Dunántúli Napló, 1981. június (38. évfolyam, 148-177. szám)

1981-06-04 / 151. szám

tv Fejlesztés alatt álló szőrmeműhelyünkbe NUTRIA, PÉZSMA, RÓKA, NERC ÉS MAS NEMES PRÉMEK FELDOLGOZÁSÁRA szűcs szakembereket (SZABÁSZOKAT, VARRÓNŐKET) ÉS betanuló dolgozókat veszünk fel Jelentkezés: Bőrruhózati Gyár Pécs, Vadász u. 83. Telefon: 10-066 Priskin Imréné LAKAS-INGATLAN 112 szobás, összkomfor­tos, szövetkezeti lakás OTP-mentesen eladó. Érdeklődni: 19 óra után a 90-819-es telefo­nom______________________ Eladók magyarürögi Fel­sőhegyen (abaligeti út mellett) 400 n-öl szőlő- területek, 8 darabból, választás szerint. Érdek­lődni telefonon 20 óra után, 19-295 számon. Elcserélném kertvárosi, 2 szoba, összkomfortos, szövetkezeti lakásomat IV2 szobásra, értékkü­lönbözettel. Tanácsi is lehet. „Minden ajánlat érdekel” jeligére a Sal- lai utcai hirdetőbe. Eladnám Kertvárosban, a Móra Ferenc utcában levő garázsomat. Érdek­lődni: Pollack M. u. 15-, fszt. 4.^ szombat, vasárnap 17—18 óra kö­zött. Elcserélném dunaújváro­si, egyszoba-összkomfor- tos, I. emeleti, tanácsi lakásom pécsire. „Min­den megoldás érdekel” jeligére a Sallai utcai hirdetőbe. _______________ K ertvárosi, 2,5 szobás, 4. emeleti, összkomfor­tos, tanácsi lakásomat 2 db kisebb komfortosra cserélném, csak tanácsi­ra. A város bármely pontján. Minden megol­dás érdekel. „Sürgős megegyezés” jeligére a Sallai utcai hirdetőbe. Kétszobás, összkomfor­tos családi ház eladó. Érdeklődni Bosnyák u. 2. 14 óra után. (A Tety- tye alatt.) _______________ N agypeterdi szőlőhe­gyen 1800 négyszögöl terület, ebből 500 néay- szögöl szőlő, présház, telies felszereléssel el­adó. Érdeklődni: Nagy- peterd, Kossuth L. u. 12. Farkas János._______ M ecsek-oldalban 2if> szobás lakás azonnali beköltözéssel. igényes­nek, hosszabb időre ki­adó. Garázs ugyanitt kiadó. Telefon: 24-542. Belvárosi, háromszobás, személyzetis, összkomfor­tos, tanácsi lakásunkat elcserélnénk kétszobás, összkomfortos, tanácsi lakásra. „Első emele­tig” jeligére a Hunya­di úti hirdetőbe. Telek, 800 négyszögöl, gazdálkodásra alkal­mas, 12 négyzetméteres gyári faházzal, öntözési lehetőséggel, buszmeg­állóhoz közel, Kisposta­völgyben megosztva is eladó. Érdeklődni: Kert­város, Rózsa u. 13. Ki- rály._____________________ G arázs eladó a Páfrány utcában. Érdeklődni a 13-266-os telefonon, To- mola. Eladó vagy pécsi össz­komfortos lakásra cse­rélhető két családnak is megfelelő családi ház, mindenféle állat tartá­sára alkalmas mellék- épületekkel. Érdeklődni: Sellye, Aradi u. 6., vagy Sipos Sándor, 10-655. Urögi ható rúton 230 négyszögöl hatéves sző­lő, hétvégi házzal, 180 ezerért sürgősen eladó. Érdeklődni három óra után: Kossuth l. u. 61. Keglovicsék (udvari la- kás)._____________________ Két darab 225 négyszög- öles házhely Mecsekal- ján, a zöldövezetben, eladó. Út, víz, villany van. Érdeklődni 18—20 óra között: Pécs, Rad­nóti u. 5. Berki. Kert. gyümölcsfákkal eladó, 260 négyszögöl. Víz van, busztól tíz perc, út mellett. Sür­gős. Hősök tere, Bá­nya u. Érdeklődni: Pécs, Szabadság u. 9. Toldiné, 17 órától. Felújítás alatt álló ker­tes családi ház eladó vagy elcserélném szövet­kezeti vagy OTP-laká- sért. „Második emele- tia” ieligére a Hunyadi úti hirdetőbe. 300 négyszögöl gyümöl­csös .sürgősen eladó — Keszüben. buszmegálló mellett. Telefon: 29-228, öt óra után. ____________ E lcserélném budapesti. József nádor téri, taná­csi luxuslakásomat har- Ványfürdői nyaralóra. Érdeklődni: Pray Fe­rencné, Budapest, Jó­zsef nádor tér 8. I. 4. Telefon: 173-312.________ H étvégi ház — családi ház átalakítására és aarázs éoítésére, érvé­nyes építési engedéllyel eladó. „Vadásztanya” ieliare a Hunyadi úti hirdetőbe. Kétszobás. komfortos öröklakás eladó. Va­dász u. 17., fszt. 2. 17 óra után. _______________ G unarasfürdői nyara­lómban szoba kiadó. — „Gyógyfürdő” ieligére a oérsi Hunyadi úti hirdetőbe. Hévízen 227 négyszögöl telken háromszobás, beköltözhető családi ház eladó. Érdeklődni: Hévíz, Vörösmarty u. 47. Drexer József.___________ Elcserélném szoba-kony- hás, I. kér. házrésze­met másfél szobás la­kásra. „Magdolna” jel­igére a Sallai utcai hirdetőbe. Gyenesdiáson, Kinizsi utca 11. alatt kétszoba- komfortos, nádtetős nya­raló 258 négyszögöl te­lekkel eladó. bútorral is, családi háznak is alkalmas. Irányár: 350 000. Érdeklődni a helyszínen. _______________ Z öldövezetben le/ő, komfortos, garzon örök­lakásomat garázzsal el­cserélném összkomfortos, tanácsi 1—IV2 szobás lakásra. „Szép kilátás” jeligére a Sallai utcai hirdetőbe. Balatonon vennék be­építhető telket, nyara­lót vízközeiben. „Vitor­lás” jeligére a Sallai utcai hirdetőbe._________ V őkány, Ady E. u. 4. szám alatti ház, 300 n-öl kerttel, beköltöz­hetően eladó. Irányár: 200 000 Ft._______________ Elcs erélnénk új, 2 szo­bás családi házunkat 11 '•> vagy 2 szobás taná­csi lakásra, Kertváros­ba. Értékkülönbözetet kérünk. „Nagy-szkókci út” jeligére 0 Sallai utcai hirdetőbe. Szentlőrincen szőlőtele­pítésre alkalmas 150 n-öl terület eladó. Tel.: 71-151.___________________ E ladó 1200 n-öl kerté­szetre alkalmas telek és 3 szobás családi ház. Érdeklődni: Vasas I., Pajtás u. 2._____________ E ladó 2,5 szobás OTP öröklakás kp -f- OTP. Pécs, Sarohin tábornok u. 106. sz., fszt. 1. ajtó. Három nagyméretű, másfél szobás, összkom­fortos, tanácsi lakást adnánk családi házért. Környékbeli is le­het. Kölcsönt átválla­lunk. „Csilla” jeligére a Sallai utcai hirdető­be._______________________ Nagyméretű, másfél szo­bás, összkomfortos, ta­nácsi „lakást 4* külön- bözetet térítek családi házért, Pécsett és kör­nyékén. „Éva” jeligére a Sallai utcai hirdető­be. Nyugotszenterzsébeti szőlőhegyen 400 n-öl üres terület olcsón el­adó. Érdeklődni: Kis­dér, Petőfi u. 11. sz. — Lukács László. ___________ B érbe adnám 25 km-re levő ingatlanomat. — „Nem albérlet” jeligére a Sallai utcai hirdető­be. Ház eladó Csertőn, Szabadság u. 41. sz. alatt a 2. buszmegálló előtt. Irányár: 60 ezer forint. (Szigetvártól 7 km-re.) Érdeklődni: péntek, szombat, vasár­nap Frecska Istvánné- nál. A MECSEKI ÉRCBÁNYÁSZATI VÁLLALAT II. BÁNYAÜZEME BÁNYAMUNKÁRA O szállító csillést 5— 6 ezer Ft hó O vájvégi csillést 6— 8 ezer Ft /hó O segédvájárt 7— 9 ezer Ft/hó O lakatosokat vájvégi munkára 7— 9 ezer Ft hó O vájárt 8—12 ezer Ft hó kereseti lehetőséggel. Két éven belül lakáshoz juthat! Vidéki dolgozóknak munkásszállást biztosítunk! Tanfolyami képzéssel szakmunkás-képesítés megszerezhető! Várjuk 18 évtől 36 éves korig a férfi dolgozók jelentkezését! Jelentkezni lehet személyesen az üzemnél közvetlenül; II. Bányaüzem Bakonya címen, vagy a vállalat központjában — a munkaügyi osztályon — Pécs, 39-es dandár u. 19. Elcserélném Szí ivén kör­nyéki, 1,5 szobás, szö­vetkezeti lakásomat 3 szobás, szövetkezetire. Kertváros kizárva. Teíe­fon este: 3V762._________ Szilágyi D. u. 5. szám alatti ház felső része, 3 szoba komfortos, azon­nal, szabad kézből el­adó. Pécstől 20 km-re, a Me­csekben falusi, idillikus környezetben 2 szobát kiadnék 2—3 évre, kis konyhakerttel. „ Kölcsö­nös megegyezés” jeligé­re a Sallai utcai hirde­tőbe. ____________________ M ásfél szobás. házfel­ügyelői lakásomat elcse­rélném hasonló tanácsi­ra. Geisler Eta u. 19. ADAS-VÉTEL franciaágyik, gyógyheverok. garnitúrák 3580 Ft-tól részletre Voilo Irórp'to* Péc*, Clr-vné u. TI. Veszek-eladok szekré­nyeket, szekrénysorokat, heverőket. rekamiékat, konyhabútorokat, egyéb modern bútorokat. Su­lyok bútorkereskedés. Mártírok útja 18. Tele- fon: 20-571._____________ Z T-s Wartbura eladó. Érdeklődni: Pécs, Ybl M. u. 5/A. III. em. 3. Elter, 16 órától. Supraphon hordozható sztereó lemezjátszó el­adó. Telefon: szombat, vasárnap kivételével — 30-478, 18—19 óráig. Jó állapotban levő 250- es Jawa motorkerékpár és olasz gyártmányú mély gyermekkocsi el­adó. Érdeklődni egész nap: Lvov-Kertváros, Re­gina u. 2. I. em. 6. S—100-as Skoda. 601-es Trabant bontva. MB 1000-es Skoda, üzemké­pes, rendszám nélkül el­adó. Érdeklődni: Zók. Arany J. u. 40. 16—19 óra között. Wartburg de Luxe egy­ben vagy bontva eladó. 4 éves, vemhes, kijáró tehén eladó. Gerde, Varjas u. 26. Borsék. ZU-s korallpiros 126-os P. Fiat friss műszakival eladó. Nagypeterd, Pe­tőfi u. 1. Tel.: Nagype­terd 6. __________________ V álasztási malacok el­adók. Hegyszentmárton, Egerszeg u. 15. Komfort ülőgarnitúra, hét darabból álló, el- adó. Pécs. Fálma u. 15. Eladó 48-as új férfi bőr­zakó, fém állófogas, olajkályha, kétlapos re- zsó, állvánnyal, phőnix pálmák. Harkány, Arany J. u. 28. Szép cseh szekrénysor darabonként is eladó. Telefon: 21-913.__________ T rabant Special három­éves műszakival, mű- onyog motor csónaktest, 25 LE-s, önindítós Kre- cent motorral eladó. — Pécs, Kossuth u. 83. Gyarmati. Négyéves Fiat 131-es, Mirafiori, eladó. Pécs, Pacsirta u. 4. Esetleg csere is érdekel. Hároméves Wartburg de Luxe, tolótetős, eladó. Érdeklődni 16 óra után, Magyarürögi út 15. Négyszemélyes, könnyű, angol lakókocsi, elősá- torral és egy veterán Velocette 350-es angol négyütemű motorkerék­pár, üzemképes állapot­ban eladó. Hollósy, Ka­posvár, Szalma István köz 3. ____________________ D rótfonógép gépi meg­hajtással. felszereléssel eladó. „20 ezer” jeligé­re a Mohácsi Napló szerkesztőségébe. Kompresszor légtartál­lyal, 220 V-os, gyári, el­adó. Tel.: 21-367. ____ 35 0-es Velorex eladó. — Pécs-Kovácstelep, Szarkaláb u. 3. sz. Munkácsy Color eladó. „Színes” jeligére a Sal­lai utcai hirdetőbe. 124-es Sport Fiat friss műszakival eladó. Ér­deklődni lehet: Füzér néven, Pécs. Geisler E. u. 5., du. 1 -5—6 óráig. Eladó egy tolóajtós ru­hás- és egy alacsony üveges könyvszekrény. Hajnóczy u. 23/B. II. em. 1. Gyermekkerékpárt ven­nék jó állapotban. Te­lefon : 16-877. Borjazás előtt álló fia­tal tehén eladó. Hegy­szentmárton, Eperszegi u. 54. Terra kerti traktorhoz két járó kereket. egy váltva forgató ekét ven­nék. Véménd, József A. u. 3. Szatmári. Téglaféleségek, enged­ményes cserép, E-ge- renda. födémbélés, ége­tett mész, oltott mész, sóder, faanyag állan­dóan kapható. Megálla­podással a teljes anyag- szükséglet biztosítható. Szalánta, építőanyag kiskereskedés. VEGYES Szalagfűrész-kerekek, átmérő 600. 500, 400 mm-esek, megrendelhe­tők: Hamar János fém­öntőnél, 7100 Szekszárd, Vörösmarty u. 2. sz. Te­lefon: 15-812. Gumifutózás, személy- gépkocsi gumik újrafu- tózása rövid határidőre. Atvevőhely: Pécs, Marx út 35. ____________________ 7 éves kisfiam mellé — 2 hónapra — 50—60 év körüli nénit keresek sür­gősen. Telefon: 19-751. Este.______________________ Orosz nyelvből 5. osz­tályos tanulóhoz nyári időszakra korrepetálót keresünk. Karácsonyi, Kertváros, Fülep L. u. 32._______________________ A utófényezés, külső-bel­ső és elemes fényezé­sét rövid határidővel vállalom — közületnek is. Megrendelés: Ko- zármisleny, Pécsi út 119., országút mellett. Koltai. Vidéki vállalatok, tsz-ek részére anyagbeszerzői ügyintéző állást vállal fiatal, erkölcsi bizonyít­vánnyal rendelkező férfi. „Budapesten 257 242” jeligére a Felszabadu­lás téri hirdetőbe. Szolgáltatási Háztartási gépek helyszíni javítá­sát vállalom (bojler, hű­tő, automata mosógép, centrifuga), olajkályha javítás. 48 órán belül. Bejelenteni 10—18 óráig 16-013 telefonon.________ K oszorúk. menyasszonyi és alkalmi csokrok ké­szítését megrendelésre vállalom. Garav u. 10. (Meqvei Kórháznál) tel.: 22-587._____________ E rnyÖjavitás, áthúzás. Garay u. 10.___________ K isiparos csendes üzlet­társat keres, gépesítés­re, 150 000 ícD-val. „Fa- meamunkálás” ieliqére a Sallai utcai hirdető- be. Kőművesmester lakó­épületek, üdülők, gará­zsok komplett kivitelezé­sét, átalakítási munkáit rövid határidővel vállal­ja, a Balatonon is. „Idén nyáron” ieliqére a Hunyadi úti hirdető­be. Ágyneműtartós fotel­ágyak készítése, garni­túrák javítása. Pécs, Doktor Sándor u. 2. Rácz kárpitos. Kishajóvezetöi vizsgára való felkészítést válla­lok. Jelentkezés: „Vi­har” jeligére a Hunya­di úti hirdetőbe. Villanyszerelés, azonna­li kezdéssel, vidékre is. Királyegyháza. Petőfi út 214. Tevesz János._______ F ütött garázs kiadó jú­nius 16-tól, vállalatnak vagy maszeknak. „Bőr­klinika mellett” jeligére a Sallai utcai hirdetőbe. A Pécsi Bútorgyár kedvező ajánlata a lakosság részére Nagy választékban, kényelmes kivitelű, nagy ágyneműtartós, könnyen kezelhető, tetszetős egy- és kétszemélyes, valamint gyermekheverőinket ajánljuk tetszés szerinti szövetbevonattal. Szekrénysoraink, szóló szekrényeink világos és tölgy furnérozással, mattlakkos kivitelben a kárpitos bútorokkal együtt megtekinthetők és kiválaszthatók: Pécs, Somogyi Béla u. 6. sz. alatti mintatermünkben. Nyitvatartási idő: hétfőtől- péntekig 7 órától 16 óráig, szombaton 7 órától 12 óráig. Azonnali ügyintézés, OTP-re is. Pécs területére és 10 km-es körzetébe díjtalan házhoz szállítás. HALÁLOZÁS Fájdalomtól megtört szívvel tudat­juk, hogy OZV. NEMES ISTVANNÉ Hahn Julianna életének 93. évében csendesen el­hunyt. Temetése 1981. június 6-án du. 3 órakor lesz a szigetvári turbéki te­metőben. A gyászoló család. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett férjem, édesapánk, testvé­rünk és kedves rokonunk« VARGA ISTVÁN volt nagypalli lakos, 47 éves korá­ban, hosszú betegség után elhunyt. Temetése 1981. június 6-án de. 10 órakor lesz a pécsi központi temető­ben. A gyászoló család. Fájdalomtól megtört szívvel tudat­juk, hogy felejthetetlen szeretett élettársam, édesapánk, apósunk, nagyapánk és dédikénk, PAPP JANOS 76 éves korában, hosszú szenvedés után elhunyt. Temetése 1981. június 5-én, pénteken 1 órakor lesz a pécsi központi temetőben. A gyászoló csa­lád. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett férjem és kedves rokonunk, VILLANYI ISTVÁN nyugdíjas 1981. május 31-én várat­lan hirtelenséggel elhunyt. Temetése 1981. június 8-án 3 órakor lesz a pécsi központi temetőben. A gyá­szoló család. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett feleségem, drága jó édes­anyánk, anyósunk« nagymamánk, dédmamánk, DOSZPOD ISTVANNÉ életének 73. évében váratlanul el­hunyt. Temetése 1981. június 5-én du. 3 órakor lesz a diósviszlói temető­ben. A gyászoló család. Mély megrendüléssel tudatjuk, hogy KISS JANOS 1981. május 2-án, 70 éves korában váratlan hirtelenséggel elhunyt. Ham- vasztás utáni búcsúztatása június 5- én 12 órakor lesz a pécsi központi temetőben. A gyászoló család. Az 500. sz. Ipari Szakmunkáskép­ző Intézet és tanműhely dolgozói tu­datjuk, hogy KISS JANOS szakmunkás munkatársunk — aki nyugdíjasként is aktív munkát végzett — 1981. má­jus 2-án elhunyt. Temetése május 5- én, pénteken 12 órakor lesz a pécsi központi temetőben. Emlékét kegye­lettel megőrizzük. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy drága jó feleségem, édesanyánk, anyósunk, nagymamánk, testvérem és kedves rokonunk, SZARAZ ZOLTANNÉ Kasza Mária hosszú szenvedés után. 53 éves ko­rában elhunyt. Temetése 1981. jú­nius 8-án 12 órakor lesz a pécsi központi temetőben. A gyászoló csa­lád. Fájdalommal tudatjuk, hogy MARTON GYULA temetése 1981. június 4-én lesz du. 3 órakor a szentlőrinci temetőben. A gyászoló család. A Baranya megyei Élelmiszerke­reskedelmi Vállalat vezetősége, szakszervezeti bizottsága mély meg­rendüléssel tudatja, hogy szeretett nyugdíjas munkatársuk, HORVATH JÓZSEFNÉ, a szigetvári 265. sz. bolt volt el­adója elhunyt. Temetése június 5-én, pénteken 15 órakor lesz a turbéki temetőben. Emlékét kegyelettel meg­őrizzük. KÖSZÖNET Hálás szívvel köszönjük mindazok­nak, akik felejthetetlen férjem, édes­apám, apósom és édes nagyapám, KOVÁCS JÓZSEF ÉPGÉP dolgozó halálakor velünk éreztek, fájdal­munkban osztoztak, emlékét meg­tisztelték és utolsó útjára elkísérték. Külön köszönjük az ÉPGÉP gazda­sági vezetőinek, párt- és szakszerve­zetének a hozzq méltó temetés kifo­gástalan megrendezését és az őt méltató beszédeket. Köszönjük az Építők pártbizottsága, a vállalat szakszervezeti tanácsa, a pécsi és vidéki gyárak dolgozói és brigádjai részvételét és koszorúit. A széles körű rokonságnak, ismerősöknek, a ház lakóinak és szomszédoknak, a Kaposvári Ruhagyár Vámos Ilona brigádjának, a Konzum ABC dolgo­zóinak, a pécsszabolcsi bányász­zenekarnak és a kertszomszédoknak koszorúit és együttérző részvétüket. A gyászoló család. Köszönetemet fejezem ki mindazok­nak, akik szeretett férjem, H.UBI FERENC temetésén részt vettek, koszorúk, virágok küldésével bánatomat eny­híteni igyekeztek. Gyászoló fele­sége. Hálás szívvel mondunk köszönetét mindazoknak a kedves rokonoknak, munkatársaknak és ismerősöknek, akik felejthetetlen halottunk, CSÓKA SÁNDOR temetésén részt vettek, fájdalmunkat virágokkal enyhíteni igyekeztek. A gyászoló család. Hálás szívvel mondunk köszönetét a szerető rokonoknak, ismerősök­nek, akik szeretett halottunk, OZV. KOVÁCS ISTVANNÉ temetésén részt vettek, koszorúk, vi­rágok küldésével fájdalmunkban osz­toztak. A gyászoló család. Köszönetét mondunk mindazoknak, akik drága halottunk, KOCSIS JENŐ temetésén részt vettek, fájdalmunkat bármilyen módon enyhíteni igyekez­tek. A gyászoló család. Hálás szívvel mondunk köszönetét barátoknak, minden rokonnak, a Ba­ranya—Tolna megyei FŰSZERT Vál­lalat dolgozóinak, ismerősöknek, akik felejthetetlen halottunk, STIEGRAD JANOS temetésén részt vettek, koszorúk, vi­rágok küldésével fájdalmunkat eny­híteni igyekeztek. A gyászoló csa­lád. Köszönetét mondunk mindazoknak, akik felejthetetlen halottunk, LASZLÓFI JÓZSEF temetésén részt vettek, mély fájdal­munkban bármilyen módon osztoztak. A gyászoló család. Varrodai átképzősöket FELVESZÜNK Kesztyűgyár 2. sz. gyár, Pécs, Vadász u. 83. RÖVIDÁRUBOLTUNKBA IICRYL ipari fonal érkezett REKLÁMÁRON — fehér, szines és melírozott — 250—320 Ft kg-os áron! CSAK NÁLUNK! Várjuk vásárlóinkat! Dolgosokat felvesznek GÉPIRÓNÖT felveszünk július 1-vel. Érettségizettek előnyben. Jelentkezés: ,,Két műszak” jeligére a Hunyadi úti hirdetőbe. A PÉCSI Szikra Nyomda felvételre keres 1—2—3 műszakra segédmunká­sokat. Jelentkezni lehet a vállalat munkaügyi osztályán. Pécs, Engel J. u. 8. (1461) A KOMLÓI Városgazdálkodási Vál­lalat felvesz villanyszerelő, vízvezeték- szerelő szakmunkásokat, építőipari technikusokat, férfi segédmunkásokat. Jelentkezés a vállalat munkaügyi osz­tályán, Komló, Kossuth Lajos u. 17. (1405) A BARANYA megyei Háziipari Szö­vetkezet málom-péterpusztai telephe­lyére azonnal felvesz villanyszerelőt, a központba betanított'munkára férfi és női dolgozókat. Jelentkezés: Pécs, Déryné u. 35. (1443) PÉCSETT és Baranya megyében végzendő hálózatépítési munkához 18 évet betöltött férfi dolgozókat vesz fel a Posta Hálózatépítő Üzeme. Jelentkezés hétfőtől péntekig, mun­kanapokon, délelőtt személyesen munkakönyvvel, egészségügyi törzs­lappal, személyi igazolvánnyal Pécs, Rákóczi út 60. szám alatt, az I. eme­leten. (1206) A MECSEKVIDÉKI Vendéglátó Vál­lalat felvételre keres szakácsokat, fel­szolgálókat, takarítókat. Jelentkezés: Pécs, Bajcsy-Zsilinszy u. 14—16. sz. alatti új központunkban. (1481) FELVESZÜNK pécsi és siklósi telep­helyekre géplakatost, lakatost, eszter­gályost, maróst, harkányi autószervi­zünkbe autószerelőt. Jelentkezni: Pécs, Megyeri út 25., munkaügy. (145 96) A PÉCSI Minőségi Ruházati Szövet­kezet felvesz gyakorlattal rendelkező gyors- és gépirónőt. Jelentkezés: Pécs, Ágota u. 1—3. (1399) A VOLÁN 12. sz. Vállalat komlói üzemegysége kétéves vezetési gyakor* lattal és ,,E” vizsgával rendelkező tehergépjármű-vezetőket felvesz. Bé­rezés teljesítmény szerint. Jelentke­zés: Komló, autósvölgy. (1434) A NÁDOR Szálloda dolgozókat fel­vesz az alábbi munkakörökbe: sza­kács, felszolgáló, szobalány, férfi és hői segédmunkás, lakatos. Jelentke­zés: Minaret Szálloda, Pécs, Sallai u. 35. Telefon: 13*322. (1485) VÁLTOZÓ munkahelyre gyengeára­mú távbeszélő hálózatépítő, könnyű- és nehézgépkezelő, általános gépsze­relő, hidraulikus szerelő. továbbá raktári dolgozókat vesz fef a Posta Hálózatépítő Üzem. Munkásszállást és munkás szállítást biztosítunk. Je­lentkezés személyesen hétfőtől pénte­kig. Cím: Posta Hálózatépítő Üzem, Pécs, Rákóczi út 60. I. em. (1484) A KA CSATÁI MECSEKTEj felvesz tejipari, tejgazdasági képesítésű dol­gozókat, laboránsokat, érettségizett dolgozókat különféle áruforgalmi munkakörbe, műszerészeket és villany- szerelőket. Jelentkezés a helyszínen vagy 71-171 telefonon. (145193) ELADÓ, felszolgáló, szakács, hen­tes és konyhai dolgozókat alkalma­zunk. Jelentkezés: Baranya megyei Vendéglátó Vállalat, munkaügy, Pécs, József u. 19. I. emelet. (1398) KÖZGAZDÁSZT felveszünk közgaz­dasági elemző munkakörbe. Jelent­kezés: DDGáz, Pécs, Felszabadulás útja 107.t közgazdasági osztályveze­tőnél. (1402) KÖZÉRDEKŰ A Doktor Sándor Művelődési Köz­pont Zeneiskolájának könnyűzenei tagozata június 5-én, pénteken dél­után fél 6 órai kezdettel tartja év­záró hangversenyét a Művelődési Központ új helyén: Felsővámház 1j. 72. (volt Zsolnay Művelődési Ház). JUNIALIS bál június 6-án Szabad­szentkirályon. Zene: FORMIX.

Next

/
Oldalképek
Tartalom