Dunántúli Napló, 1987. november (44. évfolyam, 301-330. szám)

1987-11-19 / 319. szám

Eladó beköltözhetően Boda, w Rákóczi út 64. számú ház. Érdeklődni: Pécs. III. kerület. Juri- sics M. u. 5. I. emelet 1. Az esti órákban. Felújított 3 szobás csa­ládi ház állattartásra alkalmas épületekkel, nagy kerttel, reális áron eladó. Érdeklődni lehet: mindennap Ber- kesd, Alkotmány u. 189. 3 szoba, étkezős, gáz­fűtéses családi ház 588 négyszögöl kerttel el­adó vagy 2 szoba össz­komfortos kis családi házra cserélhető. Ér­deklődni: Pécsújhegy. Fátyol u. 26/1. Szombat —vasárnap egész nap. Eladó Pécs. Deák F. u. 8. számú családi ház, 3 szoba, 2 kony­ha. Gázbevezetési le­hetőség. Érdeklődni: az esti órákban helyben. Eladó Pécsújhegy. Fá­tyol u. 23/1. kis épü­let, pince, 600 négy­szögöl terület, fele sző­lő. Gáz a területen, építési lehetőség. Ér­deklődni: a helyszínen mindennap. Adok belvárosi 3 szo­bás házat, kérek gar­zont vagy 1 szobás la­kást vagy eladó. József u. 36. Palkó. Eladó Harkánytól 4 km- re, gazdálkodásra al­kalmas családi ház. Ér­deklődni: Kovócshida, Móricz Zs. u. 17. vagy 22. sz. __________________ H arkányban, fürdőhely­bejárathoz legközelebbi társasüdülőben, első emeleti, szoba, kony­ha, fürdőszobás, dél­nyugati fekvésű üdülő­résztulajdont pécsi la­kásra cserélnék meg­egyezéssel. „Erkel F. u." jeligére a Hunyadi úti hirdetőbe. Komlón 1 szoba össz­komfortos lakás kiadó Érdeklődni: 31-431. Mezőszél utcai. 47 riv­es szövetkezeti lakásom elcserélném 70 mJ kö­rüli lakásra. — Telefon. 10- 761. _________________ E lcserélném 1 szoba, konyha, fürdőszobás, gázfűtéses házrészemet tanácsi 1,5 szobás la­kásra. Érdeklődni: Tety- tye u. 59. Délelőtt és szombat, vasárnap egész nap. 3.5 szobás, kandallófű- téses, új típusú csalá­di ház 600 négyszögöl telken, jó levepőiű er­dő övezte kis faluban, családi okok miatt el­adó. Érdeklődni a hely­színen, mindennap 17 óra után. Cím: Tarrós, Ady E. u. 12. 56 m:-es. központi fű- téses OTP-lakás eladó. Sósd, Felszabadulás tér 6. Szőcs. Garzont vagy 1 szobás lakást vennék. 300 ezer kp magas OTP-át­vállalással. — Telefon­11- 402.__________________ Eladó Pellérden 500 négyszögöl telek egy­ben vagy megosztva. Érdeklődni: Kirov u. 39, Pécs.________________ S zentkúton 360 nény- szögöl zártkert eladó. „Építkezők” jeligére a Hunyadi úti hirdetőbe. 47 m-'-es, összkomfortos bérlakást cserélnénk pé­csi, Pécs környéki me­zőgazdasági ingatlan­ra. ,,Különbözeiét ké­rek” jeligére a Hu­nyadi úti hirdetőbe. Eladó gazdálkodásra, állattartásra alkalmas családi ház sok mel- lékhelyiséqgel, 300 négyszögöl szőlő, pin­ce, présház felszerelés­sel. Víz, villany a la­kásban. — Érdeklődni: Szabad szentkirály, Hársfa u. 23. 1.5 szobás. tehermen­tes OTP-lakás eladó. Költözés: 1988 nyarán. Pécs, Enyezd u. 30. fszt. 2. Érdeklődni: 18 óra után. Pécstől 15 km-re, Bos- tán 714 négyszögöl gyü­mölcsös hétvéqi házzal eladó. Érdeklődni: Sza- lánta, Hunyadi u. 81. Családi ház eladó. — Szentlőrinc, Mikszáth K. 3. ____________________ E lcserélném Szamuely Tibor utcai, 2 szoba összkomfortos, föld­szinti szövetkezeti la­kásomat garózslehetö- séggel családi házra. Telefon: 28-869. 17 óra után, Mecseknyugaton 86 m-’- es öröklakás 25 m* 2-es terasszal, garázzsal el­adó. Cím: Budai De­zső u. 16. Érdeklődni lehet: hétköznapokon 17 óra után és hétvé­geken. Keszüben. a Malom­völgyi tó felett, szép kilátással 250 négy­szögöl terület, fele sző­lő, fele veteményes kis épülettel és 220 négy­szögöl telek eladó. Ér­deklődni : Keszü, Pető­fi S. u. 119. ___________ P ellérdi szőlőhegyen, Hátúti dűlőben 804 négyszögöl, részben szőlő, részben üres te­rület, megosztva is el­adó. Villany, víz kö­zelben. — Érdeklődni: Dombai József, Pellérd, Kossuth L. u. 3. Belvárosi 3 szobás, gázfűtéses, szuterénos. kis kertes családi há­zamat lehetőleg gará- zsos öröklakásra cse­rélném vagy eladnám. Kertváros kizárva. — „Csendes 11 100” jel­igére a Hunyadi úti hirdetőbe. _______________ F onyódligeten kisebb nyaralót vennék 800 ezer Ft-ig. „Kp” jeligé­re a Hunyadi úti hir­detőbe.__________________ Ú jhegyen, buszmegál­lónál 209 négyszögöl gyümölcsös kis faház­zal 85 ezerért eladó. Tel.: 28-210._____________ Romonyán létesítendő horgásztónál 320 négy­szögöl telek 50 ezerért eladó. Tel.: 28-210. 5 szoba-összkomfortos, kertes családi ház el­adó. Megtekinthető: szombat, vasárnap, 2 órától. Cím: István u. 28. Eladó a pellérdi sző­lőhegyen, buszmegálló­tól 5 percre 274 7^-öl szőlő, présház, pince, teljes felszereléssel. Villany van. Érdeklőd­ni: 16 órától: Pécs, Athinay u. 18. Tele­fon: 18-244, _____________ E ladó 300 n-öl szőlő 400 n-öl szántó, műút- hoz közel. Kisherend, Fő út 23.________________ Javításra szoruló csa­ládi ház eladó. Cser­kút, Alkotmány u. 5. Cserháton panorámás építési telek. 400 n-öl eladó. Érdeklődni: Cserkút, József A. u. 5., este.________________ 3 50 000 kp -f OTP-vel lakásmegoldást keresek. Másodállású házmeste­ri is érdekel. „Vétel vagy lelépés” jeligére a Hunyadi úti hirdető­be. Újonnan átadott, kis­méretű lakást vennék kp -f OTP-átvállaiás- sal. „Szép holnap” jeligére a Hunyadi úti hirdetőbe. _______________ E ladó félkomfortos csa­ládi ház 800 n-öl terü­lettel és faipari gépek­kel Sumonyban az ál­lomással szemben. Ér­deklődni : Sumony, Vas­út u. 3. Kertvárosi, Vili. emeleti 2 szoba-összkomfortos szövetkezeti lakást cse­rélnék 2 szoba-össz­komfortos tanácsi la­kásra. Négyemeletesben első emeletig, tízeme­letesben harmadik eme­letig. Érdeklődni: 18 óra után, a 28-641-es telefonon lehet. _________ S zekszárdi, városközpon­ti, 82 m--es, új, össz­komfortos lakásomat pé­csire cserélném. (Vagy eladnám.) Telefon: 74/13-246._________________ S zalántán 600 n-öl köz­művesített telek (építé­si), eladó. Érdeklődni: 7812 Garé, Rákóczi u. 82. sz. Eladó Siklós, Iskola u. 22/A. 68 m-’-es OTP-la kés. Érdeklődni: a meg­adott címen 17 óra után.____________________ P cgányban 523 négy­szögöl telek eladó, meqosztva is. Érdek­lődni: Uitz Béla u. 7. II. 8.____________________ P écsi 3 szobás örökla­kást cserélnénk buda­pesti 2 szobás tanócsi­ro. Tel.: 80-319<_______ K ertvárosban télre ga­rázst bérelnénk. „Zsi­guli" jeligére a Hu- nvadi úti hirdetőbe. 500 ezer kp 4- OTP-át- vállalóssal lakást vásá- rolnék. Tel.: 17-740. Albérlet kiadó 4 diák­lány részére összkom­fortos, 2 szobás, külön­álló lakásban. Érdek­lődni: munkanapokon 18 órától Füredi János- né, Pécs, Mezőszél u. 6 Vili. 32._____________ A Tenkes hegyen el­adó 500 négyszögöl gyümölcsös, valamint 1 darab 350 köbméteres Czetka motorkerékpár és 1 darab műszaki nélküli Pannónia 10-es oldalkocsis motorkerék­pár. Érdeklődni: Har­kány, Bocskay u. 15. Szigetváron, Szil vasi csárdától 5 percre 400 négyszögöl szőlőmet gazdálkodási lehető­séggel, lakható faház­zal kisebb lakásra cse rélném. „Szuszi” jel­igére a Hunyadi úti hirdetőbe. Siklóson, a márvány bánya alatt 680 négy­szögöl szőlő, 41 m-’-es építési engedéllyel él­edő. Villany, víz, fel­vonulási épület van. Ér­deklődni : Várbó János, Siklós, Felszabadulás u. 96. Tel.: 814, _______ E lcserélnénk 4 szobás, gázfűtéses, 143 m--es tcnácsi lakásunkat 2.5 szobás tanácsira, kü- lönbözettérítéssel. Sür­gős csere! Érdeklődnie 12-592-es telefonon. Kis családi házamat elcserélném uránvárosi vegy kertvárosi tanácsi 1,5 szobás lakásért. Éi- deklődni: hétköznap 14 —18 óráig, Pécs, Óte­metó u, 28.____________ E lcserélnénk I. emele­ti, 2,5 szobás, összkom­fortos tanácsi lakást ki­sebb öröklakásra. „Tarr Imre utca” jeligére a Hunyadi úti hirdetőbe. Elcserélném meszesi 2 szobás tanácsi lakáso­mat 2,5—3 szobás urán­városi vagy kertvárosi lakásra. Érdeklődni: 17 óra után a 23-398-as telefonon. A 25 szintes házban bútorozott garzon 1,5 évre, 88 február végé­től kiadó. Érdeklődni 14-593-os telefonon. Eladó Nagy-Daindoli úton 470 négyszögöl építési terület, 2 szo­ba, konyha lakható épülettel, mellékhelyi­ségek, pince, présház, lugasszőlő. — Telefon: 21-952, ___________________ S ürgősen és olcsón el­adó Szavában gazdál­kodásra alkalmas pa­rasztház. Érdeklődni: Gyors László. Pécs. Szikora Imre u. 3. |. Délelőtt. Ráfizetéssel elcserél­ném 40 m2-es, más­fél szobás, összkomfor­tos házfelügyelői laká­somat ugyanekkora vagy 47 nv'-es, esetleg 2 szobás összkomfortos tanácsi főbérleti la­kásra Kertvárosban, vagy a Szliven kör­nyékére. Cím: Gáspár Béla, Pécs, (Kertváros), Eidei F. u. 1„ I. em, 3. Romonyán 400 n-öl gyümölcsös 50 db gyü­mölcsfával eladó. „150 000 Ft-ért" jeligé­re a Hunyadi úti hir­detőbe. Elcserélném 2,5 szobás, (57 m-'-es), összkomfor­tos, III. emelet, kert­városi lakásomat na­gyobb alapterületűre, (kb. 64 m2-ig), érték­különbözettel. „Idei költözés” jeligére a Hunyadi úti hirdetőbe. 555” ezer Ft készpénz­ért + OTP-átvállalással nagyobb garzont vagy I, 5 szobás lakást vásá­rolnék Pécsett. Ajánla­tokat: „Megegyezünk 1987” jeligére a Hu- nyodi úti hirdetőbe. Tettyére néző, 520 m2 belterületű zártkert fa­épülettel eladó. Tele- fon: 41-758. ______________ R égi Kertvárosban lévő, felújított családi házam elcserélném egy 3 szo­bás, és egy 2 szobás, szövetkezeti lakásra vagy egy lakás + kp- re. Telefon: 29-500. Eladó Csokonyavisontán, Akácfa u. 11-es számú nyaraló kész alapozat- tal, téglával és víz is bekötve. Irányár: 200 000 Ft. Érdeklődni: Balta Gézáné, 7800 Sik- lós, Vörösmarty u. 18. Gazdálkodásra vagy kertészkedésre alkalmas családi ház eladó vagy öröklakásra, OTP-lakás- ra. vagy szövetkezetire cserélhető. Biztos meg­élhetést biztosít. Érdek­lődni: Bicsérd, Kos- suth L. u. 57. sz. Pécsvárad, Pécsi út 6. sz. ház beköltözhetően eladó, 20x4 m- alapterü­letű, 2 családnak kiala­kított lakás, 2x2 szoba, konyha, éléskamra, előszoba. Központi he­lyen, műemlékjellegű, alápincézett, 1000 m- kerttel, ipari tevékeny­ségre alkalmas. Érdek­lődni: Pécsvárad, Bem u. 35. ___________________ E lcserélném Krisztina tér 13., II. em. 6. sz. tanácsi, 3 szoba-össz­komfortot, egy 1,5 és egy garzon tanácsi, összkomfortra, lehetőleg Kertvárosban. Érdeklőd­ni lehet a fenti cí­men, hétvégén. Marx úton, elvi meg­osztási engedéllyel házhely eladó. Érdek­lődni: 31-429-es tele­fonon, 17—20 óra kö­zött_____________________ F elsö-Gyükésben 869 n- öl parlag terület el­adó. Érdeklődni: 31-429- es telefonon, 17—20 óra között.______________ B oksái szőlőhegyen 520 n-öl szőlő, 1142 n-öl szántó bekötőúthoz közel eladó. Érdeklőd­ni : Görcsöny, Hámán K. u. 7._________________ Eladó 2 szoba-kony- hás, mellékhelyiséges családi ház. Érdeklőd­ni: Kovács József, Martonfa, Tanácsköztár- saság u. 1. sz. alatt. Pécs I. kerület, Blaha Lujza u. 3. családi ház eladó. Ára: 1 400 000 Ft. Érdeklődni: a hely­színen, mindennap, 15 óra utón. Elcserélném 64 m2-es, OTP-öröklakásomat 1 db 2 szobás tanácsira 4- kp-t kérek. Olga u. II. sz., IX/29. _________ H étemeletesben lévő, 2 szoba, konyha + ét­kező és öltözőfülkés, 66 m2-es lakásodat el­cserélném 1,5 szobás szövetkezeti vagy OTP tehermentes lakásra si­ma cserével. Ugyanitt Nagyárpád, Káponya dűlőben 500 n-öl sző­lő, kert présházzal, felszereléssel eladó. „Erzsi" jeligére a Hu- nyadi úti hirdetőbe. Albérletet keresek, tiszta, csendes, külön- bejáratú. fürdőszoba- használat, telefon, le­hetőleg idősebb, egye­dülálló néninél, reg­geli, vacsora, esetleg mosatási lehetőséggel, csendes orvostanhallga­tó fiú részére,-az orvo­si egyetem közelében. „Kulturált" jeligére a Hunyadi úti hirdetőbe. Nagyharsányban új. két családnak is meg­felelő, családi ház gazdasági épületekkel eladó. Siklósi másfél szobás lakást beszámí­tok. Érdeklődni: Nagy- harsány, Vörösmarty u 2. _________________ A lbérlet, összkomfortos szoba, 1 vagy 2 nőnek kiadó. Varsány u. 18. VII. em. 28. Azonnal! Elcserélném Budapest XVIII. kerületében négy­lakásos, kertes házban lévő tanácsi, félkom­fortos szoba-konyhás la­kásom (kb. 40 m-’, für­dőszoba kialakítható), kb. 50 m-’ kerttel paksi, pécsi vagy harkányi garzonra. Érdeklődni: 75/11-374-es telefonon. Siklóson, a Táncsics M. u. 19. sz., csalá­di ház eladó. Érdeklőd­ni a helyszínen lehet, 18 óra után.___________ F őiskolásnak, leány egyetemistának egy­ágyas, központi fűté- ses szoba kiadó. Te­lefon: 23-183.___________ E ladó Kisdaindolban 600 négyszögöl gyümöl­csös, lakható kis ház­zal. „Alkalmi vétel” jeligére a Hunyadi úti hirdetőbe._______________ E ladó Berkesden, mű- út mellett, lakható présház pincével, 800 négyszögöl szőlővel. „Alkalmi vétel” jeligé­re a Hunyadi úti hir­detőbe^_________________ K étlakásos, 5 szoba. 2 konyha, 2 fürdőszo­ba, garázsos családi ház ipari árammal el­adó. Lakást beszámí­tok. Érdeklődni: Pécs, Gyopár u. 3., a Havi templom alatt.__________ Magyarhertelend, Vio­la u. 12/a., kétszin­tes nyaraló eladó. Ér­deklődni : Meződ, Ság­vári u. 39.______________ K étszobás családi ház nagy gazdasági épület­tel, 600 négyszögöl te­lekkel eladó. Szigetvár­Becefa, Fő u. 30.______ K ozármislenyben, a Kos­suth L. u. végén. Pé­csi út elején, központ­ban, zárikertben új la­kóház gazdasági épüle­tekkel, gyümölcsössel eladó. Érdeklődni a helyszínen, Nagypál Jenő, öregszőlő 715. Kertes házra cseréljük Budapest belvárosi, 80 m-es, I. emeleti, össz­komfortos, valamint in­nen 40 km-re lévő üdü­lőterület főútvonalán 40 m--es, tanácsi bérlaká­sokat. Udvarház, tata­rozásra szoruló kúria is érdekel. Vendéglátós tevékenység. üzlet, üdülővezetői álláslehe­tőség előnyben. „Rész­letes ajánlat” jeligére a Hunyadi úti hirde­tóbe. ____________________ H áromszoba-összkomfor- tos, lakható, alagsoros családi ház gazdasági helyiségekkel, 184 n-öl kerttel eladó. Érdeklőd­ni lehet: Pécs, Tündér u. 28., egész nap. Mázaszászvár Újtele­pen, kétszoba-komfortos ház eladó. Érdeklődni a helyszínen. Dózsa György u. 18. __________ E ladó Szágyon három­szobás, nagy kertes, gazdálkodásra alkal­mas családi ház. Érdek­lődni a helyszínen, Szóqv. Kossuth L. u. 55. 300 négyszögöl szántó­föld Keszüben eladó. Telefon: 29-308. ________ B udapesti 1,5 szobás, garderobos, összkomfor­tos tanácsi lakásomat elcserélném pécsi ha­sonló lakásra. „Zugló” jeligére a Hunyadi úti hirdetőbe._______________ K étszoba-összkomfortos, közművesített családi ház melléképületekkel, kerttel eladó Kovácste­lepen. „Mini gazda­ság” jeligére a Hunya­di úti hirdetőbe. _____ R omonyán bontható, vagy felújítható pa­rasztház eladó. Érdek­lődni a 22-175-ös tele­fonon, 18 óra után, vagy „Gáz várható” jeligére a Hunyadi úti hirdetőbe._______________ E ladó Zaláta, Kossuth u. 35. sz. alatt lakóház, nagy gazdasági épület­tel -f földterülettel (5800 m2), gazdálko­dásra kiválóan alkal­mas. Érdeklődni a helyszínen. ______________ S zalánta-Németiben, kétszobás ház. nagy te­rülettel, gazdasági épü­lettel eladó. Donátuson 350 négyszögöl új tele­pítésű szőlő pincével eladó. Érdeklődni: Sza- lánta-Németi, Zrínyi M. u. 53. ___________________ S zéchenyi tértől 10 km- re közműves telek el­adó. Érdeklődni a 22-175-ös telefonon, 18 óra után.________________ Elcserélném vagy elad­nám 4 szobás, össz­komfortos új családi házamat. 2,5 vagy 3 szobás lakás érdekel 4- kp. Bártfa u. 53. 16 óra után. _____________ N agyméretű garázs mű­helynek vagy 2 gép­kocsi téli tárolására ki­adó a Nagyszkokói úton. Érdeklődni: 16 órától, a 32-719-es te­lefonon. Lakatos-, hegesztömű- hely céljára 40 m2-ig bérelnék helyiséget. Te­lefon: 29-569, 17 óra után. Melegkonyhás falatozó, szobákkal tavasztól, forgalmas helyen kiadó vagy eladó. Postacím: Dunaszekcsó, Pf.: 50. Kiadó 2 szoba-hálófül­kés, belvárosi lakás vállalatnak vagy diák­nak. Telefon: 81-071. Üzlethelyiség eladó Kertvárosban. „Tégla­épület” jeligére a Hu- nyadi úti hirdetőbe. Mühelyhelyiség kiadó, kb. 200 m2 terület, la­katos- és műanyaggé­pekkel. Fóliakertészetre is alkalmas terület is kiadó. „Nagy udvar” jeligére a Hunyadi úti hirdetőbe._______________ B olyban üzlethelyiség eladó. „Ipari áram van" jeligére a Hu- nyadi úti hirdetőbe. Orvosi rendelő kiadó „Megye u.” jeligére a Hunyadi úti hirdetőbe. Eladnám orfűi vegyes­zöldséges, saját tulaj­donú üzletet, vagy el­cserélném személygép­kocsira, ARÓ-ra. Min­den megoldás érdekel. „755987" jeligére a Hunyadi úti hirdetőbe. Kiadó 47 m2 alapterü­letű alagsori helyiség kereskedelmi vagy rak­tári célra. Érdeklődni: Pécs, Sarohin tábornok újta 46., IV. em. Hepp Nándornál. Szombaton és vasárnap.____________ Z öldségbolt a Bajcsy- Zs. E. u. sarkán, a műanyagbolttal szemben bontásra sürgősen el­adó. Érdeklődni: a Vá­sárcsarnokban, Tóth Jenőnél, vagy 12-381-es telefonon. A harkányi úton, a rep­térrel szemben lévő Fehér bárány vendég­lő családi okok miatt eladó. Érdeklődni: Pécs. Fazekas M. u. 4., fszt. 1. Szigetvár, József Attila u. 64. sz. alatti, 2 szo­bás, kertes családi ház beköltözhetően eladó. A téglaépítésű ház, a 6. sz. műút és a ka­posvári útelágazásnál van. Kiválóan alkalmas vendéglátó üzlet, vagy autójavító, -fényező, -mosó vagy villany-, vízvezeték-szerelő mű­hely létesítésére. Ér­deklődni: Szigetvár, Szív u. 14. Háromszobás, gázfűté­ses családi ház mű­hellyel, garázzsal, kis kerttel eladó. Pécs, Pélmonostor u. 13. Ér- deklódni ; 18-644, 10-820. Urögi úton családi ház műhellyel eladó. Érdek­lődni: Magyarürögi út 112/A. 17 óra után. Nagy családi ház mű­hellyel, garázzsal, 90% készültséggel eladó. 2,2 millió 4- OTP. Pécs, Nagypostavölgy 103/A. Büfé-falatozóüzlet foi- galmas helyen bérbe, 1988 januártól kiadó. „Jó jövedelem” jeligé­re a Hunyadi úti hir­detóbe. __________________ Ü zemelő, II. oszt. presz- szó hozzáépítési lehető­séggel sörözővé, kis­vendéglővé alakítható vállalatnak, áfésznak, tsz-nek, 1988-tól, bérbe­adó vagy eladó. Vála­szokat: „Pécs 13823" jeligére a Hunyadi úti hirdetőbe kérem._______ F onyódon, vállalatnak is alkalmas, 3 szintes épü­let sürgősen eladó pa­norámás helyen. Tele­fon; 84-60-730.__________ S ellye, Mező I. u. 44. sz. családi ház nagy kerttel eladó. Érdeklőd­ni: Sellye, Fürdő u. -1. sz. alatt.________________ B udán, Rózsadomb va­daskerti részén repre­zentatív, 350 m2 villa eladó. Telefon: 767-554. Elcserélnénk Pécs, Dó­ra utcai, kétszobás, földszinti, 57 mL’-es, összkomfortos öröklaká­somat hasonló kapos­vári öröklakásért. Aján­latokat „353360” szám­ra, a kaposvári hirdető­be kérek._______________ E gyházaskeszőn, Mun­kácsy M. u. 3. sz. alatt kétszoba-komfortos csa­ládi ház, 350 négyszö­göl telekkel eladó. Ér­deklődni lehet: Egyhá- zaskesző, Kossuth u. 51., szombat—vasárnap. Épülő családi ház Pécs, Dimitrov u. 14. sz. alatt eladó. Zsakay. 8000 Székesfehérvár, Irányi u. 4. _____________ G arázs eladó Komlón, az Április 4. út mögöt­ti 2. garázssorban. Ér­deklődni a 84-332-es te­lefonon, vagy személye­sen: Április 4. sz. alatt Szingeréknél, 16 óra után. Harkányi garzon­lakásért dunaújvárosi, kétszobás lakásomat el­cserélem. Minden meg­oldás érdekel. Dunaúj­város, Esze T. u. 12., 2/4. ______________________ N yugdíjasok! Másfél szobás, gázfűtéses örök­lakás tulajdonjogáért készpénzzel fizetek, ha­szonélvezetet ön meg­tarthatja, háborítatlan bentlakással. MIKRO, 6726 Szeged, Gyapjas u. 29. ___________________ H áz, gazdálkodásra al­kalmas nagy kerttel és lovaskocsi eladó. Erdős- mecske, Ady E. u. 49. Érdeklődni lehet: Kom­ló. Munkácsy 50., vagy Mecseknádasd, Liszt F. u. 39. Körtvélftsi 1,5 szobás, összkomfortos tanácsi lakásomat elcserélném 1,5—2 szobás tanácsira. Érdeklődni: Komló, Körtvélyes 19., 1/5., es­ti órákban._________________ C saládi ház eladó Dávidföld, Gárdonyi G. u. 33. Érdeklődni lehet minden páratlan héten délután és páros héten délelőtt, Buben- ko Alajos. Komfortos kis faház 69 négyszögöles telken, a dunaszekcsői üdülőtele­pen eladó. Érdeklődni: 82-889-en, délután. Szeged, Teréz u. 9/B. sz. alatt lévő ikerház eladó. Érdeklődni az esti órákban. Telefon: 18-072.___________________ É ladó Kővágószőlősön 380 n-öl közművesített beltelek, garázs, pince, pihenő szobával. A te­lek betelepítve gyümöl­csössel, szőlővel. Csa­ládi ház is építhető, aszfaltút van. érdek­lődni : Kovácstelep, Páfrány u. 24-ben, vagy Kővágószőlős, Kos­suth u. 24-ben. _________ P écstől 15 km-re, a szilvási szőlőhegyen, gyönyörű környezetben 4 éves, kordonos lu­gasszőlő, gyümölcsfák­kal, konyhakerttel ol­csón eladó. Érdeklődni: Pécs. Tompa M. u. 40. feogád, Cserdűiőben 344 n-öl szőlő eladó. Bővebbet: Bogád, Kos- suth u. 13. sz. Fekete. Vadásztanyánál, a Hol­ló-dűlő 1. szám fe­lett lévő szőlő -f gyü­mölcsös eladó. Érdek­lődni: a 18-082 tele­fonon, délután 18 órá- tól. 80 m-’-es belvárosi, te­hermentes öröklakáso­mat elcserélném nagy lakásra a belvárosba. „120—140 m2" jeligére a Sallai utcai hirdető- bc. Elcserélném 3 szobás, összkomfortos szövetke­zeti lakásomat, 2 db 2 szobás tanácsira. C;a- ládi okok miatt, sürgő­sen. „Remény 349697” jeligére a Sallai utcai hirdetőbe. _______________ 1 szobát vennék Pé­csen, vagy Harkányban. „250” 349647 jeligére a Sallai utcai hirdetőbe. Eladnám vagy elcserél­ném 3 szobás szövet­kezeti lakásomat csalá­di házra. Érdeklődni: 16 óra után, 23-953 te­lefonorv_________________ 2 00 000 Ft kp-val. OTP- átvállalással lakásmeg­oldást keresek. Ár- és helymegjelöléssel. „Fő­iskolás 349739” jeligére a Sallai utcai hirde­töbe.____________________ K özponti fűtéses, kifeje­zetten meleg, 2 szobás, külvárosi lakásunkat el­adnánk vagy elcserél­nénk különbözetfizeté- sért kisebbre, cseréD- kályhás vagy gázfűté­ses is érdekel. Telefon: 22-406.___________________ P écs—Harkány között, Csarnóta, Fő u. 34. szám alatt, felújított családi ház eladó. 1300 n-öl területtel, kor­szerűen felszerelt gaz- dasági épületekkel. Harkányi, 38 m-’-es, kétszoba-összkomfortos társasüdülőrészemet ha­sonló balatonira cserél­ném, esetleg eladom. Dr. Cserne György, Szeged, Fürj u. 30/A. Telefon: 53-921, este 6 óra után._______________ C sokonyavisonta-fürdön, a Nyár u. 2. sz. alatt épülő nyaraló eladó. Érdeklődni: Kaposvár, Pacsirta u. 6.. Somogy­vári. ADÁSVÉTEL Új ARIA PRO II. japán szólógitár formatokkal, reális áron eladó. Ér­deklődni: Pécs, Jakab- hegyi út 6. POTE B kollégium, 401-es szoba. 18—19 óráig.___________ B útor eladó! Vifrines szekrénysor, 2 db fotel, 2 db szék, 1 db do­hányzóasztal. Érdeklőd­ni: Engels u. 19., I. em. Friss fejős tehén borjú­val vagy anélkül el­adó. Mórok, Petőfi u. 6. Nyugati típusú színes televíziót vennék. Aján­latokat a 25-198-as te- lefonon, egész nap. Polski 126-os eladó, műszaki nélkül. Pécs, Asztalos J. u. 11/1. Egy új forrázóteknő és üstház eladó. Pécs- Nagyárpád, Kiss J. u. 1/A. _____________________. S inger varróaéD eladó. Telefon: 21-895.________ Zl-s, 1500-as Lada, friss műszakival eladó. Te- lefon; 90-713.___________ B ontásból 7000 db cse­rép, ajtók, ablakok el­adók. Megtekinthető: szombat, vasárnap, Pécs, Miklós u. 7/1. Kb. 80 q takarmányrépa eladó. Érdeklődni: Har­kány, Munkácsy M. u. 16. sz.___________________ 3 éves, heréit pej csikó eladó. Mihály Sámuel, Cun, tanya 5. Bontásból való redőny­tokos, hármas ablak, 2 db új, 85x125-ös, ma­gyar tetőtéri ablak el­adó. Érdeklődni: Pécs, Katona J. u. 25. Hosszú, barna színű, karcsúsított irhabunda 7000 Ft-ért eladó. Tele­fon: 32-902. 18 óra után. _____________________ P Y-os, korallpiros. 1300- as Lada jó állapotban eladó. Telefon: 34-926. Mikroszkópot keresek megvételre, adat- és ármegjelöléssel. Cím: Kaizer László, Pécs- Hird, Szabadföld u. 9. 750 kg teherbírású, 1890-ig érvényes műsza­kival utánfutó eladó. Érdeklődni: 19-560-as telefonon._______________ S koda 120 L eladó. Megtekinthető: Rab János, Bicsérd, Rózsa Ferenc u. 12/A._________ K omplett barokk sza­lonbútor eladó. Érdek­lődni: „Diófa" jeligé­re a Hunyadi úti hir­detőbe. __________________ E ladó 2-es ablak, bu­kóablakok és 42-es sza­lufák. Érdeklődni: 16-591.___________________ V ámkezelt, nagyméretű ADRIA-típusú lakóko­csi eladó. Veszprém. Telefon: 80/12-048. Eladó VIDEX típusú nagyothalló készülék. (Balos, jobbos.) Külön is, elemekkel, töltővel. „Segítség" jeligére a Hunyadi úti hirdetőbe. Lakások, nyaralók, hét­végi házak, présházak díszítésére alkalmas, szép szarvasagancsok eladók. „Költözködés” jeligére a Hunyadi úti hirdetőbe. TÜZELŐ­ÉS ÉPÍTŐANYAG- KERESKEDŐ. Pécs, Gyöngy u. 20. sz., Légszeszgyár u. folyta­tása. Mecseki brikett, pécsi iszap, fűrészelt tűzifa állandóan kap­ható. SZÁLLÍTÁS AZONNAL. Bélyeggyüjtemény 1963 —83-ig teljes album, emléklapokkal sürgősen eladó. „Gondoskodás" jeligére a Hunyadi úti hirdetőbe. Eladó 4 db új, jótál- lásos gázkonvektor. Ér­deklődni: mindennap 3 óra után. Rigóder u. 13/1._____________________ P ézsmabunda igényes­nek eladó. Telefon: 26-854,___________________ I gen jó állapotú, pán­céltőkés bécsi STINGL rövid zongora eladó. Érdeklődni: Komló, 82-992-es telefonon, 17 óra utón. _____________ 5 00 ezer kp -f OTP-vel lakást vennék. Aján­latokat: „Tél” jeligé­re a Hunyadi úti hirde­tőbe, vagy a 28-990- es telefonon kérem. Keveset használt DU KA kazán eladó. Pécs, Tolbuhin 103. Várodi. Eladó SKÁLA szekrény­sor. Érdeklődni lehet, a 19-267-es telefonon. Eladó: kolóniái polc, 130x30 cm-es magas­ság 208, BROWN Synkron plus villanybo­rotva, B 93 TESLA ste­reo magnetofon Zeiss Sonnar 3,5/135 objek­tív praktikához, Ana- ret 4,5/105 Maxifaxhoz, EMKA ipari porszívó­gép. Érdeklődni: Ka­tona Árpád, Pécs, Felsőmalom u. 6. Eladó kombinált szoba­bútor darabokban is, hűtőszekrény, mosógép, keveset használt ruhák, kinn telelő sokféle vi­rág. nagyszemű, foly- tontermő málnatövek. Pécs. Kovácstelep, ürö- gi fasor 64. 1200-as Lada, TG frsz. eladó. Garai u. 16. Telefon: 21-952.________ B abetta kismotoros és IT írsz.. 1500-as Polski Fiat felújított motorral eladó. Siklós-Gvűd, Radnóti u. 17. Tele­fon: 293._______________ Ú j, fekete, 48-as mé­retű perzsalábbunda iqényesnek reális áron eladó. Érdeklődni: 29-744-es telefonon, 18 óra után.________________ Eladó 12 db 2 mm-es, 60x127 cm-es síküveg, világoskék, 150 cm-es fürdőkád, új 90x60 cm- es bukóablak és haris- nyaszem-felszedő gép. Érdeklődni: Pécs, Fá- tyol u. 5. Dobos. Lakókocsi eladó. Érdek­lódni: 33-408.___________ 1300-as Dácia bontva riadó Érdeklődni: 17 óra után. Cím: Pécs, Cserolja u. 5. __________ Z sűrizett, kiállításokon részt vett, szép akva- rellképek eladók. Dr. Berze Nagy János u. 9'A. Fónai. Érdeklődni: 16 óra után. Volga 7 éves, motor­hibával, vagv iovítot- ton eladó. Érdeklődni: 16-344,___________________ 10 db fehér lapály vá lasztósi malac eladó. Pécsbagota, Kossuth L. u 10.___________________ Ú j, női irhabunda kó- zéptermetre eladó. Cím: Surányi Miklós u. 6. sz. Skoda 1000 MB eladó. Pécs, Egri Gyula u. 8.. 1/5. Még fel nem használt ! telefonkötvényt vásárol­nék. Telefon: 18-5/0, Pécs, Felsövámház u. 61/1. Eladó 3 db jó állapot­ban lévő. régi típusi cblak, 2 db olajkályhe, gáztűzhely palackkal, 2,5 m saválló cső (ké­ményhez). Ugyanitt vennék 1200 db kismé­retű új téglát. Érdek­lődni: 16 óra után, vagy hétvégén egész nap, Tinódi u. 2., vagy 17-279._____________ O lcsón eladó: heverő, fotel, asztal, kemping- asztal, kukta, kenyér- tartó, televízió. gyer­mekszék asztallal, bun­dazsák, régi topolya szekrény, ágy, ágysod­rony, toalett. Filigrán termetre modern kabá­tok, bunda, szoknyák, mellények, pulóverek. Érdeklődni: 17-789-es telefonon. Eladó 5—6 m:: köri-, dió-, szelídgesztenye- pcdló. Érdeklődni: Sellye, Rákóczi u. 36. Telefon: 156. Téseny, Rákóczi u. 8. sz. alatt eladó háló­szobabútor darabon­ként is, régi gáztűzhely palackkal, nyomáscsök­kentővel. Érdeklődni: 19-704-es telefonon, Pécs, Szegfű u. 8. _____ P avilon eladó a Bolgár Néphadsereg úton, szétszerelés nélkül szál­lítható. Érdeklődni: Nagyárpád, Kemény Zsigmond u. 40. Szudy. Eladó emeletes ágv, konyhabútor mosogató­val, asztal, sezlon. Ér­deklődni : Pécs, József A. u. 32. ________________ 30 db még kitermelés­ien diófarönk eladó. Érdeklődni: Németh 1st ván, 8697 öreglak, 3a- rátihegy 44. AUDI 100, új típusú, 4 éves megkímélt álla­potban, diplomata­kék színben eladó. Ér­deklődni: Szomolni Béla, 7342 Mágocs, Ga­garin u. 4. Hulladékfa, forgács, íű- részpor jutányosán el­adó. Pécs, Gerle u. 1. Roland CR—5000 dob- gép és akusztikus gitár eladó. Telefon: 21-398. Commodore VC 20 sze­mélyi számítógép DATA SET eladó. É. deklódni: 11-567. Opel Commodore friss műszakival eladó, vaqy bármire elcserélhető. Pécs, Varsány u. 2. 111/10. ____________________ P C-s Lada 1200-as, vo- nóhorognal. rádió-mag­nóval, ió állapotban el­adó. Érdeklődni: Pécs, Szcbó Ervin tér 11., IX. em. 27. ajtó. 13 óra után Kárpitozott epedarugós ülő- és fekvöbútorok készítését vállalom, fizetési könnyítéssel. Vajta kárpitos, Pécs. Dérvné u. II. V_________'________y S inger varrógép eladó Egri Gyula u. 28. 1/6. TR 21-31 rendszámú La­da Combi úiszerű álla­potban eladó. Érdek­lődni : Siklós, Iskola u 6.. az esti órákban. Szőlőbe, kertbe, bódé­hoz használt, bordázott farostelemek olcsón el­adók. Telefon: 16-362, délután. _________________ M últ századi ebédlő- aarnitúra, jó állaoot- ban eladó. Megtekint­hető: Iveszics Mihály, Pécsvárad, Felszabadvi- lás u. 45. alatt. Trabant qépkocsi sürgő­sen eladó. Érdeklődni: Lchti u. 3., I/5.________ Eladó 1 db ORA-típusú NDK kályha. 2 db KA- LOR típusú román kály­ha. Pécs, Ady Endre u. 41. sz.___________________ F ekete-fehér Sens-Orien tv eladó. Dobos, Al­kotmány u. 44., 1/16. TX-es, Skoda 120 L sze­mélygépkocsi sürgősen eladó. Érdeklődni: a 31-560-as telefonon, vagy Kaposvári u. 23'. sz. alatt. Olajkályha eladó. Ka- csóta, Kossuth L. r. 32. szám. Kettő főlépcső komplet­ten eladó. Telefon: 31-443.____________________ Eladó KLU kétéltű 20 000-res kazán. Érdek­lődni : Komló, Kodály Z. u. 25.________________ L ada Combi 8 éves, jo állapotban eladó. Pécs, Zerge u. 36/1. Telefon: 3G-720, este._____________ Eladó 200 I körüli hor­dó, 19 Ft literje. Ér­deklődni: Mecsekná­dasd, Felszabadulás u. 17 sz.__________________ S iesta (új, jugoszlávl eladó. Ifj. Molnár, Bo gád.______________________ Eladó Ludwig Sieler zongora. „In PESTH" 1800—1900-as évekből. Érdeklődni: Pécs, Nagy­postavölgy, Zsdráléknál. Eladó 2 db kétszárnvú cblak, 1 bukóablak, egy gáztűzhely palack­kal, egy olajkályha. Ér­deklődni : Engels u. 55. Kifogástalan szekrénysor (Vértes) eladó. Pécs, Sörház u. 3. Forintos. Sorház. (Pósa.) Eladó egy db magyai- tarka, 8 hónapos, vem­hes üsző. Bicsérd, Ság- vári E. 33. Eladó 1008 db porotok, 1000 db B 30-as és 800 db kisméretű tégla. Ér­deklődni: Rudas László u. 45., du. negyed 3 órától.____________________ Eladó régi, jó állapot­ban lévő hálószoba­bútor. Komló, Mecsek­jónosi, Fő u. 86. _______ E gy Altorjay-festmény eladó. Telefon: 18-926, (esti órákban). Eladó 6 éves, fehér La­da Combi vagy fiata­labb Limousincsere is érdekel. Pécs, Hunyadi út 64/C-, M/S.__________ M élyhűtő, Lehel 125 I- es, 3 fiókos, 3 éves' eladó. Telefon: 24-320. Skoda S 100-as műszaki vizsga nélkül, felújított motorral és 5 db új, 14-es Barum Radiál- gumi 16 000 Ft-ért, va­lamint új ajtó, sárve- áő, motorháztető eladó. Pécs, llku Pál u. 39. I/4. Vámkezelt, új videó képmagnó eladó. Érdek­lődni : az esti órákban, Pécs, Páfrány u. 9., il/9. Commodore 64 számító­gép 1531-es magnóval, 2 db yojstickkal és programokkal eladó. Árajánlatokat: „Kedve­ző ár” jeligére a Hu- nyadi úti hirdetőbe. Új, kisméretű, feles, szalagos ezüstróka­bunda igényesnek el­adó. „Saga fox" jel­igére a Hunyadi úti hirdetőbe. Hintaszéket keresek megvételre. „Tonethá- tú" jeligére a Hunya­di úti hirdetőbe. Balázs II. gyermek­szobabútor emeletes ággyal, 2 db iróa-.z- tcllal eladó. 17 ó^a után Laki István u. 3., Vili. 24. Lusz Béla. Telefon: 28-216. 30 q lucernaszéna el­adó. Érdeklődni: Pécs, Vöröskő u. 24. (Pc- tccs.) Játék, mély babakocsi, zöld, panorámás, piros sportkocsivá alakítha‘0, pille orqonababák, gverekáqv. lányka, va lódi bőrkabát, Ode>n és mikrolemezek, mosó­gép, centrifuga, porszí­vó, bimbamóra eladó. Telefon: 17-075. Vaskerítés és -kapu el­adó. Pécs, Baranyavár u. 7. ____________________ Ú i Iníracolor színes tv eladó. „Gábor” jeligé­re a Hunyadi úti hir detőbe. Tama Imperial dob föl­szerelés eladó. Tele­fon: 19-343, esti órák­ban^_____________________ E ladó automata mosó­gép és PC-s. 1500-as Lada személygépkocsi. Érdeklődni: 16 óra után mindennap. Telefon: 25-617.___________________ E lcdó 1000 db kettős- méret L. o. tégla. Ér­deklődni lehet: Orfú, Lapisi út 10. 1950 előtt gyártott Mercédes személygép­kocsit vennék. Ajánla­tokat: „üzemképtelen is lehet” jeligére a Hunyadi úti hirdetőbe kérem. UF-es Zsiguli eladó. Érd®k'ődni: Németh L. u. 34., I/2. 17 óra után. ZH-s Skoda Oktávio Combi eladó. Érdek­lődni: az es’i órákban, és hétvégeken, Enyezd u. 36., V. 7.____________ E ladó 155x14-es, telje­sen úi, komplett téli autógumi, mini olaj­kályhák, csapos olajos- hordók, lengyel heve­rő, gyermekasztal. Cím: Pécs, Nyárfa u. 4., Régi Kertváros. Vámkezelt, 3 éves JVC videomagnó iqényesnek eladó. „60” jeligére a Hunyadi úti hirdetőbe. NAD 5120 + ORTOFON MC 10/11. + Mission Cyrus I. erősítő -j- Ce lestion DL 4 hangszóró fém lábazaton eladó Király, Endresz Gy. u. 1/A„ este._______________ F iat 850-eshez üzemké­pes motor -f vál tő. összes üveg >és sok más alkatrész eladó. Király, Endresz Gy. w. 1-A., este. Turista irodalmat. út leírást veszek. „Zengő” jeliqére a Hunyadi úti hirdetőbe. Hegedűsök, zeneiskolák, figyelem! Szakvélemé­nyezett, hibátlan „Ama- *ir* mintájú mesterhege­dű eladó. Pécs. Sem­melweis u. 16., I. em. 1. Telefon: 33-863. Vadonatúj sátras után­futó eladó. Komló, Hu­nyadi u. 24. TU-s rendszámú Tru- bent Combi (12 V-oc), vonóhoroggal eladó. Kengyel, Görcsöny, Ady Endre u. 11. 220-as Mercedes D, fel­újított motor eladó. Dombóvár, telefon: 65-260.

Next

/
Oldalképek
Tartalom