Dunántúli Napló, 1983. október (40. évfolyam, 271-301. szám)

1983-10-01 / 271. szám

12 Dunántúlt napló 1983. október 1., szombat OKTÓBER Szeretettel köszöntjük névnapjuk alkalmából 1 MALVIN SZOMBAT nevű kedves olvasóinkat A Nap kél 5.42 — nyugszik 17.25 órakor. A Hold kél 23.55 ­nyugszik 15.10 órakor. Olvasószolgálat Hírek, tudósítások, információk, események közölhetők 10-től 12 óráig és 14-töl 16 óráig a 15-000 telefonszámon Ügyeletes újságíró; DUCSÖ CSILLA Szerkesztőségi hirügyeletes: LÁSZLÓ JUDIT a 10-053 telefonszámon 16-tól 19 óráig CB-rádió hívójelünk: „Naplói.” 16-tól 19 óráig a 25-ös csatornán. Németh Károly, az MSZMP Politi­kai Bizottságának tagja, a Központi Bizottság titkára pénteken fogadta Roman Malinowskit, a Lengyel Egyesült Néppárt elnökét, a lengyel minisztertanács elnökhelyettesét, aki a bábolnai napok rendezvénysoroza­tára érkezett hazánkba. A találkozón jelen volt Kótai Géza, az MSZMP KB külügyi osztályának helyettes vezetője és Jerzy Zielinski, a Lengyel Népköztársaság magyar- országi nagykövete. — Napraforgó klub. A pécsi Ifjúsági Házban új klub alakul, „Napraforgó" néven, 12—14 évesek számára. Videó-vetítés, tánc, zenehallgatás, játék és még sok egyéb érdekes prog­ram várja a gyerekeket, még­pedig kizárólag vasárnapon­ként. Éppen azért szervezték meg ezt a Napraforgó klubot, hogy a felsőtagozatosok va­sárnap is találjanak maguknak érdekes elfoglaltságot. Az első foglalkozásra most hét végén, október 2-án kerül sor, délután 16 órától 19 óráig, az IH eme­leti termében. — Kapucinus majmok. Ame­rikai bölényért két kapucinus majmot kapott a pécsi állat­kert a győri társintézménytől az elmúlt csütörtökön. A két új majmot már e hét végén meg­nézhetik az állatkert látogatói: ilyen majomfajtát nem láthat­tak Pécsett az elmúlt 15 év­ben. Az állatcsere révén a kö­zeljövőben még egy majmot kap Győrből a pécsi zoo. MOZI Petőfi: Az utolsó metró (3, fő, 8) Kossuth: Az idő urai (10, 12, 2, 4), Az utolsó metró (6, f9). Park: Az oroszlán ugrani készül (f4, f6. f8) Ságvári: Elcserélt szerelem (A%, 6). Fekete Gyémánt: Óvakodj a törpé­től (6). Jószerencsét: A szénbányász lánya (4, 6). Mohács: Flep, a róka (6). Atlantic City (8). Komló, Zrínyi: Georgia barátai (4, 6, 8). Komló, Május 1.: Ne sápadj! (f5, f7). Szi­getvár: A Sárkány éve (6). Siklós: Sivatagi show (3), Rontás és re­ménység (5), A postás mindig két­szer csenget (7). Harkány: üldözők (5, 7). Sellye: Olimpia Moszkvában (8). Időjárás Várható időjárás szombat estig: átmenetileg többfelé erősen megnö­vekszik a felhőzet, és szombaton el­sősorban a délnyugati, déli megyék­ben kell számitani esőre, záporra. A szél Fokozatosan északira fordul, és főleg a Dunántúlon megerősödik, néhol viharossá fokozódik. A leg­alacsonyabb éjszakai hőmérséklet ál­talában 9, 14, északkeleten 5, 8 fok között alakul. A nappali fölmelege­dés gyengül. A kora délutáni hő­mérséklet szombaton 14 és 19 fok között lesz. A péntek reggeli vízállások: Ör- tilos 56 cm, apadó, vizhő 15,0 fok; Barcs 22 cm, apadó, 15,0 fok; Drá- vaszabolcs 100 cm, áradó, 11,5 fok; Mohács 212 cm, változatlan, 15,0 fok. — Az óvodások és kisiskolá­sok gyermektáncházai október 6-án nyílnak a Dr. Hal Jó­zsef úti Általános Iskola (Mező­szél u. 1.) tornatermében öt és hat órai kezdettel. Az Üjme- csekafja IV. Népfrontbizottsága felhívja a kedves szülőket, hogy hozzák gyermekeiket e napon a táncházba, ahol önfeledt játé­kos módszerekkel néptáncot, népi játékokat tanulhatnak a havj két foglalkozás keretében. Az éves bérlet 16 foglalkozásra mindössze 150 forint. Beiratko­zás október 6-án fél ötkor a helyszínen még lehetséges. — Őszi nyitvatartás a pécsi vidámparkban. E hétvégével befejeződött a nyári szezon a Mecseki Kultúrpark vidámpark­jában. Ebben az évben ez idá­ig 150 000 látogató kereste fel a vidámparkot, s ez a szám majdnem rekord az intézmény történetében: csak az első évadban, 1962-ben volt ennél nagyobb a látogatottsága. A pécsi vidámpark októberben csak szombaton és vasárnap üzemel. — György naptól Mihály na­pig tart a legeltetési szezon. Mivel ezúttal Mihály napra nem deresedett be a határ, Baranya megye legelőin kinn­maradtak a gulyák, a nyájak. Több ezer állat legel tovább az esőktől kisarjadt őszi gye­peken. HalűVoxfis Fájdalomtól megtört szívvel tudat­juk, hogy szeretett férjem, édes­apám, KLEMENT JÓZSEF, a siklósi Központi Aruház volt dol­gozója életének 49. évében hosz- szű szenvedés után elhunyt. Drága halottunk temetése okt. 1-én, ma 11 órakor ' lesz Máriagyüdön. A gyá­szoló család. Mély fájdalommal tudatjuk mind­azokkal, akik ismerték és szerették, hogy szeretett fiunk, BODA LÁSZLÓ szeptember 26-án tragikus körülmé­nyek között, 35 éves korában New Yorkban elhunyt. Gyászoló szülei és kisfia. Fájó szívvel tudatjuk, hogy BALÁZS ANDRÁS főtörzsőrmester életének 44. évében elhunyt. Temetése okt. 3-án du. 14 órakor lesz a pécsi központi temető­ben. Gyászolják: édesanyja, nővé­rei, bátyja és a széles körű rokon­ság. Fájdalomtól megtört szívvel tudat­juk, hogy szeretett fiunk, testvérünk és rokonunk, GÁBOR JÓZSEF Bükkösd, Dózsa Gy. u. 42. sz. alat­ti lakos életének 35. évében, szep­tember 29-én váratlanul elhunyt. Te­metése október 4-én fél 4 órakor lesz a bükkösdi temetőben. A gyá­szoló család. Joze Kolosa-Kolos koperi (Jugoszlávia) fotóművész alkotásaiból nyílt tegnap este kiállítás a Mozgalmj Házban, melyet Aknai Tamás művészettörténész nyitott meg. Képünkön a Falu pusztulása című sorozat egy részlete látható. A kiállítás október 10-ig tekint­hető meg. A lottó nyerőszámai A Sportfogadási és Lottó Igazga­tóság közlése szerint a Budapesten megtartott 39. heti lottósorsoláson a következő számokat húzták ki: 15, 28, 54, 78, 80 A szeptember havi tárgynyeremény­sorsoláson a 38. heti szelvények vesznek részt. — Új igazgató a Harkányi Fürdővállalatnál. Nyugdíjba vonulása alkalmából tegnap búcsúztatták ünnepélyesen Zsifkó Ferencet, a Harkányi Fürdővállalat volt igazgatóját, aki az elmúlt tizenkét évben töltötte be ezt a tisztséget. A tegnapi ünnepségen többek között dr. Földvári János, a Baranya megyei Tanács általá­nos elnökhelyettese, Illés Ist­ván, a Siklósi városi-járási Pártbizottság első titkára és Szírota István, az Országos Víz­ügyi Hivatal főosztályvezetője köszönte meg az elmúlt több mint egy évtizedben végzett munkát. Zsifkó Ferenc nyug­díjba vonulásával egyidejűleg a tegnapi ünnepségen kinevez, ték a fürdővállalat új igazgató­ját, Spengler Józsefnét, aki ed­dig a vállalat gazdasági igaz­gatója volt. — Hétvégi vásárok. Október 1-én, szombaton autóvásárt tartanak Dunaszekcsőn. Vasár­nap, október 2-án, Pécsett lesz országos állat- és kirakodóvá­sár, valamint autóvásár. — Népművészeti kiállítást nyit a KPVDSZ Petőfi Sándor Művelődési Házának díszítő­művész szakköre. A kiállítást október 4-én délután 17 óra­kor nyitják meg; megtekinthe­tő október 18-ig, naponta 10- től 18 óráig. * II. * II. ORVOSI ÜGYELET Az Egyesített Egészségügyi Intéz­mények az alábbiak szerint biztosít­ja a körzeti orvosi ellátást, szomba­ti és vasárnapi napokon a sürgős orvosi ellátásra szoruló betegek ré­szére. Felnőtt lakosság, valamint abali- geti körzet lakossága részére: szom­baton reggel 7 órától hétfő reggel 7 óráig a Lánc utcai Rendelőintézet földszinti körzeti orvosi ügyeleti he­lyiségeiben. Telefon: 14-347. Fogászati ügyelet: szombaton 13 órától hétfő reggel 7 óráig a Lánc utcai Rendelőintézet földszinti fogá­szati ügyeleti helyiségeiben — a gyermekek részére is. Gyermeklakosság részére: szom­baton reggel 7 órától hétfő reggel 7 óráig a Gyermekklinikán, Pécs, József A. u. 7. (bejárat a Bajnok u. felől). Telefon: 10-938. A berendelt betegek ellátása 8—13 óráig törté­nik ugyanitt. Ha a megadott telefonszámok nem jelentkeznek, a beteghez hivást a 09-nek (posta) ií be lehet jelen­teni. KÓRHÁZI FELVÉTELES UGYELETEK Mindennapos felvételi ügyeletek gyermek belbetegek részére. Pécs vá­ros: POTE Gyermekklinika, Szigetvár város és járás, a pécsi és a volt sellyei járás: Megyei Gyermekkór­ház. Gyermeksebészeti, kórházi fel­vételt igénylő gyermekfülészeti bete­gek, égett és forrázott gyermekek részére páratlan napokon: POTE Gyermekklinika, páros napokon: Me­gyei Gyermekkórház — Pécs és a megye egész területéről. Felnőtt belgyógyászat: I. kerület: II. sz. Belgyógyászati Klinika, II. ke­rület: Megyei Kórház (fertőző épü­let), III. kerület; 1. sz. Belgyógyá­szati Klinika. Sebészet, baleseti se­bészet: I. sz. klinikai tömb. Égési sérülések: Honvéd Kórház. Koponya- és agysérülések: Idegsebészet. Pécs város és a csatolt községek ideg- és elmebetegei részére POTE Ideg- és Elmeklinika. Felnőtt fül-orr-gégészet: POTE Fül-, Orr-, Gégeklinika. SZOMBATON NYITVA TARTÓ GYÓGYSZERTÁRAK Pécs, Kossuth L. u. 81. 10 8. *z. gyógyszertár 7.30—13.30 óráig. Pécs, Bajcsy-Zs. u. 23. 10 14. sz. gyógy­szertár 7.00—‘■18.00 óráig. Pécs-Kert- város, Krisztina tér 10. 10 57. sz. gyógyszertár 7.00—12.00 óráig. ÉJSZAKAI ÜGYELETES GYÓGYSZERTÁRAK Pécs, Kossuth L. u. 81., 10/8. sz. gyógyszertár, Pécs, Bajcsy-Zs. u. 23., 10 14. sz. gyógyszertár. SOS-ÉLET telefonszolgálat díjmen­tesen hívható a 12-390-es számon — este 7-től reggel 7 óráig. Reggeltől késő délutánig egyfoly­tában szólt a telefon: sorra jelent­keztek, akik a közelmúltban pénzt vesztettek el. A tegnapi lapban, szintén a 15-000 címszó alatt, meg­jelent egy közleményünk, hogy na­gyobb pénzösszeget találtak, s sze­retnék eljuttatni a tulajdonosnak. A pénz tulajdonosát megtaláltuk. Ugyanakkor, szintén a tegnapi új­ságban, az apróhirdetések között je­lent meg, hogy valaki elvesztett 10 000 forintot. Szeretnénk olvasó­ink figyelmét fölhívni, hogy két k ü- I Ö n b ö z Ő pénzösszegről van szó, s a megkerült pénz nem azonos a tíz­ezer forinttal. Azt továbbra is kere­si tulajdonosa. S még egy: igen tanulságos volt, ami a tegnapi hívá­sokból kiderült. Valakinek több mint kilencezer forintja veszett el, másnak hat4záz, megint más­nak több mint háromezer, és még sorolhatnánk. Valamennyi pénzt megtalálták — de mindössze egy becsületes megtaláló volt, aki ezt be is jelentette. Közlemények Rendkívüli szülői értekezlet. A mozgáskorlátozott gyermekek szüleit várják október 3-án, délután 5 óra­kor a Mozgássérültek Baranya me­gyei Egyesületének pécsi, Tüzér úti rehabilitációs és kulturális központ­jába. A téma: a gyermekek szerve­zett oktatásának megoldása. * A pécsi német nemzetiségi klub október 3-án, hétfőn 18.00 órakor, a pécsi Nádor vadásztermében tartja évadnyitó összejövetelét. Rendezvények — Pulykacombból töltött káposzta. A Baromfiértékesitö Vállalat, a Bólyi Áfész és a Pécsi Sörgyár Korszerű táplálkozás címmel kóstolóval egy­bekötött bemutatót rendez a szeder­kényi Lilla vendéglőben október 7- én délután 3 órától. A sörgyár dia­betikus üdítőket kinál, a baromfiér­tékesítő és az áfész pedig szárnya­sokból készült ételeket, így például a pulykacombból készített töltött káposztát, pulyka-csevapcsicsát, pulykahússal töltött hortobágyi pa­lacsintát, töltött, sült pulykát, csir­két és kacsát. A Bólyi Áfész tervezi, hogy ezeket a fogásokat az előfize­téses menük közé is beiktatják a jövőben. * A Pécs Városi Könyvtár Várkonyi Nándor fiókkönyvtárában tartják ok­tóber 4-én délután 6 órakor Pál Jó­zsef szerzői estjét. Bevezetőt Tüs­kés Tibor mond; a műsorban közre­működnek: Kószta Gabriella, Kulka János, Sólyom Katalin színművészek és a ,,Ki mit tud?”-nyertes Szélki­áltó együttes. — Telefon-távhívás ai Ame­rikai Egyesült Államokba. A Magyar Posta műszaki fejlesz­tésének eredményeként 1983. október 3-tól az Amerikai Egye­sült Államok és Magyarország előfizetői közvetlenül hívhatják eygmást telefonon. Az Amerikai Egyesült Államok hívószáma: 1. Az Amerikába irányuló hí­vásokat is a 00 tárcsázásával kell megkezdeni. A távhívó tárcsahang után az 1-es or- szághívó-számot, ezt követően pedig még 10 számjegyet kell tárcsázni. Egy perc beszélge­tés díja 138 forint. A tengeren­túli távhívás előnyös, mert a számlálóberendezés csak az összeköttetés tényleges időtar. tornára számítja fel a díjat. Fővárosi és szekszárdi ítélet a totó-ügyben Pénteken a Fővárosi Bíróságon íté­letet hirdettek abban az első fokon befejeződött büntető ügyben, ame­lyet a Szekszárdon elbírált ugyan­ilyen ügyhöz hasonlóan toto-perként ismer a közvélemény.' Harmincon ke­rültek a vádlottak padjára, közülük öten előzetes fogvatartásból előál­lítva hallgatták meg a Fővárosi Bíróság döntését, amelyet több mint egyhónapos tárgyalássorozat után az eljáró büntető tanács elnöke, dr. Le- hoczki János bíró hirdetett ki. A népes bűnszövetség tagjai külö­nösen nagy kárt okozó csalás bűn­tettét követték el, sok vádlott foly­tatólagosan, a személyi szerepeket tekintve pedig részben társtettes­ként, részben bűnsegédként. Mint ismeretes: a totózó társaság tagjai játékosokat, edzőket, játékvezető­ket bírtak rá kiäebb-nagyobb össze­gekkel, hogy az előre megbeszélt tippeknek megfelelően alakítsák e9V-egy mérkőzés eredményét. A Bu­dapesten felelősségre vont bűnszö­vetség 1982 tavaszától kilenc hét alatt összesen 66 mérkőzés végered­ményét „vette meg" saját megját­szott tippjéhez igazítva. A büntetést az elsőrendű vádlott Faragó Józsefnél hat, a harmadren­dű Perei Gyulánál — halmazati büntetésül — öt, a másodrendű Pa­taki Miklósnál négyévi szabadság- vesztésben állapította meg a bíró­ság, elkobozta személygépkocsiju­kat; emellett kártérítés címén köte­lezte a bíróság Faragót 10 millió, Pereit és Patakit 5,2—5,2 millió fo­rint megfizetésére az OTP Sportfo­gadási és Lottóigazgatóságának, mint magán félnek. Összesen mint­egy 26 millió forint kártérítést kell fizetnie a harminc elítéltnek, akik közül a bíróság hat hónaptól három évig terjedő — végrehajtásában so­kaknál felfüggesztett — szabadság­vesztés-büntetést, közügyektől eltil­tást, illetve több ezer forintos pénz­mellékbüntetést szabott ki. Az ítélet nem jogerős: az ügyész valamennyi vádlott esetében súlyos­bításért, a vádlottak és védőik mindegyike pedig enyhítésért felleb- bezétt. ítéletet hirdettek pénteken a szek­szárdi toto-perben is. A bíróság a 43 vádlottat — totózókat, labdarúgó­kat, játékvezetőket — folytatólago­san elkövetett, különösen nagy kárt okozó csalás — illetve abban társ- tettesként, vagy bűnrészesként való részvétel — bűntettében mondotta ki bűnödnek. A per során bebizo­nyosodott, hogy a vádlottak — egy totózó társaság tagjaiként — olyan mérkőzéseredmények biztosítására bírtak rá játékosokat és játékveze­tőket, amelyek nekik a totózásban kedvezőek voltak, ést ezzel két év alatt több mint 8 millió forint jog­talan nyereményre tettek szert. Molnár Tibor elsőrendű vádlottat a bíróság 4 év és hat hónap, bör­tönben eltöltendő szabadságvesztés­re ítélte, Mészöly Józsefre 3 év és négy hónap börtönben eltöltendő szabadságvesztést szabtak ki. Li- povszki Györgyöt 3 évi börtönben eltöltendő szabadságvesztésre, Vigh Sándort két év, négy hónapi börtön­ben eltöltendő szabadságvesztésre ítélték. Törőcsik Béla ötödrendü vád­lott büntetése 2 évi börtönben eltöl­tendő szabadságvesztés, Csjötönyi Dánielé 1 év és öt hónapi börtön­ben eltöltendő szabadságvesztés. Mellékbüntetésként elrendelte a bíróság Mészöly Józsjef személygép­kocsijának elkobzását, Lipovszki Györgyöt 80 ezer, Törőcsik Bélát 60 ezer, Csötönyi Dánielt 30 ezer, Vigh Sándort pedig 20 ezer forint pénz- büntetésre is ítélte. Hasonló mér­tékű pénzbüntetést szabtak ki azok­ra a vádlottakra isj, akiknek szabad­ságvesztés-büntetését a bíróság hosszabb-rövidebb időre felfüg­gesztette. A további vádlottak közül Antóni Jánost, Déri Lászlót és Gondos Gá­bort hat-hat hónapi, Szalay Imre Gusztávot pedig 8 hónapi börtön- büntetésre ítélte a bíróság. Az utób­binak a totócsaláson túl, devizagaz­dálkodást sértő bűncselekményéért is felelnie kellett, és ezért mellék- büntetésül 112 ezer forint megfize­tésére kötelezték. A 4 hónap bör­tönben eltöltendő végrehajtandó szabadságvesztésre Ítélt Hosszú Zol­tánnak azt az egy év szabadság- vesztést is le kell töltenie, amelyet korábban a Kaposvári Járásbíróság szabott ki rá, de annak idején fel­függesztették a végrehajtást. A többi vádlott próbaidőre felfüg­gesztett börtönbüntetést kapott. Az Ítélet kihirdetése után az ügyész, továbbá a védők és az el­ítéltek közül kilencen három nap gondolkodási időt kértek; a többi­ek részben felmentésért, részben enyhítésért fellebbeztek. * Születés Kertész János és neje örömmel ér­tesíti barátait, ismerőseit, hogy EDIT nevű leánygyermekük született. — Tankönyvárusitás. Októ­ber 3-tól, hétfőtől a középis­kolai tankönyveket Pécsett, a Leonardo da Vinci u. 1. sz. alatt (a volt belvárosi iskolá­ban) árusítja a Művelt Nép Könyvterjesztő Vállalat. A kö­vetkező héttől kezdve kedden, szerdán, csütörtökön és pénte­ken tart nyitva a bolt, 9-től 11 óráig és 14-től 15.30-ig. Meggyulladt a Pécs, Németh László u. 16. számú kilencemefetes ház előtt lévő szemétleöntő garat pénteken reggel. A tüzet feltehető­en a Szeméttárolóba égve bedobott cigarettacsikkek okozták. Kb. 5000 Ft kár keletkezett. * Lángra kapott és leégett egy présház tetőszerkezete csütörtökön este tél hatkor a Hosszúhetény kül­területében lévő Salgó-dűlöben. Ha­muvá égtek Radó Sándor szőlősgaz­da (a présház tulajdonosa) borá­szati felszerelései. A szakértők kb. 40 000 Ft kárt állapítottak meg. A tűz keletkezésének oka még ismeret­len. Hétfőn nyeremény- betétkönyv-sorsolás Az Országos Takarékpénztár októ­ber 3-án, hétfőn Budapesten rende­zi a nyereménybetétkönyvek 1983. 111. negyedévi, sorrendben 129. sorsolá­sát. A húzáson minden szeptember 29-ig váltott és a sorsolás napján még forgalomban levő nyeremény­betétkönyv részt vesz. A nyereményösszeget a betét­könyvet kiállító OTP-fiók, postahi­vatal vagy takarékszövetkezet októ­ber 17-től fizeti ki. — Űj kórus alakul Pécsett. A Nevelési Központ Művelődési Házában felnöttkórust szeret­nének alakítani, s ezért kérik mindazoknak a férfiaknak és nőknek a jelentkezését, akik kórustagok kívánnak lenni. Je­lentkezni október 3-án, hétfőn este 19 órakor lehet, a Műve­lődési Ház galéria-szintjén. — Baráti találkozó. A Pécsi Bőrgyár vendége volt tegnap a Pamutfonóipari Vállalat kapos­vári gyára MSZBT tagcsoport­jának küldöttsége. Megismer­kedtek a gyárral, majd baráti beszélgetést folytattak a Do­bó Katica szocialista brigád tagjaival. II Baranya megyei Baromfi- feldolgozó és -forgalmazó Közös Vállalat felvételre keres ♦ éjszakai személyszállításra GÉPKOCSIVEZETŐT „Nysa” kocsira, bérezés megegyezés szerint; + GÉPLAKATOS ÉS ESZTERGÁLYOS szakmunkást egyműszakos munkakörbe. JELENTKEZÉS A VÁLLALAT MUNKAÜGYI CSOPORTJÁNÁL, PÉCS, EDISON U. 13. (32-ES AUTÓBUSZ VÉGÁLLOMÁSÁNÁL).

Next

/
Oldalképek
Tartalom