Dunántúli Napló, 1983. december (40. évfolyam, 331-359. szám)

1983-12-29 / 357. szám

LAKÁSINGATLAN Egyszoba összkomfort — üresen —, albérletbe kiadó. „Egy évre" jel­igére a Hunyadi úti hirdetőbe. ________________ 1 ,5—2 szobás, összkom­fortos lakást vennék készpénzért. ,.Kertváros kivételével” jeligére a Sallai utcai hirdetőbe. Tanya eladó egy hold földdel, gazdasági épületekkel, villannyal. Érdeklődni: Mohácsi­sziget. Ordas 10._______ M ohácson, a Duna- parton, Tolbuhin út 38., IV. em. 20., kétszo­bás, összkomfortos OTP-öröklakás, kp + OTP-vel eladó. Érdek- lődni a helyszínen. 2 szoba összkomfortos lakás diákoknak ki­adó. Tisza, Sarohin t. út 25.___________________ K omló központban lé­vő, 3 szobás, földszinti komfortos lakásunkat elcserélnénk komlói vagy pécsi, IV2 vagy 2 szobás, összkomfortos tanácsi lakásra. „Sima csere” jeligére a Hu­nyadi úti hirdetőbe. Szoba-konyhás albérle­tet keresek Uránváros­ban, Kovácstelepen, esetleg a régi Kertvá­rosban, január 1-től. „üres” jeligére a Hu­nyadi úti hirdetőbe. Szoba-konyhás, fürdő­szobás, bútorozott la­kás gázfűtéssel, Pé­csett, a Fehérhegyen kiadó. „Garázshaszná­lat is lehetséges” jel­igére a Hunyadi úti hirdetőbe._______________ H arkányban, központhoz közel, négyszobás, szu- terénos családi ház el­adó. Megtekinthető: a két ünnep között, va­lamint hétvégeken, Kö­rösi Csorna S. u. 37. sz. Érdeklődni: Pécs, Dó­zsa Gy. u. 34., föld­szint. ____________________ Pécsh ez közel, gazdál­kodásra alkalmas há­zat vennénk. Pécs, Dó­zsa Gy. út 34., föld­szint____________________ N égyszoba összkomfor­tos, és egy szoba, összkomfortos, garázsos öröklakások beköltöz­hetően eladók. Megte­kinthetőek 9—13 óra között, Pécs, Károlyi M. u. 9. ____________________ G yárváros, Huba u. 21. szám alatti, 2 szoba, konyha, főzőfülke, élés­kamrás családi házrész garázzsal, betegség miatt, beköltözhetően eladó. Érdeklődni: Ba­konya, Petőfi u. 12. Kétszobás, távfűtéses lakás vagy egy szobá­ja kiadó. „Szliven kör­nyék” jeligére a Hu- nyadi úti hirdetőbe. Eladó Pécstől 26 km-re, 2 szoba, konyha, fürdő­szobás ház garázzsal, és melléképületekkel, gazdálkodásra, állat­tartásra alkalmas, jó buszközlekedés több irányba. Ugyanitt há­romszobás, komfortos lakást elcserélnénk vajszlói családi házra. Érdeklődni napközben: Kotnyek Istvánné, Pécs, Tolbuhin út 27., I. 3, Orfűn nyaralót vennék „Horgász” jeligére, a Hunyadi úti hirdetőbe. Elcserélném nagymére­tű, IV2 szobás, OTP panel öröklakásomat, Siklós, Iskola u. 12/B. „Bagó” újszerű csalá­di házra, Siklóson, rá­fizetéssel. Érdeklődni a helyszínen. ______________ K étszobás, IV. emeleti szövetkezeti lakást 3— 3 V2 szobás tanácsira cserélnénk vagy két másfelesre. „Tavasz” jeligére a Hunyadi úti hirdetőbe._______________ S zentlőrinc, Sallai u. 2/D., nagyméretű, két­szobás lakás eladó. Ér­deklődni az esti órák­ban, Perneckernél. Elcserélném 3 szobás, szövetkezeti lakásomat, nagyméretű, másfél vagy kétszobás uránvá­rosi szövetkezetire. „Csak első emelet” jeligére a Hunyadi úti hirdetőbe._______________ S zentlőrincen, Erzsébet utca 67. számú, ötszo­bás, komfortos, tetőtér- beépítéses, szőnyeg- padlás, családi ház, melléképületekkel, 950 ezer kp + 150 ezer OTP-vel eladó._________ M ohács, Radnóti Itp-i, 2 szoba összkomfortos OTPi-lakásomat elcse­rélném szederkényi, komfortos családi ház­ra vagy eladnám. „Nyári költözés” jeligé­re a Hunyadi úti hirde­tőbe._____________________ E ladó 2 szoba összkom­fortos szövetkezeti la­kás. Kp -f OTP. Érdek­lődni: Borbélyné, Pécs, Hajdú Gy. út 42., X. 42._______________________ E ladó 2 szoba konyha -f- melléképülettel, 800 négyszögöl családi ház, Pécs, I. kerületben. Szoba-kályhás tanácsi lakást beszámítok. Irányár: 230 ezer forint. „Ági” jeligére a Hu­nyadi úti hirdetőbe. Eladó 2V2 szobás csa­ládi ház. Kistapolca, Jókai u. 11._____________ A Bálicsi út 13. szám alatti családi ház, 360 négyszögöl kerttel, kis­iparosnak alkalmas, nagy műhellyel, tető­tér-beépítési engedély­lyel, eladó._____________ H arkányban, Kossuth L. u. 62., 4 külön be­járatú szoba tsz-nek, vállalatnak, üdültetés céljából kiadó. Orfűn eladó üzlet vagy nyaraló, kocsit beszá­mítok. Pécs, Felsővám- ház u. 26. Baján, a belvárosban háromszobás, garázsos, összkomfortos, 128 m2­es szövetkezeti lakás, azonnal beköltözhetően eladó. Kp -+- OTP-át- vállalással. Érdeklődni naponta 14 és 17 óra között, Jerkovics József, Baja, Szamuely u. 35., II. 10., vagy napközben a 12-408-as telefonon. Magyaregregyen kis családi ház eladó. Kossuth L. út 27. Érdek- lődni: 16 óra után. Eladó Kodály út kör­nyéki, 3 szobás, teher­mentes öröklakás, ga- rázzsal. Telefon: 21-367. Uránvárosi, kétszoba összkomfortos, szövet­kezeti lakás eladó. Ér­deklődni: Radnóti Mik­lós u. 5/A., III. 10. 18 óra után, szombat-va- sárnap egész nap. Belvárosi, másfél szo­bás összkomfortot cse­rélek nagy lakásra. „Jelentős készpénz” jeligére a Sallai utcai hirdetőbe. Elcserélném kecskeméti, 3 szobás, új tanácsi, összkomfortos lakáso­mat pécsi hasonlóra, esetleg 2 szoba össz­komfortos vagy komfor­tos lakásra. Érdeklődni: Faddiné, Pécs, Páfrány u. 37/A., fszt. 1. _______ M agányos családi ház szuterénnel, emeletes téglaépülettel, ipari árammal, patakkal, ol­csón eladó. Garé, Rá­kóczi u. 80. Fonyódligeti telek, megkezdett építkezés­sel, építési engedéllyel eladó. „180 000” jel­igére a Sallai utcai hirdetőbe. Kertvárosban fűtött ga­rázst vennék. „Tél” jeligére a Sallai utcai hirdetőbe. Belvárosban különálló, összkomfortos albérlet kiadó. Lehetőleg jog­hallgató lányok részé­re, január 1-től. „II. éves” jeligére a Sallai utcai hirdetőbe. Kp + részletfizetésre hétvégi telkek eladók. Kozármislenyben. Pécs, Bánki Donát u. 9/A., II. 8. Nagy. _____________ E ladó nagyméretű, 1,5 szoba, összkomfortos lakás. Siklós, Iskola u. 12/C, IV. em, 14. Orfűn hétvégi ház el­adó. A kis tótól 2 perc­re. Érdeklődni: Pécs, 10-907 telefonon. Vennék a Pécsi-tónál, kis üres telket. „Nap­sugár” jeligére a Sal­lai utcai hirdetőbe. Elcserélném tanácsi, 2 szoba összkomfortos la­kásom és 510 n-öl vá­rosközeli szőlőmet, tel­jes felszereléssel, mely­re családi ház is épít­hető. Pécs körzetében lévő nagyobb csaíádi házra. „Liftes ház” jel­igére a Sallai utcai hirdetőbe._______________ El cserélném 490 n-öl, városhoz közeli szőlő­met, felszereléssel együtt, családi ház is építhető rá, szövetke­zeti vagy OTP, 1,5—1 szoba összkomfortos la­kásért vagy kisebb há­zért. „Hajnalka” jel­igére a Sallai utcai hirdetőbe._______________ T elek, kétszintes ház­építésre, lebontható házzal, lakáscserével eladó. „Saroktelek” jeligére a Sallai utcai hirdetőbe.________________ E gerágon, félig kész, 2 szoba konyhás csalá­di ház eladó. Geren­dák, béléstestek meg­vannak. „250 ezer” jeligére a Sallai utcai hirdetőbe._______________ C serélnénk 3 szoba összkomfortos, X. eme­leti, 70 négyzetméteres, belvárosi tanácsi la­kást, a Jókai utcai is­kola közelében lévő, 1,5—2 szobás, összkom­fortos tanácsi lakások­ra. „4 + 1" jeligére a Sallai utcai hirdetőbe. ADÁSVÉTEL Eperisrusós frasiciaágvaX és kárpitozott garnitúrák készítése részletre is. Vajta kárpitos, Pécs, Déryné u. 11 Piccolót, kisméretű fu­rulyát vennék, lehető­leg NDK gyártmányút. „Zenekar” jeligére a Sallai utcai hirdetőbe. Jó karban lévő, UE frsz.-ú, Dacia (eredeti francia alkatrészekkel), eladó. Pécs, Rodostó u. 8.____________________ N agyméretű gázpalack eladó. Érdeklődni: Táncsics M. u. 8. Te­lefon: 30-980. ___________ U nisef japán autó-rá- diósmagnó, vadonatúj állapotban, hangfalak­kal eladó. Érdeklődni: 22-812 telefonon._______ F ajtiszta szülőktől ku­vasz kiskutyák eladók. Érdeklődni: Pécs, ürög, Fülemüle u. 46., Ruzics János. Eladó 2 db 100 W-os középsugárzó, ugyanitt vennék 12 csatornás hangkeverőt. Szentlő­rinc, Sallai utca 15/A., III. emelet 1. ajtó. 17 óra után. Kárpát 5-ös gáztűzhely -f palack eladó. Pécs, Rudas L. u. 6., Ormai. Fiat 132-es, 2000 igé­nyesnek eladó vagy ki­sebb kocsit beszámítok. Telefon: 06-93-14-592. 2 db elsőborjas tehén, két bikaborjúval el­adó. Cím: Dömöcsök Imre, Gyümölcsény. 1 db 2 személyes, ágy­neműtartós heverő, 2 db szekrény, 2 db fo­tel eladó. Érdeklődni: Kreimniczki Sándor, Pécs, Keller J. u. 6. Telefon: 29-657.________ Te stfogyasztó kozmeti­kai szalon gépi beren­dezései eladók. Csonka — 1112 ördögorom­lejtő 30. 867-866. Fehér hús-, sárga és kendermagos, napos- és előnevelt csibékre előjegyzést felveszünk. Gallus keltető, Pellérd, Kossuth utca 4. Tele­fon: 73-032. ________ H ízó eladó. Bokor u. 12. sz.___________________ D ízelüzemű autót kere­sek, két benzinest aján­lok. „Tourist” jeligére a Sallai utcai hirde­tőbe^ ____________________ K orcsolya eladó, 33-as. „600” jeligére a Sal- lai utcai hirdetőbe. Jayitásra szoruló, hét­éves S—100-as Skoda eladó. Tolbuhin út 79. 16—18 óráig.___________ Z aporozsec egyben vagy bontva eladó. Érdeklőd­ni: Magyarürögi út 26. Tóth._____________________ F őnixpálma, 15 levelű, eladó. „10 000" jeligé­re a Sallai utcai hir­detőbb___________________ H étéves, felújított, elem­cserélt 1500-as Polski Fiat eladó. Telefon: 29-909.___________________ HE TRA 100-as hegesztő­trafó, újszerű állapot­ban eladó. Pécs, End- rész Gy. u. 5., VI. 3. Szombathelyi. 17 óra után.__________ U N-es Trabant, lejárt műszakival eladó. Bán- ki D. u. 3/B., fszt. 1. Rivál típusú kazán, 25 ezer kalóriás, eladó. Pécs, Sirály u. 16. Wurlitzer pianínó cru- már hegedűgép eladó. Szalánta, ,,Mórica" vendéglő, 18—24 óráig. Kétéves hím német ju­hász fajkutya eladó. Cím: Nagyárpádi utca 15. sz.___________________ 20 évesnél öregebb gépkocsit vennék. „Ma­tuzsálem" jeligére a Sallai utcai hirdetőbe. 6 éves, 412-es Moszk­vics eladó. Érdeklődni: Magyarürögi út 26. Tóth._____________________ K olonial, kétszemélyes rekamié, igényesnek eladó. Telefon: 15-192, esti órákban. VEGYES Házasságközvetités az egész ország területé­ről. Tökéletes diszkré­ció, különleges mód­szer, ingyenes tájékoz­tató. Szimpátia, 8002 Székesfehérvár, Pf.: 90. Mellények, ruhák, gyer­mekruhák, bőrdolgok patentozását, fémsze­gecs díszítését, gomb- behúzást vállalok. Görgey u. 8., 31-es autóbusz, pécsi határ megálló­nál. A szigeti városrészhez közel, Főiskola u. 19/A. sz. alatt, egy fűtött ga­rázs azonnal kiadó. Pécs Holidays. Tanul­jon három hónap alatt angolul! Kezdők részé­re, csak szombati na­pokon, január 7-től. 22-513. Pécs Holidays. Gépírás, gyorsírás, iro­dai okiratok (kereske­delmi levelezés, jegy­zőkönyv-vezetés, kimu­tatások stb.) tanítása gyesen levő kismamák részére, gyorsított . in­tenzív tanfolyam. Je­lentkezés a „Rövid idő alatt" jeligére a Hu­nyadi úti hirdetőbe. Horgászcikkek karban­tartása, törött teleszkóp­bot, orsók javítása, bo­tok átgyűrűzése. Mada­rász József, Pécs, Alkot­mány u. 14. Telefon: 20-269. ___________________ Er ősáramú műszerész állást keres vidéken is. Lakásmegoldás szüksé­ges. „Családos" jeligé­re a Hunyadi úti hir­detőbb__________________ N aumann varrógéppel kötöttáru összeállítását vállalom, később Inter- lockkal. „Otthon" jel­igére a Hunyadi úti hirdetőbe._______________ F regoli 200 Ft, mű­anyagból 300 Ft, pa­nelfúrás 6 Ft, szögbelö- vés megrendelhető + szerelés. Telefon — 11-166, Várhelyi._______ P anelfúrás 6 Ft-tól, megrendelésre lakbe­rendezési tárgyak fel­szerelése. Telefon: 28-094, Roczkó. _________ K ontaktus Társkereső Szolgálat. 1092 Bp. IX., Ráday utca 31/j. Vár­juk jelentkezésüket le­vélben vagy személye­sen, mindennap 14—18 óráig.____________________ V idékieknek I Nyelvtaní­tás 90 Ft-tól havonta levelezéssel, angolul, németül, franciául, oro­szul, olaszul, spanyolul, telefonetikusan (835-761). Doktor Far­kas, külföldi diplomás szaktanár, 1149 Buda­pest, Tábornok u. 21. Orosz anyanyelvű dip­lomás korrepetálást és fordítást vállal. Tele- fon: 83-189, Komló. Butikosok! Női szabó kisiparos, butik részére munkát vállal. „Január­tól” jeligére a Hunyadi úti hirdetőbe.___________ Gitároktatás Kertváros­ban, szaktanárnál. Hangszer van. Telefon: 41-603. ___________________ G épírást vállalok. Ér­deklődni este 17 órától. Jelentkezés: Pécs, Gár­donyi G. u. 12. alatt. Általános iskolások és gimnazisták korrepetá­lását vállalom. Orosz nyelvből, magyar nyelv és irodalomból. Érdek­lődni: Pécs, Gárdonyi G. u. 12. 7632. 22 6 21 személy — teher TAXI- rendelés: ^^^^jjjeNnajSjgal^^^ Gitároktatást kezdők­nek, haladóknak, sok­éves tánczenei és ok­tatói gyakorlattal, ered­ményesen vállalok. Te- lefon: 16-833.___________ Életjáradékot és becsü­letes gondozást válla­lunk családi házért. „Van lakásunk” jeligé­re a Sallai utcai hirde­tőbb_____________________ 21 éves, érettségizett, katonaviselt fiatal fér­fi, középfokú növény­termesztő és állatte­nyésztő szakmával, Pé­csen vagy Pécs környé­kén állást keres. Min­den megoldás érdekel. Cím: Dormán Tamás, 7570 Barcs, Damjanich u. 37., I. 2. ____________ Elv eszett héthónapos német juhász kutyánk, fekete-barna rajzos. A megtalálót jutalomban részesítjük. Deák Bar­na, Pécs, Hermann O. u. 2. Telefon: 18-958. Dolgozókat felvesznek A PÉCSI Szikra Nyomda belső ellenőrt felvesz. Feltétel: középisko­lai végzettség, ipari mérlegképes könyvelői szakképzettség, gyakorlat. Jelentkezés: személyesen, önéletrajz­zal a személyzeti vezetőnél, Pécs, Engel János u. 8. (3807) BARANYA m. Talajerőgazdálkodá­si Vállalat autószerelőket, karosszé­rialakatosokat, szippantó gépkocsi- vezetőket, rakodógépkezelőt, nyug­díjas üzemanyagkút-kezelőt, portást és fűtőt keres felvételre. Jelentkezés a munkaügyön, Bajcsy-Zs. u. 4. (238223 B) A PÉCSI Meteorológiai Főállomás felvételre keres egy érettségizett, katonaviselt fiatalembert, meteoroló­gus-technikus munkakörbe. Telefon: 13-503. (6755) KÖZÉRDEKŰ XII. 30-án OÁZIS-bál Siklósbodony- ban. Zrínyi Miklós Kereskedelmi Szak- középiskola (Pécs, Rét u. 10.) janu­ár 4-től aerobic tanfolyamot indít hétfő, csütörtöki napokon fél 7—fél 8-ig, jelentkezni lehet a helyszínen, január 4-én 17 órakor. A DÉL-DUNÁNTÚLI VÍZÜGYI ÉPÍTŐ VÁLLALAT II. sz. főépitésvezetősége felvételre keres gyakorlott építésvezetőségi technikust JELENTKEZÉS: PÉCS, ENGEL JÁNOS U. 15. Telefon: 24-511/7 mellék. A RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ MŰSORÁBÓL. KOSSUTH RÁDIÓ 8.27: Egy kis figyelmet kérek! 8.37: Zenekari muzsika. 9.44: Nép­zenei hagyományőrző műsor Nyír- adonyból. 10.05: Jelky András ka­landjai. Regény. 10.45: Nóták. 11.20: Francsics Károly veszprémi borbély­mester önéletírása. 12.45: Jogi arc- képcsarnok. 13.00: Operanégyesek. 13.23: Nagy mesterek — világhírű előadóművészek. 14.05: Világirodal­mi könyvszemle. 14.35: Brahms: Sze­relmi dalkeringők. 15.05: Operett- résziletek. 15.28: Kagylózene — Sió­fokon. 16.00: Daloló, muzsikáló tá­jak. 16.31: A Purcell Rézfúvósegyüt- tes felvételeiből. 16.49: Beszélgeté­sek Pilinszky Jánossal. 17.05: testi, lelki összkomfort. 17.30: Délutáni Rádiószínház. Ezt láttuk a tévében is, avagy egy magyar maffia. Már­tinké Károly bűnügyi nyomozati anyaga. 17.53: Filmzene. 19.15: Népdalok, néptáncdallamok. 19.59: „Török gyerek megvágta?” 20.29: Bellini: Norma. Kétfelvonásos ope­ra. 23.37: Rácz Aladár cimbalmozik. 00.10: Sztevanovity Zorán táncdalai­ból. PETŐFI RÁDIÓ 8.05: Valdauf-keringők. 8.20: Tíz perc külpolitika. 8.35: Napközben. 10.00: Zenedélelőtt. 11.35: Csak fia­taloknak! 12.35: Nemzetiségeink ze­néjéből. 13.00: Kapcsoljuk a nyír­egyházi stúdiót. 13.20: Éneklő Ifjú­ság. 13.35: Mai magyar szerzők gyermekkórusaiból. 14.00: Lelátó. Az -év sportja. 15.10: Az én rádióm. A mikrofonnál: Tabi László. 16.00: Lá­togatóban. Játék- és ajándékműsor beteg gyerekeknek. 16.35: Időseb­bek hullámhosszán. 17.30: Helyet­tem írták. A mikrofonnál: Lázár Er­vin. 18.35: Hétvégi Panoráma. 19.55: Slágerlista. 20.35: Az egészség mí­toszai. A mikrofon előtt: Buda Bé­la pszichiáter, Matos Lajos kardio­lógus és Ranschburg Jenő pszicho­lógus. 21.10: Kabarécsütörtök. 22.20: Beszélgetés Pierre Székellyel. 23.20: Slágermúzeum. HARMADIK MŰSOR 9.00: Magnósok, figyelem! 9.40: Barokk muzsika. 10.37: Operaáriák. 11.05: Szimfonikus zene. 12.25: Cziffra György zongorázik. 13.07: Fiataloknak! 13.57: Operaáriák. 14.35: Részletek a „Cocona 3” című dzsesszlemezről. 15.09: Szimfonikus zene. 16.12: Kórusainknak ajánljuk. 16.30: Zenei Lexikon. 16.55: Pophul- lám. 18.10: Új kamarazene-felvétele­inkből. 19.05: Mint egy elutazás. Tandori Dezső színművének rádió­változata. 19.56: Pierre Cochereau orgonahangversenye. 21.10: Töltsön egy órát kedvenceivel. 22.55: Ma­gyar zeneszerzők. PÉCSI RÁDIÓ 17.00: Hírek. 17.05: Nyugdíjas élet — nyugdíjas évek. Tiszay László vá­logat az év folyamán elhangzott műsorokból. 18.00: Dél-dunántúli hír­adó. Lapelőzetes. Hírek. 18.30: Szerb-horvát nyelvű műsor. Hírek. A Narodne Novine lapszemléje. Gaz­dasági híradó. Hangszerparádé. 19.00: Német nyelvű műsor. Hírek. Mezőgazdaságunk 1983-ban. Báling József írása. Hallgatóink kérésére. Zenés műsor. 19.30: Műsorzárás. MAGYAR TELEVÍZIÓ 8.00: Tévétorna — ism. 8.05: Szün­idei matiné. A nagy kék üveggo­lyó. Amerikai filmsorozat — ism. 8.30: Aranyvadász. Lengyel rajzfilm. 8.40: Hat medve és a bohóc. Cseh­szlovák film. 10.05: Egy kis nevetés. Amerikai burleszkfilmsorozat — ism. 10.10: Építészet. V/3. rész: A terve­zés. 10.30: Vadak és szabadok. An­gol tévéfilm. 11.50: Humor Harold. Amerikai burleszkfilm-összeállítás. 12.15: Képújság. 15.50: Hírek. 16.00: Vitéz László és a többiek. Bábko­média. 16.25: Képújság. 16.30: Té­vébörze. 16.35: Olimpia Moszkvá­ban. Szovjet dokumentumfiilm. 19.00: Reklám. 19.10: Tévétorna. 19.15: Esti mese. 19.30: Tv-híradó. 20.00: özvegy és leánya. Kemény Zsig- mond regényének tévéfilmváltozata. 20.50: Szép magyar tánc. Madocsai táncok. 20.55: Panoráma. A külpo­litikai szerkesztőség világpolitikai magazinja. 22.00: Mátyás király és kora. 22.25: Tv-híradó 3. MÁSODIK MŰSOR 19.10: A mi képernyőnk. A szegedi körzeti stúdió román nyelvű nemzeti­ségi műsora. 19.30: Tv-híradó. 20.00: S'zemle. 20.50: Tv-híradó 2. 21.10: Az erdélyi polihisztor. Száz éve született Kós Károly. 21.50: Képúj­ság. JUGOSZLÁV TELEVÍZIÓ 17.00: Magyar nyelvű tv-napló (Bg). 17.30: Videooldalak (Zg). 17.40: Hírek (Zg). 17.45: Adás gyer­mekeknek (Bg). 18.15: Tv-naptár (Zg). 18.45: Könnyűzenei adás (Bg). 19.15: Rajzfilm (Zg). 19.21: Reklám (Zg). 19.27: Ma este (Zg). 19.30: Tv-napló. 19.55: Reklám (Zg). 20.00: Monitor — politikai magazin (Bg). 21.00: Reklám (Zg). 21.05: Vetél­kedő. 22.05: Tv-napló. MÁSODIK MŰSOR 18.15: Múzeumok és gyűjtemények. 18.45: Érdekes utazás (Zg). 18.55: Kiválasztott pillanat (Zg). 19.00: Kézfogások — ifjúsági adás. 19.27: Ma este (Zg). 19.30: Tv-napló. 19.55: Reklám (Zg). 20.00: Drámaest (Zg). 21.30: Reklám (Zg). 21.35: Zágrábi körkép (Zg). 21.50: Ismerjük-e egy­mást eléggé? — adás a kultúra kö­réből. HALÁLOZÁS Az Agrokémia Szövetkezet egész kollektívája megrendültén tudatja mindazokkal, akik ismerték és sze­rették, hogy a mindannyiunk által szeretett munkatársunk, SIMON FERENC művezető tragikus hirtelenséggel elhunyt. Az elhunytat a szövetkezet saját ha­lottjának tekinti. Emlékét kegyelet­tel megőrizzük. Mély megrendüléssel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és sze­rették, hogy HORVATH TIBOR vízvezeték-szerelő 57 éves korában váratlanul elhunyt. Utolsó útjára január 4-én fél 4 óra­kor kísérjük a központi temetőben. Felesége, gyermekei, menye és uno­kái. Fájdalommal tudatjuk, hogy DR. KOVÁCS SÁNDOR Tolna megyei Kórház laboratóriumi főorvosa 23-án elhunyt. Búcsúztatá­sa 30-án 14 órakor lesz a szekszár­di alsó temetőben. A gyászoló csa­lád. Fájdalomtól megtört szívvel tudat­juk, hogy drága, jó nagynénink, OZV. VARGA LAJOSNÉ Samu (Feil) Ilona nőiszabó-mester Veress Péter u. 2. sz. alatti (volt Petőfi utcai) lakos, december 17-én, 75 éves korában váratlanul elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatásáról később történik intézkedés. Emlékét szeretettel és tisztelettel megőriz­zük. Varga Árpád és családja. Fájdalomtól megtört szívvel tu­datjuk, hogy szeretett feleségem, édesanyánk, nagymamánk, dédma- mánk, NAGY SÁNDORNÉ Kovács Jolán volt pécsújhegyi lakos december 22- én 63 éves korában váratlanul el­hunyt. Hamvasztás előtti búcsúzta­tása december 30-án 3 órakor lesz a pécsi központi temetőben. A gyá­szoló család. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy férjem, édesapánk, IVAN LÁSZLÓ december 21-én elhunyt. Temetése 1984. január 2-án fél 4 órakor lesz a pécsi központi temetőben. A gyá­szoló család. Mély fájdalommal tudatom, hogy drága jó édesanyám, OZV. DOBOS GYULANÉ életének 86. évében hosszú szenve­dés után elhunyt. Temetése január 4-én 12 órakor lesz a pécsi központi temetőben. Gyászoló leánya. Fájó szívvel tudatjuk, hogy drága édesapám, apósom, nagyapánk, dé- dikém és testvérünk, ID. SCHULTEISZ ISTVÁN 71 éves korában december 21-én sú­lyos betegség után csendesen el­hunyt. Temetésé 1984. január 4-én fél 3 órakor lesz a pécsi köztemető­ben. A gyászoló család. Értesítjük azokat, akik> ismerték BALOGH FERENC volt meszternyői, majd pogányi la­kost, hogy december 19-én elhunyt. Temetése január 2-án 1 órakor lesz a pécsi központi temetőben. A gyá­szoló család. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett férjem, drága édesapánk, apósunk, nagyapánk, és kedves ro­konunk, BORISFALVI SÁNDOR pécsújhegyi lakos 64 éves korában váratlanul elhunyt. Temetése január 2-án 2 órakor lesz a pécsi központi temetőben. A gyászoló család. Szomorú szívvel tudatjuk, hogy KISS IMRE volt perekedi lakos, december 24-én, 87 éves korában meghalt. Temetése december 30-án 10 órakor lesz a szi­lágyi temetőben. A gyászoló család. KÖSZÖNET Hálás szívvel mondunk köszönetét a kedves rokonoknak, barátoknak és ismerősöknek, akik dráqa halottunk, PEITLER JÓZSEF temetésén rész vettek. Koszorúk, vi­rágok küldésével fájdalmunkat eny­híteni igyekeztek. Külön mondunk köszönetét a Tüzér u.-i Szoc. Otthon vezetőségének, a Pécsi Közúti Építő Vállalatnak, a búcsúztatásért, a ko­szorúkért. A gyászoló család. Hálás szívvel mondunk köszönetét mindazoknak, akik felejthetetlen ha­lottunk, KIS-BOCZ JÓZSEF temetésén részt vettek, koszorúk és virágok küldésével fájdalmunkban osztoztak. A gyászoló család. Kösizönetünket fejezzük ki mind­azoknak, akik LŐRINCZ PÁL temetésén megjelenésükkel, koszo­rúkkal gyászunkban osztoztak. A gyászoló család. Szeretett édesanyám. OGRIZEK ÁGOSTONNÉ elhunytával az együttérzés bármily megnyilvánulását hálásan köszönöm. Külön köszönet a Borkombinát dol­gozóinak. Gyászoló leánya. Hálás szívvel mondunk köszönetét mindazoknak a kedves rokonoknak, ismerősöknek, külön köszönet a jó szomszédoknak és sógornőknek, akik felejthetetlen drága jó édesanyánk, ARANYOS LAJOSNÉ temetésén megjelentek, koszorúk, vi­rágok küldésével mély fájdalmunk­ban osztoztak. A gyászoló család. Köszönetünket fejezzük ki mind­azoknak, akik szeretett férjem és édesapám, HARTMAN JÓZSEF temetésén részt vettek és fájdal­munkat enyhíteni igyekeztek. Külön köszönet a XIV. Autójavító Vállalat vezetőségének és dolgozóinak a mély együttérzésükért, valamint a Temetkezési Vállalat valamennyi dolgozójának, a ház lakóinak és minden kedves ismerősnek a sok vi­rágért és a részvétért. A gyászoló család. Ezúton mondunk hálás szívvel kö­szönetét mindazoknak, akik TOMASEK LAJOSNÉ temetésén részt vettek, külön köszö­netét mondunk a pécsi Kertészeti és Parképítő Vállalat dolgozóinak. A gyászoló család. Hálás szívvel mondunk köszönetét mindazoknak, akik felejthetetlen ha­lottunk, TAMASOVITS LAJOS temetésén részt vettek és gyászunk­ban osztoztak. Tamásovits és Ta­mási család. Hálás szívvel mondunk köszönetét minden kedves rokonnak, barátnak, szomszédnak, munkatársnak és isme­rősnek, akik drága, jó férjem, édes­apánk, WINKLER GYÖRGY temetésén részt vettek, koszorúk, vi­rágok és táviratok küldésével fáj­dalmunkat enyhíteni igyekeztek. A gyászoló család. Hálás szívvel mondunk köszönetét mindazoknak a kedves rokonoknak, barátoknak, szomszédoknak, munka­társaknak, akik felejthetetlen Ma- mikánk, LAJTAR JÁNOSNÉ Pálinkás Mária temetésén megjelentek, koszorúk, vi­rágok, táviratok küldésével mély fáj­dalmunkat enyhíteni igyekeztek. A gyászoló Kovács család. Hálás szívvel mondunk köszönetét mindazoknak a rokonoknak, ismerő­söknek, akik felejthetetlen halottunk, DR. BÁLINT LAJOS temetésén részt vettek, koszorúk, vi­rágok, táviratok küldésével fájdal­munkat enyhíteni igyekeztek. A gyá­szoló család. Hálás szívvel mondunk köszönetét mindazoknak a kedves rokonoknak, jóbarátoknak, volt munkatársaknak, szomszédoknak és ismerősöknek, akik szeretett halottunk, LISCHKA FERENC temetésén részt vettek, koszorúk, vi­rágok küldésével fájdalmunkat eny­híteni igyekeztek. Külön mondunk köszönetét a MÉV zenekarának, a ll­es üzem vezetőségének, a személy­zeti és oktatási osztály dolgozóinak, a szabolcsi Lakatosüzem dolgozói­nak megjelenésükért, a búcsúztatá­sért és a koszorúk, viráqok küldé­séért. A gyászoló család. Hálás szívvel köszönjük a roko­noknak, szomszédoknak, jóbarátok­nak, akik édesanyánk, OZV. GÁSPÁR JÓZSEFNÉ temetésén részt vettek, koszorúk, vi­rágok küldésével fáidalmunkat eny­híteni igyekeztek. A gyászoló csa­lád. Hálás szívvel mondunk köszönetéi minden rokonnak, n Villánv-Mecsek- aljai Borgazdasági Kombinát köz­ponti dolgozóinak és minden részt­vevőnek, akik felejthetetlen halot­tunk, RADOSNAI GYÖRGYNÉ temetésén részt vettek. A gyászoló család. Hálás szívvel mondunk köszönetét mindazoknak, akik felejthetetlen ha­lottunk, VARADI JANOS temetésén részt vettek, koszorúkkal, virágokkal és szeretetükkel fájdal­munkat enyhíteni igyekeztek: a Bó- lyi Mezőgazdasági Kombinátnak, ^ a szigetvári kórháznak, a Bólyi Áfész felvásárlási csoportjának, munkatár­saknak, barátoknak, szomszédoknak, ismerősöknek és kedves rokonaink­nak. A gyászoló család. Hálás szívvel mondunk köszönetét minden kedves rokonnak, akik édes­anyánk, KAJDON JANOSNÉ Vita Julianna temetésén megjelen­tek. a bicsérdi MTSZ Május 1. szo­cialista brigádnak, a volt dinnye­berki szomszédoknak, jóbarátoknak a szép koszorúkért, táviratokért, amivel mély fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. A gyászoló család. Köszönjük mindazoknak, akik drá­ga halottunk, ARNOLD JÓZSEFNÉ Kuhl Magdolna temetésén megje­lentek, fájdalmunkat enyhíteni igye­keztek. A gyászoló család. A SZIGETVÁRI VÁROSGAZDÁLKODÁSI VÁLLALAT Szigetvár, Országút 24. dolgozókat felvesz az alábbi munkakörbe: if bádogos if ács-állványozó if kőműves. JELENTKEZÉS A VÁLLALAT MUNKAÜGYI ELŐADÓJÁNÁL. TEHERTAXI RENDELÉS 1 — 6 tonnáig Telefon: 10-351 Minden kedves fuvaroztatómnak és leendő ügyfelemnek boldog új évet kívánok és egész évben FUVARKEDVEZMÉNYT BIZTOSÍTOK 1 tonnás, taxiórával felszerelt tehertaximon. SZŐKE JÓZSEF, Személy, Iskola u. 6. Telefon: 24-897.

Next

/
Oldalképek
Tartalom