Dunántúli Napló, 1988. március (45. évfolyam, 60-90. szám)

1988-03-04 / 63. szám

LAKAS-INGATLAN Komfortos családi ház kb. 300 négyszögöl sző­lővel eladó. Érdeklőd- n : 30-371-es telefonon. Uránvárosban garázst bérelnék. Telefon: 15-357,__________________ Nagypeterden, Erzsé- bethegyen szőlő-gyü­mölcsös présházzal el­adó. Érdeklődni: Szü­lök, posta. Családi ház, összkom­fortos, udvarral, két garázzsal, részben la­kottan eladó. Pécs. Kiss Ernő u. 47. ______ M álna utcában garázs hosszabb időre kiadó. Érdeklődni: 16-166-os telefonon, este. Két családnak meg­felelő, kétszintes, kom­fortos családi ház az Engels út 42. sz. alatt eladó. Cserelakást be­számítunk. Érdeklődni a helyszínen mindennap délután 5 órától. Pécshez közel nagy családi ház, befejezés előtt, eladó vagy la­kásra cserélhető, érték­egyeztetéssel. Érdek­lődni: Pécs, Kertész u. 23^__________________ O rfü központjában, a Pécsi-tónál új, 3 szin­tes, 200 m'-’-es családi ház 200 négyszögöl tel­ken telefonnal eladó. Érdeklődni telefonon: 138-170._________________ 3 00 négyszögöl öreg szőlő, gyümölcsfákkal eladó. Érdeklődni le­het: Kővágószőlős, Hő­sök tere 12. Háromszobás, összkom­fortos, központi fekvé­sű, I. emeleti OTP-la- kás eladó. (Pécs, Sa- rohin tábornok út 66.) Érdeklődni: 16 óra után a helyszínen vagy a 22-699-es telefonon, Csikós. Eladó 1 hold szántó- terület, Harkány kör­zetén, az üdülőtelep mellett. Víz, villany és szerszámosbódéval. Érdeklődni: Pécs, Zet­kin K. u. 2., fszt. 12. vagy Siklós, Aradi út 21.__________________ P écs-Patacs, Fő u. 52. sz. alatt családi ház eladó. Érdeklődni: Kertváros, Júlia u. 17. Ory,____________________ K ülön bejáratú szoba kiadó. Nagy-Flórián u. 17. (Kossuth L. utcá­ból nyílik.) Beremenden 1320 m- közművesített télek épí­tési engedéllyel eladó. Érdeklődni: Beremend, Petőfi u. 25. _________ I , 5 szobás lakás búto­rozatlanul kiadó ápri­listól. Szabó Ervin tér II. /X. em. Érdeklődni: 19.00 óra után. Eladó Pécsett, a bel­városban, Zsinkó István u. 16. sz. alatti ház­rész. Két kisebb csa­ládnak is megfelelő. 1 szoba, konyha, fürdő­szoba, alagsorban 1 szoba, konyha kialakít­ható. Érdeklődni: hét­köznap 17.00 órától, szombat-vasárnap egész nap. Schön Já­nos. Kispostavölgyben 275 négyszögöl, körpanorá- más hétvégi telek ke­vés lugasszőlővel, gyü­mölcsfákkal, új boros­pincével eladó. Érdek­lődni a 18-697-es tele­fonon. Szőlő eladó, 400 négy­szögöl, a Bajmi-köz- ben, téglaépülettel, tel­jes felszereléssel, áron alul. Cím: Pécs, Már­tírok útja 42., XVil. lépcsőház, I. emelet, 10. ajtó. Érdeklődni: 13.00 óra után. ________ El cserélném 1,5 szobás, szövetkezeti lakásomat ugyanilyen tanácsira. ,,X emeletes” jeligére a Hunyadi úti hirde­tőbe^___________________ K étszer kétszobás, für­dőszobás ház Cserkú- ton eladó. Érdeklődni: szombat és vasárnap kivételével. Cím: Cser­kút, József u. 10. _____ M áriagyüdön sürgősen eladó 3 szobás, össz­komfortos családi ház mellék- és gazdasági épületekkel Pécsi út 31. sz. alatt. Eladó Pécsett 50 m-’-es családi ház 200 négy­szögöl kerttel, udvar­ral, pincével, szuterén- nal, garázslehetőség­gel. Egyszobás, kom­fortos, tanácsi csere­lakással beköltözhető. ..Ráfizetés 600” jeligé­re a Hunyadi úti hir- detőbe. _________________ Péc si, összkomfortos öröklakásom budapesti­re cserélném. Hódme­zővásárhely, Bercsényi u. 16/A. Családi házra vagy legalább 3 szobás (85—120 m-) öröklakás­ra cserélnénk 2 szo­bás, Mecsek-oldali, téglaépületi, magas­földszinti öröklakásun­kat és 2 szobás, urán- városi, III. emeleti, ta­nácsi lakásunkat + OTP-t átvállalunk. „Nyári költözés” jel­igére a Hunyadi úti hirdetőbe vagy a 18-719-es telefonszá­mon. Ház a Mecseken el­adó. 2 parkettás szo­ba, konyha, fürdőszo­ba, pince, garázs, gazdasági épület, elő­szoba, ipari áram, 373 négyszögöl területen. Busz 15 perc. (Jó út.) Azonnal beköltözhető. Nagy-Szkókó 55. özv. Kovács Lászlóné, 7635 Pécs, Nagy-Szkókó 55. Eladó bogádi homok­tetőn 250 négyszögöl zártkert. Érdeklődni: Pécs, Szabadság u. 10. Eladó: Komló, Ga­dányban 1200 négy­szögöl, jó minőségű kerti terület, egyben vagy ‘ megosztvj. Ugyanitt eladó: 2 db 6 éves pejkanca, fo- gatostúl. Érdeklődni: Pataki, Komló-Gadány. Birjánban 2 szoba- konyhás családi ház melléképületekkel, be­költözhetően eladó. Ér­deklődni: Birján, Rá­kóczi u. 18. sz. alatt. Bogádon, a szőlőhe­gyen 300 -öl szántó és 400 -öl akácos eladó. Érdeklődni: Bo- gád, Kossuth L. u. 112., szombaton, vasárnap. Siklóson 1 hold, ker­tészkedésre alkalmas szántóföld sertéshizla­lásra alkalmas épüle­tekkel eladó. Víz, vil­lany van. Siklós, Ber­zsenyi u. 6. Pécs, 10-420. Orfü-Mecsekszakálon 100 m'-’-es, felújított családi ház, garáz­zsal, 1000 m2 telken, reális áron eladó. — Nyaralónak két család részére is megfelel. Ugyanott befejezés előtt álló, 35 m2 alap­területű, tetőtérbeépí- téses nyaraló 800 m2 telekkel családi okok miatt eladó. Érdeklőd­ni: helyszínen, Mecsek- szakál, Jókai u. 1. Harkányban 400 -öl új telepítésű szőlő ol­csón eladó. Érdeklőd­ni: Májer, Siklós, Bé­ke tér 2. vagy Tisza­füred, 11-734-es tele­fonon, az esti órák­ban. Építési telek eladó. Te­lefon: 22-981, este. 63 m-’-es, kertvárosi, földszinti, 2,5 szobás OTP-öröklakás teher­mentesen vagy fizetési könnyítéssel eladó. Ér­deklődni: 18-697-es te­lefonon. Eladó Szigetvár, Hárs­fa u. 13. sz. alatti 3 szoba I nappali, ker­tes, garázsos, 80 m- es, központi fűtéses, jó állapotban lévő csalá­di ház. Pécsi, 1,5—2 szobás öröklakást be­számítok, értékegyezte­téssel. Érdeklődni a megjelenést követő szombat-vasárnap, illet­ve 27-327-es pécsi tele­fonon 16—18.30 óráig. Eladó a görcsönyi szőlőhegyen 650 négy­szögöl terület, fele szőlő, fele konyhakert. Érdeklődni: Görcsöny, Dózsa u. 14. Eladó Pécsújhegyen 80 százalékban kész csa­ládi ház, alsó szint lakható, központi fűtés­sel, lakhatási engedély van. Érdeklődni : Ben- kőék, Pécs, Tűzoltó u. 7. sz. _____________ S zigetvár-Mozsgó, Alsó­szőlőben, nyugodt kör- nyezetben, padlásszo­bás lakható épület, lu­gasszőlővel, fiatal gyü­mölcsössel, egyben vagy megosztva, halál­eset miatt eladó Út, víz, villany van. Ér­deklődni szombaton és vasárnap egész nap: özv. Törökné Barna El­vira, Szigetvár, Lenin Itp. 15., fszt. 5. CB-n hívható vagyok USB 36, számon: 33-922. 51 m-es (Kodály Z. u. 14., fszt. 1.) örökla­kás sürgősen eladó. 950 ezer kp + 88 ezer OTP. Levélcím: Gitta Éva, Tatabánya, VI. Verebély u. 44., I. 4. 2800. Megtekinthető: március 5-én és 12-én 15—16 óra között. Lehetőleg utcára nyíló, nagyméretű műhelyt bé­relnék Pécsett. ,,Kép­keretező” jeligére a Hunyadi úti hirdetőbe Elcserélnénk 3,5 szo­bás, 74 m-’-es, három­éves, OTP-s, kertvárosi lakásunkat családi házra. Válaszokat kér­jük „Harmadik eme­let, 350830” jeligére a Sallai utcai hirdetőbe. Háromezer-kettöszóz hektáron gazdálkodó KÉMESI „KÖZÖS ÜT” MGTSZ szakirányú felsőfokú végzettséggel (és lehetőleg növényvédelmi képesítéssel) legalább 5 év szakmai gyakorlattal rendelkező NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATVEZETÖT. BÉREZÉS: a 25/1983. (XII. 29.) MÉM. sz. rendelet alapján megegyezés szerint. FÖ NÖVÉNYEINK: búza, kukorica, napraforgó. Szükség esetén lakást biztosítunk. Alkalmazás részletesebb feltételeiről a termelőszövetkezet elnöke nyújt felvilágosítást. Ajándékfutár! ön választ a Mecsek és Szliven Áruházból, a Diana és Hamerli Üzletházból, vagy a Budalakk Mintaboltból (Szalai A. u. 10.) és a Mecsek Taxi a megadott címre juttatja a tetszése szerint összeállított ajándékcsomagot! Mohácson, Siklóson és Komlón a vas-műszaki boltokban vásárolhat ajándékcsomagot! Elcserélném 1 szoba, konyha, éléskamra, plusz külön bejáratú szobás lakást másfé< szobás, összkomfortos­ra, értékkülönbözetet fizetünk. Érdeklődni mindennap 19.00 óra után: Molnár János, Zrínyi M. u. 9. Nevelési Központbon összkomfortos, üres la kas hosszabb időre ki adó. Ugyanott bútoro­zott is, albérletbe. Hódmezővásárhely, Bercsényi u. 16/A. Vio­la Istvánné. Eladó a szentlászlói szőlőhegyen 500 négy­szögöl szőlő + 800 négyszögöl szántó, pin­ce, présház, teljes fel­szereléssel. Érdeklődni: Boldogasszonyfa, Kossuth L. u. 29. Her­linger Vencelné. Három szoba, hallos, tartácsi,' gázfűtéses, I. emeleti lakásunkat el­cserélnénk másfél vagy kétszobás, gáz- vagy távfűtéses lakásra. „Zsuzsanna” jeligére a Hunyadi úti hirdetőbe. Harkányi társasüdülő­ben lévő egyszobás lakrész eladó. „Bara­nya” jeligére a Mo­hácsi Napló szerkesz­tőségébe. Bári üdülőterületen 300 négyszögöl telek eladó. Érdeklődni: Mohács, Park u. 7. Javasi. Balatonmária, Virágh Benedek u. 99. iker­nyaraló eladó. Érdek­lődni: 72/22-579-es te­lefonon vagy „Tavasz, 88, 350450” jeligére a Sallai utcai hirdetőbe. Erdösmecske, Petőfi u. 83. sz. háromszobás, gazdálkodásra alkal­mas parasztház sürgő­sen eladó. Érdeklődni: Tislérné, Pécs, Dr. Münnich F. u. 12/A. Elcserélném uránvárosi, 2 szobás, központi fű- iéses, igényesen felújí­tott, szövetkezeti laká­somat lehetőleg zöld­övezeti, 3 szobás, tég­laépületben lévő, sa­ját tulajdonú lakásra vagy kisebb családi házra. Telefon: 22-182. Kárpitozott, epedaru- gós ülő- és fekvőbúto­rok készítését vállalom. Vajta kárpitos, Pécs, Déryné u. 11. Építők, figyelem! Min­denféle bontási anya­gok eladók. 1 m-től 9 m-ig kifűrészelt sza­rufa, gerenda, stafni, léc, deszka, ajtó. ab­lak. Érdeklődni: min­dennap. Azonnali szál­lítást is vállalunk. Pécs, Pipacs u. 9. 8 m-’-es konténer pavi­lon üzlethelyiség áron alul eladó. Bármilyen profilra, szállítható. Érdeklődni: Szentlőrinc, Munkácsy M. u. 8., virágüzletben. Telefon; 71-015. _______________ D arus IFA eladó. Le­veleket „Daru” jeligé­re a Hunyadi úti hir­detőbe. Újszerű dízel Robur (3 t-s) eladó vagy új, 4X4-es dízel Aro gépkocsira cserélhető, megegyezés szerint. Ér­deklődni az esti órák­ban: Józsa Imre, Sik­lós, Táncsics u. 40. HaBölozas Fájdalommal tudatjuk, hogy OZV. KONCZ JÓZSEFNÉ Czirják Rózsa, 78 éves korában elhunyt. Temeté­se március 8-án 1 órakor lesz a pécsi központi temető kápolná­jából. A gyászoló család. Fájdalommal értesítjük mindazo­kat, akik ismerték, hogy szere­tett fiam, férjem, édesapánk, test­vérünk, rokonunk, TOROK SÁNDOR 41 éves korában elhunyt. Temeté­se március 7-én, hétfőn 12.30 óra­kor lesz Szigetváron, a turbéki temetőben. A gyászoló család. A Szigetvári Állami Gazdaság megrendültén értesíti mindazo­kat, akik ismerték TOROK SÁNDOR tűzvédelmi felügyelőt, hogy feb­ruár 26-án tragikus hirtelenség­gel elhunyt. Temetése március 7- én 12.30 órakor lesz Szigetváron, a turbéki temetőben. Az állami gazdaság saját halottjának tekin­ti, emlékét kegyelettel megőrzi. Fájó szívvel tudatjuk, hogy sze­retett férjem, édesapánk, nagy­papánk, KENDE ÁRPÁD, életének 62. évében elhunyt. Te­metése március 8-án 14 órakor lesz a komlói temetőben. Autó­busz 13.15 órakor indul a színház­terem elöl. A gyászoló család. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy VARGA PALNÉ drávatamási lakos, életének 60. évében elhunyt. Temetése már­cius 8-án fél 1 órakor lesz a pécsi központi temetőben. A gyá­szoló család. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy VASARDI MIHÁLY, Sándor utcai, volt zalátai lakos, 76 éves korában elhunyt. Horn- vasztás előtti búcsúztatása már­cius 8-án fél 2 órakor lesz a pé­csi központi temetőben. Gyászol­ja : szerető felesége, unokája, testvére és a rokonság. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy GABOR DOMONKOSNÉ Jergel Erzsébet, 76 éves korában csendesen el­hunyt. Hamvasztás utáni búcsúzta­tása március 8-án fél 4 órakor lesz a pécsi központi temetőben. Gyászolják: férje, gyermekei, uno­kái, vejei, menyei, testvére és a rokonság. Mélységes fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy drága, fe­lejthetetlen, szeretett, jó felesé­gem, forrón szeretett, gondos, drága, jó édesanyánk, kedves anyósunk, aranyos nagymamánk, felejthetetlen leányom, szeretett testvérem és kedves rokonunk, KINGL MIHALYNÉ Romolicz Irén, volt Kövágószőlös, újtelepi lakos, életének 53. évében, február 28- án váratlan hirtelenséggel, fá­radt, beteg szive örökre megpi­hent. Utolsó útjára március 5-én, szombaton 2 órakor kísérjük a kövágószölösi temetőben. A gyá­szoló család. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett édesapám, apósom, nagypapám, dédpapám és kedves rokonunk, REINHARDT JANOS nyugdíjas bányász, 83 éves ko­rában elhunyt. Temetése március 8-án 3 órakor lesz a pécsi köz­ponti temetőben. A gyászoló csa­lád. Magányos? Segít az INTERMEZZO Társkerc.*- ső. 7608 Pécs, Pf.: 8. Mindennemű földmun­kát, kézi és gépi erő­vel vállalok. Telefon: 14-184. PANNÓNIA THHER8Z ÁLLÍTÁS 1-10 t -i« ----------' FI X BILLENŐPLATÓS ES DARUS GÉPKOCSIKKAL ® 14-184 — Fregoli fából, mű­anyagból, szögbelövés. panelfúrás, előszobafal minden méretben meg­rendelhető a 11-166-os telefonon. Várhelyi. 33*316 /BA'STYA\ I FIX.BILt-EÍMCS,DARUS, | PÉPt FÖLDMŰNK A Televízió-, rádiójavítás. Szilágyi Péter, Pécs. Pósa L. u. 25. 30-046. DOMINÓ GMK I Festés-mázolás- tapétázás, vízszerelés, padozatburkolás, csempézés, lapozás. Telefon: 21-332. Szobafestés, mázolás, tapétázás. Telefon: 26-049. Hívja Istvánt! Villany szerelés, bojlerszerelés, -javítás, -tisztítás. Te­lefon: 24-897. Dolgosokat feluesznek A MECSEKI Kultúrpark állatápo­lókat felvesz. jelentkezni lehet: a vidámpark irodájában. 7—15 óráig. (728) VENDÉGLÁTÓ egységünkbe fiatal lányokat felszolgálónak felveszünk. Kereseti lehetőség: 10 000—20 000 Ft között. Szakképzettség nem szüksé­ges. Érdeklődni telefonon lehet: 22-595. (37488) SZORGALMAS festő szakmunkáso­kat felveszek. Pécs, Mária dűlő 25. (37659) ...ajánljuk magunkat és szolgáltatásainkat! ÜVEGEZÉS Helyszínen és. műhelyben mindenféle üvegből töréspót­lás, új üvegezés. Bútorüveg. AUTÓJAVÍTÁS Személygépkoc sík, 1 t-ás tehergép­kocsik (Barkas, (Nysa, Zuk), ja­vítása, vizsgára felkészítés. TAXI Még a vállalati kocsiknál is ol­csóbban a túrajá­rattal! Eseti és szerződéssel. SPRINT SZÁLLÍTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ KISSZÖVETKEZET Pécs, Basamalom u. 16. Telefon: 12-950, 12-879 Telex: 12-539 Elcserélném tanácsi garzonlakásom + 212 négyszögöl szőlőmet, hétvégi szobával, más­fél szobás, szövetkezeti lakásra. Tanácsi is ér­dekel, szőlő külön is. Érdeklődni 13.00 órától: Ybl M. u. 9. sz.. IV. em. 3/A. Mecsek-oldalban 1 szo­ba -f étkező, OTP-s, gázfűtéses lakásom el­cserélném 2 szobás, ta­nácsi vagy 1,5 szobás OTP-lakásra. „Mecsek- oldal” jeligére a Hu­nyadi úti hirdetőbe. Budapesti, 2 szoba össz­komfortos öröklakást és pécsi, 3 szoba, össz­komfortos, tanácsit cse­rélnék pécsi öröklakás­ra vagy családi házra, együtt vagy külöo is. „Metróhoz közel” jel­igére a Hunyadi úti hirdetőbe. Vennék összkomfortos családi házat, hozza- tartozo műhellyel, ipa­ri árammal, telefonnal. Telefon: 83-497. Mohácsi-szigeten, rév­hez közel, gazdálko­dásra alkalmas, nagy családi ház sürgősen eladó. Érdeklődni: Mo­hács, Mohácsi Jenő u. 19/A., esti órákban. Eladó ' 750 négyszögöl vegyes gyümölcsös, szőlő, üres föld. Má- riagyűd, műút mellett. György Jenő, 7800 Sik­lós, Széchenyi u. 12. Cserdiben, a Fő út mellett 600 ’7*öl szőlő, gyümölcsös, présház, pince, két kis szobá­val, teljes felszerelés­sel + 200 és 500 C- öl szántó, hétvégi te­leknek kitűnő terület, áron alul eladó. Ér­deklődni: Pogány, Pé­csi u. 7. Vajda. 550 négyszögöl szőlő, gyümölcsös kerttel, lakható épülettel, pin­cével, teljes felszere­léssel a 26-os busz- végállomástól 8 per.- re, egyben vagy meg­osztva is, eladó. Víz, villany van. Érdeklőd­ni : Pécs, Petőfi u. 45 Orbán. Esti órákban. Gyódon gyümölcsös el­adó, műúthoz közel. Ér­deklődni: Pécs. Hajdú Gy. u. 3., fszt. 1. ADÁS — VÉTEL 1500-as Lada, 1600-as karosszériával, sürgő­sen eladó. Pécs, Kis János u. 3.____________ Lada NIVA eladó. Ér­deklődni: Czipcza Jó­zsef. Budapest, 761-505, este. Ford Granada 2,0 V6- os, teljesen felújítva, igényesnek, eladó. Ér­deklődni: 32-216-os te­lefonon, 19 óra után. Skoda 105-ös, 10 éves, generálozott 100-as mo­torral eladó. Bán Pé­ter, Pécs, Illyés Gyula út 34. 17.00 óra után. Megkímélt pianínó igé­nyesnek eladó. Fischer, Vasas, Bethlen Gábor u. 10. _____________ Le mez horgászcsónak eladó. Keszü, Petőfi u. 126/11.________________ Latvija szgk. rendszám­mal, lakógépkocsiként vizsgáztatva, hatéve­sen, felújítva. kitűnő óllatpotban eladó. Te- lefon ; 28-823.__________ K ifűrészelt szarufa 1 — 8-ig és kisméretű, nagyméretű tégla nagy mennyiségben eladó. Érdeklődni: Nagy La­josné, Pécs, Korvin O. 10., fszt. 3. Ka ' df Jfrnppont videó center VIDEÓKÁBELEK teljes választékú kapható! Egyedi megrendeléseket is teljesítünk! PÉCS, író:HS II 3/A itf —4 Vigyázzon értékeire! Személyvédelemre és telepőrzésre kiképzett németjuhász kutyák el­adók. Keszü, Petőfi u. 124. Telefon: 41-923. Telekhatárolásra leg­olcsóbb, legalkalma­sabb a tövises narancs­eper élősövénycserje. 5—6—8 Ft/tő. Ferencz, Pécs-Újhegy, Présház u. 16.__________________ Ku vasz szuka, 8 hóna­pos, már kiváló házőr­ző, eladó. Telefon: 34-117.__________________ N apos- és előnevelt csibe állandóan kap­ható. Siklós, Szabad­ság u. 16. Horváthné. Tel.: 251.______________ E ladó betonkeverő, 180 !-es, 220—380 V-ra, épí­tési felvonó, kompresz­szor. T.: 29-295._______ R uhaszekrény, tükör, ágy, rekamié, fotel el­adó. T.: 29-193. VEGYES Boltvezetői, cipőeladói, gépírói képesítéssel és 14 éves nagyraktári gyakorlattal főállást vállalnék. „Maszeknál is” jeligére a Hunya­di úti hirdetőbe. VILLANYSZERELÉS 24 órán belül. 32-251. Csőhálózatszerelö, he- i gesztő szakmával, hi­vatásos jogosítvánnyal elhelyezkednék főállás­ban, gépkocsivezető­ként is. „15 év gya­korlat” jeligére a Hu- nyadi úti hirdetőbe. HOMOK, FOLD, SÓDER 41-333. Harmonikaajtók, redő­nyök, reluxák készítése j és javítása garanciá- j val. Telefon: 72/23-195, 82/12-825. SUPER TEHERTAXI 1—6 tonnáig. Telefon: 16-159. fKorona^ Tehertayi FELSZOLGÁLÓT pécsi étterembe felveszünk. Telefon: 10-820. (37583) AZONNALI belépésre keresünk közgazdasági egyetemi, számviteli főiskolai, vagy mérlegképes köny­velői végzettséggel rendelkező mun­katársakat püi. számviteli osztály­vezetői és közgazdasági osztályve­zetői beosztásba. ÉLISZ Pécs, Fel- szabadulás u. 16. 7630. Jelentkezés: a szövetkezet főkönyvelőjénél. Fel­világosítást a 11-663-as telefonon adunk. (737) KONFEKCIÓS termékek varrásá­hoz üzemi dolgozókat, valamint be­dolgozókat azonnal felveszünk. Je­lentkezés: Bólyi Afész Pécs, Tol- buhin út 229., vagy 14-690-es tele­fonon. (755) A DÉL-DUNANTÚLI Tüzép Válla­lat Fészek Áruháza szakképzett fér­fi eladókat vesz fel. Jelentkezés: Pécs, Rákóczi út 17. Az áruház igazgatójánál. (713) DÉL-DUNANTÚLI Vízügyi Igazga­tóság takarítónőt keres. Jelentkezés: Köztársaság tér 7. I. em. 11-es szo­ba. Telefon: 26-311/37-es mellék. (684) A BARANYA Megyei Tanács Gyógyszertári Központja galenusi laboratóriumába árumozgatói mun­kakörbe férfi munkavállalót fel­vesz. Jelentkezni: a laboratórium vezetőjénél lehet, Pécs, ürögi fasor 2/A. (718) A DÉL-DUNANTÚLI Gázszolgáltató Vállalat anyagosztályára gyakorlat­tal rendelkező gyors- és gépírót felveszünk. Jelentkezni lehet: DDGáz Pécs, Felszabadulás u. 107., anyag­osztályvezetőnél. (Telefon: 14-144/ 190.) (727) „ORMÁNSÁG” Mgtsz Sellye, ál­lást hirdet főkönyvelői munkakör betöltésére. Alkalmazási feltétel: mérlegképes könyvelői vizsga, felső­fokú szakirányú végzettség, 5 éves szakmai gyakorlat. Munkadij: az érvényben lévő jogszabályok alap­ján, megegyezés szerint. Lakást biz­tosítunk. Jelentkezni lehet a tsz el­nökénél személyesen, vagy levélben (Sellye, „Ormánság” Mgtsz, Dózsa György u. 22.) Telefonon: Sellye, 69. (704) ÜZLETEMBE gyakorlott, megbíz­ható varrónőket felveszek. Telefon: 83-497. (350757) MERUKER MERUKER MERUKER MERUKER

Next

/
Oldalképek
Tartalom