Dunántúli Napló, 1985. október (42. évfolyam, 270-299. szám)

1985-10-01 / 270. szám

I LAKÁS INGATLAN 1 Elcserélném kertvárosi, 2.5 szobás, tanácsi, összkomfortos, erkélyes lakásomat, külön bejá­ratú, 1,5 szobás tanácsi összkomfortosra. Első­sorban szigeti város­részre, esetleg Uránvá­rosba, I. vagy II. eme­letig, földszint ne le­gyen. „Kertváros kizár­va" jeligére a Sailai utcai hirdetőbe. Eladó: Kozármisleny, Kossuth Lajos u. 67. sz. ház, 2 szoba, konyha, melléképületek, 540 (X-öl telekkel. Érdek­lődni: ugyanott, dél­után 15 óra után, Musztácsék. 210 D-öl szőlő-gyümöl­csös terméssel, kis épü­lettel, pincével eladó. Megközelíthető a 22- es, 23-as, 24-es bu­szokkal. Érdeklődni es­te a 29-196-os telefo­non. 2 db, kétszobás, össz­komfortos lakásunkat és bogádi zártkertet cserélnénk pécsi, Pécs- környéki családi házra. „Két család" jeligére a Sailai utcai hirde­tőbe. 76 m-es OTP-öröklakás Mecsek-oldalban, igé­nyesnek eladó. Érdek­lődni: 16-569 telefo­non. Pogányi-tó mellett, 280 -öl zártkert eladó. Ér­deklődni: 29-784 telefo­non. Készpénzért vennék 2 szoba összkomfortos öröklakást Pécsett. — „Téglaépületben" jel­igére a Sailai utcai hirdetőbe. Egy hétvégi háznak is alkalmas ház eladó. Rádfalva, Petőfi Sán­dor u. 65. 5 szobás családi há­zunkat elcserélnénk 3 szobás tanácsiért plusz ráfizetést kérünk. Ér­deklődni: Kozármisleny, Pécsi u. 123. Harkányi nyaralómat készpénzért eladnám vagy elcserélném pécsi kisebb családi házért, kétszoba összkomfortos öröklakásért. „Jövedel­mező" jeligére a Sai­lai utcai hirdetőbe. Osszeköltözők, figye­lem! Elcserélném 3 szo­bás, tanácsi, összkom­fortos, tévéerkélyes, X. emeleti lakásunkat (64 m-‘), lehetőleg 2X1.5 szobásra vagy külön­bözette! egy kisebbre. Egyébként minden meg­oldás érdekel, „üzem­biztos lift" jeligére a Sailai utcai hirdetőbe. Elcserélném komlói, 51 m-'-es, összkomfortos tanácsi lakásomat egy vagy másfél szobás ha­sonló pécsire. Különbö­zetet fizetek. „Szilvás" jeligére a Sailai utcai hirdetőbe. Eladó Pogányban 300 -öl zártkert, valamint 29 m-’-es, új cseh fa­ház. Érdeklődni: 15 óra után, Pécs, Nyár u. 4. Pécs-Patacs, Parlag dű­lőben, 400 X-öl szőlő­gyümölcsös épülettel, egyben vagy megoszt­va, részletre is eladó. Érdeklődni: Pécs, Anna u. 34. sz. alatt. Nagvbudmér, Petőfi ut­ca 18. számú ház mel­léképületekkel, kerttel eladó. Érdeklődés a helyszínen. Középdaindol köz 4. sz. alatt, szőlő-gyümölcsös komfortos nyaralóval, borospincével eladó. Érdeklődni: 41-875-ös telefonon. Mecsek-Nyugaton, há­romszobás, 69 m2-es, IX. emeleti öröklakás, 69C ezer forint plusz OTP. Beköltözhetően eladó. Telefon: 24-508. Budapest: 660-022. Nyaraló lugasszőlővel, gyümölcsfákkal, termés­sel együtt eladó ürögi határ út 83. alatt. Ér­deklődni: 23-834 tele­fonon, az esti órákban. Elcserélném utcai, két­szoba komfortos, kis- kertes családi házré­szemet 2 szobás össz­komfortra. Érdeklődni: Pécs, Felsőhavi út 42., egész nap, Karancsi. Mecseknyugati, 3 szo­bás OTP-lakást, 1,2—2 szobásra cserélnék. — „Lehet komfortos is" jeligére a Sailai utcai hirdetőbe. 2 szobás, komfortos ház eladó. Cím: óte­mető u. 19. Érdeklődni: az esti órákban. A pellérdi szőlőheqyen, 280 -öl fiatal gyümöl­csös eladó. Érdeklődni: a 41-257-es telefonon vagv „Villany” jeligére a Sailai utcai hirde­tőbe. Kétlakásos családi ház eladó, cserével is meg­oldható. 113 m2, ga­rázs. szuterén, pince, melléképületek, 40 X*öl terület, ipari áram. — Cím: Pécs, Hird, Zen­gő u. 56. 2 szobás, -r szoba konyhás, gyümölcsös, garázsos ház eladó. — Szilágyi D. u. 56. Szű­csék. 2,5 szobás lakás a Ne­velési Központnál ki­adó. Mikóné, Kodolányi u. 15. Elcserélnénk Frankel Leó utcai, kétszobás, komfortos, tanácsi, má­sodik emeleti lakásun­kat eqyszoba. konvhás- ra. Pécsett bárhol. — Ajánlatokat: „Lehet komfort nélküli" ieliqé- re o Sailai utcai hir­detőbe. Garéban családi ház, víz bent van, fürdőszo­bás, elcserélném pécsi­re, komfortosra, szoba­konyha és éléskamra legyen, víz bent le­gyen, lehet tanácsi is. Érdeklődni lehet: Garé, Rákóczi u. 9. Elcserélnénk családi házra 2.5 szobás, qa- rázsos OTP-lakásunkat, valamint Vadásztanya Vendéqlő közelében lévő építési telket és kp-t. „Csende* hely" jeliqére a Sailai utcai hirdetőbe. Fiatal házaspár 1 gyer­mekkel, bérelhető, 1,5— 2 szobás lakást keres, üres, uránvárosi lakás előnyben. — Telefon: 22-279, este 18—20 óra között. Pécsett vennék garzon­lakást. „Kp -f- OTP-át- vállalással 036" jeligé­re a Hunyadi úti hir­detőbe. 2 szobás szövetkezeti lakás eladó, kp 4* OTP. Érdeklődni: Pécs, Hajdú Gyula u. 40., 9/36. 18 óra után. Eladó Hosszúhetény- ben, Dömösalján 900 -öl kert, kevés szőlő­vel, nagy pincével, építési engedéllyel. — Érdeklődni: Komló, Hó­virág u. 4., fszt. 1. Fazekasboda, Szabad­ság u. 12. szám alatti ház eladó, mely áll: 2 szoba, konyhából, melléképülettel. Vétel­ár: 70 000 Ft. Pécstől 2 km-re, Keszü- ben, a Petőfi u. 95. sz. alatti, emeletes csalá­di ház nagy kerttel, je­lentős fizetési könnyí­téssel is eladó. Érdek­lődni a helyszínen, vagy a 72-020-as tele­fonon, 16—20 óra kö­zött. Farkasné. _________ U ránvárosi, 2 szobás, tehermentes szövetkezeti lakás eladó. Pályi, Kállai tér 1., III. 12. Harkányban, az új ví- kendtelepen, 4 szoba hallos nyaraló, válla­latnak is eladó. — ,,1,6/M" jeligére a Hunyadi úti hirdetőbe. Páprádon, 50 cm vert- falú, régi ház eladó. 2 szoba, mellékhelyisé­gek, pince, ólak, 1 kh telekkel. 150 000 Ft-ért. Fő u. 41. 7838. Pogányi szőlőhegyen, 570 .-öl terület eladó, részben szőlő, részben kukorica. Út mellett, egyenes helyen, min­denféle járművel meg­közelíthető. Érdeklődni lehet: Pogány, Móricz Zs. u. 11. sz. ________ P écs, Bálicsi út 24/A. sz. alatt, 398 -öl szőlő gyümölcsfákkal, lakható épülettel, tel­jes felszereléssel építési lehetőséggel el­adó. Érdeklődni: na­ponta 13—17 óráig a helyszínen._______________ Donátusi kápolnától 5 percre, 270 _ -öl, beke­rített telek faházzal, ciszternával, villannyal eladó. Érdeklődni: Sal- lai u. 27. Telefon: 17-944.____________________ Elcserélném kertvárosi, 2,5 szobás, összkomfor­tos lakásomat hasonló­ra vagy 3 szobásra, Szliven vagy Petőfi u. környékére, II. emele­tig. Különbözetet kp- ban térítem. Telefon: 14-467.____________________ E ladó 1 darab, 4,5 kW, hőtárolós jugoszláv villanykályha. Pécs, Vig u. 33.____________________ Eladó 150 m2, padlás­tér beépítésű ház, gaz­dasági épülettel. Ho- bol, Május 1. u. 2. sz. Lakóépület beköltözhe­tően, két családnak megfelelő, megélhetést biztosító területtel, sür­gősen eladó. Telefon napközben: 28-906. Harkányban, az új nyaralótelepen, kétszin­tes nyaraló eladó. Ér­deklődni lehet az esti órákban, a 13-485-ös telefonon.____________ M ohács városközpontjá­ban, garázs olcsón el­adó. Ugyanitt ZT-s, 1200-as Lada eladó. Ér­deklődni a Mohács 10-604-es telefonszá- mon. 572 D-ölön megkezdett építkezés, lugasszőlő, kert, gyümölcsös, 2 szo­bás, alsó szintje beköl­tözhetően befejezve, betegség miatt eladó. Kispostavölg y 57. Pécshez 17 km-re lévő kis családi ház, nagy telekkel eladó. ,.Veze­tékes víz" jeligére a Hunyadi úti hirdetőbe. Sellye, Dráva u. 7., kastély mellett, nagy telken, két családnak megfelelő két ház ga­rázzsal, melléképüle­tekkel, villanyfűtéssel, ipari árammal, vezeté- kes vízzel eladó. Eladó vagy családi házra cserélhető 2 szo­ba összkomfortos, te­hermentesített szövetke­zeti lakás. Csere ese­tén ráfizetek. Somágiak előnyben. Komló, Kos­suth u. 107., fszt. 2. Bérelnék kis falusi há­zat. ,,Hely- és ármeg­jelölés 100" jeligére a Hunyadi úti hirdetőbe. Pellérden, 3 szobás^ kertes családi ház el­adó. Pellérd, Ady u. 10. sz. __________________ N agytótfalun, Kossuth u. 49. sz. alatt, kis csa­ládi ház, beköltözhető­en, olcsón eladó. Ér­deklődni ugyanott vagy Pécs, Nagy Flórián u. 12. Komádéknál. Honvéd tér 4. alatt, családi ház eladó. Ugyanott néhány boros­hordó is eladó. Tele­fon: 12-245.____________> F őbérlő nélküli, össz­komfortos lakásban diáklányoknak szoba kiadó. Érdeklődni: 19 óra után, Pécs, Eszék u. 39., IV. 13.__________ B alatonmáriafürdő, Dó­zsa Gy. u. 155. sz. te­lek, faházzal eladó. Érdeklődni lehet: Pécs, telefon: 21-355._________ P écsett, a Mecsek-ol- dalban, 320 ~-öl gyü­mölcsös épülettel, igé­nyesnek eladó. ,,Pano­ráma 102" jeligére a Hunyadi úti hirdetőbe. Eladó Nagyárpádon, 238 Z-öl szőlő termés­sel, gyümölcsös ER- DÉRT-faházzal. , .Sür­gős 038" jeligére a Hunyadi úti hirdetőbe. Elcserélném Alkotmány utcai, tanácsi, másfél szobás, komfortos laká­som, 5X4, 1 szoba gázfűtéses vagy össz­komfortosra, első eme­letig. „Sima csere 055" jeligére a Hunyadi úti hirdetőbe. _______________ E ladó Uránvárostól délre, a volt harkányi vasút mellett, 200 -öl konyhakert, gyümölcsös, kis épülettel. Érdeklőd­ni: Pécs, Bihari J. u. 7., III. 3. Barnaki. Kodály Zoltán úti, két­szobás OTP-lakásunkat nagyobbra cserélnénk. Telefon: 30-908, esti órákban. Bükfürdői, IV2 szoba összkomfortos üdülő, október 9—22-ig ki­adó. Telefon: 28-490. ADAS — VÉTEL Eladó 80 literes villany- bojler, propánbután gáztűzhely palackkal, 50 literes hűtőszekrény, fehér, 2 ajtós szekrény, zsúrasztal, 3 darab olajkályha, 200 literes hordók csappal, por­szívó, centrifuga, mosó­gép, tanulógitár, író­asztal, paplanok. Bat- sányi 10. Pusztayné. Trabant Comb , kevés kilométerrel eladó. Ka­linyin út 21. alatt. Susogó Egy 350 literes szürete­lőkád eladó. Vasas II., Bethlen G. u. 11. Boroshordók eladók. 1 darab 300, 1 darab 350, 1 darab 400 és 1 darab 500 literes. özv. Rákóczi Jánosné, Velény, Fő u. 50. Epedaruqós franciaágyak és kárpitozott garnitúrák készítése részletre is. Vojta kárpitos. Pécs, Déryné u. 11 Eladó Polski Fiat 125- -ös P motor, egyéb al­katrészek, karosszéria- elemek. Ferenc u. 5. sz. CB-rádió, taxióra el­adó. „Vadonatúj" jel­igére a Hunyadi úti hirdetőbe. TF-es, 126-os Polski Fiat eladó. Telefon: 17-757. Tölgygerendák, új, el­adó. 8X12 cm, 5,5 m és 2,7 m hosszúak, 30 darab. Pécs, Építők út­ja 1., Rezsnyákné, esti órákban. _________________ E ladó garázsban tar­tott, TC-s 105-ös Skoda. Érdeklődni: 17 óra után. Cím: Pécs. Eszék u. 11. Hohmann. PS-es T rabant Limousin eladó. Érdeklődni: 17— 19 óráig a 17-954-es telefonon.-T75S57FRÉT“" ▼ MENNYEZET- BURKOLÓK, ▼ TAPÉTASZEGÉLYEK, ▼ IMPORT TAPÉTÁK érkeztek a TAPÉTA SZAKBOLTBAI 1—16—29—47-es buszvégállomás. Nevelési Központ. Eladó Pioneer SA 8800- as erősítő, Pioneer CTF 650, valamint TEAC R x 550 TYP. kazettás- magnó-deck, PL—200-as lemezjátszó Shure PU betéttel. Érdeklődni: egész nap, Pécs, Dobó I. u. 60., fszt. 2.. Wilk Béla. ,,Mora" falra szerelhe­tő földgázkazán, origi- nál csomagolású, el­adó 10 ezerért. Pécs, 7632, Orgona u. 28. Peta előszobafalak, cipőszekrények, több méretben, Viki polcrendszer. Telefon: 16-595 Nyitva: 10-18-ig szomb: 08-12-ig Eladó 220 V betonkeve­rő. Csend u. 14., Athi- nay útról nyílik, a lak­tanya mellett. Használt akácoszlop és 60 m2-es fóliához alu­míniumváz eladó. Ér­deklődni: a 28-110-es telefonon, 18 óra után. 1500-as Polski, bontva, S 100-as sebességváltó, 380 voltos légkomp­resszor eladó. Cserkút, József A. u. 5. Eladó szalagfűrész, sa­rokcsiszoló, utánfutó. Bolgár Néphadsereg út 107. Temető után. Lada 1200-as, KV-s rendszámú eladó. Te­lefon ; 22-365.___________ P ianinót vennék vagy bérelnék. „Ármegje­lölés 044” jeligére a Hunyadi úti hirdetőbe. Lengyel lakókocsi el­adó. Kröhnung, Hird, Haladás u. 5.__________ E ladó 2 darab önete­tő, 1 darab pótkocsis motor, 1 darab fűrész­lapasztal, 2 darab hí­zónak való disznó. Szőke, Fő u. 23. Ülő gyermekkocsi el­adó. Gépkocsiba akasztható, újszerű, sárga. Nagy Jenő u. 18. Limberidisz. Matador—26 elektro­mos orgona eladó. Te­lefon: 41-238. 17 óra után._____________________ K özépméretű, páncél­tőkés Stingl zongora eladó. Murányi, Anna u. 16. 18 óra után. Exa fényképezőgéphez pentaprizmát (kere­sőt) vennék. Ajánlato­kat a 22-449-es tele­fonon kérek 16 óra után. Fábián. Trabant 601-es, felújí­tott állapotban. friss műszakival olcsón el­adó. Cím: Pécs, Me gye u. 7. Riegler. Tizenöt éves külföldi festménybélyegeimet el­adnám. „15 év" jel­igére a Hunyadi úti hirdetőbe. 10/100 motoros, 4 szín­váltós és 10/100 2 szín­váltós Diamant kötő­gép eladó. Telefon: 19-595. ___________________ K orai eperpalánta el­adó. Kővágószőlős, Rákóczi út 25. 8-as kötőgép, kétszín- váltós, motormeghaj­tású eladó. Mészke- mence u. 17/1. 16 óra után._____________________ Építők, figyelem! El­adó kifűrészelt szarufa, 1 m, 9 m stafni léc, tégla. Légszeszgyár u. alsó vége. Pécs, Pi­ocs u. 9. sz.________ p itők, figyelem! Bon­tásból származó anya­gok leszállított árban eladók. Tégla, 1 m-től 10 rh-ig. Szarufa, staf­ni, nagyméretű cserép, deszka, léc. Érdeklőd­ni: 8—16 óráig. Kert- város, Keszüi út 52. Gránátalma csemete, nagy, piros virágú el- adó! Nagyvárad u. 17. Perzsacica-különleges- ségek részletre el­adók, előjegyezhetők. Járominé, Sarohin t. útja 125. Konyhabútor, szekré­nyek, íróasztal, bieder­meier kanapé, gáztűz­hely palackkal, heve- rők, képek eladók. Sa I la i u. 15. Telefon: 16-579, bútorüzlet.______ 1 db egyéves kese kan, és előhasú anyakocák eladó. Érdeklődni: mindennap Mária­gyűd, Járó Péter u. 12. Szabóék.________________ E ladó bontott födém­panel, 700 Ft/db. Ér­deklődni Kozármis­leny, Újfalu, Gárdonyi G. u. 23. Kovács.______ F rissen műszaki vizsgá­zott, ZH-s, 1200-as La­da eladó. Érdeklődni lehet mindennap 15 óra után Pécs, Bánya u. 13., légakna fölött. Börönde.________________ P G-s Skoda 120-as, friss műszakival, és mohácsi (Csele-patak) nyaraló eladó. Érdek­lődni: Pécs, I., Bittner Alajos út 35. Építkezők, figyelem! Üj tetőléc eladó. 4 m- es és rövidebb is, áron alul. Érdeklődni lehet Pécs, Engels út 1. sz. Nagy Jánosné. Eladók príma olajkály­hák, olajoshordók, ola­joskannák, kis kéziko­csi, heverő. Zerge u. 25/1._______________________ R ózsákat, és díszfais­kolánk, valamint gyü­mölcsfaiskolánk összes termékeit ismertető színes nagyárjegyzé­künket, kérésére díj­mentesen megküldjük. Vidéki növénymegren­deléseket postán, pon­tosan, szakszerű cso­magolásban teljesít­jük. Személyes kiszol­gálás Budapest, III. kér., Erdőalja út 86. sz. alatti telepünkön. (Óbuda.) Október 20. dec. 1-ig. Szálkái ker­tészet, Budapest, VI., Népköztársaság útja 8. Levélcím: Pf. 206. (Bp. 5. 1368.) VEGYES Szobafestés mázolást, tapétázást és homlok­zatfestést rövid határ­idővel, garanciával vállalok. Telefon: 19 576.____________________ Gyakorlott üzletkötőket keresek. „Redőny és reluxa" jeligére a Sal- lai utcai hirdetőbe. MAI MŰSOR PLANETÁRIUM Planetáriumi előadás: Az égbolt vándorai: üstökösök (15.30). FILM Petőfi: Átverés (4, 6, 8). Kossuth: A Tű a szénakazalban (10, 12), Süsü, a sárkány (2, 4), Végelszámolás (6, 8). Park: A Tű a szénakazalban (4, 6, 8). Ságvári: Éretlenek (4, 6). Nevelési Központ: Ragtime (4, 7). Rákóczi: Kék lagúna (5). Fekete Gyémánt: Családi vészkijárat (6). Jószeren­csét: Kaland a szigeten (4, 6). Mohács: Abigél (6). Komló, Zrínyi: A király és a madár (4), Fantom az éjszakában (6. 8). Komló, Má­jus 1.: Szaffi (f 5, f 7). Szigetvár: A medvevadász (6, 8). Siklós: Fér­fias nevelés (5, 7). Harkány: Aranyeső Yuccában (5, 7). Boly: Gonosz Lady (8). Dunaszekcsö: A legyőzhetetlen Vutang (fó). Pécs- várad: A kicsi kocsi újra száguld (f8). Sásd: Az ember, aki lezárta a várost (7). Szentlőrinc: A város hercege (8). Mágocs: Vadlovak (f8). RÁDIÓ KOSSUTH RÁDIÓ 8.20: Társalgó. 9.44: Találkozás a Hang-villában. 10.05: Diákfélóra. Árpád-házi királyok. 10.35: Éneklő Ifjúság. 10.50: Zenekari muzsika. 11.37: A kelletlen leány. Rádió­játék. 12.45: Francia operákból. 13.46: Kínai népi dallamok. 14.10: Magyarán szólva. 14.25: Orvosi ta­nácsok. 14.30: Dzsesszmelódiák. 15.00: Élő világirodalom. Veinö Linna. 15.20: A zeneirodalom re­mekműveiből. 16.05: A Nyitnikék postája. 17.00: Világablak. 17.30: Beszélni nehéz. 17.45: A Szabó család. 18.25: Mai könyvajánla­tunk (ism.). 19.15: Gondolat. A Rádió irodalmi lapja. 20.00: San­zonpódium. 20.28: Kedves zene­műveim. 21.25: Eszmék faggatása. A misztikum vonzereje. 22.20: Tíz perc külpolitika. 22.30: Ciprusi népzene. 22.43: Munkás utánpótlás. 22.53: A kamarazene kedvelőinek. 0.15: Éjfél után . . . PETŐFI RÁDIÓ 8.08: Slágermúzeum. 8.50: Tíz perc külpolitika. 9.05: Napközben — zenés délelőtt. 12.10: Fúvós mu­zsika. 12.20: Népi zene. 13.05: Popzene sztereóban. 14.00: Tóth György gitározik. 14.15: Nóták. 14.30: Vásárrádió. 15.05: Hangos szótár. Beszélgetés idegen szavak­ról. 15.20: Könyvről, könyvért. 15.30: Csúcsforgalom. 17.30: Tin i- tonik. 18.30: Talpalávaló. 19.05: Csak fiataloknak! 20.00: Legked­vesebb verseiből válogat: Almási Éva. 20.26: Népdalfeldolgozások. 21.05: Vidám népmesék. A pénz mindent megcsinál. 21.27: Operett­részletek. 22.07: Filmfül. Képtelen rockfilm történet. 23.20: A mai dzsessz. 24.00: Virágénekek. 0.15: Éjfél után. HARMADIK MŰSOR 9.08: Történelmi operákból. 9.52: Frans Brüggen blockf lőtézik. 10.35: A Shadows együttes felvételei. 11.50: Szimfonikus zene. 12.45: Külpolitikai könyvespolc. 13.05: Magyar zene­szerzők. 13.38: Beszélgetés Bállá Károllyal, a székesfehérvári Ikarus Gyár igazgatójával. 14.00: Új Eterna lemezeinkből. 15.26: Zenei Tükör. 16.01: Donizetti-áriák. 16.40: Hol­nap közvetítjük. A Magyar Állami Hangversenyzenekar hangversenye. 17.0C: Iskolarádió. 17.30: Zenekö­zeiben a magnósok. 18.30: Az MR szerb-horvát nyelvű nemzetiségi mű­sora Pécsről. 19.05: Az MR német nyelvű nemzetiségi műsora Pécsről. 19.35: Beethoven-hangverseny a budapesti zenei heteken. Közben: kb. 20.30: Beszélgetés a „Nagyvi- lágról"-ról. Kéry Lászlóval beszél­get Furkó Zoltán. Kb. 21.02: A hangversenyközvetítés folytatása. Kb. 21.40: Szimfonikus táncok. 22.19: Közvetítés az Újvidéki Magyar Szín­házból: A buszmegálló. PÉCSI RÁDIÓ 17.00: Hírek. 17.05: Zenei világ­nap — Törvényesség, kontra igaz­ságosság? — Operettrészletek — Népek zenéjéből. 18.00: Dél-dunán­túli Híradó — Lapelőzetes — Hí­rek. 19.00: Nemzetiségeink zenéjé­ből. 19.05: Német nemzetiségi mű­sor. 19.35: Műsorzárás. TELEVÍZIÓ MAGYAR TELEVÍZIÓ 8.53: Műsorismertetés. 8.55: Tévé­torna. 9.00: Iskolatévé. Kémia (ált. isk. 7. o.). 9.35: A Lautenseck fivé­rek. NDK filmsorozat. 11.00: Képúj­ság. 16.05: Iskolatévé. 16.23: Mű­sorismertetés. 16.25: Hírek. 16.35: Egy iparág másfél évszázada. 17.00: Képújság. 17.05: A velünk élő történelem. 18.10: Reklám. 18.25: Három nap tévéműsora. 18.30: Diagnózis. 18.50: Reklám. 19.05: Mini-Stúdió '85. 19.10: Esti mese. 19.30: Tv-híradó. 20.00: Sze­relem és barátsáq története. Olasz tévéfilmsorozat. 21.05: Stúdió ’85. 22.20: József Attila kortársai. 22.45: Tv-híradó 3. 22.55: Himnusz. MÁSODIK MŰSOR 17.28: Műsorismertetés. 17.30: Mi és a számítógép. 18.00: Képújság. 18.05: Aprók tánca. 18.30: Körzeti adások: Budapest, Pécs, Szeged. 19.05: Sakk-matt. 19.25: Mammutva- dászat. Csehszlovák kisfilm. 19.35: Kelbadzsari öregek. Szovjet kis­film. 20.00: A zene világnapián. 21.00: Tv-híradó 2. 21.20: Reklám. 21.30: Baleset. NDK film. 22.55: Képújság. JUGOSZLÁV TELEVÍZIÓ 17.00: Magyar nyelvű tv-napló. 17.20: Videooldalak. 17.35: Tv-nap- tár. 17.45: Gyermekműsor. 18.15: Könyvek és eszmék. 19.27: Ma este. 19.30: Tv-napló. 20.00: Belpolitikai adás. 20.45: Lottóhúzás. 20.55: He­len Keller — amerikai játékfilm. 22.35: Tv-napló. MÁSODIK MŰSOR 18.05: Hírek. 18.30: Zágrábi kör­kép. 19.00: A lehetséges határán — népszerű tudományos sorozat. 19.27: Ma este. 19.30: Tv-napló. 19.55: Ri­port. 20.00: Zenei adás. 21.05: Do­kumentumadás. 21.50: Válogatás a művelődési műsorból. HALÁLOZÁS Fájdalomtól megtört szívvel tudat­juk, hogy HORVATH BÉLA, patacsi lakos 33 éves korában el­hunyt. Drága halottunkat október 1-én 1 •> 4 órakor kisérjük utolsó út­jára a patacsi temetőben. A gyá­szoló család. Fájdalommal tudatjuk, hogy WORTMANN ISTVÁN garéi lakos, szeptember 25-én, 79 éves korában elhunyt. Temetése október 4-én, pénteken 14 órakor lesz a Szív utcai temetőben. Gyá­szoló felesége és fia. Szomorú szívvel tudatom, hogy szeretett férjem, VARKONYI KAROLY temetése október 3-án 12 órakor lesz a pécsi központi temetőben. Gyászoló felesége. Fájdalomtól megtört szívvel tu­datjuk, hogy szeretett feleségem, édesanyánk, nagymamánk, anyó­sunk, testvérünk, sógornőnk és ked­ves rokonunk, NAGY FERENCNÉ Beitl Katalin, életének 55. évében, hosszan tartó betegségében elhunyt. Hamvasztás előtti búcsúztatása október 3-án 15 órakor lesz a komlói temetőben. Autóbusz a Vörösmarty utca 7-es sz. ház elől, 14.15 órakor indul. A gyá­szoló család. Felvételre keresünk ♦ középfokú iskolai végzettséggel rendelkező anyagkönyvelőt „Több éves gyakorlat szükséges" jeligére a » Hunyadi úti hirdetőbe. Poclain munkagépekkel földmunkát vállalunk. Telefon: 22-837. Szentlőrinc körzetében építőanyag szállítást vállalok. 10 tonnáig. Szentlőrinc, Arany J. u. 32. Kis Tóth. BSk KŐMŰVES Igény esetén teljes anyagbeszerzéssel és fuvarvállalással Tv-javitás helyszínen, garanciával. Telefon: 14-225. Hívjon, jövök. Faliórák és egyéb mechanikai szerkezetek javítását szállítással vállalom. Keszthelyi, Pécs, Dugo­nics u. 6. Telefon: 19-390. Dupla napágyas solarium. Jókai u. 1. I. emelet. Nyitva: 16—20 óráig. TEHERTAXI 41-777 Aknás garázs családi házban kiadó. Érdek­lődni: a 22-810-es tele­fonon. (MECSEK TAXI) 41-222 gZEMÉL^EHirBSc^ 26 éves, érettségizett nő ajándékboltba vagy butikba eladónak men­ne. „Október" jeligére a Hunyadi úti hirdo­töbe. báránya *41-3» taxi SZEMÉLY* TEHER-BILLENCS Keresünk olyan háztar­tásbeli vagy nyugdíjas asszonyt 60 éves korig, esetleg házaspárt. aki idős házaspárt ellátna. Ebédhordás, bevásár­lás, takarítás, mosás, betegség esetén ápo­lás. Havi fizetésért vagy haláluk utáni házrészért. Lakást nem tudnak adni. „Időse­ket tisztelő" jeligéin a Hunyadi úti > Jetobe. TAXI SZEMC1.V—TEHER T:10 961 Háztartási gépek javí­tása, bojlerek, hőtáro­lós kályhák tisztítása, karbantartása. Telefon: 31-443. Makay. Engels út 211. Mindennemű új és te­tőjavítási munkálato­kat gyors határidővel vállalok. „Tetőfedő kisiparos" jeligére a Hunyadi úti hirdetőbe. Tájékoztatom tisztelt ügyfeleimet, hogy autó­villamossági javító te­vékenységemet októ­ber 1-től főállásban folytatom. Rádióbe­szerelés, riasztóbesze­relés, indítómotor ge­nerátor felújítás, mű­szeres gyújtásállítás. Nyitva: naponta 7—16 óráig, szombaton 8—12 óráig. Kertváros, Bókái u. 26.____________________ Albérlet közvetítés. Te­lefon: 30-820. Kedd, csütörtök 16—18 óráig. Pécs, Athinay u. 1. sz. I. 2._________________ Fregoli műanyagból, fából, 180,— Ft-tól -f- szerelés, panelfúrás, szögbelövés megren­delhető a 11-166-os te­lefonon. Várhelyi. Reluxa, redőny, mini­redőny megrendelhető a 28-644-es telefonon. Közületnek és vidékre is. Egyéves kortól kisgyer­mek gondozását kertes családi házamban vál­lalom október 1-től. „Ápolónő, 640" jeligé­re a Hunyadi úti hir­detőbe. Bádogosmunkát önálló kisiparos közületnek és magánszemélyeknek is vállal. Érdeklődni: Pécs, Magyarürögi út 12 2. _________________ É rtesítjük tisztelt meg­rendelőinket, hogy a Kaffka Margit utcából az esküvőiruha-kölcsön- ző és az ernyőjavító a Rákóczi út 73/A-ba köl­tözött. Fregoli különböző mi­nőségben, panelfúrás, szöqbelövés. Telefon: 28 094. Roczkó. Angoloktatást vállalok több éves külföldi gya­korlattal. Diákoknak, tanulópároknak tandíj- kedvezmény. Telefon: 19-073. ______________ Angol, orosz nyelvből tanítást, korreoetálást és fordítást vállalunk. Óradíj megegyezés sze­rint. Válaszokat „Pécs, 043" jeligére a Hunya- di úti hirdetőbe kérjük. Alkalmi, heti és festés utáni takarítást válla­lok. Telefon: 18-828, esti órákban. Egyedi és központi tv* antennák szerelését és javítását, iskolák, in­tézmények hangosító* sát, mindennemű vil* lanyszerelést rövid ha­táridőre vállalok. Szauer József. Jakabhe* gyi út 33/3. Telefon: 22-874 vagy 24-225. Vízumok intézése. Tele­fon: 30-820. Kedd. csü­törtök 16—18 óráig. Pécs, Athinay u. 1. sz. I. 2. _________________ A JPTE Tanárképző Kar hallgatói mindennemű munkát vállalnak (ta­karítás, gyermekfel­ügyelet, kerti munka, építkezésnél segédmun­ka stb.). Érdeklődni le­het: JPTE Tanárképző Kar KISZ-bizottsága, Pécs, Ifjúság u. 6. Te­lefonon 12-622/166 vagy 24-048.___________________ Kő művesmunkát és szi­getelést vállalok, va­lamint kémény és ki­húzást. „Gyors" jeligé­re a Hunyadi úti hir­detőbb__________________ Als ó és felső tagozatos tanulók korrepetálását vállalom. Tar Ilona, Pécs, Kállai tér 1., III. 12.________________________________ T anárnő matematika­korrepetálást vállal. „Fog az mennil" jel­igére a Hunyadi úti hirdetőbe._______________ K erítések, rácsok, vas nyílászárók, tetőszerke­zetek, üvegezhető tera­szok készítését válla­lom. Pássá, Pécs, Er- reth L. u. 19. Telefon: 22-709.___________________ háztartási a lka Imazot- tat keresek Mohácson heti öt alkalomra. „Szabad szombat" jel­igére a Mohácsi Napló szerkesztőségébe._______ M egbízható, jogosít­vánnyal is rendelkező, diplomás, fiatal férfi délutáni és hétvégi el- foalaltsáqot keres. Te­lefon: 20-644. __________ Kész ítők jelentkezését várom férfi, női és qyermek divatárura, fe­hérneműre, kézi és gé­pi kötöttáru készítésé­re. „Októberi vásár­lás" jeliaére a Sailai utcai hirdetőbe._________ N yugdíjas házaspár családi házában qyer- mektelen, fiatal házas­párt vaqy eayedülálló, közéDkorú nőt keres gondozásra. Rövid idő elteltével eltartási szer­ződéssel. közelben több munkalehetőséa van. Kétújfalu, József A. u. 23.______________________ „ B"-kategcriás jogo­sítvánnyal rendelkező, fiatal férfi főállásban elhelyezkedne gmk- ban, kisiparosnál vagy magánkereskedőnél. ..Bizalom” jeligére a Sailai utcai hirdetőbe. Dolgozókat felvesznek A BARANYA Megyei Élelmiszer­kereskedelmi Vállalat iskolabüfék (Nagy Lajos Gimnázium, Tolbuchin úti Ált. Iskola) üzemeltetésére ma­gánvállalkozókat keres. Nyugdíjasok jelentkezését is várjuk. Jelentkezni lehet: a Baranya Megyei Élelmi­szerkereskedelmi Vállalat központ­jában, Pécs, Ifjúság u. 11. sz., az igazgatási osztályon vagy a keres­kedelmi igazgatóhelyettesnél. Tele­fon: 24-844. (24801 A DÉL-DUNÁNTÚLI ROVIKOT Ke­reskedelmi Vállalat azonnali belé­péssel felvesz nem nyugdíjas segéd­munkást udvaros munkakörbe. Je­lentkezés: Pécs, Közraktár u. 1. Személyzeti vezető. (2471) ALKALMAZUNK autószerelőt, autó­villamossági szerelőt, karosszériala­katost, segédmunkást, gépkocsiveze­tőt, esztergályost. Jelentkezés: Tej­ipari Szállítási Vállalat, Pécs, Ifjú­munkás u. 2. (2470) A JANUS Pannonius Tudomány- egyetem 1. sz. Gyakorló Általános Iskolája felvesz 4 órás munkaidőre gépelni tudó adminisztrátort hosz- szabb szerződéssel és takarítónőt 4 órás állásra. Jelentkezés a gaz­dasági irodában. (065055) PÉCS m. Város Tanácsa V. B. Egyesített Szociális Intézmények pá­lyázatot hirdet: 1 házi szociális gondozó vezetői (vezető ápolónői jellegű munkakör), 1 házi szociális gondozó gazdasági csoportvezetői, 1 öregek napközi otthona vezetői állásra. Az állás betöltéséhez egészségügyi szakképesítés, esetleg más szakirányú kéaesités és gyakor­lat szükséges, illetőleg felsőfokú végzettség megléte előnyös. A gaz­dasági feladat ellátásához KALÁSZ tanfolyam szükséges. 10 házi gon­dozónői, 4 öregek napközi otthona gondozónői állásra. Alapvégzettség középfokú egészségügyi végzettség vagy egyéb, a feladatkörhöz elfo­gadható végzettség, illetőleg gya­korlat vagy a feladat iránti szemé­lyes fogékonyság szükséges. Felső­fokú végzettség előnyt jelent. A pá­lyázati kérelmeket Pécs m. Városi Tanács V. B. egészségügyi osztályá­ra, Pécs, Széchenyi tér 1. kérjük benyújtani. Érdeklődni lehet: a 13-222/329-es telefonszámon a sze­mélyzeti előadónál. Bérezés a 14/1983. (XII. 17.) ÁBMH sz. rendel­kezés szerint. Az állások betölté­séhez lakást biztosítani nem tud. (2479)

Next

/
Oldalképek
Tartalom