Dunántúli Napló, 1979. május (36. évfolyam, 118-147. szám)

1979-05-04 / 120. szám

LAKAS-INGATLAN 300 000 Ft kp-vel lakás- megoldást keresek Pé­csett- ,.Családi ház" jeligére a Sallai utcai hirdetőbe. ______________ 2V2 szobás családi há­zamat elcserélném IV2 szobás, nagyméretű, ta­nácsi összkomfortos la­kásra. „Hamar meg egyezünk" jeligére a Sallai utcai hirdetőbe. Ipítési telek eladó. Ikerház építéséhez tár­sat keresek. Magyar- ürögi út 154. Telefon: este 11-591._____________ Szoba-konyhás házrész eladó. Pécs, Csillag u. 5. Tóthék.______________ K is családi ház beköl­tözhetően eladó. II., Kis Flórián utca 17. Keszüben, a Malom-tó közelében, 250 n-öl, új­telepítésű hétvégi telek eladó. Podhala Lívia u. 5., vagy telefon: 11-313. Szoba, konyha, kamrás lakás eladó — készpén­zért. Beköltözhető álla­potban, Siklós, Felsza­badulás u. 19. Érdek­lődni: vasárnap. Gazdálkodásra alkalmas családi ház eladó. 7843 Cun, Fő utca 12. Újhegyen, Barázda utcá­ban 697 n-öl telek el­adó. Érdeklődni: Komló, Fürst S. u, 15; Sovány. 2 és fél szoba, összkom­fortos, központi fűtéses, I. emeleti lakásomat szentlőrinci családi ház­ra cserélném vagy elad­nám. Érdeklődni: bár­mikor a helyszínen, Szentlórine, Kossuth La­jos utca 4/B.___________ Z alakaroson kétszintes, üdülőnek is alkalmas ház eladó. Hegyalja út 19._____________________ L ad, Zrínyi út 25. szám alatti családi ház nagy gazdasági épülettel el­adó. Érdeklődni: Kiss József, Pettend. Kossuth út 46. szám alatt. Dunaszekcsői nyaraló — Duna felőli oldalon — fizetési könnyítéssel el­adó. Pécs, Semmelweis utca 16., III. em. 2. 17 órától._________________ 2 szoba, komfortos, er- kélyes, I. emeleti lakás részletfizetéssel, sürgő­sen eladó. Baja, Vásár­helyi P. u. 5. szám. Ér­deklődni 17 órától. Baján, a belvárosban 300 n-ölön, központi fű­téssel műícödő üveghá­zakkal 2 és fél szobás, összkomfortos családi ház azonnal beköltözhe­tően eladó. Cím: Baja, Bajnok u. 11/A. Schulte József. Dolgozó nő különálló albérletet keres fürdő­szobával vagy konyhá­val. ,,Bútorozatlan is” jeligére a Hunyadi úti hirdetőbe. Készpénzért Máriaké- ménden, Horváth utca 57., ház eladó. Négy szoba, mellékhelyiség, nagy telek. Érdeklődni: Rákóczi út 42-ben. Házhely eladó Szentlő- rinc, Engels út 14. sz. alatt. Érdeklődni lehet: Nagyváty, Kossuth út 50 _____________________ E lcserélném tanácsi, íVs szobás, kertvárosi, ABC- nél lévő, távfűtéses la­kásomat Mecsek Áruház környéki hasonló na­gyobbra. ,,Ráfizetek” jeligére a Hunyadi úti hirdetőbe. Garzonért földet, házat, gazdálkodni kívánó csa­láddal cserélnék, eset­leg csak lakáscserével. Víz, villany van. Autó­buszhoz 5 perc. Megbe­szélés helyszínen, szom­bat délután és vasár­nap. Szikinger. 7631 Pécs, II. kér., Nagypos­ta völgy-fel só 40. ________ E ladó 2 szoba, konyhás házrész, irányár: 130. ezer forint, vagy taná­csi lakásért elcserélhe­tő a tulajdonjog. Ér­deklődni: Bertáné, Pécs, Sirály u. 14. Elcserélnénk Szlivennel szemben lévő 2 szoba, összkomfortos, szövetke­zeti lakásunkat 3 szo­básra. Telefon: 17-939, esti órákban.___________ E lcserélném 3 szobás, komfortos tanácsi laká­som 2 kisebb tanácsi lakásra. Érdeklődni: Anikó utca 12., I. em. 5. Fábián Gyula. Leinformálható közép­korú házaspár Pécsett vagy környékén gond­noki vagy házfelügyelői állást vállalna lakásért. ,.Sürgős volna” jeligére a Sallai utcai hirdető­be. Pellérden szőlő, pince, felszereléssel együtt ol­csón eladó. Víz, villany van. Buszmegállóhoz közel. A régi harkányi vasútvonal mellett. Ér­deklődni: Pécs, Sarol- to u. 15., Ili, em. 10. Pellérden 750 n-öl szán­tóterület eladó. Érdek­lődni: Pellérd, Hősök u. 5.___________________ C serkúti falu felett 800 n-öl szőlő épülettel és felszereléssel, megegye­zéssel eladó. Érdeklőd­ni: Szigeti út 4/3., VII. emelet 1-es ajtó. And­rasek István.___________ D ömör-kapunál közmű­vesített, 180 n-öl gyü­mölcsös termőfákkal, 12 m-es pihenőházzal el­adó. Szalai A. u. 12/A., II. em. 8. Telefonszám: 20-259.__________________ Péc s-Meszes, Major dű­lőben 320 n-öl kert épü­lettel, gyümölcsfákkal eladó. Sarohin t. u. 37., IX. em. 27. 17 órától, mindennap. Kökényi szólőhegyer. 390 n-öl szőlő eladó. Érdeklődni lehet: Pécs- Málom, Felső út 29. Szomor Jánosnál._______ É letjáradék fizetésével vagy 50 000 kp + ma­gas összegű havi rész­lettel lakásmegoldást keresek. ,.Andor" jel­igére a Sallai utcai hirdetőbe. Fokozott megbecsülés! Kedvezményes bányászlakás­program a komlói Kossuth- bányaüzemnél 1980-ban lakást adunk valamennyi igényjogosult, új­felvételes föld alatti dolgozónknak Kérjen felvilágosítást Heisenberger Viktor munkaügyi vezetőtől. Címünk: 7301 Komló, Pécsi út 1. HOL l!H IUI Hí A BELVÁROSI ÁRU­HÁZ REKLAMAJAN- LATA: import, nyo- mott zsorzsett, 110 cm széles, 70,— Ft-os áron, cseh mintás nylonanyagok 38,50 Ft-os áron, több szín­ben vásárolhatók I Tekintse meg az árukészletet — válasszon I ANYÁK NAPJÁRA, BAL­LAGÁSRA vásároljon ajándékot a KONZUM óra- és ékszerosztályán. Ajánlatunk: szovjet kar­órák, fehér és színes fémláncok, fa és vörösréz dísztárgyak. A SZALAI A. UTCAI AJÁNDÉKBOLT ÁRU­AJÁNLATA: női hím­zett blúzok 239,— Ft- tól 667,— Ft-ig, gyer­mek hímzett blúzok 243,— Ft-tól, bolgár, lengyel táskák 650 forinttól 800,— Ft-ig filc hímzett vál- táskák 182,- Ft-tól, hímzett zsebken­dők 25,— Ft-tól, bőr tolltartók 22 fo­rinttól 40,— Ft-ig, szemüvegtokok 85 forinttól, erszények 25,— Ft-tól 310 forintig, bolgár díszdobozok 90 fo­rinttól 559,— Ft-ig, faragott kupák 135,— Pt-tól, bolgár kerámiáit 18 forinttól 80 — Ft-ig vásárolhatók nagy választékban! A kirakat és az áru megtekintése segít a választás­ban! Ont is várjuk. KÖZÉRDEKŰ SZÖVETKEZETEK, vállalatok részé- re.^ A Pécsi Postaigazgatóság könyvi értéken való értékesítésre felajánl 5 db — tehergépkocsi rendszámmal rendelkező, személyszállításra átala­kítható — IKARUS 630 típusú gép­kocsit. Érdeklődni lehet: Postai Gép­jármű Szállítási Üzem, Pécs, Diósi u. 51. Forgalmi osztályvezetőnél. 19"79 májusában új kezdi meg működését a Vadász utcában épülő korszerű üzemcsarnokban. Az ez idő szerint legkorszerűbb technológiát alkalmazó gyár számos női és férfi dolgozónak teremt új munkalehetőséget Az új dolgozók képzését tanfolyamok beindításával elkezdtük JELENTKEZÉS: BORRUHAZATI GYÁR, MUNKAÜGY, PÉCSBANYA, KÓRHÁZ TÉR 8. MEGKÖZELÍTHETŐ: az 50-es busszal TELEFON: 11-333 A Nemzetközi Gyermekév jegyében 1979. május 6-án, 10 órakor, rajt a Színház térről CÉL A CENTRUM ÁRUHÁZ Nevezés a Centrum Áruház vevőszolgálatánál és a helyszínen. Közreműködik a GYÁRVÁROSI ÚTTÖRÖ- ZENEKAR Minden érdeklődőt szeretettel Görcsönyi szőlőhegyen présház felszereléssel, 1050 n-öl területtel, melyből 500 n-öl szőlő, többi konyhakert. 30 db különböző termő gyü­mölcsfával eladó. Gör- csöny, Aszódi u. 2. Városközeiben 2x250 n-öl szőlő gyümölcsfákkal, parcellánként 60 000-ért eladó. Telefon: 16-398. Pécs-Málom területén 260 n-öl szőlő eladó. Pécs. III. kér.. Bánki Donát u. 9/A., II. em. 8. Nagy Sándor. __________ A ranyosgadányban, Kos­suth *La jós u. 92. számú ház olcsón, sürgősen el­adó.___________________ Elc serélném 2 szoba összkomfortos, szövetke­zeti, főállású házfel­ügyelői lakásomat. Min­den megoldás érdekel. „Április—május” jeligé­re a Sallai utcai hirde­tőbb___________________ L akásmegoldást keresek Pécsett. „100 000 alatt” jeligére a Sallai utcai hirdetőbe.______________ E ladó családi ház, Ge- rényes, Rózsa u. 3. sz. Érdeklődni: 6-án a helyszínen._____________ B eköltözhető 3 szobás, kertes, új családi ház eladó. Kozármisleny, Munkácsy M. u. 29., Új­telep__________________ E ladó kétszintes, kertes családi ház belvárosban. 2 szoba összkomfort be­költözhető. Érdeklődni: 18-059-es telefonon, 16 óra után.______________ 3 szoba konyha, fürdő­szobás házrész 350 ezer Ft-ért eladó. Cím: Pécs, I. Fürst Sándor út 63. Sürgősen vennék másfél szobás szövetkezeti la kást. „Készpénzigény” jeligére a Sallai utcai hirdetőbe. Vasason 2 szoba, kony­ha, kertes saját lakást eladnák. „Olcsó” jel­igére a Sallai utcai hir­detőbe^_______________ El cserélném 2 szobás szövetkezeti és másfél szobás öröklakásomat 4 szobás családi házra. „Sima csere” jeligére a Sallai utcai hirdetőbe. Építésre alkalmas telek eladó. „Istenkút” jel­igére a Sallai utcai hirdetőbe. Balatongyöröki 1 szoba hálófülkés, hideg-meleg vízzel ellátott vízparti nyaraló. 100 rvö^ beke­rített telken eladó. „200 ezer Ft” jeligére a pé­csi Sallai utcai hirdető­be. 250 000 Ft kp + OTF összkomfortos lakásmeg­oldást keresek Pécsett. Azonnal vagy legkésőbb 1980-as beköltözéssel. „2!/2 szobástól" jeligé­re a Sallai utcai hirde­tőbb___________________ E ladnám 2 szobás, első emeleti szövetkezeti la­kásomat készpénzért. „Beköltözés 1980 tava­szán" jeligére a Sallai utcai hirdetőbe. Elcserélném Jókai úti 3 szoba hallos, gázfűtéses öröklakásomat egy vagy másfél szobásra, I. eme­letig. „Kis szőlőt be­számítok” jeligére a Sallai utcai hirdetőbe. Pécsszabölcsön 350 n-öl szőlő és fiatal gyümöl­csös eladó. 10-es végál­lomástól 5 perc. Érdek­lődni: Hajnóczy u. 33/A-, III, em, 2. Varga. Eladó 254 n-öl szőlő hét­végi házzal, pincével, felszereléssel. Közép- Daindol-hegyhát 67. Ér- deklődni: Zöldfa u. 4. Kun. Eladó 800 n-öl szőlő, három részre is meg­osztható. Építkezésre al­kalmas, víz, villany van. Pécs, Gém u. 13/1.. vagy Münnich Ferenc u. 10/A., Ili, em, 1. Zókon szép fekvésű, jól termő 800 n-öl sző­lő présházzal, teljes felszereléssel, lakható szobával, megosztvo is eladó. Buszjárat van. Érdeklődni: Zók 78. sz. Eladó házhelynek is al­kalmas. 520 n-öl szőlő- gyümölcsös a nagy- daindoli buszvégállo­mástól 3 percre. Érdek­lődni: 7623 Pécs. Mártí­rok útja 42., VII. lépcső 1-es ajtó. ELADÓK: 2 szobás öröklakások Pécsett, a — Tolbuhin u., — Március 21. tér,- Jakabhegyi u.,- Móricz Zs. tér,- Alkotmány u., — Goldmark K. utcá­ban, kp-fizetés ellené­ben. ÉRDEKLŐDNI: INKOZ-iroda, Tímár u. 2. Szombat kivételével mindennap: 8—12 óráig 14—15 óráig. CG-s 601-es Trabant friss műszakival eladó. Horváth Csaba, Pécs, Vas Gereben u. 37. 350-es IZS motorkerék­pár, haláleset miatt, sürgősen eladó. Érdek­lődni : Pécs, Körösi Cso- mo S. u. 13. Futács. Jó állapotban lévő, kis- kerekű 312-es Wartbur­got vennék. „Reális ár” jeligére a Sallai utcai hirdetőbe. Kisméretű, még hasz­nálható állapotban lé­vő olcsó faházat, fabó­dét keresek. „Átmeneti megoldás” jeligére a Sallai utcai hirdetőbe. Eladó gazdálkodásra al­kalmas ház nagy telek­kel és melléképülettel. Ára: 160 000 Ft. Cím: Zengővárkony, Győrfiék. Harkánytól 3 km-re, Ipacsfán 80 m-es csa­ládi ház 1 holdas telek­kel, 300 000 Ft-ért eladó. Esetleg pécsi vagy bu­dapesti cserelakás is érdekel, megegyezéssel. Papp Magdolna, Ipacs- fa, Kossuth u. 15. Építők úti 2 szoba össz­komfortos, földszinti szövetkezeti lakásomat megegyezéssel elcseré­lem 3 szobás szövetke­zetire. „Lehet Siklósi városrész is" jeligére a Sallai utcai hirdetőbe. Pécs-Hirden falusi há­zunkat fél kh. telekkel, nagy istállóval elcserél­nénk 150—300 n-öl terü­leten lévő pécsi házért. „Állattartás nagyban” jeligére a Sallai utcai hirdetőbe. Kombinált szobabútor megkímélt állapotban eladó. Pécs, Engels út 3. szám. _____________ 6 db NB 18 keretes, fé- szekmézkamrás, jó álla­potban lévő üres kap­tárok olcsón eladók. Hosszúhetény, Fő út 68. Wartburg-üléshuzat — szivacs és műbőr, alig használt - eladó. Ady Endre utca 36.________ M aszek *erti traktor el­adó. Érdeklődni: dél­után, Pécs, Víg utca 27/1.___________________ E ladó keveset használt, 3500 kcal, zárt égésterű gázkonvektor. Telefon: 17-380. 18 órától._______ CL-es Trabant eladó. Pécs, Építők útja 15/B. Ka Iota i.________________ 1 300-as Polski egyben bontásra, és Trabant­motor eladó. Árajánla­tokat: „Jól jár” jel­igére a Hunyadi úti hirdetőbe. Régi Wartburgot ven­nék, rendszám nélkül. Király, Pécs, Doktor Sándor utca 53. IX. 2. Gerenda, szarufa, desz­ka, tégla, ajtók, léc el­adó. Vak Bottyán utca 43._____________________ 3 9-es kiadású DKW el­adó. Lehajtható tető, érvényes műszaki, üzem­biztos állapot. Esetleg garázzsal együtt. Tele- fon: 21-429.____________ E ladó ötszemélyes, kül­földi kempingsátor. Pécs, Antónia utca 22. 850-es Fiat, 1980-ig ér­vényes műszakival, üzemképes állapotban, egyben vagy bontásra eladó. Érdeklődni: Pécs, Szilágyi Dezső utca 29. UE-s Wartburg Li­mousine — bordó — el- adó. István utca 6/3. Fűrészelt, hegyezett akác szőlőtámoszlop — 200 cm, 220 cm, 230 cm, 250 cm, 270 cm hossz­ban — kedvezményes áron kapható. Dráva- menti Fagazdasági Tár­saság, Barcs, Béke u. 6.__________________________________ ID-s Skoda S 100-as el­adó. Érdeklődni: Mo­hács, Jókai u. 48. Mol- nárék (17 óra után). Zastava 750-es lejárt műszakival. felújított motorral, jó állapotban eladó. Anna utca 20., II. em. 8.______________ A látrányi „Alkotmány” Mg. Termelőszövetkezet eladásra felkínál 4 db 3 éves és 4 db 2 éves heréit csikót. Ár meg­egyezés szerint. 2 db egyéves bekocsi- zott heréit deres csikó eladó. Szabadszentki- rály, Petőfi út 14. Eladók bontott épület­anyagok: tégla, több méretben szarufa, staf- ni, felfűrészelt léc, ge­renda, deszka, ajtók, ablak. Nagy Edit, Pécs, Ipar u. 3. (felüljáró alatt)___________________ V ámkezelt, új 270 literes BOSCH mélyhűtőszek­rény eladó. Telefon: 10-451._________________ M odern bútorokat ve­szek és eladok. Telefon: 21-071. Szabó, Jókai u. 1.________________ H árom - május közepén malacozó — göbe eladó. Siklós, Csgkmo dűlő 73., márványcsiszolónál. Lehel 120-as hűtő eladó. Garázs Rozmaring ut­cában kiadó. Szántó K. u. 8/B., IV. em. 13. 1—2 hónapos Texánok továbbtenyésztésre el­adók. Gerényi Tivadar, Magyarbóly. Kossuth u. 79._____________________ R ekamiék, fotelok, he- verők, vitrinek, szek­rénysor, festmények, te­levíziók eladók. Sallai u. 15. Szabó bútoros. VEGYES Lakásába légfűtő-bererv dezést készít, javít — vi­dékre is - Friedrich, Déryné u. 15. Telefon: 12-946._________________ A ugusztusra dzsipet bérelnék. „Kirándulás” jeligére a Hunyadi úti hirdetőbe. Családi házamban ott­hont adnék egyedülálló, középkorú nőnek, aki édesapám gondozásá­ban és a házimunkák elvégzésében segítene. „János" ' jeligére a Sallai utcai hirdetőbe. Üzlethelyiség a belvá­ros forgalmas helyén átadó. Címeket: „Me­csek” jeligére a Sallai utcai hirdetőbe. Műhelynek megfelelő helyiséget keresek. „Villanyszerelő" jeligé­re a Sallai utcai hirde­tőbe. Parkettacsiszolás, -lakko­zás, tapétázás garanciá­val. Közületnek és vidék­re. 10-022. Lenke u. 2. Ormándlaky. HALÁLOZÁS Mély fájdalommal tudatjuk, hogy CZIKORA SANDORNÉ 1979. április 28-án, 61 éves korában elhunyt. Temetése 1979. május 8-án 1 órakor lesz a pécsi központi teme­tőben. A gyászoló család. Fájdalommal tudatjuk, hogy szere­tett feleség, édesanya, anyós, nagy­mama, testvér és kedves rokon, RUNYAI ANDRASNÉ Beftán Ilona, 69 éves korában, türe­lemmel viselt betegség után elhunyt. Temetéséről hamvasztás után törté­nik intézkedés. A gyászoló család. Értesítjük mindazokat, akik tisztel­ték és szerették, hogy RENDES PÉTER nyug. MÁV főfelügyelő hamvasztás utáni búcsúztatása 1979. május 7- én fél 1 órakor lesz a pécsi közte­metőben. A gyászoló család. Fájdalommal tudatom, hogy KRAMMER ISTVÁN türelemmel viselt hosszú betegség után, 81 éves korában elhunyt. Te­metése 1979. május 8-án fél 4 óra­kor lesz a központi temetőben. Gyá­szoló felesége. Fájdalomtól megtört szívvel tudat­juk, hogy szeretett feleségem, édes­anyám, anyósom, nagyanyánk, dédi- kénk, testvérünk és kedves roko­nunk, BATÓ JÓZSEFNÉ Csupics Anasztázia, Lőtér utcai (volt Kisgyűd utcai) lakos 76 éves korá­ban, hosszú szenvedés után elhunyt. Temetése május 7-én 1 órakor lesz a pécsi központi temetőben. A gyá­szoló család. Fájdalommal tudatjuk, hogy SCHNAUBELD LAJOS, a DÉDASZ nyugdíjasa, 66 éves korá­ban elhunyt. Temetése május 7-én 12 órakor lesz a központi temetőben. Gyászoló fia, lánya, vője és uno­kája. Fájdalommal tudatjuk, hogy BAYER JÁNOS nyugdíjas bányász, volt lovászhetényi lakos, 58 éves korában elhunyt. Te­metése május 8-án 3 órakor lesz a pécsi központi temetőben. A gyá­szoló család. Fájdalomtól megtört szívvel tudat­juk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy OZV. KIS DELI ISTVANNÉ Pécs, Felsőbalokány u. 51. sz. alatti lakos, 90 éves korában csendesen el­hunyt.^ Temetése a pécsi központi temetőben május 8-án fél 2 órakor lesz. A gyászoló család. Fájdalommal tudatjuk, hogy drága jó férjem, apám, nagyapám, KOVÁCS GYÖRGY, a Gyermekklinika volt portása, 1979. április 6-án, 63 éves korában, évekig tartó súlyos betegségében váratlanul elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúzta­tása 1979. május 7-én, hétfőn dél­után 2 órakor lesz a pécsi központi temetőben. Gyászoló családja. Fájdalommal tudatjuk, hogy BÓKA JÓZSEF, volt bőrgyári dolgozó, tragikus hir­telenséggel 1979. április 23-án el­hunyt. Temetése 1979. május 7-én, hétfőn fél 2 órakor lesz a pécsi köz­ponti temetőben. Gyászolja: élettár­sa, annak gyerekei, unokái, szülei, testvérei. Fájó sziwei tudatjuk, hogy szere­tett unokatestvérünk, OZV. JAKABOVICS SZANISZLÓNÉ Sajnovics Anasztázia 69. életévében rövid szenvedés után elhunyt. Temetése május 5-én, szom­bat délután 2 órakor lesz a magyar- sarlósi temetőben. A gyászoló rokon­ság. A B. m. Állatforgalmi és Húsipari Vállalat mély megrendüléssel tudat­ja, hogy LUKACS GYULA elvtárs, a szigetvári kirendeltség dolgozója, hosszú betegség után, 54 éves korá­ban elhunyt. Búcsúztatása 1979. má­jus 4-én, ma délután 15 órakor lesz Szigetváron, a kanizsai temetőben. Emlékét tisztelettel megőrizzük. — Az ÁHV dolgozói. KÖSZÖNET Köszönetét mondunk mindazoknak, akik felejthetetlen halottunk, GARAI LÁSZLÓ temetésén részt vettek, koszorúkkal, virágokkal fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. Külön köszönetét mon­dunk minden kedves rokonnak, jó- barátnak, ismerősnek, szomszédok­nak, a Melinda u. 29—31-es sz. ház lakóinak, az 506. Ipari Intézet tan­testületének, vezetőinek, tanulóinak, a III. G. osztálynak és osztályfőnö­kének, a Szőlészeti Kutató Intézet vezetőinek, dolgozóinak és a Makár brigádnak, a Kesztyűgyár II. stepp varroda dolgozóinak, a II. kézivar­roda Május 1. brigádjának és azok­nak a katona barátoknak, akik a temetésen részt vettek. A gyászoló család. Hálás szívvel mondunk köszönetét minden kedves rokonnak, ismerősnek és barátnak, akik HAHN FERENC temetésén részt vettek. Külön köszö­net a pécsbányatelepi nyugdíjas szakszervezetnek. Gyászoló testvérek. Hálás szívvel mondunk köszönetét mindazoknak, akik felejthetetlen ha­lottunk, OZV. FENYVESI JÓZSEFNÉ temetésén részt vettek, koszorúkkal, virágokkal és táviratokkal fájdal­munkat enyhíteni igyekeztek. Külön fejezzük ki köszönetünket a Ktsz Üzemorvosi Társulás vezetőinek és dolgozóinak, a Pécsi Távfűtő Vállalat társadalmi szervezeteinek és dolgo­zóinak, valamint a Vetőmagfelügye­lőség és a fertőző osztály dolgozói­nak. A gyászoló család. Hálás szívvel mondunk köszönetét mindazoknak a rokonoknak, munka­társaknak, barátoknak, ismerősöknek, valamint a Mecseki Szénbányák Lestyán brigádjának, a Nádor Szálló, a Harkányi Gyógykórház dolgozói­nak, a ház lakóinak, akik felejthe­tetlen halottunk, SCHVAN JANOS temetésén részt vettek, virágokkal, együttérző szóval mély fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. A gyászoló csa­lád. Hálás szívvel mondunk köszönetét minden kedves rokonnak, ismerős­nek, jóbarátnak, akik felejthetetlen halottunk, ALPAR FERENC temetésén részt vettek, koszorúk, vi­rágok küldésével fájdalmunkat enyhí­tették.^ Külön mondunk köszönetét a Kesztyűgyár vezetőségének és teljes kollektívájának, a lakótársaknak és a szabadszentkirályi tsz dolgozóinak. A gyászoló család. Köszönetünket fejezzük ki mind­azoknak, akik felejthetetlen halot­tunk, BUJTAR ISTVÁN hoboli lakos temetésén részt vettek, virágokkal, koszorúkkal fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. Gyászoló özve­gy«, gyermekei, unokái. Hálás szívvel mondunk köszönetét mindazoknak a kedves rokonoknak, jóbarátoknak, munkatársaknak, szom­szédoknak és ismerősöknek, akik fe­lejthetetlen halottunk, OZV. BALOGH JÁNOSNÉ lejtésén részt vettek, koszorúk és virágok küldésével fájdalmunkat eny­híteni igyekeztek. A gyászoló család. Hálás köszönetét mondunk mind­azoknak q kedves rokonainknak, ba­rátainknak, szomszédainknak, isme­rőseinknek, külön köszönet a Fő­ügyészség dolgozóinak és a kertvá­rosi hírlapkézbesitöknek, hogy sze­retett drága halottunk, SCHRAMPF VILMOSNÉ temetésén részt vettek, koszorúk, vi- rágok, táviratok küldésével fájdal­munkat enyhíteni igyekeztek. A gyá­szoló család. Hálás sziwei mondunk köszönetét azoknak a kedves rokonoknak, bará­toknak, munkatársaknak, szomszédok­nak és ismerősöknek, akik drága halottaink, STORCZ KAROLY és STORCZ NÁNDOR temetésén részt vettek, koszorúk és virágok küldésével vagy egyéb mó­don fájdalmunkat enyhíteni igyekez­tek. A gyászoló család. Hálás szívvel mondunk köszönetét mindazoknak, akik felejthetetlen fér­jem, édesapám, nagypapánk, FARKAS JÓZSEF MÁV nyugdíjas főfelügyelő temetésén részt veitek, koszorúk, virágok, táv­iratok küldésével fájdalmunkat eny­híteni igyekeztek. Gyászoló felesége és a Drozsgyik család. Köszönetünket fejezzük ki mind­azoknak, akik drága halottunk, OZV. BOLLA FERENCNÉ hamvasztás előtti búcsúztatásán részt vettek, koszorúkkal, virágokkal, rész­vétükkel és részvéttáviratokkal fájdal­munkat enyhíteni igyekeztek. A gyá­szoló család. Hálás szívvel mondunk köszönetét mindazoknak a rokonoknak, jó szom­szédoknak, ismerősöknek, munkatár­saknak, akik drága halottunk, ANDRÁS ISTVÁN búcsúztatásán részt vettek, virágok, koszorúk, távirat küldésével fájdal­munkat enyhíteni igyekeztek. Külön köszönet Bánó elvtársnak a búcsúz­tatásért. Gyászoló felesége, Békési és Torzsok család. Köszönetét mondunk mindazoknak a kedves rokonoknak, ismerősöknek, szomszédoknak, akik szeretett halot­tunk, NYILASI MIHALYNÉ temetésén részt vettek, utolsó útjára elkísérték, koszorúk és virágok kül­désével fájdalmunkat enyhíteni igye­keztek. A gyászoló család. JÓ HÍR A KEMPINGEZŐKNEK! KEDVEZŐ SÁTORVÁSÁRLÁSI AJÁNLAT! MÁJUS 31-IG Túrasátorvételnél Lakósátorvételnél 1 db kempingszéket 1 db kempingágyat MECSEK ÁRUHÁZ 38. sz. Sportboltban Kossuth Lajos u. 40. ajándékozunk a sportosztályain. SZLIVEN ÁRUHÁZ Komlói, mohácsi sport- és játékboltjainkban

Next

/
Oldalképek
Tartalom