Dunántúli Napló, 1982. január (39. évfolyam, 1-30. szám)

1982-01-17 / 16. szám

LAKAS-INGATLAN Szegedi, két és fél szo­bás. összkomfortos ta­nácsi lakásomat elcse­rélném másfél vagy kétszobás pécsi taná­csira. Értesítést az aláb­bi címre: Vojta Éva Szeged, Becsei u. 3., 6723. ________________ K ertváros új részén le­vő, 21 '2 szobás, tanácsi lakásomat elcserélném 3 szobás vagy nagyobb belvárosira. Kodály. Ju- risics. Asztalos, Damja­nich u. előnyben. ,, Rá­fizetek" jeligére a Hu- nyadi úti hirdetőbe. Szőlő, 250 négyszögöl, egyenes fekvésű út mel­lett. Aranyhegyen, el­adó. Érdeklődni 17 óra után: Pécs, Fazekas Mihály utca 2.. I. em. 1. 600 négyszögöl szőlő, pince, teljes felszerelés­sel, eladó. Érdeklődni: Bogád, Kossuth u. 48. Kék szoba, összkomfor­tos, szövetkezeti lakás, 52 m2, szép kilátás, szeptemberi költözéssel, eladó. ,.360 000 kp + OTP” jeligére a Hunya­di úti hirdetőbe._______ S zegedi, két szoba, hal­los, OTP- és pécsi, két szoba, nagy erkélyes, tanácsi, összkomfortos, első emeleti lakásain­kat pécsi társasházra vagy családi házra cse­rélnénk. Érdeklődni es­te hét után vagy levél­ben: Pécs, Váci Mihály u. 24., I. 4. Kurilla Béla. Belvárosban vagy kör­nyékén családi házat vennék vagy cserélnék háromszobás, szövetke­zeti lakásért. Telefon: 18-796.__________________ Összkomfortos garzont vennék. ,.Nyári beköltö­zés” jeligére a Hunya­di úti hirdetőbe.______ E ladó Villányban, a Szo­borpark mellett 1200 négyszögöl oportó­szőlő, két szoba, kony- hás lakással és teljes felszereléssel. Érdeklőd­ni: S^onner Ernő, Buda­pest, Fodor u. 97., illetve Szonner Ádám, Sásd, Szabadság u. 24.______ H arkányban, Petőfi u. 14. sz. ház, 500 négy­szögöl telekkel, eladó. Érdeklődni: Gordisa, Kossuth u. 17. Szentlőrincen három szoba, hall + egy szo­ba, összkomfortos csa­ládi ház eladó. Érdek­lődni lehet: Kilián u. 20. Novák._____________ 3 00 ezer kp + OTP-vei lakásmegoldást keresek, kis családi ház is érde­kel. ,,Április” jeligére a Hunyadi úti hirdetőbe. Harkányban négylaká­sos társasházban, 3 szo­ba, összkomfortos, ga- rázsos, kertes lakrész a központban eladó. A 16-132-es telefonon. Uránvárosi, II. emeleti, 56 m2-es, kétszobás, szövetkezeti lakás el­adó. ,,Költözés meg­egyezés szerint” jeligé­re a Hunyadi úti hir­detőbb________________ E ladó 2\i szobás, szö­vetkezeti öröklakás, kp -4- OTP-átvállalással. Tó­ka, Pécsvárad, Kossuth L u. 18 A. II. 2. 16 óra után.___________________ K omló-Dávidföldön 3 szobás családi ház el­adói 1V2 szobás lakást beszámítok vagy 500 ezer kp + 80 ezer OTP. Érdeklődni: Komló, Ben- czúr Gy. u. 1.__________ S iklós, belvárosi, 3 szo­bás, kertes családi há­zamat eladnám vagy el­cserélném helyben pa­nellakásra, érdeklődni 17 óra után: Siklós, Vértanúk u. 12. Tele­fon : 577. Pereked, Fő u. 2. szá­mú ház eladó. Érdek­lődni lehet: Pécs, Nap u. 16.__________________ H arkányban szoba, konyha -f- mellékhelyi­ségből álló nyaralórész eladó. Érdeklődni: a 29-973-as telefonon. Eladó Pécshez közel háromszobás családi ház, garázzsal, szőlő­vel. „Beköltözhetően” jeligére a Hunyadi úti hirdetőbe. Kétszobás, 54 m2-es, nagy erkélyes. szövetke­zeti lakásomat eladom, kisméretű lakást beszá­mítok. „Szlivennel szemben” jeligére a Sallai utcai hirdetőbe. Pécsett 400 n-öl gyü­mölcsös, 32 m2 építési lehetőséggel, sürgősen, eladó. „80 ezer” jeligé­re o Sallai utcai hirde­tőbb___________________ Vásárcsarnokkal szem­ben 1 '/j szobás, ház- felügyelői lakást cserél­nék fóbérletire. Kert­város előnyben. „Laci­ka” jeligére a Sallai utcai hirdetőbe. ________ V ennék 300 ezer Ft-ig családi házat. „Főbérlő nélkül” jeligére a Sallai utcai hirdetőbe. Vennék 300 ezer kp -f OTP-átvállalással csa­ládi házat. Minden ér­dekel. „Baba” jeligére a Sallai utcai hirdetőbe. Nagytótfalusi szőlőhe­gyen (siklós—villányi borvidék) 1000 n-öl sző­lő eladó, megosztva is. Panorámás hely. Érdek­lődni: Pécs, Erreth L. u. 21. Kordé.______________ 2 ,5 szobás OTP-örökla- kás eladó, kp + magas OT-átvál la lássál. Pécs, Sarohin t. útja 110., földszint 1.____________ K ét szoba, összkomfor­tos, szövetkezeti lakáso­mat elcserélném 1,5 szo­bás, összkomfortos taná­csira + kp-re. „Ga­rázs” jeligére a Sallai utcai hirdetőbe.________ H árom szoba, komfortos, garázsos családi ház el­adó vagy leilei társas­üdülőre cserélném. Állat­tartásra alkalmas mel­léképületek. „Két csa­ládnak” jeligére a Sal- lai utcai hirdetőbe. Budapesti, 90 m2-es, ta­nácsi és pécsi, 52 m2- es, szövetkezeti lakásom nagyméretű pécsire cserélném. „Mecsek-ol- dal” jeligére a Sallai utcai hirdetőbe.________ 4 0 m2 alapterületű, bel­városi öröklakásomat el­cserélném 1*/a szobás, kertvárosi, tanácsi la­kásra. „Értékkülönbö­zet" jeligére a Sallai utcai hirdetőbe. Kertváros kitűnő részén két szoba, összkomfor­tos, szövetkezeti lakásom elcserélném külterületi vagy Pécshez közeli családi házért, mely gazdálkodásra alkal­mas-. „Nagy kert szük­séges” jeligére a Sallai utcai hirdetőbe.________ C saládi ház, 2 szoba, konyha, fürdőszoba, sür­gősen eladó. P'écsúj­hegy. Kakukk u. 26. Üjpetre központjában gazdálkodásra alkal­mas, nagy családi ház, nagy telekkel, eladó. „300 000 kp” jeligére a Sallai utcai hirdetőbe. ADÁS — VÉTEL Szekrénysorok, heverők, egyéb, modern bútorok vétele-eladása. Szabó. Telefon: 21-071. Jókai u. 1. Lucemaszéna, 50 má­zsa. első osztályú, el­adó. Bicsérd, Kossuth L. u. 17.__________________ P E-s Trabant Speciál, 5 db 155 x 13 Michelin rádiói, japán autómag­nó sürgősen eladó. Ér­deklődni egész nap: Gebauer u. 1. Maul. Pézsmabunda olcsón el­adó. A 23-571-es telefo­norv ___________________ I rhabunda eladó, telje­sen új, száztíz mellbő- ségű. Megye u. 4., egész nap.______ Ford Capri 1500-as (V- motoros) eladó. Sziget­vár, Széchenyi u. 64. Egervári. S 100-as Skoda olcsón eladó, S 100-as alkatré­szek nagy mennyiség­ben eladók. Frick Fe­renc, Zengóvárkony. Vennék PX-es vagy T-s rendszámú Trabantot, készpénzzel fizetek. „Megkímélt” jeligére a Hunyadi úti hirdetőbe. 3 éves, 1500-as Ladát vennék megkímélt álla­potban. „Gábor” jel­igére o Hunyadi úti hir­detőbe. 3x2 m-es, új, kézi per­zsaszőnyeg, eladó. A 31-965-ös telefonon, 19 óra után. Trabant rugók, cserével, Zsuk, GAZ utánfutók, és egyéb autólaprugók, valamint mindennemű kovács- és lakatosmun­kák készítését, és javí­tását vállalom. Pécs, Bokor u. 18. Kovács­mester.________________ E ladó Nagyváty, Petőfi út 13. sz. alatt egy nyolchónapos vemhes üsző. Veszek-eladok modern bútorokat. Ugyanott szekrénysorok, újszerű rekamié- és heverő­garnitúra, Saci qyer- mekszobabútor eladó. Soóky Gézáné kereske­dő. Jókai Mór u. 25., I. em. Telefon: 11-261. Eladó egy Hitachi szte­reó rádió-magnó. Ér­deklődni: Szentlőrinc, Kilián u. 8. 17—19 óráig. 5 100-as síkkötőgép el­adó. Érdeklődni lehet mindennap: Vágó Ist­ván, 7191 Hőgyész, Zrí­nyi u. 8. sz. Hároméves, megkímélt Trabant Combi eladó. Pécs, Losonc u. 4. Te­lefon: 19-385. __________ V eszek-eladok szekrénye­ket, szekrénysorokat, he- verőket, rekamiékat, konyhabútorokat, egyéb modern bútorokat. Su­lyok bútorkereskedés. Mártírok útja 18. Tele­fon: 20-571.____________ Z E-s Trabant, friss mű­szakival, eladó. Érdek­lődni : Kapcsa József, Mohács, Terv u. tömb­belső E. II,6., naponta 16 óra után. UH-s, bordó Zsiguli el- gdó. Pécs, Váci Mihály u. 8., III. emelet 11. ajtó. Dittrich.__________ J ó állapotban levő 125 cm:,-es MZ motorkerék­pár eladó. Vasas, Orosz Gyula u. 58.___________ 2 '/2 hónapos dobermann szuko eladó. 2000,— Ft. Pécs, Körösi Csorna S. u. 11., II. 2. ajtó, dél­után 5 után,___________ 2 db nyolchónapos vemhes üsző eladó. Cím: Kucska István, Drávacsepely, Dózsa Gy. u. 6.______________ E ladó olajkályha, 400 I- es gázolaj edényekkel. „Olcsó” jeligére a Sal­lai utcai hirdetőbe. Olasz, összecsukható babakocsi, újszerű ál­lapotban, eladó. Pécs, III.. 39-es dandár út 2 C, III. emelet 2. Rénfa és forrázóteknő eladó. Édeklődni lehet: 11-527-es telefonon. Eladó 1 db 150 x 150-es, 3 db 120 x 150-es. 3 db 90 x 150-es új ablak. Pécs, Őszirózsa u. 3. Hízók, 170—190 kg. el­adók. III. kerület, Gém u. 19. (Úttörő utcából nyílik) Háromhónapos magyar- vizsla kölykök eladók. Herger, Lippó, Kun Bé­la u. 6. VEGYES Kisiparosnál üzletkötő­ként másodállást vál­lalnék. „Több éves gya­korlattal” jeligére a Hunyadi úti hirdetőbe. Barnásvörös, drótszőrű, öreg tacskó január 5-én elveszett Szőlő—Tettye u. környékén. „Jutalma­zom" jeligére a Hunya­di úti hirdetőbe. Pianinóc bérelnék. Vá­laszt: Oláh Tibor. Pécs, Olga u. 5-re kérek. Kőművesmunkát és hi­degburkolást vállalok. „Rövid határidő” jel­igére a Hunyadi úti hir­detőbe. Autósoki Alváz- és üre­ges korrózióvédelem, garanciával. Szauer Miklós, Pécs-Hird, Táti­ka u. 2. Telefon: 19-368. Angolból, magyarból felvételire előkészítek. „Tanárnő” jeligére a Hunyadi úti hirdetőbe. Redónykészités minden típusú ablakra, ajtóra a lakosság szolgálatában. Redőnyösműhely, Pécs. József Attila u. 36. Siklóson levő családi házamba keresek egy leinformálható, megbíz­ható nőt, aki takarítást és ügyintézést vállalna, kifogástalan szoba, konyhát, berendezéssel biztosítok részére, falu­siak előnyben, hét vé­gén járok haza. Cím: Denke László, Komló, Pécsi u. 42. Magánvállalkozáshoz csendestársat keresek, 50 000 Ft kp-vel. Aján­latokat: „Jól induló üz­let” jeligére a Sallai utcai hirdetőbe kérem. A VOLÁN 12. SZ. VALLALAT gyors- és gépirási gyakorlattal rendelteid érettségilett titkárnőt felvesz JELENTKEZÉS: PÉCS, BOLGÁR NÉPHADSEREG ÚTJA 33., III. EM., MUNKAÜGYI FŐOSZTÁLYON. KIFOGASTALAN ÁLLAPOTBAN LEVŐ 1 db Ikarus 211. típusú autóbusz és 2 db LAJTA ACCORD 48 soros vetőgép, valamint 442-es típusú NDK bálázó ELADÓ. ÉRDEKLŐDNI: Pécs-Reménypuszta, gépműhely, Lónay László gépjavitómühely-vezetönél. Január—február hónapban történő teljesítéssel vasúti kocsiba, gépjárműbe rakva NYERS HOMOKOS KAVICS (bányakavics) 55,— Ft-os áron ÜZEMÜNKNÉL MEGRENDELHETŐ. KAVICSBÁNYA VALLALAT ÜZEME, GYÉKÉNYES. Telefon: 216.-------------------------: 7—\ C ENTRUM HÉTFŐ! 1982. JANUÁR 18-ÁN 20 SZÁZALÉK VISSZATÉRÍTÉS. Női flanell hálóing Női crepp pijama Féfi szövetzakó Bébi bársonynadrág (kínai) Kókusz lábtörlő Kinai kordbársony (métere) 90—300,— Ft-ig 300—400,— Ft-ig 500—1500,— Ft-ig 90—180,— Ft-ig 85,— Ft 108—163,— Ft-ig CENTRUM ÁRUHÁZ A VÁROS KÖZPONTJÁBAN! PÉCSI C Centrum Áruház A RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ MŰSOR KOSSUTH RÁDIÓ 5.00: Előttünk a vasárnap! 7.23: Élelmiszer-magazin a lisztes ételekről. 8.10: öt kontinens hét napja. 8.26: Népdalok. 8.55: Kulturális magazin. 10.08: Cérnahaj és kőtojás. Mesejáték. 10.47: Az MRT gyermekkórusa énekel. 11.05: Kapcsoljuk a Zeneakadémia nagytermét. Az MRT szimfonikus ze­nekarának Csajkovszkij-matinéja. köz­ben: kb. 11.50: Versek, kb. 12.05: Édes anyanyelvűnk. kb. 12.10: A hangversenykövetítés folytatása, kb. 13.00: Egy korty tenger. Fekete Gyu­la írása. kb. 13.10: Operaáriák. 13.30: Utazó kutatók. Pungor Ernő profesz- szorral beszélget külföldi utazásairól Bán László. 13.50: Offenbach: A ge- rolsteini nagyhercegnő. Az I. felvonás fináléja. 14.03: Tél, tavasz, nyár, ősz. 15.14: Daloló, muzsikáló tájak. 15.54: Dietrich Fischer-Dieskau énekel. 16.10: Oltárok árnyékában. Rádiójáték. VI/2. rész. 17.10: Pillantás a nagyvilágba. 17.30: KöszöntjüJc a 75 éves Ferencsik Jánost. 18.50: Köz­vetítés a Pécsi Nemzeti Színházból. A közvádló. Fritz Hochwälder szín­műve. 20.59: örököld dallamok. 22.20: Bartók hangarchívum. 23.20: Zene­kari muzika. 0.10: Trajan Popescu énekkara énekel. PETŐFI RÁDIÓ 6.00: Népszerű muzsika korán­kelőknek. 7.00: A református egyház félórája. 7.30: Századunk orgona­muzsikájából. 8.05: Mit hallunk? 8.30: Miska bácsi levelesládája. 9.00: Szí­vesen hallgattuk. 10.33: Szovjet fú­vósmuzsika. 11.05; Alpáry Gyulára emlékezünk. 11.50: Filmzene. 12.00: Jó ebédhez szól a nóta. 12.57: Cin- cafarkinca és a többiek. 2. rész. 14.05: Újdonságainkból. 14.33: Táska­rádió. 15.30: Bérlakás — avagy: a tiltott tulajdon legális haszna. Gácsi Sándor műsora. 16.00: Botrány a tőzsdén. Részletek Bernstein zenés játékából. 16.40: Slágerek mindenki­nek. 17.30: A vasárnap sportja. Totó. 18.00: A berlini rádió dzsesszfeszti- váljának műsorából. 18.33: Operett­részletek. 19.10: Két tűz között. Ba­konyi Pál jegyzete. 19.20: Bemutat­juk Sacha Distel új albumát. 20.10: Zenés magyar Parnasszus ... a két nemről. Szórakoztató irodalmi ma­gazin 21.38: Rózsavölgyi-verbunkosok, Szenti rmay nóták. 22.20: Kellemes pihenést. HARMADIK MŰSOR 7.00: A pécsi körzeti stúdió szerb- horvát nyelvű nemzetiségi műsora. 7.30: A pécsi körzeti stúdió német nyelvű nemzetiségi műsora. 8.11: Szimfonikus zene. 9.55: Új Zenei Új­ság. 10.45: öt kontinens hét napja. Külpolitikai negyedóra. 11.06: Hi-fi Varieté. 12.00: Opera-művészlemezek. 13.05: A progresszív beat híres elő­adói. 13.50: Balladáink világa. 14.10: Szimfonikus zene. 16.05: Kis magyar néprajz. 16.10: Sigeti József hegedül, Mieczyslaw Horszowski zongorázik. 17.10: A tárgy. Rádiójáték. 18.07: Régi zene, régi hangszerek. 19.03: Wagner: Tannhäuser. Háromfelvoná- sos opera. Közben: 2V.13: A ma­gyar széppróza századai. 21.28: Az operaközvetítés folytatása. 22.25: Va­lakit elvisz az ördög. Rádiójáték. 23.15: A Philip Jones rézfúvós együt­tes játszik. PÉCSI RÁDIÓ 8.30: Vasárnapi magazin. Szer­kesztő: László Lajos. 18.00: Tamás Ervin jegyzete. — Munkásőregység- gyűlésről. — Szép esti muzsika. 18.20: A vasárnap sportja. 18.30: Szerb- horvát műsor. Vasárnap este. A vi­lágutazó Evlije Celebi magyaror­szági feljegyzései. — Hallgatóink kérték. 19.15: Német műsor. Arcok a magyarországi német irodalomból. Márnái Miklós. — Kívánsághangver­seny. 20.00: „Gruss und Kuss” Rá­dió Budapest zenés riport-, üzenet- és kívánságműsora külföldi és hazai németek számára. A műsort szerkesz­ti és vezeti: Hambuch Géza és Hartmann Helga. 21.00: Műsorzárás. MAGYAR TELEVÍZIÓ 8.05: Tévétorna — sz., ism. 8.10: Mindenki iskolája. Földrajz — ism. 8.45: Fizika — ism. 9.15: Óvodások filmműsora — kisfilm-összeállítás. 1. A legfontosabb személy. Amerikai rajzfilmsorozat. 4. rész — sz., ism. 2. Elveszett az unoka. Szovjet báb­film — sz., ism. 9.40: A Föld titkai. NSZK filmsorozat. XIII/2. rész. Bar­langok a tengerben — sz. 10.05: Hí­rek. 10.10: Jazzhangverseny. Louis Armstrong emlékére. Közvetítés a Zeneakadémia nagyterméből, felvé­telről. I. rész — sz. 11.20: Jaroslav Vysusil: Jánosik igazságot tesz. Mesejáték. A Békés megyei Jókai Színház előadása, felvételről — sz. 13.55: Játékszüret. II. rész — sz. 14.35: Beszélgetés a néptáncról. 4. rész. A verbunk — sz. 14.55: Kalen­dárium — ismeretterjesztő magazin. 15.55: Reklám. 16.00: Humphrey Bo- gart-sorozat. A dublőz. Magyarul beszélő amerikai film. 17.25: Rek­lám. 17.30: Műsorainkat ajánljuk — sz. 17.55: Lehet egy kérdéssel több? Vetélkedőműsor. 18.25: Reklám. 18.35: A közönségszolgálat tájékoz­tatója. 18.40: Tévétorna — sz. 18.45: Esti rriese — sz. 19.00: A HÉT — sz. 20.00: Hírek. 20.05: Petrocellli - magyarul beszélő amerikai bűnügyi tévéfilmsorozat — sz. 20.55: Háború­ra derű — burleszk — sz. 21.10: Sporthírek. 21.20: Ferencsik János nyomában — januártól januárig. Portréfilm — sz. 22.10: Hírek. MÁSODIK MŰSOR 20.00: Hírek. 20.05: Az ember fel- emelkedése. Angol filmsorozat. XIII/ 12. rész. Egymást követő generációk — sz. 20.55: Vizsgálat Martinovics Ignác szászvári apát és társai ügyé­ben. Tévéfilm. JUGOSZLÁV TELEVÍZIÓ 9.00: Barázdák — faluműsor — utána gyermekműsor magyar nyel­ven. 9.50: Hírek. 10.00: Vasárnapi érdekes újság. 11.30: Mesék az er­dőből — rajzfilm. 11.50: Népi mu­zsika. 12.00: Földművelőknek. 12.55: Kitzbühel: Síelő Világkupa — műle­siklás, férfiak, felvételről. 14.45: Kritikus pont. 15.15: A világegye­tem — dokumentumsorozat. 16.00: Visszatérés Ózba — amerikai játék­film gyermekeknek. 17.30: Vasárnap délután. 18.55: Rajzfilm. 19.27: Ma este. 19.30: Tv-napló. 19.55: Reklám. 20.00: Petri ja koszorúja — drámaso­rozat. 20.55: Reklám. 21.00: Doku­mentumriport. 21.30: Sportszemle. 22.00: Tv-napló. MÁSODIK MŰSOR 9.00: A legnagyobb sikerű adások ismétlése. 17.00: Tv-opera. 19.27: Ma este. 19.30: Tv-napló. 19.55: Reklám. 20.00: A dzsessz ideje. 20.45: Rek­lám. 20.50: Tegnap, ma, holnap. 21.05: Az ember, aki sikert akart el­érni — filmsorozat. Dolgozókat feluesznek A NÁDOR és Pannónia Szálloda dolgozókat vesz fel az alábbi mun­kakörökbe: szállodai takarító (állan­dó délelőtti munkára), londiner, szakács és konyhai segédmunkás. Je­lentkezés: Minaret Szálloda, Sallai u. 35. Munkaügy. (203) GORCSONYI Téglagyár felvesz: karbantartó és géplakatos, hegesztő, villanyszerelő szakmunkásokat, tar- goncakezelöt, kazánfűtőt, valamint férfi munkaerőt betanított téglagyári munkakörbe. Fizetés: kollektív szer­ződés szerint, órabér, illetőleg tel­jesítménybérezés alapján. Jelentke­zés: az üzemi műszaki irodájában. (208504) A SZENTLORINCI Állami Gazda­ság majláthpusztai tehenészeti tele­pére fejőket vesz fel. Felvételnél a több munkaerővel rendelkező csalá­dokat előnyben részesítjük. Lakást biztosítunk. Jelentkezés Majláth- pusztán, a telepvezetőnél. (206505) MAGASNYOMÁSÚ vizsgával ren­delkező kazánfűtőt, éjjeliőrt, vala­mint takarítónőt keresünk felvételre. (Lehet nyugdíjas is). Pécsi Faipari Szövetkezet, Pécs, Bolgár Néphad­sereg útja 10. (208500) A BVM Dunaújvárosi Gyára Hirdi Gyártelepére — fűtő (széntüzelésű kazánhoz), — villanyszerelő, — laka­tos munkakörbe dolgozókat felvesz. Jelentkezés: Pécs-Hird, vasútállomás mellett, a gyártelepen. Telefon: 12-744. (104) DÉL-DUNANTÚLI MÉH Nyersanyag- hasznosító Vállalat felvesz 2 taka­rítónőt 4 órás munkaidőre. Jelent­kezés: Pécs, Doktor S. u. 14. Gond­noknál. (208499) AZ EGYESÜLT IZZÓ ELEKTRONIKAI GYÁRA FELVÉTELRE KERES: aéDlakatos szakmui ikásokat < VÍZSj rendi i iával ilkezö fűti olajt íket rím ¥ FF utesu kazá nhoz JELENTKEZÉS: PÉCS, GYÖRGY-AKNA. MEGKÖZELÍTHETŐ: 31 Y ÉS 31-ES AUTÓBUSZ- VÉGÁLLOMÁSRÓL. HALÁLOZÁS Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett jó férjem, bátyám, sógo­runk, nagybátyánk és kedves roko­nunk, REINOLD ANTAL porcelángyári nyugdíjas életének 84. évében, hosszú beteg­ség után elhunyt. Temetése 1982. január 19-én fél három órakor lesz a pécsi központi temetőben. Gyá­szolják felesége és a széles körű rokonsága. IRODA takarítására 1 női dolgozót felveszünk. Lehet nyugdíjas is. Pécsi Építő és Tatarozó Vállalat, Pécs, Tí­már u. 23. sz. (208498) MEGHATÁROZOTT időre — helyet­tesítésre - közgazdasági érettségivel rendelkező dolgozót felveszünk. Je­lentkezés: a Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság, Pécs, Köztársaság tér 7. sz. pénzügyi és számviteli osz­tályvezetőnél. (208493) A BARANYA megyei Népművészeti Szövetkezet meós munkakörbe keres szakképzett munkaerőt. Jelentkezés: Pécs, Déryné u. 17., személyzeti ve­zetőnél. (91) KONYHALANYT felveszünk. Kereseti lehetőség munkaviszonytól függően: 2600—3700 Ft-ig. Jelentkezés: Mgtsz Gyógyüdülő Közös Vállalata, Har­kány, Járó József u. 1., (siklósi és harkányi lakosok előnyben I) (106) A PÉCSI Szállító és Szolgáltató Ipari Szövetkezet sürgősen felvesz titkárnői munkakör betöltésére dol­gozót. A munkakör betöltéséhez érettségi, valamint gyors-gépíró vég­zettség szükséges, továbbá felve­szünk karosszérialakatost is. Érdek­lődni lehet: Pécs, Megyeri út 67. sz. alatt a munkaügyön, Tóth Fe­rencnél. Telefon: 12-262. (142) A HALÉRTÉKESITÖ Vállalat pécsi fiókjába adminisztrátort keres felvé­telre. Felvételi feltétel: kereskedelmi szakközépiskolai végzettség. Az ön­életrajzokat a vállalat központjába Budapest, 1051, Münnich Ferenc u. 26. sz. alá kérjük elküldeni. (144) A VILLAMOSENERGIAIPARI Tata­rozó és Építő Vállalat építésvezető­sége kizárólag pécsi munkahelyre fel­vesz ács szakmunkásokat és kubikoso­kat. Fizetés megegyezés szerint. Je­lentkezni lehet a Hőerőmű főportá­ján, vagy a 14-644/22-93-as mellék te­lefonszámon. (133) A TEXTILFELDOLGOZÓ pécsi tele­pe felvesz egyműszakos munkarend­be férfi és női szakmunkásokat és betanított dolgozókat varrodai mun­kára. Cím: Pécs, Edison u. 17. (173) A BARANYA megyei Temetkezési Vállalat felvesz férfi és női munka­erőket útkarbantartónak, valamint egy kertészeti munkában jártas fér­fit parkgondozásra. Jelentkezés a munkaügyön, Bolgár Néphadsereg útja 97. sz. alatt. (158) KÖZÉRDEKŰ Tánciskola indul kizárólag haladók tészére január 18-án 17 órai kez­dettel a Doktor Sándor Művelődési Központban. Tanít: Gill Imre. Rajz előkészítő tanfolyam indul tanárképző és művészeti főiskolai felvételihez január 27-től az Ifjúsági Házban. Jelentkezés határideje: ja­nuár 25. Jelentkezés a 11-511-es te­lefonon vagy személyesen az IH iro­dájában (Pécs, Szalai András u. 13.). Tanfolyamvezető: Kozák János főiskolai adjunktus. Értesítjük az érdeklődőket, hogy a január 20-ra hirdetett Hungária kon­cert a Doktor Sándor—Zsolnay Műve­lődési Központban technikai okok miatt elmarad. Elnézést kérünkI Értesítjük azon szülőket, akiknek gyermeke Baróthyné „Lidocskához" jár balettre, hogy növendékelosztás végett január 18-án, (hétfőn) du. 3— 4 óra között jelentkezzenek a Dok­tor Sándor Művelődési Központban, Felsővámház u. 72., a balett-terem­ben. Gépi hímző tanfolyam induf a Jó­zsef Attila Művelődési Házban (Pécs, Korvin Ottó u. 20.) Jelentkezés 20-án 17 órakor. Részvételi díj: 300 Ft. Vezeti: Csehné Szántó Lívia. Áramszünet lesz f. hó 18-22-ig, 7-16 óráig Nagykozári u., Róka u. és Palahegy u. által határolt terü­leten. Barkácsolók, építkezők, kisállattenyésztők, figyelem! MEGNYÍLT A MOHÁCSI FAROSTLEMEZGYÁR MINTABOLTJA. Belső berendezési tárgyak készítésére, építőipari, épület­asztalosipari hasznosításra, a háztáji gazdaság területén kiválóan alkalmazhatók natúr és felületkezelt termékeink. KAPHATÓK: a MOFA mintaboltban a következő táblamére­tekben: # Kemény farostlemez 3,5, 4,0, 5,0, 7,0, mm vastagságban 1250x2500 mm 1600x2750 mm 2140x2750 mm méretű táblákban. # Lakkozott felületkezelt farostlemez 3,5 mm vastagságban 1600x2750 mm 1600x2500 mm táblaméretben. % Laminált felületkezelt farostlemez 3,5 mm vastagságban 1600x2750 mm táblaméretben. % Laminált falburkoló lambéria. # Különböző lapméretű, barkácsolásra alkalmas farostlemezek CÍM: 7700 MOHÁCS, RADNÓTI-LAKÓTELEP. NYITVATARTÁSI IDŐ: DÉLELŐTT 8—11.30 óráig délután 14.30—16.30 óráig.

Next

/
Oldalképek
Tartalom