Dunántúli Napló, 1987. június (44. évfolyam, 149-178. szám)

1987-06-20 / 168. szám

Ha 9 órától: álomautók a Mecsek hegyi pályán Tömeg és sok néznivaló. Ez jellemezte a pénteki gépátvételt Képünkön Parlamento Adriano (Olaszország) March Sport kocsija. Ű lesz Tóth János ellenfele a C 3/3 géposztályban. Labdarugó |§||É1||1 Győzelemmel szeretne búcsúzni a Komló Csak azok a komlóiak ke­seredhettek el a Bányász ka­posvári veresége kapcsán, akik. nem látták a múlt heti 90 per­cet. Bár az eredmény fölényes hazai győzelem, de a játék, képe mást mutatott. A sikerre vágyó komlóiak — 10 ember­rel is — lényegesen többet! támadtak ellenfelüknél, a re­mek kaposvári védelem azon­ban feltörhetetlennek bizonyult. Minden bizonnyal más lesz a helyzet a labdarúgó NB II. zó- rófordulójában vasárnap 17 órakor a kökönyösi pályán. A vendégként szereplő veszpré­miek hátsó alakzatában is ta­lálhatók rutinos labdarúgók, de a nyolc egymás utáni ha­zai sikerrel büszkélkedő Bá­nyászt otthonában eddig ne­héz volt feltartóztatni. Az előrelépést jelente 6. hely megszerzéséhez a hazaiakt nak legalább egy pontra van szükségük, de ők természetesen ezúttal is győzelemre törnek, s szeretnének szépen búcsúzni közönségüktől. A csapatban nem várható különösebb vál­tozás, a tegnap délutáni edzés előtt még nem tudták, mi fess a kiállított Zrínyivel. Ha nem játszhat a középpályás, való­színűleg először lép pályára kezdőemberként Hüber. G. G. Gépátvétel közönségsikerrel Érdemes volt a 25. nemzet­közi Mecsek—Pannon autós hegyiverseny műszaki gépátvé­telét a pécsi vásártéren meg­rendezni. Az érdeklődők így közelről is szemügyre vehet­ték az Európa-bajnoki futam résztvevőinek az autóit, ame­lyekkel még eddig nem ta­lálkozhattak a pécsi hegyiver­senyeken. Bekukkanthattak a valóban álomszép Ford Sier­ra Cosworthokbai az erőtől duzzadó BMW M 3-asokba, végignézhették a kétüléses, nyitott sportkocsikat. De aki a Forma—2-es kocsikra volt éppen kíváncsi, azt is látha­tott, hiszen azokból is ötöt „vezettek elő". Péli tizenket­tőtől a késő délutáni órákig több ezren tekintették meg q vásártéri „autószalont”. A műszaki gépátvétel egyéb­ként rendben zajlott le. Bár a délután folyamán nagy te­lexforgalmat bonyolítottak le a feledékenyek, akik elfeiej­kezdődik az edzés, ami egy­órás szünettel körülbelül dél­után négy óráig tart majd. 144 induló szerepel a rajtlistán. Ed­dig még soha nem indult ennyi autó Pécsett hegyiversenyen, De még hat Európa-bajnok sem adott egymásnak találkát d pécsi pályán! A pályát teljes hosszában hangosították, a1 hangszórókon keresztül bizto­sítva lesz a nézők folyamatos tájékoztatása a verseny állásá­ról, a pályán haladó verseny­zőkről, autókról. Megjelent a verseny hivata­los rajtlistája is, a jegyárusok­nál kapható. * A MAGÉV—Mecsek Kupa nem- zetközi kerékpárosverseny tombo­lajegyei a Mecsek—Pannon nem­zetközi autós hegyiversenyen is kapható a jegyárusoknál. A tom­bolán versenykerékpárt, és hat da­rab, a Forma—1. magyarországi futamára szóló belépőt nyerhetnek a szerencsések. Örül és bosszankodik Alföldi Andrea és edzője, Dudás István Beck Péter felvétele Alföldi Andrea Az első komlói felnőtt női aranyérem Ez a Renault Maxi 5 turbó. A versenyen az Európa-bajnok, fran­cia Giovanni Rossi ül majd a volánja mögött. Alföldi Andrea örül és bosz- srankodik. Azért örül, mert megnyerte élete harmadik fel­nőtt országos bajnokságát, a 10 km-es gyalogló OB-t. S tulajdonképpen emiatt bosszús is, hiszen ha április elején Bé­késcsabán produkál - ugyan­ebben a mezőnyben - valami hasonlót, most egy nagy él­ménnyel gazdagabb lenne, részt vehetett volna a New Yorkban megrendezett Világ Kupán. Persze a bajnoki cím sem akármi, s Komlón azért voltak boldogok, mert az atléti­kai szakosztály történetében ez ez első felnőtt női aranyérem.- Edzőm, Dudás István tel­kemre kötötte, hogy maradjak tették magukkal hozni a nem­zeti autósport szövetségük rajtengedélyét. Kesjár Csaba pedig a Forma Fordjának a gépkönyvét nem tudta felmu­tatni. Ha a mai pótgépátvé- telig sem érkezik meg a gép­könyv, akkor bizony Csaba nem állhat rajthoz. A „na­gyok" természetesen nem küszködnek ilyen problémák­kal, valamennyien ott lesznek a rajtnál. Csütörtökön Pécsre érkezett Enrico Stabile, a Nemzetközi Atuósport Szövetség (FISA) megfigyelője is, aki szintén részt vett a műszaki gépát­vételen. Többek között sze­mélyesen is meggyőződött a műszaki mentést biztosító Na- rex-csapat felszereltségéről. A Narex-esek három Tátra gép­kocsival érkeztek. A Mecsek hegyipályát ma Szentkút és Remeterét között 7 órakor, Remeterét és Lapis között 8.20-kor zárják le a for­galom elől. Hét és nyolc óra között bonyolítják le a pót- gépátvételt és 9 órakor meg­r Atalányelszámolásos (gebines) rendszerben 3—4 fős kőműves, 2—3 fős bádogos, tetőfedő, 2 fős könnyűgépkezelő vizsgával rendelkező festő brigádokat és 2 fős lágyszigetelő szakmunkást FELVESZÜNK Jelentkezés: ÉLISZ, Felszabadulás u. 16. Telefon: 14-234 az élbolyban. Barátnőm, Hudi- né, alaposan bekezdett, de három kilométer után nem bírta saját iramát, egyedül ma­radtam, s magam is meglepőd­tem, milyen könnyedén nyertem — idézi fel a tatabányai ver­seny történéseit, ahol másfél percet javított élete legjobbján a 23 éves sportoló. Andrea öt évvel ezelőtt kez­dett atletizálni, s ebből két évet — tanulmányai miatt a Bp. Postásnál töltött, mind­két esztendőben a legjobbnak bizonyulva az OB-n. Kezdettől Dudás István irányítja munká­ját, s mintha a szervezők tud­ták volna, hogy az edző szép jubileumhoz érkezett, neki is átnyújtottak a verseny után egy bajnoki aranyat. S hogy mi az említett jubileum? Az egykori komlói hosszútávfutó versenyzőként csak bajnoki bronzérmet és három váloga­tottságot mondhatott magáé­nak, edzőként viszont a legsike­resebbek közé tartozik. Alföldi Andrea aranyérme az ötvene­dik a sorban, amit tanítványai a különböző korosztályokban országos bajnokságokon elér­tek 1975 óta. Az ifjúsági lányok­nál Őry Zsuzsa volt az első, az­tán a futók következtek, Kis- pál László és Kis-Király Ernő, majd a gyaloglók, s köztük az eddigi legsikeresebb éppen Andrea testvére, Alföldi Csaba. És a sor folytatható, hiszen a közeljövőben megrendezésre kerülő serdülő és ifjúsági egyé­ni gyalogló OB-n, a Tatabá­nyán 20 km-es országos ifjúsá­gi csúcsot gyalogló Kirszt Ká­roly abszolút esélyes és a ser­dülőknél is komlói versenyző, Orsós Mihály mondhatja ma­gáénak a jelenlegi legjobb eredményt. Grünwald Géza FÓKUSZ A számok tükrében A 12. Komló—Veszprém találkozó. Az eddig lejátszott mérkőzések összesített eredménye a Komló szem* szögéből: 11 4 1 6 7-14 9 Csak Komlón: 5 3 116-57 Az eddig lejátszott mérkőzések eredményei. 1978—79: 1-0; 1979—80: 1-1; 1980—81: 2-0; 1981—82: 1-0^ 1985—86: 1-4. A Komló az utolsó győzelmét 1982. május 16-án a következő ösz- szeállitásban érte el: Bien — Ivá- nyi, Mács, Pál, Barta — Túri, Storn­ier, Szajcz (Tigyi) — Hegyi (Mar- tinkovics), Homonnai, Tóth. Góllö­vő: Homonnai. Komlón a következő játékosok !f*- tek gólt a Veszprémnek: Tresch, Hohmann, Stornier, Radies, Homon­nai, Gallai. A két csapat legutóbbi hazai, il­letve idegenbeli eredményeiből: Komló (otthon): Szarvas 2-0; Szét­szórd 3-1; Bp. Volán 2-1; Keszthely 3-0; Csepel 4-2; Metripond 5-4. Veszprém (idegenben): Salgótar­ján 0-0; Szeged 1-1; Szolnok 0-1; Baja 0-1; Diósgyőr 0-2; Nyíregyháza 1-0. A két csapat jelenlegi hazai, il­letve idegenbeli mérlege: A Komló jelenlegi hazai mérlege: 18 16 — 2 44-17 32 A Veszprém jelenlegi idegenbeli mérlege: 18 4 5 9 13-23 13 Lehel Jenőné A hétvége sportműsora JÚNIUS 20., SZOMBAT: Autósport: 25. Mecsek—Pannon hegyiverseny, EB-futam. Pályazárás (Szentkút—Remeterét) 7.00. Pótgép- átvétel: 7.00. Edzés: 9.00—12.00 és 13.00—16.00. Pályanyitás: 17.00. A versenyt az Abaligeti úton rendezik. Szabadidősport: Falusi spartakiád, atlétika, megyei döntők, PVSK-pálya 9.00. Mezőgazdasági dolgozók szak- szervezeti megyei sportnapja, Boly, 9.00. Sportlövészet: Légfegyveres serdü­lő QB. Pécs, Városi Sportcsarnok, 8.00. Úszás: Jubileumi úszóverseny, sik­lósi sportuszoda, 9.00. Labdarúgás: Siklós—Nasice, ba­rátságos mérkőzés. Siklós, 17.30. . Kézilabda: ,,Baromfi Kupa" nem­zetközi női-férfi torna, Edison u., 14.00. Asztalitenisz: Osztályozó mérkőzé­sek az NB lll-ba kerülésért, Egye­temi tornacsarnok, 11.00. Vízilabda: Külker SC—PMSC, OB ll/B., Komjády-uszoda, 11.00. Atlétika: A PMSC tehetsíégkutató versenye, Tüzér u., 14.00. JÚNIUS 21. VASÁRNAP: Autósport: 25. Mecsek—Pannon hegyiverseny, EB-futam. Pályazárás: 9.00. Verseny: 10.00—14.00. OB díj­kiosztó a rajtnál: 15.00, EB díjkiosz­tás (Szliven étterem): 18.30. A ver­senyt az Abaligeti útón rendezik. Sportlövészet: Légfegyveres serdü­lő OB, Pécs, Városi Sportcsarnok, 8.00. Kézilabda: Siklós—P. Dózsa, öreg­fiúk, Siklós, 17.00. „Baromfi Kupa" nemzetközi női-férfi torna, Edison u., 10.00. Komló—NYVSSC NB ^„fér­fiak, Komló, 11.00. Labdarúgás: Komló—Veszprém, NB II. mérkőzés, Komló, 17.00. Ajka —Mohács, osztályozó az NB ll-be jutásért, Ajka, 17.00. Újabb vereség Csütörtökön a késő esti órákban a második fordulóval folytatódott a „Trófea Jugoszlávia" nemzetközi női kézilabda-torna. Az „A" cso­portban szereplő magyar válogatott az NDK-tól 21-20 arányban veresé­get szenvedett, jelenleg az utolsó helyen áll. Az állás: 1. Szovjetunió 4 pont, 2. Csehszlovákia és Jugoszlávia ,,B" 2—2, 4. Bulgária 0, Könyvajánlat A száguldás mámora Fekete Kálmán pécsi szerző újabb könyve jelenik meg a napokban. Az egykori autóver­senyző tavalyi, 130 méter zu­hanás című munkájáról annak idején beszámoltunk. A most napvilágra kerülő kötet hason­ló témájú: mai magyar autó- versenyzők mesélnek életükről, pályafutásuk örömeiről és gondjairól _ ,,A száguldás má­mora” című, képekkel illuszt­rált, a szerző magánkiadásá­ban megjelenő könyvben. A több mint kétszáz oldalas könyvben nekem leginkább a szerző „bennfentessége" tet­szett. Minden sorából érződik a szakma szeretete és ismere-. te, az autózás iránt lelke­sülök elfogult, szurkolói maga­tartása. Ahogy kapcsolatot tud teremteni riportalanyaival, kü­lön élmény. Feltétlen szólni kell a könyv­ben szereplő interjúk két leg­érdekesebb mozzanatáról is. Szinte valamennyi portréban előkerülnek — az ebben a sportágban sokszor elkerülhe­tetlennek ítélt - balesetek, ezek előzményei, tényei és kö­vetkezményei. A másik figye­lemre méltó mozzanata a könyvnek, amikor a riportala­nyok a magyarországi és a profi ■ autósport különbségéről, valamint a honi, vidéken mű­ködő versenyzők hátrányairól szól. A Száguldás mámora című kötet szereplőinek egy része indul a hét végén Pécsett rendezendő autós hegyi E8- futamon. Bozsik L. Dunántúli napló Az MSZMP Baranya Megyei Bizottságának lapja Főszerkesztő: Mitzki Ervin Főszerkesztő-helyettesek: Báling József és Lombosi Jenő Kiadja a Baranya Megyei Lapkiadó Vállalat Felelős kiadó: dr. Jádi János Szerkesztőség és kiadóhivatal: Pécs, Pf.: 134. Hunyadi út 11. 7601 Telefon: 15-000 19 óra után: 15-726 Szerkesztőség telex: 12-421 Kiadó telex: 12-320 Pécsi Szikra Nyomda Pécs, Engel János u. 8. 7630 Tel.: 13-177, 13-696. Telex: 12-211 Felelős vezető: Farkas Gábor Terjeszti a Magyar Posta Előfizethető ' bármely hírlapkézbesító postahivatalnál, a hírlapkózbesítőknél, u Posta hírlapüzleteiben és a Hírlapelőfizetési és Lapellátási Irodánál (HELIR) Budapest, V., József nádor tér 1. — 1900 —, közvetlenül vagy postautalványon, valamint átutalással a HELIR 215-96162 . pénzforgalmi jelzőszáma. Előfizetési díj egy hónapra 43,— Ft, negyedévre 129,— Ft, egy évre 516,— Ft Indexszám: 25 054 ISSN 0133—2007

Next

/
Oldalképek
Tartalom