Dunántúli Napló, 1980. októbar (37. évfolyam, 270-300. szám)

1980-10-04 / 273. szám

A nemzetközi sakkviadalon: 1. Karpov, 2. Portisch A hollandiai Tilburgban a 11., egyben záró fordulóban Olt asztalhoz a nemzetközi sakkviadal mezőnye. Az egyik magyar résztvevő, Ribli Zoltán hírügynökségi jelentések sze­rint családi okok miatt nem ül­hetett asztalhoz a holland So- sonko ellen, így értelemszerű­en elveszítette ezt a játszmát. Nagy érdeklődés kísérte Por­tisch Lajosnak a nyugatnémet Robert Hübner elleni csatáját, hiszen ők ketten nem is olyan régen Olaszországban sakkvi­lágbajnoki selejtezőt vívtak, összecsapásukon látszott, hogy alaposan ismerik egymást, így nem csoda, hogy a játék dön­tetlennel zárult. Ez Portischra nézve hízelgő, hiszen ő játszott sötéttel. Megosztozott a pon­ton a világbajnok szovjet Kar­pov honfitársával, Tollal, de ezt a luxust is megengedhette ma­gának, mert végül fél pont előnnyel megnyerte a tornát. Portisch Lajosról annyi már bi­zonyos, hogy második helye­zett, az azonban kérdéses, hogy egyedül, vagy Timman társaságában-e? A holland sakkozónak ugyanis a szovjet Spasszkij ellen még van egy függő játszmája, s ha ott ne­tán nyer, úgy holtversenyben végez Portischsal, A 11. forduló eredményei: Larsen (dán)-Hort (csehszlo­vák) 1:0, Timman (holland)— Szpasszkij (szovjet) függő, Ka- valek (amerikai)-Andersson (svéd) döntetlen. Függő a 8. fordulóból: Andersson—Larsen döntetlen. A végeredmény: Karpov 7,5 p, Portisch 7 p, Timman 6 p, (1), Sosonko 6 p, Szpasszkij 5,5 (1), Tál 5,5 p, Larsen, Hort 5—5 p, Andersson, Hüb­ner, Ribli 4,5-4,5 p, Kavalek 4 p. |:|p. a hírekben szerepelnek Radnai László, a SPORI vezetője A megyei TSH elnöke a Sportszövetségi és Rendezvény Iroda élére Radnai Lászlót ne­vezte ki. A Sportszövetségi és Rendezvény Iroda, vagy ahogy a köztudatban ismertté vált — SPORI — eddigi vezetője Röz- ge Ferenc nyugdíjba ment és utódja Radnai László, a Pécs városi sportfelügyelőségről ke­rült új beosztásába. A SPORI a megyei TSH mel­lett 1973-ban a sportmozgalom átszervezésekor alakult, az el­képzeléseknek megfelelően oldja meg feladatát, de a kí­vülállók számára még ma is kissé „titokzatosnak" tűnik az elnevezés. Valójában mi a SPORI elsődleges feladata? A kérdésre az iroda új vezetője, Radnai László adta meg a választ: — Elsődleges feladatunk a megyei szövetségek, a városi és járási sportfelügyelőségek anyagi hátterének biztosítása. Továbbá a SPORI szervezi a különböző megyebajnokságok, területi versenyek és bajnoksá­gok gazdasági ügyeinek lebo­nyolítását. Ha az OTSH vagy valamelyik országos szövetség Baranyát bízza meg országos bajnokság, esetleg nemzetközi verseny rendezésével, akkor ugyancsak mi szervezzük a gazdasági feladatokat. Nagy nemzetközi versenyek rendezé­sekor — ilyen volt a közelmúlt­ban a serdülő kosárlabda EB — a SPORI feladata a szállás és az étkezés biztosítása, a já­tékvezetői, valamint rendezői dijak utalása. A versenyek és bajnokságok gazdasági hátte­rének biztosítása mellett hoz­zánk tartozik a megyei TSH orfűi utánpótlás tábora is. En­nek fenntartása, felújítása, a sportolók elhelyezése is a SPORI feladatkörébe tartozik. Ugyancsak a SPORI végzi a különböző sportvezetői, játék­vezetői és edzői tanfolyamok pénzügyi lebonyolítását. Fog­lalkozunk még az egyesületek gazdasági ügyeivel, az állami támogatások kiutalásával. A SPORI ügyeit 14 főfoglalkozá­sú és 3 mellékfoglalkozású dol­gozó intézi. A Sportszövetségi és Ren­dezvény Iroda új vezetője, Radnai László 1955-ben került kapcsolatba a sportmozgalom­mal. A megyei Kézilabda Szö­vetség aktívája volt, különböző bizottságokat vezetett. Mint kézilabda-játékvezető az NB l-es keretig is eljutott. 1964- ben a Pécs városi TST KISZ-es elnökhelyettese lett, és ő volt a városi KISZ-bizottsóg tö­megsportfelelőse. 1970-ben a városi sportfelügyelőség mun­katársaként a sportszakmai feladatok mellett az ő területe volt a gazdasági ügyek inté­zése is. 1980. augusztus 1-től a Baranya megyei Tanács V. B. Sportszövetségi és Rendezvény Irodájának vezetője. L L Magyar ifjúsági súlyemelő sikerek San Marinában Ali nem állta Holmes ütéseit A 11. menetre már nem állt ki San Marinóban, az ifjúsági súlyemelő Curópa-bajnoksá- gon újabb két súlycsoport küz­delmei zajlottak le. A 90 és a 100 kilós kategóriában egy­aránt két-két magyar lépett porondra, s mind a két súly­csoportban egy-egy közülük a dobogóra került. A 90 kilósok között Wöller Tamás (Haladás) eddigi leg­jobb eredményét 5 kilóval túl­szárnyalva, lökésben új orszá­gos ifjúsági csúcsot javítva és összetettben Hlavati rekordját beállítva ezüstérmet nyert. Wöller 152,5 kilós szakítása alapján is ezüstérmes. A 100 kilós súlycsoportban Hlavati András (Bp. Honvéd) 10 kiló­val szárnyalta túl eddigi leg­jobbját, lökésben 197,5 kilós eredménnyel új országos csú­csot állított fel, és végül egy bolgár és egy szovjet fiatal­ember mögött harmadik lett. 90 kilóban Európa-bajnok: Csalkov (Bulgária) 382,5 kg, 2. Wöller Tamás (Magyarország) 335 kg (152,5, 182,5), ...5. Kal­már I. József (Magyarország) 322,5 kg (147,5, 175). 100 kilóban Európa-bajnok: Sanov (Bulgária) 360 kg, 2. Dunáik (Szovjetunió) 357,5 kg, 3. Hlavati András (Magyaror­szág) 355 kg (157,5, 197,5),... 7. Molnár Miklós (Magyaror­szág) 337,5 kg (150, 187,5) Európai idő szerint péntekre virradóra került sor Las Vegas­bon a világszerte óriási érdek­lődéssel várt Muhammad Ali- Larry Holmes hivatásos nehéz­súlyú ökölvívó világbajnoki döntő mérkőzésre. A 25 000 jelen levő szurkoló és a becslések szerint több mint egymilliárd televíziós né­ző a tervezett 15 menetből csak tízet láthatott. A 38 esz­tendős Muhammad Ali a 11. menetre már nem jött ki. Elő­zőleg, főleg pedig a 10. me­netben nagyon megviselték a szüntelenül rohamozó és rend­kívül keményen ütő Holmes ütései. Amint azt Richard Green, a vezető bíró később elmondotta, ő már a 9. me­net után be akarta szüntetni az összecsapást, de Ali edzője kérésének engedve még egy menetet engedett. A tizedik menet után viszont már A. Dundee, Ali mestere szólt, hogy elég, versenyzője nem folytatja a küzdelmet. Az edzői döntést a nézők egy része csalódottan vette tu­domásul, a többség viszont egyetértett, mert Ali a tizedik menetben már csak támolygott, képtelen volt a védekezésre, az ellenütésekről nem is be­szélve. A novemberben 31 esz­tendős Holmes minden addigi menetet megnyert, esetleg a harmadikban voltak egyenlő ellenfelek. Ali képtelen volt a tőle annyiszor megcsodált mó­don kitérni az ütések elől, nem 6 fárasztotta ki Holmest, hanem ő roppant össze ve- télytársa rendkívüli tempójától. Amíg Holmes a tizedik menet­ben is olyan friss volt, mint az elsőben, Alin fokozatosan megmutatkoztak a hosszú ki­hagyás jelei, s a végén ő is elismerte: Holmes jobb volt. Larry Holmes tehát a világ­bajnok, s mindenképpen ér­demes erre a címre, hiszen 36. mérkőzését is megnyerte. — Büszke vagyok a világbaj­noki címre, méginkább a föld­kerekség eddigi legjobbja, Ali legyőzésére — mondotta Holmes a mérkőzés után. — Hozzá hasonló bajnok nem született, s nem is lesz egyha­mar. Nagyon sajnálom, hogy lényegében én fejeztem be pályafutását, de a szorítóban nincs szentimentalizmus, ott ütni kell, még ha egyértelmű­en tisztelem is az ellenfelet. Ali változatlanul a példaké­pem. Ali hosszú pályafutása alatt először nem tartott sajtóérte­kezletet a mérkőzés után, csendben elvonult szállodai szobájába. Önnek takarékoskodunk! 4000 forintos árengedményt adunk, — ha most, a fűtési szezon előtt, nálunk vásárol: JK—12 típusú KAZÁNT 14 400,— Ft Helyett 10 400,— Ft-ért JK—4 típusú KAZÁNT 22 000,— Ft helyett 18 000,— Ft-ért A kazánok szilárd és olajtüzelésre is alkalmasak, — Árusítás 9 órától 17 óráig, szombaton 14 óráig az áruház autóparkolójában! Tímár u. (zsinagóga udvara) AMÍG A KÉSZLET TART! A KONZUM SKALA COOP ÁRUHÁZBAN PÉCS. KOSSUTH TÉR Két dudás a Barcelonánál A spanyol Barcelona — Eu­rópa leggazdagabb klubja — meg akarja vásárolni a sikert. Nunez elnök tervei szerint ugyanis a katalán csapatnak a kontinens legjobb egyesüle­tévé kell válnia. Hogyan? A kék-pirosak először azzal lepték meg a futballvilágot, hogy mesebeli, 20 millió már­kás ajánlattal próbálták ma­gukhoz édesgetni az argentin csillagot, Maradonát. Ebből azonban ezúttal nem lett va­lóság, az ifjú titán végleg Buenos Airesben maradt. Nu­nez azonban nem keseredett neki, s millióit más csatornák­ba irányította. Spanyol berkek­ben még nem fizettek ki any- nyi pénzt, mint amennyit a Barcelona elnöke a Bilbao söprögetőjéért, Jósé Ramon Alesancoért adott. A Gijon ta­valyi gólkirálya, a csatársztár Quini Alesancohoz képest po­tom pénzért váltott klubot. Rendkívül látványos volt az osztrák Krankl visszatérése, no­ha ő „soha többet a Barcelo­nában" jelszóval búcsúzott az elmúlt év telén Spanyolország­tól. A válogatott volt kapitá­nya, Kubala László, Nunez egy másik „ásza”, mellette az elnökség technikai vezetőként még mindig az egykori má­gust, Helenio Herrerát foglal­koztatja. Már csak az a kér­dés, nem lesz-e sok a „két du­dás" egy csapatnál. A csapat játékosai évente hatalmas összeget vágnak zsebre. A legtöbbet Hans Krankl, kétszeresét annak, mint a közvetlen utána következők, Migueli és Quini. Van is „bér- feszültség". Ennek felszámolása is Kubala feladata lesz. Kranklt és Miguelit már sikerült is megbékítenie egymással. A hétvége sporteseményei • A labdarúgó NB ll-ben is­mét otthon játszik a Komlói Bányász, ezúttal a Szekszárdi Dózsát fogadja — újabb két pont reményében. Az utóbbi időben a kissé botladozó Mo- hács-Véméndnek sem kell utaznia, saját publikuma előtt a szerény képességű Dombó­vár legyőzése nem jelenthet akadályt számára. A változa­tosság kedvéért ismét — a héten mór másodszor — Győr­be. a MÁV DAC-hoz látogat a Sellye, most a szombathelyi Sabariához a PVSK. A me­gyebajnokságban szombaton nem rendeznek mérkőzést, valamennyi találkozóra vasár­nap kerül sor. A műsorból a Mázaszászvár—Mágocs, a P. Kinizsi—Szigetvár és a Zsol- nay—U. PEAC derbik emel­kednek ki. Az NB I. ifjúsági bajnokságban ragyogóan helytálló PMSC-fiatalok va­sárnap délben Pécsújhegyen a nagyhírű Vasas ifistáival mérkőznek. Folytatódik a küzdelemsoro­zat a kosárlabda NB l-ben, bár ezen a héten még csak a férfiak lépnek pályára, Kecs­keméten. A városi sportcsar­nokban újabb két pontot sze­rezhetnek a PMSC férfi kézi­labdázói, a valaha szebb na­pokat látott Debreceni Dózsa ellen. A Pécsi Gázmű ellen Pécsett mérkőznek az FTC te- kézői, soraikban Csányi Imre1 világbajnokkal. MŰSOR OKTÓBER 4., SZOMBAT KÉZILABDA: NB I. B. férfi mér­kőzés: Komlói Bányász—DÉLÉP SC, Komló, 15.30. NB I. B. női mér­kőzés: PMSC—Goldberger, Pécsúj- hegy, 15.30. NB II. női mérkőzés: Ajka—Zsolnay SE, Ajka, 15.00. NB II. férfimérkőzés: István-aknai Bá­nyász—Tapolca. Pécsújhegy 14.15. Megyebajnokság Női mérkőzések: U. PEAC I.—PMSC II., Tanárképző Főiskola, 14.30, Gázmű—PBTC íl.. Gépipari Technikum kollégiuma, 14.30. Férfi mérkőzések: U. PEAC— Beremend, Tanárképző Főiskola 15.30, P. Kesztyűgyár—Sportiskola 1.. Postás-pálya, 16.00. Szentlőrinc— U. PEAC, Szentlőrinc, 16.00. KOSÁRLABDA: NB II. férfimér­kőzés: SAÉV-U. PEAC, Kaposvár, 15.00. NB II. női mérkőzés: MÁV NTE—U. PEAC, Nagykanizsa, 16 00. Komlói Bányász—Veszprémi Volán, Komló. 16.00. RÖPLABDA: NB II. férfimérkő­zés: Nagykanizsai Vízmű—U. PEAC, Nagykanizsa, 17.00. Női mérkőzé­sek : Ólajbányász—U. PEAC, Nagy­kanizsa, 15.00. Mohács-Véménd TE— Kaposvári Vasas Izzó, Mohács, 16.00. TEKE: NB I. férfi mérkőzés: Pé­csi Gázmű—FTC, Szántó Kovács J. utcai csarnok, 11.00. TOLLASLABDA: OKISZ Kupa or­szágos döntője, városi sportcsarnok, 11.00. OKTÓBER 5., VASÁRNAP LABDARÚGÁS: NB II. mérkőzé­sek : Komlói Bányász—Szekszárdi Dózsa, Komló, 14.00. MVTE—Dom­bóvár, Mohács, 14.00. MÁV-DAC— Sellye, Győr, 14 00. Saborio—PVSK. Szombathely. 14.00. NB I. ifjúsági bajnokság: PMSC—Vasas, Pécsúj­hegy. 12.00. Megyebajnokság: Sik­lós—Steinmetz SE, Siklós 14.00. Zsolnay SE—U. PEAC Zsolnay-pá­lya, 10.00. Mázaszászvár—Mágocs, Mázaszászvár, 14.00 Postás—Vil­lány, Postás-pálya. 10.00. Vajszló— Beremend, Vajszló, 14.00. Dráva- fok—Boly, Drávafok. 14.00. István­ok na—PBTC, Pécsszabolcs, 14.00. P. Kesztyűgyár—Vasasi Bányász, Pécsbányatelep, 14.00. P. Kinizsi- Szigetvár, Kovácstelep, 10.00. Or- száqos Ifjúsági bajnoksáq: Sellye— PMSC Sellye. 14.00. MVTE—Video­ton, Mohács, 12.00. Komló—MÁV Előre, Komló. 12.15, PVSK-Olaj- bányász, PVSK-pálya, 10.45. KÉZILABDA: NB I. férfimérkő­zés: PMSC—Debreceni Dózsa, vá­rosi sportcsarnok. 10.00. NB II. női mérkőzés: Csurgó—PBTC, Csurgó, 10.00. Megyebainokság. Női mér­kőzések: MEZŐGÉP—Sportiskola I., városi sportcsarnok, 8.15. Siklós— Zsolnay SE. Siklós, 11.10. Férfimér­kőzés: Siklós—Komlói Bányász II., Siklós, 10.00. KOSÁRLABDA: NB I. férfi mér­kőzés: KSC—PVSK, Kecskemét, 17.00. NB II. női mérkőzés: Zala­egerszegi Volán—Szigetvár, Zala­egerszeg, 11.00. RÖPLABDA; NB II férfimérkő­zés: Keszthelyi Petőfi—U. PEAC, Keszthely, 10.00. NB II. női mérkő­zés: Tapolcai Bauxitbányász—U. PEAC, Tapolca. 10.00. SAKK: OB II. mérkőzések: Bp. Vasas Izzó—Komlói Bányász, Buda­pest, 10.30. Vasútépítők—PMSC, Budapest, 12.00. A Real Madrid lesz a Honvéd kupaellenfele Pénteken délben Zürichben elkészítették a labdarúgó-baj­nokcsapatok és a Kupagyőzte­sek Európa Kupája, valamint az UEFA Kupa következő for­dulójának sorsolását. A BEK-ben és a KEK-ben a legjobb 8, az UEFA Kupában pedig a legjobb 16 közé ju­tásért játszanak a csapatok október 22-én és november 5- én. Magyarországot már csak egy klub, a Bp. Honvéd kép­viselhette a sorsoláson, s a szerencse ezúttal sem kedve­zett. A magyar bajnokcsapat az egész kupamezőny legran­gosabb együttesét, a már 6 Európa Kupát nyert Real Mad- ridot kapta ellenfelének. A sor­solás értelmében október 22- én Madridban játszanak és visszavágót november 5-én Bu­dapesten rendezik meg. Az ellenfél ismét spanyol csapat... A kupák történeté­ben gyakorta kerültek össze magyar klubok spanyol ellen­féllel. Az Atletico Bilbao, a Valencia, a Zaragoza, a Bar­celona, a Real Madrid és legutóbb a Real Sociedad az évek folyamán az Ú. Dózsa, a Ferencváros, a Vasas, az MTK-VM, a Rába ETO és a Bp. Honvéd ellenfele is volt. Kézilabda NB I. férfi mérkőzés: Vasas— PMSC 26:21 (11:13), Fáy utca, V.: Andorka, Török. Legjobb pécsi dobók: Kedves (6), Kő­szegi (5) és Hunyadi (4). A mór kiesett Vasas biztos győ­zelme nagy meglepetés. Tájfutótoborzó A PVSK tájfutóedzői szere­tettel várják minden hétfőn 16 —17 óra között a dömörkapui vidámpark előtt a sportág iránt érdeklődő 10—15 éves fiúkat, lányokat. A Bp. Honvéd 1956-ban mérkőzött, éppen a bajnokok tornája keretében spanyol együttessel, az Atletico Bilbao- vcl és kiesett. A Real Madrid négy mérkőzést vívott már a Vasassal a legrangosabb ku­páért, mindkétszer a spanyol bajnok jutott tovább. A Real Madrid 1956 és 1960 között megszakítás nél­kül ötször nyerte el az Európa kupát, s győzött 1966-ban is. Azóta nem sikerült nekik ez a bravúr. A csapat változatlanul több nemzetközi labdarúgó csillagot vonultat fel, tagja az angol Cunningham, a nyugatnémet Stielike, ezenkívül olyan ismert spanyol válogatottak játszanak az együttesben, mint a Buda­pesten is gólt lőtt Juanito, to­vábbá Byanito, Santillana, Gar­da Remon és mások. Dunántúlt napló Az MSZMP Baranya megyei Bizottságának lapja Főszerkesztő: Mitzki Ervin Főszerkesztő-helyettesek: Báling József és Hallania Erzsébet Szerkesztőségi ügyelet 12—19 óráig 10-053, 19 óra után 15-726 Kiadja a Baranya megyei Lapkiadó Vállalat Felelős kiadó: Braun Károly Szerkesztőség és kiadóhivatal: Pécs, Pf.: 134. Hunyadi út 11. 7601 Telefon: 15-000, 15-762, 15-852, 15-245. 15-264 Szerkesztőség telex: 12-421 ________Kiadó telex: 12-320_______ K észült ofszet rotációs eljárással Saphir 96-os gépen Pécsi Szikra Nyomda Pécs, Engel János u. 8. 7630 Tel.: 13-177, 13-696. Telex: 12-211 Felelős vezető: Szendrői György Terjeszti a Magyar Posta Előfizethető hírlapkézbesítő postahivataloknál és kézbesítőknél. Előfizetés] díj egy hóra 30,— Ft negyedévre 90,— Ft, egy évre 360,— Ft Indexszám: 25 054 ^ ISSN 0133—2007

Next

/
Oldalképek
Tartalom