Dunántúli Napló, 1979. november (36. évfolyam, 300-328. szám)

1979-11-21 / 319. szám

Asztalilenisz­megyebajnokságok Pécsett, az Egyetemi Torna- csarnokban rendezték meg Ba­ranya megye ez évi II—III. osz­tályú férfi egyéni és páros asz­talitenisz-bajnokságát, melyen öt egyesület 64 versenyzője vett részt. Eredmények. II. osztályú férfi egyes: 1. Szita (U. PEAC), 2. Ragoncsa (Vasasi Bányász), 3. Koronics (Vasasi Bányász) és Diófási (U. PEAC). III. o. férfi egyes: 1. Koronics (Vasasi Bá- ryász), 2. Raqoncso (Vasasi Bá­nyász), 3. Tóth L. (Vasasi Bá­nyász) és Losonczi (U. PEAC). II. osztályú férfi oáros: 1. Szita, Losonczi (U. PEAC), 2. Rajnai, Barbér (Komlói Bányász), 3. Ko­ronics, Tóth L. (Vasasi Bányász) és Ragoncsa, Bocz (Vasasi Bá. r.yász). II. osztályú vegyespáros: 1. Eszényi, Losonczi (P. Sparta­cus, U. PEAC), 2. Andi, Koro­nics (P. Spartacus és Vasasi Bá­nyász), 3. Mausz, Ragoncsa (P. Spartacus, Vasasi Bányász) és Krammer, Rajnai (Komlói Bc- nyászl. A női II. és III. osztályú egyéni és páros bajnokságot a pécsi, Szabadság úti iskolában ren­dezték meq, három eqwesület 36 versenyzőinek részvételével. Eredmények: II. osztályú női eqves: 1. Andi, 2. Mausz, 3. Eszénvi és Szommer (Komlói Bá. nyász). III. osztályú női egyes: 1. Krammer (Komlói Bányász), 2. Sár C, 3. Rézsó és Szommer (Komlói Bányász). II. osztályú női oáros: 1. Andi. Eszényi. 2. Krammer, Szommer (Komlói Bá­nyász), 3. Sár C.. Rézsó és Mausz, Szörényi. III. osztályú női páros: 1. Krammer, Szom­mer (Komlói Bányász), 2. SárC., Rézsó, 3. Priol, Polák és Soós, Sár A. (A külön nem jelöltek mind a Pécsi Sportacus verseny­zői.) Mai sportműsor LABDARÚGÁS. Megyebajnokság: BTC—Universitas PEAC, Bőrgyár-pá­lya, 13.30. Előkészületi mérkőzés: Mo- hács-Véméndi TE—PMSC, Mohács, 14.00. Kézilabda: osztályozó mérkőzések az NB ll-be jutásért „ilA H-------­*, aswteiiÉií4« ■ -’i ­«w* PfE! & I a T . w # littl A megyebajnokságot nyert István-aknai Bányász kézilabdacsapata az osztályozón is jól szerepelt, az NB ll-be került. Képünkön balról jobbra: állnak: Szabó Czinderi István edző. Lukács János, Gergász István, Lukács Csaba, Kovacsics Nándor, Szegedi András, Árvay Emil, Balázsi Nándor, Schönhauer János, guggolnak: Gergász Béla, Kis József, Orosz Sándor, Gyurkó Ferenc, Tóth János játékosok. # COVENTRY: A magyar ökölvívó-válogatott már Covent. ryben várja a szerdán este sor. ra kerülő Anglia elleni mérkő­zést. A londoni repülőtéren az Angol ökölvívó Szövetség veze­tői fogadták a magyar együt­test, s nem hivatalosan ott volt az a Wright is. akit Papp Lász­ló legyőzött az 1948. évi lon­doni olimpia döntőjében. Wright a 31 esztendővel ezelőtt kapott olimpiai ezüstérmet is magával vitte, s ezt a magas­ba emelve állt Papp Lászlóval a fotóriporterek elé. A 12 ma­gyar ökölvívót és a küldöttség tagjait társasgépkocsi vitte Co. ventrybe, ahol kedden délelőtt edzés volt. • FORTWORTH: A texasi vő. rosból, a világbajnokság szín­helyéről érkezett jelentés szerint a december 3-án kezdődő ese­ményen 31 ország vonultatja föl sportolóit, jelen lesz a férfibajnoki címet védő szovjet Adrijanov, il. tetve az 1978-as női bajnok, ugyancsak szovjet Muhina is. A Szovjetunió férficsapatában helyet kap az 1979-es férfi és női Világ Kupa-győztes, tehát Gyityatyin, valamint Zaharova, A férfi csapatbajnoki címet vé­dő japán együttesének három vezéregyénisége Kenmocu, Ka- szamacu és Kadzsijama, míg az elmúlt évi női bajnok együttes, a Szovjetunió összeállitása egyelőre még csak sejthető. A vb-n az első 12 férfi, illetve női csapat szerzi meg az olimpiai részvétel jogát. £ LÜBECK: Négy szám közül háromban a kínai tornászok győztek az NSZK elleni világ- bajnoki „elővizsgán", ahol a vendéglátók „B" együttesüket szerepeltették. • EGYESOLT ÁLLAMOK: 41. alkalommal rendezték meg az amerikai főiskolák és egyetemek 10 km-es mezei futóversenyét. A legtöbben az oregoni egye­temet képviselő tavalyi győztes, Alberto Salazarra tippeltek, ám a már „elveszettnek" hitt ke­nyai Henry Rono, aki a Wa­shington egyetem hallgatója, újra hallatott magáról, s 28-19,4 perces idővel biztosan előzte meg a 28:27,6-ot futó esélyest. Az István-aknának sikerült, a MEZŐGÉP-nek nem A kézilabda NB ll-be jutásért kiirt osztályozó mérkőzéseken Tatán váltakozó sikerrel szerepeltek a Baranya megyei csapa­tok. Az István-akna férfiegyüttese csoportjában első helyen végzett és az NB ll-be jutott. A MEZŐGÉP női csapatának ez nem sikerült. Az István-aknai Bányász egy­másután harmadik alkalommal szerepelt az osztályozón. Az előző két évben nem tudták kiharcolni o fiúk a feljutást. Ebben az évben az István-ak­nai Bányász négy pont előny­nyel nyerte a megyebajnoksá­got, két vereséget szenvedett, mindkét alkalommal a rivális Kesztyűgyártól kapott ki. 1962- ben nyert először megyebaj­nokságot az István-aknai Bá­nyász jogelődje, a Pécsszabol- csi Bányász férficsapata. Akkor dr. Buzánszky Béla, a megyei szövetség elnöke volt az edző. 1972-ben Nagy Ferenc vezeté­sével ismét a pécsszabolcsiak nyerték a megyebojnakságot. Az NB ll-be jutás azonban még egyetlen alkalommal sem sikerült. A tatai osztályozó mérkőzé­sekre Szabó Czinderi István, a csapat edzője jól felkészí­tette játékosait. A Gyöngyös ellen döntetlennel kezdtek. A következő mérkőzésen, a Szom­bathelyi Tanárképző Főiskola ellen igen nagy harc alakult ki. Félidőben még a szombat- helyiek vezettek 13:12-re, a győzelmet azonban a szabol­csiak szerezték meg 28:27 arányban. A harmadik mér­kőzésükön fölényes győzelmet arattak Zalaszentgrót ellen, 36:29 arányban nyertek. Az István-aknai Bányász elérte célját, az NB ll-be került Szabó Czinderi István elége­TÉLAPÓ A CENTRUM ^ÁRUHÁZBAN! NAPONTA DÉLUTÁN 4 ÓRÁTÓL ESTE 7 ÓRÁIG. SZERETETTEL VARJA A GYEREKEKET, ÉS Bő ARU- VALASZTÉKÓKAT KÍNÁL Centrum Áruház a város központjában detten fogadta a megyei szö­vetségben a gratulációkat. — A csapat erénye az ösz- szeszokottság. Évek óta együtt játszanak a fiúk, jól megértik egymást, jó a csapatszellem. Idősebb, rutinos játékosok jól egészítik ki a fejlődő fiatalo­kat, de azért elkelne három­négy új játékos. Az NB ll-ben több kell. Négy csapat esik ki, és ez ránk újoncokra igen nagy feladatot hárít. A mér­kőzéseinket továbbra is Pécs- újhegyen játsszuk. Az István-aknai Bányász NB ll-be jutása a város kézilabda­sportjának fejlődését is előse­gítheti. A Sportiskolából kike­rülő, a PMSC NB l-es csapa­tában még nem szereplő já­tékosok megfelelő játéklehető­séget kophatnak az NB Jl-ben az István-aknai Bányásznál. * A MEZŐGÉP női csapata ve­retlenül nyerte a megyebajnok­ságot. A rivális Kesztyűgyár és az NB H-ből kiesett Universi­tas PEAC megszorítani sem tudták a MEZÖGÉP-et. Az osz­tályozó mérkőzésekre a feljutás esélyével utaztak. Az elmúlt év­ben is ott voltak Tatán, de a feljutás akkor sem sikerült. A mérkőzések jól indultak az osztályozón. 24:4 arányban lelépték a Leninvárost. Ezzel azonban a MEZŐGÉP ellőtte puskaporát. Nemcsak fizikai­lag, de idegileg is sokat kivett a játékosokból a mérkőzés. A második összecsapáson, a Szombathelyi Tanárképző Főis­kola ellen csak vergődtek a pályán, a vereséget nem tud­ták elkerülni. Mözs ellen a dön­tetlen is elég lett volna, de nem tudtak o rutinos csapat­tal megbirkózni, 16:14-re ki­kaptak és ez a 3. helyet je­lentette. Szombathely és Mözs jutott be az NB ll-be. Taktikai fegyelmezetlenségek, az idegfáradtság, a pillanatnyi gyengébb forma mind-mind hozzájárult a sikertelenséghez. Az osztályozó mérkőzésekre a megyebajnokság nem tudott olyan felkészülést biztosítani a csapatnak, mely elegendő lett volna a sikerekhez. A lányok nem szokták meg a tétre me­nő mérkőzéseket a megye baj­nokságban a Kesztyűgyár és az Universitas PEAC mellett nem volt ellenfelük. Tatán pe­dig mindegyik csapat nagyot „harapott”. A játékosok és a vezetők nem estek kétségbe, oz osztá­lyozok tapasztalatait kamatoz­tatják, és jövőre ismét megpá­lyázzák az NB ll-t Hegyi István Ilyennek született Negyveikilís „Golyó J! A magyar női tornász- ranglista új éllovasa a korosztályba inkább a tudásával, mint a korával illő Csányi Erika, a Köz­ponti Sportiskola új „hul­lámának” meghatározó egyénisége. A 14 és fél éves, 154 centiméter ma­gasságú, s 40 kilójával hi­hetetlenül könnyű leányzót néhány évvel ezelőtt ver­senyzőtársai „Golyónak” nevezték el, barna szem­golyói miatt A becenévtől azóta sem tud és nem is akar megszabadulni Erika, akit három éve már nem­csak úgy emlegetnek, hogy a „Csányi Raymund kislá­nya”, hanem egyszerűen csak úgy, hogy a Csányi. Ez pedig az elismerés egyik formája ... „Golyó” éppen tíz esztende­je öltötte magára az első tor­natrikóját és a kis fehér pa­pucsokat, s ugyanúgy beállt az előkészítő csoportban az ap­róságok sorába, mint a többi új „szerzemény”, pedig a tanár bácsik között ott szemlélődött az édesapja, Csányi Raymund, a KSI akkori torna-szakágveze- tője. Az opuka már akkor megfogadta, hogy nem játssza újra a „Békési Sándor—Békési Ilona" kettős történetét, azaz függetleníti magát kislánya versenyzői pályafutásától. Két pályakezdő fiatalra bízta Eri­kát, a Bukarestben végzett Hariszisz Kosztakiszra — aki többek között Károly Béla és Márta, azaz Nadia Comaneci mestereinek közvetlen közelé­ben tanulta kj a tornászedzők mesterségét —, valamint Sza­bó Mártára, a TF 1970-ben végzett hallgatójára. A volt magyar tornásrbajnok kezdet­ben csak abban volt biztos, hogy a kislányának sohasem lesznek „súlyproblémái”, mi­velhogy versenyzőként neki sem kellett félretolnia a kaló- riodús tálakat, Eriko anyukája pedig mindig is a pehely­könnyű asszonyok közé számí­tott az 50 kilójával. Az viszont csak a pályakezdő tomászre- ménység előrehaladásának har­madik-negyedik évében derült ki, hogy Erika másban is az édesapjára „ütött”, mégpedig a torna szeretetében . .. — Erika még „kiscsoportos­ként" rászokott arra, hogy min­den előírt mozdulatot a töké­letes szintig gyakorol, s igé­nyessége évről évre nőttön-nőtt — mondja a mindig mérték­tartó, s ezt az erényét a cse­metéjébe is átültető Csányi Raymund. — Másképpen fo­galmazva: addig sohasem örült igazán, amíg csak vala­hogy sikerült az új mozdulat végrehajtása. Ha „pipált” a lábfeje, vagy hajlott a térde, a karja, szétnyílt a lába, csak duzzogott, s ment vissza a szer­re. így jutott el arra a szintre, amelytől én a tornászpálya­futásának kezdetét számolom, az 1976-os ifjúsági barátság versenyig, ahonnan ezüstöt és bronzot hozott. Egy nagyon rosszul sikerült, sérülések miatt csaknem kárbo veszett esz­tendő — 1977 — után, tavaly újra nekiindult, s alig tizenhá­rom évesen megnyerte a fel­nőttek mesterfokú bajnokságán a talajt. Idén az elsők között vették figyelembe a moszkvai olimpiá­ra készülő válogatott össze­állításánál, amelyet a sparta- kiádon az összetettben harcolt ki, s szerintem igen jónak mi­nősíthető hatodik hellyel, no meg a talajon nyert bronzzal gyorsan meg is hálált Most ősszel ő nyerte a svájciak és a nyugatnémetek elleni válo­gatott viadalt is, a mesterfokú bajnokságon sem vallott szé­gyent, nyugodt szívvel bocsá­tom útjára — a decemberi texasi világbajnokságra. Erika jelenleg o válogatott többi tagjával együtt Tatán él: edz, tanul és — nagy­ritkán — szórakozik. Élete alig hasonlít egy hasonló korú „át­laggyerekéhez", mégis elége­dettnek látszik, s csak ritkán szomorúnak. Ö a kis társaság egyik mókamestere, aki a szi­gorú szabályok diktálta felké­szülésbe mindig egy kis meg­engedhető csínyt, kacagtató bolondságot lop be. A társai rajonganak is érte. „Golyó” pedig nogyon hálás ezért Még orra is képes, hogy a lányok­kal szolidárisán ő is csak csi­pegessen a finom tatai ételek­ből, pedig ő a kiskanalat nagyra is cserélhetné. Ilyennek született... Labdarúgó MNK Befejeződtek a megyei selejtezők A labdarúgó MNK-ban a me­gyei selejtezők során két cso­portra osztották a baranyai csa­patokat. Mindkét ágról oz első két helyezett jutott tovább a körmérkőzés után a legjobb 64 közé, ahova automatikusan be­került a 18 NB l-es együttes. Az egyik megyei csoportból a Kom­lói Bányász és a Mázoszászvár, a másikból pedig a Mohács- Véméndi TE, és a Zsolnay SE jutott tovább. A tervek szerint az idén még egy fordulót bo­nyolítanak le és elképzelhető, hogy alacsonyabb osztályú lab­darúgócsapatainak rangos együtteseket fogadhatnak majd. Katzlrx nem védhet A csehszlovák olimpiai vá­logatott ellen készülő magyar együttes játékosai kedden es­te érkeztek Leninvárosba, ahol a szálláshelyük lesz a hátra­lévő napok alatt. A játékosok számbavétele után kiderült, hogy Katzirz továbbra sem tudja vállalni a játékot sérülése miatt, vi­szont Zsiborás, aki az elmúlt fordulóban kitűnően védett, megérkezett Leninvárosba. Ki­egészítésül a békéscsabai Pásztort is behívták. A szom­bati mérkőzésre készülő já­tékoskeret: Veréb, Zsiborás, Szántó, Salamon. Kutasi, Ke­rekes, Baranyi. Nagy Antal, Oláh, Tatár. Fükő, Karsai, Borostyán, Kiss. Fekete (Diós­győr), Fekete (Újpesti Dózsa), Pogány, Pásztor. Röviden • KÉZILABDA. November 22-én, csütörtökön 14 órakor a megyei sportházban (Megye utca 21.) a Megyei Kézilabda Szövetség a megyebojnokságban részt ve­vő csapatok szakosztályvezetői­vel, intézőivel, edzőivel meg­beszélést tart. Tárgy: a megye­bajnokság tapasztalatai és a jövő évi tervek; o sportkörök a szakosztályok képviselőinek ész­revétele és javaslata a bajnok, sáq megrendezésével kapcsolat­ban. TANFOLYAM. A Baranya megyei Kézilabda Szövetség já­tékvezetői tanfolyamat szervez. Jelentkezni lehet 1979. dec. 10- ig, név, lakcím, életkor megje­lölésével Megye utca 21-ben, írásban. MOTOR. A PTT és oz MHSZ rendezésében sorra került terep ügyességi motorosverseny ered. ményei: I. géposztály: 1. Ulmer, 2. Kálmándi, 3. Varjasi. II. gép­osztály: 1. Ulmer, 2. Varjasi. 3. Kálmándi. Dunántúlt napló Az MSZMP Baranya megyei Bizottságának lapja Főszerkesztő: Mitzki Ervin Főszerkesztő-helyettesek: Báling József és Halta ma Erzsébet Szerkesztőségi ügyelet 8—20 óráig 10-053, 20 óra után 15-726 Kiadja a Baranya megyei Lapkiadó Vállalat Felelős kiadó: Braun Károly Szerkesztőség és kiadóhivatal: Pécs, Pf.: 134. Hunyadi út 11. 760! Telefon: 15-000, 15-762, 15-852, 15-245, 15-264 Szerkesztőség telex: 12-421 Kiadó telex: 12-320 Készült ofszet rotációs eljárással Saphir 96-os gépen Pécsi Szikra Nyomda Pécs, Engel János u. 8. 7630 Tel.: 13-177, 13-696. Telex: 12-211 Felelős vezető: Szendrői György Terjeszti a Magyar Posta Előfizethető hírlapkézbesítő postahivataloknál és kézbesítőknél. Előfizetési díj egy hóra 30,— Ft negyedévre 90,— Ft, egy évre 360,— Ft Indexszám: 25 054

Next

/
Oldalképek
Tartalom