Dunántúli Napló, 1983. augusztus (40. évfolyam, 211-240. szám)

1983-08-11 / 221. szám

LAKÁS-INGATLAN Kertvárosban lévő, 47 m2- es lakás eladó, kp + OTP. Érdeklődni 16 óra után- Zsuzsanna u. 12., inni______________ _ S zoba kiadó két diák­lánynak. „özvegy” jel­igére a Hunyadi úti hir­detőbb___________________ H árom szoba, szuteré- nos, központi fűtéses családi ház olcsón el­adó, Vasason. Érdeklőd­ni: Sarohin tábornok út 38., fszt. 1.______________ K ét szoba, étkezős, szö­vetkezeti lakás eladó vagy családi házra cse­rélhető. Kertváros, Ko- vácstelép előnyben. Sa­rohin tábornok út 38., fszt. 1.___________________ B útorozott szoba egye­temista vagy főiskolás lánynak szeptember 1- től kiadó. Érdeklődni: Pécs, Páfrány u. 39., X 4-es ajtó, a délelőtti órákban vagy 5 óra után a 23-738-as telefo­non. Lőtér dombi garázssor­ban garázs eladó. „Ol­csón” jeligére a Hunya­di úti hirdetőbe. Cserebogár dűlőben zártkert pincével, felsze­reléssel, terméssel együtt eladó. Irányár: 370 ezer. „Szép kilátás” jeligére a Hunyadi úti hirdetőbe. _______________ B eköltözhetően eladó a Rodostó u. 4. szám alatt kétszobás, komfor­tos házrész, 80 négy­szögöl telekkel. Érdek­lődni lehet: Kertváros­ban, a Hajdú Gy. u. 50. számban, a házmester­nél naponta 15—20 óráig. Városközpontban lévő, 47 m2-es, szövetkezeti lakást cserélnék kertes házra vagy eladnám. Telefon: 31-206._________ S iófok forgalmas köz­pontjában háromszobás, gázfűtéses, kertes csalá­di ház eladó, üzletnek kiváló. Erdélyi János, Siófok, Kálmán Imre sé­tány 12. Telefon: 06—84— 11-028. ____________________ I . kér., Gyula u. 7. sz. ház eladó vagy na­gyobbra cserélnénk. Ér­tékkülönbözetet ráfize­tünk. Érdeklődni lehet mindennap du. 4 óra után, szombat-vasárnap egész nap. Siklóson családi ház be­költözhetően eladó. Ér­deklődni: Siklós, Kassai u. 17, ____________________ N yugdíjas férfi távfűté­ses, bútorozott szobát keres, fürdőszoba-hasz­nálattal. (Nem iszik, nem dohányzik.) Gyer­mek nélküli családnál. „Otthon” jeligére a Sallai utcai hirdetőbe. Eladó siklósi szőlőhe­gyen, régi pálinkafőzőé közelében, kövesút mel­lett, nyolcszáz négy­szögöl szőlő, lakható épülettel. Érdeklődni: Sipos Imre, Zuhánya 247, vagy Pécsett telefo­non: 21-921, _____________ 54 négyzetméteres lakás eladó. Ugyanott kis kertes családi házat vennék a régi Kertvá­rosban. Érdeklődni: Pécs, Sarohin t. út 108., II. em. 8. Építési telek, 390 négy­szögöl, Lánycsókon, Dó­zsa Gy. utcában, Ha- rasztiékkal szemben el­adó. Érdeklődni: Mo­hács, 10-809-es telefon- számon, Wéber Adóm. Fiatal házaspár 2 gyer­mekkel lakást vagy kü­lönálló albérletet keres. „Bernadett” jeligére a Hunyadi úti hirdetőbe. Pécs, Kandó Kálmán u. 20., III. em. 19. sz. alat­ti, 2 és fél szobás szö­vetkezeti lakás eladó. Érdeklődni lehet hét­köznapokon a helyszí­nen, vagy Regöly 26-os telefonszámon. ___________ E ladó nagy családi ház, központi fűtéssel, nagy telekkel, garázzsal. Két családnak is megfelel. Lakást beszámítunk. Ér­deklődni naponta 18—20 óráig. Telefon: 29-228. Jókai utcai, egyszoba összkomfortos szövetkeze­ti lakás, 1984 májusi beköltözéssel eladó. Te­lefon: 17 órától, 21-602. Eladó Harkányban egy több szobás, régi típusú családi ház. Érdeklődni: Pécs, József A. u. 47/A., fszt. 1.___________________ A város központjában lévő, 52 négyzetméteres, összkomfortos szövetke­zeti lakás, 1984. szep­tember 30-ig történő ki­költözéssel, kp -f- 110 000 Ft OTP-törlesztéssel, ol­csón eladó. Érdeklődni lehet: Pécs, Szalai A. út 8,/A., III. 10. A 16-441- es telefonon 18 órától, a 17-959-es telefonon 10 órától 20 óráig. Külön bejáratú, szép, bútorozott szoba, jogi egyetemnél 3 diáknak kiadó. Telefon: 16-245. Pécs központjától 7 km- re, Bogád, Cseri űlo­bén, csendes, kellemes környezetben lévő, 300 négyszögöl zártkert, ke­vés szőlővel, 23 db gyü­mölcsfával, kis fóliasá­torral, valamint 2 éve készült, lakható, egyedi kivitelezésű szép épület­tel, készpénzért, sürgő­sen eladó. Víz, villany az épületbe bevezetve. Buszniegálló közel van. Érdeklődni lehet: Pécs, Szalai A út 8 A., III. 10. A 16-441-es telefonon 18 órától, a 17-959-es tele- fonon 10 órától 20 óráig. Eladnám vagy elcserél­ném harkányi, régi tí­pusú családi házamat, kerttel, pécsi szövetkeze­ti vagy öröklakásra. Ér­deklődni • Pécs, József A. u. 47 A., fszt. 1. Két családnak alkalmas, nagykertes ingatlan el­adó, esetleg nyíregyházi cserét beszámítok. Ér­deklődni a helyszínen, minden délután: Jakab- hegyi út 35. (Makár) 2 szoba összkomfortos, + alagsori 1 szoba- konyhás családi ház beköltözhetően eladó. Megtekinthető délután 4—7 óráig. Pécs, Erreth L. u. 18. (Schneider) Eladó kis kertes, kom­fortos családi ház. Ér­deklődni a helyszínen, a délutáni órákban — Május 1, út 13. _________ B udapest mellett, kék busz vonalán, 4 szobás, kétszintes, gázfűtéses családi ház eladó. Pé- cel. Pesti út 105. Budapest mellett, kék busz vonalán, 4 szobás, kétszintes, gázfűtéses családi ház eladó. Pé- cel, Pesti út 105. Nagyméretű, többeme­letes, üdülésre alkalmas villát keresek megvétel­re a Mecsek-oldalban, Orfűn vagy Abaligeten. „Luxus” jeligére a Hu­nyadi úti hirdetőbe. Régi és új Kertvárosban garázsok eladók. „Al­kalmi vétel” jeligére a Hunyadi úti hirdetőbe. 1, 1,5 szobás, komfortos lakást vennék Pécsett. „Árajánlattal, 151391” jeligére a Felszabadu­lás téri hirdetőbe, Bu­dapest__________________ B alatonszárszón, üdülő­telepen, Akácos út 82., Balatontól _200 m-re, szabadstranddal szem­ben, 4 szobás, új, té­liesített üdülő eladó. Ér­deklődni a helyszínen.; Szombathelyi, belvárosi, összkomfortos, 100 négy­zetméteres, újonnan ta­tarozott műemlék épület­ben lévő tanácsi laká­somat hasonló pécsire cserélném. Válaszokat: dr. Rívó Károlyné, 8261 Badacsony, Móricz Zs. u. 39. címre kérem. Vízközeli, hármas iker­villa eladó. Külön-külön is. Vállalati üdülőnek alkalmas. Érdeklődni a helyszínen. Fonyódliget, Liget u. 14. (volt Vörös­marty u.) Somogyjádon nagy csa­ládi ház melléképüle­tekkel, gazdálkodásra is alkalmas kerttel, sürgő­sen eladó. Juhászné, Somogyjád, Gárdonyi u. 1, _____________________ P est közelében 200 n-öl építési telek sürgősen eladó vagy szekszárdi, illetve üdülőtelepi ha­sonlóra cserélhető. Ér­deklődni: keddtől pén­tekig, Szekszárd, dr. Berze Nagy u. 17. Hor­váth______________________ Balatonfenyvesen, M-7- es út mellett, 150 n-öl közművesített telek, két­szintes épületre tégla és béléstest eladó. Érdek­lődni: Mohács, Zalka M. u. 12._______________ M ohács belvárosában nagyobb családi ház eladó. Érdeklődni: Mo­hács, Bérkocsi u. 10., naponta 17 óra után. Eltartási szerződést köt­nék balatoni nyaralóért. Kényelmes lakást bizto­sítok. „Nyugodt öreg­ség” jeligére a Sa Mai utcai hirdetőbe.______ P écs, Közép-Daindol 32- ben 460 n-öl házhely eladó. Cím: Gaál Zol- tán, Pósa L. u. 17. Eladó 270 n-öl szőlő­gyümölcsös, -62 négyzet- méteres épülettel, Pé­csett, Kovács Károly, 39- es dandár út 1.C., VII. em. Külön bejáratú, utcai, tapétás, központi fűté­ses, nagy szoba fürdő­szobával, csak garázs- zsal, két igényes dol­gozónak kiadó. Gyárvá­ros, Ságvári Endre u. 18. sz. ___________________ P erekeden 1200 n-öl pa­norámás terület, szőlő­gyümölcsösnek eladó. Érdeklődni: Mólom, Fel­ső u. 69. s IV2 szobás, nagyméretű, összkomfortos lakásomat, mely Kertvárosban van, a Siklósi városrészen, elcserélném régi bérű la­kásra. „Térítést kérek” jeligére a Sallai utcai hirdetőbe. Kétszintes, lakható hét­végi ház, 250 n-öl gyü­mölcsössel, a 23-as busz végállomásától 5 perc­re, Közép-Daindol, Hegyhát 4. szám alatt, berendezéssel együtt eladó. Érdeklődni a 23-529-es telefonon. Orfűn 30 négyzetméter alapterületű nyaraló, 240 n-öl telekkel eladó. Érdeklődni: 82-994 tele­fonon. Elcserélném 2 szoba­konyha, fürdőszobás, ré­gi építésű, felújított csa­ládi házam másfél szo­bás tanácsira. „Ráfize­tést kérek” jeligére a Sallai utcai hirdetőbe. Pécsi-tóhoz közel, Báno­son, nagy családi ház, gazdasági épülettel, 1 kh telekkel, gyümölcsös, szántó (műút, villany, víz van), sürgősen el­adó! Érdeklődni: Bános, Hámán Kató út 2. sz., vagy Pécs, Katalin u. 19, sz.___________________ Sima cserével elcserél­ném belvárosi, kétszoba konyhás, komfort nélküli utcai lakásom, Pécs pe­remén lévő lakható in­gatlanért. „Kert szüksé­ges” jeligére a Sallai utcai hirdetőbe. Régi, jó állapotban lé­vő, 3 szobás családi ház, gazdasági épüle­tekkel, pincével, 2 hold földdel (szőlő, gyümöl­csös), eladó. Érdeklőd­ni: Keresztespusztánál jobbra, 2 km-es bekötő­út után. Aranyosgadány, Petőfi S. u. 36. Gosz- talai László — minden­nap! Eladó Bolyban 4 szo­bás, központi fűtéses családi ház. Érdeklődni: Villány, Rákóczi u. 25. 16 óra után. Elcserélném újmecsekal- jai, 2V2 szobás, össz­komfortos, téglaépület­ben, távfűtéses, föld­szintes tanácsi lakáso­mat másfél szobás, összkomfortos, távfűté­ses tanácsira. Szigeti, Urán, Szliven környé­kén, I—II. emeletig! „Liftes” jeligére a Sal­lai utcai hirdetőbe. ADAS — VÉTEL Epedarugós franciaágyak és kárpitozott garnitúrák készítése részletre is. Vajta kárpitos, Pécs, Déryné u. 11 Modern bútorok véte­le, eladása. Nagy Jenő u. 6. Schreer Ot- tóné. Telefon: 20-270. 'lO-s Skoda eladó friss műszakival. Pécs, Kor- moskősor 13. (Meszes.) 17 óra után. Philips színes kép­magnó sürgősen el­adó. Kovács Imre, Egerág, Petőfi u. 11. Telefon: 16. Tornádó III. orgona, Regent erősítő hang­fallal, 12 W-os eladó. Vetró, Vasas II. Csar­nok köz 8. 14 óra után. Billenős IFA, most műszakizott, felújított, eladó. Kisebb teher­kocsit beszámítok. Ká- sád, Beremendi u, 5. Trabant bontva eladó. Érdeklődni lehet Miklós u. 8. sz. alatt 18 óra után.___________________ _ E ladó egy Pentacon Six fényképezőgép teieob- jektíwel, közgyűrűkkel, ugyanitt eladó egy Kro­kus—66 nagyítógép. Kom­ló, Sallai u. 19. 7300. Vitéz._______________ Karambolos, 850-es Fiat Sport Coupe, olcsón el­adó. Érdeklődni a 11-434 telefonszámon lehet. DKW Junior személygép­kocsi eladó. Telefon: 11-591. ___________________ UE— 28-as Dutra, kitűnő állapotban, 512 négy­szögöl föld, a zóki he­gyen eladó. Érdeklődni: Szentlőrinc, Pécsi út 12/A., fszt. 1.____________ Veszek hagyatékot, padlókefélőt, festményt, keretet, porcelánt, régi­séget, mosógépet, régi órákat, antik bútort. El­adó antik tükör, facsil­lár. Koltai, Rákóczi út 61. sz. Kuvaszkölykök eladók. Kozármisleny, Petőfi u. 24. sz. __________________ K ettő és fél éves kan­caló belovagolva el­adó. Ugyanott 2 db nyereg, 1 hintó és 1600-as Volkswagen motor szintén eladó. Érdeklődni vasárnap a déli órákban Mohács, Zalka M. u. 12. Fodor József. _________________ Eladó 1 db ZH-s Tra­bant Limousine. Érdek­lődni: egész nap Pécs, 39-es dandár u. 2/E, fszt. 1. Kovács._________ H ORDÓVÁSAR! Pécs, Úttörő u. 30. Rácvárosi templomnál jobbra. Nyitva: 18 óráig, tele­fon: 14-184.____________ S züretelőkádak. 6—7 hektósak jó állapotban eladók. Telefon: 16-245. 850-es Fiat, tízéves el­múlt, 60 000 km-rel, mű­szakilag kifogástalan, sürgősen eladó. Szek­szárd, Rákóczi u. 17. Zuckerné. Csellót, brácsát veszek tanítványaimnak. Sze­ged 1, Pf.: 633._________ G arzon szekrénysor el- adó. Telefon: 23-149. 750-es Zastawa lejárt műszakival, eladó. Egy­ben, vagy bontva. Pécs, Sallai út 30. Kapi­tányéi___________________ E ladó IL-es Zsiguli 1200-as. Érdeklődni: Ekker Zoltán. Pécs, Egri Gyula u. 86. Délután. Eladó ágyneműtartós heverő és egy íróasz­tal. Etelka utca 2. Szi­geti1. 18 óra után.______ E ladó háló. és ebédlő- garnitúra, porcelánok, kristálvok, perzsasző­nyegek. Megtekinthető hétköznap, 8—14 óráig. Kiss Antal, Tompa Mi- hály u. 1.________________ 5 éves kijáró tehén 4 hetes üszőborjúval el­adó. Magyarmecske, Pe­tőfi u. 37. Új, négyszárnyas, zsa- lús ajtó eladó. Siklós- Máriagyűd, Kossuth u. 17. Biemme — szabályoz­ható támlájú babako­csit vennék. Viktória u. 1. 111/13. 17 óra után. 3 db vemhes koca és 1 db kan eladó. Téseny, Rákóczi út 11. Bakosék- nál. Építők, figyelem! Nagy­méretű cserép, szarufa, gerenda, vasgerenda és nagyméretű tégla. Cím: Szuli'mán, a buszmegál­lóval szemben.__________ P Z-s Warburg Limousine megkímélt állapotban, 25 000 km-rel eladó. Gyárváros, Ságvárii E. u. 18.___________________ H álószoba- és konyha­bútor, többféle háztar­tási felszerelés eladó. Cím: Dávodi Mihály. Siklós. Petőfi út 1. sz. Megkímélt, PV-s. 3 és 1/2 éves Trabant eladó. Pécs, Tiborc u. 11. » VEGYES CSEREBERE KÖZVETÍTŐIRODA nyílt a Citrom u. 12-ben. Kereskedelmi ügyletek bonyolítása magánszemélyek, avagy közületek között. Nyitva: 10.30—17.30 óráig. Telefon: 13-970. Értesítem kedves jöven­dő ügyfeleimet, hogy csukott ROBUR teher­autómmal KOZÜLET- NEK és MAGAN-sze- mélynek ÁRUSZÁLLÍ­TÁST vállalok. Cím: Bu- zási Gábor, Pécs, Hegy- alja u. 9. Telefon: 14 óráig 24-532. 14 után 28-726.__________________ M indent mindenhova, mindenkor szállítok 1 tonnás teherautómmal. Reinisch. Pécs. Liszt F. u. 4. Előrendelés: 12 órától, 16-483. —I--------­| szállítás, költöztetés TEHERTAXI O CB o W14 csl3 OJl^ -telefon: 14 897­■U u Kézimunka előnyomás, kézi kötés, hímzés. Ko­vács Attiláné, Engels út 217. Megközelíthető az 50-es busszal. Reklámáron, lakásán tisztítom szőnyegeit, padlószőnyegét, kárpi­tozott bútorait NSZK géppel lakosságnak, kö- zületnek egyaránt, vi­dékre is elmegyünk. Te­lefon; 31-993. ___________ S zőnyegjavitás, -restau­rálás, kárpit- és sző­nyegtisztítás rövid ha­táridővel. Krassóiné, Pécs, Rákóczi út 8. Garázs kiadó, augusz­tus 15-től, hosszabb i'dő­Ág u. 5. sz. 40 szaza kos enged menny« női és bakfispulóverek érkeztek a Bólyi Áfész és a Dél-dunántúli RÖVIKÖT Nagykereskedelmi Vállalat közös boltjába, a n SLÁGERBOLTBA (Pécs, Szabadság u. 40.) Ifarom kedves vendegeimet a X HU ÉR sörözőben Pécs, Petőfi—Alkotmány u. sarok, Alkotmány u. 44. az 1983. Vili. 15—22-ig tartandó osztrák gasztronómiai napokra Konyhafönök: Soós Vilmos szakoktató szakács. Rózsavölgyi Károly szerződéses bérlő Nyitva: 9.30—21.30 óráig. A RÁDIŐ ÉS TELEVÍZIÓ MŰSOR KOSSUTH RÁDIÓ 8.05: Műsorismertetés. 8.20: Mai kulturális programok. 8.25: Nóta- muísika. 9.00: Zenekari muzsika. 9.46: Nefelejcs. 10.05: Gyerekeknek. IC.32: Operarészletek. 11.19: Szak­májában nem dolgozhat, 11.39: Széchenyi István naplójából. 12.30: Ki r.yei ma? 12.40: Reklám. 12.45: Jogi arcképcsarnok. 13.00: A ve- zénylópálca mágusai. 14.09: Muzsi­kaszó. 14.49: Könyvszemle. 15.05: Fúvósmuzsika. 15.28: Winnetou. Rá­diójáték. 15.59: Hallgatóink fi­gyelmébe! 16.00: Népdalkörök fel­vételeiből. . 16.12: Kocsis Albert hegedül, Szabó Csilla zongorázik. 17.05: Falvak Európában. 17.32: Az elhagyott robot. Rádiójáték. 18.15: Hol volt, hol nem volt . . . 18.25: Mai könyvajánlatunk. 18.28: Hallga­tóink figyelmébe. 19.15: A zenéről. 20.15: Miért írta meg? 20.35: Don Posquale. Vígopera. 22.20: Portré­sor és interjúlánc. 23.14: A dzsessz világa. 0.10: Toronyzene régi hang­szereken. PETŐFI RÁDIÓ 8.05: A váci Vox Humana ének­kar énekel. 8.20: Tíz perc külpoli­tika. 8.35: Napközben. 10.00: Zene- délelőtt. 12.35: Nemzetiségeink ze­néiéből. 13.00: Kavicstenger az or­szágút szélén. 13.20: Éneklő Ifjú­ság. 13.32: Bach muzsika gye­rekeknek. 13.39: Vass Lajos: Csúfolódók. 14.00: Lelátó. 15.10: Az én rádióm. 16.00: Láto­gatóban. 16.35: Dallamok, emlékek. 17.30: Utazási magazin fiataloknak. 18.35: A popzene híres szerző­párjai. 19.36: Virágénekek. 19.52: Reklám. 19.55: Slágerlista. 20.35: Szolferinói emiék. 21.05: A Magyar Rádió Karinthy Színpada. 22.20: Gyulai Gaál Ferenc szerzeményeiből. 23.20: Népszerű szimfonikus mu­zsika. HARMADIK MŰSOR 8.55: Műsorismertetés. 9.00: Ze­nés játékokból. 9.50: Reger: fisz- moll vonósnégyes. 10.30: Blues-fel- vételek. 11.05: Szimfonikus zene. 12.16: Dalok, hangszerszólók — ma­gyar szerzők műveiből. 13.07: Tölt­sön egy órát kedvenceivel. 14.07: Gyöngyhalászok. Operarészletek. 15.09: Hangverseny. 16.00: Zenei Lexikon. 16.20: Ifjúsági zenekarok Neerpelében. 16.50: Pillanatképek. 16.55: Pophullám. 18.05: Dietrich Fischer-Dieskau és a vSchumann-da- lok. 19.05: Operarészletek. 20.00: Versek. 20.15: Kamaramuzsika. 21.34: Fiataloknak. 22.24: Napjaink zenéjéből. PÉCSI RÁDIÓ 17.00: Hírek. 17.05: Egy dallam — több előadó. Kennedy: Odalenn délen c. dalát előadja Frank Si­natra, Octopus, valamint a lipcsei rádió zenekara. 17.15: Beszélges­sünk . . . Szabó Mária sorozata. 17.25: Bojtár Imre oboázik. Bojtár László orgonái. 17.30: Új szobor Szekszárdon. Kiss István Kossuth-dí- jas szobrásszal beszélget Szepesi László. 17.40: Vidám operettkettősök. 18.00: Dél-dunántúli híradó. —Lap­előzetes. — Hírek. 18.30: Szerb­horvát nyelvű műsor: — Hírek. — Gazdasági híradó. Szerkesztő: Krics- kovics Antal. — Zenés találka. Köz­reműködik: Oliver Dragojevic. 19.00: Német nyelvű műsor: — Hí­rek. — Aktualitások a mezőgazda­ságból. — Hallgatóink kérésére. 19.30: Műsorzárás. MAGYAR TELEVÍZIÓ 16.10: Hírek. 16.15: A nagy gém. Kanadai rövidfilm — sz. 16.50: Aranytallér — sz. 17.25: Kórház a város szélén. XX/6. rész: Gyermek­rablás — ism., sz. 18.20: Képújság. 18.25. Reklám. 18.30: Telesport. 18.55: Reklám. 19.10: Tévétorna — sz. 19.15: Esti mese — sz. 19.30: Tv-híradó — sz. 20.00: Családi ügy. Angol bűnügyi tévéfilmsorozat. 1111. rész — sz. 21.05: Panoráma — sz. 22.05: Zene — zene — zene — sz. 22.55: Tv-híradó 3. — sz. MÁSODIK MŰSOR 20.00: Régmúlt, félmúlt, jelen. 111/2. Yész — sz. 20.40: A rajzfilmek ked­velőinek — sz. 20.50: Tv-híradó 2. — sz. 21.10: Telepódium — ism., sz. 22.20: Képújság. JUGOSZLÁV TELEVÍZIÓ 17.35: Magyar nyelvű tv-napló. (Bg.; 17.50: Videooldalak. (Zg.) 18.00: Hírek. (Zg.) 18.05: Tv-naptár. (Zg.) 18.15: Sárga folt — adás gyermekeknek. (Zg.) 18.45: Köny­nyűzenei adás. 19.15: Rajzfilm. (Zg.) 19.21: Reklám. (Zg.) 19.27: Ma este. (Zg.) 19.30: Tv-napló. 19.55: Reklám. (Zg.) 20.00: Politi­kai magazin. 21.00: Reklám. (Zg.) 21.05: A nagy város — drámasoro­zat. (Zg.) 22.10: Tv-napló. MÁSODIK MŰSOR 19.00: Lépések — ifjúsági műsor. (Zg.) 19.27: Ma este. (Zg.) 19.30: Tv-napló. 19.55: Reklám. (Zg.) 20.00: Külföldi dráma. (Bg.) 21.10: Reklám. (Zg.) 21.15: Adás a kul­túra köréből. 21.45: Hírek. (Zg.) HALÁLOZÁS Fájdalommal, megtört szívvel tu­datjuk, hogy drága jó férjem, édes­apám, apósom, nagypapám, HURKÓ JÁNOS 54 éves korában váratlanul el­hunyt. Utolsó útjára 1983. augusztus 16-án, kedden 14 órakor kísérjük a pécsi központi temetőben. A gyá­szoló család. A Baranya megyei Tanácsi Ma­gas- és Mélyépítő Vállalat gazda­sági, társadalmi vezetése és dolgo­zó kollektívája mély megrendüléssel tudatja, hogy HURKÓ JÁNOS gazdasági igazgatóhelyettes, vállalatunk törzsgárdatagja 1983. augusztus 4-én, 54 éves korában vá­ratlanul elhunyt. Temetése augusz­tus 16-án, kedden délután 14 óra­kor lesz a pécsi központi temető­ben. Emlékét szeretettel megőriz­zük! Mély fájdalommal tudatjuk, hogy drága jó férjem, édesapánk, apó­sunk, nagyapánk, testvérünk, KRIPAK JÁNOS hosszú betegség után, 55 éves korá­ban hirtelen elhunyt. Temetése augusztus 12-én délután 3 órakor lesz a magyarbólyi temetőben. A gyászoló család. Fájó szívvel tudatjuk, hogy BÖGNER SÁNDORNÉ Kálmán Mária 30 éves korában csendesen elhunyt. Temetése augusztus 16-án 2 óra­kor lesz a pécsbányatelepi temető­ben. Gyászolják: férje, gyermeke, testvérei, szülei és a széles körű rokonság. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy drága jó édesanyánk, anyósom, nagymamánk, dédnagymamánk, MAROSI JENÖNÉ Kovács Róza, Pécs, rácvárosi lakos, életének 82. évében elhunyt. Ham- vasztás utáni búcsúztatása 1983. augusztus 12-én 2 órakor lesz a pécsi köztemetőben. A gyászoló Széli és Marosi család. Fájdalomtól megtört szívvel tudat­juk, hogy drága jó nagyapánk, dé- dikénk, apósom, testvérem és ked­ves rokonunk, DIANOVICS JÓZSEF augusztus 8-án 84 éves korában hir­telen elhunyt. Drága halottunkat augusztus 17-én, délután kettő óra­kor kísérjük utolsó útjára a pécsi központi temetőben. A gyászoló család. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy drága jó férjem, édesapánk, apó­sunk, nagyapánk és dédapánk, MAKAY JÁNOS 88 éves korában elhunyt. Hamvasz- tás előtti búcsúztatása augusztus 15-én, délután fél egy órakor lesz a pécsi központi temetőben. A gyá­szoló család. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett férjem, édesapánk, apó­som, nagypapánk, DR. SARLÓS MIHÁLY belgyógyász főorvos türelemmel viselt hosszú, súlyos be­tegsége után augusztus 8-án el­hunyt. Hamvasztás előtti búcsúztatá­sa augusztus 15-én 12 órakor lesz a pécsi központi temetőben. A gyá­szoló család. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett feleségem, drága jó édes­anyánk, nagymamánk, dédikénk és kedves rokonunk, MAGORI JÓZSEFNÉ Stocker Margit, 74 éves korában rövid szenvedés után elhunyt. Te­metése augusztus 15-én 2 órakor lesz a pécsi köztemetőben. A gyá­szoló család. Fájdalomtól megtört szívvel tuda­ton-, hoqy drága édesanyám, IGF'HAÜTH GYULANÉ Schneider Etelka 79 éves korában. 1983. július 26- án váratla*nul elhunyt. Hamvasztás u*áni búcsúztatása augusztus 15-én fél 3 órakor lesz a pécsi közteme­tőben. Gyászolják: fia, öccse, uno­kája, rokonsága és az ismerősök. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy MÉSZÖLY LÁSZLÓNÉ, volt borbálatelepi lakos, 68 éves korában elhunyt. Temetése augusz­tus 15-én fél 2 órakor lesz a pécsi köztemetőben. Gyászolja leánya, fia és unokái. Fájdalommal tudatjuk, hogy KUNOVSZKY ANDRÁSNÉ Major Terézia, életének 84. évében, augusztus 6-án elhunyt. Temetése augusztus 12-én 1 órakor lesz a pé­csi köztemetőben. A gyászoló csa­lád. KÖSZÖNET Hálás szívvel mondunk köszönetét mindazoknak, akik drága halottunk, HORVÁTH FERENCNÉ temetésén részt vettek, virágaikkal és részvétnyilvánításukkal fájdal­munkat enyhíteni igyekeztek. A gyá­szoló család. Köszönetét mondunk mindazoknak a kedves ismerősöknek és rokonok­nak, akik sípos József temetésén részt vettek, koszorúk és virágok küldésével fájdalmunkat eny­híteni igyekeztek. Külön mondunk köszönetét a MÉV, Szentlőrinci Költ- ségvetési üzem és a II. sz. Általá­nos Iskola dolgozóinak. A gyászoló család. Ezúton mondunk hálás szívvel kö­szönetét mindazoknak, akik szere­tett édesanyánk, nagymamánk, anyó­sunk, OZV. MAJOR LÁSZLÓNÉ temetésén megjelenésükkel, koszorúk, kai, virágokkal, őszinte együttérzé­sükkel fájdalmunkat enyhíteni igye­keztek. Hálás szívvel mondunk köszönetét mindazoknak, akik felejthetetlen drá­ga jó férjem, édesapánk, nagypa­pánk, apósunk, fiunk és kedves ro­konunk, MISLYENÁC FERENC temetésén részt vettek és fájdal­munkat enyhíteni igyekeztek. Külön köszönetét mondunk a város taná­csának, a BÉV lakatosüzemének, panelüzemének és valamennyi dol­gozójának, akik gyászunkban osz­toztak. A gyászoló család. Hálás szívvel mondunk köszönetét mindazoknak, akik szeretett férjem és testvérünk, KECSKÉS KÁROLY hamvasztás utáni búcsúztatásán részt vettek, koszorúkkal, virágokkal, rész. véttáviratok küldésével fájdalmun­kat enyhíteni igyekeztek. Külön mondunk köszönetét a Főügyészség, a Városi ügyészség, a Megyei és Városi Bíróság, a PIK Vállalat dol­gozóinak. Gyászoló felesége és testvérei. Hálás szívvel mondunk köszöne­tét mindazoknak, akik szeretett ha­lottunk, BOROCZ GYULÁNÉ temetésén részt vettek, koszorúk és virágok küldésével fájdalmunkat eny­híteni igyekeztek. A gyászoló csa­lád. Köszönetünket fejezzük ki mind­azoknak, akik TORMA SÁNDORNÉ temetésén részt vettek, ezzel is fáj­dalmunkat enyhíteni igyekeztek. A gyászoló család. Hálás szívvel mondunk köszöne­tét azoknak a kedves rokonoknak, barátoknak, ismerősöknek, szőlő­szomszédoknak, akik kedves halot­tunk, DALLOS JÓZSEF temetésén megjelentek és fájdal­munkat koszorúkkal, virágokkal eny­híteni igyekeztek. Külön köszönetét mondunk a komlói Anyagellátó Üzem, az István-aknai fatelep, a pécsszabolcsi varroda, és a Volán Vállalat dolgozóinak. A gyászoló család. Köszönetét mondunk mindazoknak, akik felejthetetlen halottunk, GÁL ISTVÁN gyászszertartásán megjelentek. Rész­vétükkel fájdalmunkat enyhíteni igye­keztek. A gyászoló család. Szőnyegeit, kárpitozott bútorát lakásán tisztí­tom. Modern technoló­gia, nyugati vegyszerek. Telefon: 23-920.__________ Bízza rám! Alkalmi munkáit pontosan elvég­zem. „Becsületes férfi” jeligére a Hunyadi úti hirdetőbe.________________ ön egyedül van? Mi többen vagyunk. Jöjjön hozzánk! Kapcsolat Társkereső Szolgálat, Budapest, Vásár u. 2. 1084. Telefon: 141-772. Közúti fuvarszámlák számfejtését, illetve el­lenőrzését vállalom. „Kisállomás” jeligére a Sallai utcai hirde­tőbe. Vidékieknek! Nyelvta­nítás .90,— Ft-tól havon­ta levelezéssel, ango­lul, németül, franciául, oroszul, olaszul, spa­nyolul, telefonetikusan (835-761). Doktor Far­kas, külföldi-diplomás szaktanár. 1149. Buda­pest, Tábornok u. hu­szonegy. Lépcsőház takarítást vállalok. „Tisztaság” jeligére a Sallai Utcai hirdetőbe. Építőmérnök 10 éves gyakorlattal, lakás­megoldással, állást ke­res, „Szerkezetépítő” jeligére a Sallai utcai hirdetőbe. Legelső vidéki vállalko­zás! Szabadidőpartner, élettárs, házasságköz­vetítés az egész ország területén. Kérje tájé­koztatónkat! Kapcsolat. 9700. Szombathely, Pf.: 283. Óvodáskorú gyerme­keit egyedül nevelő öz­vegy, fiatal gépésztech­nikus vállalkozásba be­társulna, vagy otthon végezhető bedolgozást vállalna. Műhely, gép­beállítás megoldható. Válaszokat: „Kötetle­nebb munkaidő — tisz­tes megélhetés” jeligé­re a Hunyadi úti hir­detőbe kérem. Dolgosokat felvesznek A PÉCSI Állami Gazdaság szent- kútpusztai állandó munkahellyel ser­téstenyésztőket (kocagondozókat) ke­res felvételre. Jelentkezni lehet sze­mélyesen Szentkútpusztán, az üzem­vezetőnél, illetve telefonon Nagyko- zár 7 számon. (2331) A PÉCSI Építőipari Szövetkezet pé­csi munkahelyeire felvesz: építőipa­ri gyakorlattal rendelkező teljesít- ményelszámolót, villanyszerelő, viz- vezetékszerelő, gázvezeték- és készü­lékszerelő, fűtésszerelő, kőműves, te­tőfedő (vízszigetelő) és bádogos, lakatos, festő-mázoló szakmunkáso­kat, valamint a szakmák mellé se­gédmunkásokat. Vidékieket meghatá­rozott útvonalon közlekedő autóbu­szainkkal naponta munkába és ha­zaszállítjuk. Jelentkezés: Pécs, Fel- szabadulás u. 16., bejárat a Tüs­késréti (Ipari) út felől. (236256) A MECSEK Tourist harkányi Dráva szállodájának éttermébe szakképzett szakácsot keres azonnali belépéssel. Jelentkezni lehet a helyszínen, vagy a hivatal monkaügyi csoportjánál (Pécs, Széchenyi tér 9.). (2352) JÓ kereseti lehetőséggel felveszünk asztalos szakmunkásokat, faipari be­tanított munkásokat, gyakorlott vil­lanyszerelőt, géplakatost, valamint segédmunkásokat. Pécsi Bútorgyár, Pécs, Somogyi Béla u. 6. sz. (2334) BELSŐ ellenőrt kereskedelmi vagy közgazdasági végzettséggel és mér­legképes tanfolyammal felveszünk. „Kereskedelem” jeligére a Hunyadi úti hirdetőbe. (2312) FELVESZÜNK gyakorlattal rendel­kező gyors- és gépírót. Jelentke­zés: Pécsi Cipőipari Szövetkezet, Madách Imre u. 10., személyzeti vezető. (236423) KÖZÉRDEKŰ Áramszünet lesz hálózatátépítés miatt augusztus hó 11-én és 12-én 8 órától 16 óráig Sásd, Gárdonyi és Jókai utcákban. A DÉDÁSZ bejelenti, hogy Pécs, PÉTÁV-telephelyen létesített ÉHTR- állomást és 10 kV-os kábelt 1983. augusztus 15-én üzembe helyezi. Jel­zett időponttól a szerkezetek és sze­relvények érintése tilos és életve­szélyes. A DÉDÁSZ bejelenti, hogy a Sik­lósi városrész 1/11/5. ütemen íétesí-. tett közvilágítás építését, befejezte, és azt 1983. augusztus 11-én üzembe helyezi. Jelzett időponttól a szerel­vények és szerkezetek érintése ti­los és életveszélyes.

Next

/
Oldalképek
Tartalom