Dunántúli Napló, 1987. március (44. évfolyam, 59-89. szám)

1987-03-28 / 86. szám

Heti ajánlatunk március 30-tól április 3-ig # CSAK KÉT NAPIG! (március 30-án és 31-én) MINDEN FÉRFI FÉLCIPŐ 20% ENGEDMÉNNYEL VÁSÁROLHATÓ! # NDK áruk OLCSÓ ÁRON a lakástextilosztályon — Mintás lepedő (130x230 cm) 130 Ft-ért, — Takaró (140x170 cm) 150 Ft-ért. # A konfekcióosztály kedvező ajánlatai: — BAKFIS SZÖVET BÉLÉSES VIZLEPERGETÖS KAPUCNIS KABÁT 2100 Ft helyett 990 Ft-ért, — BAKFIS FEKETE SZOVETKABÁT 1260 Ft helyett 750 Ft-ért, Sportosan, elegánsan . . . — NAPPA BŐR alj, pantalló, dzseki, kosztüm és kabát, több színben és fazonban kapható 36—42-es méretig. 4900 Ft-tól 13 400 Ft-ig. — Férfi importbor szafari 3560 Ft-ért, — Férfi nappa bőr átmenetikabát 50—56-os méretig 11 200 Ft-tól 12 000 Ft-ig. KONZUM RÉSZLETFIZETÉSI KEDVEZMÉNNYEL IS MEGVÁSÁROLHATOK! • A műszaki osztályra most érkezett: — PANASONIC VIDEOMAGNÓ 54 900 Ft-ért, — Ekvalizátoros autórádióhoz 1790 Ft. erősítő (4x10 W) 0 Az I. emeleten lévő VALDIVIA illatszer-shop ajánlata: — Lakmé testápoló 75 Ft-ért, — Lakmé folyékony púder 120 Ft-ért, — Valdivia női és férfi regeneráló krém 128 Ft-ért. CSAK NÁLUNK KAPHATÓ: Dental müfogsor és fogszabályzó-tartó műanyag doboz 45,50 Ft-ért. # Az ABC-ben HÚSVÉTI FÜSTÖLT ARUK MAR MOST KAPHATÓK! — Mézédes, lédús, magas C-vitamin tartalmú KUBAI NARANCS 22 Ft/KG, — Minden, hazai tisztára mosott BÉBIÉTELES ÜVEGET 1 Ft-os áron nálunk az UVEGVISSZAVÁLTÓNÁL visszaválthat! • KONZUM KÖNYVESBOLT: (Pécs, Alkotmány u. 5.) ajánlata: — Magyarország madarai — erdő, nádas 78 Ft helyett 39 Ft-ért, — Batthyány és az aradi tizenhárom 40 Ft helyett 20 Ft-ért, — Velkey: Gyermekeink gondozása, nevelése 99 Ft helyett 49,50 Ft-ért. • „S”-modell bolt kínálatából: (Pécs, Rákóczi út 35—37.) — Női divat-harisnyanadrágok (csíkos, kockás, mintás) sok színben 95 Ft-tól 118 Ft-ig. — Jugoszláv körömcipők divatszínekben 1260 Ft-ért. JÓ VÁSÁRLÁST KÍVÁNUNK! HÁZASSÁG 19 éves, 172 cm, jó alakú, csinos, vidám, de komoly gondolkodá­sú, romantikus lány va­gyok. Akit keresek le­gyen 180 cm-nél maga­sabb, sportos testalka­tú, zenét, táncot ked­velő, szintén vidám, de komoly gondolkodású férfi. Ha ilyen, várom fényképes levelét há­zasság céljából. ..Hal­vány kék szemek” jel­igére a Hunyadi úti hirdetőbe. _______________ 30 /173, szakmunkás ez­úton keresi korban hoz­záillő lány ismeretsé­gét házasság céljából. — Választ: „Hófehér gyöngyvirág” jeligére a Hunyadi úti hirdetőbe. ,,Napsugár" Társkere­ső (magas színvonalú végzettséggel, gyakor­lattal, teljes diszkré­cióval). Kérje tájékoz­tatómat! — Telefon: 13-736. Pf 393. 35 éves, 167 cm ma­gas, elvált férfi vagyok. Egyetlen gyermeket édesanyja neveli. Laká­som, kocsim van. Szűk a baráti köröm, sajnos, nagyon egyedül érzem magam. Olyan nőt ke­resek házasság céljá­ból, aki megbecsüli em­beri értékeimet, lelki problémáimban segít, felvidít. Ha ezt tapasz­talom, én is hasonlóan viselkedem vele szem­ben. Lehetőleg olyan értelmiségi írjon, aki még hajadon. Gyerme­kesek ne írjanak. „Re­ménysugár” jeligére a Hunyadi úti hirdetőbe. Én vidám, jó megjele­nésű, kissé romantikus, komoly életfelfogású 28 éves nő vagyok. Ha hasonló adottságokkal rendelkezik és 180 cm- nél magasabb, sportos testalkatú, várom fény­képes levelét házasság céljából. „A szerelem kibontakozása” jeligére a Hunyadi úti hirde­tőbe. 34 éve», 160 cm ma­gas, csinos, karcsú, érettségizett lány, ren­dezett anyagiakkal, megismerkedne komoly, intelligens férfival há­zasság céljából. „Har­mónia” jeligére a Hu­nyadi úti hirdetőbe. 37 éves, elvált férfi megismerkedne házas­ság céljából korban hozzáillő hölggyel. — Gyermek nem akadály. „Tavasz '87” jeligére a Hunyadi úti hirde­tőbe._____________________ 24 éves, elvált, függet­len nő házasság céljá­ból várja magas, jó megjelenésű, korban hozzáillő fiatalember fényképes levelét. — „Várlak” jeligére a Hunyadi úti hirdetőbe. 41/166, elvált, diplomás, csinos, lakással, kocsi­val rendelkező nő meg­ismerkedne hasonló adottságú, jó megjele­nésű, korrekt férfival házasság céljából. — ..Korrekt” jeligére a Hunyadi úti hirdetőbe. A Baranya—Tolna Megyei Tégla- és Cserépipari Vállalat ÜZEMFENNTARTÁSI OSZTÁLYÁRA FELVESZ: tmk-munkák szervezésében, irányításában, kooperációs feladatok lebonyolitásában jártas gépész szakirányú, technikus és felsőfokú végzettséggel rendelkező munkatársakat, valamint 1 gépjármű-ügyintézőt (3 éves gyakorlattal). Jelentkezés: személyzeti osztályon, Pécs, Mártírok útja 12. Én három évtizedet le élt, életvidám, átlagos külsejű, rendezett anya­giakkal rendelkező, őszinte. de csalódott elvált férfi vagyok. — Megismerkednék ha­sonló adottságokkal rendelkező lánnyal vagy elvált asszonnyal há­zasság céljából. „Or- hidea” jeligére a Hu­nyadi úti hirdetőbe. Én egy 30-as, Pécsett élő, 175 cm magas, barna, kék szemű üz­letember vagyok. Anya­gi körülményeim ren­dezettek. Megismer­kednék hozzámillő nő­vel házasság céljából. „Nem dohányzó” jel­igére a Hunyadi úti hirdetőbe. A MECSEK Társkereső Szolgálat felajánlja se­gítését a társkeresés­ben. Kérjen tájékozta­tót. 7601 Pécs 1. — Pf. 87. 51 éves, filigrán terme­tű, értelmiségi, elvált asszony korrekt élettár­sat keres 60 éves korig, „ősz" jeligére a Hu­nyadi úti hirdetőbe. 176 cm magas, 65 kg, barna, szabadidejében sportoló, természetet, utazást kedvelő fiatal­ember megismerkedne 19—24 éves, vékony al­katú, nem dohányzó lánnyal házasság cél­iából. Lakás van. „Szi­várvány” jeligére a Hu­nyadi úti hirdetőbe. 21 éve*, 153 cm ma­gas, szőke lány társa­ság hiányában megis­merkedne 22—30 éves. káros szenvedélyektől mentes férfival házas­ság céljából. Kocsi van. „Lakás megoldha­tó” jeligére a Hunya- di úti hirdetőbe.________ 66 éve* asszony vagyok, önzetlen szeretetet aján­lok, kölcsönös szimpá­tia esetén élettársként egy arra érdemes, ká­ros * szenvedélyektől mentes férfinak, aki ezt megbecsülné és viszo­nozni kéri. „Házasság” 240739 jeligére a Sal- lai utcai hirdetőbe. Magányos? Bizalommal forduljon az INTER­MEZZO Társkeresőhöz. 7608 Pécs. Pf. 8. — Diszkrét ügyintézés. 33 éves, elvált férfi va­gyok. Keresek zenét kedvelő, csendes, hoz- zámillö idősebb asz- szonyt házasság céljá­ból, aki lakásomba jönne. Leveleket „Süi- gős” jeligére a 220573 számra a kaposvári hir­detőbe kérem küldeni 150 cm magas, 47 éves özvegy férfi két fiúgyer­mekkel (14—18 évesek) megismerkedne korban és magasságban hoz­záillő, falusi életet ked­velő nővel házasság céljából. Lakás van. Le­veleket „Rossz egye­dül” jeligére 221017 számra a kaposvári hir­detőbe kérek. 23 éves, 160 cm, csi­nos, szőke, főiskolát végzett lány vagyok. — Keresem annak az érzelmekben gazdag, családcentrikus fiúnak a tartós barátsá­gát, aki sportos al­katú, szereti az irodal­mat, a színházat, a természetet. Fényképes levelek előnyben, há­zasság céljából» „Piros Rózsa” 240725 jeligére a Sallai utcai hirde­tőbe. KÖZÉRDEKŰ 1987. március 28-29-én a Szalui András Bajcsy>Zsilinszky utcák cso­mópontjában postakábel építésre kerül sor. A burkolat felbontása szakaszosan történik, a forgalom- korlátozási tervnek megfelelően. Kér­jük az arra közlekedők fokozott figyelmét és megértését. Pécsi Pos­taigazgatóság. Áramszünet lesz március 24-től ápri­lis 3-ig naponta 7—15 óráig Pécs, Bittner A. u., Muskotály u., Veterán u., Előre u., Czerékvölgy, Rákos L. u., Káposztásvölgyi u., Selmecz u., Kórház u., Károly u., Károly tér, Zöldellő u., Gödör u., Debreceni M. u., Flórián u,. András u., Sétatér u.. Csákány u., Gesztenyés u., Kör- möcz u., Kórház tér, Pécsbányatele- pi u., András-akna, Gyükés, Dömör- kapu, Fehérkút, November 7. u.. Má­jus 1. u. által határolt területen, szombat és vasárnap kivételével. Áramszünet lesz április 1-jén 8—12 óráig a Fogaras, Batsányi, Kürt, Szi­geti, Lázár V., Erkel F., Lotzk K. u. által határolt területen. A NAGYMÁNYOKI „GABOR ARON” MGTSZ PÁLYÁZATOT HIRDET növénytermesztési löágazat-vezetö munkakör betöltésére. Pályázati feltételek: felsőfokú szakirányú végzettség. Bérezés: a 25/1983. MÉM sz. rendelkezés szerint­Jelentkezni személyesen a tsz elnökénél. Cim: Nagymányok, Petőfi u. 14. Telefon: Nagymányok 8. / A BARCSI „VÖRÖS CSILLAG” MGTSZ megnyitotta homokbányáját a közületi és magán felhasználók részére is. A homokbánya kövesúton elérhető, gépi rakodás biztosított. Értékesítés minden pénteken 8—15 óráig. Igény esetén a megvásárolt homok elszállítását is vállaljuk. Érdeklődni a Barcs 145-ös telefonon, Siszler Ottó, tgk. üzemvezetőnél. A BARANYA MEGYEI TANÁCS GYÓGYFÜRDÖKÓRHÁZA 7815 HARKÁNY eladásra kínál a vevő által bontásra kerülő ♦ 2 db KOMFORT — III V/0 400-as típusú 0,25 bar gőznyomású vagy melegvizes kazánt, ♦ 2 db ANYO—50 típusú olajégőt. Érdeklődni lehet a kórház műszaki osztályvezetőjénél. Telefon: 80-200/151 Telex: 12 594 Alacsony, 38 éves, el­vált, nem dohányzó, antialkoholista szak­munkás férfi egészséges életre vágyó, szolid, csendes hölgy társasá­gát keresi házasság céljából 40 éves korig. „Szelíd” 240796 jeligé­re a Sallai utcai hir­detőbe. Egymás szeretetere vá­gyó. aktív életvitelű, in­telligens férfi bemutat­kozó levelének örülnék házasság céljából. Ma­gamról: 40 éves va­gyok és 160 cm magas, anyagi helyzetem ren­dezett. „Közös neve­zőn” 240798 jeligére a Sallai utcai hirdetőbe. Ha jó megjelenésű, rendezett körülmények között él. 55 évnél nem idősebb, független fér­fi. akkor kérem vála­szoljon egy csinos hölgynek házasság cél­jából. „Tavasz a tél­ben” jeligére a Hunya­di úti hirdetőbe. MAI MŰSOR SZOMBAT SZÍNHÁZ Nemzeti Színház: Dogma (este 7 óra) Sarkadi-b. Szobaszínház: Kaspar (este f8 óra). PLANETÁRIUM Planetáriumi ea.: Csillagok városa (15.30). FILM Petőfi: Dutyi-dili (f5), Szörnyek év­adja (f7, f9). Kossuth: Asterix, a gall (10, 2, hn4), Szörnyek évadja (12), A lator (f 6, f8). Kossuth Klub: Fényes szelek (6). Park: Törekvő tanerő (f4. f6, f8). Ságvári: Mary Poppins (4). Jósze­rencsét: Annie (f6). Komló, Zrínyi: Montreali bankrablás (4, 6, 8). Komló, Május 1.: Nincs kettő négy nélkül (5). Mohács: A király, aki­nek nem volt szíve (4), Mária sze­relmei (6, 8). Szigetvár: Gyilkos ro­botok (4, 6). Siklós: Három férfi, egy mózeskosár (5, 7). Beremend: Az asszony és az idegen (6). Har­kány: Indiana Jones (6, 8). Sellye: A birsalma illata (5). Vajszló: Harc­téri regény (6). RÁDIÓ KOSSUTH RÁDIÓ 4.30: Zenés műsor. 8.05: Műsoris­mertetés. 8.15: Mai programok. 8.25: Családi tükör. 9.00: Színes népi mu­zsika. 10.05: Ismét a javából! 12.30: Déli zeneparádé. 13.20: Énekeljünk együtt! 13.30: Falvaink jövője. 14.05: Műsorismertetés. 14.10: A hét embere. 14.20: Mindennapi irodal­munk. 14.50: Régi híres énekesek műsorából. 16.00: 168 óra. 17.30: A szülőföld muzsikája. 18.15: Hol volt, hol nem volt . . . 18.25: Könyvújdon­ságok. 18.28: Műsorismertetés. 18.45: Egy éj Nakonxipanban. Gulácsi La­jos írásainak és képeinek felhaszná­lásával írta: Horgas Béla. 19.44: A Rádió Dalszínháza: Bécsi vér. Jo­hann Strauss operettjének rádióvál­tozata. Közben: 20.36: Verseit el­mondja: Utassy József. 20.47: Az operaközvetítés folytatása. 22.10: Sporthíradó. 22.19: A Lyoni Opera szimfonikus zenekarának hangverse­nye. 0.15: Éjfél után . . . PETŐFI RÁDIÓ 4.30: Dallamkoktél. 8.11: Népszerű muzsika — világhírű előadók. 8.50: Tíz perc külpolitika. 9.05: Zenés iro- *• 4r. 9 a * . kfc é £4 dalmi magazinműsor. 10.00: Szom­bat délelőtt. 12.10: Jó ebédhez szól a nóta. 12.58: Műsorismertetés. 13.05: Miska bácsi levelesládája. 14.00: Magunkat ajánljuk. Változa­tok a szórakozásra. Színről színre. 15.00: Akár Hi-Fi, akár nem . . . Kí­vánságműsor 78 fordulattal. 16.00: A hanglemezbolt könnyűzenei újdon­ságaiból. 16.35: Körkapcsolás baj­noki labdarúgó-mérkőzésekről. 16.45: Muzsika gordonkára és népi zene­karra. 17.05: Mozaik. 18.00: Körkap­csolás bajnoki labdarúgó-mérkőzé­sekről. 18.50: Straub Dezső sanzon­felvételeiből. 19.05: Szintetizátor pa­rádé. 20.00: A King’s Singers együt­tes műsorából. 20.25: Koncz Zsuzsa és az Illés zenekar 1962—1973. kö­zött készült felvételei. 21.05: Szi­várvány. 22.30: A Platters együttes műsora. 23.10: Sporthírek. 23.15: Rockpanoráma. 0.15: Éjfél után . . . HARMADIK MŰSOR 6.05: Népszerű muzsika, koránke­lőknek. 7.04: Az MR román nyelvű nemzetiségi műsora. 7.30: Az MR szlovák nyelvű nemzetiségi műsora. 8.05: Műsorismertetés. 8.18: Lionel Rogg Bach-műveket orgonái. 8.54: Operarészletek. 9.43: Szvjatoszlav Richter zongorázik. 10.30: Slágerlis­ta. 11.00: Hangfelvételek felsőfokon. 12.30: Iskolarádió. 13.05: Kívánság- műsor szombaton. 14.05: Lemezbörze helyett. 15.00: Rádiószínház: Anyám nagyon messze van. Hangjáték. 15.32: Magyar szerzők kórusmüvei­ből. 15.50: Kritikusok fóruma. 16.00: Aranyalbum — komolyzenei archívu­munkból. 17.20: Zenekari muzsika. 18.32: Népdalaink világa. 19.03: Mű­sorismertetés. 19.05: Szovjet művé­szek operafelvételeiből. 19.35: Kap­csoljuk a Zeneakadémia nagytermét. Közben kb. 20.20: A mecseki flóra tudósa. Beszélgetés dr. Horváth Adolf Olivérrel. Kb. 20.40: A hang­versenyközvetítés folytatása. Kb. 21.25: Híres hegedűművészek felvé­teleiből. 21.50: Mi újság a régi zene világában? 22.30: Mindennapi iro­dalmunk. 23.00: Acker Bilk dzsessz- felvételeiből. PÉCSI RÁDIÓ 8.00: Jó pihenést! Információs, szórakoz’ató magazin. 10.00: Műsor­zárás. 18.30: Szerbhorvát nemzetiségi műsor. 19.00: Nemzetiségeink zené­jéből. 19.05: Német nemzetiségi mű­sor. 19.35: Műsorzárás. TELEVÍZIÓ MAGYAR TELEVÍZIÓ 8.12: Műsorismertetés. 8.15: Tévé­torna gyerekeknek. 8.20: Körmönfon- toló. Matematika-vetélkedő. 8.50: Óvodások filmműsora. 9.05: Nemzet­közi Savaria vívó kupa. 9.25: Röp- pályán maradni. Úttörőlányok orszá­gos versenye. 10.05: Élet a földön. David Attenborough sorozata (ism.). 11.00: „Csak a derű óráit számo­lom . . .” Egy nap Burgenlandban (ism.). 12.00: Képújság. 13.42: Mű­sorismertetés. 13.45: Shock, ami sok. Angol dokumentumfilm-sorozat (ism.). 14.45: Képújság. 14.50: Ml­TIÖK. 15.35: Betűreklám. 15.40: Van benne valami . . . Barkochba-játék. 16.20: 20 a csúcson. Slágerlista. 16.50: Reklám. 17.00: Híradó. 17.15: Reklám. 17.20: Teleráma. 18.05: Rek­lám. 18.15: Jogi esetek. 19.00: Csa­ládi torna. 19.05: Áruházak ajánlata. 19.10: Esti mese. 19.20: Reklám. 19.30: Híradó. 20.00: Vers — min­denkinek. 20.10: Derrick. NSZK bűn­ügyi tévéfilmsorozat. 21.10: A hét műtárgya. 21.15: Zenélő filmkockák. Kabaré. Amerikai film. 23.15: Hír­adó 2. MÁSODIK MŰSOR 8.33: Műsorismertetés. 8.35: Angol nyelvlecke. 9.05: A szegedi körzeti stúdió szlovák nyelvű nemzetiségi műsora (ism.). 9.25: A ,,D”-tényezö. Svájci bűnügyi tévéfilmsorozat (ism.). 10.20: Kék fény (ism.). 11.50: Nyolc évszak. Tévéfilmsorozat (ism.). 14.53: Műsorismertetés. 14.55: Képújság. 15.00: Mafilm-magazin. 15.10: A ta­vasz 17 pillanata. Szovjet tévéfilm­sorozat (ism.). 16.20: Az Ikarus és a jövő útjai. 17.00: Tévéegyetem. 17.55: Puccini: Turandot. Háromfel- vonásos opera. Közvetítés az Erkel Színházból, felvételről. 20.05: A Roxinpadon a Modern Hungária. 20.50: Száz híres festmény. Angol rö­vidfilm. 21.00: Téli napok. Angol rö­vidfilm. 21.50: Képújság. IUGOSZLAV TELEVÍZIÓ 9.00: Válogatás az Iskolatelevízió műsorából. 10.30: Hírek. 14.15: Vá­logatás a Plusz műsorból. .15.45: Hét tv-nap. 16.15: Hírek. 16.20: Tv- Kalendárium. 16.30: Népi muzsika. 17.00: Jugoszláv kosárlabda-bajnok­ság. 18.30: Dokumentumadás. 19.15: Rajzfilm. 19.27: Ma este. 19.30: Tv- napló. 20.15: Jobb élet — humoros sorozat. 21.00: Játékfilm. 22.35: Tv- napló. 22.55: Sportszombat. 23.20: Éjszakai műsor. MÁSODIK MŰSOR 14.25: A csend világa — hallássé­rült személyeknek szóló adás. 15.10: A farkatlan Pele — svéd játékfilm. 16.40: Drámasorozat (ism.). 17.40: .'( ... _ .......... E lőadás gyerekeknek. 18.40: Dallas — filmsorozat. 19.27: Ma este. 19.30: Tv-napló és -magazin. 20.15: Dzsessz. 20.45: Hírek. 20.50: Tárca. 21.20: Esti zenés színpad. VASARNAP SZÍNHÁZ Nemzeti Színház: A balett-terem fan­tomja (este 7 óra) Uray-bérlet. Stúdiószínház: Viktor, avagy a gye­rekuralom (este f8 óra) Déry-bérlet. Bóbita Bábszínház: Irány a sárkány! (de. 10 óra). PLANETÁRIUM Planetáriumi ea.: Vendégek a világ­űrből (15.30 órakor). FILM Petőfi: Dutyi-dili (f5), Szörnyek év­adja (f7, f9). Kossuth: Asterix, a gall (10, 2, hn4), Szörnyek évadja (12), Földrengés (f6, hn8). Kossuth Klub: Fényes szelek (6). Park: Törekvő tanerő (f4, fó, f8). Ságvári: Mire megyek az apámmal? (4, 6). Nevelési Központ: A nindzsa színre lép (3, 5, 7). Ifjúsági Ház: Végtelen tör.énét (3), A nyolcadik utas: a Halál (5). Komló, Zrínyi: Montreali ban«rablás (4, 6, 8). Komló, Május 1.: Első feleségem (5). Mohács: A király, akinek nem volt szíve (4), Mária szerelmei (6, 8>. Szigetvár: Gyilkos robotok (6, 8). Siklós: Hurrikán (5, 7). Boly: Hó­bortos népség II. (51. Dunaszekcső: Annié (5). Harkány: Három férfi, egy mózeskosár (6). Mágocs: Va- dászkunyhó (f5). Mázaszászvár: Maradok hűtlen híve (6). Pécsvá- rad: Végső megoldás (3). Sásd: For­galmi dugó (6). Szentiőrinc: Kelly hősei (5). RÁDIÓ KOSSUTH RÁDIÓ 6.00: Jó reggelt! Zenés műsor. 7.30: „Földadta sors . . .” 7.55: Mű­sorismertetés. 8.10: öt kontinens hét napja. 8.25: Énekszóval, muzsikával. 9.00: Pipacsok a tengeren. Rádiójá­ték. 9.53: Műsorajánlat. 10.05: Édes anyanyelvűnk. 10.10: Örökzöld dalla­mok. 11.00: Gondolat—jel. 12.15: Nemzetközi magazin. 12.45: Rázós út. Bajor Nagy Ernő írása. 12.55: Népdalkörök pódiuma. 13.20: Mit üzen a Rádió? 14.05: Műsorismerte­tés. 14.10: Művészlemezek. 14.59: ünnepi vigasztaló. Rádiókompozíció. 16.05: Kapcsoljuk a Budapest Sport- csarnokot. 17.05: Csodálkozunk, te­hát vagyunk. 17.35: Komolyzenei le­mezlovas. 18.15: Hol volt, hol nem volt . . . 18.28: Műsorismertetés. 18.40: A kolostor. Rádiójáték. 19.50: Frescobaldi-művek. 20.25: Bellini: Norma. Kétfelvonásos opera. 22.00: Sporthíradó. 22.25: Az operaközvetí­tés folytatása. 23.39: Versek. 0.15: Éjfél után. PETŐFI RÁDIÓ 6.00: Dallamkoktél. 6.54: Mai programok. 7.05: A római katolikus egyház félórája. 7.35: Vasárnapi or­gonamuzsika. 7.57: Műsorismertetés. 8.05: Emil és a detektívek. 9.05: Műsorajánlat. 9.10: Magnóról — magnóra. 9.50: Akit szeretek, amit szeretek. 11.10: Vasárnapi koktél. 12.03: Jó ebédhez szól a nóta. 12.55: Közvetítés az MTK-VM-PMSC lab­darúgó-mérkőzésről. 12.58: Műsoris­mertetés. 13.05: Mit hallunk? 13.30: Versek. 14.00: A Gyermekrádió mű­sora. 14.56: Műsorajánlat. 15.05: Táskarádió. 16.00: Poptarisznya. 21.05: Társalgó. 22.30: Brazil ritmu­sok. 23.10: Dzsessz. 0.15: Éjfél után. HARMADIK MŰSOR 6.03: Népszerű muzsika. 8.05: Mű­sorismertetés. 8.12: Kamarazene. 9.52: Az MR és TV gyermekkórusa énekel. 10.00: Új Zenei Újság. 10.45: öt kontinens hét napja. 11.00: Ze­nekari muzsika. 12.30: Operaáriák. 12.55: Kis magyar néprajz. 13.03: Műsorismertetés. 13.05: Eszperantó híradó. 13.15: Kamarazene. 14.10: A Smithereens együttes koncertje. 15.00: Rézfúvós muzsika. 16.02: Új leme­zeinkből. 17.05: Operettdalok. 17.29: Faragó Laura népdales'je. 18.30: Az MR szerbhorvát nyelvű nemzetiségi műsora. 19.03: Műsorismertetés. 19.05: Az MR német nyelvű nemzeti­ségi műsora. 19.35: Szimfonikus ze­ne. 20.30: A Nemzetközi Rádióegye­tem műsorából. 21.00: Sikerlemezek CD-n. 21.50: Diszkotéka. 22.50: Lé- gi katasztrófa. Dokumentumműsor. PÉCSI RADIO 9.00: Vasárnapi magazin. 11.00: Műsorzárás. 18.30: Szerbhorvát nem­zetiségi műsor. 19.00: Nemzetisége­ink zenéjéből. 19.05: Német nemze­tiségi műsor. 19.35: Esti zene. 20.00: Kívánságműsor. 21.30: Műsorzárás. TELEVÍZIÓ MAGYAR TELEVÍZIÓ 8.23: Műsorismertetés. 8.25: Tévé­torna. 8.30: Emberrablók. Angol— NSZK kalandfilmsorozat — ism. 8.55: Cigánykerék. 9.25: A rózsaszín pár­duc. Amerikai rajzfilmsorozat — ism. 9.45: Budapesti Tavaszi Fesztivál '87. Szállj, szép énekszó! 10.35: Fecskék és fruskák. Angol tévéfilmsorozat. 11.00: Matiné. 12.10: Hírek. 15.17: Műsorismertetés. 15.20: Képújság. 15.25: A Közönségszolgálat tájékoz­tatója. 15.30: Idesüss! Ajánlóműsor gyerekeknek. 15.55: Reklám. 16.05: Nótaszó. 16.25: Betűreklám. 16.35: Tájak, városok, emberek. Burjátia. 17.10: Reklám. 17.20: Delta. 17.45: Reklám. 17.50: Nézzük egyült — Vu- kán Györggyel. 18.20: Áruházak ajánlata. 18.25: Családi torna. 18.30: Meséről mesére. 18.50: Reklám. 19.00: A HÉT. 20.05: A magyar ka­baré levelező tagja. Rejtő Jenő-est. 21.35: Telesport. 22.45: Hírek. MÁSODIK MŰSOR 15.38: Műsorismertetés. 15.40: A tavasz 17 pillanata. Szovjet tévé­filmsorozat — ism. (FF) 16.45: Köl­tő a Tagankáról — ism. (FF) 17.10: Képújság. 17.15: Zenebutik. 18.15: Gondolkodó. Tudományos hetilap. 19.00: Hűtőház. Kanadai színházi felvétel. 21.05: Budapesti Tavaszi Fesztivál '87. Kiállítási körkép. 21.45: A /HÉT — ism. 22.50: Képújság. JUGOSZLÁV TELEVÍZIÓ 9.00: Barázdák — faluműsor, utá­na gyerekműsor magyar nyelven. 10.20: Hírek. 10.30: Vasárnap dél­előtt. 12.00: Mezőgazdasági adás. 13.00: Jugoszlávia, jó napot! 14.00: Kolombusz — filmsorozat. 15.00: Ismeri-e Jugoszláviát? 17.30: Az élénk hölgy — amerikai játékfilm. 18.55: Dr. Dolittle utazása — rajz­filmsorozat. 19.27: Ma este. 19.30: Tv-napló. 20.00: A harmadik idő — drámasorozat. 21.00: Sportszemle. 21.45: Szerelem út közben — riport. 22.15: Tv-napló. 22.35: Kis koncert. 22.50: Hírek. MÁSODIK MŰSOR 8.55: Hírek. 9.00: A zászló alatt — az adás keretében játékfilm. 12.00: Népszerű-tudományos film. 12.30: Komolyzenei adás. 17.15: A kisebbségek, Európa gazdagsága — dokumentumsorozat. 17.45: Jugo­szláv röplabdabajnokság. 18.45: For­rások — dokumentumsorozat. 19.27: Ma este. 19.30: Tv-napló. 20.00: Külföldi dokumentumsorozat. 20.45: Tegnap, ma, holnap. 21.00: Népi muzsiika. 21.50: A. Strindberg — filmsorozat. 22.40: Költészet. * ^ k n 8 i %

Next

/
Oldalképek
Tartalom