Dunántúli Napló, 1979. augusztus (36. évfolyam, 209-238. szám)

1979-08-16 / 224. szám

HALÁLOZÁS Fájdalomtór megtört szívvel tudat­juk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy a legdrágább fele­ség, szeretett jó édesanyánk, nagy­anyánk, dédnagyanyánk, LAJOS JÓZSEFNÉ Berta Katalin életének 76. évében rövid szenvedés után elhunyt. Temetése 1979. augusz­tus 17-én, délután 3 órakor lesz a Vasas II. temetőben. A gyászoló csa­lád. Fájdalommal tudatjuk, hogy drága édesanyánk, anyósunk, nagymamánk és dédmamánk, ID. SUMONI JANOSNÉ Debertin Anna hosszú betegség után elhunyt. Temetése augusztus 17-én, 12 órakor lesz a pécsi központi te­metőben. Gyászolják gyermekei, me­nye, vői, unokái és dédunokái. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett férjem, édesapánk, apó­sunk és nagypapánk, ANTAL JÓZSEF középgyükési lakos, hosszú szenvedés után 67 éves korában elhunyt. Te­metése augusztus 18-án, szombaton de. fél 11 órakor lesz a központi te­metőben. A gyászoló család. Fájdalommal tudatjuk, hogy SCHNEIDER JÓZSEFNÉ Vigand Magdolna augusztus 10-én elhunyt. Temetésé­ről később történik intézkedés. Gyá­szolják, férje, gyerekei, unokái és testvérei. LAKAS-INGATLAN! Elcserélném uránvárosi, hétemeletesben levő kétszoba-étkezős, össz­komfortos, tanácsi laká­somat két kisebbre. — ,,Komfort” jeligére a Hunyadi úti hirdetőbe. 2 szobás szövetkezeti lakás azonnal beköltöz­hetően eladó. Kertvá­ros, Viktória u. 5. VI. 24. Megtekinthető 6 óra után. Eladom a Mecsek déli oldalán 281 négyszögöl gyümölcsösömet, lakó épülettel, a város leg­szebb részén, a Fenyves szálló alatt, azonnal beköltözhetően, bővíté­si lehetőséggel. „Su­sogó” jeligére a Hu- nyadi úti hirdetőbe. Két fél szobás összkom­fortos komlói lakásomat egy—másfél szobás pé­csire cserélném szén­tröszti dolgozóval. „Ba­lázs” jeligére a Hu- nyodi úti hirdetőbe. Gyermektelen házaspár albérleti szobát keres fürdőszoba használat­tal. „Augusztus 31-től” jeligére a Hunyadi úti hirdetőbe. ______________ E ladó 309 négyszögöl szőlő, gyümölcsös, lak­ható szoba-konyhás, fél- komfortos épülettel plusz szoba-konyhás ví- kendház terasszal és gazdasági udvarral. Buszmegállóhoz két percre. Nagypostavölgy, Alsó u. 24.____________ E ladó a patacsi temp­lom felett levő 370 négyszögöl szőlő lakha­tó épülettel, pincével. Villany és kút van. Ér­deklődni lehet: Serbán- né, Pécs, I. kerület, Szabó István u. 6/2., szombat-vasárnap egész nap.________________■ G yöngy utcai garázs el­adó. Érdeklődni „Kuba” presszó, zenekar, 6 óra után. Kaposvári, nagyméretű, belvárosi, tanácsi bér­lakásomat balatoni la­kóépületre, lakásra cse­rélem. „Siófok előny­ben" jeligére a pécsi, Hunyadi úti hirdetőbe. 150 000 kp-vel lakás- megoldást keresek, kis házrész, garzon is ér­dekel. ,.Garzon” jeligé­re a Hunyadi úti hir­detőbe^________________ É letjáradékra eladó Pécstől 25 km-re, falu­központban, kétszobás családi ház, gazdasági épületekkel, gyümöl­csössel, villany, köves út, buszjárat van. Ér­deklődni: Pécs, Endresz György u. 9. IX. 3. Két és fél szobás, kom­fortos családi ház el­adó. Pécs, Testvériség u. 14. Komló-Mánfa, 16. számú kis családi ház 250 négyszögöl területtel eladó. Családi ház, gerenda, szarufa, nagyméretű cserép eladó. Kisasz- szonyfa, Petőfi u. 19. (Deliék) Kp plusz OTP-átválla- lással eladó Sásd, Fáy András u. 32. sz. 54 négyzetméter alapterü­letű, 2 szoba étkezős, szövetkezeti lakás. Ér­deklődni 16 órától. Lakottan eladnám 3 szo­bás, félkomfortos háza­mat, 503 n-öl területtel (gyümölcsös és szőlő). „Előnyös” jeligére a Sallai utcai hirdetőbe. Különálló két szoba, konyha, mosdófülkés al­bérlet négy diáklánynak szeptember 1-től kiadó. Pécs, Engels út 66. Mólom, Alsó u. 30. szám alatt eladó egy- vagy 2 szobás családi ház, mellékhelyiségek­kel, Kertváros közelé­ben. ____________________ E lcserélném két szoba, komfortos, tanácsi la­kásom szoba-konyhásra. Vida, Irányi Dániel tér 8. 320 n-öl lugas cseme­geszőlő, kúttal, igényes­nek eladó. Szentmiklósi szőlő alatt, 26-os busz­megállótól 5 percre. — Érdeklődni: 19 óra után, Pécs, Ybl Miklós u. 7/3. II. 1. Papírbolt melletti lépcsőház. Kb. 200 n-öl panorámás terület gyümölcsössel, 7 sor lugas, 5 sor karós szőlővel, terméssel vagy anélkül eladó. Érdeklőd­ni: 17 óra után a 19-302 telefonon. _______ P ellérden panorámás, egyenes terület. 320 n- öl, lugasszerű, új pin­cével olcsón eladó. Ér­deklődni Pécs. Varsány u. ^ 8. VII. 28. 17 óra után.________ Elcs erélnénk 2 szoba, összkomfortos, tanácsi lakásunkat kisebb csa­ládi házra vagy 3 szo­bás, komfortos régi bé­rű lakásra. „Nagyerké- lyes” jeligére a Sallai utcai hirdetőbe. 2 szobás szövetkezeti lakás eladó. Pécs, Me­linda u. 7. II. 8. 2,/2 szobás, központi fu­ses. kis kertes, garázs- zsal, családi ház eladó vagy Pécshez közeli fa­luba cserélném. Cím: Kiss István, Meszes, Zalka Máté u. 1. Kis ház, 400 négyzet- méter területtel, 1 szo­ba, konyha, előszoba, fürdőszoba kialakítható, fizetési könnyítéssel el­adó. „Saroktelek” jel­igére a Sallai utcai hir­detőbe.________________ A lbérletbe diáklányt, szobatársat felveszek. — Pécs, Rácvárosi út 5. sz. Eladó szoba, konyha, garázsos kis ház beköl­tözhetően. Matosics Jó­zsef, Légszeszgyár u. végén, Pécs, Gyöngy u. ____________ G yenesdiáson — Keszt­hely mellett — félkész ikernyaraló eladó. Ér­deklődni a 20-193-as te­lefonon. 2 szobás, gázfűtéses, teljesen felújított, taná­csi lakásomat elcserél­ném 2 szobás, kertváro­si, tanácsi lakásra, le­het tanácsi házmesteré is. Októberi beköltözés­sel. „Olcsó bérű” jel­igére a Sallai utcai hirdetőbe. Elcserélném 1*/a szoba, összkomfortos, házfel­ügyelői lakásomat ugyanilyen főbérletire. 2500 Ft-os jövedelem. Cím: Pécs, II., Diana tér 4.. földszint 2. Far­kas Jánosné. Elcserélném belvárosi, I. emeleti, 1 szoba, kony­ha, tanácsi, komfortos lakásomat IV2 szoba összkomfortosra. Pécs, Kazinczy u. 2. I. em. 6. ajtó. Pécsi, tanácsi szoba­konyha előszobás, bel­városi lakásom elcse­rélném Budapestre, eset­leg környékére. Válaszo­kat: „Mecsek” jeligére a Sallai utcai hirdetö- be kérem. Pedagógus házaspár másfél szobás, lehető­leg összkomfortos al­bérletet keres hosszabb távra. „Gyermektelen” jeligére a Sallai utcai hirdetőbe. ______________ F iatal házaspár albér­letet keres. „Augusztusi esküvő” jeligére a Sal­lai utcai hirdetőbe. Házrész eladó. Érdek­lődni Basamalom u. 7. 17 óra után.___________ 4 —5 szobás házat kere­sek Magaslat? úton lé­vő 74 m2-es öröklakc ,om beszámításával. „Zöld­övezet” jeligére a Sal- lai utca? hirdetőbe. Új családi ház eladó. Siklós, Korvin u. 20. sz. alatt. Boglárlellén lévő 2 szo­bás, komfortos, kertes családi házat cserélnék pécsi 3 szobás tanács1! bérlakással. „Kölcsönös megegyezés” jeligére a Hunyadi úti hirdetőbe. Elcserélném kertvárosi, 2 szoba összkomfortos, központi helyen levő, ta­nácsi lakásomat 3 szo­básra vagy kertes csa­ládi házra. Esetleg élet­járadékra is. Ajánlato­kat ár és hely megjelö­léssel „Komfortos” jel­igére a Sallai utcai hir- detőbe kérek. __________ B alatonaliga-Vi lúgo­son 260 négyszögöl te­lek eladó. M 7-es autó- pályo mellett, víztől 5—6 perc. Érdeklődni egész nap: Pécs, Keszüi út 81. (Szűcs)_________________ Pécshez közel, jó he­lyen, házhely plusz 300 négyszögöl kert. meg­kezdett építkezéssel, el­adó. „Sűrű buszjárat” jeligére a Hunyadi úti hirdetőbe. ADÁS — VÉTEL Franciaágyak. gyágyheverOk, garnitúrák 35aO-FMól részletre Vájt« kárpitos. Pécs, Déryné u. 11. Hatéves tehén, nyolchó­napos vemhes, két és fél éves üsző, héthóna­pos vemhes, másfél éves üsző eladó. Kocsi. Merenye, Kossuth u, 47. Fiat 127-es alkatrészen­ként eladó. Komló, Ta­nácsköztársaság u. 22. (Gergely János)_______ lY-os 1200-as Zsiguli, 1982-ig érvényes műsza­kival, eladó. Rókusalja u. 15. Havasi. 1200-as Volkswagen egy­ben vagy bontva eladó. Érdeklődni egész nap: Pécs, Kertváros, Diana tér 6. V. emelet 20. (Szűcs) Kuvasz kiskutyák eladók. Dicenty, Homokszent- györgy, Béke u. 1. Szétszedhető garázst keresek, bármilyen ér­dekel. „Azonnal fize­tek” jeligére a Hunya­di úti hirdetőbe. 4 db új Zastava gumi eladó. Derkovits u. 3. Berta.__________________ E ladók: gyorsdarabolók, marógépek, 220 V-os körfűrészek, síkköszörű, úthenger, kis dömper, gramoplán sátor, vilá­gító egység, Sz 100-as traktor, ötfeies faipari gyalugép, harántgyalu- aépek. MAGÉV, Pécs, Bajcsy-Zs. u. 35._______ C U frsz. 601-es Trabant eladó. Varga, Pécs, Pélmonostor u. 13. 17 óra utón._______________ UV-s Dacia eladó. Te- lefon: 82-923.__________ Röv id páncéltőkés zon­gora eladó. Cím: Kom­ló, Alkotmány út 26. Ili, 2._____________ C U-s MB 1000 Skoda felújított, 1980 novem­berig műszakizott. el­adó. Telefon: 21-303. Pécs, Szigeti út 19. Zaporozsec, 1981-ig ér­vényes műszakival, újra dukkózott, eladó. Pich­ler Istvánná, Mindszent- godisa, Bem u. 28. 601-es Trabant alkat­részként eladó. Pécs, Egri Gyula u. 24. II. em. 8., este 6 óra után. 1200-as, UC-s Zsiguli eladó. Pécs, Bogár u. 15. IL-es Z: siguli megkímélt állapotban eladó. Kom­ló, Hunyadi u. 21. Hordók, 2 kád, daráló és prés eladó. C ím : Be­zerédy Marx út 75. sz., fekete csengő. Jó állapotban levő mély babakocsi eladó. (Esti órákban) Somlai Ferenc, Pécs, Tábor u. 2. __ C ampingkerékpár, új­szerű állapotban eladó. Semmelweis u. 2. I. emelet. Nagy teljesítményű ön­tözőberendezés eladó. Szederkény, Bajcsy-Zs. u. 21. KÖSZÖNET Köszönetét mondunk mindazon ked­ves rokonnak, barátnak, szomszédnak, a ház lakóinak, volt munkatársainak, ismerőseinek, a pécsi és pécs-gyárvá- rosi kedves elvtársaknak, akik férjem, testvérünk, sógorunk, VASS GYÖRGY volt Pécs, Veres Péter u. 22. sz. alatti lakos búcsúztatásán részvéte­lükkel, koszorúk és virágok küldésé­vel bánatunkat enyhíteni igyekeztek. Gyászoló felesége és hozzátartozói. Hálás szívvel mondunk köszönetét mindazoknak a kedves rokonoknak, barátoknak, szomszédoknak, ismerő­söknek, akik felejthetetlen drága ha­lottunk, DEÁK IMRE temetésén részt vettek, utolsó útjára elkísérték, fájdalmunkat koszorúk, vi­rágok vagy részvéttáviratok küldésé­vel enyhíteni igyekeztek. Külön kö­szönetét mondunk a somogyhárságyi Községi Tanácsnak, elnökének szép búcsúbeszédéért, a járási tanács, a pártszervek részvétnyilvánitásáért. Gyászoló felesége és rokonsága. Köszönetét mondunk mindazoknak, akik szerető férjem TÓTH FERENC. volt vokányi lakos temetésén meg­jelentek, mély fájdalmunkat eny­híteni igyekeztek. Külön megkö­szönjük a Pépsi Kesztyűgyár vezető­ségének és dolgozóinak, valamint volt munkatársainak is, hogy rész­vétükkel fájdalmunkat enyhíteni igye­keztek. Köszönetét mondunk mindazoknak, akik felejthetetlen férjem, drága jó édesapám TALLER JANOS temetésén megjelentek és részvétük­kel fájdalmunkat enyhíteni igyekez­tek. A gyászoló család. Köszönetét mondok mindazoknak — rokonoknak, barátoknak, ismerősök­nek —, akik felejthetetlen férjem SZILAGYI (STEINER) FERENC temetésén megjelentek, virágokkal búcsúztak, részvétükkel fájdalmamat enyhíteni igyekeztek. Gyászoló özve­gye­Köszönetét mondunk a rokonoknak, ismerősöknek és a Húsipari Vállalat zsíros üzem dolgozóinak, hogy édes­apánk, BERNATH GÉZA nyugdíjas erdész temetésén megje­lentek, koszorúk, és virágok küldésé­vel bánatunkat enyhíteni igyekeztek. A gyászoló család. Hálás szívvel mondunk köszönetét mindazoknak a rokonoknak, szomszé­doknak, ismerősöknek, barátoknak, akik felejthetetlen halottunkat, SCHIFFER GYÖRGYÖT utolsó útjára elkísérték. Fájdalmun­kat együttérzésükkel, koszorúkkal, vi­rágokkal enyhíteni igyekeztek. A gyá­szoló család. Hálás szívvel mondunk köszönetét mindazoknak a kedves rokonoknak, barátoknak, szomszédoknak, akik fe­lejthetetlen halottunk. JUHASZ ISTVÁN búcsúztatásán részt vettek, koszorúk­kal, virágokkal fájdalmunkat enyhí­teni igyekeztek. A gyászoló család. Szüretelőkád és bon­tott cserép eladó. Pécs, Engels út 66. Eladó egy db nyolchó­napos vemhes, kijáró üsző és jó állapotban levő Raj-Gaz 69-es sok alkatrésszel. Mária­gyűd, Járó P. u. 38. Mosógép, centrifuga, varrógép, asztali rádió eladó. Szántó K. u. 8, G. IV, 13. ____________ S iklós, Béke téren ga­rázs eladó. Érdeklődni: Kovács, Béke tér 7. sz. alatt.___________________ CX-es 353-as Wartburg 2 éves műszakival, fel­újított motorral eladó. Siklós, Harkányi u. 4 B. Rozinger, 16 óra után. Két tehén és egy 7 hó­napos vemhes üsző el- adó. Gerde, Béke u. 37. Eladó elektromos orgo­na (Harmona), régi gramofon lemezekkel, Zenit E fényképezőgép. Neményi, Várkonyi u. 5. Sarohin u. végén. ______ M egkímélt 1000-es Sko­da és iker mély baba­kocsi eladó. Érdeklődni 18 óra után. Endresz Gy. u. 26._____________ S 100 komplett motor, több új alkatrésszel el- adó. Pécs, Bolygó u. 10. Hasas anyakoca eladó. Érdeklődni lehet dél­után 4-ig. Tolbuhin út 13. II. 9. VEGYES Kerítések, kapuk, ga­rázsajtók, üvegezhető vasszerkezetek készíté­sét rövid határidőre vállalom, vidékre is! Pássá László, Pécs, Er- reth Lajos u. 19. Tele- fon: 14-351. A NIM 9/79. rendelete alapján, REKLÁM- és KIRAKATVILAGÍTASOK ÁTSZERELÉSE. Csúcsidőkizárásos he­lyiségfűtések kialakítá­sa. Családi házak vil­lanyszerelése, háztartá­si gépek javítása szál­lítással is. Merényi Mihály kisiparos, 7632 Pécs. Zsuzsanna u. 10. Eltartási szerződést vál­lalnék, életjáradék előnyben. „Tamás” jel­igére a Hunyadi úti hirdetőbe. Melegszívű nénit vagy gyesen levő kismamát keresünk, aki egyéves kislányunkat munkaidő­ben otthonában gondoz­ná. „Diplomás házas­pár” jeligére a Sallai utcai hirdetőbe. Bádogos szakmunkást azonnal felveszek. Pécs. Herman Ottó u. 5. 17 óra után. Idős néni eltartási szer­ződést kötne megbízha­tó házaspárral. 1 szo­ba szükséges. „Csen­des” jeligére a Hunya­di úti hirdetőbe. Megrendelésre készítek kör- és szalagfűrészt, valamint kerti traktoro­kat, pótkocsival és egyéb háztáji kisgépe­ket. Szabadszentkirály, Hársfa u. 22. Varga géplakatos. Középkorú nő. 17 órától bármilyen munkát vál­lalna. „Varrni is tudok” jeligére a Sallai utcai hirdetőbe.______________ Fiam ötödikbe megy. keresek olyan tanárt, aki a tavalyi matek és nyelvtant átvenné vele és az idei anyagbó! korrepetálná. „Beteg­ség miatt” jeligére a Hunyadi úti hirdetőbe. Korrepetálást, pótvizs­gára felkészítést válla­lok. Német—fizika. Pál- fi, Komló, Kazinczy u. 15. _____________________ N émet nyelvtudással, francia—angol nyelvis­merettel állást változ­tatnék. „Mezőgazdaság is” jeligére a Sallai utcai hirdetőbe. Dolgosokat felvesznek KESZTYŰGYÁR raktá­ri segédmunkásokat felvesz. Lehet nyug­díjas is. Jelentkezés: Kesztyűgyár, Pécs, Sörház u. 36. Anyag- beszerzési osztály. (1732 2034) A LUNAPARK vezetősége felvesz alkalmi pénztárosokat a pécsi üze­melés ideiére. Jelentkezés 1979. aug. 17-én 10 órakor az irodakocsinál. (53323) A PÉCSI Orvostudományi Egyetem felvesz takarítónőket a Központi In­tenzív Therápiás és Anaesthesiológiai osztályra (Ifjúság útja 13.) és az Ideg- és Elmegyógyászati Klinikára, (Rét u. 2.). Jelentkezni lehet a fel­sorolt munkahelyeken vagy a mun­kaügyi osztályon (Honvéd u. 5.). (1777/2035) MTV Pécsi Körzeti Stúdiója hang- mesteri munkakör betöltésére keres középfokú vagy felsőfokú végzettségű elektromos és zenei ismeretekkel is rendelkező olyan fiatal munkaerőt, aki katonai szolgálatát letöltötte. Jelentkezni írásban, részletes önélet­rajzzal, a stúdió műszaki osztályán lehet. Pécs, Sörház u. 8. (1670/2800) NYÁRI VASÁR 30—40 százalékos árengedmény mm lmJ Bébi béleletlen anorák Kiskamasz szövet nadrág Női farmer pantalló Férfi farmeröltöny Egyszínű jersey Melánia szövet ágyterítő Pamut ffi pulóver Egyberészes női fürdőruha 204,— helyett 184,— helyett 330,— helyett 811,— helyett 264,— helyett 655,— helyett 156,— helyett 620,— helyett 122.40 110.40 198,— 486,60 184,80 393,— 93,60 372,— FIUKNAK farmeröltönyök, nadrá­gok, ballonkabátok, dzsekik, iskola­köpenyek, szövetöltönyök, farmerka­bátok nagy választékban, 40%-os ár- engedménnyel kaphatók az Olcsó áruk boltjában, Pécs, Sallai u. 14. SORSJEGYAKCIÓ *79. A Szőlő- Gyümölcs ÁFÉSZ Kertbarátok bolt­jában Pécs, Béri Balogh Á. u. 1. 1979. augusztus 13—szeptember 29- ig, hordó-, kád-, zúzó-, prés-, put­tony-, virágedény-vásárlás esetén minden megkezdett ötszáz forintért egy darab sorsjegyet adunk, melyet Mihály-napon (szept. 29.), szomba­ton 9-kor bocsátunk sorsolásra. A ki­sorsolandó áruk megtekinthetők kira­katunkban. Figyelje a kirakatot! KÖZÉRDEKŰ Áramszünet lesz f. hó 13— 17-ig naponta 7.30—16 óráig Rigóder tető, Dózsa Gy. u., Bittner A. u., Piroska u., Hétvezér u. egész terü­letén. Minden csütörtökön borjú, bárány, belsőség vacsorák a Minaret étte­remben. Asz táj fog la lás: 13-322/36. r Iskolaszezonra az Ifjúsági Áruházból vásároljon! Ajánlatunk: lányka és bakfis iskolaaljak, 160,— Ft-tól 470,— Ft-ig, lányka iskolablúzok, matrózblúzok és úttörőingek 97,— Ft-tól 380,— Ft-ig, fiúöltönyök és pantallók 223,— Ft-tól 1650,— Ft-ig vásárolhatók! Bő áruválasztékkal, előzékeny kiszolgálással várjuk kedves vásárlóinkat! /W GYÖNGY A GYÖNGY üdítő család 3 féle íze közül mindenki kiválaszthatja a kedvencet, az igazit! A fanyarkás grape fruit még a korán kelők elszállni készülő álmait is üdébbé teszi. Arra is érdemes ügyelni, hogy a grape fruit lehetőleg a reggeli kávét is megelőzze! Legyen a grape fruit a nap első élménye! Gyártja: Pannónia Sörgyár

Next

/
Oldalképek
Tartalom