Dunántúli Napló, 1983. június (40. évfolyam, 150-179. szám)

1983-06-10 / 159. szám

LAKAS-INCATLAN Elcserélném kertvárosi, másfél szobás, tanácsi, távfűtéses lakásom ki­sebb családi házra a város peremén vagy öröklakásra. „Kis ház” jeligére a Hunyadi úti hirdetőbe. Elcserélném háromszo­bás, komfortos családi házam nagy, gazdálko­dásra kiválóan alkal­mas telekkel és mellék- épületekkel, legalább 2 szobás, összkomfortos, tanácsj, lakásra. ,,Pécs­től 20 km” jeligére a Hunyadi úti hirdetőbe. Kisiparosnak különálló helyiség kiadó. Telefon: 17-286, 17 óra után. Belvárosi, háromszobas, összkomfortos, szövetke­zeti lakás fizetési ked­vezménnyel eladó. „Centrum” jeligére a Hunyadi úti hirdetőbe. Eladó a máriagyűdi út­tól 200 m-re 300 n-öl, észak—déli fekvésű sző­lő. Ugyanott egy három­szor négy m-es faház és egy ötéves, jó állapot­ban lévő japán kapáló­gép. Érdeklődni este 18 óra után: Hosszúhe­tény, Fő u. 44. _______ B alatonfenyvesi családi házat 498 m- területtel pécsire cserélnék. Tele­fon: 30-499.___________ M ecsekszentkút 52. sz. alatti ház, gyümölcsös­sel, . azonnal beköltöz­hetően eladó. Érdeklőd­ni hétköznap 17 óra után: Hímesháza, Pető­fi u. 13. _____________ A utójavító műhelyemet eladom vagy kiadom, esetleg munkaközösség vagy tsz, kisvállalat ré­szére. „Jól felszerelt” jeliqére a Hunyadi úti hirdetőbe.____________ S omogyhatvanban há­rom szoba, fürdőszo­bás családi ház, sok gazdasági épülettel, nagy szántóval eladó. Szigetvári, másfél vagy kétszobás csere is érde­kel. Érdeklődni szombat és vasárnap: Kossuth u. 64J___________________ Kertes h ázban, utcáról is külön bejáratú, 37 rx>J alapterületű, egy szoba, komfortos házrész el­adó. „Átépítés előtt vagy után” jeligére a Hunyadi úti hirdetőbe. Eladó másfél szobás, főzőfülkés házrész. Ér­deklődni: Várnai József, Pécs, Gyár u. 9.______ S zalántán 1000 n-öl szántóterület, házhely­nek. szép helyen, műút mellett, megosztva is, eladó. Érdeklődni a helyszínen: Szalánta, Barátság u. 15.________ Két szoba, összkomfor­tos, OTP-lakást elcse­rélnék kisebb családi házra, lehet komfortos is. Érdeklődni: Pécs, Eszék u. 49. Kőszegi (Kertváros)____________ B elvárosban lévő, jól jövedelmező vendéglátó üzletemet — családi ok­ból — sürgősen elad­nám, „Komoly vevő” jeligére a Hunyadi úti hirdetőbe. Kozármisíenyben (Pécs­től 7 km), műút mellett 200 négyszögöl lugas­szőlő, 1 szobás prés­házzal, pincével eladó. (95 000 Ft.) Víz van, villany megoldható. Ér­deklődni 17 óra után: Pécs, Regina u. 1., III. em. 10. (Kertvárosi lak­tanyánál.) Hétvégi* telek eladó! Érdeklődni: Közép-Dain- dol, Hegyhát 25. sz. Házhelyet vennék! Ér­deklődni, a 31-048-as te­lefonon. Vokányi szőlőhegyen 930 n-öl gyümölcsös — ebből kevés szőlő — lakható épülettel eladó. Érdeklődni': Pécs, Sirály u. 12. Telefon: 19-620. 306 n-öl, öreg szőlő, 20 db gyümölcsfával ol­csón eladó vagy gépko­csira cserélhető. „Pa­noráma” jeligére a Hu­nyadi úti hirdetőbe. Harkány, Petőfi u. 22. sz. kertes családi ház eladó, azonnal beköl­tözhető, két családnak is megfelelő. Háromszobás lakás el­adó, kp plusz OTP. Bánszki Pál, Enyezd u. 6., III. 12, ____________ P écs, Mária dűlő 36. szám alatt 380 n-öl szőlő, lakható épülettel eladó. Érdeklődni a helyszínen. Eladó beköltözhetően, magántulajdonú, 46 m:! nagyméretű szoba, kony­ha, fáskamra, szuterén- -és pincehasználattal. Kevés ráfordítással más­fél szoba összkomfort kialakítható, gáz meg­oldható. Pécs, Dr. Dok­tor Sándor u. 32., szom­bat-vasárnap du. 13—19 óráig lehet megnézni, esetleg ingatlant, kocsit beszámítok. Szigecsán. Eladó három és fél szobás, 74 m-’-es, össz­komfortos, szövetkezeti lakás, készpénz plusz OTP. Érdeklődni napon­ta: Farkas Mihály u. 22., II. 7., naponta 17.30 órától.________________ M álomi, 309 n-öl szőlő, meglévő pincével és 32 m--es épület építési engedélyével, a hozzá­való építési anyaggal együtt eladó. Érdeklőd­ni: Báthori u. 5. Pécs, harmadik kerület­ben, Úttörő u. felett 220 n-öl gyümölcsös, építkezőknek eladó. Ikerház építése is en­gedélyezett. Érdeklődni a 31-557-es telefonon 16—20 óráig. Eladó készpénzért 300 n-öl szőlő Bálicstetőn, Sziklás-dűlő sarok. Ér­deklődni szombat, va­sárnap. Jankó. Balatonmáriafürdőn egy félkész nyaraló e.-ladó. „Vízközeli” jeligére a Hunyadi úti hirdetőbe. Eladó Sarohin t. úton 2 szoba, összkomfortos, szövetkezeti lakás, kp + OTP. Érdeklődni 16-20 óráig. Egri Gyula u. 32. Orbán. ____________ 3 'j szobás, szövetkezeti lakás eladó, kp -f OTP. Majoros György, Pécs, Fazekas Mihály út 10., 3 12. Érdeklődni lehet este 18 óra után,_____ K istótfaluban, vasútállo­mástól 3 percre 1958- ban épült, 3 szoba, összkomfortos családi ház eladó. Érdeklődni a helyszínen: Bem apó u. 2.__________________ Kétszin tes hétvégi ház eladó, Mohács, Csele- pataknál. Érdeklődni le­het Komlón a 82-152-es telefonon, egész nap. Építési telek, ikerház építésére is alkalmas, gyümölcsössel és> szőlő­vel eladó. Mindennap érdeklődni du. 18 órá­tól : Pécs, Perczel u. 11 A., I. em. 6. Somlai. Szoba-konyha, fürdőszo­bás házrész eladó. Pécs, Sándor u. 13. Lengyel. Kétszobás, 54 m'-'-es. összkomfortos, szövetke­zeti lakás, kevés OTP- vel eladó. Ár: 10 000 Ft. m2. Érdeklődni: hét­köznap 18—20 óra között. Pollack M. út 8 A.. III. em. 11. Lukács._______ Siklóso n eladó 2 szo­ba, összkomfortos lakás, kp -4- OTP, Béke tér 9B„ fszt. 3.___________ Szigetváron, Széchenyi u. 92. sz. alatt 2 szobás házrész eladó. Vasas I. belterületén, Somogy utcában 1300 m- építési telek eladó. Érdeklődni: Pécs, Kert­város,„Anikó u. 14., Ml. em. 10. Kincse Miklós, du. 4 óra után. Mecsek-oldalban 2 szo­bás OTP-lakás eladó. „Március 21. tér” jel­igére a SaMai utcai hir­detőbe. Közép-Daindol 32-ben 460 n-öl, házhelynek való zártkert eladó. Ér­deklődni: Pósa L. u. 17-ben. 300 .n-ÖI telek víkend- területnek eladó.. Hava­si u. 6. Nagyárpád. Két családnak megfele­lő, kétszintes családi ház, manzárdépítési le­hetőséggel, hideg-me­leg vízzel és központi fűtéssel eladó vagy 1 lakásra + kp-ra cserél- hető. Patacs, Fő u. 70 1. Eladnám vagy elcserél­ném balatoni nyaraló­mat pécsi lakásra. Minden megoldás érde­kel. „Balatonmária" jeligére a Sállai utcai hirdetőbe. _____________ A szentkúti kúttól 100 méterre egy 270 n-öl gyümölcsös, gyümölcs­tárolóval és egy kilenc­éves, 1500-as Polski el­adó. Telefon: 18-431. Ér­deklődni öt óra után lehet. ______________ 3 4 m--es, belvárosi OTP- öröklakás eladó. Érdek­lődni a 16-782-es tele­fonszámon. 230 n-öl területen, 5 éves telepítésű szőlő, pince, présház felszere­léssel eladó, a villányi hegyen, szép kilátással. Csíki Ernő, Villány, Wesselényi u. 16., este 6 óra után. Pécshez közel 3 szoba, összkomfortos, új, csa­ládi ház, szuterénnal, nagy garázzsal, ipari árammal eladó. Egerág, Petőfi u. 40. Galló. Ér­dé k I ődni^ló^óraiJtán. Eladó szoba, konyha, előszobás házrész, kis udvarral és kerttel, pin­cével. Pécs, Alsóbalo- kány u. 65., jobboldali csengő._______________ 2 szobás lakásmegoldást keresek, 260 ezer kp- val, házrész is érdekel. „Június” jeligére a Sal- lai utcai hirdetőbe. Eladó 2 szobás (52 rn2, erkélyes), III. emeleti, szövetkezeti lakás Kert­városban. 460 000 -f- 110 000 OTP vagy elcse­rélném 2,5—3 szobásra. „Minden megoldás ér­dekel” jeligére a Sal- lai utcai hirdetőbe. Két szoba, összkomfor­tos, I. emeleti, szövet­kezeti lakásomat 1 szo­ba, összkomfortos, ta­nácsira cserélném. Le­het régi bérű is. Cím: Varga Györgyné, Pécs, Építők útja 19 B., I. 6. Pécsi, tanácsi, 65,5 négyzetméteres lakást cserélnék kisméretű, másfél szobás, szövetke­zeti lakásra vagy buda­pesti garzonra. „Zöld­övezet” jeligére a Sal- lai utcai hirdetőbe. 2 szoba, összkomfortos, szövetkezeti lakást el­cserélnénk 1 szobás, szövetkezetire vagy 1,5 szobás, tanácsira 4 kp. Más megoldás is érde­kel. „Szabadidőpark” jeligére a Sallai utcai hirdetőbe. Elcserélném pécsi laká­somat és balatoni, ker­tes nyaralómat pécsi családi házra. „Extra” jeligére a Sallai utcai hirdetőbe. Sürgősen eladó Gerde, Béke út 98. sz. alatti ház gazdálkodásra al­kalmas épületekkel és kertészkedésre alkalmas, nagy területtel. Szigetvaron, Lenin Itp. 3 3., III. 18. sz. alatt 2L-J szobás lakás 84-es beköltözéssel eladó. Bajai, tanácsi, 1 szo­bás, földszinti, összkom­fortos lakásomat elcse­rélném pécsi hasonló lakásra. Érdeklődni: 19-482-es, du.: 31-368-as telefonon. Garázs eladó Komarov Gimnázium alatt. Ér­deklődni 10-141-es tele­fonon. Elcserélném kertvárosi, 1,5 szobás, összkomfor­tos, tanácsi lakásomat pécsújhegyi, 2 szoba- konyhás lakásért. „Megegyezés” jeligére a Sallai utcai hirdetőbe. Kertvárosi, III. emeleti, 3 szobás, 64 m2-es la­kásomat elcserélném nagyobb lakásra, bővít­hető családi házra, házrészre. Minden meg­oldás érdekel. „Szövet­kezeti” jeligére a Sal­lai utcai hirdetőbe. Elcserélném kertvárosi, V. emeleti, másfél szo­bás, tanácsi lakásomat egyszobás, távfűtésesre. Uránváros előnyben. Ér­deklődni du.- 4-től. Né- methné. Melinda u. 65. ADAS — VÉTEL Lada 1200-as eladó. Ja­kab,* Pécs, Lengyel Gy. u. 1., 17 óra után. Epedarugás franciaágyak és kárpitozott garnitúrák készítése részletre is. Vajta kárpitos, Pécs, Déryné u. 11 Fiat 128-as eladó. Pécs, Melinda u. 17., II. 7. 1203-as Polski Fiat, új­szerű motorral, ugyanitt 412-es Moszkvics és Opel 1700-as eladó bontva. Komló, Ipari u. 10.__________________________ Zimmermann fehér pia­nínó, teljesen új, két fekete forgófotel, alig használt, eladó. Turbéki, Zsolt u. 3., II. 1. ______ E ladó olcsó áron két db 200 literes olajtar­tály (csappal ellátott), valamint 1 db LAMPART Walis és 1 db MEKALOR (mini) olajkályha. Vil­mos u. 7 2. Érdeklődni szombat, vasárnap és hétfőn 11—18 óra között. 350 cmn-es Jawa Velo- rex rokkant-motorkocsi eladó. 7800 Siklós, Fel- szabadulás u. 28., fszt. 1. Építők, figyelem! Kis és nagy mennyiségben tég­la eladó, szállítást is vállalom. Kifűrészelt szarufa, stafni, 8 m-ig, léc, deszka 8 m, vasge­renda. Légszeszgyár ut­ca alsó végén. Pécs, Pi­pacs utca 11. sz. Zastava és 850-es Fiat bontott alkatrészek el­adók. Fogaras u. 13. (400 ágyasnál)________ K erti traktor, 15 mázsa teherbírással vagy kerti traktor pótkocsival, be­tonkeverő, autófénye­zésre alkalmas kéthen- geres kompresszor, fém­vázas, nagy körfűrész eladó. Érdeklődni 16 óra után: Magyarszék, Kossuth L. u. 100 B. Simson S 50 NH kifo­gástalan állapotban el­adó. Érdeklődni: Pécs, Basamalom u. 37. Skoda Octávia Combi eladó. Újvilág u. 18. Propolisz akácméz, hite­les recept alapján el­készítve, kapható. Gál, Szentlőrinc, Erzsébet u. 2._________________ 5 0 db birka eladó. Ér­deklődni : Mohács, Bi­zony K. u. 31. Bontott, kisméretű tég­la, nagyobb mennyiség­ben is, léc, szarufa, vasúti sín eladó. Pécs, első kerület, Vörös Had­sereg út 35. Kiválóan szaporodó, nagy testű húsgalam­bok fiatalok, költőpá­rok, eladók. Madách u. 4,_________________ B őrdíszmű-ajándéktárgy kereskedésemet megnyi­tottam. Győré Józsefné, Kozármisleny, Munkácsy M. u. 45. Számlaképes iparosok jelentkezését várom. Műanyag zacskók, ta- sakok, szatyrok külön­böző méretben. Dombó­vár, Árpád u. 7. Diczhá- zi Istvánná. Vattacukorgép eladó. „Felszerelés” jeligére a Sallai utcai hirdetőbe. Hálószobabútor és toll­párna eladó. Komját A. u. 15. Zaporozsec, 2 éves mű­szakival eladó vagy Tra­bant Combira cserélhe­tő. Komló, Vörösmarty u. 39., fszt. 1., ugyanitt bontott alkatrészek is el­adók. Építkezők! Új tetőfa anyag eladó. Érdeklőd­ni: Pécs, Madarász V. u. 5., du. 4 órától. ZL-es Trabant „S" meg­kímélt állapotban el­adó. Cím: özv. Lukács Ferencné, Pécs, Kertvá­ros, Varsány u. 16., VII. em. Érdeklődni lehet este 18 óra után. Phönix pálma, 20 ágú, eladó. Pécs, Eszék u. 53., fszt. 2. Horváth. Eladó NSZK gyártmá­nyú inhaláló készülék, új, vámkezelt, asztmás és más betegnek. Antal Pál, Pécs, I., Frankel Leó u. 18., I. 1. _______ N agyképernyős, távsza­bályozós, originál Grundig színes televízió eladó. Telefon: 22-881, 18 óra után. VEGYES Kutyapanzió teljes ellá­tással. Kusztot. Kossuth L. u. 5. T 7-ES TAXIRENDELÉS, éjjel-nappal a 16-216-os telefonon. Kőművesmunkát vállalok július, augusztus, szep­temberi hónapokra. Te­lefon: 71-228 vagy 29-550. Redőny-, reluxakészí­tés! Dombóvári JEmil, 7626. Pécs, Újvilág u. 46. Teiefon; 28-342. Nedves épületek utóla­gos szigetelése, fúrás­sal, szakszerűen, közü- leteknek is. Garanciá­val, tízszázalékos en­gedmény. Amíg a kész­let tart. Telefon: 18-904. üveges kisiparos Pécs.Fülemüle u.55. 7634. Tel: 23-455 Családi házak.lakások.nya­ralók, teraszok mindennemű üvegezési munkái ****** HUNGAROPLAN hőszigetelő üveg! Qw« Értesítjük Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a REKORD MÉRLEGJAVlTÓ GMK Rácváros 3. sz. alól PÉCS, MALOM, FELSŐ U. 76. SZ. ALA KÖLTÖZÖTT. Légfütöberendezését megjavítja, felújítja Friedrich, Déryné u. 15. Telefon: 12-946. Varráshoz értő, gyors, precíz munkaerőt alkal­maznék szériamunkához. „Biztos kereset” jeligé­re a Hunyadi úti hirde­tőbe. Panelfúrás, lakberende­zési tárgyak felszerelé­se — szakszerűen. Meg­rendelhető a 28-094-es telefonon. Rockó. PÉCS HOLIDAYS, két hetes angol társalgási tanfolyam indul július 4-től. Diákoknak ked­vezmény. 22-513. PÉCS HOLIDAYS. ____________ F regoli 180 Ft, panelfú­rás, szögbelövés 4 Ft. Reluxa 4 szerelés ga­ranciával. Telefon: 31-583. KAPALÓGÉPEK, PERMETEZŐGÉPEK JAVÍTÁSA, SZÁLLÍTÁSSAL. Nyitva : hétfő kivételével 10-18 óráig. Telefon: 16-424, 15-17 óráig. Faragó Gábor technikus, Pécsudvard, Széchenyi u. 66. Lakatosmunkát rövid határidővel vállalok. „Pontos, 603” jeligére a Sallai utcai hirdetőbe. Wartburg főtengely ja­vítása, pontos centíro- zás, rövid határidő, hosszú garancia. Schmidt Róbert autó­szerelő, Pécs, Fürst S. út 4. (Merkur-kapuval szemben.)__________ S zakképzett, fiatal nő állást keres kereskedel­mi munkakörbe. „Ke­reskedelmi végzettség” jeligére a Sallai utcai hirdetőbe.____________ A UTÓVILLAMOSSÁGI • önindítók, 0 GENERÁTOROK, 0 GYÚJTÓS és egyéb 0 VILLAMOS BEREN­DEZÉSEK JAVÍTÁSA! 0 RÁDIÓ-, RIASZTÓ- BESZERELÉS, 0 MOTORKERÉKPÁR­VILLAMOSSÁG. Nyitva: 15—19 óráig, Kertváros, Bókái u. 26. A PÉCS-REMÉNYPUSZTAI TERMELŐSZÖVETKEZET baromfi- és galambfeldolgozó üzemébe nöS dolgozókat felvesz EGYMÜSZAKOS TERMELÉSHEZ. Bérezés megegyezés szerint. JELENTKEZÉS: Pécs-Reménypusztán, az üzemvezetőnél. (41 ■es autóbusz végállomása). A RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ I ■ui ü s o vt n b o ■_ KOSSUTH RÁDIÓ 8.27: Áilatorvostudomány és nép­gazdaság. 8.37: Vivaldi: Hat con­certo. ’9.31 : Száll az ének. 10.05: Hobbi Dominó. 10.35: Versek. 10.40: Népdalok. 11.00: Gondolat. A Rádió irodalmi lapja. 11.45: Ros­sini: Teli Vilmos — nyitány. 12.45: Hétvégi Panoráma. 14.02: Kórus­pódium. 14.33: Stöckigt: Caprice és variáció zongorára és fúvósze­nekarra. 15.05: Révkalauz. 15.35: Népi zene. 16.00: Mit üzen a Rá­dió. 16.35: Előadja a szerző. 17.05: Zenekari muzsika. 17.35: Házról — házra. 18.00: Sanzonfelvételekből. 19.15: Operaáriák. 19.36: Meny­asszonyaim. Hangjáték. 20.35: Ope­rettkedvelőknek. 21.30: Méregteme­tők. 22.30: Kapcsoljuk a 6-os stú­diót. Szabó Csilla zongorázik, a Tátrai vonósnégyes játszik. Kb. 23.30: Indulók. 0.10: Melódiakoktél. PETŐFI RÁDIÓ 8.05: Az izraelita felekezet ne­gyedórája. 8.35: Slágermúzeum. 10.00: Zenedélelött. 11.35: Táncze­nei koktél. 12.40: Népi muzsika. 13.15: Gyermekeknek: .14.00: A Pe­tőfi rádió zenedélutánja. 15.45: Joan Armstrading felvételeiből. 16.35: Jó utat. 17.30: ötödik se­besség. 18.35: Válogatott felvételek. 19.40: Nótakedvelőknek. 20.35: Iránytű. 21.35: Újdonságainkból. 22.15: Reformkori magyar dalok. 23.20: Zenés játékokból. HARMADIK MŰSOR 9.00: Operaegyüttesek. 9.57: Paul Tortelier (gordonka) szonáta-felvé­teleiből. 11.05: Zenekari muzsika. 13.07: Kabdebó Lóránt: A háború­nak vége lett. 13.17: Emlékezetes dzsesszhangversenyek. 14.00: Opera­részletek. 15.00: Költők testvérisége. 15.41: Pierre Boulez vezényel. 16.53: Hi-Figyelő. 17.30: Kapcsoljuk a Bartók Emlékház hangversenytermét. Kb. 18.35: Zenekari operarészletek. 19.05: Kodály: Székely keserves. 19.10: Barokk zene. 20.23: A King Crimson együttes összes albuma. — XI/7. rész. 21.11: Romantikus mes­terművek. 22.10: Opera-művészleme- zek. 23.08: Cimbalom-muzsika — magyar szerzők műveiből. PÉCSI RÁDIÓ 17.00: Hírek. 17.05: Zenés kíván­ságok. 17.25: Tamás Ervin jegyze­te. 17.30: Miskolczi Katalin orgo­nái. 17.40: Napelemek Barcsról. Dán Tibor riportja. 17.45: Ritmikus percek. 18.00: Hétvége. Szolgáltató magazin. Szerkesztő: Simon Márta. 18.25: Eszperantó nyelvű hírek. 18.30: Szerb-horvát nyelvű műsor: Hírek. — Meteorológiai visszapil­lantótükör. — A napozásról. Dr. Harasztia Zoltán előadása. — Hanglemeztárunk újdonságai. 19.00: Német nyelvű műsor: Hírek. — Kul­turális magazin: Falumúzeum Györ- könyben. Rei I József riportja. — Dalok, táncok. 19.30: Műsorzárás. MAGYAR TELEVÍZIÓ 8.00: Tévétorna. 8.05: Fizika. Ált. isk. 8. oszt. 9.00: Magyar iroda­lom. Ált. isk. alsó tagozat. 10.00: Élővilág. Ált. isk. 8. oszt. 10.30: Deltácska. 10.50: Képújság. 14.35: Deltácska — ism. 14.55: Magyar irodalom. 15.30: Fizika. 15.55: Élő-, világ. 16.27: Műsorismertetés. 16.30: Hírek. 16.35: Bolgár rövidfilmek: 1. Zaharij Zográf. Portré a 19. szá­zadi ikonfestőről. 2. Cseppkővilág. 17.15: öt perc meteorológia. 17.20: Képújság. 17.25: Keresztkérdés. 17.55: Reklám. 18.00: Kalendárium. Ismeretterjesztő magazin. 19.00: Rek­lám. 19.10: Tévétorna. 19.15: Esti mese — sz. 19.30: Tv-híradó. 20.00: Ki mit tud? — IV. elődöntő. 22.35: Tv-híradó 3. 22.45: Alphaville. Olasz —francia film. (14 éven felüliek­nek !) MÁSODIK MŰSOR 20.00: Műsori'smertetés. 20.01: Szoba, szép kilátással. NDK tévé­filmsorozat. — VI/6. rész: A len­gyelországi utazás. 21.20: Tv-hír­adó 2. 21.40: Periszkóp. A külpoli­tika szerkesztőség katonapolitikai műsora. 22.10: Pannónia Kupa nem­zetközi súlyemelőverseny. Közvetítés a Nemzeti Sportcsarnokból. 23.00: Képújság. JUGOSZLÁV TELEVÍZIÓ 16.30: Videooldalak. (Zg.) 16.40: Jugoszláv vízilabda-bajnokság. Kotor —Mladost — közvetítés. 17.00: Ma­gyar nyelvű tv-napló. (Bg.) 17.40: Hírek. (Zg.) 17.45: Zenei1 körhinta — tv-sorozat gyermekeknek. (Zg.) 18.15: Tv-naptár. (Zg.) 18.45: Tri­bün. 19.15: Rajzfilm. (Zg.) 19.21: Reklám. (Zg.) 19.27: Ma este. (Zg.) 19.30: Tv-naplá. 19.55: Reklám. (Zg.) 20.00: Filmsorozat. 20.55: Reklám. 21.00: Jó estét — könnyűzenei adás. (Zg.) 21.45: Tv-napló. 22.00: Pénte­ken 22-kor — kulturális mozaik. (Bg.) 22.30: Hírek. (Bg.) MÁSODIK MŰSOR 18.15: A kukorica az emberek táp­lálkozásában — művelődési adás. (Zg.) 18.45: Tudományos könyvek ki­rakata. (Zg.) 19.00: Tudományos be­szélgetések. (Zg.) 19.27: Ma este. (Zg.) 19.30: Tv-napló. 19.55: Rek­lám. (Zg.) 20.00: Ablak a zenei műhelyben — zenei magazin. 20.45: Zágrábi körkép. (Zg.) 21.00: Es küdtszék — dokumentumodás. (Bg.) 22.00: Reklám. (Zg.) 22.05: A pulai filmfesztivál 30 éve: Jugoszláv já­tékfilm. (Bg.) HALÁLOZÁS Fájó szívvel tudatjuk, hogy szere­tett feleségem, édesanyám, lányom, BALÁZS JÓZSEFNÉ Papp Éva türelemmel viselt, súlyos betegség­ben, 33 éves korában, elhunyt. Ham- vasztás utáni búcsúztatása június 13- án 12 órakor lesz a pécsi köztemető­ben. A gyászoló család. Az Egyesített Eü. Intézmények Nő és Gyermekvédelmi Intézetének dol­gozói mély megrendüléssel tudatják, hogy szeretett munkatársuk, BALÁZS JÓZSEFNÉ elhunyt. Temetése június 13-án 12 órakor lesz a pécsi központi temető­ben. Emlékét szívünkben megőrizzük. Végtelen fájdalommal és mély megrendüléssel tudatjuk, hogy forrón szeretett édesanyám, menyem, sógor­nőnk, testvérünk és kedves rokonunk, RÉSZ LÁSZLÓNÉ Milassi Irénke június 7-én, 35 éves korában, váratlanul itthagyott ben­nünket. Utolsó útjára június 14-én fél 4 órakor kísérjük a pécsi köztemető­ben. A gyászoló család. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett édesapánk, apósunk, nagy­apánk, dédipapánk, testvérem, sógo­runk és kedves rokonunk, REISZ BOLDIZSÁR, volt himesházi, hosszúhetényi lakos 72 éves korában elhunyt. Temetése június 15-én, szerdán fél 2 órakor lesz a pécsi köztemetőben. A gyá­szoló család. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett feleségem, drága édes­anyánk, nagymamánk, HORVATH SANDORNÉ Kárász Margit, volt szentlőrinci lakos június 5-én elhunyt. Temetése június 14-én 2 órakor lesz a szentlörinci te­metőben. A gyászoló család. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy drága jó férjem, édesapánk, apó­sunk, nagyapánk, dédapánk, IDŐS POZSGAI JÓZSEF 63 éves korában elhunyt. Temetése június 13-án, hétfőn fél 3 órakor lesz a pécsi köztemetőben. A gyászoló család. KÖSZÖNET Hálás szívvel mondunk köszönetét minden kedves rokonnak, ismerősnek és munkatársaknak, akik édesanyánk, RUMSZAUER ISTVANNÉ temetésén részt vettek, valamint rész- vétnyilvánitásukkal fájdalmunkat eny­híteni igyekeztek. A gyászoló család. Dolgozókat feluesznek A MECSEK-TOURIST pénzügyi osz­tálya felvételre keres képesített könyvelőt gépkönyvelői munkakör be­töltésére. Jelentkezés a pénzügyi osztály vezetőjénél: Pécs, Széchenyi tér 9., I. 114. (1713) A VILLAN Y-MECSEKALJAI Fór- gazdasági Kombinát központjába gyors- és gépírónőt keres felvételre. Jelentkezni lehet a személyzeti osz­tályvezetőnél: Pécs, István tér 12. (1771) 1 FÉRFI kőműves segédmunkást, valamint 1 férfi raktári dolgozót (anyagmozgatót) felveszünk. Jelent­kezni lehet: Kesztyű- és Bőrdíszmű­ipari Szövetkezet, Pécs, Munkácsy M. u. 10. (430611) A MECSEKI Erdő- és Fafeldolgozó Gazdaság vajszlói fűrészüzeme fel­vesz férfi munkaerőket segédmunkás­ként, akikből szalagfűrész- és kör­fűrész-kezelők lehetnek átképzés után. (1718) A MECSEKI Ércbányászati Vállalat kísérleti kutatási és automatizálási üzeme, Kővágószőiős, felvételre ke­res: esztergályost, maróst, mechani­kai műszerészt. Jelentkezni lehet: Kő­vágószőlős, munkaügyi csoport. Tele­fon: 15-777 46-os mellék. (236276) Köszönetét mondnunk mindazoknak a rokonoknak, ismerősöknek,, különö­sen a szalántai jóbarátoknak és is­merősöknek, akik kedves halottunk, SZTIPANOVICS DEZSŐ temetésén részt vettek és virágok, ko­szorúk küldésével fájdalmunkat eny­híteni igyekeztek. A gyászoló család. Hálás szívvel mondunk köszönetét a rokonoknak, barátoknak, ismerő­söknek, akik felejthetetlen halottunk, HAJNAL FERENC hamvait utolsó útján elkísérték, ko­szorúk, virágok küldésével őszinte együttérzésüket fejezték ki. Külön kö­szönetét mondunk a MÉV anyag- és áruforgalmi osztály dolgozóinak, a pártszervezetnek a meleghangú bú­csúztatásért, a Kesztyűgyár vezetői­nek és dolgozóinak, a házban lakók­nak, valamint a szőlőszomszédoknak. A gyászoló család. Hálás szívvel mondunk köszönetét mindazoknak a rokonoknak, jóbará­toknak, szomszédoknak, ismerősök­nek, akik felejthetetlen halottunk, ÖZV. WAGNER GYÖRGYNÉ, volt zalátai lakos temetésén megje­lentek, koszorúkkal, virágokkal mély fájdalmunkban osztoztak. A gyászoló Kecze család. Köszönetét mondunk mindazoknak a rokonoknak, jóbarátoknak, tiszte­lőknek, munkatársaknak, a ház lakói­nak, akik férjem, KOSZTOLÁNYI KAROLY elhunyta alkalmából táviratban, le­vélben, temetésén jelenlétükkel, vi­rágok küldésével fájdalmunkat enyhí­teni igyekeztek. A gyászoló család. Hálás szívvel mondunk köszönetét mindazoknak a rokonoknak, jóbará­toknak, szomszédoknak, ismerősök­nek, akik felejthetetlen halottunk, DÉNES ISTVÁN temetésén megjelentek, koszorúkkal, virágokkai mély fájdalmunkon enyhí­teni igyekeztek. Külön köszönet a lépcsőhöz lakóinak, a Gabonaipari Vállalat, a Zsolnay-gyár és a Pavi­lon dolgozóinak. A gyászoló család. Hálás szívvel mondunk köszönetét mindazoknak, akik szeretett halottunk, SÁPI JÁNOSNÉ temetésén részt vettek, koszorúk, vi­rágok, táviratok küldésével fájdal­munkat enyhíteni igyekeztek. Külön köszönetét mondunk a rokonoknak, jóbarátoknak, ismerősöknek, a ház lakóinak, szőlőszomszédoknak, a PIK dolgozóinak és szakszervezetének és a Xavér Szociális Otthon dolgozói­nak. A gyászoló család. FELVESZÜNK: kultúrost, kereseti le­hetőség munkaviszonytól függően. Idegenvezetői képesítéssel rendelke­zők előnyben. Konyhalányt, kereseti lehetőség munkaviszonytól függően 3203 Ft—4303 Ft-ig. Segédmunkást, ke­reseti lehetőség munkaviszonytól füg­gően 2033 Ft-3633 Ft-ig. Jelentkezés: MGTSZ üdülő Közös Vállalat, Har­kány, Járó József út 1. 7315. (1776) FELVÉTELRE keresünk gyakorlott, gépírni tudó pénzügyi adminisztrá­tort. ,,Pontos munkaerő” jeligére a Sallai utcai hirdetőbe. (433610) GÉPKOCSIVEZETŐI és karbantartói munkakörbe ,,D"-vizsgával rendelke­ző munkaerőt keresünk. „Pécsi mun­kahely" jeligére a Sallai utcai hir­detőbe. (236249) A „DÉL-ZSELIC” Mg. Termelőszö­vetkezet felvételt hirdet az alábbi munkakörökben: növénytermesztési ágazatvezető, feltétel: üzemmérnöki végzettség; műszaki vezető, feltétel: gépészmérnöki vagy üzemmérnöki végzettség; beosztott állattenyésztő, feltétel: állattenyésztő üzemmérnöki végzettség; gépmííhelyveze’.ő, felté­tel : üzemmérnöki vagy technikusi végzettség és 5 éves szakmai gya­korlat. Bérezés megegyezés szerint, lakást biztosítunk. Jelentkezni levél­ben vagy személyesen a termelőszö­vetkezet elnökénél. Cím: 7533 Hedre- hely, Szabadság u. 75. (236238) GYORS- és gépírót keresünk a Mecseki Erdő- és Fafeldolgozó Gazda­ság titkárságára. Jelentkezéseket Pécs, Rét u. 8., személyzeti osztályá­ra kérjük. (236282) GÉrKŐNYVELÖT gyakorlattal, ker­tészt részmunkaidős elfoglaltsággal felveszünk. Baranya megyei Tanács Gyógyszertári Központja, Pécs, Ürögi fasor 2 A. (1773) KÖZÉRDEKŰ Áramszünet lesz június hó 10, 11- én 7—16 h-ig Pellérd, Dózsa Gy. u., Vasút u., Ady u., Arany J. u., Rákó­czi u. Szabadság u., Jókai u., Iskola u., Kossuth u., valamint Pellérd szőlőhegy területén. Áramszünet lesz június 10-én 8-tól 16 óráig Pécsett, az Engels út, Ka­lapács u., Sarló u., Tünde u., Tor- da u., Újvilág u., Béla u., Kiss Er­nő u., Vöröskereszt u., Katalin u., Könyök u., Márton u., Ady Endre, Losonc, Törekvés, Hegyalja, Zerge u., Mező I. u., Zsigmond u. által határolt területen tr.-állomások kar­bantartása miatt. Áramszünet lesz június 10-én 8-tóJ 16 óráig Pécsett, a Rigó u., Fürj u., Gomba u. és a Basamalmi dülő-^ ben, valamint a Marx út, Mező I. u., Tátra u. által határolt terüle­ten. hálózatátépítés miatt. Metál-bállai egybekötött kert-meg­nyitó lesz SzentlŐrincen 11-én a Vasutas-klubban. A Delta együttes június 11-én Ki­rályegyházán, 12-én Csányoszrón ját­szik. MORRIS-buli 13-én a magyaregre- gyi strandon, 11-én Kisvaszaron. Pellérden 11-én bál lesz. Zene: FORMIX. Június 11-én Hosszúhetényben, 12- én Beremenden játszik a MINARET. Áramszünet lesz június 13—17-ig naponta 7—16 h-ig Pellérd, Dózsa Gy. u. és Vasút utcában. Eladó 1 db Ikarus 553 tip. 24 személyes autóbusz ÉRDEKLŐDNI: PÉCS, ZÓLYOM U. 2—4. (Szállítási üzem, Sashegyi Lajos)

Next

/
Oldalképek
Tartalom