Dunántúli Napló, 1982. augusztus (39. évfolyam, 209-238. szám)

1982-08-27 / 234. szám

SAKK Röviden il PMSC sajtótájékoztatója az NB l-es rajt előtt A sajtóértekezlet résztvevői, a képen a háttérben a játékosok Portisch játszmája továbbra is függő Tolucában (Mexikó) a férfi sokkvilógbajnoki zónaközi dön­tő 11. fordulójában függőben maradt játszmák közül az élen álló fülöp-szigeteki Torre és a foásodik helyet elfoglaló Portisch Lajos küzdelme to­vábbra is függőben van. A ma­gyar nagymester némi fölényé­vel maradt függőben először a játszma a 33. lépésben. Ezután a 41. lépésben maradt újra függő (addig 5 órát játszottak), majd egy újabb kétórás játék sem hozott döntést az 58. lépé­sig, újabb folytatás következik. További eredmények a 11. fordulóból: Polugajevszkij (szovjet)—Sei rawan (amerikai) 1-0, Rubinetti (argentin)—Iva­nov (kanadai) döntetlen, Bala- sov (szovjet)—Kouatly (libanoni) 1-0, Rodriguez (kubai)—Hulak (jugoszláv) az 58. lépés után is függő. Az élcsoport állása a 12. for­duló előtt: Torre (fülöp-szige­teki) 7 (1), Portisch 6,5 (1), Szpasszkij (szovjet) 6,5, Polu­gajevszkij, Juszupov (mindkettő szovjet), Adorján, Seirawan 6—6 pont. LABDARÚGÁS. Megyei II. osztály. Tamási csoport: P. Gázmű—Duna- szekcső 2-0 (1-0). Czibulka-csoport: Szabadszentkirály—Kétújfalu 0-1, So- mcgyapáti—Bogádmindszent 2-0, Drávasztára—Magyarszék 4-1, Pel- lérd—Kishárságy 2-2, Bikái—Mágocs 0-2. ASZTALITENISZ. Elkészítették or utánpótlás-korúak országos ranglistá­ját. A serdülő lányok mezőnyében Soós (Pécsi Spartacus) a 12., míg Tabi (Pécsi Spartacus) a 21. Az if­júsági lányoknál Eszényi (Pécsi Spar­tacus) o 12. és ezzel teljesítette az ifjúsági aranyjelvényes címet. TERMÉSZETJÁRÁS. Budapesten ren­dezték az Építők IX. országos termé­szetjáró találkozóját, melyen 39 vál­lalat, intézmény 1263 fővel vett részt. Itt az összetett csapatversenyben a KPM Pécsi Közúti Igazgatóság a 3. helyen végzett. A női kispályás lab­darúgást a TANÉP Pécs nyerte. Férfi kispályás labdarúgásban 2. lett a Közúti Igazgatóság csapata. Atléti­kában díjat kapott Rozsnyók, Pécsi- né, Gellai, Récsei (TANÉP), Rész, Szabó Cs., Kőhalmi, Illés (KPM Pécs). ASZTALI LABDARÚGÁS. X. Velko- vics Mihály emlékverseny. A csapat- verseny végeredménye: 1. Bp. Test­vériség. 2. FTC, 3. Bp. TSE, 4. PVSK . 6. P. Zsolnay.-Közös óhaj: Mielőbb kilépni a középszerűségből D labdarúgók előbbre akarnak lépni Jobb lesz a közönség kiszolgálása Ú jszerű kezdeménye­zésként sajtótájé­koztatót tartott teg­nap a PMSC a szombati NB l-es focirajt előtt. Az egyesület és a labdarúgó­szakosztály vezetői a já­tékosok jelenlétében a baj­noki célkitűzésekről, az át­igazolásokról és más fontos dolgokról tájékoztatták a sajtó, valamint a rádió kép­viselőit. Elsőként Kincses Tibor, a szak­osztály elnöke adott helyzet­képet két nappal a PMSC—Ú. Dózsa mérkőzés előtt. Elmon­dotta többek között, hogy dfc új edzőpáros (Szarvas László, Both József) vezérletével a csa­patnak ki keli lépnie a közép- szerűségből, olyan teljesítményt kell nyújtania, ami felpezsdíti nemcsak a vezetők, a futballis­ták, hanem a szurkolók vérét is. Gondként említette: Csehi átigazolásától a Dunaújváros mereven elzárkózott, ráadásul a játékos már be is vonult. Róthra, az egyik meghatározó emberre is 6 hónapos katonai szolgálat vár, a beállásra ősz­szel nem számíthatnak. A sze­mélyi kérdéseknél maradva: Dobóny Szombathelyre akart visszamenni, de mégis marad. Szarvas László vezető edző a 6—8. hely valamelyikét sze­retné megpályázni együttesével. Kihangsúlyozta: a pillanatnyi sikerek vagy az átmeneti ne­hézségek sem tántoríthatják el a fiúkat attól, hogy ezt elérjék. Játékrendszerben, fegyelem­ben, erőnlétben igyekeznek előbbre jutni, hogy Pécs és Ba­ranya szurkológárdájának a csapat szereplésével állandó örömet szerezzenek. Mivel jó néhány NB l-es legénységnek - így a PMSC-nek is — csak a Magyar Népköztársasági Ku­pa ad lehetőséget a nemzet­közi porondra való kijutásra, megpróbálják ezt kihasználni. A sajtótájékoztatón szó esett a közönség jobb kiszolgálásá­ról is. Az egyesület vezetői megígérték, hogy Újmecsekal- ján ezentúl ezzel sem lesz kü­lönösebb gond. így például megjavíttatják a stadionórát, hogy többé ne bosszantsa a nézőket. Hangosbeszélőn a fél­időben tájékoztatják a szurko­lókat a többi, egyidőben zajló NB l-es mérkőzés eredményé­ről, a cserékről is tudomást szerezhetnek szám- és névmeg­jelöléssel a megafonon keresz­tül. Arról is beszámoltak, hogy egyéni mulasztás miatt, sajnos, a sorsolás elkészítése előtt nem igényelt a klub bányásznapra hazai találkozót, ezért most az egyszer oem lesz az ünnepi mű­sor egyik fő száma a PMSC és valamelyik rangos csapat új- mecsekaTjai mérkőzése. A játékosok nevében Dárdai Pál és Katzirz Béla kért szót. A középpályás szerint ilyen ke­mény munka, ilyen izzasztó fel­készülés nem volt rfiostanában a PMSC-nél, ennek gyümöl­csöznie kell. A válogatott kapu­védő is reményét fejezte ki, hogy ha a megfelelő feltétele­ket (továbbra is) biztosítják, akkor a tavalyinál jobb évet zárnak. Rajtuk, futballistákon nem múlik. Mint kiemelte, hármas minő­ségében adott útravalót a fiúk­nak Piti Zoltán. A Megyei Ta­nács elnökhelyetteseként, PMSC-elnökségi tagként és egyszerű szurkolóként kívánt sok sikert nekik, egyben hang­súlyozva: nem csupán a bázis­szervek, hanem a lelátón ülők. állók, sőt a mérkőzésekre ki sem járó szimpatizánsok is re­ménykednek a piros-fekete mezben játszókban .. . Nincs más hátra, mint mi is csatlakozzunk: a rajtra fel, a legjobbakat, fiúk ..'. H. L. Nyílt túrák A B. m. Természetbarát Szövetség á hét végén szombaton és vasárnap vezet nyílt túrát, amelyhez a talál­kozások helyén bárki csatlakozhat. Augusztus 28-án, szombaton: túra a Tenkes-hegyre. Útvonal: Turony— Ivánkaszőlö—Tenkes-hegy—Máriagyüd —Móriczhát—Tenkesalja. Távolság: kb: 9 km. Várható visszaérkezés: 15.00 órára. Étkezés hozott élelemből, vagy vendéglőben. Találkozás 7.30 órakor az új buszpályaudvaron, a harkányi járatnál (1. sz. kocsiállás). A túrát vezeti: Temesi Béla (Sopiane Gépgyár). Augusztus 29-én, vasárnap túra Ma- gyarhertelendre. A túra Pécsről in­dul, melyhez a tekeresi autóbusz­megállónál lehet csatlakozni. A ki­rándulók megismerhetik a Herman Ottó tavat, mely hal- és madárrezer­vátum. A túra célja Magyarhertelend, ahol a termálvízü strandon kb. 4—5 óra áll majd rendelkezésre fürdésre, pihenésre. Innen rövid távú gyaloglás­sal, majd vonattal utaznak a részt­vevők Komlóra, ahonnan már autó­busszal térhetnek vissza Pécsre. Vár­ható visszaérkezés 18.00 órára. Étkezés vagy hozott élelemből, vagy strand­büfékben lehetséges. A túrát Stuiber Károly vezeti, aki reggel 7.15 órakor várja a résztvevőket az új buszpá­lyaudvaron, az 5-ös kocsiállásnál. Te­kercsen 8.20 órakor lehet csatlakoz­ni, az autóbusz megállójánál. # LONDON: A szombaton kezdő­dő angol labdarúgó-bajnokságban a hírek szerint a játékvezetők nem lesznek engedékenyek. így többek között határozat született orra, hogy azt a játékost, aki kézzel állít meg egy gólba tartó labdát, azonnal ki­állítják. Szigorúan veszik a négylé- péses szabályt is, ezen kívül abban az esetben, ha egy játékos a part­dobásnál helyezkedésével ,, métere­ket” akar nyerni, a bedobás jogát az ellenfélnek ítélik. 0 BARCELONA: A barcelonai re­pülőtér melletti helytelen parkolá­sért 1000 pezeta büntetést kapott Diego Maradona, a katalán főváros reprezentatív csapatának argentin csillaga. Azonnal fizetni kellett, és hiába nézett Maradona kérdőleg a rendőrre, az hajthatatlan volt, be­kasszírozta a büntetést. 0 PITTSBURG: Óriási botránnyal végződött egy amerikai amatör ököl­vívó esküvői- vacsorája a pennsylva­niai Pittsburgban. A vendégek, akik­nek többsége bokszoló volt, valami miatt hajbakaptak. Csak úgy zápo­roztak az ütések és a rend helyreál­lítására — hiszen 150 személyről volt szó — a rendőrséget értesítették. A hívó szóra negyvenen szálltak ki a tetthelyre, de a vendégek a rend­őröket is szparing-partnernek néz­ték és csak megújult az ökölvivő­küzdelem. Az esküvői lakoma végül is 15 személy letartóztatásával vég­ződött. A számok tükrében A 49. PÉCS—Ú. DÓZSA TALÁLKOZÓ. Az eddigi mérkőzések összesített eredménye a Pécs szemszögéből: 48 9 15 24 48-91 33 Csak Pécsett: 25 7 11 7 30-32 25 Az utolsó hat pécsi összecsapás eredménye; az 1974—75-ös bajnok­ságban 4-2, az 1977—78-as bajnokság­ban 2-3, az 1978—79-es bajnokságban 2-2, az 1979—80-as bajnokságban 1-1, az 1980—81-es bajnokságban 0-1, az 1981—82-es bajnokságban 2-2. A PMSC az utolsó hazai győzelmét az Ú. Dózsa ellen 1975. február 2-án a következő összeállításban érte el: Katzirz — Kincses II., Kocsis, Englóner, Tóth I. — Dárdai P., Zom- bori, Dárdai L. (Konrád I.) — Kiss, Bálint, Bencsik. A pécsiek góljait Dárdai P. (4) lőtte. Eddig a követ­kező játékosok lőttek gólt az Ú. Dó­zsának, 5 gólos: Dárdai P., 4 gólos: Dunai dr., 3 gólos: Máté, 2 gólos: Lehel, Kovács, Dunai II., 1 gólos: Kamondi, Csupák, Kocsis E., Györkő, Hernádi, Jánosi, Kiss S., Dobány, Kardos, Lőrincz, Kerekes és Mészá­ros. A két csapat legutóbbi hazai, illet­ve idegenbeli eredményei. Pécs (ott­hon) : Bp. Honvéd 1-1, Tatabánya 0-0, Zalaegerszeg 3-1, Bp. Vasas 3-2, Videoton 1-2 és Nyíregyháza 2-1. Ü. Dózsa (idegenben) : Rába ETO 0-2, Diósgyőr 0-0, Békéscsaba 1-1, Ferenc­város 0-5, Bp. Honvéd 0-3 és Tata­bánya 0-1. Lehel Jenőné Evezős-világbajnokság A luzerni evezős világbajnokságon lebonyolították a férfiak reményfuta­mait is, és az utolsó, még verseny­ben lévő magyar egység, a Bácskai, Hénap összetételű kormányos kettes is végső búcsúra kényszerült. Futa­mukban csak a 3. helyen végeztek, és mivel az első kettő kerülhetett a fináléba, igy számukra csak a kis- döntőben jut hely, ahol a 7—12. he­lyért küzdenek. A reményfutam eredménye: 1. Seyfarth, Schmeling (NDK) 7:14,70 p., 2. Pereverszev, Krjucskin (szovjet) 7:27,77, 3. Bácskai, Hénap (magyar) 7:36,32, 4. Guy és William Defraigne (belga) 7:40,34. A döntőben az NDK-beli, a szov­jet, az amerikai, a csehszlovák, az olasz és a bolgár hajó szerepel. , Hallatjuk: Ikarus 255, 256, 266, 280 tipusú autóbuszok • felújítását • műszaki vizsgára történő felkészítését • karambolos javítását., ÉRDEKLŐDNI LEHET: VOLÁN 12. SZ. VALLALAT IPARI ÜZEME, Pécs, Bacsó B. u. 4. Telefon: 12-267. Tegnap kezdődött és szombaton ér véget a mozgásgátoltak I. Sopianae Kupája. A három nap alatt 5 sportágban mérik ösz- sze tudásukat a résztvevők és rendeznek autós ügyességi versenyt is. Felvételünk — amelyet Kopjár Géza készített — az asztali­tenisz-versenyen készült. Mozgássérültek I. Sopianae Kupája ünnepi külsőségek mellett csütörtökön megkezdődött Pé­csett a mozgásgátoltak I. So­pianae Kupa országos döntő­jének háromnapos versenyso­rozata. A 16 egyesület 180 résztvevője asztaliteniszben, úszásban, sakkban, röplabdá­ban és atlétikában mérte ösz- sze tudását. Az első versenynapon az asztaliteniszezők és az úszók döntőjére került sor. A Hullám­fürdőben rendezett úszóverse­nyen (40 induló) a pécsi Hoff-, mann Judit a 100 méteres mel­len arany-, a 100 méteres gyor­son és az 50 méteres háton és pillangóban bronzérmet szer­zett. A ‘nap legkiemelkedőbb eredményét Cseri -Edit (Buda­pest) érte el. aki négy szám­ban úszott új országos csúcsot. Eber Katalin a 200 méteres ve- gyesúszósban ért el új magyar rekordot, A férfiaknál Kiscsa- lári (Hollós Olivér SC) a 100 méteres háton, a 200 méteres és\ az 50 méteres gyorsúszás­ban bizonyult a legjobbnak. Az asztaliteniszezők (84 induló) a Műszaki Főiskola tornatermé­ben játszották mérkőzéseiket ülő- és óllóhelyzetben. Győzte­sek. Női ülőhelyzet: Friga (NSZK), álló: Prochmzkova (csehszlovák), férfi, álló: Maj- sai (Bp. Pénzügyőr), férfi, ülő: Kolcinzki (NSZK). Kovács Miklós Kerékpáros vb Az angliai Leicesterben zajló kerékpáros világbajnokságon az NDK-beli Macha megvédte világbajnoki címét a 4000 mé­teres egyéni üldözőversenyben. Meglepetés, hogy honfitársa, Thoms csak második lett az 1000 méteres állórajtos időfu- fttamban, s ugyancsak ezüstérem jutott a nők repülőversenyében oz amerikai Sheila Young- Ochowitznak is, miután a har­madik, döntő futamban a ne­gyedik világbajnoki aranyér­méért harcoló Youngot diszkva­lifikálták. Mai sportműsor Tömegsport. Mozgásgátoltak I. Sopianae Kupája, Műszaki Főiskola. Sakk és ülőröplabda, 9.00. Autós ügyességi verseny. 16.30. Dunántúlt napló Az MSZMP Baranya megyei Bizottságának lapja Főszerkesztő: Mitzki Ervin Főszerkesztő-helyettesek: Báling József és Hallama Erzsébet Kiadja a Baranya megyei Lapkiadó Vállalat Felelős kiadó: Braun Károly Szerkesztőség és kiadóhivatal: Pécs, Pf 134. Hunyadi út 11. 7601 Telefon: 15-000, 19 óra után: 15-726 Szerkesztőség telex: 12-421 ________Kiadó telex: 12-320________ K észült ofszet rotációs eljárással Saphir 96-os gépen Pécsi Szikra Nyomda Pécs, Enqel János u. 8. 7630 Te!.: 13-177, 13-696. Telex: 12-211 Felelős vezető: Szendrői György terjeszti a Magyar Posta c Előfizethető hfrlapkézbesítő postahivataloknál és kézbesítőknél. Előfizetési díi egy hóra 34,— Ft negyedévre 102,— Ft fél évre 2ü4,— Ft egy évre 400,— Ft Indexszám: 25 054 ISSN 0133-2007 * A |||§g§§ ■•jjblilüll

Next

/
Oldalképek
Tartalom