Dunántúli Napló, 1983. május (40. évfolyam, 119-149. szám)

1983-05-20 / 138. szám

LAKÁS-INGATLAN Bálics-tető 52. sz. alatt, Rostás féle szőlő­ből, 300 n-öl szőlő és gyümölcsös eladó. Ér­deklődni: második ke. rület, István u. 4. szám. Eladó másfél szoba, konyha, éléskamra, für­dőfülkéből álló házrész (kis kerttel). Pécs, Endre u. 5. Tóth György. Érdeklődni: szombat-va­sárnap. 54 négyzetméteres, két­szobás, összkomfortos szövetkezeti lakásomat családi házra cserél­ném. „Minden megoldás érdekel” jeligére a Hu­nyadi úti hirdetőbe. Orfűn nyaraló eladó. Érdeklődni^ P^cs, Me. gye u. 12. 245 n-öl hétvégi házépí­tésére engedélyezett szőlőterület eladó. Autóbusz, víz, villany van. Érdeklődni: Soós Ernő, 7624 Pécs, Alajos u. 12.__________________ Vennék telket, nyaralót, félkészét is. Pécsi-tónál vagy Harkányban, kész­pénzért. ,,Fenyves” jel­igére a Hunyadi úti hir­detőbe. Elcserélném másfél szó. bás, Mezőszél utcai szö­vetkezeti lakásom, két és fél szobásra. „Kész­pénzben fizetek” jeligé­re a Hunyadi úti hirde­tőbe. ___________________ 30 0 000 Ft-tal, plusz OTP-átvállalással lakás, megoldást keresek. „Jú­niusi beköltözés” jeligé­re a Hunyadi úti hirde­tőbe^___________________ Cso konyavisonta, fürdő­telep, Kismező u. 11. sz. alatti hétvégi ház el­adó. Érdeklődni lehet mindennap, 7557 So. mogytarnóca, Alkotmány u. 11. sz. alatt. Zsibót szőlőhegyen, kö­ves út mellett, 230 n-öl lugasszőlő, 230 n-öl szántó, szőlőtelepítésre előkészítve, eladó. Ugyanitt különböző mé­retű ' szüretelőkádak, szőlődaráló, 160 literes szőlőprés eladó. Érdek­lődni: Szigetvár, Kár­pátok u. 16.___________ Ré gi vízimalom eladó. Gazdálkodásra, állattar­tásra alkalmas. Érdek­lődni: 31-878-as telefo­non^___________________ Kaposszekc ső szőlőhe­gyen, Dombóvártól 3 km-re, csónakázó tótól 1 km-re, 200 n-öl zártkert, áron alul eladó. Egyed Gyula, Dombóvár, Bem u. 4.___________________ 200 000 Ft készpénzzel, plusz OTP-átvállalással lakásmegoldást keresek. Minden megoldás érdé. kel. „Nyári költözés” jeligére a Hunyadi úti hirdetőbe.______________ Ez er négyszögöl szőlő, megosztva is, teljes fel­szereléssel, betegség miatt eladó. Vasas-Ke- rékhegy legszebb ré­szén. Építési lehetőség, víz, villany van. Fischer, Vasas, Bethlen Gábor u. 10.____________ Fiatal szőlő eladó. Keszü, Petőfi u. 23. Szederkény központjá­ban, kétszintes, központ ti fűtéses, garázsos, új ház, gazdálkodásra al­kalmas területtel, nagy melléképülettel eladó. Érdeklődni: Szederkény, Felszabadulás u. 15 A. Eladó Pécsvárad belte­rületén, 1550 n-öl terü­let, melyből 800 n-öl szőlő, pince, présház, felszereléssel együtt. Víz, villany van. Érdek­lődni: Pécs, Mecsek u. 7. sz., II. emelet, Bene­dek — mindennap este 19 óra után.___________ 263 n-öl lugasszőlő, épülettel, teljes felsze­reléssel eladó. Víz, vil­lany van. „ürögi határ­út” jeligére a Hunyadi úti hirdetőbe. Háromszobás, szövetke­zeti lakás eladó Kert­városban. OTP plusz kp. Sarohin t. út 68., IV. 10. Málomi szőlőhegyen, 135 n-öl szőlő, 30 négyzet- méter lakható épület, plusz szuterén, fennma­radási engedéllyel el­adó vagy pécsi lakásra cserélhető, amire ráfi­zetek. Kút, villany van. „Panoráma” jeligére a Hunyadi úti hirdetőbe. Nagypeterdi szőlőhe­gyen, jó állapotban lévő 270 n-öl szőlő, gyü­mölcsfákkal eladó. Kö­ves út, villany a közel­ben. Érdeklődni: Pécs, Rókusalja 18. sz. alatt. Elcserélném kétszoba összkomfortos, házfel­ügyelői és egy másfél szoba összkomfortos, ta­nácsi, Kertvárosban lévő lakásokat, két család­nak megfelelő családi házért. „Június” jeligé­re a Hunyadi úti hirde­tőbe. Eladnám vagy elcserél­ném az ürögi határúton lévő, kétszoba, konyha, fürdőszobás, lakható épületemet, 570 n-öl, gazdálkodásra alkalmas területtel. „Tücsök” jel­igére a Hunyadi úti hir­detőbe. Kettő tanácsi lakásai­mat (három- és kétszo­bás) vagy egy szövetke­zeti és egy tanácsi la­kást (mindkettő kétszo­bás) cserélnék két csa­ládnak megfelelő szö­vetkezeti, OTP-, vagy későbbiekben megvásá­rolható tanácsi lakásra, esetleg családi házra. Telefon: 22-235. ________ Pécs, G aray u. 34. sz. alatti, 3 szobás, össz­komfortos, kertes családi ház garázzsal, beköltöz­hetően eladó. Megte­kinthető csak szomba­tonként, délután 5—8 óráig. Üzlethelyiséget bérel­nék. „Júniusi kezdettel” jeligére a Sa Mai utcai hirdetőbe. Életjáradékot adnék vagy kp-ért vennék ker­tes házat, építési telket. „Pécs” jeligére a Sál­lá i utcai hirdetőbe. Petőfi utcai üzletsor kö­zelében, udvari, üzlet­nek, irodának alkalmas, 15 négyzetméter alapte­rületű helyiség kiadó. „Telefon van” jeligére a Sallai utcai hirdetőbe. Budapest határában, Diósdon, 53 m2-es örök­lakás eladó. 10 000 Ft/m2 -f- OTP-átvállalás­sal. Cím: 2049 Diósd, Bartók B. u. 3., dr. Ka­szab Piroska. Érdeklőd­ni: 20 óra után, 854-853, Bp., telefonon lehet. Mohácsi szőlőhegyen, paprikamalomnál, há­romszobás családi ház, 300 n-öl kerttel, garázs- zsal, gazdasági épüle­tekkel eladó. 709. szám, Sasvári. Vennék nagyméretű, 1,5 szobás lakást. „Minden megoldás érdekel” jel­igére a Sallai utcai hir­detőbe. ________________ Ela dnám belvárosi, 70 négyzetméteres, földszin­ti, gázfűtéses öröklaká­somat. „Gitta" jeligére a Sallai utcai hirdetőbe. Eladó 63 négyzetméteres OTP-öröklakás, kp + OTP-átvállalással. Ér­deklődni: Pécs, Olga u. 9., VI. em. 18. ajtó. Családi ház eladó. Két családnak is megfelel. 1 lakást, szövetkezetit beszámítunk, plusz kp. Érdeklődni: este 7—8 óráig, Pécs, Megyeri út 36. sz. Elcserélném belvárosi, 70 négyzetméteres, 2,5 szobás, földszinti örök­lakásomat kevés OTP- vel, 1,5 szobás tanácsi, távfűtéses lakásra. ,,219-es” jeligére a Sal­lai utcai hirdetőbe. 4 szoba összkomfortos családi ház eladó. Po­gány, Rákóczi u. 26. Pécsett, a Sallai utca 29-ben, tatarozásra szo­ruló udvari, kétszoba konyha, fürdőszobás la­kás, pincével és mellék- helyiségekkel, beköltöz­hetően eladó. Érdeklőd- ni a helyszínen._______ Be fejezés előtt álló ga­rázs a Hermann Ottó utcában eladó. (Jurisics Miklós és Asztalos Já­nos u. között.) Érdeklőd­ni: Asztalos János u. 27. Soós. Egy nagyszoba, konyha, udvari házrészt elcserél­nék egyszoba konyhás kis házért, kis kert szük­séges. ,,,111. kerület” jeligére a Sallai utcai hirdetőbe. Pécshez közel, Bodán, 600 n-öl szőlő, pince, felszereléssel, présház szobával, 2000 n-öl szán­tóval eladó. Autóval a helyszínig lehet menni. Érdeklődni: Banizs Jó­zsef, Zrínyi út 1. sz. Hirden, 1000 négyzetmé­teres zártkert, panorá­más kilátással eladó. Jelige: „Zártkert”, a békéscsabai hirdetőbe. Nyaraló eladó Balaton- máriafürdőn, 219 n-öl te­rületen, 54 négyzetméter alapterületű, manzardos, loggiás, hideg-meleg vi­zes új épület. Különálló nagy garázs, jól termő gyümölcsfák. Irányár: 900 000. Érdeklődni: „Szép környezet” jeligé­re a Sallai utcai hirde­tőbe. Házhely eladó. Beépít­hető, 231 n-öl. Buszmeg­álló előtt. Nagy-Daindol 38. Kurdi. Garzont bérelnénk hosz- szabb időre. „2 fiatal óvónő” jeligére a Sallai utcai hirdetőbe. Kétlakásos családi ház eladó, illetve elcserél­hető kisebb családi ház­ra vagy 2,5—3 szobás la­kásra. Telefon: 29-444. Szőlő-gyümölcsös munká­ra, állandó jelleggel, munkást keresek. Szál­lást, kosztot, szükség esetén biztosítok. Cím: Csend u. 4.____________ Szé p fekvésű, beépíthe­tő telek eladó, Bálics u. 73/A. sz. alatt. Érdek­lődni: helyben.________ Az onnal beköltözhető kis családi ház, a belváros­ban, 3 szoba, konyha, mellékhelyiségek, ga­rázslehetőséggel, 400 ezer kp-ért eladó. Ugyanott használt heve- rők, szekrények. Megte­kintés: szombat és va­sárnap 8—18 óra között. Cím: Könyök u. 6. Dombóvári, 2 szobás, félkomfortos tanácsi la­kást cserélnék, esetleg kisebb pécsi tanácsira. „57 négyzetméter -f- kert” jeligére a Sallai utcai hirdetőbe. ADÁS — VÉTEL EpedaruqAs franciaágvak is kárpitozott garnitúrák készítése részletre is. Vajta kárpitos, Pécs, Déryné u. 11 PJ frsz., 1200-as, korall- színű Lada eladó. Ér­deklődni az esti órák­ban, a 31-389-es telefo­non lehet. Hidraulikus motorkieme­lő eladó. Keszü, Petőfi u. 23. LADA AUTÓSBOLT NYÍLT. Hétfőtől péntekig, 8—18 óráig. Telefon: 11-695 Tolbuhin út 110. Építők, figyelem! Eladó tégla, kis cserép, kifű­részelt szarufa, deszka, léc, gerenda. Légszesz­gyár u. alsó vége. Pécs, Pipacs utca 11. Négy és fél éves Tra­bant, 53 000 km-rel el­adó. Berkesd, Alkot­mány u. 23. Telefon 16 óra után: Berkesd 3. Dobermann kölykök el­adók. Fedeztetést válla­lok. Boldizsár, Pellérd. Telefon: 73-067. Olcsón eladó vagy ki­sebbre (220 voltosra) cserélhető nagy teljesít­ményű, háromfázisú, hétlépcsős szivattyú. Ke­resek fóliatartót és Pécs környékén érett istálló­trágyát. Vén László, Pécs, Endresz György u. 26. sz. _________________ PU-s frsz. Trabant Spe­cial 601-es eladó. Szent- lőrinc, Arany J. u. 32- Kis Tóth Zoltán. Vattacukor-gépet ven­nék. Értesítést: „Ikarus” jeligére a Hunyadi úti hirdetőbe. CIPŐSZEKRÉNYES és SIMA ELŐSZOBAFALAK minden színben és mé­retben kaphatók. Vidék­re is kiszállítva I Doktor Sándor u. 7. ZC-s, 1300-as Lada el­adó. Érdeklődni: Halász u. 7., 16 óra után. 600-as szalagfűrészgép, meghajtásához 300-as, benzines Fürge motor és zártszelvényből készült Zsiguli Combi csomag­tartó, 220 V-os körfűrész eladó. Pécs, Gáspár u. 24. sz. __________ Egyéves lengyel lakóko­csi új állapotban eladó. Űjpetre, Kossuth u. 105. Építők, figyelem! Bon­tásból származó anya­gok, leszállított árban eladók. Tégla, cserép, léc, 1—10 m-ig szarufa, deszka, 40x40 cm járda­lap, 3 szárnyas redőnyös ablakok, kifűrészelt staf- ni, ajtók. Pécs-Málom, Alsó út 14. Hároméves Trabant Combi vonóhoroggal, ol­csón eladó. Cím: Előre u. 1/A., 16 óra után. Audi—100 I 1600-as, há­roméves, takarékos sze­mélygépkocsi igényesnek eladó. Telefon: 22-298. Kitűnő, NSZK vérvonalú szukától, kitűnő, I., II., III. minősítésű, kétszer tenyésztésre javasolt kantól német juhász kölykök, sporttársi áron eladók. Kalina Péter, Siklós, Szabadság u. 20. Trabantot vagy 126-os P. Fiatot vennék, 6—8 évesig, kp -f- részletre. „Pontos fizető” jeligére a Sallai utcai hirdetőbe. Eladó bontásból eredő, 6 db, 180x170-es ablak, 6 m-es vasgerendák, horganyzott, 6 m-es csö­vek. Érdeklődni 18 óra után, Pannónia u. 9., Kertváros. Német juhász kölykök, kitűnő, tenyésztésre ja­vasolt, diszpláziamentes szülőktől, fültetováltan, sporttársi feltételekkel eladók. Pécs, Kővirág u. 17. Telefon: 17-386. Autósok, figyelem! Sző- nyeggarnitúra, üléshuzat minden típushoz kapha­tó. Komló, Fürst S. u. 1/A.____________________ 2 és fél éves, sárga sod­rott hasas kanca eladó. Véménd, Rákóczi u. 25. Orsós Mihály. Krizantém, gyökeres dug­ványok, mindszenti, nagyvirágú, fehér, törpe Blanche Poitevine, 2,50 forint. Szállít: Szűcs vi­rágkertészete, 5400 Me­zőtúr, Munkás u. 13. Komló, nyúlfarm eladó nagy területtel. Érdek­lődni: Dávidföld, Ifjú­ság u. 44. Eladó nagy teljesítmé­nyű búvárszivattyú. Ér­deklődni: Szava: Kos­suth L. u. 39. Díszes Zsolnay cserép­kályha, olcsón eladó. Hegyalja u. 122. 17 óra után. 127-es Fiat, Hoffmann tí­pusú centirozó és futó- mű-beállító eladó. Pécs, Bor u. 29. Nyomógombos, 32 prog- ramos telefon és mikro­hullámú grillsütő eladó. Érdeklődni: 29-501 tele­fonon, 18 óra után. Trabant Limousine, PG-s, 60 000 km-rel eladó. Mo­hács, Kálvin u. 4. Szabó. MB 1000-es Skoda, üzemképes, egyben vagy bontva eladó. Ér­deklődni szombat-vasár­nap, Kozármisleny, Ady Endre u. 18. Tanács háta mögött. UG-s, 1200-as Lada el­adó. 14-975 telefonon, 16 óra után. Gázégőfej eladó. Érdek­lődni: Harkány, 178 te­lefon. Eladó könnyű spediter kocsi, 400-as szalagfű­rész. Szabadszentkirály, Hársfa u. 22. Egy Érdért talpas faház, tárolásszűke miatt, sür­gősen eladó. Szigetvár, Szabadság u. 33. Der- kács István. Nutria családok és nö­vendékek, több színben, olcsón eladók. Pécs, Marx út 102. Gázzsámolyt és cukrász­vitrint vennék. Telefon: 18-434. _________________ Ela dnám házi gyártmá­nyú, 50 LE-s kerti trakto­romat, levizsgáztatva, ekével, pótkocsival, me­chanikus hidraulikával. Érdeklődni: Pécsvárad, Rákóczi u. 3. VEGYES Júliusban gyermekfel. ügyeletet vállalok. Vá­laszt: „Diplomás nő” jeligére a Hunyadi úti hirdetőbe kérek. Fregoli 200 Ft, plusz fel­szerelés, panelfúrás, 6 forint, szögbelövés, megrendelhető a 11-166- os telefonon. Várhelyi. Szolgáltatás! Háztartási gépek (centrifuga, mo­sógép, automata mosó­gép, bojler) helyszíni javítását vállalom. Tele- fon: 30-281. T 7-ES TAXIRENDELÉS, éjjel-nappal a 16-216-os telefonon. Másodállást vállalnék, jogosítvány, hegesztő­vizsgám van. „Sok sza­badidő” jeligére a Hu­nyadi úti hirdetőbe. Parkettás kisiparos, al­kalmazottat (szakmun­kást) felvennék. Cím: Bozsér József, Pécs, Egri Gyula út 132., III. 11* Betonkeverő gép bérbe­adó — szállítással. Pécs, Gáspár u. 24. Redőny-, reluxa-készítésI Dombóvári Emil, 7626 Pécs, Újvilág u. 46. sz. Telefon: 28-342. Kézimunka-előnyomás, kézi kötés, horgolás. En­gels út 217. Megközelít- hető az 50-es busszal. KAPÁLÓ­és PERMETEZŐGÉPEK JAVÍTÁSA, SZERVIZELÉSE, Faragó Gábor technikus. Pécsudvard, Széchenyi u. 66. Hétfő kivételével, 10—18 óráig. Légfütő berendezését megjavítja, felújítja Friedrich. Déryné u. 15. Telefon: 12-946. Tehertaxi-rendelés a hét minden napján, 16-216-os telefonon, 1—6 tonnás (darus) kocsikkal. Panelfúrás, lakberende­zési tárgyak felszerelé­se, jótállással. Megren­delhető a 28-094 telefo­non, Roczkó. üveges kisiparos Pécs.Fülemüle u.55. 7634. Tel: 23-455 Családi házak, lakások, nya­ralók, teraszok mindennemű üvegezési munkái ****** HÚNGAROPLAN hőszigetelő üveg! Quiii Társat keres? Mi megta­láljuk önnek! „Fortu­na” Társkereső GMK., Pécs, Kaffka Margit u. 4. sz. Félfogadás: hét- főtől-péntekig, 17—20 óráig. Telefon: 19-027. (Nyitvatartási időben hívható.) Mindennemű új és tető- javítási munkálatokat gyors határidővel válla­lok — vidéken is. „Te­tőfedő kisiparos” jeligé­re a Hunyadi úti hirde­PARKETTÁZÁS, CSISZO­LÁS, LAKKOZÁS, MŰ­ANYAGPADLÓ-RAGASZ­TÁS! Telefon: 31-613, 18-674. Bőczin. Parkettázás, csiszolás, lakkozás. Vidékre is le: megyek. Blzsér József, Pécs, Egri Gyula u. 132., III. 11. _________________ Men yasszonyi ruhakülön­legességek, koszorús- lány-, és menyecskeru­hák, import anyagból, alakra igazítva kölcsö­nözhetők. Szombat délig nyitvatartás. Haramia Jánosné, Szigetvár, Szé­chenyi út 8. Telefon: 331.___________________ 58 éves, nyugdíjas nő, 4—5 órás főállást J<eres sürgősen, a délelőtti órákban. „Precíz, meg­bízható” jeligére a Sal- lai utcai hirdetőbe. Több éves gyakorlattal rendelkező fényképész, angol nyelvtudással ál­lást keres. „XG—1” jel­igére a Sallai utcai hir- detőbe.________________ Sz obafestést, mázolást, tapétázást, közületeknek és magánosoknak válla­lok. Telefon: 29-206. Az 700 db nagyméretű OLCSÓ ■<% ARUK * | \ BOLTJÁNAK f ii liRüI hornyolt AJANLATA 1 JWlKERf holgyvasarloi 1 RÉSZÉRE: —­tetőcserép 0 divatballonok 227,— Ft-ért, % nyáriruhák 140,— Ft-ért, % jersey pongyoláik 364,— Ft-ért, eladó valamint különböző színű és fazonú aljak, kosztümök nagy árengedménnyel vásárolhatók 1 PÉCS, LÉGSZESZGYÁR U. 17. VARJUK ONT IS A SALLAI U. 14. SZ. ALATTI OLCSÓ ARUK BOLTJABAI A RÁDIÓ ÉS MÜS KOSSUTH RÁDIÓ 8.27: Egy kis figyelmet kérek! 8.37: Ravel: Daphnis és Chloé — balett. 9.33: Száll az ének. 10.05: Hétszínvirág. 10.35: Versek. 10.40: Régi híres énekesek műsorából. 11.00: Görgely Gábor színháza. 11.45: Kodály egynemű karaiból. 12.45: Hétvégi Panoráma. 14.02: A Budapesti Koncert fúvószenekar ját­szik. 14.24: A Sebő együttes összes felvétele. 15.05: Révkalauz. 15.35: Sziklay Erika énekel. 16.00: Húszas stúdió. 17.05: Nóták. 18.00: Filmslá­gerek. 19.15: Poulenc: Az őzikék — balett-szvit. 19.36: A 111-es. Regény. 20.36: Operettkedvelőknek. 21.30: Választóvonal. 22.30: Varsói beszél­getés Cathy Berberiannal. 23.19: Mo­zart: D-dur (Postakürt) szerenád. 0.10: Melódiákoktól. PETŐFI RÁDIÓ 8.05: Az MRT énekkarának és szimfonikus zenekarának felvételei­ből. 8.35: Slágermúzeum. 9.21: Hát­térbeszélgetés. 10.00; Z'enedélelőtt. 11.35: Tánczenei koktél. 12.40: Népi muzsika. 13.15: Nyolc rádió, nyolc dala. 14.00: A Petőfi rádió zene­délutánja. 14.50: Vásár Rádió. 15.30: Könyvről — könyvért. 15.45: A Menn At Work együttes felvételeiből. 17.30: ötödik sebesség. 18.35: Pophullám. 19.40: Régi nóta, híres nóta. 20.35: Sokféle — a férjekről. Szórakoztató irodalmi magazin. 21.35: Ritmus! 22.05: Népdalok. 23.20: Annie, a pus­kás amazon. Részletek Berlin zenés játékából. HARMADIK MŰSOR 9.00: Osztályfőnöki óra a középis­kolák I—II. osztályosainak. 9.30; Ge- sulado-madrigálok. 9.48: Szimfonikus zene. 11.05: Három szonáta. 11.53: Új operalemezeinkből. 13.07: Turczel Lajos: Hiányzó fejezetek. 15.40: Vi­lágújság. 16.00: Zenekari muzsika. 17.05: Képek a Szegedi Ifjúsági Ze­nekar életéből. 17.45: A Dresch— Baló—Grencsó trió játszik. 18.10: Beethoven: III. (Eroica) szimfónia. 19.05: Nyikolaj Petrov zongorahang­versenye az ohridi nyári fesztiválon. 20.30: Barokk versenyművek. 21.30: Opera-művészlemezek. 22.35: A Rá­diószínház bemutatója. Mese az ezer­arcú öregemberről. PÉCSI RÁDIÓ 17.00: Hírek. 17.05: Zenés kíván­ságok. 17.25; Orvosi tanácsok. 17.30: Buday Dénes — Várhalmi Oszkár: Csodatükör-nyitány. A MÁV pécsi fú­vószenekarát Keresztvölgyi Ádám ve­zényli. 17.35: Tamás Ervin jegyzete. 17.40: Ritmikus percek. 18.00: Hétvé­ge. Szolgáltató magazin. Szerkesz­tő: Felső Pál. 18.30; Szerb-horvát nyelvű műsor. Hírek — Tudósítóink jelentik — Meteorológiai vi^szapil- lantótükör — Orvosi tanácsok. Dr. Harasztia Zoltán előadása — Kórus­dalok. 19.00: Német nyelvű műsor. Hírek — Kulturális magazin — Anya­nyelvoktatás és szakköri tevékenység Komlón. Riporter: Gráf Vilmos — Tolna megyei együttesek műsorából. 19.30: Műsorzárás. MAGYAR TELEVÍZIÓ 8.00: Tévétorna — ism., sz. 8.05: Iskolatévé: Fizika. 8. o. 9.00: Fizika. 6. o. 9.25: Magyar irodalom. Alsó­tagozat — sz. 10.00: Magyar iroda­lom. 6. o. — sz. 10.40: Rajz- és mű­alkotáselemzés. Alsótagozat —r sz. 11.00: Képújság. 13.50: Rajz- és mű­alkotáselemzés ism., sz. 14.10: Ma­gyar irodalom. Alsótagozat — ism., sz. 14.35: Magyar irodalom. 6. o. — ism., sz. 15.15: Aki mer, az nyer! — ism. 15.55; Hírek. 16.00: Születésnap. Szovjet—azerbajdzsáni tévéfilm —sz. 17.25: Postafiók 250. -r- sz. 17.40: Képújság. 17.45: Reklám. 18.00: Ab­lak. 19.00: Reklám. 19.10; Tévétor­na — sz. 19.15:- Esti mese. 19.30: Tv-híradó — sz. 20.00: Ki mit tud? I. elődöntő — sz. 22.05: A hét mű­tárgya. Ligeti Antal; Budapest lát­képe délkelet felől 1864-ben — sz. 22.10: Tv-híradó 3. — sz. 22.20: Egy lány Chicagóban. Amerikai film — sz. (16 éven felülieknek!) MÁSODIK MŰSOR 20.00: Útjaink . . . „A fölaet sze­retni, az embert tisztelni kell”. — sz. 21.00: Tv-híradó 2. — sz. 21.20: Reklám. 21.25; Szoba szép kilátással. NDK tévéfilmsorozat. VI/3. rész: Sze­relem és játék — sz. 22.15: Krónika. A 2. magyar hadsereg a Donnál. Át­törés. 23.05: Marcia Hines koncertje. Ausztrál zenés film — sz. 23.55: Képújság. JUGOSZLÁV TELEVÍZIÓ 16.30: Videooldalak (Zg). 16.40: Marin Drzic — művelődési adás (Zg). 17.00: Magyar nyelvű tv-napló (Bg). 17.10: Orosz nyelv (Zg). 17.40: Hí­rek (Zg). 17.45: Költészet gyermekek­nek (Zg). 18.15: Tv-naptár (Zq). 19.15: Rajzfilm (Zg). 19.21. Reklám (Zg). 19.27: Ma este (Zg). 19.30: Tv-napló. 19.55: Reklám (Zg). 20.00: Tejútrendszer — filmsorozat. 20.55: Reklám (Zg). 21.00: Könnyűzenei adás. 21.45: Tv-napló. 22.00: A szív kultúrája (Zg). 23.30: Hírek (Zg). MÁSODIK MŰSOR 16.40: Jugoszláv vízilabdabajnok­ság: Kotor — Jug., közvetítés. 18.15: Művelődési adás (Bg). 18.45: Tud­ta-e? (Zg). 19.00: Tudományos be­szélgetések (Zg).- 19.27: Ma este (Zg). 19.30: Tv-napló. 19.55: Reklám (Zg). 20.00; Zenei magazin. 20.45: Zágrábi körkép (Zg). 21.00: Találko­zások *■— dokumentumadás. 21.45: Reklám (Zg). 21.50: Nyári vágyak, téli álmok — amerikai játékfilm (Zg). HALÁLOZÁS Fájdalomtól megtört szívvel tudat­juk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy felejthetetlen drága jó férjem és édesapám, VÁRHELYI FERENC 45 éves korában, váratlanul elhunyt. Temetése május 24-én fél 4 órakor lesz a pécsi köztemetőben. Gyászoló felesége, fia és hozzátartozói. Fájdalommal tudatom, hogy MÁTÉ ANTAL Rácváros 6. sz. alatti lakos május 14-én hirtelen elhunyt. Temetése má­jus 24-én fél 2 órakor lesz a pécsi köztemetőben. Gyászolják lányai, unokái, dédunokái. Fájdalommal tudatjuk, hogy édes­anyám, nagymamánk, dédikénk, OZV. BERTA JÓZSEFNÉ Tót Sára keszüi, volt markóci lakos, 85 éves korában türelemmel viselt betegség után, csendesen elhunyt. Temetése május 25-én 3 árakor lesz a pécsi köztemetőben. Gyászoló hozzátarto­zói. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy JAKAB JÓZSEF volt katádfai lakos, 76 éves korá­ban, csendesen elhunyt. Temetése május 24-én 3 órakor lesz a pécsi köztemetőben. A gyászoló család. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy drága jó férjem, édesapám, apósunk, nagyapánk és dédikénk, ÜRÖGI PÁL velényi lakos, hosszú szenyedés után 76 éves korában elhunyt. Temetése május 23-án fél 1 órakor lesz a pé­csi köztemetőben. A gyászoló család. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy drága jó férjem, édesapánk, apósom, nagyapánk és testvérünk, SZTIPÁNOVICS DEZSŐ szalántai lakos 72. éves korában, váratlanul elhunyt. Temetése május 24-én fél 3-kor lesz a pécsi közteme­tőben. Gyászolják felesége, leányai, veje, unokái és testvérei. Szomorú szívvel tudatjuk, hogy .sze­retett feleségem, drága jő édes­anyánk, nagymamánk, dédmamánk, anyósunk, testvérünk, és kedves ro­konunk, BOGDÁN JÁNOSNÉ életének 78. évében, súlyos beteg­ség után elhunyt. Temetése május 24-én, kedden lesz fél 1 órakor a pé­csi köztemetőben. A gyászoló család és a széles körű rokonság. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett édesanyánk, anyósom, nagymamánk és dédmamám, PAPP JÓZSEFNÉ (volt katádfai lakos) 71 éves korá­ban csendesen elhunyt. Temetése május 25-én 2 órakor lesz a pécsi köztemetőben. A gyászoló család. Szomorú szívvel tudatjuk, hogy OZV. FON AI FERENCNÉ Szabácsy Vilma életének 79. évében rövid szenvedés után, csendesen megpihent. Szeretett halottunk temetése május 24-én 1 órakor lesz a pécsi köztemetőben. A gyászoló család. Fájó szívvel tudatjuk, hogy drága édesanyánk, anyósunk, nagymamánk és dédikénk, OZV. SZABÓ ISTVÁNNÉ volt átai lakos, május Í7-én 90 éves korában elhunyt. Temetése május 25- én fél 3 órakor lesz a pécsi közteme­tőben. A gyászoló család. Dolgozókat felvesznek VALUTA pénztárost azonnal fel­vesz: COOPTOURIST Utazási Iroda, Pécs, Kossuth L. u. 33. (1523) FÉMIPARI szakmunkásbizonyítvány- nyal rendelkező férfi szakmunkást ke­resünk oxigéngépésznek. Jelentkez­ni lehet az Oxigén- és Dissousgáz- gyár Vállalat 08. lerakatában. Pécs, Verseny u. Telefon: 12-505. (1555) ASZTALOS szak- és be’an'tott mun­kásokat, valamint ROBUR személy­szállító autóbuszvezetőt napi 4 órás elfoglaltsággal (lehet nyugdíjas is) felveszünk. Pécsi Faipari Szövetkezet, Pécs, Bolgár Néphadsereg útia 10. (236214/F) ELEKTROMŰSZERÉSZT és villany- szerelőt felveszünk. Jelentkezés: Pa­tyolat Vállalat, Tüzér u. 13., munka­ügyi osztályon. (236225) AZ ORSZÁGOS Műemléki Felügye­lőség Pécsi Kirendeltsége (Pécs, Ist­ván tér 15.). Szigetvári munkájához Sziaetvár körnvéki kŐT.'~”e<;e1"'* és építőipari segédmunkásokat felvesz. Jelentkezni lehet: a fenti címen, valamint Szigetvár templom munka­helyen. (236226) KÖLTSÉGVETÉSI szerv kezdő köz­gazdászt vagy felsőfokú végzettség­gel rendelkező dolgozót keres pénz­ügyi előadói munkakörbe. Jelentkezé­seket önéletrajzzal „precíz” jeligére O Hunyadi úti hirdetőbe. (1451) DÉLKŐ Komlói Kőbánya üzemé­hez felveszünk: villanyszerelőket, he­gesztőket, lakatosokat, gépkezelő­ket. Jelentkezni lehet: Kőbánya, üze­mi munkaügyön. DÉLKŐ Bükkösdi Kőbányájához felveszünk: motorszerelőt, gépsze­relőt és kotrógépészeket. Jelentkezni lehet a bánya vezetőjénél. (1485) KÖZÉRDEKŰ Ifjúsági bál május 20-án. Nevelési Központban, május 21-én, Szentlőrin- cen. Zene: MINARET együttes. A DELTA együttes május 20-án Bo­dán, 21-én Szigetváron játszik. PULZUS-buli 20-án, Szaván, 21-én Kővágósző'ősön a „Zsongorkőben”. A DÉDÁSZ Pécsi Üzemigazgatósá­ga bejelenti, hogy a Pécs, Mátyás király u. közvilágítás kábelozási mun­káit, valamint a Siklós, Hajdú Imre lakótelep energia ellátás munkáit be­fejezte és azoknak villamos berende­zéseit 1983. május 25-én feszültség alá helyezi. A vezetékek érintése fenti időponttól életveszélyes! Vitorláshajó-kölcsönzés, balatoni túravitorlázás vezetővel, vizsga nélkül vezethető vitorláshajó- oktatás. Előjegyzés. Te­lefon : 28-464. Kőműves- és hidegbur­koló munkára megren­deléseket felveszek. „1983—84-re” jeligére a Sallai utcai hirdetőbe. Fregoli 180 Ft, panelfú­rás, szögbelövés 4 Ft. Reluxa -f- szerelés ga­ranciával. Telefon: 31-583. A BVM DUNAÚJVÁROSI GYÁR KOMLÓI GYÁRTELEPE felvételt hirdet férfi munkaerők részére, az alábbi munkakörök betöltésére: • betonelemgyártó, • műszerész, • lakatos, 0 autódaru-kezelő, 0 motorszerelő. JELENTKEZNI LEHET: KOMLÓ, IPARI ÚT 4. SZ. ALATT. SZEKSZÁRDI IPARI VÁLLALAT felvételre keres SZAKMAI GYAKORLATTAL RENDELKEZŐ KÖZGAZDÁSZT OSZTÁLYVEZETŐNEK, továbbá VÁLLALATI GYAKORLATTAL RENDELKEZŐ JOGÁSZT OSZTÁLYVEZETŐI BEOSZTÁSBA. Lakáskérdés megoldható. JELENTKEZÉST: „IPARI VÁLLALAT 227218” jeligére, a szekszárdi hirdetőbe kérem. A PÉCSI VASAS IPARI SZÖVETKEZET SZÍNESFÉMÖNTÖDÉJE AZONNALI BELÉPÉSSEL 0 betanított öntvénytisztítót, 0 betanított öntőt, • öntödei segédmunkást JELENTKEZÉS: PÉCSI VASAS IPARI SZÖVETKEZET, PELLÉRD A MECSEKI SZÉNBÁNYÁK VILLAMOS ÜZEME pécsi és komlói munkahelyre + külszíni villanyszerelőket 4—óooo,— Ft, + Föld ALATTI VILLANYSZERELŐKET 6—9000,— Ft havi keresettel. Ezen kívül: hűségjutalom, szénjárandóság. Munkásszállói elhelyezés Pécsett vagy Komlón. JELENTKEZÉS: Kis Katos János munkaügyi vezetőnél. CÍM: PÉCS I., BUZSÁKI I. U. 18. TELEFON: 11-344

Next

/
Oldalképek
Tartalom