Dunántúli Napló, 1983. május (40. évfolyam, 119-149. szám)

1983-05-21 / 139. szám

Beremenden 914 négy­szögöl ingatlan, házzal, gazdasági épületekkel eladó. Érdeklődni: 17— 19 óráig, Sport u. 26. Elcserélnénk 52 m2 OTP- lakásunkat 47-50 m2 mi­nimum komfortos lakás­ra, különbözette! -f OTP. Érdeklődni: Enyezd u. 30., II. 7. 15 óra után. ________________ 25 0—350 n-öl szőlő-gyü­mölcsös eladó, vagy gépkocsiért cserélhető. Pécs, Bálics u. 35. Harkány, Bartók B. u. 19. Csend társasüdülő­ben III. 1. sz. lakrész eladó. Megtekinthető ma és holnap 10—16 óráig.____________________ El adnám, vagy elcserél­ném Kozármisleny, Új­telep, Móra F. u. 59. szám alatti, 3 szobás, családi házam pécsi, 3 szobás, OTP-, vagy szövetkezeti lakásra. Ér- deklődni a helyszínen. Öröklakás eladó. Surá- nyi M. u. 25., fszt. 1. Budapesti, 110 négyzet- méteres, XII. kér., Vá­rosmajor melletti, I. emeleti, utcai, három­szobás, gázfűtésű, külön bejáratú, tanácsi társ­bérletemet elcserélném pécsi másfél, kétszobás szövetkezeti vagy örök­lakásra, esetleg tanácsi bérlakásra. Válaszokat: ,,Budai zöldövezet” jel­igére a Hunyadi úti hir­detőbe kérem. __________ El adó kétszintes (szin­tenként 60 m2-es), ga­rázzsal, műhellyel, fel­szerelt, manzárd beépít­hetőséggel rendelkező családi ház, Hévízen. (Árpád u. 8.) Érdeklőd­ni lehet: Schannonné, Hévíz, telefon: 13-481. Gyönyörű, panorámás helyen hétvégi ház, be­rendezéssel, és gondo­zott gyümölcsös, igé­nyesnek, készpénzért el­adó. ..Mecsekoldal—Bá- lics” jeligére a Hunya­di úti hirdetőbe. Eladó Bélaváron, a Sport u. 8. szám alatt kü­lönálló családi ház, szép környezetben. Két- szoba, konyha, kamra, üvegezett veranda, 1200 n-öl telek, szántó, gyü­mölcsös, szőlőlugas. Ér­deklődni lehet Pécsett, a Tolbuhin út 37., I. emelet 2., személyesen, egész nap, vagy levél­ben. A helyszínen, a szemben lévő szomszéd- nál. Irányár: 150 000 Ft. Eladó a Pécs, Kiss Jó­zsef u. felső végén, a Fenyves Szálló közelé­ben, 250 n-öles építési telek, kis hétvégi ház­zal, szőlővel, konyha­kerttel. Építhető rá egy­szintes, kétlakásos, táj- bo illő, családi ház. Megközelíthető a Tety- tye-dűlő felől is. Irány­ár: 750 000 Ft. Érdeklőd­ni: Pécs, Kalinyin u. 36., I. 8., vagy a 17-672- es telefonon. Eladók a Pécs, Kalinyin u. 36., I. 7. számú, másfél szobás, 41 m2­es, gázfűtéses, garázsos, és az I. 8. számú, két és fél szobás, 67 m2-es, gázfűtéses, garázsos, panorámás, OTP-örök- lakások, külön-külön is, de ősze is nyithatók. Ár: 12 000 Ft'm2. Érdeklőd­ni: a helyszínen, vagy a 17-672 sz. telefonon. 75 m2 alapterületű, há- romszoba-hallos, két er- kélyes, összkomfortos, öröklakás eladó. Pécs, Petőfi u. 70., I. 11. Te­lefon: 23-126. Radnóti M. u. 5 B., földszinti, 54 négyzetmé­teres szövetkezeti lakás eladó. Burek. Telefon: 22-647. ___________________ Cs okonyavisonta, fürdő­telep, Kismező u. 11. sz. alatti hétvégi ház el­adó. Érdeklődni lehet mindennap, 7557 So_ mogytarnóca, Alkotmány u. 11. sz. alatt.________ 30 0 000 Ft-tal, plusz OTP-átválialással lakás, megoldást keresek. „Jú­niusi beköltözés” jeligé­re a Hunyadi úti hirde­tőbe^_____________________ Vennék telket, nyaralót, félkészét is. Pécsi-tónál vagy Harkányban, kész­pénzért. „Fenyves” jel­igére a Hunyadi úti hir­detőbb__________________ 24 5 n-öl hétvégi ház épí­tésére engedélyezett szőlőterület eladó. Autóbusz, víz, villany van. Érdeklődni: Soós Ernő, 7624 Pécs, Alajos u. 12.___________________ Or fün nyaraló eladó. Érdeklődni: Pécs, Me. gye u. 12._____________ 800 n-öl szőlő-gyümöl­csös, épülettel, pincé­vel, teljes felszereléssel, Borbálatelepen eladó. Telefon: 22-244.__________ Pogányi • szőlőhegyen 570 n-öl, részben szán­tó, részben szőlő, ked­vezményesen eladó. Ér­deklődni lehet: Pogány, Móricz u. 11. sz. alatt. Első emeleti, másfél szobás, gázfűtéses örök­lakás, 47 m2-es alapte­rülettel, készpénzért plusz OTP-átvállalással eladó. Érdeklődni a heyszínen, 17 óra után: Pécs, Mártírok útja 26., I. 3.______________________ Ke ttő hold rét lábon eladó. Bánfa, 50. sz. Elcseréném Pécs-urán- városi, két külön bejá­ratú szobás, első eme­leti, összkomfortos, táv­fűtéses lakásom hason­lóra, vagy házrészre, az ország bármely terüle- tén. Telefon: 22-982. Eladom, vagy elcseré­lem kétszobás, össz­komfortos, belvárosi öröklakásom, hasonló két és fél-háromszobás- ra. „Szép környezet” jeligére a Hunyadi úti hirdetőbe, ________________ Ha rkány, Petőfi u. 22. számú, kertes, családi ház eladó, azonnal be­költözhető. Nyaralót be­számítok. Harkányhoz öt kilomé­terre hétvégi ház, 250 n-öl területtel, fele sző­lő, fele kert, közvetlen út mellett eladó. Vil­lany, víz van. Irányár: 420 ezer Ft, „Szép ter­més” jeligére a Hunya­di úti hirdetőbe. Háromszobás, családi ház, lakható melléképü­lettel eladó. Érdeklődni mindennap 15 órától: Barta Lajosné, Pellérd, Petőfi u. 32. Azonnali beköltözéssel, kétszobás, összkomfor­tos, szövetkezeti lakás eladó, kp. plusz OTP. Pécs, Sarohin tábornok u. 41., Vili. 24. 17 órá­tól, munkaszüneti na­pokon egész nap, má- lomi útelágazással szemben. Komló, Bajcsy-Zs. u. 18. sz. alatti ház eladó. Érdeklődni Majakovsz­kij u. 13., fszt. 1., du. 18 óra után. Belvárosi, kétszobás, összkomfortos, örökla­kásomat elcserélem bel­városi, családi házra. „Toldi M. u., földszint” jeligére a Hunyadi úti hirdetőbe. Üzlethelyiség átadó, vagy bérbeadó. „Kert­város” jeligére a Hu­nyadi úti hirdetőbe. Eladó kétszobás, 60 m2- es, OTP-lakás. Pécs, Dóra u. 5., I. 5.________ Má sfél szobás, komfor­tos, korszerűsített (hő­tárolós, villanyfűtéses) lakásomat elcserélném másfél szobás, komfor­tos, lehetőleg belvárosi lakásra, első emeletig, vagy liftesre Pécs III., Alpári Gyula u. 6. Bö- könyiné. Garázs eladó Mohó, csőn, a Terv utcai tömbbelsőben. Érdek­lődni B. ép., 11. ajtó. Mohács, Zrínyi u. 43. számú, ' négyszobás, összkomfortos, családi ház, melléképületekkel eladó. Érdeklődni na­ponta 16 órától. Csokonyavisontán, a für­dőhöz közel, 700 n-öl zártkert, hétéves termő szőlővel, 32 m2-es új épülettel, pincével, megosztással is eladó. Érdeklődni levélben vagy személyesen, Schán, Kaposvár, Füredi u. 7 C., I. 1., du 18 óra után._____________________ Me csek keleti oldalán 125 m2. összkomfortos, családi ház, nagy kert­tel eladó. „Új iker” jeligére a Hunyadi úti hirdetőbe.________________ El cserélném Alkotmány utcai, tanácsi, 71 m2-es, gázfűtéses, magasföld­szinti lakásomat, nagy­méretű, másfél szobás, esetleg kétszobás, össz­komfortos, tanácsira. Uránvárosban. „Meg­egyezünk” jeligére a Hunyadi úti hirdetőbe. Elcserélném két és fél szobás, külön nyíló, ta­nácsi, összkomfortos, második emeleti laká­som, nagyméretű, más­fél szobás, tanácsira. Érdeklődni a 23-131-es telefonon, vagy „Ga­rázs” jeligére a Hunya­di úti hirdetőbe._______ Az onnal beköltözhető kis családi ház. a belváros­ban, 3 szoba, konyha, mellékhelyiségek, ga­rázslehetőséggel, 400 ezer kp-ért eladó. Ugyanott használt heve- rők, szekrények. Megte­kintés: szombat és va­sárnap 8-18 óra között. Cím: Könyök u. 6. Televízió, „Elektron 24” és egy gömbölyű mosó­gép eladó. Rudas Já­nos, Móra F. u. 58. Eladó Középdeindol- hegyhát, 77. sz. alatt 400 n-ö! szőlő, présház­zal. Érdeklődni: a hely­színen, vagy hétközna­pokon 18—20 óráig, a 18-589-es telefonon. Városközpontban, 3 szo­bás. 63 m2-es, OTP-te- hermentes lakás, 84-es beköltözéssel eladó. 750 000. Telefon: 21-367. garázs 100 ezer, a ház alatt. Szoba, konyha, fürdő­szobás, télen is lakha­tó hétvégi ház, 500 n-öl szőlővel, konyhakerttel eladó. Érdeklődni: Pécs, Krisztina tér 7., III. em. 12. és Abaligeti út 10- ben. Megápoiásért középko­rú férfi távfűtéses, bel­városi szobát adna. Jó, ha van jogosítvány. Szí­ves jelentkezést lehe­tőleg „Egészségügyi” jeligére a Sallai utcai hirdetőbe várok. Elcserélnénk pécsi, 1,5 szobás, tanácsi és 2 szobás szövetkezeti la­kásainkat egy 3. szo­bás, tanácsira. Telefon: 23-788. Kétszoba-fürdőszobás, családi ház, kis kerttel eladó. Vókány, Ady E. u. 2._____________________ Sz entlőrinci szőlőhegyen eladó 270 n-öl szőlő, 150 n-öl gyümölcsös, lakható szobával, prés­ház, pince, teljes fel­szereléssel. Műút van. Bővebbet, Attila u. 18. sz,________________________ Harkány, Petőfi S. u. 98. sz. alatt eladó 3 szoba-összkomfortos, ugyanott egybefüggően 1,5 szoba-összkomfort és 15 m sertésól, házalap­ból kialakítva, 250 n-öl telekkel, beköltözhető­en. Irányár: 920 ezer. Ugyanott, Harkányhoz közel 400 n-öl, 6 éves, oportó szőlő, hétvégi ház, építési engedél­lyel eladó. Érdeklődni: mindennap ~17 óra után. Nagyobb családi házat kisebbre cserélnék, vagy eladó, lakáscserével. Bosnyák u. 7. __________ 43 5 n-öl telek építési engedéllyel, tervrajzzal, olcsón eladó. Víz, vil­lany van. Az Abaligeti úttól 2 percre. Érdek­lődni: Magyarürögi út 134. Egész nap._________ Cs erdi hegyen, szőlő, épülettel, 560 n-öl, be­kerítve, villany, víz, ha­láleset miatt eladó. Ér­deklődni: Szentlőrinc, Erzsébet u. 19. Gilicz­né._____________________ Si klós, Felszabadulás u. 56. sz. ház, üzlethelyi­séggel eladó. Érdeklőd­ni: Szűcs József, Pécs, Építők útja 15 B., II. 7. 16 óra után. Telefon: 18-517,____________________ 2 s zobás, családi ház eladó. Mecsekszentkút 4. Érdeklődni: Minden­nap^ _______________ Az onnal beköltözhetően eladó szoba-konyhás házrész. Pécs, Basama­lom út 7. sz.___________ Cs aládi ház eladó. Ol­csón, Gerde. Varjasi u. 18-ban. Érdeklődni: egész nap, Varjasi u. 5-ben.____________________ Há romszoba-hallos, 84 m2-es, öröklakás, beköl­tözhetően eladó. „Pető­fi u.” jeligére a Sallai utcai hirdetőbe.________ Há zhely, lebontható házrésszel eladó. Érdek­lődni: Magyarürögi út 134. sz. alatt. Egész nap. Budapest határában, Diósdon, 53 m2-es örök­lakás eladó. 10 000 Ft m2 + OTP-átvállalás­sal. Cím: 2049 Diósd, Bartók B. u. 3., dr. Ka­szab Piroska. Érdeklőd­ni: 20 óra után, 854-853, Bp., telefonon lehet. Szinteltolásos, nagy csa­ládi ház, összeköltözők- nek eladó. Pécs, Bor u. 75. sz.__________________ 47 m2-es, szövetkezeti lakásunkat 35 m2-es szö­vetkezetire cserélném, vagy novemberi beköl­tözéssel eladnám. Ga­rázscserével, csak urán­városban. Telefon: 28-460.____________________ Ba kttonmáriafürdő leg­szebb részén (Rákóczi u. 228. sz.) 165 n-öl. közművesített (betonút, villany, vízóra) telek el­adó, vagy értékkülön­bözettel társasüdülői lakrészre cserélném (Balatonföldvártól Siófo­kig^. Irányár: 220 ezer Ft. „Vízpart *83” jel­igére a Sallai utcai hirdetőbe. Szőkéd, Széchenyi u. 70., négyszoba-konyhás, fürdőszobás, családi ház, nagy gazdasági épülettel, 600 n-öl terü­leten eladó. Eladó Pellérden, reális áron, 350 n-öl szőlő, fe­le termő gyümölcsös. Hozzátartozik szoba- konyhás víkendház, több tárolóhelyiségek és fel­szerelés. Jó út, kocsi­beállás. Érdeklődni: Bank Pál, Pécs, Móré Fülöp u. 39. Este 5 óra után._____________________ Ga rázs kiadó. Lőtéren, Melinda utca. Bors, Fürst S. u. 7 B,________ El adó négyszobás, 122 m2-es alapterületű, kom­fortos, öröklakás, a Sza­badság úton, belvárosi, vagy kertvárosi, kétszo­bás. első emeleti, taná­csi bérlakás cseréjével. Érdeklődni: Pécsi 2. sz. ügyvédi Munkaközös­ségben, Pécs, Kossuth L. u. 22. Du. 4-6 óra között, HB. ADAS — VÉTEL Széllovas, 12 1, perc telj. Városi gázra, gázbojler, mosógép, centrifuga, villamos motor, táska, fényképnagyító, fény­képszárító, 30 x 40 cm, nagyító keret, filmhívás­hoz vörös üveg, 5 kg-os üllő eladó. Pécs, Petőfi u. 70., VI. 41. Telefon: 20-547, munkanapokon 17 óra után. ZN forgalmi rendszámú Trabant, Hycomat gép­kocsi — nemcsak igény- jogosultnak — eladó, 1986-ig vizsgáztatva. Ugyanitt egy Márffy- festmény is eladó. Tele­fon: 16-128, 15 órától. Epedarugős franciaágyak és kárpitozott garnitúrák készítése részletre is. Vajta kárpitos, Pécs, Déryné u. 11 Vattacukor-gépet ven­nék. Értesítést: „Ikarus” jeligére a Hunyadi úti hirdetőbe. 600-as szalagfűrészgép, meghajtásához 300-as, benzines Fürge motor és zártszelvényből készült Zsiguli Combi csomag­tartó, 220 V-os körfűrész eladó. Pécs, Gáspár u. 24. sz. ___________________ Fr issen műszakizott, el­sőkezes, 1200-as Lada eladó. Plisz Károly, Pécs, Ybl M. u. 7 3., telefon: 17-636. Könnyű kézikocsi, 1000 I olaj-, vagy víztartály eladó. Pécs-Nagyárpád, Kiss János u, 1 A.______ Fá ból készült, három­fiókos disznóól, újszerű állapotban eladó. Nagyváty, Kossuth u. 70. Vámkezelt SONY kazet­tás Deck eladó. Pécs, Jakabhegyi u. 6., IV. 4 2., 16—20 óráig. Grósz.___________________ Sü rgősen eladó MZ TS/125 mkp., teljesen új, alig használt álla­potban. Érdeklődni szombat-vasárnap, a 11-585-ös telefonon. Eladó egy 2,5 t, platós, Robur tgk., friss műsza­kival, Kertváros, Krisz­tina tér 15., fszt. 2. CP-s Trabant Combi, új műszakival eladó^ Ér­deklődni lehet Pécs, Zöldfa U/ 14. sz. Ko­vács. MZ 125-ös, egyéves mű­szakival reális árért el­adó. Érdeklődni egész nap Biró. Jakabhegyi u. 4. Irha- és szőrmebundák, kucsmák, gallérok nagy választékban kaphatók május 18—26-ig a tavaszi BNV területén. Balogh- né, szegedi szűcsmester­nél, a 24-es kisipari pa­vilonban. Kötőgépet vennék, 10Í00 vagy 10/120. „128” jel­igére a Hunyadi úti hir­detőbe^___________________ Vonóhoroggal, ZX-es Wartburg, hároméves műszaki vizsgával ^l- adó. Szentlőrinc, Arany J. u. 32. Kis-Tóth. Fájdalommentes fülbe- való-belövés, svájci ste­ril nemesfém-bevonatú fülbevalókkal, egész na- pon át. Sallai u. 36. Szigetcsépi dinnyepa­lánta, nagy mennyiség­ben, olcsón eladó. Cím: Koltai Pál, Felsőszent- márton, telefon: 26. Eladnám házi gyártmá­nyú, 50 LE-s kerti trakto­romat, levizsgáztatva, ekével, pótkocsival, me­chanikus hidraulikával. Érdeklődni: Pécsvárad, Rákóczi u. 3. ____________ El adó bontásból külön­böző építőanyag, ge­renda, szarufa, deszka, cserép, stb. Érdeklőd­ni: Pécs, Dobó I. u. 24. Telefon: 30-580._________ 16 NB lemeztetős kap­tárban 32 család méh eladó. Kovácshida, Mó­ric u. 27.________________ Sa nyo, egybeépített Hi­fi-torony hangfalakkal eladó. Görgey út 8. Új típusú fejőgép, tar­tozékokkal eladó. Fel- sőszentmárton, Szabad­ság u. 32. VEGYES KŐMŰVEST FELVESZEK. Jakab Gyula, Eszék u. 47. 18 óra után. Elveszett kuvasz ku­tyánk. Lord névre hall­gat. A becsületes meg­találó magas jutalom­ban részesül. Jernovits, Viímos u. 35. Telefon: 29-202. ____________________ Ön tödei munkában já­ratos segédmunkást fel­veszek. Újvári Antal öntő m. Pécs, Fürst S. u. 8. TETŐFEDÉST - JAVÍTÁST VÁLLALOK. Wolf László tetőfedő és kőműves önálló kisiparos. 7625 Pécs, Gáspár u. 24. Betonkeverő gép bérbe­adó — szállítással. Pécs, Gáspár u. 24. Igényes szülők elsős­másodikos gyermekét szeptembertől elsőrendű étkezéssel és korrepe­tálással vállalom. Tele­fon: 16-305, este. Fiatalember munkát vállalna kisiparosnál, „szabadidő” jeligére a Hunyadi úti hirdetőbe. Már befutott kisvállal­kozás, tárgyalóképes, gépírni tudó, reprezen­tatív külsejű titkárnőt felvesz „Lelkiismeretes” jeligére a Sallai utcai hirdetőbe. _______________ Tá rskereső iroda. Levél­cím: Pécs, 14. Pf.: 33. 7614._____________________ Id ős, beteges édes­anyám mellé, jó lelkű, idősebb hölgy személyé­ben gondozót keresek. Szükség esetén ottla- kással. „Nehéz egye­dül” jeligére a Sallai utcai hirdetőbe. Elveszett egy sodrott, arany nyaklánc május 7-én. Kérem a megta­lálóját, a Szalai u. 10 B., VI. em. 24. sz.-ba jutalom ellenében hoz­za vissza. A RÁDIÓ ÉS ■III Ü S KOSSUTH RÁDIÓ 8.30: Családi tükör. 9.03: Mit — hol — mikor — fíogyan? 9.18: Színes népi muzsika. 10.05: Volt, lesz. 12.30: Déli zeneparádé. 13.30: Kontinensek — szántóföldek. 14.15: Zenei anyanyelvűnk. 14.40: Irodal­mi Figyelő. 15.10: Új Zenei Újság. 16.00: 168 óra. 17.30: Évszázadok mesterművei. 18.45: A szü’őföld mu­zsikája. 19.45: Rádiószínház. 20.56: Haydn: D-dúr trió. 21.14: Vendég­ségben a Lakatos-családnál. 22.15: Európa hangversenytermeiből. 0.10: Melódiakoktél. PETŐFI RÁDIÓ 8.05: Tömegsportnap. 8.35: Ló- rúnd István kórusműveiből. 8.50: Tö­megsportnap. 9.10: Hétvége a Könyváruházban. 10.15: Tömegsport­nap. 10.35: Győztesek klubja. 11.05: A Swingle együttes felvételeiből. 1Tr20: Tömegsportnap. 11.35: Mozart- művek harmóniára. 12.00: Jó ebéd­hez szól a nóta. 12.50: Tömegsport- nöp. 13.04: „Vannak jelzőbálnák is . . . !” Rádiójáték. 14.00: Magun­kat ajánljuk. Kb. 15.20: Tömegsport­fórum. 15.59: A fekete ló legen­dája. 16.35: Slágerek mindenkinek. 18.35: Újdonságainkból. 18.55: Kör- kapcsolás. 20.05: Emlékezés Szász Péterre. 20.50: Gulyás László: Első szerelem. 21.04: A nyomorultak. 22.00: Slágermúzeum. 23.15: Dzsessz- lemezekből válogatva. HARMADIK MŰSOR 7.00: A szolnoki stúdió román nyelvű műsora. 7.30: A miskolci stú­dió szlovák nyelvű műsora. 8.11: Romantikus orgonamuzsika. 9.30: Operaegyüttesek. 10.25: Slágerlista. 11.00: Hangfelvételek felsőfokon. 12.40: Ravel-művek. 13.07: Lemez­börze helyett. 14.00: Közvetítés a Szegedi Nemzeti Színházból: Adás- ‘hiba. 14.48: Új Melódia-lemezeink­ből. 15.22: A mi Katink. Rádiójáték. 16.00: A barokk zene mesterei — hangverseny. 17.10: Romantikus kó­rusmüvekből. 17.30: Tip-top parádé. 18.00: Kritikusok fóruma. 18.10: Nép­zene sztereóban. 18.40: A magyar széppróza századai. 18.55: Fa a sziklafalon. Versek. 19.05: Mozart és Schubert műveiből. 20.01 : A King Crimson együttes összes albuma. 20.44: Hangverseny. 21.53': Új ka­marazene felvételeinkből. 22.23: Szükségem van rád. PÉCSI RÁDIÓ 8.00: Jó pihenést! A Pécsi Körzeti és Nemzetiségi Stúdió információs, szórakoztató magazinja. Szerb-hor- vát nyelvű műsor. 8.30: Német nyel­vű műsor. 9.00: Magyar műsor. Szer­kesztő-műsorvezető: Somogyvári Va­léria. 10.30: Műsorzárás. MAGYAR TELEVÍZIÓ 7.55: Tévétorna — ism., sz. 8.00: Aki mer, az nyer! — ism. 8.35: Me­séről mesére: 1. A csodakecske. Csehszlovák rajzfilm — sz. 2. Légi utazás. Lengyel rajzfilm — sz. 3. A falióra, melynek csak egy muta­tója volt. Csehszlovák rajzfilm. 9.00: Kuckó — sz. 9.30: Tau bá­csi. Csehszlovák filmsorozat. VI1/7. rész: Holnaptól nincs varázslat — sz. 10.00: Ferdinánd a szellemvas- úton. NDK bohócfilm — ism., sz. 10.25: A skarlát betű. Amerikai té­véfilmsorozat. IV, 3. rész: Boston, 1649. — ism., sz. 11.20: Nemzetközi diszkó. NSZK zenés film — ism., sz. 12.00: Képújság. 13.35: Csata fe­kete-fehérben. Sakkozz velünk ! 13.55: Állatkölykök. NSZK rövidfilmsorozat. XVIII 6. rész: Komoly szőrgomoly -— ism., sz. 14.00: Pályán maradni. Kispályás focivetélkedő. 15.00: Rek­lám. 15.10: A Himalája meghódí­tása. Francia filmsorozat. VI 4. rész: A legnehezebb utak — sz. 16.10: Hírek. 16.15: Cimbora — ism., sz. 17.05: Képújság. 17.10: Reklám. 17.20: Magyar tájak. Göcsej és vidéke — sz. 17.55: Diagnózis. Riportműsor. 18.10: Főzőcske — sz. 18.50: Rek­lám. 19.05:ldősebbek is elkezdhetik. Tévétorna — sz. 19.10: Esti mese — sz. 19.30: Tv-híradó — sz. 20.00: Vers — mindenkinek. Veress Miklós: Szerelmesének — sz. 20.05: Szom­bat esti filmkoktél. Egy úr az űr­ből. Magyarul beszélő amerikai film­sorozat. XIII'9. rész — sz. 20.30: Menő Manó. Olasz—angol rajzfilm­sorozat — sz. 20.35: Lady Audley titka. Magyarul beszélő NSZK tévé­film. 11/2. rész — sz. 21.50: Menő Manó. Olasz—angol rajzfilmsorozat — sz. 21.55: Egy világjáró viszontag­ságai. W. S. Maugham novellájá­nak tévéfilm-változata. Az ezredes felesége — sz. 22.20: A Tollaer Cranston jégrevű műsora. Kanadai für» — sz. 23.10: Kettős játék. Ma­gyarul beszélő angol tévéfilm — sz. 23,35: Tv-híradó 3. — sz. MÁSODIK MŰSOR 15.25: Iskolatévé: Francia nyelv — sz. 15.45: Röplabda-szabály ma­gyarázat a mai és a holnapi vá­logatott mérkőzések előtt — sz. 16.00: A magyarok elődeiről és a honfoglalásról. IX. 7. rész: Élet az új hazában — ism. 16.50: Illés Ár­pád. Portréfilm — ism., sz. 17.15: Joe Jackson, az esseni rockpalota 1983. április 16-i koncertjén. — I. rész — sz. 18.10: Reklám. 18.20: Színészmúzeum. Bajor Gizi — ism. 19.30: Tv-híradó — sz. 20.00: Ma­gyarország—NSZK. EB-selejtező férfi röplabda-mérkőzés, közvetítés Deb­recenből, felvételről — sz. 21.10: Tv-híradó — sz. 21.30: 1789. Fran­cia film a „Théatre de Splei” elő­adásában — sz. 23.55: Képújság. JUGOSZLÁV TELEVÍZIÓ 9.00: Tv-naptár. (Zg.) 9.10: Válo­gatás a Művelődési műsor adá­saiból. (Zg.) 10.00: Dokumentum­adás. (Zg.) 10.30: Hírek. (Zg.) 14.40: Hét tv-nap. 15.10: Hírek. (Zg.) 15.15: Tv-naptár. (Zg.) 15.25: Jugo­szláv labdarúgó-bajnokság. 16.15: Reklám. (Zg.) 16.30; Jugoszláv lab­darúgó-bajnokság. 18.30: A termé­szettel élni — dokumentumsorozat. 19.15: Rajzfilm. (Zg.) 19.27; Ma es­te. (Zg.) 19.30: Tv-napló. 19.55: Reklám. (Zg.) 20.00: Milyen zöld volt az én völgyem — amerikai játékfilm. (Zg.) 21.40: Reklám. (Zg.) 21.45: Tv-napló. 22.00: Ifjúsági fesz­tivál. — Subotica ’83. 23.30: Hírek. MÁSODIK MŰSOR 17.00: Ifjú nyelvészek ligája — adás gyerekeknek. 18.15: Rablók — drámasorozat. 19.00: Népi muzsi­ka. (Zg.) 19.27: Ma este. (Zg.) 19.30: Tv-napló. 19.55: Reklám. (Zg.) 20.00: Lola Novakiovic szórakoztatja önöket. 20.30: A vers ideje. (Zg.) 21.00: Reklám. (Zg.) 21.05: Hírek. (Zg.) 21.10: Ember és idő — do­kumentumadás. 21.40: Sportszornbat. 22.00: Külföldi dokumentumadás. HAZASSAG 55 éves, nyugdíjas, fa­luban gazdálkodó, egyedül élő, egyszerű nő, 60 évesig férfi leve­lét várja, aki a""falut kedveli, élettársamként boldog tudna lenni. „Talán még nem késő” jeigére a Hunyadi úti hirdetőbe. ________________ 26 170 magas, kisfiát egyedül nevelő, csinos, sokoldalú, középfokú végzettségű, jó anyagi­akkal rendelkező nő, megismerkedne jelle- mes, gyermekszerető férfival, házasság cél­jából. „Családcent­rikus” jeligére a Hunya­di úti hirdetőbe._______ 32 éves, tolókocsis fia­talember megértő társat keres házasság céljá­ból, 40 éves korig. Gyermek nem akadály. Családi ház, kocsi van. Leveleket „Nem do­hányzók előnyben 211” jeligére a soproni hir­detőbe, Lenin krt. 9. Középkorú, 162 cm ma­gas, dolgozó nő, uta­zást kedvelő, keresi 53 —60 éves korig, minden káros szenvedélytől mentes, magas, intelli? gens férfi ismeretségét házasság céljából. La­kás megoldható, „őszin­teség” jeligére a Sallai utcai hirdetőbe. _________ 26 174, fiatalember há­zasság céljából megis­merkedne 20—26 év kö­zötti lánnyal. Leveleket „Kapcsolat" jeligére a Sal’ai utcai hirdetőbe. 23 éves, 170 cm magas, fekete hajú lány, meg­ismerkedne házasság céljából jólszituált, uta­zást, zenét kedvelő fiú­val. „Tavaszi napfény” jeligére a Sallai utcai hirdetőbe. 19 164, csinosnak mon­dott, érettségizett, bar­na lány, megfelelő tár­saság hiányában, meg­ismerkedne korban hoz­záillő, jóképű, intelli­gens, józan életű fiú­val. Kölcsönös szimpá­tia . esetén házasság céljából. Kalandorok kíméljenek. Fényképes leveleket „Nem minden áron” jeligére a Sa’lai utcai hirdetőbe. 39 éves, 167 cm magas, barna, dolgozó nő, ko­moly alaptermészetű, megismerkedne hasonló adottságokkal férfival, 50 éves korig házasság céljából. „Lakás meg­oldható” jeligére a Sal­lai utcai hirdetőbe. 50 éves, kisiparos, kere­si korban hozzáillő, 36— 38 éves, elvált vagy öz­vegyasszony ismeretség gét házasság céljából. Falusiak előnyben, 8- 10 éves fiúgyermek nem akadály. Zenét, uta­zást kedve ő előnyben. „Peremváros” je'igére a Sallai utcai hirdetőbe. 37 173, fiatal férfi meg­ismerkedne megbízható, komoly, átlagos igényű lánnyal, vagy gyermek­telen, elvált asszonnyal házasság céljából. „Szegfű” jeligére a Sallai utcai hirdetőbe. 25 éves, széles érdeklő­dési körű férfi, megis­merkedne kimondottan csinos lánnyal. Kölcsö­nös szimpátia esetén házasság céljából. „Kéknefelejcs” jeligére a Sallai utcai hirde- tóbe. _____________ 44 éves, 165 cm magas, józan gondolkodású, csinos pedagógusnő tár­saság hiányában meg­ismerkedne 44—50 évesig, komoly, intelligens fér­fival, házasság céljá­ból. Kézzel írott levele­ket „Romantika” jeligé­re a Sallai utcai hirde­tőbe. 26 184, fiatal férfi, tár­saság hiányában keresi csinos, intel igens leány ismeretségét házasság céljából. Fényképes le­veleket várok. „Tavasz” jeligére a Sallai utcai hirdetőbe,________________ Falusi életet kedvelő, özvegy asszony megis­merkedne házasság cél­jából özvegy vagy el­vált férfival. Fényképes levelekre válaszolok. „Soha nem késő” je'­igére a Sallai utcai hirdetőbe. 60 éves, 180 cm magas, jó megjelenésű, magá­nyos, nem dohányzó, alkoholt nem fogyasztó, őszinte családszeretetre vágyó férfi korban hoz­záillő hölgy ismeretsé­gét keresi házasság céljából. Hobbim: sport, kirándulás. Vidé­kiek is jelentkezhetnek. „Adria” jeligére a Sal­lai utcai hirdetőbe. Dolgozókat felvesznek A VOLÁN 12. sz. Vállalat ipari üzeme hütőbádogost felvesz. A gya­korlati időtől függő személyi órabér 15—25,— Ft. Dolgozóink és család­tagjaiknak ingyenes, illetve kedvez­ményes utazást biztosítunk. Jelentke­zés: Pécs, Bacsó B. u. 4. (1526) BIZALMAS beosztású női hivatalse­gédet alkalmazunk. „Szervezet” jel­igére a Hunyadi úti hirdetőbe. (1558) A XIV. SZ. Autójavító Vállalat fel­vételre keres segédmunkásokat, be­tanított munkára nődolgozókat. Jelent­kezés a vállalat munkaügyi osztályán, Pécs, Bolgár Néphadsereg útja 33., II. emelet, 202. sz. szoba. (1565) AZ AUTŐKER pécsi üzletháza fel­vesz: autóalkatrész ismerettel, érett­ségivel, vagy szakképesítés nélkül női és férfi dolgozókat, áruösszeálli- tónak, eladónak. Érdeklődni: AUTÖ­KER. Pécs, Hengermalom u. 1. sz. (1561) KONYHA! és mosodai segédmun­kásnőket, ápolónőket, betegszállítót és takarítónőket felvesz a Megyei Gyermekkórház, Pécs, Nyár u. 8. (1560) A DÉLKÖ komlói kőbánya üzemé­hez felveszünk: villanyszerelőket, he­gesztőket, lakatosokat, gépkezelőket. Jelentkezni lehet: kőbánya üzemi munkaügyön. A DÉLKÖ bükkösdi kőbányájához felveszünk: motorszerelőt, gépszere­lőt és kotrógépészeket. Jelentkezni lehet a bánya vezetőjénél. (1485) CSERKÚT! MEZŐGÉP Vállalat Trözsgyára felvételre keres: forgá­csoló szakmunkásokat ötéves gya­korlattal, lakatos, lakatos-hegesztő és hegesztő szakmunkásokat. Jó ke­reseti lehetőség. Jelentkezni lehet a vállalat munkaügyi osztályán. Te­lefon: 10-822. (1352) A DÉL-DUNÁNTÚLI TÜZÉP Vállalat 1. számú pécsi telepe szakképesítés­sel rendelkező pénztárosokat felvesz. Jelentkezés a telep vezetőjénél, Pécs, Megyeri út 64. (1559) VITAV építésvezetősége kizárólag pécsi munkahelyre felvesz: fűtéssze­relő, vízvezeték-szerelő és villanysze­relő szakmunkásokat, valamint kubikos és segédmunkásokat. Jelentkezés Hőerőmű, főporta vagy a 14-644 22- 93 mell. telefonon. (1385) FAKITERMELŐ vállalkozókat kere­sünk tartós foglalkoztatásra. Dráva- menti Fagazdasági Társaság, Barcs, Béke u. 1. Telefon: 323. Telex: 13-215. (1453) KATONAVISELT férfiakat heti 36 órás munkaidőben, betanított mun­kára felveszünk. Akkumulátor és .szá­razelemgyár pécsi szerviztelepe, Pécs, Megyeri út 65. (1500) KÖZÉRDEKŰ A Bóbita Bábszínház nyári szünet előtti utolsó előadása. Szerdán, má­jus 25-én 15 órakor a Bóbita Báb­színházban. Műsoron: Aladdin cso­dalámpája (Déryné u. 18.). Táncosokat és táncosnőket keresünk színházi gyakorlattal 1983. szeptember 1-től éves szerződésre. Vidékieknek lakást biztosítunk. Jelentkezés részle­tes önéletrajzzal: Maxim Varieté 1072 Budapest, Akácfa u. 3. A jelent­kezést levélben kérjük. Május 23-án este fél 8 órakor a Székesegyházban ORGONAESTET ren­dez az Országos Filharmónia. Köz­reműködik: HÓLLAI KERESZTÉLY és a PÉCSI PALISTRINA KÓRUS. Jegyek még válthatók a Filharmóniánál. A hangversenyre az Orgona—zongora bérletek érvényesek! Áramszünet lesz május 27-ig napon­ta 7—16 óráig Vasas, Bencze J. u. Porcsin u., Bethlen G. u., A u., B u„ C u., D u., Legény u., Fenyő u., Iskola köz által határolt területen. A PANNÓNIA SÖRGYÁR felvesz minimum ötéves gyakorlattal rendelkező gépkocsivezetőket C és E vizsgával Felvételt hirdetünk 1 faipari technikus részére GYÁRTÁSELÖKÉSZÍTÖ MUNKAKÖRBE. Bérezés a Kollektív Szerződés szerint. JELENTKEZNI LEHET: SZÉK- ÉS KÁRPITOSIPARI VÁLLALAT, SIKLÓSI GYÁRA. Munkaügy. Siklós, Ipartelep u. 2. ADK 63—2 PANTHER darura kezelőt jó kereseti lehetőséggel felveszünk ÉPÍTŐIPARI SZÖVETKEZET, PÉCSVÁRAD ÉPÍTÖANYAGIPARI TELEPÜNKÖN fehér cement korlátlan mennyiségben vásárolhatá ÉPÍTŐIPARI SZÖVETKEZET, PÉCSVÁRAD

Next

/
Oldalképek
Tartalom