Dunántúli Napló, 1979. július (36. évfolyam, 178-208. szám)

1979-07-29 / 206. szám

Egy Keitel a raft előtt Kajak-kenu országos vidékbajnokság Békés Attila két vidékbajnok ságot nyert Váci Hajó. Kenu kettes junior 1000 m: 1. SZEOL AK. Kenu kettes serdülő fiú 500 m: 1. SZEOL AK. Kajak ket­tes férfi felnőtt 500 m: 1. SZEÖL AK. Kajak kettes serdülő lány 500 m: 1. Rába ETO. Kajak egyes női junior 500 m: 1. Mészáros (SZEOL AK). Vasárnap a verseny a hosszútávú döntőkkel fejeződik be. Hegyi István Az utolsó megbeszélés a start előtt. Az MHSZ Budapest versenyzői, Magosházi László és Vellai Tibor. ' Arató László felvétele XII. Mecsek Kupa Szombaton reggel az ünne­pélyes megnyitóval folytatódott a XII. Mecsek Kupa nemzetközi körrepülő és rádióirányítású modellezőverseny. A rendezők nevében. Mátrai Árpád, a MÉV igazgatóhelyettese köszöntötte a nyolc ország résztvevőit, majd az újmecsekaljai pályán megkezdődtek a körrepülők versenyei. Ezzel egyidőben a pogányi repülőtéren a rádió- irányításúak már a második futamukat bonyolították le. A körrepülőknél a döntő fu­tam előtt Múlt (MHSZ, Gyula) áll az élen klubtársa Szegedi, valamint az Európa-bajnok olasz Fontana előtt. A túra­kategóriában a nyíregyházi Ba­logh—Dóránt-páros várhatja a legjobb pozícióból a közép­döntőt. A műrepülő-kategóriá- ban a befejező futam előtt Weinwurm áll a legjobban. A rádióirányításúak verse­nyében a sebességi kategóriá­ban továbbra is Mohai (MHSZ Ércbányász) áll az első helyen. Műrepülő kategóriában az osztrákok folytatták jó szerep­lésüket és Mohai változatlanul a negyedik. Díjátadás Szombaton került sor a me­gyei serdülő ökölvívó-váloga­tottak tornájának ünnepélyes díjátadására a Vasutas torna- csarnokban. Baranya csapata csupán mérkőzésaránnyal szo­rult a 3. helyre. Az érmeket és a tiszteletdíjakat a Magyar Ökölvívó Szövetség szakfel­ügyelője, Tóth Imre adta át a versenyzőknek. Külön tisztelet­díjat kapott a legeredménye­sebb baranyai versenyző, Szili Zoltán (PVSK). A legharcosabb ökölvívónak járó tiszteletdíjat Ambrus László (PVSK) kapta. Jó szerepléséért díjat kapott Nyitrai János (Komló) és Du­nai Sándor (PVSK). Oklevelet kapott a baranyai csapat veze­tő edzője Szaif Géza, valamint az edző, Paku Lajos, Horváth Géza és Kerekes Imre. Megju­talmazták. a csapat vezetőjét, Muzslai Istvánt is. Békés Attila (Pécsi Sportisko­la), bajnokságot nyert a serdü­lő fiú kajak egyesben 500 és 1000 m-en. Szombaton reggel nem a leg­kedvezőbb időben kezdődtek meg Orfűn az országos vidéki kajak-kenu bajnokság rövidtá­vú döntői. Az időnként meg­megújuló széllökések alaposan próbára tették a versenyzőket. Két-két pécsi győzelmet izgul­hattak végig a délelőtti verse­nyek során az érdeklődők. Bé­kés Attila ezúttal is beváltotta a szerepléséhez fűzött remé­nyeket, remekül küzdött, jól versenyzett. Először a serdülő fiú kajak egyes 1000 m-es dön­tőjében bizonyította be, hogy lehet rá számítani. Jól osztotta be erejét, végig egyenletesen evezett, biztosan, másfél hajó­hosszal érkezett elsőnek a cél­ba. Egy óra múlva ismét hajóba ült és 500 m-en is a legjobbnak bizonyult. 200 m-ig riválisai, a szegedi Hesz és Varga még együtt evezett vele, 300 méter­rel a cél előtt Békés robban­tott, faképnél hagyta ellenfeleit, akik hiába hajráztak elkesere­detten, fél hajóhosszal a pécsi fiú nyerte a versenyt. Kovács Gábor a férfi junior 1000 m-es kajak egyesben 9. volt. Cseke a férfi junior kenu 1000 m-es döntőben 10. helyen végzett. A Meggyes-Nagy a férfi kajak kettes versenyében 1000 m-en 7. lett. Jó eredményekkel hívta fel magára a figyelmet a Ma­linger—Dobók serdülő kenu ket­tes, 1000 m-en 2. volt. A két pécsi fiú végig az élcsoportban evezett, mindössze egy hajó­hosszal maradtak le a győzte­sektől. 500 m-en is érmet sze­reztek, a 3, helyen végeztek. A cél előtt néhány méterrel még másodikak voltak, de a hajrájuk nem sikerült. A kenu ifjúsági fiú páros 1000 m-es döntőben a Tiszai és Hauser kettős 500 m-en 8. lett. A Varenka-Bíró junior kajak kettős 1000 m-en 5. helyet szerzett. A kajak férfi if­júsági négyesek versenyében 1000 m-en a pécsiek a 8. he­lyet szerezték meg. A férfi ju­nior kajak kettes döntőben is érdekelve voltak 500 m-en a PMSC versenyzői. A Varenka- Bíró pár a 4. helyen kötött ki. Még egy 8. hely is jutott ezen a napon a pécsieknek, a PMSC férfi felnőtt kajak négyese ré­vén. A pontversenyben az egye­sületek között az első helyért a SZEOL AK és a Rába ETO vív nagy harcot. A további helyezé­sekért Vác, Diósgyőr, Szolnok evezősei harcolnak. A verseny részletes eredményei. Kajak egyes férfi felnőtt 1000 m: 1. Meggyes (Váci Hajó). Kenu egyes felnőtt 1000 m: 1. Sarusi Kiss (Csongrád). Kajak egyes férfi ifjú sági 1000 m: 1. Tóth (Szekszárd). Kenu egyes férfi ifjúsági 1000 m: 1. Balogh (Váci Hajó). Kajak egyes serdülő fiú 1000 m: 1. Békés (Pécsi Sportiskola). Kenu egyes serdülő fiú 1000 m: 1. Rétfalvi (SZEOL AK). Ka­jak egyes férfi junior 1000 m: 1. Pongrácz (Rába ETO). Kenu egyes férfi junior 1000 m: 1. Petrás (Diós­győr). Kajak egyes női felnőtt 500 m: 1. Nagy (Rába ETO). Kajak egyes férfi felnőtt 500 m: 1. Korom (SZEOL AK). Kajak egyes serdülő lány 500 m: 1. Tóth (Váci Hajó). Kajak egyes fér­fi ifjúsági 500 m: 1. Fodor (Miskolc). Kajak egyes női ifjúsági 500 m: 1. Demeter (KSZVSE). Kenu egyes férfi felnőtt 500 m: 1. Sarusi Kiss (Csong­rád). Kenu egyes serdülő fiú 500 m: 1. Rétfalvi (SZEOL AK). Kenu egyes férfi ifjúsági 500 m: 1. Balogh (Vá­ci Hajó). Kajak egyes serdülő fiú 500 m: 1. Békés (Pécsi Sportiskola). Kajak kettes női felnőtt 500 m: 1. Rába ETO. Kajak egyes férfi junior 500 m: 1. Valcz (TAC). Kenu egyes junior férfi 500 m: 1. Nagy (Rába ETO). Kajak kettes férfi ifjúsági 1000 m: 1. Rába ETO). Kajak kettes férfi felnőtt 1000 m: 1. TAC. Kajak kettes serdülő lány 500 m: 1. Rába ETO. Kenu kettes serdülő fiú 1000 m: 1. SZEOL AK. Kajak kettes női ifjúsági 500 m: 1. Rába ETO. Kenu kettes férfi felnőtt 1000 m: 1. Váci Hajó. Kenu kettes férfi ifjúsági 1000 m: 7. Baja. Kajak kettes serdülő fiú 1000 m: 1. SZEOL AK. Kajak kettes férfi ifjúsági 500 m: 1. SZEOL AK. Kajak kettes férfi junior 1000 m: 1. A serdülő fiú kenu egyes 500 és 1000 méterét Rétfalvi Róbert (SZEOL AKj nyerte. Ornódi László felvétele Nemzetközi hírnevet szerzett a magyar sakkozásnak Kilencven éve született dr. Asztalos Lajos Barnára festett, egyemele­tes ház áll Pécsett a Déry­né utca elején, rajta kis márványtábla a következő felirattal: „E házban szüle­tett 1889. júl. 29-én dr. Asz­talos Lajos nemzetközi sakk­mester és kiváló pedagógus. — 1964. július hó. Megyei Sakkszövetség.” Méltán helyezték el ezt a márványtáblát arra a házra az 1964. évi emlékverseny alkalmából. Dr. Asztalos La­jos 90 évvel ezelőtt, 1889. július 29-én Pécsett szüle­tett és a nemzetközi sakk­versenyeken nemcsak önma­gának, vagy a magyaror­szági sakkozóknak, hanem Pécs városának is hírnevet szerzett. Szülővárosából Budapest­re került, ott végezte közép­iskoláit, majd egyetemi ta­nulmányait. 1914-ben tanári • képesítést szerzett, majd ka­tonai szolgálata után 1918- ban Szarajevóban kapott ta­nári állást. Mint tanár, meg­fordult Mosztárban és Zág­rábban is, ahol az ottani magyarok gyerekeit magyar és latin nyelvre tanította. Magyarországra 1942-ben, a második világháború ide­jén került, illetve tért vissza. Itt még egy évig középisko­lai tanár volt, majd 30 évi pedagógus múlttal nyugdíj­ba ment és kizárólag a sakknak, a sakkélet szerve­zésének, valamint a szakök- tatásnak szentelte életét. Már egészen fiatalon fel­tűnt a sakkéletben. Mind­össze 23 éves volt, amikor Temesvárott a nemzeti ver­senyen sakkmesteri oklevelet szerzett, második díjat nyert 16 versenyző közül. Egy év múlva pedig Debrecenben a két fordulós mesterverseny győztese lett. Külföldön is ő képviselte a magyar sakkozást a Nem­zetközi Sakkszövetség által rendezett kongresszusokon. Maróczy Géza nagymester betegeskedése idején és an­nak 1951-ben bekövetkezett halála után, egyre inkább előtérbe került dr. Asztalos Lajos sakkszervező tevékeny­sége. 1946-ban szövetségi kapitány lett. ö vezette a magyar olimpiai sakkcsapa­tot Helsinkibe (1952) és Amszterdamba (1954). Érdemei elismeréséül a Magyar Sakkszövetség 1949 után elnökének választotta. Ezt a tisztségét 1955-ben bekövetkezett egészségi ál­lapotának megromlásáig töl­tötte be. Emlékét a Magyar Sakkszövetség azzal örökí­tette meg, hogy szerte az országban dr. Asztalos La­jos emlékversenyeket rende­zett. Balatonfüreden, Debre­cenben, Baján, Miskolcon, 1964-ben Pécsett, majd Gyu­lán, Szombathelyen, Salgó­tarjánban és Zalaegersze­gen. Dr. Asztalos Lajos 23 év­vel ezelőtt, 1956, október 31- én Budapesten örökre le­hunyta szemét. Sírja ott van a Kerepesi-temetőben, nem messze egykori barátjától, mesterétől: Maróczy Géza sírjától. Pusztai József Komlón a bajnokság megnyerése a cél ■ Erősödött a csapat ■ Kedvező a sorsolás ■ Új technikai vezető Nem sok pihenőjük maradt a komlói labdarúgóknak a kö­zel kétnapos utazás után, alig­hogy megérkeztek Bulgáriából, máris edzést tartottak a kökö- nyösi pályán. Hiába, az idő sürget, csupán egy hét van már csak vissza a bajnoki nyi­tányig. Az egyik félpályán nyolc­nyolc főből álló csapatok mér­kőztek egymással érkezésünk­kor, az összecsapás játékveze­tője a vezető edző Meggyes Lajos volt. Igaz, nemcsak a szabályokra ügyelt, szakmai tanácsokat is osztogatott. A kispadon hárman ültek: a sé­rült Hohmann, az egykori já­tékos Lazaridisz és az új tech­nikai vezető Lahó István. Hoh­mann sérülése miatt nem játszhatott, Lazaridisz pedig tanulmányozta az edzést, mi­vel az ősztől a serdülők mun­káját irányítja majd. Lahó ta­vasszal még játékosa volt a csapatnak, most viszont már új szerepköréről beszélgethet­tünk vele. — Egyelőre most ismerke­dem a technikai vezető mun­kakörével, hiszen egy hónap­pal ezelőtt bíztak meg ezzel a feladattal, örülök az új meg­bízatásomnak, így továbbra is labdarúgással foglalkozhatok. Amíg a csapat Bulgáriában túrázott, addig én idehaza az átigazolásokkal foglalkoztam és szerveztem az előkészületi mérkőzéseket. Megfelelően si­került az erősítés. A legna­gyobb erősítés valójában az volt, hogy a csapat együtt ma­radt, a kulcsjátékosok közül nem távozott el senki. Az el­múlt évben a bajnoki címért vívott küzdelemben támadójá­tékunk gyengesége miatt buk­tunk el. Most hozzánk került az Újpesti Dózsából az egy­kori mázaszászvári csatár Stemler, akitől mindenekelőtt gólokat várunk. Leigazoltuk még Sztojkát Siklósról és visz- szatért hozzánk István-aknáról Baán kapus. Ök hárman az első csapat keretébe kerültek. Rajtuk kívül igazoltunk még ügyes fiatalokat, akik egyelő­re a tartalékokkal készülnek. Vasárnap a bolgár Radnevo csapatával mérkőzünk, a rajt előtti főpróbát a Dombóvár ellen tartjuk, aztán jöhet egy hét múlva az első bajnoki mérkőzés a Komló—MÁV Nagykanizsai TE találkozó. Közben Stemler könnyítést kapott. Sérülése miatt előbb befejezhette az edzést. Ha már sérülésről esett szó, akkor Meggyes Lajos Hohmannt is megkérdezte, hogy érzi magát. A középpályás a Bulgáriában játszott előkészületi mérkőzé­sen kapott egy rúgást a tér­dére. A sérülés szépen javul, csupán azzal nem volt megelé­gedve Hohmann, hogy a se­bész nem a legszebben „stop­polta” össze. A pályán ezalatt rendre vezették támadásaikat a trikósok és bizony alaposan próbára tették az István-akná- tól visszaigazolt Baán kapust. — Július 5-én kezdtük a felkészülést és 22-ig napi két edzést tartottunk — 'kezdte a beszélgetést az edzés végén Meggyes Lajos vezető edző. — Az alapozási időszak végén Bulgáriába utaztunk, ahol az edzések mellett két előkészü­leti mérkőzést is játszottunk. Az első találkozó 2:2-re vég­ződött, a másodikon 3:0-ra győztünk a Radnevo elleni Az utóbbi mérkőzésen nagyszerű­en játszott a csapat. A bajno­ki nyitányig még két előkészü­leti mérkőzés szerepel a terv­ben. f — Egy hét múlva kezdődik a bajnokság. Kialakult már a kezdő csapat?- Néhány poszton van már csak vitás kérdés. A kapus Bien lesz, de készenlétben áll a tehetséges Boán is. A védel­men sajnos változtatni kell, mert Kelement valószínűleg a jövő héten .jnűteni kell. A he­lyettes Gyurina lesz. A közép­hátvéd változatlanul Kovács, míg a beállás posztjáért a sé­rüléséből felépült Steib, vala­mint Mács vív majd harcot. A balhátvéd továbbra is Bar- ta. A középpályások Bányász, Mód, Róth és Hohmann kö­zül kerülnek ki és a támadó­sorba Mortinkovics, Radios, Sztojka, Stemler és Tóth pályá­zik. — Mit szeretnének elérni az új bajnokságban?- A vezetés a bázisokkal egyetértésben úgy határozott, hogy a csapat tegyen meg mindent a bajnokság megnye­rése érdekében. Az elmúlt év­ben másodikak lettünk, most egyet lépnünk kell előre. Ügy érzem, az első hely megszer­zésére reális esélyünk van. Riválisaink közül a Haladás gyengült és a Rákóczi sem erősödött különösképpen. Rá­adásul sorsolásunk is kedvező. A legnehezebb ellenfeleinket ősszel mi fogadjuk, így két- három pontos előnnyel kelle­ne fordulnunk az idény végén. Tavasszol pedig többször le­szünk pályaválasztók, így ezt a lehetőséget is kihasználhat­juk. Úgy vélem, a játékosok hoz­záállásával sem lesz gond és egy év múlva ismét NB l-es csapat lehet o Komlói Bá­nyász. Lázár Lajos Mai sportműsor Labdarúgás. Nemzetközi mérkő­zés: Komló—Radnevo (bolgár). Kom­ló, 16.00. Kajak-kenu. Országos vidékbajnok­ság. Orfű, 8.00. Modellezés. XII. Mecsek Kupa nemzetközi verseny. Körrepülő mo­dellek versenye, Újmecsekalja, 8.30. Rádióirányítású modellek versenye, Pogányi repülőtér 8.00. Evezés. Országos vidékbajnokság. Tata, 14.00. Úszás. ..SZÖVOSZ Kupa" orszá­gos döntője. Pécs, Hullámfürdő, 8.30. Dunántúli nnnlo Az MSZMP Baranya megyei Bizottságának lapja Főszerkesztő: Mitzki Ervin Főszerkesztőhelyettesek: Báling József és Hallama Erzsébet Szerkesztőségi ügyelet 8-20 óráig 10-053, 20 óra után 15-726 Kiadja a Baranya megyei Lapkiadó Vállalat Felelős kiadó: Braun Károly Szerkesztőség és kiadóhivatal: Pécs. Pf.: 134. Hunyadi út 11. 7601 Telefon: 15-000, 15-762, 15-852, 15-245, 15-264 Szerkesztőség telex: 12-421 Kiadó telex: 12-320 Készült ofszet rotációs eljárással Saphir 96-os gépen Pécsi Szikra Nyomda Pécs, Engel János u. 8. 7630 Tel.: 13-177, 13-696. Telex: 12-211 Felelős vezető: Szendrői György Terjeszti a Magyar Posta Előfizethető a hírlapkézbesítő postahivataloknál és kézbesítőknél. Előfizetési díj egy hóra 30,— Ft negyedévre 90.— Ft, egy évre i60,— Ft Indexszám: 25 054 ISSN 0133-2007

Next

/
Oldalképek
Tartalom