Dunántúli Napló, 1979. október (36. évfolyam, 269-299. szám)

1979-10-01 / 269. szám

Fotó: Cseri Lósiló Fúvószenekari találkozó Pécsett A MÁV fúvósok koncertje Nagyon sokan élvezték a zenei élményt Az Európa-szerte ismert gyárvárosi úttörők zenekarának koncertje Tudósítás a 2. oldalon Erb János felvételei Morajfanok már a pincék Szüreti látogatóban a villányi borviiéken Békéi, a K. Rákóczi kapusa merész kivetődéssel mert a komlói támadók elől. Nemesi Árpád felvétele Kapssvár-Komló 1:1 (1:0) Harsogó madárdalt és telt szőlőfürtöket érlelő volt ez az utolsó szeptemberi vasárnap. A szorgalmas és nagy terveket szövögető szőlősgazdák már rég túl voltak a szőlőszedésen, nagyon kevesen szüreteltek a mesés hangulatú Villányi­hegység szőlőskertjeiben. Mi is csak eggyel találkoztunk Vil- lánykövesden, Nesz Józseffel, aki oly megszálltán szüretelt, hogy köszönésünket is alig fo­gadta el. Mindez a félreértés szeren­csére utazásunk végén történt, így dél-baranyai vasárnapi ki­rándulásunk jó kedvét nem tompította. A Villány-Mecsekaljai Bor- gazdasági Kombinát villányi gazdaságában még a modern prések sem dolgoztak, sem a központban a három, sem Göntér-majorban a hét sajtó. Leálltak a szürettel már szom­baton, a nap cukorfokot nö­velő kedvében bízva. Addig is, vagyis a szeptember 10-1 kez­déstől fogva a tartályokba ke­rült 35 ezer mázsa szőlő leve, ami 20—23 ezer hektóval egyenlő. A napos időben hetente legalább fél—egy fokkal nő a must cukorfoka. Idén a Villá­nyi-hegységben kétszáz órával sütött többet a nap, mint ta­valy, meg is látszik a hatás, ugyanis már kezdetben a ka­darka cukorfoka a 16-ot, az olaszrizlingé a 17-et, a kék frankosé szintén a 17-et érte el. S ez csak a kezdet. Nagyharsányban, a Szarkás- részben a 37 éves Tóth József büszkén mutogatta a pince­bejáratban csüngő másfél— két kilós fürtöket: kecskecsecs­nél nagyobb szemek. Addig függnek ott, míg a muslincák el nem pusztítják az egészet és amíg lehet velük dicse­kedni. Illés Dezső három prés­házzal odébb épp préselt ahogy mindenki a soron. A söprő nevű növényből font al­kalmi szűrőket rakosgatta odébb és nagyon boldognak látszott, amikor bővizű forrás­ként csorrant a présből a must. Akkor szorgosan meregették a régi rézmerővel a kórmentőből a sajtárba. A törkőpálinkának való masszát nem őrzi meg, mert túl drága ebből pálinkát főzni. Villányban Neizer Antal gépesítette a must leereszté­sét, de a szőlőben is rotációs kapával és japán permetező­vel szorgoskodott. Nem ta­pasztja be sárral a hordókba hordott, darálás előtt levő sző­lőmennyiséget, mint ősei, ehe­lyett műanyagíóiiávai védeke­zik az ecetsavat csináló mus­lincák ellen. A nagy bőrkö­tényben hordókat mosogató Rausch László Villánykövesden azzal fogadott, hogy minden a hordóban és csak a disznó­vágás van hátra késő ősszel. Az ő 15 méter hosszú pincé­jében a zajos erjedésen már túl van a must. Ebben a sző­lőhegyben Wingert Antal job­ban dicsekszik pincéje törté­nelmi értékeivel, mint az új borával. A csaknem 90 méter hosszú pincerendszer eleje elő­dei feljegyzései szerint még a török időkből származik, a há­tuljában, ami 250 éves, nem­rég forrásokat fojtott el. Hor­dók sorakoznak majdnem tel­jes hosszúságban. Alig láttunk embereket a tőkék között, csak tompán mo- rajlott a villányi szőlőhegy, mindenki a pincékben végezte a munkáját.- Cs. J. ­Komló, 5000 néző. V.: Bárt- fai. Kaposvár: Békéi — Deák­vári, Gulyás, Petrák, Kanyar — Czabula, Mészáros, Zentai Ha­vasi (Tóth a 69. percben) — Fábián, Házi. Edző: dr. Puskás Lajos. Komló: Bien — Gyurina (Róth, a 33. percben), Kovács, Mács, Barta — Tresch (Moód, a 75. percben), Tóth, Hohmann — Bazsonyi, Stemler, Radics. Edző: Meggyes Lajos. A visszatért nyárban a Rákó­czi kezdett jobban. Az 5. perc­ben Házi 6 méterről jó helyzet­ben fölé lőtt. A másik oldalon Bazsonyi indította Hohmannt, de Deákvárinak sikerült az utolsó pillanatban mentenie. Nem sokkal később Radics elől vágta ki a labdát Zentai. A 20. percben Fábián elviharzott a jobb szélen, de a kapu elé ívelt labdával nem tudtak mit kez­deni társai. Változatos volt a mérkőzés. A 22. percben Hava­si lőtt elhamarkodottan fölé. Mezőnyfölényben játszott a Ka­posvár és a 26. percben veze­tést szereztek. Gulyás vezette fel a labdát, majd 30 méterről óriási erővel a jobb felső sa­rokba bombázott (1:0). A gól után bátrabban kezdeményezett a Komló, de helyzetet nem si­került teremteniük a Rákóczi kapuja előtt. A 33. percben Gyurina megsérült, nem tudta folytatni a játékot. Helyére Tóth húzódott hátra a védelembe, és a középpályára Róth állt be. A félidő hajrájára esett az iram, a kapuk ritkán kerültek veszély­be. Szünet után a Komló lendü­letesen kezdett, a Rákóczi kap­kodott, de ennek ellenére nem tudtak helyzetet teremteni a kék-fehérek. Az 56. percben az­tán sikerült egy gólhelyzetet ki­alakítani, ami kimaradt. Stem­ler átadását Hohmann kapta, aki a 11-es pontról a kifutó ka­pus felett fölé lőtt. Ezután a partjelző beintése alapján té­vesen állította meg Hohmannt les címén Bártfai játékvezető. A 62. percben a balszélen el- viharzó Házit szerelte a kapu­tól 10 méterre Kovács. Az ellen- támadás végén Róth lövését ütötte szögletre Békéi. A 69. percben Stemler lefutotta a vé­dőket, azután az f-ös sarkáról mellé lőtt. öt perccel később Czabula lövését ütötte szöglet­re Bien. A 77. percben egyenlí­tett a Komló. Róth átadásával Hohmann kilépett a lest vitató kaposvári védők között, elhúzta a labdát Békéi mellett és az 5-ösről a bal sarokba továbbí­tott (1:1). Változatos volt a haj­rá, mindkét oldalon adódtak még lehetőségek, de az ered­mény már nem változott. Jó iramú, küzdelmes, változa­tos mérkőzést hozott az NB II. nyugati csoportjának rangadó­ja. Az első félidőben a Rákó­czi birtokolta többet a labdát és játékuk is tudatosabb volt mint a komlóiaké Szünet után változott a kép, ekkor már a Komló kezdeményezett többet és sikerült az egyenlítés. A lá­tottak alapján igazságos a dön­tetlen. A Rákóczi védelmében Gu­lyás volt a legmegbízhatóbb pont és gólt is lőtt. A középpá­lyán Czabula ügyesen szerve­zett, de jól játszott Zentai is. Elöl Házi jelentette a legtöbb veszélyt. A Komló védelmében Kovács és Mács határozottan rombolt, középpályán Hohmann fokozatosan lendült játékba és a hajrára csapata legjobbja lett. Ügyesen játszott a csere­ként beállt Róth is. A csatárok csalódást okoztak. Lázár Lajos A tartalomból: Őszi-téli öltözetek ♦ Tör öcsik Mari r • — UJ szerepkörben ♦ URH-s kocsin menekültek a bírók Vilé i proletárjai, egyesüljetek! Dunántúli napló XXXVI. évfolyam, 269. szám 1979. október 1., hétfő Ára: 1,80 Ft Az MSZMP Baranya megyei Bizottságának lapja

Next

/
Oldalképek
Tartalom