Dunántúli Napló, 1982. március (39. évfolyam, 59-89. szám)

1982-03-10 / 68. szám

Bemutatunk egy szaküzletet Csóva rbolt a Petőfi A tavalyi 49 millió forintos forgalmuk több mint egytize- dét tette ki a barkácsolók, fú- rók-faragók vásárlása. Tehát több mint 5 millióért találtunk magunknak vas- és rézcsava­rokat, szögeket, tipliket (fém­ből és műanyagból a hozzá­való csavarokkal), tömlő­szorító bilincseket, fűggönycsi- peszt és görgőt, huzalfeszítőt, kötélbilincset, palázóshoz min­den anyagot... Hogy hány polcot rögzítettek falra, hány kisszekrényt és más szobabe­rendezést készítettek, hány ga­rázst, hétvégi és lakóházat pa­láztak a csavarboltban vásá­rolt cikkekkel? A csavarbolt vezetője, Ko­vács Sándor onnan szerzi be az árut, ahonnan csak lehet. Ha kell, utazik Budapestre, vagy az ország távolabbi ré­szeibe, tárgyal a nagykereske­delmi vállalatokkal, termelők­kel, Pécsett a KTV-t, a Kisipari Termeltető Vállalatot is gyak­ran felkeresi. — Sajnos néha minden igye­kezetünk ellenére sem tudunk sok árut beszerezni. A csavar­profil nagy része most is hiány­cikk - mondja a fiatal üzlet­vezető. A forgalmuk majd kilenc­tizedét kitevő közületi vásárlá­sok előnye: bátrabban, nagy tételben rendelhetnek árut, s ha már közületnek nem is tud­nak mit eladni, azért a bar­kácsolóknak még mindig van miből kínálni. Ha úgy vesszük, ez a barkácsolók előnye. A Baranyaker 37. számú Pe­tőfi utcai csavarboltjának ellá­tási területe: Pécs és Baranya, jönnek hozzájuk vásárlók az ország legtávolabbi csücskéből. Ök látják el a vállalót vasbolt­jait és áruházait apró cikkek­kel a megyében, már azokat, melyek tőlük kérnek, rendel­nek. Korábban már árusították a HILTI-termékeket: a kőzet­megmunkáláshoz különböző HILTI-fúrógépeket és a HILTI- szögbelövőket. Kisiparosok ve­szik ezeket a nem éppen olcsó gépeket, barkácsolásra - az áruk miatt — mégsem kereset­tek a HILTI-k. Másik fő termékcsaládjuk a még nem annyira ismert pop­szegecs. — Lemezek összefogására, kerítések, autókarosszériák, la­katosmunkák elvégzésére, egy­szerűbben: két különböző tárgy gyors, stabil és esztétikus ösz- szefogására kiválóan alkalmas a popszegecs — állítja az üz­letvezető. Valóban. Egyre több ezer­mester fedezte és fedezi fel a popszegecselés előnyeit. Nem kell hegesztőapparát. A lénye­ge: a fogóval a csőszegecsel­vén működő húzószegecs. Ma­ga a szegecs 2—5 milliméter vastagságú és különféle hossz­ban kapható alumíniumból és acélból. Attól függően, hogy ki milyen munkánál használ popszegecset, különböző fogók közül is válogathat a boltban. Ez az eljárás alumínium, farost, vas lemezek, pozdorják egy­máshoz rögzítéséhez egyaránt alkalmas. Ugyancsak keresettek a vas­es a műanyag bevonatú pala­leszorító csavarok, a palasze­gek, a taréj kúpkapcsok, vala­mint az alumínium-, réz- és a reklámáron kapható rézbevona­tú viharkapcsok. A bolt nyolc dolgozója ud­varias, tanácsot ad a barká­csolásban kevésbé jártasaknak. Ha konténerben áru érkezik, a több mázsás tételeket a bol­ti, vagy a Garay utcai két rak­tárba viszik, a nemrég meg­nyitott „külső”, Tüskés-dűlői raktárukba is jut áru. A nehéz fizikai munka és az előzékeny kiszolgálás egyaránt jellemző­jük. — Bővítik-e áruválasztéku­kat? - kérdem az üzletvezetőt.- Szeretnénk, ha a profi­lunkhoz tartozó valamennyi kis és nagy csavart, szöget, és minden más anyagot kínálhat­nánk a vevőinknek, hogy senki se menjen el tőlünk üres kéz­zel .. . Tervezzük, hogy lakos­sági szolgáltatással bővítjük a bolt kínálatát: szeretnénk pop- szegecselő-fogókat és HILTI- ütvefúrógépeket is kölcsönözni. Reméljük, hogy a barkácsolók­nál sikert aratunk, ha beindít­juk a kölcsönzést. Valóban jó lenne. Egy-két Márciusban is tartogatnak új­donságokat a pécsi szakboltok az ezermesterkedőknek. A TUZÉP Citrom utcai bar- 'kócsboltjában B&D elektromos láncfűrész 25 és 30 centis lap­pal, B&D alkatrészek, Termostop nyílászáró szigetelők, menetfú­rókhoz hajtókarok, faeszterga késkészletek, csillag- és villás­kulcs-készletek, W. C.-deszkára helyezhető gyermek műanyag ülőkék kaphatók. A Villgép alkatrészboltjában (Bajcsy-Zs. E utca) Hypersil vasmagot, magnóhoz demagne- tizóló készüléket, sztereó forgó potmétereket, MK 25-ös mag­nóhoz meghajtószíjat kínálnak. Még e héten kaphatók náluk a híradástechnikai barkács • egy­ségcsomagok. A Villgép Endresz György ut­cai barkácsboltjában vásárolha­tók: parketta szegélylécek, lu­gashoz való horganyzott huza­lok, rúd- és idomvasak, vas- és horganyzott lemez, horganyzott ereszcsatorna és tartozékai, 10—15 méretben műanyag re­dőnylécek. Fürdőszobai és fali csaptelepek, kerti szerszámok és szerszámnyelek. A Színesfémboltban: fóliaház építéséhez 25 és 50 milliméter átmérőjű műanyag csövek, tran­zisztor, hűtőbordák, féláron szí­nes alumínium trapézlemezek, tv-antennák barkácsolásához mindenféle anyagok kínálják magukat. A Csapógybolt újdonságai: import csapágyak háztartási és barkácsgépekhez, kerékcsap. ágyak Moszkvicshoz, Ladához, Trabanthoz, Wartburghoz. A Mecsek Áruház újdonságai: Magna spray festékszórók, B&D faeszterga állványok, ÉVIG fú­rógépek, barkácspolcok és ta­pétaragasztó-készletek. utcában Popszegecsek és fogók lyuk fúrásához, néhány lemez összefogásáért valóban nem érdemes megvenni a popfogót, vagy a HILTI-t. Apró, néhány tételes megrendelésre ugyan­csak nehéz találni vállalkozót. A Kórház téri Zár-, lakat- és vasalásbolt: 709-es (közepes) eloxált, kívül gombos, belül ki- lincses biztonsági ajtózárat kí­nál sárgaréz betéttel. Ezen kívül 23-féle műanyag bútorgomb, bútor díszvasalások, műanyag fregoli és 420-as (hosszú) új tí­pusú cilinderbetétes zárak is ér­keztek. A Kun Béla téri vasbolt kíná­lata: fém fúrószárak 1—10 milli­méterig, Express forrasztókészü­lékek tartozékai, 30 centi pen­gehosszúságú B&D elektromos láncfűrész, Rigid csőmetsző és .tisztítóberendezés, vágó- és ke­ramikus korongok, Adlus tömlő­kocsi és kerti tus, valamint ol­csó locsolótömlők. Az Ezermester bolt (Szalai András utca): AKAI mikrofon­nal, ragasztó és vágópréssel, autóhoz: kazettatartóval, hang­szórókkal és antennákkal, külön­féle hanglemeztisztitákkal és 10-féle rúdlámpával várja az új­donságot kereső vevőit. Kínál­nak még: magyar és jugoszláv tv-vételhez alkalmas szobaan­tennákat, Loctite ragasztókat, csavarlazító sprayt, 30 centi pengehosszúságú B&D elektro­mos fűrészt, 12-féle Walter csa­varhúzót, Augusta keretes fű­részt és hozzá való lapokat, bol­gár sarokcsiszológépet, öntapa­dós és hagyományos tapétákat. Féláron árusítják az 550 wattos villanymotorokat. Várnák olcsó diódákat, tranzisztorokat kon­denzátorokat és potmétereket. A Konzum Áruház vasműszaki osztályának kínálata: 30 centi pengéjű B&D elektromos fűrész­gép, és a Derby „csodagép” barkácsolóknak. Á 400 wattos Derby jellemzői: sima és ütve- fúró, jobbra és balra forog, for­dulatszám szabályozós, a tok- mónyába 1—10 milliméteres fú­rószár fogható be. Mind több helyen látni is­mét a jó öreg zsalugátert, de legalábbis mind több helyen alkalmazzák egyszerű, sima­vonalú, modern változatát: a külső, zárt főtáblákat. A sok-sok faház, hétvégi nyaraló így külsőleg is ottho­nosabb, mint például vasrá­a barkácsolásról — Gyerekfejjel kezdtem a rádióamatőrködést a 2-|-1-es készülék korszakában. A hábo­rú után kiterjedt volt az ama­tőrmozgalom, azt felkarolta, támogatta az MHSZ jogelőde és a rádióamatőr szövetség. Az ötvenes évek elején a nép­rádió korszakban vettük iga­zán hasznát a tanultaknak, a Kossuth és a Petőfi adó véte­lére alkalmas néprádiókat — aki csak tehette, átalakította vilógvevőre — emlékezik bar- kácsszenvedélye kezdetéről dr. Hajnal József, a POTE egye­temi főtitkára. Régóta tudom, hogy az egye­temi főtitkár ezermester, azt is, hogy lakásába a tv-szerelő kivételével mesterember még nem tette be a lábát. Érthető ha­tározottsággal foglal állást a Csináld magad mozgalom mel­lett. — Az ember eleve játszásra született. Ez a szenvedélye se­gíti elő egyéni ki- és betelje­sedését. A társadalmi kötele­zettség is az anyagi feltételek megteremtését célozza, ha ez megvan, az egyénnek még több lehetősége van az alkotó ját­szásra, ami által többet termel, kipiheni magát, kikapcsolódik, nő a fantáziája. Mindez visz- szahat egymásra. Nálam ilyen játék a barkácsolás. — ön szerint nem játszunk eleget? — Meggyőződésem, hogy a műszaki kulturáltságunk rend­kívül alacsony. Ez társadalmi probléma, mely a termelésre is visszahat. Jó lenne megterem­teni a lehetőségét, hogy szóra­kozva, játszva emelhessük a műszaki tudásszintet. Higgye el, a legbalkezesebb ember is szeretne megcsinálni valamit, de nem segítjük, sőt többnyire kinevetjük sutaságát. Különben is nem a fúrás, faragás a sikk, hanem a kártya, a pincézés. Ha­zánkban a két világháború kö­zött a rádió-amatőrmozgalom vitte előre a rádiótechnika színvonalát, tehát az amatőrök lendítették előre _a nagyipari szintet. i Valóban. Gyakorta nem tu­dunk mit kezdeni a megnöve­kedett szabad időnkkel, azt nem tudjuk hasznosan eltöl­teni. Alkoholizmus, öngyilkos­ság, huliganizmus, vandalizmus — félresiklott, eltorzult emberi sorsok. Miért? Sokuk miért nem tud játszani, miért nincs sokuknak játéktere és miért nem tudják tartalommal kitöl­teni a szabad idejüket? Alkoho­lista, öngyilkos, vandál és hu­ligán között egyetlen barká­csoló modellező, rádióamatőr, stb. se található. Ifjúságpoli­tikánkban talán a hobbival is nagyot léphetnénk előre. Vég­re társadalmi méretekben is esős ablakkal. Nyáron kelle­mes, hűvös marad a szoba, ugyanakkor a hűvös őszi vagy hideg téli időben jobban meg­őrzi a meleget. Esténként be­húzva szükségtelenné teszi az elsötétítő függönyt. S végül, a belülről jól bezárható fatábla a víkendházakat olykor feltörő, fel kellene fedezni a Csináld magod mozgalmat. Dr. Hajnal József újabb ér­vekkel támasztja alá mondan­dóját: — Közeledünk a modern ipari társadalomhoz, ugyan­akkor a szolgáltatóipar képte­len felfejlődni, legalábbis lé­pést tartani mindenki megelé­gedésére, Így mindinkább elő­térbe kerül a régi mondás: magad uram, ha szolgád nin­csen. Hátul kullogunk a má­sodlagos nyersanyaghasznosí­tásban. A használni és eldob­ni fogyasztói szemlélet mind­inkább háttérbe szorul az ener- giaváltság kirobbanása óta. Kereskedelempolitikánk sem ösztönző igazán a barkácso­lóknak: több haszon van egy B—D barkácsgépen, mint mond­juk ugyanannyi értékű 100 ezermester egységcsomagon. Pedig mennyi selejtezett szer­számot, anyagot lehetne ismét visszavinni az anyagkörforgás­ba, hasznot hajtva a selejtező vállalatnak és barkácsolónak. Az iparilag nálunk fejlettebb országokban, például az USA- ban, a Szovjetunióban a szer­számok, barkácsgépek- és fel­szerelések áraiból is kitűnik, hogy komolyan veszik a Csi­náld magad mozgalmat. — Ha külföldre jutok, vala­mit biztosan hozok a műhe­lyembe — mondja mosolyog­va. öt éve betegségéből kigyó­gyulva orvosi javallatra még inkább igyekszik magának ki- kapcsolódást biztosítani a szel­lemi elfáradás ellensúlyozásá­ra. A PIK lehetővé tette, hogy a parányi alagsori pincében kis műhelyt alakítson ki magá­nak. . Maga készített faeszter­gapadot, azóta a famunka az, mely teljes kikapcsolódást, pi­henést, sőt sikerélményt jelent a munkája mellett. — Korábban ide'gen volt ne­kem a fa. Az élő anyag meg­munkálását gyötrelmes volt ki­rtemkivánatos látogatók ellen is nagyobb védelmet, bizton­ságot nyújt. Akiknek hobbijuk az aszta­losmunka, vagy olcsón hozzá­jutnak faanyaghoz, maguk is készíthetnek az itt bemutatott néhány minta valamelyikéhez hasonlót. ismernem, de úgy érzem, hogy győztem. A minket körülvevő mind több műanyag között egyre jobban ragaszkodunk a természetes anyagokhoz, a fa ilyen, és tiszteletet érdemel. Sok mindennel foglalkozom, de a famunka az igazi. Kivágja a fa szívét (közepét), utána már nem reped, nem deformálódik, ha száraz. Tál­kákat, diszdobozokat, lámpá­kat, gyertyatartókat készít saját kedvtelésére — gyakran aján­dékba. — Minden darabom egyedi, még egy ugyanolyat képtelen vagyok készíteni, sorozattal nem foglalkozom. A fát mun­ka közben alakítom, ahogy eszembe jut, vagy ahogy az anyaga kiadja magát. A Kaposvári Cukorgyárban lett géplakatos, elvégezte a jogi egyetemet, a politikai fő­iskolát. Alapító munkásőr. Nemrég Ívhegesztő tanfolyamra jelentkezett, hogy jobban ért­sen az új dolgokhoz. Nem si­került, mert mégse kérhetett munkahelyi javaslatot, hogy azután a munkáltató (POTE) ívhegesztőként fogja alkalmaz­ni. Nem először kérdezi: — Miért nem lehet szakmát szerezni felnőtt korban? És miért nem lehet megvásárolni a szakmunkásképzők tanköny­veit? Magas színvonalú és drága szakkönyvekkel nem le­het kedvet csinálni egyetlen szakma hobbiszintű kitanulásá­hoz sem. Állítja, életében még nem unatkozott. Nem szeret és nem is tud heverészve pihenni. Ott­hon levonul a műhelyébe. Fan­táziája, hangulata és kéz­ügyessége, a faeszterga, kör­fűrész, köszörű, leszúró- nagyo­ló- és simítákés életet, formát ad a kiszáradt faanyagnak. Rovatszerkesztő: MURÁNYI LÁSZLÓ Űjdonságajánfó it ffamunka az igazi Dr. Hajnal József Hangulatos fatáblák

Next

/
Oldalképek
Tartalom