Dunántúli Napló, 1979. augusztus (36. évfolyam, 209-238. szám)

1979-08-18 / 226. szám

Dunántúlt naplö 1979. augusztus 18., szombat HÍREK 1979. AUGUSZTUS 18 SZOMBAT Szeretettel köszöntjük névnapjuk alkalmából ILONA nevű kedves olvasóinkat. A Nap kél 4.43 — nyugszik 18.52 órakor. A Hold kél 0.45 — nyugszik 16.05 óra­kor. Petöfi­emlékkönyvtár Dunaszekcsőn A Petőfi-centenórium idején alakult emlékbizott­ság és a Kulturális Minisz­térium hívta fel évekkel ez­előtt a tanácsok figyelmét Petőfi-emlékkönyvtárak alakítására. Baranyában öt község pályázott erre a címre, amit eddig Berkesd kapott meg. Ma este fél 7-kor Dunaszekcsőn a má­sodik Petőfi-emlékkönyvtá- rat avatja fel dr. Román Lászlóné, a Baranya me­gyei Könyvtár igazgatója. A helyi tanács — felismer­ve a könyvtárak jelentősé­gét — több tízezer forint támogatással egészítette ki a KM-től erre a célra kapott 40 ezer forintot, s ugyanilyen értékű társa­dalmi munka is segítette a 15 ezer kötetes Petőfi- emlékkönyvtár megszületé­sét. Épületén mától fogva Borsos Miklós Petőfi-pla- kettjével díszített vörösréz­ből készült tábla jelzi az új könyvtár létét. ♦ A Zöldért mai árai A dughagymo ára 7,40 és 6,20 Ft között változik. A gyö­kér kilója 8—10 forint. A főző- tok 3 forintos áron, a vöröská­poszta 8 forintos áron kapható. A vöröshagyma kilója 6,20 Ft és 7,40 Ft-ért kapható. A salá­tauborka kilója 3 Ft. A sárga­dinnye 5 Ft-ért, a görögdiny- nye 2 és 3 Ft-ért kapható. A cardinál szőlő 18 Ft, egyéb faj­ta 14 Ft-ba kerül. Az ősziba­rack nagyságtól függően 8 és 16 forintos áron vásárolható. A kékszilva ára 6,40—7,60 Ft kö­zött változik, míg a körte 8—10 MOZI Park-kert: A malájí tigris (8). Petőfi: Csillagok háborúja (10, f5, 8). Kossuth: A Fekete Kard román­ca (10, 12, f7, f9), A vörös- hajú (f3, f5). Komarov-Kert: Tecumseh (8). Kertváros: Rocky (8). Tanár­képző Főiskola: Tótágas (4). Fekete Gyémánt: Kentaurok (4). Jószerencsét: Kéz kezet mos (4, 6). Rákóczi: És az eső elmos minden nyomot (5, 7). Május 1.: Kirándulás gyilkos­sággal (f6). Harkány: Suttogó fantom (10), Sógorok, sógornők (6, 8). Komló, Május 1.: A hét mesterlövész (f5, f7). Komló, Zrínyi: Lángoló sivatag (4, 6, 8). Mohács: Az amerikai barát (hn6, 8). Sellye: A bajkeverő (8). Siklós: Gyilkos levegő (8). Szigetvár: A hosszú hétvé­ge (8). Várható időjárás szombat es­tig: időnként megnövekvő fel­hőzet, szórványosan zápor, zi­vatar, többfelé élénk, helyen­ként erős északkeleti, keleti szél. Várható legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet: 11—16, legmagasabb nappali hőmér­séklet szombaton 25—29 fok kö­zött. A Balaton vizének hőmérsék­lete Siófoknál 11 órakor 21 fok volt. 10-046 Az elmúlt hetekben na­gyon sok kérdést, kérést rögzített magnószalagunk. Ezeket folyamatosan dol­gozzuk fel. Technikai okok miatt automata telefon- szolgálatunk augusztus 31- ig szünetel. Ekkor kivéte­lesen pénteken du. 3 órától vasárnap déli 12 óráig áll olvasóink rendelkezésére telefonszolgálatunk. Kér­jük, kérdéseiket a belpoli­tikai helyzettel kapcsolat­ban tegyék fel, melyekre a Népszabadság politikai fóruma ad majd választ a „Bányásznapi randevú” sajtóutcájában, Pécsett, a felső Sétatéren felállított szabadtéri színpadon. ♦ — Az „Álljon meg a menet" panamai díja. A „Kilencedik emelet" című filmjének oberhauseni és miskolci sikere után újabb díjat nyert Gyarmathy Lí­via. A filmrendezőnő „Áll­Tácon, az egykori Gorsiumban a 22. ásatási idény első napjaiban a régé­szek egy templom maradványaira bukkantak. Feltételezhetően a római város főtemploma, a kapitóliumi templom volt. A leletek azt is jelzik, hogy Gor- sium az eddig feltételezettnél nagyobb helység volt, s már Trajánusz császár idejében elnyerte a városi rangot. A képen: Gorsiumi ásatások. A képek elő­terében látható a kapitóliumi templom feltárt része. A LOTTÓ nyerőszámai 04-05-07 A Volán felhívása jón meg a menet" című alkotását a panamai nem­zetközi filmfesztiválon vetí­tették, ahol a zsűri külön- díját érdemelte ki. Ma­gyar versenyfilmet eddig még nem tüntettek ki a közép-amerikai városban. — Vörös bor Jugoszláviá­ból. Gyenge volt tavaly a termés, ezért a külkeres­kedelem fehér bor ellené­ben 100 hektoliter vörös bort hoz be hazai fogyasz­tásra Jugoszláviából. Az üzlet előnyös, mert az im­port révén árualap szaba­dul fel, a jó minőségű ma­gyar vörös bort a dollár-el­számolású piacokra szál­líthatjuk. — Kövezett közutak Szentlőrincen. A nagyköz­ség új lakótelepén köve­zett utakat épített a Szent­lőrinci Költségvetési üzem és egyben felújította a már meglévő utakat. A munká­latok közel 1 millió forint­ba kerültek. A Balaton partján az alábbi helyeken van a hét végén sza­bad sátorhely: Siófok-Gamásza 1000, Siófok-Sóstó 500, Balaton- szabadi 100, Siófok-Aranypart 200, zamárdi autóskemping II. 500, Szántód 200, Balatonszár­szó 200, Balatonszemes—Vad­virág 100, Balatonszemes-Bagó- domb 800 fő részére van sza­bad sátorhely. Révfülöpön 300, Palóznakon 100, Aszófőn 100 fő részére van szabad sátorhely. Az aszófői kemping augusztus 20-án bezár. A keszthelyi és a vonyarcvashegyi kempingek­ben szabad sátorhely és lakó­kocsihely várja a vendégeket. A Dunántúlon Szombathelyen 100, Pécsett a Mandulás-kem­pingben 100, Harkányfürdőn 50, Sikondán 50, Abaligeten 50 fő részére van szabad sátorhely. Az Alföldön Szegeden 250, Baján 150, Makón 200, Püspök­A Sportfogadási és Lottó­igazgatóság közlése szerint a Hajdúszoboszlón megtartott 36. heti lotíósorsoláson a követke­ző nyerőszámokat húzták ki: 16, 46, 63, 80, 81 ♦ — Edzőtábor a Doktor Sándor Művelődési Ház­ban. A Mecsek Tánc- együttes augusztus 6-tól naponta sűrített próbákat tart a művelődési házban, mivel ebben a hónapban 6 vidéki fellépésük lesz, a legközelebbit Siófokon augusztus 19—20-án ön­álló műsor keretében a siófoki SZOT-üdülő ma­gyar és külföldi vendégei­nek tartják. Jelenleg a Mecsek Táncegyüttes ven­dége egy kanadai magyar népitánc-csoport vezetője, aki egyhetes tanulmányút­ra érkezett. ladányban 150, Debrecenben 100, Hajdúszoboszlón 100, Nyír­egyházán az Jgrice-kempingben 300, a Fenyves-kempingben 70 fő részére van szabad sátor­hely. Jászszentandráson a kem­ping sátorozókat és lakókocsi­kat is tud fogadni. A Magyar Camping és Ca- ravannig Club Debrecenben az Erdei-kempingben tartja au­gusztus 18—20-a között orszá­gos találkozóját. A hazai kempingekben a klub tagjai 30%-os kedvezményben részesülnek, kivéve a SIOTOUR, a ZALATOUR és a Veszprémi Idegenforgalmi Hivatal által üzemeltetett kempingeket, ahol a kedvezmény 20%. Részletes felvilágosítást ad a klub irodája: Budapest, 1085. üllői út 6. Tel.: 336-536. Hely- foglalás a kempingekben. Boros Zsolt 10 éves tanuló Dombóváron, III. emeleti laká­suk ablakából az erkélyre akart átmászni, lezuhant és a kór­házba szállítás után meghalt. A felelősség megállapítására a rendőrség megkezdte a vizsgá­latot. * Dékány Imre 26 éves nagy- nyárádi lakos 17-én reggel a Nagy nyarad—Lánycsók közötti földúton figyelmetlen vezetés következtében tehergépkocsijá­val felborult. A baleset .követ­keztében Dékány könnyű sérü­lést szenvedett, az anyagi kár 20 ezer forint. Szabálysértési eljárás indult Dékány ellen. * Zugor Kálmán 56 éves ju­goszláv állampolgár augusztus 17-én reggel az Udvar—Mohács útszakaszon személygépkocsijá­val egy telefonoszlopnak ütkö­zött. Zugor Kálmán súlyos, míg utasa, S. Melinda 17 éves ta­nuló zalaegerszegi lakos köny nyű sérülést szenvedett. Az anyagi kár 30 ezer forint. A baleset körülményeit vizsgálják. ♦ Állatorvosi ügyelet ügyeletes állatorvos 1979. augusztus 18-án, du. 13 órától augusztus 21-én, reggel 8 óráig Pécs város és környéke: Pécs, Kolozsvár u. 6. Telefon: 12-261 vagy 12-022. Mohács vá­ros és járás részére: Mo­hács, Széchenyi tér 1. Tele fon: Mohács 1. Komló város és járás részére: Komló, Le nin tér 3. Tel.: Komló 81-194. Siklós város és járás részére, keleti részen: Siklós, Dózsa u. 19. Telefon: Siklós 32. Siklós város és járás ré­szére, nyugati részen: sellyei tanács. Telefon: Sellye 1.: Szi­getvári járás, keleti részen: Szentlőrinc, Erzsébet u. 4. Te­lefon: Szentlőrinc 71-125. Szi­getvári járás, nyugati részen: Szigetvári Állatkórház, Alapi G. u. 6. Telefon: Szigetvár 75. Amennyiben a fenti telefon­számok nem jelentkeznek, vagy az ügyeletes nem található, akkor üzenet hagyható Pécs város és környéke számára o 09-es telefonszámon, Komló vá­ros és járás részére a 009 telefonszámon, illetve az illetékes telefonközpontoknál „Állatorvosi ügyelet" címen. A Volán értesíti az utazó- közönséget, hogy augusztus 20- án is közlekedteti Pécs—Mo­hács—Osijek közötti menetrend- szerinti buszjáratát. Az egyéb­ként munkaszüneti napokon nem induló járatokat — tekin­tettel arra, hogy Jugoszláviá­ban nincs ünnep —, közleked­tetik. ♦ — A pécsi Nevelők Há­za Kamarakórusa tegnap a Balaton-parti kőröshegyi műemlék templomban sze­repelt Tillai Aurél vezény­letével. A hangversenyen Virágh Endre orgonáit. ♦ Kórházi felvételes ügyeletek Mindennapos felvételi ügye­letek gyermek belbetegek ré­szére: Pécs város: POTE Gyer­mekklinika, Szigetvár város és járás, a pécsi és a volt sely- lyei járás: Megyei Gyermek- kórház. Gyermeksebészeti, gyermekfülészeti betegek, égett és forrázott gyermekek részé­re páratlan napokon: POTE Gyermekklinika, páros napo­kon : Megyei Gyermekkórház, Pécs és a megye egész terü­letéről. Felnőtt belgyógyászat, sebé­szet, baleseti sebészet: I. sz. klinikai tömb. Égési sérülések: Honvéd Kórház. Koponya- és agysérülések: Idegsebészet. Felnőtt fül-, orr-, gégészet: POTE Fül-, Orr-, Gégeklinika. SOS—ÉLET telefonszolgálat hívószáma: 12-390 — este 7-től reggel 7 óráig. ÉJSZAKAI ÜGYELETES GYÓGYSZERTÁRAK I. kér.: Pécs-Vasas II., Beth­len G. u. 8. 10/52. sz. gyógy­szertár. Pécs-Meszes, Szeptem­ber 6. tér 1. 10/3. sz. gyógy­szertár. II. kér.: Pécs, Kossuth L. u. 81. 10/8. sz. gyógyszer- tár, Pécs, Munkácsy M. u. 4. 10/9. sz. gyógyszertár. III. kér.: Pécs, Veress E. u. 2. 10/7. sz. gyógyszertár. Szabad kempinghelyek augusztus 19-20-án------A RÁDIÓ----­É S TELEVÍZIÓ MŰSORÁBÓL RADIO KOSSUTH RADIO 8.27: Lányok, asszonyok. 8.52: Gyermekhősök találkozója. 10.05: Örökzöld dallamok. 11.03: A Vándor-kórus énekel 11.15: Ókori kalandozások. I. rész. 12.20: Zenei anyanyelvűnk. 12.30: Magyarán szólva . . . 12.45: Mindenki szórakozik. 13.45: Karbantartók. Jegyzet. 13.55: A-dúr klarinétötös. 14.30: Kenyerünkről. 15.05: Új Zenei Újság. 15.40: Operettfelvételek­ből. 16.00: 168 óra. 17.30: Le­mezfelvételekből. 17.52: Opera- felvételekből. 18.15: Hol volt, hol nem volt... 18.40: Közve­títés a kajak-kenu vb-ről. 19.20: Maráz László dokumentummű­soraiból. 20.21: Népdalok. 20.47: Nagy siker volt! 21.15: Hosszú telefon. 22.46: Madri­gálok. 23.05: Operaközvetítés. 0.10: Melódiakoktél. PETŐFI RÁDIÓ 8.05: Népdalok. 8.20: Tíz perc külpolitika. 8.33: Operettekből. 9.05: Válaszolunk hallgatóink­nak. 9.20: Szabad a színpad! 10.36: A bujdosó lány. Mezei Mária 1969-ben bemutatott ön­álló estjének közvetítése. 11.23: Vlagyimir Cibi'n versei. 11.34: Fiataloknak! 12.33: Kyoto. Sző- nyi Erzsébet japán bitiniumai Lukin László szövegére. 14.00: Harminc perc rock. 14.35: Or­vosi tanácsok. 14.40: A Magyar Rádió szórakoztatózenei hete. 15.20: Cigánydalok. 15.52: A három testőr. V. rész. 16.33: ötórai tea. 17.30: Közkívánat­ra! 19.26: Három szerző — há­rom sláger. 19.40: A Magyar Rádió szórakoztatózenei hete. 20.38: Közvetítés az Ú. Dózsa— Volán labdarúgó-mérkőzésről. 21.48: Félóra a Vízöntő-együt­tessel. 22.18: Operettrészletek. 23.10: Slágermúzeum. HARMADIK MOSOR 7.30: A miskolci stúdió szlo­vák nyelvű műsora. 8.08: Zene­kari muzsika. 10.00: Új leme­zeinkből. 11.05: Opera-művész- lemezek. 12.00: Zenekari mu­zsika. 13.50: Kodály: Laudes organi — fantázia egy XII. szá­zadi szekvenciára. 14.12: Vész­kijáratbejárat. II. rész. 15.00: Huszonöt perc beat. 15.25: Kap­csoljuk a 6-os stúdiót. Délutáni hangverseny. Közben: Kb. 16.00: Kritikusok fóruma. Kb. 16.10: A Délutáni hangverseny folytatása. 16.55: Ki's magyar néprajz. 17.00: Kórusok Verdi operáiból. 17.37: Magyar szer­zők. 18.12: Liszt-művek. 19.05: Bach-művek. 20.42: A Magyar Rádió szórakoztatózenei hete. 21.20: Operaáriák. 21.58: Beethoven-felvételekből. PÉCSI RÁDIÓ 17.00: Hírek. 17.05: Hang-ár. Till Tamás popzenei összeállí­_ Múzeumok ünnepi n yitvatartása. Augusztus 19-én és 20-án a szokásos időben, 10—18 óráig lá­togathatók a pécsi és ba­ranyai múzeumok, állandó kiállítások. 21—22-én va­lamennyi múzeum zárva lesz. — A hülyeség csontrit­kulása címmel jelentette meg a Magvető Kiadó Hernádi Gyula új dráma­kötetét. A kötetben helyet kapott A tolmács és a Baj- csy-Zsilinszky Endre című dráma is, amelyeknek a Pécsi Nemzeti Színházban volt az eredeti bemutató­juk. tása. 17.50í- Látogatás Csányi Lászlónál. Dr. Nádor Tamás ri­portja (ismétlés)-. 18.00: Hírek, tudósítások. 18.10: A Mecsek Művészegyüttes ének- és zene­karának felvételeiből. 18.30: Szerb-horvát nyelvű műsor: Amerre az autóbuszok indul­nak. Zenés műsor a Siklóson élő horvátokról. (Az 1979. jú­nius 9-i műsor ismétlése). 19.15: Német nyelvű műsor: A hét eseményeiből. — Szombat esti kívánságok. — A jövő hét műsorai. 20.00: Műsorzárás. MAGYAR TV 9.00: Tévétorna (ism., sz.). 9.05: Kuckó (ism., sz.). 9.35: Mindenki közlekedik (ism.). 9.50: A tenger titkai. Jégvihar az Antarktiszon (sz.). 10.40: Négyszemközt Michelangelóval. IX/5. rész (ism., sz.). 11.00: A bűvész. Magyarul beszélő ame­rikai filmsorozat. Tökéletes transzplantáció (ism., sz.). 14.20: Nagy amerikai burlesz- kek: Az a betyár Picratt. Ame­rikai némafilm. 14.35: Bovari úr. Tévéjáték (ism., sz.). 16.15: Hangoskodó (sz.). 16.40: Rek­lám. 16.45: Hírek. 16.50: Zöld erdőben, zöld mezőben (i'sm.). 17.10: Több mint látvány. 17.40: Keménykalap és krumpliorr. I. rész: Valódi oroszlánbőgés (ism., sz.). 18.30: Munkahang­verseny — a Dunakeszi Jármű­javítóban. Filmetűd. 18.45: Rek­lám. 18.55: Egymillió fontos hangjegy — Varannai' István műsora (isz.). 19.10: Esti mese (sz.). 19.20: Tévétorna (sz.). 19.30: Tv-híradó (sz.). 20.00: A lovascsendőr. Magyarul beszélő olasz filmvígjáték. 21.25: Or- diszkó. Szűcs Judit műsora (sz.). 21.50: SUKSIN-sorozat: Vörös kányafa. Magyarul beszélő szov­jet film (ism., sz.). 23.30: Tv- híradó 3. (sz.). MÁSODIK MOSOR 18.00: Rakéta a Holdra. Ma­gyarul beszélő angol film (ism., sz.). 19.30: Tv-híradó (sz.). 20.00: Mire megvénülünk. VI/6. rész (ism., sz.). 21.00: Tv-híradó 2. (sz.). 21.20: Zenés tv-szín­ház: Suppe: Boccaccio. Nagy­operett (ism., sz.). JUGOSZLÁV TV 15.15: Hét tv-nap. 16.00: Visz­kető hegyek. Gyermekműsor. 17.00: Ifjúsági' vízisí Európa-baj- noksóg. 17.25: Labdarúgás. 19.15: Rajzfilm. 20.00: Adél nem vacsorázott. 22.00: Show. MÁSODIK MOSOR 18.55: Hét tv-nap. 19.00: Né­pi muzsika. 20.00: Giselle — balett. 21.00: Huszonnégy óra. 21.10: Tv-tárca. 21.40: Életraj­zok: Paavo Nurmi. Dokumen- tumfi'lm a híres futóról. 22.30: Sportszombat. 22.50: Hét tv- nap. Közlemény A Szakszervezetek Baranya megyei Tanácsa pénzügyi osz­tálya értesíti az érdekelt szü­lőket, hogy augusztus 23-án Mikosdpusztára, Fonyódligetre és Zamárdiba induló gyerme­kek második orvosi vizsgálata augusztus 21-én, kedden 8—10 óráig lesz ar SZMT székházá­ban (Pécs, Szalai András u. 11.). A gyermekek Mikosdpusztára 23-án 5.20-kor, Fonyódligetre és Zamárdiba 7.22-kor indulnak. Gyülekezés indulás előtt fél órával a főpályaudvaron lesz. * A pécsi Városi Könyvtár ér­tesíti olvasóit, hogy a Mozgó­könyvtár 1979. augusztus 21-től ismét kölcsönöz. Játékok és játékosok a mecseki vidámparkban A gyerek az alibi Játékos-e a homo ludens, a játékos ember? — erre voltunk kíváncsiak, amikor a mecseki vidámparkban kérdeztük a játékokat ke­zelő néniket és bácsikat. Nekik igazán van alkal­muk megfigyelni a kedves vendéget. . . Hétköznap, reggel ki­lenc, kapunyitás. Nagyma­ma két unokával, tízva- lahány tizenéves, három család. A fiatalok határo­zott léptekkel vágnak át a parkon, meg sem állnak a játékteremig. „Az ügye- sebbje két forintért elját­szik egész napot is — mondja a néni —, egymás után nyerik a szabad já­tékot. De, hogy mi köti hozzá őket, nem tudom, még csak fogadásokat sem kötnek egymással, hogy ki ér el magasabb pontot." A szomszédban a dodzsem, minden idők vi­dámparkjainak legnépsze­rűbb játéka. „Nem tud­nak kérem a felnőttek szé­pen játszani — feleli a fel­ügyelő bácsi. — Ki van ír­va, hogy mi a kötelező ha­ladási irány, aztán men­nek össze-vissza. Ezek is, ni." Az egyik járgányban fiatal férfi, a másikban egy lány. Nagyokat nevet, amikor összekoccan a két kocsi, a fiú egyre derékon kapja az ő járművét. Ami­kor vége a menetnek, ak­kor a lányt. Nászutasok lehetnek. Az atya komolyan vált jegyet a lovas kisbiciklire, összevont szemöldökkel méri fel a lehetőséget, s hogy nem nagy a forga­lom, körbekíséri méla gyer­mekét. Kedvcsinálónak nyerít, nyihaházik. Egészen egészséges kinézete lesz, mire a gyerek kiszáll. Ak­kor megigazítja szemüve­gét, elrendezi ingét és fi­zimiskáját, s amikor már minden rendben van, ko­molyan elindul, kézen húz­va fiát, a következő játé­kig. „Gyakran tűnik úgy, hogy a gyereket azért hoz­zák magukkal a szülők, mert egyedül szégyellné­nek beülni egy játékba. De látszik rajtuk, hogy be­lefeledkeznének hamar. Csak röstellik. Az emberek többsége nem mer játsza­ni, higgye el nekem, sok vendéget láttam már." „Tisztelet a kivételnek, nem tudnak — mondják az elvarázsolt kastélyra fel­ügyelők. — Hogy ott, a sö­tét labirintusban mik tör­ténnek, azt el sem lehet mondani..." Képzeletemben pikáns képek villannak fel, meg hogy nincs hova menni a fiataloknak, de a folyta­tásból kiderül, hogy nem erről van szó, azért lenne hova, az illemhely pár lé­pésre innen. Ez tényleg nem játék! A nagymama két unoká­ja a tizedik halat pecázza a medencéből, tetszik ne­kik a dolog. A szatyor teli nyert ajándékkal. A szom­szédban már kétliternyi bor ára karikát dobál há­rom férfi egy hosszúnyakú­ra, eredménytelenül. A fe­leségek harsányan kika­cagják az ügyetlen férfia­kat. „Na, inkább, veszünk egyet a büfében" — le­gyintenek. Egyikőjük visz- szalopódzik, kér még 'egy karikát, összpontosít, majd harsány rikoltozással, fu­ramód ugrálva rohan a többiek után. Kezében ott c hosszúnyakú. b. I.

Next

/
Oldalképek
Tartalom