Dunántúli Napló, 1989. február (46. évfolyam, 32-59. szám)

1989-02-15 / 46. szám

Szabad pályák, szabad küzdőterek Sportszerda A Pajtás Kupa fiúk egyéni versenyének élmezőnye látható a képen Jó délutánjuk lehet Pécsett azoknak, akik ma ráérnek: futballt is, kosárlabdát is lát­hatnak. Fél 3-kor Pécsújhe- gyen a PMSC Jugoszláviából visszatért labdarúgói az eszéki Gyorskorcsolya IV. Országos Pajtás Kupa Jól szerepeltek a pécsi versenyzők Középiskolás kézilabda teremkupa első ligás együttessel játsza­nak, 17.00-kar pedig a városi sportcsarnokban a PVSK-Bp. Spartacus kosárlabda-mér­kőzés lesz. Utóbbinak a tétje az MN'K-ban a legjobb 4 kö­zé jutás. Egyébként szerdán forduló lesz a VDN Kupában is, ahol öt találkozót rendeznek. Jut program délelőttre is, fél 12- kor egy középiskolás kupa leány kézilabdameccs lesz Pécsett, a városi sportcsarnok­ban. AZ MSZMP BARANYA MEGYEI BIZOTTSÁGÁNAK LAPJA Főszerkesztő: MITZKI ERVIN. Főszerkesztő-helyettesek: BÁLING JÓZSEF és LOMBOSI JENŐ Kiadja a Baranya Megyei Lapkiadó Vállalat. Felelős kiadó: BODÓ LÁSZLÓ Szerkesztőség és kiadóhivatal: Pécs, 7601 Hunyadi út 11 Pf.: 134 Telefon: 15-000. Szerkesztőség telex: 12-421. Kiadó telex: 12-320. Készült a Pécsi Szikra Nyomdában. Pécs, Engel János u. 8. 7630. Telefon: 32-177. Telex: 12-211. Felelős vezető: FARKAS GÁBOR Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető: bármelyik hírlapkézbesítő postahivatalnál, a hírlapkézbesítőknél, a Posta hírlapüzleteiben és a hírlapelőfizetési és lapellátási irodánál (HELIR), Budapest XIII., Lehel u. 10/A, 1900, közvetlenül vagy postautalványon, valamint átutalással a HELIR 215-96162 pénzforgalmi jelzőszámra. Előfizetési díj: egy hónapra 105,- forint, negyedévre 315,- forint, egy évre 1260,- forint. Indexszám: 25054. ISSM 0133-2007. Dunántúli napló Debrecenben rendezték meg o IV. Országos Pajtás Ki)pa gyorskorcsolyaversenyeit, ame­lyen a pécsi iskolák verseny­zői a következő helyezéseket érték el: 800 m (III. kcs.) lá­nyok: 3. Ruppert (Jókai), 6. Heidt (Bánki), fiúk: 1. Müller (Kertváros), 3. Ferencz (Berek), 4. Anschau (ANK), 5. Márton (Tiborc), 6. Jankovics (Anikó). 400 m (I—II. kcs.) lány: 5. Molnár (Belváros), III. kcs.: 2. Bozsér (Gyak.), 3. Heidt (Bánki), fiúk: 1. Márton (Ti­borc), 3. Anschau (ANK), 5. Fuzy (Belváros). Váltó, lányok: 3. Pécs I. (Rup­pert, Molnár, Jankovics Heidt), fiúk: 3. Pécs II. (Fe­rencz, Rockó, Visegrádi, Frey, 4. Pécs I. (Márton, Szaklajda, Szentgyörgyvölgyi, Anschau. Összetett, lány, III. kcs: 3. Heidt (Bánki), 4. Bozsér (Gyak. 1. ), 5. Ruppert (Jókai), fiúk: 2. Márton (Tiborc), 3. Anchau (ANK), 4. Müller (Kertváros), 5. Ferencz (Berek). A Pajtás Kupát Budapest I. csapata nyerte 50 ponttal, 2. Pécs I. 47 ponttal, s ezzel Pécs nyerte a vidékbajnoki cí­met. A Komarov átlövésböl szerez gólt a Radnóti ellen lejátszott középiskolás női rangadón Fotó: Proksza László A lányoknál a Komarov a győztes Szombati, utolsó fordulójá­vá'! befejeződött a Komarov Gimnázium tornacsarnokában megrendezett 'középiskolás és serdülő kupa mérkőzéssoroza­ta. Az utolsó forduló eredmé­nyei, társadalmi csapatok, lá­nyok: TÁSI-KIOSZ 21-8, TASI II—Mohács II. 11-4, PMSC- Mohács I. 18-14, Villány— Siklós 9-4, Beremend-P. Hu­nor 14-11, Siklós—P. Zsolna-/ 19-8. Középiskolás ifjúsági lányok: KIOSZ-POTE 15-10, 508-as DSK—Egészségügyi 19-5. Ifjúsági fiúk: 506-os DSK- Kodóly 21-18, 500-as DSK- Pol lack 22-12. Serdülő fiúk: 506-os DSK- 500-as DSK 16-13, Széchenyi -ANK I. 26-22, 508-as DSK- TÁSI 24-12, Mecseknódasd— ANK II. 19-11. Serdülő lányok: Komarov— Radnóti 20-9, PBTC-Kereske- delmi 15-13. Atlétika. Budapesten, a Nép ligetben megrendezett meze futóversenyen a serdülő B-kor osztályú fiúknál, 6000 m: 2 Gödi (TASI), a serdülő A-kor osztályú fiúknál, 7500 m: 2 Menczel (PVSK), a serdülő A korosztályú lányoknál: 3. Cze ne (PVSK). Teke. Baranya felnőtt egyé­ni női 'bajnoksága: 1. Hor- vóthné (PBTC) 399, 2. Gyur- kovicsné (PBTC) 386, 3. Barka (PBTC) 384 fával. Női serdülő egyéni: 1. Schmidt 336, 2. Bagoly 370, 3. Török 336 (mind BTC). Férfi ifjúsági egyéni: 1. Za- labai 406, 2. Szabó 396, 3. Röviden Borbás 395 (mind Bázis Épí­tők). Férfi, serdülő egyéni: 1. Er­dős (Komlói Bányász) 395, 2. Kovács (Komlói Bányász) 379, 3. Jámbor (Hunor) 366 fával. Labdarúgás. Toborzót hirdet a Pécsi Zsolnay SE labdarúgó­szakosztálya a 13—16 éves fiúk részére. Jelentkezni lehet: február 16-án és 17-én, vagy­is csütörtökön és pénteket délután 15.00 órától a porce­lángyári pályán. Szabadidős sport. A PEAC szervezésében március elsejé­vel testépitőterem nyílik Pé­csett, a Jókai u. 2. szám alatti épület alagsorában. Akik kedvet éreznek izomzatúk fejlesztéséhez, február 20-tól - hétfőn és szerdán - 17-19 óra között a helyszínen jelent; kezhetnek. Kosárlabda. A Kereskedelmi és Hitelbank által támogatott úttörőtorna végeredménye, fiúk: 1. Videoton, 2. Zala­egerszegi TE, 3. Pécsi TASI, 4. Nagykanizsa; lányok: 1. Székesfehérvári Ikarus, 2. Za­laegerszegi TE, 3. Pécsi TASI, 4. Dunaújváros. Labdarúgó VDN Kupa Bólyi MEDOSZ—Dombóvári VMSE 2-0 (1-0), Dombóvár, 50 néző. V,: Horváth. Bály: Ha- tala — Kerner, Macsi (Hrot- kó), Fitt, Virágh — Nyárs, Bruder (Schneider), Ambrus (Papsity), Lőrincz — Szomor, Bóhner (Pál). Edző: Weisz barth József. Dombóvár: Bien — Balogh, Világosi, Balassa Péter — Balázs (Samu), Zsu ró, Szabotin (Gyurkó) — Ba nai (Szűcs, és Bencze), Jakab Román. Edző: Varga László Hiába volt több gólhelyzete a hazai csapatnak, a mezőny­ben korszerűbben, ötleteseb­ben játszó vendégek megér­demelten nyertek. G.: Bóhner, Hrotkó. Bonyhádi SE—Bajai SK 1-0 (0-0), Bonyhád, 100 néző. V.: Stumpf. Bonyhád: Heizler (Szabó D.) — László, Hüber, Stumpf, Beke — Joó, Pozsáij (Szigeti), Szabó T. (Horik), Vendég (Nagy) — Pfeiffer, György. Edző: Kovácsi Ferenc. Baja: Farkas (Székely) — B. Szabó, Gallai, Teleki (Tóth), Morvái — Faddi (Tongó), Sár­közi, Evanics — Horváth (Ist­ván), Szirják (Kiss), Bojás. Edző: Koller Viktor. A jól záró hazai védelmet a fáradtan játszó Duna-partiak nem tud­ták áttörni, megérdemelt bony­hádi győzelem. G.: Pfeiffer. Honvéd Táncsics SE—Barcs 2-0 (1-0), Barcs, 200 néző. V. Cservölgyi. Honvéd Táncsics SE: Házi — Keidl, Horváth Z. Sztoics (Magyar Zs.), Dara bős, La'kner, Strober, Szántó. Bertus, Ecker (Király), Lukács (Ferenc). Edző: Köves László Barcs: Kótai — Horváth (Sán ta), Rengel, Iványi (Kovács J.), Mongult, Tóth, Rigó, Szi gecsán, Kemény (Hartmann) Hosszú, Jelena. Edző: Csordás István. Végig jobban játszó vendégek megérdemelten nyer tek a lelkes Barcs ellen. G. Stöbert (11-esből), Ferenc. Az új MLSZ-t csak április második felében választják meg Bár néhány napja Czékus Lajos, az MLSZ főtitkárhelyet­tese úgy nyilatkozott, hogy áp­rilis 8-án választják újjá az MLSZ-t, a szövetség elnöksé­gének keddi ülésén úgy dön­töttek, hogy erre csak az em­lített hónap második felében kerül sor. Az elnökségi ülésen négy napirendi pont szerepelt, amelyek közül a leglényege­sebb a választásokkal kapcso­latos elvi és gyakorlati kérdé­sek tisztázása volt, majd a szövetség 1989-es költségveté­sét (91 millió forinttal gazdál­kodhatnak) vitatták meg. Ez­után a hónapok óta húzódó vesztegetési ügy újabb fejle­ményeiről esett szó, végezetül pedig Bicskei Bertalan szövet­ségi kapitány adott összefog­lalót a válogatott keret jugosz­láviai edzőtáborozásáról. Vadászi Tibor, az MLSZ társ­elnöke a sajtóértekezleten ki­jelentette, hogy megtárgyalták a magyar labdarúgás négy­éves fejlesztési tervét. Immár egy éve folynak az MLSZ de­mokratikus úton történő újjá- választásának előkészítő mun­kálatai, s először kerül sor a szövetség történetében arra, hogy a 180 fős küldöttközgyű­lés megválasztja az új elnö­köt, a főtitkárt, a bizottságo­kat, továbbá várhatóan 21-25 tagú elnökséget. Utóbbiban a sportág jeles képviselői, a megyék delegáltjai mellett más jelöltekre is voksolnak. A választásokra április második felében a MEDOSZ-székház színháztermében kerül sor. A küldöttközgyűlésnek nemcsak választási feladatai lesznek, de meg kell szavazniuk az alap­szabályt is, ami szintén új a magyar labdarúgás történe­tében. Ami a további menetrendet il­leti: március 30-ig lesznek a me­gyei 'küldöttközgyűlések, ame­lyek munkájáhdz az MLSZ er­re a célra alakult bizottsága (annak vezetője Török Péter főtitkár) ad napi segítséget. Az alapszabály-tervezet ötödik változata került a megyékhez, amelyeknek április 10-ig kell észrevételt tenniük. A leendő elnök személyére a jelölést elő­készítő bizottságnál lehet ja­vaslatokat tenni. Ennek veze­tője Varga Miklós, tagjai kö­zött található például Hideg­kúti Nándor, Garami József, s Aczél Endre, a Tv-híradó fő- szerkesztője. A vesztegetési ügyekkel kapcsolatban Rácz Gyula, az MLSZ fegyelmi bizottságának elnöke elmondta: a bizottság a jelenleg külföldön játszó labdarúgókat nem vonhatja felelősségre, mert nem magyar egyesületek szerződtetett játé­kosai. Az eddigiek szerint vi­szont huszonhat labdarúgónak van felfüggesztve a játékjoga, ötöt eltiltottak, tizenegy pedig újból szerepelhet. Felmerült a kérdés, vajon nem lenne-e célirányosabb a játékosok he­lyett a bundázó egyesületeket pontelvonással megbüntetni azért, hogy a jövőben újabb sportszerűtlenségektől elvegyék a kedvüket. Vadászi Tibor vá­lasza szerint ez a lehetőség sem kizárt. Bicskei Bertalantól azt kér­dezték, kit látna szívesen új MLSZ-elnöknek? „Azt, aki ma­ximálisan támogatja a tevé­kenységemet" — válaszolta a szakvezető. Később kifejtette, hogy a március 8-i Írország elleni vb-selejtezőn a külföl­dön játszók közül Détárira, Mészárosra, Bognárra, Vinczé- re, esetleg Bodára, Kardosra és Péterre is számit. A hátra­lévő hetekben személyesen, il­letve segítői révén külföldi bajnoki mérkőzéseiken ellen­őrzik formájukat. Bicskei a vesztegetési ügy kapcsán azt hangoztatta, hogy a fegyelmi szabályzatba — ha jelenleg nincs olyan fejezete - ő min­denképpen beiktatna olyan pontokat, amelyek elejét ven­nék a bundázásoknak. Labdarúgás Élesedik a harc a bajnokok tornáján A pécsi Nevelési Központ tornacsarnokában folyó baj­nokok tornája, teremlabdarú­gó-bajnokság legutóbbi for­dulójának eredményei: Pécsi­terv—ÁFOR BP 10-1, Vertíkor —POTE 7-1, MÁV Lét.—Me­gyei Kórház 2-2, Hunor— DÉDASZ 3-2, Budai LSE— Candy 8-3, MÁV ÉHF—Bara- nyaker 4-2. A torna állása: 1. Pécsiterv 17, 2. Vertikor 17, 3. MÁV Lét. 13, 4. Hunor 13, 5. Megyei Kórház 12, 6. MÁV ÉHF 11,7. Budai LSE 7, 8. POTE 5, 9. DÉDASZ 4, 10. Baranyaker 4, 11. ÁFOR BP. 3, 12. Candy 2 ponttal. Újra indul a „Gyújtsd a kilométert!” A tavalyi (tegyük hozzá: sikeres) első felvonás után idén újra meg­hirdeti a Melitta SE a ,,Gyújtsd a kilométert I” akciót. Az egész éves szabadidős sportversenysorozaton bárki részt vehet, aki megvásárolja a ,,Kilométer igazolólapot", mely­nek ára tíz évben már fele a tava­lyinak: 50 forint. Az akció hét futó-, hat kerékpár- és hat túrapróbából áll, s csakúgy mint tavaly, a részt­vevők között idén szilveszterkor is kisorsolnak néhány értékes nyere­ményt. Az akció nyitórendezvényére jövő vasárnap kerül sor, ekkor ren­dezik a harkányi futást. A rendezők (a PVSK és a Melitta) minden érdeklődőt szeretettel várnak. Mai sportműsor LABDARÚGÁS. VDN Kupa: Má- zaszászvári Bányász—PMSC II., Má- zaszászvár, 14.00, Paksi SE—Mohá­csi Új Barázda TSZ SE, Paks, 14.00, Dombóvári Vasas—Siklósi Tenkes, Dombóvár, 14.00, Szigetvár—Paksi Atomerőmű SE, Szigetvár, 14.00, Komlói Bányász—^Sellye, Komló, 14.00. Nemzetközi mérkőzés: PMSC —Osijek, Pécsújhegy, 14.30 (a bér­letek érvényesek). KOSÁRLABDA. MNK, nők: PVSK —Bp. Spartacus, városi sportcsar­nok. 17.00. NB II. férfiak: PEAC— Siófok, Műszaki Főiskola, 17.30. KÉZILABDA. Középiskolás kupa, lányok: Komarov Gimnázium—Du­naújvárosi Münnich szakközépiskola, városi sportcsarnok, 11.30. Olcsón jót! A TITAN Áruház ajánlata: 150 lit. SZARATOV HŰTŐGÉP, OTP-re is. OTP-ügyintézés a helyszínen. Cim: TITÁN Áruház, Pécs, Verseny u. 21. Telefon: 13-030, 13-866.

Next

/
Oldalképek
Tartalom