Dunántúli Napló, 1984. október (41. évfolyam, 270-300. szám)

1984-10-30 / 299. szám

LAKÁS-INGATLAN Elcserélném belvárosi, másfél szobás, gázfűté­ses, földszinti, tanácsi lakásomat belvárosi, 2 szobás vagy másfél szobás tanácsi lakásra, első emeletig. ,,Ráfize­tek" jeligére a Sallai utcai hirdetőbe. 217 m2, öt és fél szoba hallos, nagyerkélyei, jó beosztású, belvárosi öröklakás eladó. 3 szo­bás, belvárosi örökla­kást beszámítok. Tele­fon: 30-897. _____________ E ladó 2 szoba, fürdő­szoba -j- különálló szo­ba, konyha, 1600 n-öl terület, gazdasági épü­letek. Érdeklődni: Bis­se, Rákóczi u. 18. 17 óra után._______________ 50 0 n-öl házhely és 250 n-öl zártkert, szép kilá­tással eladó. „Bogá- don" jeligére a Sallai utcai hirdetőbe.________ É pítési telket vagy megkezdett építkezést vennék Pécsett. ,,200 n-öl körüli" jeligére a Sallai utcai hirdetőbe. Szalánta központjában, 101. számú ház azon­nali beköltözéssel el­adó. Érdeklődni: Sza- lánta, Hunyadi u. 94. Eladó 3 szobás szövet­kezeti lakás. Hajdú Gy. u. 13., 8. em. 24. Érdeklődni: 17 után. Elcserélnénk 2,5 szo­bás OTP-öröklakásunk, 2 szobás tanácsira vagy eladnánk. Cseré­nél különbözetet ké­rünk, Kertváros előny­ben. Érdeklődni: na­ponta 18—20 óráig. Eri- ka u. 7., fszt. 2. Eladnám 419 négy­szögöl szőlő-gyümöl­csösömet, családi ház­zal, garázzsal. Patacs, Makra-domb 16. ________ S zentendrei, új, 64 m3- es, 1 + 2 fél szobás, duplagarázsos örökla­kásom eladom, vagy budapestire cserélem. Telefon: 06/72/24-388. Kovács Lajos. Garázs- zsal együtt: 800 000 Ft kp + 300 000 OTP. Diósviszló, Vörösmarty u. 40. szám alatt, kis családi ház, 400 n-öl kerttel eladó. Vízveze­ték van._________________ Elcserélném belvárosi, nagyméretű, szoba, konyhás, fürdőszobás, gázfűtéses, sajáttulaj­donú házrészemet 2—2,5 szobás tanácsira. Sima cserével. ,,öszi csere" jeligére a Sallai utcai hirdetőbe. _______________ E ladó fél házrész, Gyárváros, Huba u. 21. Érdeklődni: hétköznap 18—20 óráig. Külön bejáratú ház­rész eladó, udvarral, kerttel és melléképület­tel. ,,Rózsa” jeligére a Sallai utcai hirdetőbe. Harkányban, a gyűdi elágazásnál, a Tenkes csárda oldalán, 233 n-öl telek eladó. Cím: Sásvári János, Báta- szék, Bajai u. 22. 7140. 400 n-öl belterület, la­kóházra építési enge­déllyel, tervrajzzal, víz, villany bevezetve, sür­gősen elcserélném la­kásra, házrészre. Min­den megoldás érdekel. „Tünde" jeligére a Sallai utcai hirdetőbe. Mohács—Bár között sző­lő-gyümölcsös eladó. — Érdeklődni: Pap Attila, Pécs, Kővirág u. 32. Harkányi víkendtele- pen, kétszobás, előszó- bás, zuhanyzófülkés, fűthető nyaraló eladó. Válaszokat: ,,820" jel­igére a Sallai utcai hirdetőbe. Kisherendi zártkertben, 780 n-öl szántó eladó, 10 Ft/n-öl. Hámori Jó­zsef, Pécs, Szondi u. 34. sz. 400 ezer készpénz + OTP-átvál la lássál la­kásmegoldást keresek. „Előnyös" jeligére a Sallai utcai hirdetőbe. Mólomban, 300 négy­szögöl hétvégi telek el­adó. Érdeklődni: Pécs, Nagy F. u. 5. Telefon: 14-688. 17 óra után. Belvárosi, 72 m3-es, tel­jesen felújított, gázfű­téses öröklakás eladó. Ár: 700 ezer kp -f­OTP. Ugyanott lakás­nak, műhelynek vagy üzletnek alkalmas, 65 m3-es, több helyiségből állá alagsor eladó. Ár: 200 ezer kp -f- OTP. Érdeklődni lehet a 31-623-os telefonon. Beköltözhetően eladó Mohács, Felszabadulás lto. 16/D., II. 10. sz., 70 m3-es OTP-őrökla- kás. Érdeklődni: 18—20 óra között, a Mohács: 10-638-as telefonon le­het. Belvárosban, különálló, szoba-konyhás házrész eladó. „Azonnal beköl­tözhető" jeligére a Hunyadi úti hirdetőbe. Eladó lakottan, Anna utcai társasházban, 30 m^es, földszinti, össz­komfortos házrész. — „Kis udvarral” jeligére a Hunyadi úti hirde- tőbe. Dolgozó nő hosszabb időre lakás't bérelne. „Lehet bútorozatlan is" jeligére a Hunyadi úti hirdetőbe. Befejezés előtt álló családi ház garázzsal, 300 négyszögöl telekkel eladó. Jól megközelít­hető, szép környezet­ben fekszik. Érdeklőd­ni: „Beköltözhető ’84" jeligére a Hunyadi úti hirdetőbe. _______________ P écsen, 6-os főútvonal mellett, felújított, két­szobás, összkomfortos, földszintes, tehermen­tes lakásomat, azonna­li beköltözéssel, 650 ezer Ft-ért eladom (bú- torozottan is). Érdek­lődni levélben: Itvás Györqy, Kaposvár, Szegfű u. 18.___________ J urisics úti, IV. emele­ti, 2,5 szobás OTP- öröklakást kisebbre cserélnénk, lehetőleg belvárosban, vagy Szil- ven környékén. A csere­lakás tanácsi bérlet is lehet. Érdeklődni: 2. sz. ügyvédi Munkaközös ség. Telefon: 10-535, 10-537, 10-528._________ B elvárosi garázst ven­nék sürgősen. „Város- központ" jeligére a Hunyadi úti hirdetőbe. Mecsekszentkúton, két- szoba konyhás lakó­épület, nagy mellék- épülettel, 1161 m3 gyü­mölcsössel eladó. Ér­deklődni: Veres P. u. 10. Telefon: 16-697. 4 óra után. _____________ 2 szoba étkezős, urán­városi szövetkezeti la­kásom, nagyobb szö­vetkezetire vagy taná­csira cserélném a kör­nyéken. Tel.: 17 órától, 17-741. ADÁS — VÉTEL HORDÓVASAR az Úttörő u. 30-ban, a rácvárosi templomnál jobbra. Telefon: 14-184. PB-s, 1300-as Lada, friss műszakival eladó. Érdeklődni napközben: 23-415, 18 óra után, 29-251-es telefonon. Építkezők, lakásfelújitók, figyelem I Mindennemű festő, ta­pétázó, villanyszerelő, vizvezetékszerelő, takarí­tó, lomtalanitó, átalakí­tó kőművesmunkákat gyors, pontos határidő­vel vállalunk. Közűletek és magánszemélyek ré­szére. Telefon: 19-034. Vegyes használatú Bar­kas eladó. Sellye: 216. Modern bútorokat ve­szék és eladok. Ken­deresi, Szabadság út 50. sz. Telefon: 18-224. LAKÁSFELSZERELÉS AJANLATAI: + PÁROLOGTATÓK több színben, formában, + NADFUGGONYOK, + ROLETTAK érkeztek. Nevelési Központ, 1, 16, 29, 47 buszvégállomás. 600-as szalagfűrészt, szalagcsiszológépet, Trabantot bontásra vennék. Temesvári, Szabadszentkirály. Építők, figyelem I Bon­tásból származó anya­gok 30—40%-os enged­ménnyel eladók. Kis- és nagyméretű tégla, nagyméretű falcos cse­rép, 1 m-től 9 m-ig szarufa, deszka, léc. Szállítást is vállalok. Pécs-Málom, Alsó u. 14., emeletes háznál. Fenyőket, oszlopos cip­rusokat, tujákat és örökzöld díszcserjéké* faiskolámból vásárol­jon I Nyitva: munka­időben, Pécs, Damja­nich u. 17. _____________ 6 éves, jól tejelő tehén eladó. Peterd, Fő u. 101.________________ S zőlőoltványok, fajta­gyűjtemények termelői áron, őszi szállításra. Árjegyzéket díjmente­sen küldök. Valiskó szőlész, Gyöngyös, Arany Sas u. 3.________ Roland Jazz Chorus 50 W-os erősítő 565 SD Shure és Seiko gitár­hangoló eladó. Sziget­vár, Tinódi u. 9._______ K ét tom-tom-os dob­felszerelés, extra kis- dobbal eladó. Érdek­lődni: Olimpia étterem — zenekar.______________ S zkif-M sátras utánfutó eladó. — Érdeklődni: 16-461 telefonon, 18 óra után.____________________ E ladó egy „Krókus-66” és egy „Upa—5 M" 35 mm-es, hordozható táskanagyító, egy 30x40 cm-es szárítógéppel és fotólabor felszereléssel együtt, olcsó áron, kü­lön is. Komló, Sallai I. u. 19. Vitéz. 17 óra után. 7300. 2 db Husqvarna motor­fűrész, kifogástalan ál­lapotban eladó. Kovács György, Hosszúhetény, Felszabadulás út 47. Érdeklődni: esti órák­ban. Friss borjas tehén, bor­jával eladó. Gerde, Béke u. 132.___________ T ulipánfa, lilaakác, tűztövis, tűzbuzogány, labdarózsa rózsatövek, sövénycserje, díszbok­rok, tuják kaphatók — Kazay kertészet, Hő- gyész. ___________________ E ladó 4 tehén, két 5 hónapos vemhes, két friss fejős, 3 évesek. Személy, Iskola u. 6. 16 után._______________ R ózsatő, I. oszt. minő­ségben kapható. Batsá­nyi u. 7._______________ M odern és antik búto­rok vétele-eladása. Schreer Ottóné, Nagy Jenő u. 6. Telefon: 20-270.___________________ Bélyeggyűjteményt, ré­gi képeslapokat, leve­lezőlapokat, levélborí­tékot, tömegbélyeget veszek. Sallai 29. Dohánybolt._____________ O lajégő, egyéves ga­ranciával eladó. Pécs, Nagy-Flórián u. 5. Te­lefon: 14-688.___________ R ekamié, heverők, fo­telok, hordozható kan­dalló, olajkályhák, gáztűzhely palackkal, hűtő, antik és egyéb bútorok, varrógép el­adó. Sallai u. 15. Bú­torüzlet. — Telefon: 16-579.___________________ P erzsacicák eladók. Járomi, Sarohin út 126. sz._________________ O lasz, panorámás ba­bakocsi, szivacs fotel­ágy eladó. Pécs, Olga u. 13., fszt. 1.________ E ladó új Siesta gáz­kályha. Érdeklődni: 8— 10 óráig, mindennap. Gyöngyös u. 5., II. 8. Kertváros._______________ 1 db 6 kW-os, hőtáro­lós kályha eladó. Ér­deklődni : 31-976-os te­lefonon. Eladó kerti traktor pót­kocsival és 120 l-es be­tonkeverő. Szabadszent­király, Hársfa u. 22. Üzemképes ZIL, gólya­darus, eladó. Érdeklőd­ni: Hegyalja u. 122. Eladó 8 éves Skoda S 100-as vonóhoroggal. Móricz Zsigmond tér 3. Kerner. Építők és fóliások, fi­gyelem I Házhely el­adó 1800 négyszögöl területtel, megosztva is. Pécs-Málom, Alsó u. 14. sz. EGYES T ehertax i-rendelés 1—6 tonnáig, fix, billenős és gólyadarus gépkocsikra. 10-351 Delta tehertaxi, 1-től 6 t-ig. Telefon: 23-777. 41-4441 /KOCKÁSV. TAXI V . i —r*g i Autó alváz- és üreg­védelem, rövid határ­időre, garanciával. Bol­gár Néphadsereg útja 66. Telefon: 11-946. Mindent, mindenkor, mindenhova szállítunk, 1-6 tonnáig és bil- lenccsel. — Telefon: 16-483.___________________ Gé pjárműhűtők és -ra­diátorok javítása, azon­nal is. Karácsonyi, Ha­lász u. 11. Balokánnyal szemben.________________ TEHERTAXI r-n 1t—5t-ig TÁVOLSÁGI T:1CT961 FUVAROKNÁL KEDVEZMÉNYT APUNK________ M atematikából és fizi- kából korrepetálást vállalok — délelőtt is. Érdeklődni az esti órákban, 41-484-es tele- fonszámon lehet. _______ T örzskönyvezett, gyö­nyörű sziámi kiscicák eladók. Pécs, Kisszkókó 8. vagy telefon: 13-478. Autószerelő szakmával és hegesztő vizsgával rendelkező fiatalember állást keres kisiparos­nál. „Hivatásos jogo­sítvánnyal rendelke­zem” jeligére a Hunya­di úti hirdetőbe. Játékjavitás I Elektro­mos, mechanikus és rá­diótávirányítású játé­kok, vasútmodellek, autóversenypályák, dia­vetítők javítása. Már- tírok útja 39.__________ N yugdíjas nénit össz­komfortos otthonunkba családtagként elfoga­dunk. „Nagymama" jeligére a Sallai utcai hirdetőbe. Fregoli fából, mű­anyagból, panelfúrás, 6,- Ft, szögbelövés megrendelhető. Tele- fon: 11-166, Várhelyi. Panelfúrás, szögbelövés — megrendelésre lak- berendezési tárgyak felszerelése. Telefon: 28-094. Roczkó. Alkalmaznék fiatal kő­műves szakmunkást, szombat, vasárnap. — Telefon: 71-228. ÉPÍTKEZŐK, kozuletek, FIGYELEM I Üvegezés, rövid határ­időre, megrendelhető vidékre is. Füst-, dohány-, zöld- színű SZOLARUVEGEK, • THERMOPAN (hő- és hangszigetelő) üvegek, • keret nélküli üvegezés, • edzett és ragasztott üvegek, e családi házak és üveg­házak üvegezése. ▼ Bakurecz Kornél, üvegező kisiparos, 7940 Szentlőrinc, Vörösmarty u. 3. TELEFON: 71-381. Szobafestés, mázolás, tapétázás, takarítással. Telefon: 41-586. ________ É pülettervezés, költség­vetés-készítés, rövid ha­táridővel, vidékre is. Telefon: 22-080._________ Vállalok anyagbeszer­zést, ügyintézést, ke­reskedők, kisiparosok termékeinek szállítását, az ország egész terü­letén. „Díjazás csak eredmény esetén" jel­igére a Hunyadi úti hirdetőbe._______________ T etovált fülű, német ju­hász kan kutyát talál­tam Pécsett. Érdeklőd­ni: Hidas, Erkel F. u. 25., Mühl Walter. Matematikából és oroszból korrepetálót keresek. „Hatodikos" jeligére a Sallai utcai hirdetőbe._______________ K omló-Ha tártetőn, 18-án elveszett két négyhóna­pos német juhász kan kutya, nyomravezetőnek jutalmat fizetek. Komló, Gorkij u. 16., I. 3. Zo- bori. A KŐBANYAI TEXTILMŰVEK mihályfai üzemébe felvételre keres: ♦ lakatos és 6 gépszerelő végzettségű férfiakat, G szakképzett szövőnőket, 6 18. életévet betöltött nőket szövőnőnek háromműszakos munkarendbe. JELENTKEZÉS MIHALYFAN, A TELEP VEZETŐJÉNÉL KŰZERDEKÜ Diák tánciskola indul kezdők ré­szére a KPVDSZ Petőfi Sándor Mű­velődési Házban (Pécs, József u. 15.) november 2-án 16 órakor. Beirat­kozás a helyszínen. Tandíj: 400,— Ft. Tánctanár: Gill Imre. Áramszünet lesz 1984. X. hó 31-én 7-től 16 óráig Komló, Gorkij, Maja­kovszkij, Sztahanov, Ifjúság, Orosz Gy. u., Székely B., Zengő, Mada­rász V., Szinyey M. P., Benczúr Gy. Gárdonyi utcákban. A DÉDÁSZ bejelenti, hogy Pécs, Közraktár utcában létesített tr. ál­lomást, 10 KW-os és 1 KW-os kábe­leket, valamint közvilágítási hálóza­tot 1984. október 31-én üzembe helye­zi. Jelzett időponttól az oszlopok és szerkezetek érintése tilos. MAI MŰSOR FILM Petőfi: Altatódal nászágyon (f5, f7, f9). Kossuth: Altatódal nászágyon (10, 12), A vadon szava (2, 4, 6, 8). Park: Altatódal nászágyon (f4, f6, f8). Ságvári: Nada-csoport (4, 6). Rákó­czi: Csillagok háborúja (5). Fekete Gyémánt: Halál a felszálló ágban (6). Jószerencsét: A beszélő köntös (4, 6). Mohács: Vassza (6). Komló, Zrínyi: Angyali üdvözlet (4), Halál­csapda (6, 8). Komló, Május 1.: Kis­városi fojtogató (f5, f7). Szigetvár: 101 kiskutya (6), Holtpont (8). Siklós: Három fivér (7). Harkány: Ki öli meg Európa nagy konyhafő­nökeit? (7). Boly: Kincs, ami nincs (8). Dunaszekcső: D. B. Cooper üldözése (8). Pécsvárad: A francia hadnagy szeretője (7). Sásd: Egy tiszta nő (7). Szentlőrinc: Hét ton­na dollár (7). Mágocs: Kutya éji dala (7). Mázaszászvár: Kutya éji dala (6). Beremend: Halló, itt Iván cári (6). Vajszló: Ö, kedves Harry! (6). PLANETÁRIUM Planetáriumi előadás: A számító­gép mint számológép (16.00), Pil­lantás a végtelenbe (16.30). RÁDIÓ KOSSUTH RADIO 8.20: Társalgó. 9.44: Nefelejcs. 10.05: Diákfélóra. 10.35: Éneklő If­júság. 10.54: Kamarazene. 11.39: Az élet komédiásai. Rádiójáték. 12.30: Ki nyer ma? 12.45: A Rádió Dal­színháza. Offenbach: Piaci dámák - operett. 13.45: Kamarazene. 14.10: Magyarán szólva . . . 14.25: Orvosi tanácsok az almáról. 14.30: Dzsesszmelódiák. 15.00: Élő világ- irodalom: Nagy-Britannia. 15.20: Ko­vács Béla (klarinét) felvételeiből. 16.05: A Nyitnikék postája. 17.00: Világablak. 17.30: Verdi: Don Carlos — Erzsébet és Carlos kettőse az I. felvonásból 17.45: A Szabó család. 18.15: Hol volt, hol nem volt. . . 19.15: Gondolat. A Rádió irodalmi lapja. 20.00: Évszázadok mestermű­vei. 20.40: A zene nem ismer ha­tárokat. . . 21.30: Ami a számok mögött van. 22.20: Tíz perc külpo­litika. 22.30: Vásárhelyi Zoltán ve­zényel. 22.50: A közjó szolgálatá­ban. 23.00: Händel operáiból. 0.10: Marenzio madrigálok — rene­szánsz költők verseire. PETŐFI RADIO 8.08: Slágermúzeum. 8.50: Tíz perc külpolitika. 9.05: Napközben . . . Zenés délelőtt. 12.10: Filmzene. 12.30: Népi zene. 13.05: Pophullám. 14.00: Zenés délután. Operaáriák. 14.15: Csárdások. 14.40: Hangos szótár: agitáció, konspiráció, reha­bilitáció. Beszélgetés idegen sza­vakról. 15.05: Operettrészletek. 15.20: Könyvről, könyvért. 15.30: Csúcsforgalom. 17.30: Tini-tonik. 18.30: Népzenekedvelőknek: városi népzene. 19.05: Csak fiataloknak! 20.00: Verbunkos muzsika. 20.27: Pantaleón és a hölgyvendégek. Rá­diójáték. 21.05: Néoszerű dallamok- esti hangverseny. Kb. 22.05: Ope­rettdalok. 22.40: Táncházi muzsika. 23.20: Patrick Moraz Coexistence c. albuma. 24.00: Éjféltől hajnalig. HARMADIK MŰSOR 9.08: Fauré: c-moll zongorané­gyes. 9.41: Ramaau: Hippolytus és Aricia. ötfelvonásos opera. 12.30: Liszt-művek. 13.05: Világújság (ism.). 13.20: A Bartók-vonósnégyes játszik. 14.08: Zenekari muzsika. 15.20: Zenei Tükör. 15.50: Opera­részletek. 17.00: Két keréken Ma­gyarországon. 17.30: A népszokások dalai. III/1. rész. 18.00: Holnap köz­vetítjük ... Az MRT szimfonikus ze­nekarának hangversenye. 18.30: Az MR szerb-horvát nyelvű nemzetiségi műsora Pécsről. 19.05: Az MR német nyelvű nemzetiségi műsora Pécsről. 19.35: Bach: h-moll szvit. 19.58: Éle­tem az opera. Válogatás Rolf Lie­bermann könyvéből. 20.40: Geiger György trombitán játszik. 21.02: La- tin-Amerika irodalma. 21.27: Sáros­pataki diákdalok. 21.43: Az Osztrák Rádió és Televízió szimfonikus ze­nekarának hangversenye. PÉCSI RÁDIÓ 17.00: Hírek. Halász Béla jubileu­mi hangversenyéből. Négy évtized. Vonós tánczenekarok felvételeiből. 18.00: Dél-dunántúli híradó. Lapelő­zetes. Hírek. 18.30: Szerb-horvát nemzetiségi műsor. 19.00: Nemzeti­ségeink zenéjéből. 19.05: Német nemzetiségi műsor. 19.35: Műsorzá­rás. TELEVÍZIÓ MAGYAR TELEVÍZIÓ 8.03: Műsorismertetés. 8.05: Tévé­torna — ism. 8.10: Deltácska. 8.30: Magyar irodalom. Alsó tagozat. 9.00: Orosz nyelv. 4. o. 9.10: Fizika. 8. o. 9.35: Élő múzeum. 9.55: Pa­rasztok. Lengyel tévéfilmsorozat. XIII/7. rész. 10.45: Híres spanyol operaénekesek. Spanyol filmsorozat. Pedro Lavirgen. 11.45: Képújság. 15.00: Pedagógiai pszichológia. Ne­velési helyzetek. II. 15.25: Élet az ókori Keleten. Az 5. osztályos tör­ténelemhez. 15.55: Súrlódás, közeg- ellenállás. (A 8. osztályos fiziká­hoz.) 16.23: Műsorismertetés. 16.25: Hírek. 16.30: A Himalája meghódí­tása. Francia filmsorozat. 17.20: Egy nyári túra emlékei. Riportfilm. 17.50: Rohan az idő. Kedvelt dallamok. II. rész. 18.15: Képújság. 18.20: Az öntözővíz kacskaringói. A szegedi körzeti stúdió műsora. 18.50: Mini- Stúdió '84. 18.55: Reklám. 19.10: Tévétorna. 19.15: Esti mese. 19.30: Tv-híradó. 20.00: Az Onedin család. Angol tévéfilmsorozat. X/9. rész. 20.55: Stúdió '84. A Televízió kultu­rális hetilapja. 21.55: Tőkei Ferenc- portré. 22.45: Tv-híradó 3. MÁSODIK MŰSOR 18.18: Műsorismertetés. 18.20: Egy ősember kalandjai. Francia rajzfilm — ism. 18.50: Képújság. 18.55: A vad Colorado. Amerikai rövidfilm. 19.45: Emberek a Bjeszczadokban. Lengyel rövidfilm. 20.00: Újra itthon. Beszélgetés Szalay Lajossal. 20.45: Tv-híradó 2. 21.05: Reklám. 21.10: Barátságos arcot kérünk I NDK té­véfilm. 22.30: Képújság. JUGOSZLÁV TELEVÍZIÓ 16.40: Videooldalak. 16.50: A Kí­nai Népköztársaság — művelődési adás. 17.00: Magyar nyelvű tv- napló. 17.20: Mezopotámia régi kul­túrái. 17.40: Hírek. 17.45: Kicsiny világ. 18.15: Tv-naptár. 18.45: Szó­rakoztató adás. 19.15: Rajzfilm. 19.21: Reklám. 19.27: Ma este. 19.30: Tv-napló. 19.55: Reklám. 20.00: Gyújtópontban — belpolitikai adás. 20.45: Lottóhúzás. 20.50: Rek­lám. 20.55: Alfred Hitchcock film­jei: Psycho — amerikai játékaim. 22.35: Napló. MÁSODIK MŰSOR 18.15: Irodalom. 18.45: Világnézet. 19.00: Személyi számítógép — angol népszerű-tudományos sorozat. 19.27: Ma este. 19.30: Tv-napló. 19.55: Reklám. 20.00: Népi muzsika. 20.45: Reklám. 20.50: A forradalom alak­jai - a'okumentumadás. 21.35: Zág­rábi körkép. 21.50: Dzsessz. HALÁLOZÁS Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett édesanyánk, OZV. HORVÁTH JANOSNÉ (Kustra Éva) váratlanul elhunyt. Temetése október 31-én, 13 órakor lesz a drávasztárai temetőben. Gyászolják lányai, fiai, menyei, unokái és dédunokái. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett feleségem, édesanyánk, anyósunk, nagymamánk, testvérünk és kedves rokonunk, MARSICS JÓZSEFNÉ 62 éves korában, tragikus hirtelen­séggel elhunyt. Temetése november 2-án fél 2 órakor lesz a pécsbánya- telepi temetőben. A gyászoló család. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy drága jó feleségem, édesanyánk, anyósom, nagymamánk és kedves ro­konunk, FEHÉR ANTALNÉ Skálái Margit 75 éves korában, október 23-án el­hunyt. Temetése november 2-án 12 órakor lesz a pécsi köztemetőben. A gyászoló család. Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a szerető férj, apa, após, testvér, vő 53 éves korában október 21-én vá­ratlan hirtelenséggel elhunyt. Ham- vasztás előtti búcsúztatása novem­ber 2-án fél 1 órakor lesz a pécsi köztemetőben. A gyászoló család. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy JUHASZ ANTAL pékmester, volt újpetrei lakos, a B. m. Sütő­ipari Váll. nyugdíjasa 70 éves korá­ban, türelemmel viselt, hosszú szen­vedés után csendesen elhunyt. Te­metése október 31-én 14 órakor lesz a siklósi temetőben. Gyászolják: fe­lesége, valamint itthon és külföldön élő gyermekei, unokái. Fájdalmas szívvel tudatjuk mind­azokkal a rokonokkal és ismerősök­kel, akik az egyetlen drága, jószívű leányomat, Erzsikémet szerették és ismerték, hogy BALASKÓ FERENCNÉ Schwerer Erzsébet 39 éves korában, tragikus hirtelen- jéggel elhunyt. Temetése november 6-án 12 órakor lesz a pécsi közteme­tőben. Gyászoló édesanyja és neve­lőapja. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy OZV. SZUTS DEZSÖNÉ Sembery Aranka 79 éves korában csendesen elhunyt. Temetése november 6-án fél 4 óra­kor lesz a pécsi köztemetőben. Gyá­szolják Holpert és Pécsi család. A gyász fájdalmában, de szivünk­ben megnyugodva tudatjuk, hogy szeretett papánk, MELATH JÓZSEF 82 éves korában, csendesen elhunyt. Temetése 1984. november 2-án fél 2 órakor lesz a pécsi köztemetőben. A gyászoló család. KÖSZÖNET Köszönetünket fejezzük ki a ked­ves rokonainknak, barátainknak, is­merőseinknek, akik szeretett édes­anyánk, HORVATH IGNACNé Schleicher Erzsébet temetésén részt vettek, és fájdal­munkat bármilyen módon enyhíteni igyekeztek. A gyászoló család. Köszönetét mondunk a széles körű rokonságnak, és mindazoknak, akik felejthetetlen halottunk, SZIRONY KAROLY temetésén részt vettek, koszorúk, és virágok küldésével fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. Táviratukkal és levelükkel vigasztaltak. A gyászold család. Köszönetét mondunk mindazoknak, akik szeretett halottunk, BALÁZS JÓZSEF temetésén részt vettek, koszorúkkal, virágokkal fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. A qyászoló család. Köszönetünket fejezzük ki azon kedves rokonainknak, barátoknak, munkatársainknak, szomszédoknak és ismerősöknek, akik szeretett halot­tunkat, CSELÉNYI BÉLANÉT utolsó útjára elkísérték. Külön mon­dunk köszönetét az elhunyt volt munkatársainak, és nyugdíjas jó ba­rátoknak. A gyászoló család. Köszönetét mondunk mindazoknak, akik szeretett halottunk, FROJDA ISTVÁN temetésén részt vettek, koszorúkkal, virágokkal fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. A gyászoló család. Köszönetünket fejezzük ki azon kedves rokonainknak, barátoknak, munkatársaknak, akik szeretett ha­lottunkat, PATAKI JÁNOST utolsó útjára elkísérték, és fájdal­munkat enyhíteni igyekeztek. Külön köszönetünket fejezzük ki a boksái „Ezüstkalász" Mgtsz vezetőségének és tagságának, a baksai Községi Közös Tanács testületének. A gyá­szoló család. Hálás szívvel mondunk köszönetét mindazoknak, akik STANDOVAR MIHALYNÉ Istokovics Anna temetésén részt vettek és koszorúkkal, virágokkal fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. A gyászoló család. Alkalmi munkát, faap­rítást, tüzelőbehor­dást vállalok. „Fiatal­ember" jeligére á Hu- nyadi úti hirdetőbe. Rendszeres takarítást vállalok, heti 2 alka­lommal. „Gondos" jel­igére a Sallai utcai hirdetőbe. BOY-szolgálat. Bármi­kor, bárkinek, bármit küldhet. Megbízható házhoz szállítással, vá­sárlással. Ajándékok, csomagok, virágkülde­mények, temetésre ko­szorúk. Telefon: 24-897. Központi fűtések és légtechnikai rendsze­rek, valamint elektro­mos és világítástechni­kai berendezések ter­vezését vállalják terve­zőmérnökök. Telefon: 16-078. ELADŰ! • Belvárosi, 51 m3 nagyságú, 2 szobás szövetkezeti lakás. Ára: 630 000,— Ft. • Nagyárpádon családi ház,' gazdálkodásra alkalmas területtel. Ara: 462 000,— Ft. ÉRDEKLŐDNI: INKOZ Iroda, Pécs, Tímár u. 2. Telefon: 12-055/74. FÉM- ÉS MŰANYAGIPARI SZERELŐ SZAKCSOPORT magas kereseti lehetőséggel O ÉPÜLETASZTALOSOKAT ÉS © ÉPÜLETLAKATOSOKAT. JELENTKEZÉS: Pécs, Bánki D. u. 29/A. III. em. 10. 17—19 óráig személyesen. DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS VÍZMŰ ÉS VÍZGAZDÁLKODÁSI VALLALAT PÉCSI ÜZEM IGAZGATÓSÁGA # több éves gyakorlattal rendelkező hegesztőt, # több éves gyakorlattal rendelkező gépkocsi­vezetőt „D” vizsgával tehergépkocsira, # kőművest, # segédmunkást (kubikost), # takarítónőt. Dolgozóinkat vállalati autóbusszal szállítjuk a munkahelyekre. JELENTKEZÉS: a 14-839-es telefonszámon, vagy személyesen USZOGPUSZTAN A TMK CSOPORTVEZETŐNÉL, illetve a munkaügyi előadónál. Megvételre ajánljuk: a volt sásdi járásbíróság épületét Érdeklődni személyesen vagy írásban, A PÉCSI BÍRÓSÁGI GAZDASÁGI HIVATAL VEZETŐJÉNÉL, Pécs, Széchenyi tér 14., I. emelet 30.

Next

/
Oldalképek
Tartalom