Dunántúli Napló, 1984. júlis (41. évfolyam, 179-209. szám)

1984-07-28 / 206. szám

A rádió és a televízió műsorából iJSi: __________ÁLLANDÓ MOSORSZÁMOK:__________ K OSSUTH RÁDIÓ (hétköznap): 4.25—7.59: Jó reggeltI (közben: 4.45 és 6.45: Szót kérek, 6.20: Tudósítói jelentések, 5.40: Falurádió, 6.20 és 7.20: Reklám. 7.19: Körzeti időjárás, 7.30: Reggeli párbeszéd). — 8.05: Műsorismertetés, utána: A mai nap kulturális programjából (vasárnap 6.45-kor), — 12.00: Déli Kró* nika (utána hétfőtől péntekig: Ki nyer ma?) — 18.15: Hol volt, hol nem volt? — 18.30: Esti Magazin. PETŐFI RÁDIÓ (hétköznap): 4.25—7.59: Reggel zenés műsor. (Közben: 5.55 és 6.55: Torna, 6.45: Könyv­ajánlat, 7.35: Körzeti időjárásjelentés.) — 10.50: Torna. — 13.45: Időjárás- és vízállásjelentés. HÍREK, IDÓJARASJELENTÉS: KOSSUTH: 4.30-tól 7.00-ig félóránként, majd 8.00, 10.00, 12.00, 15.00, 17.00, 18.30, 22.00, 24.00 (szombaton éjjel 1.00 is.) Vasárnap: 6.00, majd 8.00-tól ua., mint hétköznap. PETŐFI: 4.30-tól 8.30-ig félóránként, majd 10.30-tól 20.30-ig kétóránként, ezután 23.00 és 24.00. Vasárnap: 6.00, 10.30, 14.30, majd ua., mint hétköznap. 3. MŰSOR: 8.00:, 11.00, 13.00, 19.00, 23.00. ■ ■ - I ■ * ■■ —................. ■ ....... ■ H ÉTFŐ KOSSUTH RÁDIÓ 8.25: Szonáta-felvételek. 9.32: Versek. 9.42: Ki kopog? 10.05: Nyit- nikék. 10.35: János vitéz. Daljáték- részletek. 11.15: Fúvósmuzsika. 11.30: Szalmás Piroska műveiből. 11.46: Vallomások. 1942. 12.30: Ki nyer ma? 12.45: Olimpiai híradó. 13.15: Válaszolunk hallgatóinknak. 13.30: Zenei érdekességek az el­múlt hét műsorából. 14.28: Palóc népdalok. 14.37: Napjaink magyar irodalmából. 14.54: Édes anyanyel­vűnk. 15.05: Toldi estéje. Rádió­játék. 16.02: Daloló, muzsikáló tá­jak. 16.28: Látogatóban. 17.05: Ze­nei események a régi Nemzeti Szín­házban. 17.57: Van új a Nap alatt. 19.15: Hétfő este mindenkinek. 20.23: Nagy siker volt! 22.25: Tíz perc külpolitika. 22.35: Régi híres énekesek műsorából. 23.00: A Juil- liard vonósnégyes játszik. 0.10: Tánc­dalok. PETŐFI RÁDIÓ 8.05: Nóták. 8.50: Slágermúzeum. 9.50: Köznapi ügyeink. 10.00: Zene- délelőtt. 12.00: Népi zene. 12.35: Kis magyar néprajz. 12.40: Táncze­nei koktél. 13.25: Világújság. 14.00: Kettőtől ötig. 17.00: Gazdasági mindenféle. 17.30: Ötödik sebes­ség. 18.35: Minden hangra emlé­kezem. 19.30: Sportvilág. 20.00: Cseppből a tengert. . . 20.35: Egy lemez harmadik oldala. 21.50: Hangszere a cimbalom. Fábián Márta. 22.20: Újdonságokból. 23.25: Nótacsokor. HARMADIK MŰSOR 19.05: Az ezred lánya. Kétfelvo- násos opera. 20.57: A Poptarisznya dalaiból. 22.00: A zenéről. 23.00: Dzsesszmuzsika. PÉCSI RÁDIÓ 17.00: Hírek. 17.05: Közlekedési őrjárat. A Baranya megyei Közleke­désbiztonsági Tanács és a Pécsi Stúdió közös műsora. Szerkesztő­műsorvezető: Somogyvári Vdléria. 18.00: Dél-dunántúli híradó — Lap­előzetes — Hírek. 18.30: Szerbhor- vát nemzetiségi műsor. Hírek — Bácskai tanyák. Antun Krickovic ri­portműsora. Ismétlés — Bunyevác népdalok és táncok hazai és . ju­goszláv együttesek és énekesek elő­adásában. 19.00: Nemzetiségeink zenéjéből. 19.05: Német nemzeti­ségi műsor. Hétfői magazin: Hírek, tudósítások — Vályogépítészet napjainkban. Dr. Gernot Minkével a Kassel-i Egyetem professzorával beszélget Josef Reil — Új felvé­teleinkből. 19.35: Műsorzárás. KEDD KOSSUTH RÁDIÓ 8.25: Cseppből a tengert . . . 9.00: A hét zeneműve. 9.30: Fúvós­zene táncritmusban. 9.44: Gara­bonciás Boldizsár zenés sétái. 10.05: Az MR. 10—14. különkiadása. 10.35: Korda György és Balázs Klá­ri énekel. 11.00: Verbunkosok, nó­ták. 11.44: Vallomások, 1942. 12.30: Ki nyer ma? 12.45: Olimpiai hír­adó. 13.15: Törvénykönyv. 13.30: A Rádió Dalszínháza. 14.43: Arcké­pek a román irodalomból. 15.05: Családi szőttes. 15.35: Kóruspódi­um. 16.00: Menyasszonyaim. Rádió­játék. 17.05: Társadalom és iskola. 17.35: Filmzene. 17.45: A Szabó család. 19.15: Operaáriák. 19.38: Csárdás Macabre. Hangjáték. 21.30: Az egészségügy világválsága, 2000- re? 22.25: Tíz perc külpolitika. 22.33: Széfelmi népdal kettősök. 22.47: Késő este. 22.57: Orosz ka­maramuzsika. 0.10: Bálint János cimbalmozik. PETŐFI RÁDIÓ 8.05: Nóták. 8.20: Tíz perc kül­politika. 8.35: Társalgó. 10.00: Ze- nedélelőtt. 12.25: Gyerekek köny­vespolca. 12.35: Melódiakoktél. 13.25: Látószög. 13.30: Macskadal. 13.45: Zenés délután. 14.00: Ope­raslágerek. 14.35: Tánczenei koktél. 15.20: Könyvről — könyvért. 15.30: Örökzöld dallamok. 16.36: Csúcsfor­galom. 18.00: Kamasz-panasz. 18.35: Ritmus! 19.08: Magyar anekdota­kincs. 19.35: Csak fiataloknak! 20.35: Hazánk és a műszaki hala­dás. 20.45: Népzenei együttesek felvételeiből. 21.08: Egy svájci óra. 22.08: Nosztalgiahullám. 23.25: A mai dzessz. HARMADIK MŰSOR 19.05: Német nyelvű műsor. 19.35: Félóra népzene. 20.05: Balassa Sándor műveiből. 20.55: Operarész­letek. 22.00: A zenéről. 23.14: A Bourne Singers együttes énekel. SZERDA KOSSUTH RÁDIÓ 8.35: Kötődésem a tájhoz. 8.55: Kincsesláda. 9.10: Népdalkórusok, hangszerkettősök. 9.41 : Kis magyar néprajz. 9.46: Tarka mese, kis mese. 10.05: Egy kicsi szellem. Mese. 10.25: Operettdalok. 10.49: Az em­lékmű. Rádiószatíra. 11.35: Balett­zene. 12.30: Ki nyer ma? 12.45: Olimpiai híradó. 13.15: Utak, örvé­nyek. 13.35: Operaslágerek. 14.05: Dzsesszmelódiák. 14.49: Kritikusok fóruma. 15.05: Új melódia-lemeze­inkből. 15.46: Miska bácsi leveles­ládája. 16.21: Fanfár és három ének a Csiksomlyói Passióból. 16.34: önmagunk versenytársai? 17.05: Versek. 17.25: Két szextett. 19.15: Schumann: d-moll trió. 19.45: A bahcsiszeráji szökőkút. 20.19: Húsz­éves a ,, Gördülő Opera”. 21.07: Népdalok. 21.30: Amiről a világ vitázik. 22.25: Tíz perc külpolitika. 22.35: Fuvolaszólók. 22.45: Az il­leszkedés módozatai. 23.00: Zenekari muzsika. 0.10: Német Gábor tánc­dalaiból. PETŐFI RÁDIÓ 8.05: Forradalmi dalok. 8.20: Tíz perc külpolitika. 8.35: Idősebbek hullámhosszán. 9.30: Válaszolunk hallgatóinknak. 9.45: Pantomim szvit. 10.00: Zenedélelőtt. 11.35: A Szabó család. 12.05: Déki Lakatos Sándor népi zenekara játszik. 12.35: Tánczenei koktél. 13.25: Útikalauz üdülőknek. 13.30: Labirintus. 13.45: Zenés délután. 14.00: Szerdahelyi Éva énekel. 14.15: Zenekari muzsi­ka. 14.35: Nóták. 15.00: Diákfoci. 15.13: Slágermúzeum. 16.00: Ar­cok, művek, korok. 16.40: Fiatalok­nak! 17.30: ötödik sebesség. 18.35: A hanglemezbolt könnyűzenei új­donságai. 19.00 Verbunkosok, nó­ták. 19.45: Howard Jones felvéte­leiből. 20.35: Halálugrás. Rádiójá­ték. 21.19: Böngészde. 22.19: Tánc­zene. 23.25: Operettrészletek. HARMADIK MŰSOR 19.05: Két Bárdos Lajos kórusmű. 19.15: Küföldi tudósoké a szó. 19.30: Hangverseny. közben: kb. 20.10: Múzeum az Orczy kastély­ban. kb. 20.27: A hangverseny foly­tatása. kb. 21.45: Hangszerszólók. 22.18: Líra és filozófia. 22.48: Ma­gyar zeneszerzők. CSÜTÖRTÖK KOSSUTH RÁDIÓ 8.25: Népi zene. 9.03: A cigány- 'lány. 9.44: Erdei jelenetek. 10.05: Egy kicsi szellem kalandjai. Mese. 10.25: Nagy mesterek — világhírű előadóművészek. 11.15: Simándi Jó­zsef operettfelvételeiből. 11.44: Val­lomások, 1942. 12.30: Ki nyer ma? 12.45: Olimpiai híradó. 13.15: Da- llok és találkozások. 13.45: Könyv­szemle. 13.55: Zenekari muzsika. 14.51: Ismeretlen szerző: Szerenád. 15.05: Toldi estéje. Rádióváltozat. 15.52: Népdalcsokor. 16.28: Olva­sókör. 17.05: Két hegedűverseny. 17.54: Népballadák. 19.15: Poloné- zek operákból. 19.42: Sellő a pe­csétgyűrűn. Rádiójáték. 20.57: A rádió lemezalbuma. 22.25: Tíz perc külpolitika. 22.35: Emlékezetes hangversenyek. 0.10: Olasz madri­gálok. PETŐFI RÁDIÓ 8.05: A Fáy-együttes játszik. 8.20: Tíz perc külpolitika. 8.35: Napköz­ben. 10.00: Zenedélelőtt. 11.35: Csak fiataloknak. 12.35: Énekeltem én: Ágasvári Sándorné. 12.50: Filmzene. 13.00: Kapcsoljuk a pé­csi stúdiót. 13.20: Éneklő ifjúság. 13.34: Itt a nyár! 13.45: Zenés dél­után. 14.00: A mosoly országa. Operettrészletek. 14.35: Nóták. 15.08: Hangverseny. 15.41: Verbun­kos szvit. 16.00: Arcok, művek, ko­rok. 16.35: Idősebbek hullámhosz- szán. 17.30: Bécsi vér — keringő. 17.39: Horthy Miklós, a fehérek ve­zére. 18.35: Hétvégi panoráma. 19.35: Nóták. 19.55: Slágerlista. 20.35: Az élő népdal. 20.45: Böl­csek — vagy bolondok? 22.00: Szí­nész vagyok, énekelek. 23.25: A fruska. Operettrészletek. HARMADIK MŰSOR 19.05: Sorsfordító pillanatok. 19.36: Új lemezeinkből. 20.25: Ope­rarészletek. 21.10: A rockzene alap­lemezei. 22.00: Zenekari muzsika. 22.41: Napjaink zenéje. PÉNTEK KOSSUTH RÁDIÓ 8.25: A gyilkos galócától az al­koholig. 8.35: Szovjet előadómű­vészek felvételeiből. 9.33: Bokorban szél matat. 9.53: Lottósorsolás. 10.05: Révkalauz. Gondolat. 10.35: Nádastavon. Versek. 10.40: Nóták. 11.00: Gondolat. A Rádi£ irodalmi lapja. 11.45: Fúvósátiratok. 12.30: Ki nyer ma? 12.45: Olimpiai hír­adó. 13.15: Hétvégi Panoráma. 14.15: A Bach-család muzsikájá­ból. 14.44: Magyarán szólva. 15.05: Nem bánok semmit sem. 15.35: Boccaccio. Operettrészletek. 16.00: Mit üzen a Rádió? 16.35: Opera­áriák. 17.05: Az utolsó munkanap után. 17.30: Népdalok. 18.00: Zá- ray Márta énekel. 19.15: Fájdalom­mal szülöd gyermeked. Dokumen­tumműsor. 19.58: Új lemezek. 20.35: Operettkedvelőknek. 21.30: Forró pillanatok. 22.25: Tíz perc külpoli­tika. 22.35: A Tátrai-vonósnégyes felvételeiből. 23.25: Bach: h-moll szvit. 0.10: Melódiakoktél PETŐFI RÁDIÓ 8.35: Mindenért egészen. Versek. 9.31: Külpolitikai könyvespolc. 9.53: Lottósorsolás. 10.00: Zenedél­előtt. 11.35: Tánczenei ^koktél. 12.35: Édes anyanyelvűnk. 12.40: Népi muzsika. 14.00: Zenedélután. 15.25: Könyvről — könyvért. 15.35: Egészségünkért! 15.45: A Chicago- zenekar felvételeiből. 16.35: Jó utat! 17.30: Horthy Miklós, a fehé­rek vezére. 18.35: Slágerek minden­kinek. 19.40: Nótakedvelőknek. 20.35: Találkozás a Hitchcock­klubban. 21.20: Ugyanez kétszer. 21.35: Filmzene. 21.44: Kirándulás a spanyol popzenében. 22.30: Az egészség mítoszai. 23.25: A teg­nap slágereiből. HARMADIK MŰSOR 19.05: Orbán Ottó: Szép nyári nap, a párkák. Könyvszemle. 19.15: Az éden és a préri — oratórium. 20.52: Janis Joplin legjobb felvéte­leiből. 21.30: Opero-művészleme- zek. 22.20: Doktor Szélpál Margit. Rádiójáték. SZOMBAT KOSSUTH RÁDIÓ 8.25: Családi tükör. 8.55: Mit — hol — mikor — hogyan? 9.10: Szí­nes népi muzsika. 10.05: Csalogató. 12.30: Orvosi tanácsok. 12.40: Olim­piai híradó. 13.10: Operaáriák. 13.30: Az első félesztendei gazdál­kodás a mérlegen. 14.05: A hét embere. 14.15: Népzenei példatár. 14.25: Magyarán szólva. 14.40: Mindennapi irodalmunk. 15.10: Mozart: D-dúr fuvolanégyes. 15.25: Új Zenei Újság. 16.00: 168 óra . . . 17.30: Komolyzenei ,,lemezlovas”. 118.45': Népdalelőadók hangalbuV ma. 19.30: 100 éve született Balázs Béla. 20.05: A zene nem ismer ha­tárokat. 22.20: Európa hangver­senytermeiből. 23.46: Verbunkos muzsika. 0.10: Melódiákoktól. PETŐFI RÁDIÓ 8.11: Fúvószene. 8.20: Tíz perc külpolitika. 8.35: Operettdalok. 9.00: Beszélek a fejemmel . . . 10.00: Szombat délelőtt. 12.00: Jó ebédhez szól a nóta. 12.46: Kvan­tum Fantum csapdája. Mesejáték. 14.00: Napjaink magyar irodalmá­ból. 14.35: Filmzenerészletek. 15.16: A Rádió Dalszínháza. 16.35: Válo­gatott felvételek. 17.30: Tini-tonik különkiadása. 18.35: Közkívánatra. 19.50: A Shadows-együttes felvéte­leiből. 20.35: Psota Irén énekel. 20.55: Vastaps. 21.40: Vörös Sári énekel. 22.00: Slágermúzeum. 23.20: Dzsesszmuzsika. HARMADIK MŰSOR 19.05: Hangverseny. 20.12: Az MRT énekkara énekel. 20.40: Szin­tetizátor varázs. 21.20: Operaest. 22.20: Howart: Tűzijáték. 22.40: Napjaink magyar irodalmából. VASÁRNAP KOSSUTH RÁDIÓ 7,23: Vizeink völgyében. 8.05: öt kontinens hét napja. 8.21 : Ének­szóval, muzsikával. 8.50: Reklám­központ. 9.00: Randevú a nosztalgi­ával. 10.03: MR—Matiné. 11.00: Vasárnapi koktél. 12.05: Harminc perc alatt a Föld körül. 12.35: Édes anyanyelvűnk. 12.45: Olimpiai híradó. 13.15: Szépen dolgozni. Jegyzet. 13.28: Határ — Idő — Napló. 14.05: Népdalkörök pódiu­ma. 14.30: Szonda. 15.05: A he­gedű virtuózai. 15.55: Nemvalócs- ka. Versek. 16.08: Napjaink magyar irodalmából. 17.05: Riportműsor. 17.30: Művészlemezek. 18.40: Ze­nekari muzsika. 19.25: Csángók. 20.38: A főszerepben: Luciano Pa­varotti. Opera. 23.01: Romantikus zene. PETŐFI RÁDIÓ 6.00: Népszerű muzsika — korán­kelőknek. 7.00: A református egyház félórája. 7.30: Vasárnapi orgona­muzsika. 8.05: Ez a föld, melyen annyiszor. Ifjúsági Rádió műsor. 9.10: Mit hallunk? 9.30: Slágereim története. 10.35: Lehullt egy szín a palettáról. 10.47: Csak szervezés, kérdése? 11.57: Jó ebédhez szól a nóta. 13.00: Napjaink magyar iro­dalmából. 14.00: Erről beszéltünk. 14.35: Táskarádió. 15.35: Popta­risznya. 17.31: Horthy Miklós, a fe­hérek vezére. 18.33: Útközben ha­zafelé. 20.35: Társalgó. 22.00: örökzöld dallamok. 23.20: Zenés játékokból. HARMADIK MŰSOR 19.05: Német nyelvű műsor. 19.35: Új lemezeinkből. 20.32: HI-FI vari­eté. 21.32: Mozart: Esz-dúr diverti­mento. 22.17: Zongora a folyóban. Rádiójáték. Magyar Televízió KEDD 10.00: Tv-torna. 10.05: Csak gye­rekeknek. 10.40: A Fehér Farkas. Francia filmsorozat. 11.40: Grúzia — legenda és valóság. Szovjet do­kumentumfilm. 12.05: Képújság. 16.20: Hírek. 16.25: A Ten kés ka­pitánya. Ifjúsági kalandfilmsorozat (—ism.). 16.55: Úton. NSZK tv- filmsorozat. 17.45: Képújság. 17.50: Kean, a színész. Király Levente műsora. 18.15: Reklám. 18.30: Te- iesport. 19.30: Reklám. 19.40: Tv- torna. 19.45: Esti mese. 20.00: Tv- híradó. 20.30: Az európai ember. Olasz filmsorozat. 21.15: A nevem: Szvorák Katalin. A Röpülj Páva győz­tese. 21.30: Stúdió ’84. 22.30: Tv- híradó 3. Július 31., kedd, 16.55: Úton. — NSZK tévéfilmsorozat, 13. rész: Sivatagi téboly. MÁSODIK MŰSOR 18.50: Képújság. 18.55: Ivan Pir- 'jev. Szovjet portréfilm. 19.35: Tv- hangverseny a Zeneakadémián, (ism.) 20.30: A pécsi körzeti stú­dió műsora (ism.). 21.00: Falusi­ak. Tv-film (ism.). 21.20: Tv-híradó 2. 21.40: Szúnyog. Francia tv-film. 22.35: Képújság. SZERDA 10.00: Tv-torna (ism.). 10.05: Csak gyerekeknek. A mestertolvaj. NDK mesefilm (ism.). 11.05: Del­ta. 11.30: A Fehér Farkas. Francia filmsorozat. III/2. rész. 12.30: Kép­újság. 16.35: Hírek. 16.40: A Kö­zönségszolgálat tájékoztatója. 16.45: A Hardanger-fennsík élete. Norvég rövidfilm (ism.). 17.15: Szó­kimondó (ism.). 17.55: Képújság. 18.00: Szól a kézben. Az MTV KISZ- stúdió filmje. 18.15: Reklám. 18.30: Telesport. 19.30: Reklám. 19.40: Tv­torna. 19.45: Esti mese. 20.00: Tv- híradó. 20.30: A kraljevói vonat. Jugoszláv film. 22.05: Legszemé­lyesebb közügyeim. Ki is Tatai Ho­na? 22.45: Tv-híradó 3. MÁSODIK MŰSOR 18.55: Képújság. 19.00: Gipps­föld. Ausztrál rövidfilmsorozat. IV 4. rész. A tenger felé nyitott. 19.30: A farkas. Tv-változat (ism.). 21.00: Betekintés a természetbe. Csehszlovák rövidfilm (ism.). 21.30: Tv-híradó 2. 21.50: Benny Hill mű­sora. Angol f ill m. 22.15: Képújság. CSÜTÖRTÖK 10.00: Tv-torna. (ism.). 10.05: Csak gyerekeknek. 10.35: A Fehér Farkas. Francia filmsorozat. III/3. rész. (ism.). 11.35: Cél: a lehetet­len. Hogyan éljünk együtt a stresz- szel? Amerikai rövidfilm. 11.55: Képújság. 16.00: Hírek. 16.05: Fan­fár. Popzene és klasszikus zene (ism.). 16.35: A Tenkes kapitánya. Ifjúsági kaiandfilmsorozat. XIII/2. rész. Az embervadászat (ism.). 17.00: Képújság. 17.05: Az elnök éjszakája. Szovjet tv-film. 18.15: Reklám. 18.30: Telesport. 19.30: Reklám. 19.40: Tv-torna. 19.45: Esti mese. 20.00: Tv-híradó. 20.30: Derrick. NSZK bűnügyi filmsoro­zat. 21.35: Hírháttér. 22.25: A hét műtárgya. 22.30: Tv-híradó 3. MÁSODIK MŰSOR 19.15: Képújság. 19.20: Sorstár­sak (ism.) 19.40: A pécsi , körzeti stúdió szerb-horvát nyelvű nemzeti­ségi műsora. 20.00: A bolygó mu­zsikus (ism.). 20.55: Reklám. 21.00: Falusi muzsikusok. Egy zenei tréfa. 21.30: Tv-híradó 2. 21.50: Mester­munka. Angol tv-film. 22.40: Kép­újság. PÉNTEK 10.30: Tv-torna. 10.35: Utazás egy mosolyért. Lengyel játékfilm. 11.00: Nikki, mama és Kung Fu. NSZK film (ism.). 11.45: Képújság. 16.40: Hírek. 16.50: Csak gyerekeknek. 17.30: Képújság. 17.35: Z. Szerkesz­tő emlékezetes esetei. Beszélgetés a fagylaltmérgezőkkel, avagy a kis- szerű«;ség magasiskolája. Tvrfilm (ism.). 18.15: Reklám. 18.30: Te­lésport. 19.30: Reklám. 19.40: Tv- torna. 19.45: Esti mese. 20.00: Tv- híradó. 20.30: Európai ember. Olasz filmsorozat. Vili'2. rész. A kezde­tek. 21.25: Péntek esti randevú. Az ifjúsági Szerkesztő műsora. 22.25: Nomád élet. Amerikai tv-film. 23.20: Tv-híradó 3. MÁSODIK MŰSOR 18.55: Képújság. 19.00: A Francia Idegenlégió. Angol dokumentum­film. 19.50: Barangolás a művésze­tek tájain. Trójától Didimáig. NSZK film (ism.). 20.30: Operát Szmirnába. Zenés játék (ism.). 21.20: Tv-híradó 2. 21.40: A közle­gény. Angol tv-film. 22.10: Képúj­ság. SZOMBAT 8.30: Tv-torna. 8.35: Szerb-hor­vát nemzetiségi műsor (ism.). 8.55: Utazás egy mosolyért. Lengyel kis­játékfilmsorozat. VI1/2. rész: Szál­loda a csillagos éghez (ism.). 9.25: Ki játszik ilyet? Ikerszavak (ism.). 9.45: Egészségünkért! 9.55: Rubens. Belga filmsorozat. V/4. rész (ism.). 10.50: Sacha Distel a párizsi Olympia Színpadán. Fran­cia zenés film (ism.). 11.45: Képúj­ság. 15.00: Hotel. Svájci burleszk- film (ism.). 15.40: Hírek. 15.45: A fényképezés úttörői. Angol film­sorozat VI11/7. rész. A tovatűnő kép. 16.15: Milyen a háború? (ism.). 16.45: Képújság. 16.50: Flepp, a róka. Japán természetfilm. 18.15: Reklám. 18.30: Telesport. 19.30: Reklám. 19.40: Tv-torna. 19.45: Esti mese. 20.00: Tv-híradó. 20.30: Vers mindenkinek. Arany János Domokos napra. 20.35: A kölcsönkért kas­tély. Magyar film. 22.00: Tv-híradó. 2. A versenyló halála. Szovjet film. MÁSODIK MŰSOR 18.15: Képújság. 18.20: MAFILM- MAGAZIN. 18.30: A kékszakállú her­ceg vára. Opera. (ism.). 19.30: Nagumi szoros. Japán film. 21.55: Zenés portré Ligeti Györgyről, NSZK film (ism.). 22.40: Képújság. VASÁRNAP 8.00: Tv-torna. 8.05: Óvodások flmműsora. 1. Emilia. Francia rajz­filmsorozat. 2. Kétbalkezesek. Cseh­szlovák bábfilm. 3. Kockácska, mint pilóta. Román rajzfilmsorozat. 8.25: Szonáta a vöröshajú lányhoz. Cseh­szlovák ifjúsági film. 9.45: Csak gye­rekeknek: Utazás egy mosolyért. Lengyel kisjátékfilm VII/3. rész. Segítség, nagymama! (ism.). 10.15: Hírek. 10.20: Cirkusz, cirkusz. NSZK film (ism.). 15.00: A Közön­ségszolgálat tájékoztatója. 15.05: Nótaszó. (ism.). 15.25: Reklám. 15.30: Tarzan titkos dzsungelje. Amerikai kalandfilm. 16.45: Kép­újság. 16.50: Műsorainkat ajánljukf 17.20: Béketalálkozó Pusztavacson, az ország közepén. 17.50: Delta» 18.15: Reklám. 18.30: Telesport» 19.30: Hírek. 19.35: Reklám. 19.40: Tv-torna. 19.45: Esti mese. 20.00: A HÉT. 21.00: Marco Polo. Olasz tv-filmsorozat Vili 6. rész. 22.05: Ba­lázs Béla emlékműsor. 22.50: Hí­rek. MÁSODIK MŰSOR 20.00: Híres spanyol operaéneke­sek: Alfredo Kraus. Spanyol film­sorozat. 21.00: A hallgatag hölgy Tv-játék. 22.20: Képújság. Augusztus 2., csütörtök, 21.00: 2. műsor: W. A. Mozart: Falu­si muzsikusok. Egy zenei tréfa — a pécsi körzeti stúdió Unser Bildschirm cimű műsorának különkiadása. Augusztus 4., szombat, 22.20: Csingiz Ajtmatov-sorozat. A versenyló halála — szovjet film. Augusztus 5., vasárnap, 21.00: 2. műsor: A hallgatag hölgy- — tévéjáték.

Next

/
Oldalképek
Tartalom