ila ABC-nél lévő, 2 szobás, összkomfortos tanácsilaká­somat elcserélném 1,4 szo­bás, összkomfortos vagy gázfűtéses lakásra. »IV. emeletig" jeligére, a Hunya­di úti hirdetőbe. (41483) 1.050.000,-Ft-ért, 2 szoba, erkélyes, szövetkezeti lakás eladó. Pécs, Siklósi út 6. 111/11., Balogh. (41479) Mohács, Felszabadulási Itp. 30.1/6., 59 m2-es, teher­mentes öröklakás eladó. Ér­deklődni: a helyszínen, vagy Somberek, Kossuth L. u. 201.(81086) _____________ M agyar szoba, sok régiség­gel eladó. Mohács, Bocskay u. 16. Telefon: 15-08.(81083) 47 m2, főállású házfelügye­lői lakást cserélnék, 2,5 szo­bás tanácsira. Kertváros ki­vételével, minden megoldás érdekel. Érdeklődni: 19-185- ös telefonon. (536107) 64 nY-es OTP-önöklakás étke­zős, egyedi tervezésű, eladó. Pécs, Rózsadomb, Hajas Imre u. 11. II/4. Érdeklődni: a hely­színen, 19 óra után. (531109) 71 m2, 3 szoba összkomfor­tos, földszinti, erkélyes OTP- lakás eladó. Kisebb tanácsi csere érdekel. Ilku Pál u. 43/1. Tel.:41-633. (531108) Cserélnénk belvárosi (tég­la), I. emeleti, felújított, 2,5 szobás öröklakást egy gar­zon és egy nagyobb tanácsi lakásra. „Petőfi u. 531102” jeligére, a Sallai utccai hir- detőbe. (531102) _________ Urán városban eladó, felújí­tott, 2 szobás, I. emeleti, te­hermentes öröklakás. Ko­kas Ignác, Szamuely u. 7/A. I/5. 17 óra után. Telefon: 25-655, délelőtt. (536262) BÉREL—KIAD Olcsón kiadó belvárosi la­kás, egyedülálló nőnek. „Házimunka 536266” jeligé­re, a Sallai utcai hirdetőbe. (536266) ________________ 1 5 rr^-es helyiség raktárnak kiadó. Érdeklődni: 16-333 te­lefonon, este. (531101) Siklóson, panellakást bé­relnénk, Garzon is lehet. Ajánlatokat azonnal: 7818 Siklós, Tenkes u. 8. (41489) Irodának vagy üzlethelyi­ségnek telefonhasználattal, 17 m2-es helyiség bérbea­dó. »Rákóczi út" jeligére, a Hunyadi úti hirdetőbe. Albérlet kiadó diáknak, vagy egyedülállónak. Érdeklődni: 16-501 (17 óra után). (41529) Műhely 50 m2-es, összkom- fortos, kiadó. 30-294. (41469) Különbejáratú, fözöfülkés szoba albérletbe kiadó há­zaspár részére. Pécs, Haj- nalu. 16. (41471)________ B érelne fiatal házaspár leg­alább 1,5 szobás, összkomfor­tos, telefonos lakást bútorozat­lanul, hosszabb időre, Pécsett. Érd.: 72/17-706. (41036) Lakókocsi (NSZK, könnyű) bérbeadó. Tel.: Pécsvárad, 381. Garzonlakás több évre kiadó bútorozva, Pécsett. „Belvá­rosban 1427" jeligére, a Hu­nyadi úti hirdetőbe. (41427) Belvárosi, összkomfortos, 1 szobás berendezett lakáso­mat hosszabb időre kiadnám. „Székesegyház" jeligére, a Hunyadi úti hirdetőbe. (41428) Különálló, 1,5 vagy 2 szobás albérletet keresek júniustól. »Bútorozatlan" jeligére, a Hu­nyadi úti hirdetőbe. (41669) Garzon, vagy 1,5 szobás bútorozatlan lakást bérel­nék, hosszabb időre. „Júni­ustól” jeligére, a Hunyadi úti hirdetőbe. (41672)________ Bérelnék magánszemélytől kisebb vendéglátó egységet (büfé, presszó). Ajánlatokat, ármegjelöléssel „Pécsen vagy környékén" jeligére ké­rek, a Hunyadi úti hirdetőbe. (41723) Belvárosi, csendes, külön­álló, komfortos lakás kiadó. Érdeklődni: 30-360 telefo­non. (41660) Keres bútorozott albérletet, dolgozó fiatalember. „Csen­des környezetben" jeligére, a Hunyadi úti hirdetőbe. (41535) Bérbeadó: 1 db Ikarus 255-ös (40-személyes) autóbusz. Ér­deklődni: 06-7203-346. (41195) GARÁZS Garázs kiadó, a meszesi isko­la mögött. Érdeklődni: Pósa L. u. 40. Tel.: 35-014. (41285) Eladó garázs, a Siklósi úton; MZ 125 TS és Jawa Mustang. Tel.: 17-136 (17-21. óra kö- zőtt). (41193)_____________ 3 6 m2 garázs, Rózsadom­bon, áron alul azonnal el­adó. Érdeklődni: reggel-es- te, 16-213. (41457) Garázs kiadó, Marosvásárhely u. 15. Érdeklődni: 17 óra után. Tel.: 16-845. Varga. (41220) Garázs kiadó a Szliven Áru­ház mellett. Tel.: 23-310, 21 óráig. (41416)____________ K iadó garázst keresek a ta­nárképző környékén. Farkas, Ifjúság 5/A. 23-369. (41728) Garázst bérelnék a Garai u., Jászai M. u. környékén. T.: 19-117.(41662)__________ M ohács, Trukli utcai nagy garázst cserélnék belvárosi garázsért. Szűcs Pál, telefon: 28-22. (81096) ADÁS—VÉTEL Zsolnay eozinért, schaffaerért, szalonnázó parasztért, azonnal fizetek. 35-522. (39682) Meggyfából készült háló­szoba-garnitúra eladó. Mo­hács, Dózsa út 27. Telefon; 22-47. (81095)___________ P écsen, központi helyen, vendéglátó pavilon jelentős forgalommal eladó. »Dupla” jeligére, a Hunyadi úti hirde- tőbe. (41493)____________ Ú j, Passap Electronic 6000 - betanítással -, Duomatic 80 kötőgép, varrógép, összeállítólock eladó. Pécs, 72/35-423. (41504)_______ E ladók, valamint megren­delhetők 43x60-as ablakok és kombinált kettöslétrák. Egerág, Petőfi S. u. 23., Szekeres. (41526) 7 m2-es pavilon, trafikáru, virág árusítására alkalmas, bárhova telepíthető. Ára: 165.000, -Ft. Érd.: 180-73-78, este 19 órától. (41291) Svéd kanapé, új állapotban eladó. Miklós, Hajnóczy út 23/A. (41299) Bontott gerenda olcsón el­adó. Pécs, Böck J. 29. (41206)________________ Ela dó egy 5 hónapos aján­dék, illatszer és fehérnemű árusítására alkalmas, kétré­szes üzletberendezés. Ára.: 90.000, -Ft. Érd.: 180-73-78, este 19 órától. (41290) Belvárosi üzlethelyiséget vennék. Tel.:15-818. (41278) Ülőgarnitúra használtan, ol- csón eladó. Tel.: 20-593. (41441) COMMODORE Amiga 500- as eladó, 50.000,-Ft-ért. Tel.:81-409. (41464) Eladó 1 db Vermona Sendy és 1 db Casiotone CT-430- as szintetizátor, beépített dobgép és kíséret. 7754 Bóly, Szegfű u. 21.(41143) 4-szálas overlook varrógép eladó. Pécs, Sarohín t. 65. VIII/22., 15 óra után. (41401) Kerti bútorokat, székeket, asztalt vennék. Felújítható is érdekel. T.: 25-017. (41396) 125 l-es mélyhűtöszekrény eladó! Tel.: 16-500. (41389) 5 kg fekete metállakk eladó. Tel.: 16-500. (41390) T-174/2 Weimar rakodógép eladó + alkatrész. Érdeklőd­ni: 06-84/40-549-es telefon- számon. (478276)________ Ela dó! 6-lépcsós_ Grundfos angol szivattyú. Érd.: Pécs- udvard, Felszabadulás 33., Nyitrai. (41218) Eladó bükk- és tölgyfa lépcső. Érdeklődni: 10-125-ös telefo­non, esténként. (41071) Szarufa 1-8 m-ig, léc, min­denféle építőanyag kapható. Egész héten érdeklődni lehet: Alkotmány u. 3., kézimunka- üzlet. Tel.: 41-738. (41073) Fenyödeszka eladó. Érdek- lődni: este, 31-371.(41262) Összerakható, egyszemé­lyes kajak eladó. T.: 34-629. (41203)_________________ TMP-csörlö kegytámmal (felújított), és hálószobabú­tor, diófurnér, újszerű eladó. Pécsvárad, Tavasz u. 14. (40875)________________ Eladó 2 db 9-fiókos elárusító­pult; ruházati polcrendszer. Érd.: Pécs, Hajas Imre út 6. 1/1., 17 óra után. (41123) Akác tűzifa, darabolt, eladó szállítással is. Tel.: 34-672. (40224)_________________ Építke zésekhez egy- és háromfázisú felvonulási szekrények eladók és köl­csönözhetők. A telepítést is vállaljuk. Telefon: 29-771. (40249)_________________ YA MAHA basszusgitár új­szerű állapotban eladó. Ér­deklődni lehet délelőttön­ként: Pécs, Ilku Pál u. 43. VIII/24. (41429) Kifőzde, kisüzem, családi ház folyamatos melegvíz-el­látását biztosító, fűtésrend­szerbe beköthető, önállóan is üzemeltethető, '200 l-es rézcsöves boyler, 500-as öv és lemezradiátor és épület- gépészeti anyagok eladók. Pécs, Szilágyi u. 20. (41596) Kombi szuper csecsemö- ágy jó állapotban eladó. Érd.: 27-579,15óra után. (41408) Félautomata mosógép eladó. Illyés Gy. 34., Kovácsné. (41412)__________________ Kis Polskihoz alkatrészek, ágy, falvédö, tévé eladó. T: 29-193.(41377)___________ Kétszemélyes, szétszedhe­tő túrakajak eladó. Május 1. u. 12/1., 17 óra után. (41355) Eladó intarziás (cseresz­nye) szekrény, ágy, éjjeli- szekrény. Tel.: 11-691, du. 14-18 óráig. (41667) Müanyagtestü motorcsóna­kot vásárolnék, 25-30LE motor- ral.T.: 27-323,7-16-ig. (41707) ALPHA típusú szörf eladó. Érdeklődni: 20 óra után, 27-337. (41718)_________ 1 db kétszemélyes tandem, 1 db camping, 1 db oldalt támaszthatós gyermekke­rékpár eladó. Érdeklődni: Kozármisleny, Móra F. 87. (41652)_________________ Pin gpongasztalt keresek megvételre. Morvái Levente Bóly, Szabó Mátyás tér 7. (41656) _________ Böse ndorfer páncéltőkés zongora eladó olcsón. .Javí­tani kell” jeligére, a ftunyadi úti hirdetőbe. (41657) Világos szekrénysor, két­személyes beépített rekami- éval, 2 fotellal eladó. Érd.: 16-19 óra között Pécs, Ma­dách I. u. 9/C. fszt. 1.; Fo­gas. j£t661) _____ 2 20 V betonkeverő eladó. Érd.: Koksz u. 54., 10 órától. (41592) Keresek exkluzív kivitelű, lehetőleg antik cserépkály­hát. Fényképpel ellátott le­velekre házhoz megyek. Si­pos Imre 7200 Dombóvár, Pf.:2. (41611) Olajkályha, PB-gáztűzhely és női kerékpár olcsón eladó. Pécs, Vig u. 19. (41632) Akác oszlop eladó. Mártírok útja 2. (41557)___________ 1 000 kg-os mérleg eladó. Siklós, Dózsa út 28. (41577) Új, 4-személyes Krisztina sátor és 2 m-es gumicsónak eladó. „Nyaralás 536238” je­ligére, a Sallai utcai hirdetö- be. (536238)_____________ Bie dermeier-, empire-, tho- net-bútorokért, festményért, csillárért, szőnyegért, he­rendi-, Zsolnay-porcelánért, mindennemű hagyatékért, régiségért házhoz megyek, azonnal fizetek. 35-502. (39683) ÁLLAT ADÁS—VÉTEL Humuszgiliszta olcsón el­adó szerződéskötéssel, vagy anélkül. Vörös Kálmán Páprád, 38. T.: 16-719. (41344) Tyúkok olcsón eladók. Bár­dosék, Pécsvárad. Tel.: 262. (41327) _____________ Fe hér és piros előnevelt csirke eladó. Pogány, Pécsi u. 23., Vágó. (41283) Eladó 1 db magyartarka vemhes üsző, 25.-Í elléssel, elöhasú vemhes kocák és választási malacok. Szőke, Fő u. 49. (41477) _________ N emescsincsillák eladók. Ketrecet, felszerelést bizto­sítok, szaporulatot visszavá­sárolom. Szekszárd, Akácfa u. 9. (162028)____________ B iogiliszta eladó, 10 f/db. Morvái Levente Bóly, Szabó Mátyás tér 7. (41655) Süldők eladók. Pécs III., Gém u. 19. (Úttörő utcából nyílik.) (41620)___________ 1 db választási bikaborjú vö­röstarka, eladó. Romonya, Kossuth L. u. 14. (41540) Eladó 2 db 1 éves magyar csi­kó. Érdeklődni: Boda, Rákóczi u. 14., egész nap. (41480) Humuszgiliszta olcsón el­adó. Komló, Liszt F. u. 24., Varga Péter. (40355) GÉPJÁRMŰ Eladó: 1 db 1 tonna teherbí­rású, gázolajüzemű targon­ca, valamint 1 db Ikarus 211 autóbusz. Érdeklődni: 06-72/33-346. (41195) Kifogástalan állapotú. 650 m3 Ural oldalkocsis motor el-. adó sok alkatrésszel. Siklós, Magyar u. 26. (41014) Vásárolnék hosszúplatós Kamaz teherautót. Tel.: 06-72/27-486. (41042) Eladó fél éves kis Polski, 4000 km-rel. Érdeklődni: 7- 16 óráig, 11 -833, Varga Má­ria. 12 óra után: Ótemetö u. 18/1., Vargáék. (40781) ZH-s Skoda friss műszaki vizsgával 30.000,-Ft-ért el­adó. Meszlányi Ferenc Sik­lós, Árpád u. 2. Tel.: 11-376. (41425)_________________ Vadon atúj Trabant Hyco- mat 120.000,-Ft-ért eladó. Telefon: 30-277. (41422) 2,5 éves Lada 1200 S reális áron eladó. 23-369. (41729) Eladó Csepel 344-es te- hergk. csőrlővel, daruval és egy 3 t-s pótkocsi. Érdeklőd­ni: Berkesd, Alkotmány 150. (41671) Holnaptól a mozikban Szorul a hurok. (Kevin Kline és Mary Elizabeth Mastrantonio) Szorul a hurok USA-beli színes, szinkronizált krimi. Rendezte: Pat O’Connor. Főszereplők: Kevin Kline, Su­san Sarandon, Mary Elizabeth Mastrantonio, Harvey Keitel. Többszörös gyilkos tartja ré­mületben New Yorkot. 11 hónap alatt 11 gyilkosságot követett el. Ki lesz a következő áldozat? A polgármester kénytelen vissza­helyezni hivatalába az egyetlen embert, aki képes megtalálni az elkövetőt - ez pedig Nick Starkey (Kevin Kline) a korábbi szuper­nyomozó. Nich olyan, mint egy beatnik, aki gyönyörűségét leli abban, hogy bűntetteket old meg, a bátyja felesége után sóvárog és a polgármester lányával fekszik le... A két férfi főszereplőt A hal neve: Wanda (Kline) és a Krisz­tus utolsó megkísértése (Keitel) c. nálunk is népszerű filmekből ismerhetjük. Cinema Paradiso Olasz-francia színes film. Rendezte: Giuseppe Tomatore. Főszereplők: Philippe Noiret, Jacques Perrin, Salvatore Cas- cio, Salvatore Di Vitta, a jóképű és sikeres filmrendező megtudja, hogy meghalt Alfredo, a vak mo­zigépész. A hír hallatán feléled­nek benne ifjúsága emlékei, min­denekelőtt a Paradiso, a községi mozi... A mozi az embert neve­tésre, sírásra és álmodozásra készteti. Mindezzel megajándé­koz bennünket Tornatore gyö­nyörű filmje, melyben felismer­hetjük életünk alapmozzanatait: a gyermekkor ártatlanságát, az első szerelem gyötrelmét, remé­nyeket, csalódásokat, örömöket. 1990-ben elnyerte a legjobb kül­földi filmért járó Oscar-díjat, Phi- lipf>e Noiret Európa-díjat kapott a legjobb férfi alakításért. Az Aranyfiú USA-beli színes, szinkronizált kalandfilm. Rendezte: Michael Ritchie Főszereplők: Eddie Murphy, Charlotte Lewis, J.L. Reate Tibetben császári pompán él az Aranyfiú. A bölcs gyermek jó és könyörületes - és csodatevő hatalma is van. Ezért akarja meg­kaparintani és elpusztítani a go­nosz. Halálával a világ pokollá válna - meg kell menteni! Erre a kiválasztott (Eddie Murphy) ké­pes csak, aki fantasztikus kalan­dos utazás során, iszonyú próbá­kat kiállva, bátorsága és ügyessége révén meg is találja a gyermeket... Engesztelő Magyar, színes dokumentum­film. Rendezte: Schiffer Pál 1956. december 12-én Hargi- tay Lajos salgótarjáni mérnököt és Hadady Rudolf műszaki fordí­tót a karhatalom emberei ehur­colják. Két nap múlva az Ipolyban két holttestet találnak... Te még élsz? Magyar dokumentumfilm Rendező: Sára Sándor Egy ismeretlen magyar állam­polgár pokoljárásos történetének felidézése. 1,3-as Alfa Romeo, komp­lett karosszéria eladó vagy cserélhető. Cim: 7633 Pécs, Körösi Cs. 1/B. II/2. (41699)_________________ TU-s, karambolos Trabant ér­vényes műszakival eladó. Köl- ked, Kossuth u. 21. (81087) Terepes IFA eladó! Mo­hács, Felszabadulási Itp. 11. IV/25- (81082) __________ 2 11 -es Ikarus átalakítva moz­gó bolttá; .C" jogosítvánnyal vezethető, eladó. Tengeri, Kossuth u. 28. (531104) WV. Golf 1300-as, 1,5 éves eladó. Érdeklődni: 72/80-162 telefonon, este 7-8 óráig. (536209) S 100-as Skoda alkatrész­ként eladó. Érd.: hétköznap, 16-20 óráig (kivétel szerda), Pécs, Miklós u. 8.(41581) 2107-es Lada-kiutalás 1993- ra visszaigazolt, átadó. Ér­deklődni: 32-655/416 mellék, 18 óra után. (41579) Piros, 2,5 éves TLX-es Dada reális áron eladó. ÉrdeMödni: a 28-869-es telefonon. (41578) 1500-as Lada, 6,5 éves, megkímélt állapotban, ext­rákkal eladó. Érd.: 23-214. (41583)_________________ B ordó Lada 1300 Combi 0 km-es, eladó. Pécs, Gyön- gyös 4. re. (41564) ÉladrTzETOR CRYSÍÁL- 160-45 traktor faszállítóko­csival, a kocsin daruval, csak egyben. Este 18 óra után érdeklődni: Mecsekpö- löske. Rózsa 16. (41575) 2 éves, 650-es Polski Fiat extrákkal eladó. Érdeklődni: délelőtt és délután a 14-955, este a 26-804-es telefonon. (41573)_________________ 0 km-es, 120-as Skoda el­adó. Érdeklődni: Pécs, Ba­rázda u. 37. Telefon: 27-167. (41558) _________________ E E rsz. 126-os Polski el­adó. Érdeklődni: a 16-321 számon, reggel 9-ig vagy du. 5 óra után. (41543) 1991-re Skodá-kiutalás el­adó. Érdeklődni: a 28-044- es telefonon lehet. (41534) Audi 80 eladó, 280.000,-Ft. Magyarszék, Kossuth 98. (41533) Ford Scorpio 2,5 D, 3 éves, kis karosszéria-hibával el­adó. Tel.: 18-332. (41642) Eladó 5-jebes séges Lada 2107-es. Érdeklődni: 82-704, du. 16 órától. (41615) Eladó új, 5-sebességes Skoda. Pécs, Nagydeindoli u. 17. (41613) ___________ Ela dó 350 cm3-es, 3,éves Jawa motorkerékpár. Újpet- rén, Kossuth u. 29. sz. alatt, 16 óra után vagy hétvégén. (41593)___________ 130 0-as Lada Combit, ke­vés km-rel 5-ajtós Samará­ra elcserélném vagy elad­nám. Érd.: 18-837 tel., 18 óra után. (41664) UAZ, lejárt műszakival, áron alul ejadó. Irányár: 30.000,-Ft. Érd.: Nagydein- dol 78. (17 óra után), Har­mat Józsefné. (41659) 3 hónapos, új típusú Moszk­vics eladó. Tel.: 22-334. (41653)_________________ 1 5 hónapos Lada 2105-öt cserélnék új típusú Moszkvics­ra J^4j277/192J£l72l]_ K-25-ös ZETOR tartozé­kokkal együtt eladó. Érd.: Romonya, Kossuth u. 21., du. 4 óra után. (41717) Lada 1500-as, 0 kmes, 5-se- bességes, 460.000,-Ft-ért el­adó. Telefon: 72/22-455. (41684)^______________ P L-es, 1300-as Lada családi okok miatt eladó. Érd.: Har- kány, Ságvári u. 15. (41681) IFA-billencs tehergépkocsi friss műszakival és CB-rá- dió eladó. Szigetvár, ker- csényi u. 11. fezt. 2. (41673) ZF-es Trabant, megkímélt állapotban, 26.000,-Ft; par­kettkefe, férfikerékpár el­adó. 21-411-es telefonon. (41353) _________________ TE-s 1 26-os Polski Fiat el­adó. Érdeklődni: 14 óra után, 72/73-075. (41411) 9 éves Trabant friss műsza­kival. 34-243. (41407) Trabant 601/S, garanciális, kifogástalan állapotban, rá­dióval eladó. Tel.: 18-327. (41598)_________________ Samara, május végén érke­ző, eladó. Siklós, Ságvári tér 29., este 6 óra után. (41432) _____________ M itsubishi Colt GL„ 1988-as átadó. Érdeklődni: 16 órától, 10-368 telefonon. (41259) Eladó PL-es, fehér Wart­burg Delux, tolótetös; eset­leg elcserélném kis Polski­ra. „Árkülönbözet” jeligére, a Hunyadi úti hirdetőbe. (41249) Új Jawa moped áron alul eladó. Siklós, Ságvári E. tér 42.(41241) _____________ Ela dó egy 4 éves, GO-s rendszámú Zsiguli (2107- es). Érdeklődni: a 31-223- as telefonon lehet. (41384) Opel Corsa 1,3; 2,5 éves, áron dúl eladó.Tel.: 16-500.(41391) Dada motor (gyári alkatré székből felújítva, garandával eladó). Üzemképtelen tar­gonca kg/Ft eladó. Érd.: 7-15 óráig 74-696 telefonon "vagy Kövágószölös, Rákóczi út 24., 18 óra után. (41393) Eladó Bastei típusú lakóko­csi. Pécs, Úttörő u. 41., 17 órától. (41399)___________ Lada Combi 2104-es, 1 éves, 8000 km-rel, 310.000,- Ft-ért eladó. 7754 Bóly, Szegfű u. 21. (41144) Megkímélt (garázsban tar­tott) Skoda 120 L, 47.000 km- rel eladó. Pécs, Alkotmány u. 28. (Gyurka László) Tel.: 20-488, ill. 12-236. (41473) Egyhetes Lada 2107 (1500) eladó. Érdeklődni: Pécs, Vaj­da János 5. Tel.: 35-380,18 óra után. (41459) Polski Fiat 126, 3,5 éves, eladó.Tel.: 12-892. (41455) ZUK gépkocsihoz sebes­ségváltó, valamint 6 db gu­mi felnivel eladó. Pécs-Hird, Latinca S. u. 5. (41364) 128-as Fiat érvényes mű­szakival, egyben vagy bont­va, és MZ 250 TS/1 eladó. Egerág, Pozsony u. 55., egész nap. (41365) Alvázkezelt hétéves Wart­burg eladó. Pécs, Lőtér u. 25. (41311) _____________ T GrS Wartburg de Luxe,toló- tetős eladó. Telefon: 14357. (41307)__________________ BURGRAFF 530, kéttenge­lyes lakókocsi eladó. Tel.: 19-293. (41305)_________ 1 991-re visszaigazolt Skoda 120 L-kiutalás eladó. Sziget­vár, Lenin Itp. 16., Bein. Tel.: 70/11-615.(41303) Elcserélném felújításra szoru­ló, 13 éves 1500-as Polski R- atomat. Tel.: 17-723. (41333) 1989-es, 126-os Polski Rat-ki- utalás eladó. Érd.: Pécs, Egri Gy.u. 68.il/9-, Kozma. (41341) 1990 májusára kiutalt 126-os Polski Rat eladó. Tel: 21-771. (41510)__________________ Új szerű, 1300 S Lada el­adó. Érdeklődni: 16 óra után, 10-142, Pécs. (41502) IFA (W 50,7-hónapos) E/5 pót­kocsi eladó. Érd.: 17 óra után, Pécs, Jegenyés u. 22. (41486) Barkas, 1 tonnás, nyitott, el­adó. Telefon: 35-937. (41590) Kl-s, 126-os Polski Fiat el­adó. Érdeklődni: 22-357 te­lefonon. (536164) VEGYES HOMOK FÖLD SÓDER 35-296 (40235) Figyelem, színesfémátvé­tel 90 és 100, aluhull. 30 és 35. Északmegyer-dűlö, au­tósbolttól 600 m. Vásári be­tonút Ny. 8-tól 17-ig. (40074) _________ I ntermezzo Társkeresőnél diszkréten, gyorsan társat talál. 7608 Récs, Pf.: 8. (40029)_________________ Fiatal házaspár eltartási szerződést kötne falun is. „Ápolónő” jeligére, a Hu­nyadi úti hirdetőbe. (41604) Új! Új! Új! Lila méteráru a Lila ABC fölött: Hajdú Gyula út 42.(41017) Használt vagy üzemképte­len háztartási gépét árkü­lönbözettel, felújítottra cse­réljük. Továbbá, mindenfaj­ta háztartási gépalkatré­szek értékesítését meg­kezdtük. FEMICO: Iparos­ház, 27-323, 7-16 óráig. (40054) 33-316 /BASTYAX I RX.BILLErVCS.DÄRLJS, 1 OÉPI FCM-CMVnjIMKA (39712) rplmtt epelanils 1 Iliim I készilésél vállalom III mum éi ||l PéciBéryne n 11 | í TTÖ36! Redőny, reluxa, harmonika­ajtó, napernyő. 22-233 vagy 7607 Pécs, Pf.: 5. (40352) Fregoll fából, műanyag­ból, szögbelöés, panelfúrás. Elöszobafal megrendelhető: 11-166, Várhelyi. (40716) Utazzon Bécsbe! Időpont: június 1., 4. Csak 500,-Ft. Telefon: 35-075. (531106) Isztambulba, autóbusszal! Időpont: június 27-töl 5 nap. Részvételi díj: 5.000,-Ft. Je- lentkezés: 35-075. (536110) Videofelvételek készítését vállalom. Vidékre is elme­gyek. 7614 Pécs 14., Pf.: 52. Telefon: 73-347. (531110) H&K Gépjárműközvetítés Pécs, Kodolányi u. 1. Sze­mélygépkocsik, haszonjár­művek, motorkerékpárok, kiutalások. Hétfő, szerda, péntek 16-19 óráig. Vasár­nap az autóvásárban! Elég egy telefon: 32-736. (536194) Értékálló, zsűrizett festmények a Mecsek Áruház első emeletén. Előnyös készpénz és részletfizetési kedvezmények. HORIZONT Művészeti Alkotóközösség. (536223) Keresek háztartási és kerti munka besegítéséhez meg­bízható, korrekt hölgyet. Cí­meket: „Heti két alkalom­mal” jeligére, a Hunyadi úti hirdetőbe. (41531) Dr. Mezőlaki Zsuzsa gyer­mekszakorvos magánren­delése Megye u. 13., szer­dán és pénteken délután 6-7-ig. Beteghez bármilyen időpontban házhoz hívható a 13-485, vagy a 19-971-es telefonszámon. (41568) Villanyszerelés: épületek szerelése, javítási munkák rövid időn belül, közietek­nek is. Cím: Hird, Haladás út 2. (41536) Költöztetés, bútor-, zongora-, páncélszekrény- szállítás Tel.: 22-857. (41643) Szobafestés, mázolás, ta­pétázás (vidéken is). Tel.: 10-400. (41638) _________ Mec seki házamban, ház­körüli munkálatok beszámí­tásával házaspárnak,, ki­sebb fiúcskával otthont biztositoki „Kertes” jeligére, a Hunyadi úti hirdetőbe. (41624) Belvárosi, 56 m2 üzlethe­lyiség megosztásához kere­sek társat, természetgyó­gyász, akupunktúra, stb., de más ötletet is elfogadok. „AJURVÉDA” jeligére, a Hunyadi úti hirdetőbe. (41410)_________________ Eltartási szerződést kötnék idős házaspárral kis családi házért. Meglévő házát fel­újítom, kitatarozom és nem költözünk oda, + életjáradé­kot fizetnénk. „Egy fiatal há­zaspár és három gyermek” jeligére, a Hunyadi úti hirde­tőbe. (41135) Forgódarus, billenős, fixplatós 1-101. SZTRÁDA Fuvarszervező Iroda 32-266. (40541) Helyszíni árkedvezmény: reluxa, redőny, harmonikaajtó. Tel.: 29-662. (39789) Kenguru FIX,BILLENŐS ONTÉNERES* TEHER 1^01 IIki 29-359 Balatonfenyves-alsón, ikervilla építéséhez társat keresek. Cim: Pécs 14. Pf.: 7. 7614. (40913) _________ Sz uper újdonságl Előleg nélkül, olcsóbb! Erkélynap- ellenző, harmonikaajtó, té­relválasztó, redőny, reluxa, vászonrolók. Tel.: 35-503, 13 óra után. (40375) Épülettervezés, OTP-költ- ségvetés rövid határidőre. T: 11-257. (40305) Szerződéskötés féláron. Jogtanácsos. Pécs, Bartók B. u. 60. Tel.: 15-989. (40353)_________________ Kis tökéjét többszörösére növelheti! Vegye meg ötle­temet 750,-Ft-ért. Vass László Székesfehérvár, Kisteleki út 56. (365972) Fordítás-gépfrás. „Európa” Pécs, Teréz u. 5» Tel.:33-433. (41315) Klslétszámú magánóvodát keresek idegennyelv-tanu- lási lehetőséggel. „Szep­tembertől” jeligére, a Hu­nyadi úti hirdetőbe, vagy t.: 10-805, este. (40153) Kárpitozott epedarugós bútorok készítését vállalom. Vajta kárpitos Pécs, Déryné u. 11. (40363) Energiatakarékos, meleg­vizes padlófűtés, vizveze- tékszerelés, ács-állványo­zás, tetőfedés. PAD-ÁCS Gmk. Cím: Miszlai Sándor 7626 Pécs, Felsöbalokány u. 8. fszt. 9., vagy Schmidt István 7626 Pécs, Felsöba­lokány u. 6. fszt. 1. (41466) Autósok, figyeleml Hasz­nált nyugati gumik eladása garanciával, helyszíni sze­relés, centírozás. Tel.: 18-196. Pécs, Páfrány út 46. (41465) PÉCSI TEHERTAXI anyagbeszerzéssel is! 10-961 (37337) Barkács és lakásfelszerelési cikket a Budai Barkácsboltból. Pécs, Felsövámház u. 11. (41308) Kilós Túri Pécs, Bartók Béla u. 34. Nyitva: 9-17 óráig. 280,-Ft/kg. Bizománybán, cipőt átveszek. (41343) Festést, mázolást, tapétá­zást vállalok, reális áron. Tel.: 34-948. (41527) Redőny, reluxa, harmoni­kaajtó, legolcsóbb a gyártó­nál. 25-836. (41496) Bejáratott vállalkozás komplett, eladó. „12 millió” jeligére, a Hunyadi úti hirdetőbe. (41490) Reluxa expressz Tel.: 41-777 (40725) Multikárt rendeljen az Expressz Tehertaxinál. 26-555. (41162) Költöztetés, bútorszállítás 35-296 TEHERTAXI 14-184 CENTRUM FUVARVÁLLALÓ IRODA 26-550 fKorona^ TeherUyi yo-üuy MUNKÁT VÁLLAL Nyári hónapokban üdülte­tési teendők ellátását vállal­ja főzni tudó, német és szerbhorvát nyelvismeret­tel, vendéglátóipari gyakor­lattal rendelkező két függet­len nő. „Üdülőövezetben" jeligére, a Hunyadi úti hirde- tőbe. (41497) ____________ Magánvállalkozók k öny­velését, év végi adóbevallá­sát vállaljuk. „Szakképzett 1985” jeligére, a Hunyadi úti hirdetőbe. (41515)_______ Füg getlen, fiatal üzemgaz­dásznő 5 éves gyakorlattal állást keres Pécsett vagy a Dél-Dunántúlon. Vállalati vagy OTP-lakásmegoldás szükséges. „Minden érde­kel 1516" jeligére, a Hunya­di úti hirdetőbe. (41516) Értelmes, határozott, tanult nő jogosítvánnyal, munkai­dőn kívüli jövedelmező el­foglaltságot keres. Esetleg szabadsaga idejére is. „38 éves” jeligére, a Hunyadi úti hirdetőbe. (41518) _______ Ne velőből állást, korrepe­tálást humántárgyakból, gyermekfelügyeletet válla­lok nagy gyakorlattal, július­tól, intelligens családnál. „Gyermekközpontú peda­gógusnő" jeligére, a Hunya- di úti hirdetőbe. (41238) Szakács, tíz éves gyakorlat­tal állást keres. Minden meg­oldás érdekel. „Megbízható 1252” jeligére, a Hunyadi úti hirdetőbe. (41252) ________ Érett ségizett ápoló- és asszisztens, gépírói okle­véllel falun állást vállalna. Lakásmegoldás szüksé­ges. „Ősz" jeligére,a Hu­nyadi úti hirdetőbe. (41603) Két fiatalember bármilyen munkát vállal. B-kategóriás jogosítvánnyal rendelke­zünk. »Minden megoldás ér­dekel 1566" jeligére, a Hu­nyadi úti hirdetőbe. (41567) Középvégzettségű, 58 éves nyugdíjas nő 4-6 órás állást vállal. Telefon: 34-996, reggel 8-12-ig. (41713) Kárpitozott bútorok felújí­tását vállalom. Gyenis kár- pitos. Tel.: 26-476. (41417) Ábrázoló geometriából korrepetálást, pótvizsgára felkészítést vállal nyugdíjas pedagógus. „Házhoz me­gyek” jeligére, a Hunyadi úti hirdetőbe. (41171) _______ A felújított Csokonyavison- ta-fürdőn lévő Fenyő kisven­déglőben csoportok gyors, szakszerű kiszolgálását vál­laljuk. Előzetes megrendelés levélben, vagy telefonon, Krausz Tibor üzletvezetőnél. 7555 Csokonyavisonta-für- dő. Tel.: 24. (40750) Kézzel, kaszálást vállalok. T.: 13-575. (41105) Betüfestést, aranyozást, vésést, sírfelújítást vállalok. Orbán István, Szederkény. (41436)_________________ Bádogosmunkát vállalok Tel.: 27-641. (40365) Kézi kötéssel bedolgozást vállalok. „Gabi” jeligére, a Hu­nyadi úti hirdetőbe. (41243) Tetők szigetelését, csere- pezést, palázást rövid hatá­ridővel vállalok. „Garancia 536206" jeligére, a Sallai ut­cai hirdetőbe. (536206) Videofelvételt vállalok S- VHS és VHS minőségben. Ki­sebb családi felvételt 350,- Ft-ért, nagyobb családi felvételt (esküvő, lakodalom, társadalmi esemény), megegyezés szerint. Tel.: 81-409. (40126) Mohács belvárosában 67 m2-es üzlethelyiség bérleti joga térítés ellenében átadó. Grill Bisztró, Szabadság út 38. (81088) MEGNYÍLT! Értesítem tisztelt leendő | ügyfeleimet, hogy hulladék- | vas és színesfémfelvásárló | telepemet megnyitottam. | Helye: Pécs, Gyárváros 1 vasút állomás 20 q-ig helyszíni mérlegelés | Készpénz fizetés Nyitva: hétfőtől péntekig * 7,30-16,30-ig, szombat 7,30-16,30-ig § ms swasaJ

Next

/
Oldalképek
Tartalom