Dunántúli Napló, 1984. április (41. évfolyam, 91-118. szám)

1984-04-14 / 103. szám

Kézművesek húsvéti kirakodóvásárt* # Vásárcsarnok 1984. április 15-én vasárnap 8-1© óráig LAKÁSINGATLAN Kis kertes, másfél szo­ba. komfortos családi házrész eladó. Pécs, I. kér., Kun u. 5/5. Pór Károly. Érdeklődni egész nap. _____________ S árvári 2 szobás taná­csi lakásomat pécsire cserélném. „Entzbru- der 25" jeligére a Hunyadi úti hirdetőbe, vagy érdeklődni 17 óra után a 17-469-es tele­fonszámon. Elcserélném 1 1/2 szo­ba, összkomfortos taná­csi jakásomat, harká­nyi "tanácsi lakásért. Érdeklődni 18 óra után a 19-529-es telefonon. Két és fél szobás, 94 m2-es belvárosi, össz­komfortos, tovább bő­víthető tanácsi lakáso­mat elcserélném más­fél, kétszobás szövet­kezeti lakásra. ,,Kilá­tás a Mecsekre" jel­igére a Hunyadi úti hirdetőbe. _________ C sukma-dülőben 1084 n-öl szántó és szőlő, rajta lévő présházzal megosztva is eladó. Érdeklődni: Siklós, Sziklai u. 11._________ G yódi szőlőhegyen, buszmegállótól 2 percre, út mellett szőlő, gyü­mölcsös, kert, pince présházzal, egy kis szo­bával eladó. Fizetési könnyítés lehetséges. Heinek, Pécs, Gorkij u. 1. Telefon: 30-202. Bálicsban, a Donátusi útnál 400 négyszögöl üdülőtelek eladó. Hőf- fer Anikó, 1126 Buda- pest, Királyhágó u. 5/b. Magyarszék községben, két üdülő között a gu- mijovító háza eladó. 25-ös buszvégállomás­tól 10 percre, Patacs egyik legszebb részén 240. 220, 250 n-öles ki­parcellázott szőlő, par­lag, telkek, 9 db el­adók. Út, villany, víz van. Érdeklődni: Pa­tacs, Fő u. 25., szom­bat, vasárnap egész nap, más napokon 16 óra után. Siklósi szőlőhegyen 3600 n-öl területtel, szántó­föld, szőlő, lakható présház teljes felszere­léssel és mellékhelyi­ségekkel, ugyanott 4 db hasas birka sürgő­sen eladó. Érdeklődni lehet: Siklós, Berzse­nyi u. 54. sz. alatt. Közép-Daindol hegyhá­ton panorámás, kocsi­val jól ^ megközelíthető helyen §51 n-öl gyümöl­csös, épülettel eladó. Érdeklődni: Rácz János, Pécs, Dr. Münnich Fe- renc u. 6/A. IV. em. Vasas I. Murom dűlő­ben 2400 n-öl terület megtrágyázva és meg­forgatva eladó, kisebb darabokban is. Érdek­lődni : Bogád, Kossuth u 88. _____________ 6 2 m2-es házrész, kert­tel, garázzsal eladó. Érdeklődni ugyanott, Bartók B. u. 6. Hargi­tán______________ K is családi ház sürgő­sen, olcsón eladó. Di- nyeberki, Fő u. 66. Ér­deklődni : Gerde, Béke u. 136. Harkányban, a Napsu­gár Szálló mögött, Er­kel .F társasüdülőben kétszobás lakrész eladó. Érdeklődni: Boly, Dó­zsa Gy. u. 15._________ Két szobás szövetkezeti lakás eladó. Egri Gyu­la út 96. IV/13. Pécsi hétvégi házunkat lugasszőlővel, elcserél­nénk orfűi nyaralóért. Telefon: 23-834, esti órákban._______________ B alatonmáriafürdőn vál­lalatnak is megfelelő négyszobás üdülő 100 négyszögöl telekkel el­adó. Hajóállomás, Ba­laton közel. Érdeklődni: Balogh, Pécs, Hajdú Gyula út 11. IV. em. 12.________________ H arkány központjában 4 szobás lakóépület el­adó. Sallai u. 14. Ki­rály.____________________ Tolna megyében, a Ka­pos partján, szoba- konyhás házrész • mel­léképületekkel eladó. Kertészkedésre, gaz­dálkodásra alkalmas terület és artézi víz van. Eladó: Szemes Gyuláné, Szakály 7192. Azonnal beköltözhetően kétszoba-hallos, fürdő­szobás családi ház kis kerttel, melléképületek­kel eladó. „Szigeti út elején" jeligére a Hu- nyadi úti hirdetőbe. Építési telek, 435 n-öl, Pécsett, sürgősen, ol­csón eladó. Építési en­gedély, víz, villany van. Érdeklődni: Magyar­ürögi út 134., egész nap.___________________ E ladó Alsóbélatelepen 2 szobás, fürdőszobás, főzőfülkés Érdért fa­ház nyaraló. Érdeklőd- ni: Pécs, telefon: 30-072, Elcserélném 2 szoba összkomfortos tanácsi lakásomat hasonlóért, Varsány utcából Kodály Zoltán u. és környéké­re. Jelentkezni lehet: Tábor köz 1. sz. du. 16— 19 óráig. Fonyód-Bélatelepen két­szintes ikernyaraló fele eladó. Irányár: 1 500 000 Ft. Érdeklődni levélben: Cím: 7534 Pécs, Patak u. 18. Vö- rös Viktor.___________ C saládi ház nagy mel­léképülettel, nagy mű­hellyel eladó. 1 1/2 szo­bás, II. és III. kerületi lakást beszámítunk. Kovácstelep, Hóvirág u. 28._____________________ Gyü mölcsös és 600 n-öl lugasszőlő (jórészt cse­mege) 35 m-es pincével, présházzal, felszerelés­sel, műút mellett, a nagypeterdi szőlőhe­gyen eladó. Érdeklődni: 17- 327 vagy 23-354-es te­lefonon. Nagyszkókói 275 n-öl szőlő, gyümölcsös hét­végi házzal, pincével építkezés miatt reális áron eladó. Dr. Hor­váth, Pécs, Hajnóczy u. 9/B, 17 óra után. Eladó 1270 n-öl szántó, szőlőtelepítésre alkal­mas zártkert. Érdeklőd­ni : Kővágótöttös, Pető- fi u. 30. 17 óra után. Eladó 700 n-öl szőlő, pince, présház, szoba, parcellában is. Kővágó- szőlős, • Hősök tere 4. Családi ház tehermen­tesen beköltözhetően eladó. Két szoba, kony­ha H- szuterén, 200 n- öl gazdálkodásra, kis­ipari tevékenységre al­kalmas kerttel. Pécs, Krúdy u. 3. ____________ Pé csi, tanácsi 2 szoba, 67 m2, távfűtéses lakást cserélnék harkányi 1 szoba-konyha, fürdőszo­bás nyaralóért. „Ma­gántulajdon" jeligére a Hunyadi úti hirdetőbe. Balatonfenyves-alsón, 140 n-öl közművesített telek eladó. „Készpénz" jeligére a Hunyadi úti hirdetőbe. Pécs belvárosában szo- ba-konyha-kamra-faház bekötözhetően, minden elfogadható áron el­adó. Érdeklődni: Maj­tényi Ferenc u. 4._____ 5 1 m2-es OTP öröklaká­sunkat tanácsi bérla­kásra cserélném. „Enyezd u." jeligére a Hunyadi úti hirdetőbe. Elcserélném szegedi, vadonatúj, 73 m2-es, 2 4- 2 loggiás, földszinti összkomfortos tanácsi lakásomat pécsi hason­lóra vagy nagyobbra. „Tavasz vagy nyár" jel­igére a Hunyadi úti hirdetőbe.______________ 5 1 mz-es kertvárosi OTP- öröklakásunkat kisebbre cserélném. „Értékkülön­bözet" jeligére* a Hu- nyadi úti hirdetőbe. Nagyárpádon 400 n-öl telek hétvégi házzal el­adó. Irányár: 100 ezer forint. Érdeklődni: Pécs, Olga u. 1. IX. emelet 28______________________ K étszoba-összkomfortos, tehermentes szövetkezeti lakás beköltözhetően eladó. „650” jeligére a Hunyadi úti hirdetőbe. Eladó 54 m2 két külön szobás, fszt déli fek­vésű, összkomfortos szö­vetkezeti lakás az urán­városi buszvégállomás- nál. Telefon: 23-914. Eladó a Dombay-tónál 230 négyszögöl zárt­kert, villany van, út, patak mellett, építke­zéshez előkészítve: tég­la, elfogadott tervrajz van. Telefon: 23-914. Mecsek-oldalban iker­házépítésre alkalmas te­lek eladó. Kovács Lász­ló, Pécs, Nagy-Szkókó u. 39.__________________ U rögi kápolna mögött, Sirály u. trafónál, 371 n-öl panorámás helyen szőlő, gyümölcsös, rajta lakható kis hétvégi ház, pince igényesnek eladó. Érdeklődni a helyszínen. Balatonlellén „Sellő" társasüdülőben 2 szo­bás lakrész eladó. Ér­deklődni : Napsugár ii. 2. II. 15. április 15-én 10—16 óráig. Pellérdi falu végén, 455 n-öl üres telek eladó. Út, ^ villany, építési le­hetőséggel. Érdeklődni: Pécs, Hajdú Gy. u. 54. IV. 15. Szókéné, 17 óra után. ____________ P ellérdi szőlőkben, út mellett 300 n-öl ingat­lan eladó. Telepítésre, építésre alkalmas. Ér­deklődni : Pécs, Építők u. 15/A., naponta 17 óra után.______________ K is családi ház, 600 n- öl szőlővel eladó. A szőlőből 250 n-öl külön is eladó, melyre hétvé­gi ház építhető. Pécs, Nagy-Daindol u. 57. Harkányban, fürdőtől 50 méterre háromszobás, komfortos, kertes ház­rész eladó. Harkány, Kossuth u. 6. sz., ud­varban, Mágiái Máriá­nál. Szőlősi útelágazásnál 200 n-öl szőlő, gyümöl­csös épületekkel eladó. Mónóczv Ottó, Szent- lórinc, Ybl M. u. 11. 16 óra után. Eladó nagy falusi ház, gazdasági épületekkel, földdel. „Ármegegye­zés" jeligére a Sallai utcai hirdetőbe. Építési telket, kisebb házat vennék, vagy sor- házépítke.zésbe beszól I- nék. Hely- és ármegje­löléssel. „Pécs" jeligé­re a Sallai utcai hirde­tőbe. • Eladó 47 m2-es lakás a Kacsóh P. u. 6. számú házban. Érdeklődni: 11-906-os telefonon, 16 óra után.______________ P acsirta u. 7. alatt komfort nélküli ház, kis kerttel és Bálicsban — Barackos úton — 220 n-öl szőlő-gyümölcsös buszmegállónál, szép panorámával eladó. Érdeklődni: a fenti cí­men. 414 n-öl veteményeskert és gyümölcsös sürgősen eladó. Cím: Kővágó- szőlős, Rákóczi u. 50. Eladó Nagyárpádon hétvégi telek 350 n-öl. Ár: 30 000. Pécs, Nagy- Doindol u. 70. Fekete. Aknás garázs kiadó. Érdeklődni: Pécs, Lotz K. u. 32. Bagó, 16 óra után. Uránváros, Szige­ti és Endresz Gy. u. között._________________ O rfűn a Pécsi-tó köze­lében, kétszintes, két fürdőszobás, új csalá­di ház eladó. Ikérnya- ralónak is megfelel. Érdeklődni: Orfű, Me- csekrákosi u. 9. du. 17 óra után. Telefon: ,15-663.__________________ E ladó 2 szobás örök­lakás a Kodály Z. ut­cában, 85-ös beköltö­zéssel 450 000 + OTP. Telefon: 23-716.________ E ladó kétszobás, köz­ponti fűtéses családi ház. Panorámás telek­kel. „Újszerű gépkocsit beszámítok" jeJigére a Sallai utcai hirdetőbe. Eladó Patacs, Venyige dűlőben 291 n-öl lugas­szőlő, gyümölcsfákkal, Fenyő I. tip. faházzal, ciszterna, villany, köves út van. Kiépített gépko­csiparkolóval. Érdek­lődni: 31-800 telefon, 17 óra után.___________ Harkány, Fürdő u. 112. szám alatti 5 szobás nyaraló eladó. Érdek­lődni: telefonon 28-017, 1Ó óra után.___________ Ki s családi ház beköl­tözhetően eladó. Szi- getvár-Hobol, Asztalos j. u. 17.______________ E ladó Siklós, Dózsa Gy. u. 39. sz. alatti, szép környezetben lévő, kél család részére is alkalmas családi ház udvarral. Érdeklődni a helyszínen és Pécs, Szá­lai A. u. 10/A. IV. em. 16. sz. alatt. Leveleket „Napfényes ház” jel­igére a Hunyadi úti hirdetőbe kérjük._______ B osta, Kodály u. 6. sz. alatt családi ház, nag/ telekkel eladó. Szalán- ta-Eszterágon házrész, gazdasági épületekkel, kerttel eladó. Érdeklőd­ni a bostai címen. Családi ház Pécs, Fürst S. u. 38. sz. eladó. Érdeklődni: Szirmai, Perczel u. 25. Orfűn vagy Abaligeten nyaralót vennék. „Ár­ajánlatot" jelijére a Hunyadi úti hirdetőbe. Elcserélném gazdálko­dásra alkalmas terüle­ten álló 2 szoba össz­komfortos falusi háza­mat 2 szobás, összkom­fortos pécsi lakásra. Ér­deklődni lehet: Villány, Petőfi u. 6.____________ F orgalmas helyen, ka­pualjban kialakítható üzlethelyiségért magas árat fizetek hasznos msenként. „Igényes" jeligére a Hunyadi úti hirdetőbe. Rigóder-tetőn 400 n-öl szőlő és gyümölcsös el­adó. Cím: Pécs, Kis­piricsizma dűlő 44. Mágocs, Árpád u. 25. családi ház beköltöz­hetően eladó. Gazdasá­gi épület, garázs, be­telepített kert. Fizetés megegyezéssel. Érdek­lődni: Kincses József, Dombóvár, Erdősor 11. Azonnal beköltözhető 3 szoba-komfortos, kertes családi ház eladó. Ma­gyarszék, Kossuth L. u. 70. sz. ADÁS — VÉTEL Eladó fémvázas Hi-Fi- állvány, Hajdú-Bio au­tomata mosógép, új erő­sítés gépkocsiantenna, valamint igen olcsón 2 db heverőbői, 2 db fo­telból és ágyneműtartó­ból álló garnitúra. Ér­deklődni: Pécs, Perczel u. 32. II. em. 6. Te­lefon: 11-804.__________ E ladó 12 m2-es hétvégi faház. Érdeklődni lehet este 5 után a 17-626-os telefonon._______________ Olcsón eladó mindenfé­le faáru, kis- és nagy­méretű tégla. Kovácsék. Mólom, Felső u. 1. Epedarugis franciaágyak és kárpitozott garnitúrák készítése részletre is. Vajta kárpitos, Pécs, Déryné u. 11 IE-es Skoda 100-as jó állapotban, olcsón el­adó. Berer László, Pécs- udvard, Felszabadulás u. 26.__________________ P áncéltőkés fekete zon­gora eladó. Pécs, Tol- buhin u. 29. I. em. 2. ajtó.___________________ Z X frsz-ú, 6 éves, fe­hér Trabant 3 éves mű­szakival eladó. Érdek­lődni: Szentlőrinc, Bá­nyász u. 2., vagy tele­fonon: 71-137.__________ Szö vőszék, rokka, szek­rény, asztal, heverő, tv eladó. Zöldfa u. 3. Drávacsepelyen, Dózsa u. 30-ban 2 db 8 hó­napos vemhes üsző el­adó.____________________ EK 15 000 cal kazán el­adó. Érdeklődni: hét közben 4 óra után, szombat—vasárnap egész nap. Szabó Sán­dor, Görcsöny, Hámán K. u. 47. ______________ Ik er kulikocsit vennék. Telefon: 22-910._______ É pületfa (bontásból) eladó. Pellérd, Dózsa u. 47.__________________ K özületnek vagy ma­gánszemélynek 15 le­velű legyezőpálma el­adó. Érdeklődni: 17 óra után a 28-079-es telefonon.______________ U O-s Wartburg friss mű­szakival eladó. 3000 db bontott tégla, gáztűz­hely palackkal, nyomás- csökkentővel eladó. Cím: Farkas, Pécs, Len- gyel Gyula u. 8 a. 111/10. IN-es Zsiguli fizetési könnyítéssel eladó, má­sik kocsit beszámítok. Kacsóta, Kossuth L. u. 49., buszmegállónál. Botváltós, fehér Wart­burg de Luxe gépkocsi eladó. Pécs, Levendula u. 21. Telefon: 18-128. Új Si esta gázkályha és egy 380 V-os betonke­verőgép eladó. Szent- lórinc, Marx K. u. 7. Gyalugép, 300-as, vas- tagolás eladó. Vak Bottyán u. 12. ________ K I frsz-ú Dacia eladó. Érdeklődni: 28-369-es telefonon, este. ________ Ú j állapotban 051 Stihl eladó. Kővágószőlős, Széchenyi u. 6. Had­nagy. Óriás krizantém, sokféle újdonság, válaszbélye­gért árjegyzéket küld Tőkés kertészet, Salgó­tarján__________________ F iatal tyúk 35 Ft/kg, vá­gott tyúk 50 Ft/kg kap­ható, illetve megrendel­hető: Gárdonyi G. u. 15. Telefon: 30-225. 8 éves Barkas koffer el­adó. Érdeklődni: az esti órákban, Pécs, Var­sány u. 22. I. em. Szán­ta______________________ 1 db számológép, 4 db olajfestmény, 1 db gumicsónak, 2 db ole- anderfa eladó. Telefon: 29-193.__________________ TP-s Polski Fiat 126-os gépkocsi eladó. Tele­fon: 22-585.____________ N agy tolipárnák el­adók. Pécs, Pannónia u 17.__________________ TS-es Lada 1600-as igé­nyesnek eladó. Érdek­lődni: Boly, Rózsa u. 12. Telefon: 277.________ T égla (10 000 db) és cserép bontásból el­adó. József u. 22.______ E ladó megkímélt, ga­rázsban tartott, 4,5 éves Lada 1200-as. Cím: Papp, Mária dűlő 16. Megtekinthető: délután 16 óra után, szombat— vasárnap egész nap. VEGYES Értesítem tisztelt vásár­lóimat és megrendelői­met, hogy 1984. május 1-től telephelyemet a 39-es dandár u. 4/D-ből a Páfrány u. 24-be he­lyezem át. Továbbra is vállalok előrajzolást, gépi cakkozást, gomb­áthúzást. Hímzett kész térítők, futók stb. kap­hatók. Nyitva: 8—17 óráig. Telefon: 29-020. Marton Jánosné kézi­munka-kisiparos. Kapálógéppel kapálást vállalok. „Hét végén is" jeligére a Hunyadi úti hirdetőbe. ______________ S zobafestést, mázolást vállalok, közületnek is. Telefon: 17-122, 14 óra után. Temetői vésést, betű­festést, síremléktisztí­tást vállalok. Bátor László kőfaragó, Pécs, Pollack M. u. 12/b. Te­lefon: 18-716. HAZASSAG 170/39, fiatal bányász, 2 kiskorú gyermekét egyedül nevelő férfi, saját lakással, rende­zett anyagiakkal korban hozzá illő, komoly gon­dolkodású hölgy isme­retségét keresi, kölcsö­nös szimpátia esetén házasság céljából. „Hárman várunk" jel­igére a Hunyadi úti hir­detőbe. _________________ 39 éves, 158 cm magas, jo megjelenésű, szőke, filigrán elvált asszony 2 gyermekkel őszinte, vidám, zenét és utazást kedvelő, szeretetre vá­gyó, elvált vagy özvegy férfi ismeretségét ke­resi 42 éves korig, szim­pátia esetén házasság céljából. Fényképes, kézzel írott levelet vá­rok. „Ikarus 0911" jel­igére a Hunyadi úti hirdetőbe. 45 éves elvált asszony káros szenvedélytől men­tes férfi ismeretségét keresi házasság céljá­ból. „Vidámság" jel­igére a Hunyadi úti hirdetőbe. |a rádió és televízió! MŰSORÁBÓL KOSSUTH RÁDIÓ 8.20: Mai kulturális programok. 8.30: Családi tükör. 9.00: Mit — hol — mikor — hogyan? 9.15: Színes né­pi muzsika. 10.05: Labirintus. 12.30: Déli zeneparádé. 13.25: Orvosi ta­nácsok. 13.30: Falufórum — Fejér megyéből. 14.05: A hét embere. 14.15: Népzenei példatár — népzene Belgiumban. 14.25: Magyarán szólva. 14.40: Mindennapi irodalmunk. Hangképek, tudósítások a költészet napjáról. 15.10: Új Zenei Újság. 16.00: 168 óra. 17.30: A hegedű vir­tuózai. 18.15: Hol volt, hol nem volt . . . 18.25: Mai könyvajánlatunk. 18.45: Népdaielőadók hangalbuma. 19.30: Magyar előadóművészek ka­marazene-felvételeiből. 20.01 : Irány­tű. 21.01: örökzöld dallamok. 22.20: Európa hangversenytermeiből. 23.22: Kodály daljátékaiból. 0.10: Melódia­koktél. PETŐFI RÁDIÓ 8.11: Fúvósindulók. 8.20: Tíz perc külpolitika. 8.35: Operettdalok. 9.00: Randevú a Jókai Klubban. 10.00: Szombat délelőtt. 12.00: Jó ebédhez szól a nóta. 12.51 : A gondolatolvasó. Hang játék. 13.30: Sport — közvetítés az IBUSZ maratoniról és az asztali- tenisz Európa-bajnokságról, Moszkvá­ból. 14.00: Babérköszörű. Irodalmi paródiák. 14.35: Sport. 14.45: Operát Szmirnába? Zenés bohózat. 15.40: Közvetítés az IBUSZ maratoniról. 15.50: Slágerek mindenkinek. Köz­ben: 16.35: Sport. 16.45: A Slágerek mindenkinek című műsor folytatása. 17.00: Kíváncsiak klubja. 18.00: Kör- kapcsolás bajnoki labdarúgó-mérkő­zésekről és az asztalitenisz EB-ről. 18.35: Záray Márta és Vámosi János énekel. 19.00: Körkapcsolás bajnoki labdarúgó-mérkőzésekről és az asz­talitenisz EB-ről. 20.00: Ritmus! 20.35: Közkívánatra! 22.00: Sláger­múzeum. 23.20: Olasz dzsesszfelvé- telekből. HARMADIK MŰSOR 7.00: A Magyar Rádió román nyel­vű nemzetiségi műsora Szolnokról. 7.30: A Magyar Rádió szlovák nyelvű nemzetiségi műsora Miskolcról. 8.08: A kiállítótermek programjából. 8.18: Máté János orgonahangversenye a Kálvin-téri református templomban. 9.26: Debussy: Metszetek. 9.40: Ver- di-áriák. 10.25: Slágerlista. 11.05: Hangfelvételek felsőfokon. 12.19: Zenés játékokból. 13.07: Lemezbörze helyett. 14.00: Kívánságműsor szom­baton. 16.00: Komolyzenei újdonsá­gainkból. 17.05: Operaáriák. 17.20: Popműhely. 18.00: Kritikusok fóruma. 18.10: Félóra népzene. 18.40: A ma­gyar széppróza századai. 18.55: A költészet hete. Versek. 19.05: Válo­gatás koncertfelvételekből. 20.00: Mozart: Cosi fan tutte — kétfelvo- násos opera. 22.33: A költészet hete. PÉCSI RÁDIÓ 8.00: Jó pihenést! A pécsi stúdió információs, szórakoztató műsora. Szerkesztő-műsorvezető: Müller Ist­ván. 10.00: Műsorzárás. 18.30: Szerb- horvát nemzetiségi műsor. Szombat esti kaleidoszkóp. Hallgatóink ké­résére. 19.00: Nemzetiségeink zené­jéből. 19.05: Német nemzetiségi mű­sor. Szombat este zene mellett. A német szerkesztőség szórakoztató összeállítása. 19.35: Műsorzárás. MAGYAR TELEVÍZIÓ 8.00: Tévétorna — ism. 8.05: A pécsi körzeti stúdió szerb-horvát nyelvű nemzetiségi műsora — ism. 8.25: Aki mer, az nyer! Matematika vetélkedő az ált. isk. 5—6. osztályo­sainak — ism. 8.55: Játék műalko­tásokkal. 9.15: Perpetuum mobile. Fémvilág — ism. 9.55: Az ördöghegyi gazda. Lengyel filmsorozat. VI/2. rész — ism. 10.35: Kengyelfutó gya­logkakukk. Amerikai rajzfilmsorozat. 10.55: A Laurent család. NSZK tévé­filmsorozat — ism. 11.45: Autó-mo­torsport — ism. 12.05: Keresztkérdés. — ism. 12.35: Képújság. 14.38: Mű­sorismertetés. 14.40: III. ökölvívó úttörőolimpia. 15.15: Cimbora külön­kiadás. 16.05: Reklám. 16.10: A lá­togatók. Francia sci-fi sorozat. 17.00: Hírek. 17.05: Műsoron a számító­gép. Angol ismeretterjesztő filmsoro­zat. 17.35: MAFILM-maaazin. 17.45: Objektív. Tényképek a szocialista vi­lágról. 18.30: Képújság. 18.35: Diag­nózis. 18.55: Reklám.» 19.10: Tévé­torna. 19.15: Esti mese. 19.30: Tv-hír- adó. 20.00: Vers — mindenkinek. Nagy László: József Attila. 20.05: A Telepódium bemutatója. A kör négy­szögesítése. Vígjáték. 21.20: Tudó­sítás az IBUSZ maratoni futóver­senyéről és a MÉTA-stafétáról. 21.50: A rendőrség megköszöni. NSZK— olasz film. 23.25: Tv-híradó 3. MÁSODIK MŰSOR 16.25: Képújság. 16.30: Gólyavári esték. 17.15: Á modern művészet ka­landjai. Francia filmsorozat. 18.05: Századunk. Végjáték a Duna mentén. IV/3. rész. 19.00: Angol nyelv. 19.15: Oroszul beszélünk. 19.35: Német nyelvlecke. 20.00: Puccini: Turandot. Opera. Közben: 21.30: Tv-híradó 2. 22.35: Lírafesztivál '83. 23.00: Kép­újság. JUGOSZLÁV TELEVÍZIÓ 8.50: Tv-naptár (Zg). 9.00: Válo­gatás az Iskolatelevízió műsorából (Zg). 10.00: Népszerű-tudományos film (Zg). 10.30: Hírek (Zg). 17.30: Hét tv-nap (Bg). 18.00: Hírek (Zg). 18.05: Tv-naptár (Zg). 18.15: Kis koncert. 18.30: Adás a kultúra köré­ből (Bg). 19.15: Rajzfilm (Zg). 19.21: Reklám (Zg). 19.27: Ma este (Zg). 19.30: Tv-napló. 19.55: Reklám (Zg). 20.00: Sugarland Express — amerikai játékfilm (Zg). 21.40: Reklám (Zg). 21.45: Tv-napló. 22.00: Éjszakai zseb. MÁSODIK MŰSOR 15.00: A mérges ember — bangla­desi játékfilm gyermekeknek és fiata­loknak (Bg). 17.00: Adás gyerme­keknek (Bg). 18.00: M. Bosnjak: Le­állás a gépházban — dráma, ism. (Zg). 19.00: Népi muzsika. 19.27: Ma este (Zg). 19.30: Tv-napló. 19.55: Reklám (Zg). 20.00: Csillogok, amelyek nem homályosulnak el — könnyűzenei adás (Bg). 20.30: Tárca. 21.15: Hírek (Zg). 21.20: Sportszom­bat (Bg). 21.40: Reklám (Zg). 21.45: Verdi — filmsorozat (Bg). 22.55: Mind az én költőim: A szerelemmel ugyanaz (Zg). 52 éves, fiatalos elvált asszony káros szenve­délytől mentes, intelli­gens társat keres házas­ság céljából. „Jókedé- lyű" jeligére a Hunya­di úti hirdetőbe. ______ A „Fortuna" Társkereső GMK május 18-tól há­romnapos, autós kirán­dulást szervez Keszt­helyre. Jelentkezés és bővebb felvilágosítás: Pécs, Kaffka Margit u. 4. Kizárólag 17—20 órá- ig. Telefon: 23-650. 37 éves, alacsony, kar­csú, utazást kedvelő, humán érdeklődésű nő megismerkedne leg­alább középfokú vég­zettséggel rendelkező, igényes férfival házas­ság céljából. „Mandu­lavirág" jeligére a Hu- nyadi úti hirdetőbe. 37 éves, önmagára és környezetére igényes, elvált, egygyermekes, vezető beosztású, dip­lomás nő hasonló adott­sággal rendelkező férfi ismeretségét keresi há­zasság céljából, 45 éves korig. „Realitás” jel­igére a Hunyadi úti hirdetőbe.______________ 180/80, 39 éves intelli­gens, középfokú vég­zettséggel rendelkező, fiatalos, barna férfi, magas jövedelemmel, ismeretséget kötne há­zasság céljából kimon­dottan csinos, jó alakú hölggyel 35 éves korig. Gyermek nem akadály. „Szerencse” jeligére a Hunyadi úti hirdetőbe. Diplomás férfiak és 25 év alatti nők korlátozott ideig díjmentesen ve­hetik igénybe szolgálta­tásunkat. „Fortuna" Társkereső GMK. Pécs, Kaffka Margit u. 3. Te­lefon: 17—20-ig. 23-650. Sokoldalú, gyakorlati­as, természetszerető 35 éves dunántúli tanárnő keresi pici gyermekeit egyedül nevelő, 170 cm- nél magasabb férfi ismeretségét házasság céljából. „Tartalmas élet 354379" jeligére a szekszárdi hirdetőbe. 30/170 diplomás férfi megismerkedne korban és magasságban hozzá illő lánnyal vagy elvált asszonnyal házasság céljából. „Május 84” jeligére a Hunyadi úti hirdetőbe.______________ Tá rskereső iroda segít önnek a párválasztás­ban. Pécs 14. Pf.: 33. 7614.___________________ S zellemi foglalkozású, alacsony, 40 éves, át­lagos külsejű, gyermek­telen nő társat keres korban hozzá illő férfi személyében, házasság céljából. „Orgonavi­rág" jeligére a Sallai utcai hirdetőbe.________ Keresem azt a káros szenvedélyektől mentes, értelmiségi férfit 50 éves korig, aki hű ba­rátja, társa tudna len­ni egy 42 éves, szellemi dolgozó, kissé teltkar­csú, temperamentumos, vidám természetű, barna elvált asszonynak. Szim­pátia esetén házasság lehetséges. „Nefelejcs" jeligére a Sallai utcai hirdetőbe.______________ 34 /167, hajadon, peda­gógusnő, hozzá illő társat keres házasság céljából. „Szeretetben- boldogan” jeligére a Sallai utcai hirdetőbe. 176 37 éves, egyedülálló férfi megismerkedne falusi életet kedvelő, szerény, dolgozó nővei házasság céljából. „Re­mény" jeligére a Sal­lai utcai hirdetőbe. 173 cm, 46 éves, jó modorú, józan, karcsú férfi rende­zett anyagiakkal ezúton keresi korban és ma­gasságban is hozzá il­lő, vonzó külsővel és adottságokkal rendel­kező nő ismeretségét házasság céljából. Jo­gosítvánnyal rendelke­zők előnyben. Lakás és kocsi van. „Mecseki emlék" jeligére a Sal­lai utcai hirdetőbe. MECSEK Társkereső GMK levélcíme: Pécs 1. Pf: 87. 7601. Telefon­ügyelet: 24-897. Megismerkednék házas­ság céljából nyugodt természetű, józan éle­tű férfival, ki nem ad­ta fel még a reményt és enyhítené magányo­mat. Szolid, megnyerő külsejű, 60 év feletti nyugdíjas nő. „Re­mény a boldogságra" jeligére a Sallai utcai hirdetőbe. ______________ 69 éves, 172 cm magas, nyugdíjas, egészséges, özvegy férfi vagyok, 3700 Ft a nyugdíjam. Keresem azt a szintén nyugdíjas, egyedülálló özvegyasszonyt 65 éves korig, házasság vagy élettárs céljából, aki hozzám költözne. Rossz egyedül. „Falusiak előnyben" jeligére a Sallai utcai hirdetőbe. 50/165 cm, molett, ön­hibáján kívül elvált, vidéken élő, dolgozó asszony megismerkedne házasság céljából józan életű, becsületes férfi­val. „Becsüljük meg egymást" jeligére a Sallai utcai hirdetőbe. 42 éves, magas, szőke nő társaság hiányában megismerkedne víg ke­délyű. társaságot ked­velő, komoly gondolko­dású, korban hozzá il lő, legalább 180 cm magas, jó megjelenésű férfival házasság cél­jából. „Eldöntjük" jel­igére a Sallai utcai hirdetőbe. ______________ 2 6/186, komoly gondol­kodású, káros szenve­délytől mentes fiatal férfi megismerkedne 18—25 éves, komoly, érettségizett, karcsú lánnyal házasság cél­jából, aki a komoly ze­nét, utazást kedveli. Fényképes, kézzel írott levelekre válaszolok. „Egyetértés" jeligére a Sallai utcai hirdetőbe. Gyermektelen, jól szi­tuált nyugdíjas nő meg­ismerkedne jó megje­lenésű férfival, házas­ság is lehetséges, 55— 60 éves korig. „Orchi­dea" jeligére a Sallai utcai hirdetőbe. Dolgozókat felvesznek A PÉCSI Faipari Szövetkezet fel­vételt hirdet lakatos szakmunkás munkakör betöltésére. Jelentkezés helye: Pécs, Bolgár Néphadsereg útja 10. Munkaügy. (1040) A POLLACK Mihály Műszaki Fő­iskola felvételre keres: délelőttös műszakra takarítónőt. Jelentkezni lehet: Pollack Mihály Műszaki Fő­iskola kollégiumgondnoksága, Pécs, Boszorkány u. 2. (930) A SIKLÓSI Magyar—Bolgár Test­vériség Mgtsz felvételt hirdet az alábbi munkakörökbe: mezőgazda- sági gépszerelők, B—15 száritóke- zeíő. Bérezés megegyezés szerint. Jelentkezés: Haricány, gépjavító műszaki vezetőnél. (998) A PÉCSI Faipari Szövetkezet fel­vételt hirdet az alábbi munkakörök betöltésére: asztalos szak- és beta­nított munkás, felületkezelő beta­nított munkás, száritó-máglyázó be­tanított munkás, anyagmozgató. Je­lentkezés helye: Pécs, Bolgár Nép­hadsereg útja 10., munkaügyi osz­tály. (980) A VILLANYKOVESDI Téglagyár 1 fő Diesel-targoncaszerelőt és 2 fő karbantartó dolgozót vesz fel. La­kás megoldható a gyári iroda mellett. Jelentkezés az üzemvezető­nél. (238437) A TITÁN Kereskedelmi Vállalat 2—3 éves gyakorlattal rendelkező, képesített könyvelőt és gépírót fel­vesz. Jelentkezés helye: Pécs, Le­nin tér 6. szám alatt, a munkaügyi osztályvezetőnél. (238438) A SIKLÓSI Városgazdálkodási Vállalat felvételre keres gyakorlat­tal rendelkező épületgépész-techni­kust, valamint villanyszerelő, kőmű­ves, asztalos szakmunkásokat. Je­lentkezni lehet: Városgazdálkodási Vállalat, Siklós, Váralja u. 57. Fö­di Mátyás műszaki igazgatónál. (1063) A FOLYAMSZABALYOZÓ és Ka­vicskotró Vállalat Bp. Hajójavító Üzemigazgatósága 1138. Bp., XIII. Cserhalom u. 2., felvesz: szerkezeti lakatos, ács, épületasztalos, gépla­katos, festő-mázoló, esztergályos, marós, hegesztő, hajógépész, tűzi- kovács szakmunkásokat. A fenti mun­kakörökbe betanított munkásokat is. Állandó 1 műszakos munkahely. Bé­rezés: órabér -f- teljesítményhez kö­tött havi prémium. Szakmunkások­nál 24—38 Ft közötti órabér, meg­egyezés és minősítés alapján, beta­nított munkásoknál 22—30 Ft közötti órabér. Órabér-megegyezéshez sze­mélyes jelentkezést várunk a fenti címünkön. Vidéki állandó bejelentett lakással rendelkezőknek havi 140 Ft-ért munkásszállást biztosítunk. (238445) AZ AGROSZER KV. pécsi üzemegy­sége felvesz: gépjármű és mezőgaz­dasági szerelőket, hálózati és gép­jármű villamossági szerelőket, vala­mint raktári anyagkiadót. Jelentkez­ni lehet: AGROSZER üzemegység, Pécs, Megyeri út 64. Telefon: 24-801. (910) A VOLÁN 12. sz. Vállalat szi­getvári üzemigazgatósága szerelő­ket, karosszérialakatosokat és háló­zati villanyszerelőt vesz fel. Jelent­kezni lehet: Szigetvár, Dencsházai út 3. (908) A BARANYA megyei Tanács Kór­ház-Rendelőintézet, Pécs, Rákóczi út 2. felvételre keres: hűtőgépsze­relőt, villanyszerelői képesítéssel, valamint betegszállítókat, takarító­nőket, konyhalányokat. Jelentkezés a munkaerő és bérgazdálkodási osz­tályon. (1008) FELSŐFOKÚ szállítási vizsgávaf előadót, középfokú — tarifőri — vizsgával rendelkező dolgozót szám­laellenőri munkakörbe felveszünk. Jelentkezés a Dél-dunántúli TUZÉP Vállalat munkaügyi osztályán. Fé­szek Áruházunkba férfi eladókat, targoncavezetői képesítéssel felve­szünk. Jelentkezés az áruház veze­tőjénél, Pécs, Rákóczi út 17. (1005) A VOLÁN 12. sz. Vállalat Sziget­vári Üzemigazgatósága raktári ki­adókat felvesz. Jelentkezni lehet: Szigetvár, Dencsházai út 3. (1012) A BARANYA Csatornamenti Víz­gazdálkodási és Talajvédelmi Társu­lat felvételre keres: gyakorlattal rendelkező földmunkagép-szerelőket. Jelentkezni lehet: Sásd, Kossuth L. u. 1. (984) A DÉDÁSZ Pécsi Üzemigazgató­sága felvételre keres: kertvárosi te­lephelyre munkaügyi előadót (mun­kásellátót) középfokú munkaügyi tanfolyamot végzettek előnyben, gondnoksági munkásokat (udvarost, kertészt, segédmunkást), hőközpont- felügyeletet és -kezelést ellátó la­katost. (1016) AZ MTV Pécsi Körzeti Stúdiója felvételre keres fiatal, katonaviselt, középiskolai végzettséggel rendelke­ző munkatársat hangmérnöki felada­tok ellátására. Gyengeáramú előkép­zettség fontos, de a munkakör hu­mán érdeklődést is kíván, zenei képzettség előnyös. Felvételre kere­sünk továbbá fiatal, katonaviselt gyengeáramú elektroműszerészt kar­bantartási, fejlesztési feladatok el­látására. Jelentke~ni lehet: a stú­dió műszaki osztályán, Székelyhídi Attila osztályvezetőnél. (1059) A BONYHÁDI Építőipari Szövet­kezet villanyszerelő brigádvezetőt és villanyszerelőket felvesz. Jelentkez­ni lehet: Bonyhád, Perczel M. u. 80. (1030) A BVM komlói gyártelepe felvé­telt hirdet kőműves, festő-mázoló, lakatos, autószerelő szakmunkások részére. Jelentkezni lehet: Komló, Ipari u. 4., gyártelepvezetőnél. (953) GYORSÍRNI tudó gépírót felve­szünk. Jelentkezés: MECSEK FŰ­SZERT, Pécs, Kossuth L. u. 21.. II. 22. (976) A DÉL-DUNANTÚLI Vízügyi Igaz­gatóság Pécsii Szakaszmérnöksége felvesz gépírni tudó adminisztrátort. Jelentkezés a Pécsi Szakaszmérnök­ségen (Pécs, Kulich Gyula u. 13.). (978) MOHÁCSI fiókunkhoz árukísérőket felveszünk. Jelentkezés: MECSEK FŰSZERT, Mohács, Budapesti or­szágút 39. Fiókvezetőnél. (977) KÖZÉRDEKŰ ÁRAMSZÜNET lesz 1984. április 21-én 8—15 óráig üzemtartási mun­kák miatt Gesztenyés és Zobák- puszta területén. ÁRAMSZÜNET lesz április 17-én 8—15 óráig Komló, Dávidföld, Me- csekfalu u., Gárdonyi u., Munká­csy M. u. alsó része, Kodály Z., Bartók B., Liszt F. u. által határolt területen. 14-én Dencsházán MÉDIUM-bál. AZ OKISZ-labor rendezésében április 17-én délután fél 6 és fél 9 órakor a színházban divatbemu­tatóval egybekötött műsort tart. Fellépnek: Pécsi Ildikó, Szuhay Balázs, Komár László, Faragó-Judy István, Cserháti Zsuzsa, Aradszky László, Paprika-duó, Gara László, táncospár. Jegyek a Filharmóniá­nál (Színház tér 2.) válthatók.

Next

/
Oldalképek
Tartalom