Dunántúli Napló, 1978. november (35. évfolyam, 302-330. szám)

1978-11-10 / 310. szám

e Dunántúlt napló 1978. november 10., péntek MÖ SOR 1978. NOVEMBER 13-tól NOVEMBER 19-ig _____________ÁLLANDÓ MÜSORSZÁMOK:______________ H étköznap reggeli állandó műsorok: KOSSUTH: 4.30, 5.30, 6.30: Hírek. Időjárás. 5.00, 6.00 7.00: Reggeli kró­nika, 4.45, 6.45: Szót kérekl 5.20, 7.33 Műsorajónlat. 5.40: Falurádió. 6.20, 6.50, 7.20: Reklám, (kb) 7.15 Kör­zeti időjárásjelentés. 7.45: Tanácsadó-szolgálat. PETŐFI: 4.30, 5.00, 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 7.30: Hírek. Időjárás- jelentés. 6.20: Torna. 6.40: Reklám. 6.45: Új könyvek. 6.58: Hallgatóink tigyelmébel (kb) 7.35: Körzeti idő- járásjelentés. Hirek az új műsorrendben: HÉTKÖZNAP: KOSSUTH: 4.30, 5.00, 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 10.00, 12.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.30, 21.00, 22.00, 24.00. PETŐFI: 4.30, 5.00, 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30, 22.30. 3. MŰSOR: 14.00,16.00,18.00, 19.30,23.00. SZOMBATON: KOS­SUTH: 4.30, 5.00, 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 10.00, 12.00,14.00, 17.00, 18.30, 21.00, 22.00, 24.00. 1.00, PETŐFI: 4.30, 5.00, 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8,00, 8.30, 9.30, 11.30 12.30, 13.30, 15.30, 16.30, 18.30, 20.30, 22.30, 24.00. 3. MŰ­SOR: 8.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 19.30, 23.00. VASÁRNAP: KOSSUTH: 6.00, 8.00, 10.00, 12.00, 15.00,17.00, 18.30, 22.00, 24.00. PETŐFI: 8.00, 8.30, 10.30, 12.30, 15.30, 17.30, 19.30, 22.30, 24.00, 3. MŰSOR: 8.00, 12.00,15.00, 18.00, 19.30, 23.00. Hétfő KOSSUTH RÁDIÓ 8.25: Népdalok. 9.08: Versek. 9.10: A hét zeneműve. 9.40: Énekeljünk, óvodások műsora, 10.05: Nyitnikék. Kisiskolások műsora. 10.35: Magyar előadóművészek operafelvételeiből. 11.20: A Fekete Afrika történetéből. 11.40: A boldog ember. XII. rész. 12.35: Válaszolunk hallgatóinknak. 12.50: Részletek Szvjatoszlav Richter zeneakadémiai zongoraestjéből. 13.34: öt földrész zenéje. — Szovjetunió. 13.49: Slágerrandevú. 14.04: Mai da­lok. 14.14: A magyarországi délszlá­vok népköltészetéből. 14.34: Hej, já­vorfa, jávorfa . . . 14.54: Édes anya­nyelvűnk. 15.10: Holnap közvetítjük . . . 15.28: A Gyermekrádió irodalmi újság­ja. 16.05: Karel Ancerl vezényli a Cseh Filharmonikus zenekart. 16.30: Szocialista brigádok akadémiája. 17.10: Orosz Júlia operettfelvételeiből. 17.30: Nemzetiségek Ázsiában. 17.55: Táncdalok Párizsból. 18.Í5: A medve. Orosz népmese. 19.15: Népzenei Han­gos Újság. 19.55: Janus Pannonius versei. 20.00: örökzöld dallamok. 21.00: Fehéren — feketén. 22.20: Óno- dy György iránti útijegyzete. II. rész. 22.30: Hallgassuk együtt. Wagner mű­vek. 23.15: Zenekari muzsika. 0.10: Csuka Mónika táncdalaiból. PETŐFI RÁDIÓ 8.05: Cseh fúvószene. 8.33: Az 1977. évi Drezdai Nemzetközi Dixieland Fesztivál felvételeiből. 9.00: Operett­részletek. 9.50: Rendetlen rendeletek. 10.00: Zenedélelőtt. 12.00: Népi zene. 12.33: Kis magyar néprajz. 12.38: Tánczenei koktél. 13.25: Festőállvány és igazgatói iroda. 14.00: Kettőtől ötig ... A Rádió kívánságműsora. 17.00: A döntő láncszem. 17.30: ötö­dik sebesség. 18.33: Zeneközei beq. 19.25: Millöcker operettjeiből. 20.00: Eszmék faggatása. 20.33: Ez is há­zasság, az is házasság. Vidám kró­nika. 21.04: Újdonságainkból. Magyar táncdalok. 21.44: Nóták. 22.20: Kel­lemes pihenést! Szórakoztató zene éj­félig. JUGOSZLÁV TELEVÍZIÓ 17.10: Magyar nyelvű tv-napló. 17.45: Skok, a fiú — gyermekműsor. 18.00: Szó és kép. 18.15: Művelődési műsor. 18.45: Ifjúsági stúdió. 19.15: Rajzfilm. 20.00: A fehér fal — tv- dráma. 21.15: Kiválasztott pillanat. 21.20: Kultúra az objektívben. 22.20: Dokumentumfilm. Kedd KOSSUTH RÁDIÓ 8.27: Eszmék faggatása. Volt-e tu­dományos technikai forradalom. 8.57: Nóták. 9.44: Mese a vízilóról, aki félt az oltástól. Milos Macourek meséje zenével. 10.05: MR 10—14. Iskolák — őrsök — barátok. 10.35: XX. századi kamarazene magyar előadók tolmá­csolásában. 11.40: A boldog ember. XIII. rész. 12.35: Törvénykönyv. 12.50: Kapcsoljuk a Magyar Nemzeti Galé­riát. Hangverseny délidőben. 13.55: Népdalok, néptáncok. 14.40: Arcképek a Szovjetunió népeinek irodalmából. Uzbég irodalom. 15.10: Ravel: A ter­mészet — dalciklus. 15.28: Nyitnikék. 16.05: Kóruspódium. 16.39: Suppé operettdalaiból. 17.07: Még a pár­baj nem ért véget... Riport. 17.32: Verdi: Traviata — jelenet. 17.45: A Szabó család. 18.15: Csikcsicsói Csi- porka. Mese. 19.15: Magyar előadó- művészek. 19.45: A megbékélés hosz- szú útja. 21.05: Mario Lanza film­dalokat énekel. 21.16: A boldogult ezredes leányai. Catherine Mansfield novelláját bemutatja Domokos János. 22.20: ónody György iráni útijegyze­te. III. rész. 22.30: Népi zene. 22.54: Meditáció — még egyszer az alkotó vezetésről. 23.04: Új lemezeinkből. 0.10: Tolcsvay László táncdalaiból. PETŐFI RADIO 8.05: Dalok a békéről. 8.20: óno­dy György iráni útijegyzete II. rész (ism.) 8.33: Két óra irodalom-kedve­lőknek. 10.33: Zenedélelőtt. 12.25: Lá­tószög. Ifjúsági jegyzet. 12.33: Meló­diákoktól. 13.25: Növénykedvelőknek. 13.30: Éneklő Ifjúság. 14.00: Kettőtől hatig . . . 18.00: Tip-top parádé. 18.33: A hanglemezbolt könnyűzenei újdon­ságai. 18.53: Operettdalok. 19.20: Van-e a villamosságnak jövője? 19.30: Csak fiataloknak. 20.33: Népek meséi. 21.10: A Magyar Rádió Nemzetiségi Népzenei Fesztiválja Békéscsabán. 22.00: Egy óra dzsessz. 23.15: Részle­tek zenés játékokból. MAGYAR TELEVÍZIÓ 7.59: Tévétorna (ism. — sz.) 8.05: Földrajz (ált. isk. 7. o.) 9.45: Fran­cia nyelv (középisk. II. o.) 10.05: Szó-ra-ka-té-nusz. Magyar nyelv és irodalom, (ált. isk. 2. o. (sz.) 10.20: Kosársuli. II. rész (ism. — sz.) 12.05: Földrajz (ált. isk. 5.) Bakony. 15.05: Földrajz (ált. isk. 7. o. — ism.) 15.40: Szó-ra-ka-té-nusz. (ism. — sz.) 15.55: Földrajz (ált. isk. 5. o. — ism.) 16.23: Hirek. 16.30: A nyelv világa. 17.05: Melyiket az ötezerből? Pálya- választási műsor gyerekeknek: Sza­kács (ism.) 17.20: Reklám. 17.30: Min­denki iskolája: 4. Fizika. Munka, energia, teljesítmény. 18.00: 2. Iroda­lom. Vallomás a szerelemről. 18.35: Vendégünk a tudósító. A Horizont Szerkesztőség műsora. 19.00: Reklám. 19.10: Esti mese. (sz.) 19.20: Tévé­torna. (sz.) 19.30: Tv-híradó. 20.00: Golgota. Magyarul beszélő szovjet filmsorozat. XIII/8. rész: Dása. (sz.) 21.20: Színházi Album. 22.20: Kor­mos István: Portréfilm. 23.20: Tv-hír­adó 3. MÁSODIK MŰSOR 20.00: Autó-motorsport. A Telesport technikai magazinja. 20.00: Tut-Anch- Amon Egyiptoma. Angol filmsorozat. XII1/10. rész: Művészet (ism. — sz.) 20.40: Tv-híradó 2. 21.00: Táncoló go­rillák. Jugoszláv rajzfilm, (sz.) 21.10: Reklám. 21.15: Robinson Crusoe. Ma­gyarul beszélő angol tévéfilm. (sz.) JUGOSZLÁV TELEVÍZIÓ 17.10: Magyar nyelvű tv-napló. 17.45: Úttörő tv-stúdió. 18.15: Olvas­mány. 18.45: Népi muzsika. 19.15: Rajzfilm. 20.00: Aktualitások: a szak- szervezeti kongresszus előtt. 20.50: Akciók. 21.00: La choca — mexikói játékfilm. KOSSUTH RÁDIÓ 8.26: A Felvilágosodás színháza. Dr. Székely György és Vajda György Mihály beszélgetése a Világszínház új ciklusáról. 8.56: A félelem meg­eszi a lelket. Jegyzet. 9.06: Opera­részletek. 9.47: Zsákos Gábor bá­csi. Janikovszky Éva meséje. 10.05: Játék szóval, számmal, hanggal. 10.35: Válaszolunk hallgatóinknak. 10.51: Új lemezeinkből. 12.35: Bri­gádnapló. 12.55: Operaslágerek. 13.25: örökzöld dzsesszmelódiák. 14.20: Népdalcsokor. 15.10: Durkó Zsolt műveiből. 15.28: MR 10-24. Is­kolák — őrsök — barátok. 16.10: Kritikusok fóruma. 16.20: Operett­részletek. 16.56: Mai könyvajánla­tunk (ism.). 17.07: Az Építésügyi és Városfejlesztési Minisztérium, a Balatoni Intéző Bizottság és a Ma­gyar Rádió műveltségi játéka a Balatonról. 18.18: A kívánságfa. Mese. 19.15: Népi zene. 19.45: Ki­nek volt végül igaza? 20.10: Közve­títés az NSZK—Magyarország vá­logatott labdarúgó-mérkőzésről. Köz­ben: 21.00: Joe Carr zongorázik. 21.10: A II. félidő közvetítése. 22.20: ónody György iráni útiiegyzete. IV. rész. 22.30: Britten: öt viráqének. 22.42: Afrika fejlődési alternatívái. 22.57: Naqy mesterek — viláqhírű előadóművészek. 0.10: Burka Sándor klarinétozik. PETŐFI RÁDIÓ 8.05: Lukács István cimbalom­felvételeiből. 8.20: Ónody György iráni útijegyzete. III. rész. 8.33: Idősebbek hullámhosszán. 9.28: A 04, 05, 07 jelenti. 10.00: Zene­délelőtt. 11.30: A Szabó csa­lád. 12.00: Népdalok a Du­nántúlról. 12.33: Tánczenei kok­tél. 13.20: Tankönyv felnőtt módra, jegyzet. 13.30: Labirintus. 14.00: Kettőtől négyig . . . 14.00: Gulyás László dalaiból. 14.10: Kapcsoljuk a 22-es stúdiót. 14.25: Néhány perc tudomány. 14.35: Slágermúzeum. 15.20: A Magyar Néphadsereg Köz­ponti Zenekarának hangversenye a 6-os stúdióban. 16.00: Mindenki iskolája. 16.33: Útközben. 16.35: Egészségünkért. 16.40: Fiataloknak. 17.30: ötödik sebesség. 18.33: Nép­dalkörök országszerte. 18.53: A megfiatalodott tsz. 19.15: Nem za­varok? A hallaatók vendéqe: Ré­kai Gábor. 19.45: A beat kedve­lőinek. 20.33: Kíváncsiak klubja. 21.23: Tánczenei hangverseny a Fővárosi Operettszínházból a Ma­gyar Rádió és az Orszáqos Rende­ző Iroda rendezésében. 23.15: Ope­rettrészletek. v MAGYAR TELEVÍZIÓ 7.59: Tévétorna (ism. — sz.). 8.05: Orosz nyelv (ált. isk. 5. o.). 10.05: Szó-ra-ka-té-nusz. Magyar nyelv és irodalom (ált. Isk. 1. o., sz.). 10. 15: Golgota. Magyarul beszélő szovjet filmsorozat. XIII/8. rész. Dása (ism. — sz.). 11.35: Delta. Tudományos híradó (ism.). 12.00: Lehet eqy kérdéssel több? Vetélkedőműsor (ism.). 14.35: Orosz nyelv (ism.). 15.00: Szó-ra-ka-té­nusz (ism. — sz.). 15.15: Fizika '78. Továbbképzés fizikatanároknak. Hójelenségek. 15.55: Kamera. A Film- és tv esztétikai műsor kö­zépiskolásoknak. A dokumentumfilm és a játékfilm. 16.28: Hírek. 16.35: Kedves együttlakók. Maqyarul be­szélő NDK filmsorozat. A muzsikus (sz.). 17.50: Postafiók 250. Takács Mária műsora. 18.05: Egészsé­günkért. Az Országos Egészségne­velési Intézet műsora. 18.15: Életet az éveknek! Nyugdíjasok műsora. 18.45: Szépen, jól magyarul. 18.55: A Közönségszolgálat tájékoztatója. 19.00: Reklám. 19.10: Esti mese. 19.20: Tévétorna (sz.). 19.30: Tv­híradó. 20.00: TELESPORT. 1. NSZK —Magyarország válogatott labda­rúgó-mérkőzés. Közvetítés Frankfurt­ból (sz.). 2. Olimpiai Sporttotó­sorsolás. Közvetítés Prágából (sz.). A szünetben: Nemzetközi Olimpiai Sporttotó-sorsolás (sz.). 23.00: Tv­híradó, 3. MÁSODIK MŰSOR 18.58: Unser Bildschirm. Kong­resszusi különkiadás. A Pécsi Kör­zeti Stúdió műsora. 19.30: Tv- híradó. 20.00: Charley. Maqyarul beszélő amerikai film (ism. — sz.). 14 éven felülieknek! 21.40: Tv- híradó, 2. 22.00: Grieg: a-moll zongoraverseny. NSZK komolyzenei film (sz.). 22.30: Reklám. JUGOSZLÁV TELEVÍZIÓ 17.10: Maqyar nyelvű # tv-napló. 17.45: Az otthon és az iskola kö­zött — qyermek.nűsor. 18.15: A nép nevében — művelődési műsor. 18.45: Népszerű zene. 19.15: Rajz­film. 20.00: Sportszerda. Csütörtök KOSSUTH RÁDIÓ 8.27: Reggeli kórusmuzsika. 8.45: Szerpentin. 9.44: Muzsika Zsuzsika meséi. 10.05: Csiribiri. Ezeregy tör­ténet kicsiknek. 10.35: Nótacsokor. 11.25: Népi ellenőrök vizsgálták. 11.40: A boldoq ember. XIV. rész. 12.35: Kardos László: Hármaskönyv. Könyvszemle. 12.45: Zenemúzeum. 14.04: Mindenki könyvtára. 14.34: Régi magyar dalok és táncok. 14.50: Kuti Sándor kórusdalaiból. 15.10: Fiatal magyar láncdalénekesek és -együttesek műsorából. 15.28: Do­minó. 16.05: Megemlékezés Djura Jaksic szerb íróról, halálának 100. évfordulóján. 16.20: Francia ope­rákból. 17.32: Brahms: Négy bal­lada. 17.55: Népzene a Berlini Rá­dió műsorából. 18.15: A szélfiúcs­ka. Mese. 19.15: Ljuba Welitsch és Helge Roswaenger Lehár-operett- dalokat énekel. 19.40: Kapcsoljuk a Csepeli Munkásotthont. Az MRT szimfonikus zenekarának Mozart- hangversenye. Közben: kb. 20.15: Adottságok — lehetőségek — a Csepregi Állami Gazdaságban. Kb. 20.35: A hanqversenyközvetítés foly­tatása. Kb. 21.40: Csárdások. 22.20: A hidegháborútól az enyhülésig. VI. rész. 22.30: Paér: A karmester. Egyfelvonásos opera. 22.57: Egy akadémikus portréja. Kornai János közgazdásszal beszélget Farkas Zoltán (ism.). 23.17: Mai magyar kamarazene. 0.10: Operettrészletek. PETŐFI RÁDIÓ 8.05: A Budapesti Koncertfúvós­zenekar Sebestyén András fúvós­műveiből játszik. 8.20: Önody György iráni útijegyzete. IV. rész. 8.33: Slágermúzeum. 9.23: Operett­részletek. 10.00: Zenedélelőtt. 11.30: Csak fiataloknak. 12.33: Mezők, falvak éneke. 12.55: Miskolci stú­diónk jelentkezik. 13.25: Gyermekek könyvespolca. 13.30: Purcell-muzsika gyermekeknek. 14.00: Válogatott per­ceink. 16.35: Idősebbek hullám­hosszán. 17.30: Segíthetünk? Az If­júsági Rádió műsora. 18.33: Hétvé­gi Panoráma. 19.55: Slágerlista. 20.33: A 04, 05, 07 jelenti. 21.05: 5 + 1. 22.35: Jereb Ervin szerzemé­nyeiből. 23.15: Népdalok, néptán­cok. MAGYAR TELEVÍZIÓ 8.29: Tévétorna (ism. — sz.). 8.35: Stop! Közlekedj okosan. Átke­lés a zebrán (ism. — sz.). 10.05: Magyar nyelv és irodalom (ált. isk. 3. o.). 10.30: Melyiket az ötezer­ből? Pályaválasztási műsor gyere­keknek. Csőhálózat- és berendezés­szerelő (Ism.). 11.05: Honvédelmi ismeretek. Osztályfőnöki óra (ált. isk. 7—8. o.). A Varsói Szerződés. 15.30: Stop! (ism. — sz.) 15.35: Magyar nyelv és irodalom (ism.). 16.00: Fizika (ált. isk. 8. o.). 16.28: Hírek. 16.35: Gaudeamus . . . Há­romszáz éves a Kőszegi Jurisich Miklós Gimnázium. 17.00: Telesport. 17.25: Reklám (sz.). 17.35: Száza­dunk. Földindulás. II. (ism.). 18 25: Az Orion három arca. RiDortműsor (sz.). 19.05: Reklám. 19.10: Esti mese. 19.20: Tévétorna (sz.). 19.30: Tv-híradó. 20.00: Joai esetek. 20.40: Kisfilmek a nagyvilágból: Minős utolsó napjai. Anqol ismeretterjesz­tő film (sz.). 21.30: Utazás a ko­ponyán belül. Angol ismeretterjesz­tő film (sz.). 22.10: Testvérpár. Té­véjáték. 22.50: Tv-híradó, 3. MÁSODIK MŰSOR 18.28: Matematika (ált. isk. 5. o.). 18.55: Francia nyelvtanfolyam. 19.10: Orosz nyelvtanfolyam. 19.30: Tv-híradó. 20.00: A szabad út éne­ke. összeállítás Walt Whitman és beatnik-költők műveiből. 20.45: Tv- híradó, 2. 21.05: Egy nap a park­ban. Magyarul beszélő olasz—fran­cia film (ism.). 14 éven felüliek­nek! • JUGOSZLÁV TELEVÍZIÓ 16.40: Maqyar nyelvű tv-napló. 17.00: Kongresszusi ■ krónika. 17.45: Mérleg pontos méréshez — gyer­mekműsor. 18.15: Tudomány. 18.45: Humoristák klubja. 19.15: A konyha nagy mestereinek kis titkai. 19.20: Rajzfilm. 20.00: Érvek '78 — külpo­litika. 20.50: Belgrádi történetek. 21.55: Balettműsor. Félitek KOSSUTH RÁDIÓ 8.27: Nansennel Grönlandon. Pata­ki Béla Pál írása. 8.37: Zenés játé­kokból. 9.33: Énekeljünk. 10.05: Hí­vogató. 10.35: Versek. 10.40: Vavri- necz Béla: Magyar képeskönyv. 11.00: A magyarországi délszlávok népraj­za. 11.45: Előadja a szerző: Alekszan- der Szkrjabin zongorázik. 12.35: Hét­végi Panoráma. 13.57: Énekszóval, muzsikával. 14.17: Kórusainknak ajánljuk. 14.44: Magyarán szólva . . . 15.10: Réti József énekel. 15.27: Ezeregy történet kicsiknek. 16.05: Vi­lághírű karmesterek klasszikus ope­rettnyitányokat vezényelnek. 16.24: Páter Tarziciusz. Dokumentumjáték. 17.10: Népdalok. 17.35: Láttuk, hal­lottuk . . . 18.00: Az Ambrosian ének- együttes Morley-madrigálokat énekel, i 18.15: Majd máskor úgy teszek. Türk- mén népmese. 19.15: Az Iskolarádió műsora szülőknek. 19.35: Mario Del Monaco operaáriákat énekel. 19.54: Az Ifjúsági Rádiószínpad bemutatója. 20.25: A zeneirodalom remekművei­ből. 21.30: Gazdasági “ mindenféle. 22.20: ónódy György útijegyzete. V. rész. 22.30: Dzsesszfelvételekből. 23.00: XX. századi operákból. 0.10: A Lipcsei Rádió archaikus hangszer­együttese játszik. PETŐFI RÁDIÓ 8.05: Filmzene. 8.20: A hideghábo­rútól az enyhülésig. VI. rész. 8.33: Egy óra dzsessz. 9.33: Nóták. 10.00: Zenedélelőtt. 11.45: Tánczenei koktél. 12.33: Édes anyanyelvűnk. 12.38: Nó­tamuzsika. 13.15: A Gyermekrádió új zenei felvételeiből. 13.30: A zene tit­ka. 14.00: Kettőtől ötig . . . 17.00: Mindenki iskolája. 17.30: ötödik se­besség. 18.33: Huszka Jenő daljáté­kaiból. 19.10: Slágermúzeum. 20.00: Félóra népzene. 20.33: Iránytű. 21.35: Népszerű dallamok. Esti hangverseny. 22.35: Muzeális felvételeinkből. 23.15: Könnyűzenei stúdiónk felvételeiből. MAGYAR TELEVÍZIÓ 8.04: Tévétorna (ism. — sz.). 8.10: Fizika, (ált. isk. 6. o.) 9.05: Mate­matika. (ált. isk. 5. o.) 9.30: Gau­deamus . . . Háromszáz éves a kő­szegi Jurisich Miklós Gimnázium (ism.). 10.05: Matematika, (ált. isk. 5. o.) 12.05: Világnézet, (középisk. IV. oszt.) 14.25: Fizika (ism.). 14.55: Matematika (ism.) 15.25: Matematika (ism.). 15.45: Világnézet (ism.). 16.28: Hírek. 16.35: Pedagógusok fó­ruma (ism.). 17.10: Villanófény. 17.20: Játék a betűkkel. 17.45: Reklám. 17.50: Pannon krónika. A Pécsi Körzeti Stúdió műsora. 18.25: öt perc me­teorológia. 18.30: Kockázat. Verseny­ben a világpiacon. 19.00: Reklám. 19.10: Esti mese (sz.). 19.20: Tévé­torna (sz.). 19.30: Tv-híradó. 20.00: Delta. Tudományos híradó. 20.25: Kell a jó könyv . . . Irodalmi vetélke­dő — országos döntője. 21.15: Csak ülök és mesélek. Vitray Tamás mű­sora. (sz.) 22.20: Tv-híradó 3. MÁSODIK MŰSOR 20.00: Beszélgetés dr. Bartha Dé­nes zenetörténésszel (sz.). 20.25: öt perc meteorológia (ism.). 20.30: Szikrázó csillagok. Zenés olasz film. 21.05: Tv-híradó. 21.25: Reklám. 21.30: Ifjúsági és junior cselgáncs. Európa-bajnokság. Közvetítés Mis­kolcról, felvételről. JUGOSZLÁV TELEVÍZIÓ 16.40: Magyar nyelvű tv-napló. 17.00: Kongresszusi krónika. 17.45: Mágnes — gyermekműsor (ism.). 18.45: Zenebarátok. 19.15: Rajzfilm. 20.00: A színpad fényei — jugoszláv show. 21.05: Hogyan hódították meg a vadnyugatot — filmsorozat. 22.10: Korunk dossziéja: 1964. 23.10: Hét tv-nap. Szombat KOSSUTH RÁDIÓ 8.30: Lányok, asszonyok. 8.55: In­dulók, táncok fúvószenekarra. 9.19: Népzenei Hangos Újság. 10.05: A Vigadó története. V. rész. 10.46: Versek. 10.52: Megbékélés. Doku­mentumjáték. 12.20: Zenei anyanyel­vűnk. 12.30: Magyarán szólva . . . 12.45: Muszorgszkij: Gyermekszoba dalciklus. 13.06: Műsoraink-ból, -ról, óta, körül, -hoz, után. 14.00: Meg­értés mindén mennyiségben. 14.10: Népi zene. 14.30: Szerkesztőségi be­szélgetés a Falurádióban az állatte­nyésztés hozamainak növeléséről. 15.05: Új Zenei Újság. 15.40: Elő­adja a szerző: Bódy Magdi. 16.00: 168 óra. 17.30: Sportkrónika. 18.15: Kutyaszánon. Bakó Ágnes meséje. 18.40: Sporthírek. 18.44: Világszín­ház. A tragédiák tragédiája, avagy a nagy Hüvelyk Matyi élete és ha­lála. Irta: Henry Fielding. 20.00: Töltsön egy órát kedvenceivel. 21.00: Heltai Jenő: A 111-es. 22.10:“ Sport­hírek. 22.15: Barokk operákból. 23.17: Vécsey Jenő: Szimfonikus con­certo Krúdy emlékére. 0.10: Meló­diakoktél. PETŐFI RÁDIÓ 8.05: A Camerata Hungarica együttes játszik. 8.20: ónody György útijegyzete. V. rész. 8.33: Heti lap­szemle. 8.38: Záray Márta és Vá­mosi János énekel, a Stúdió 11 ját­szik. 9.05: Magyar operaénekesek. Szecsődy Irén. 9.45: Válaszolunk hallgatóinknak. 10.00: Szombat dél­előtt. 12.00: Harminc perc rock. 12.33: Jó ebédhez szól a nóta. 13.30: Éneklő ifjúság. 14.00: Közvetítés baj­noki labdarúgó-mérkőzésekről. 14.55: Orvosi tanácsok. 15.00: Operettrész­letek. 15.32: A legjobbszívű boszor­kány. I. rész. Zenés játék gyerme­keknek. 16.33: ötórai tea. 17.30: Laura nővér. Riport. 17.45: Filmze­ne. 18.00: Szivárvány. 20.00: Cigány­dalok, csárdások. 20.33: Sporthírek. 20.38: Pompadúr. Leo Fall operett­jének rádióváltozata. 22.07: Gersh­win szerzeményeiből. 23.10: Sláger­múzeum. MAGYAR TELEVÍZIÓ 8.04: Tévétorna. 8.10: Iskolatévé: Kamera. A dokumentumfilm és a játékfilm (ism.). 8.40: Fizika 78. Hőjelenségek (ism.). 9.20: Világné­zet. I. 10.00: „Életet az éveknek". Nyugdíjasok műsora (isrm). 10.30: Derrick. A salzburgi bőrönd (ism.). NSZK bűnügyi filmsorozat. 11.25: Já­ték a betűkkel. 14.52: Tut-Anch- Amon Egyiptoma. XII1/11. Háború és kereskedelem. 15.15: Reklám. 15.20: óvodások filmműsora. 1. Kalli és sárkánya. Bábfilm. 2. Rexi, a béke­bíró. Rajzfilm. 15.50: Hírek. 15.55: A pilóta. — Riportműsor. 16.15: Rek­lám. 16.25: Videoton—Bp. Honvéd bajnoki labdarúgó-mérkőzés. 18.20: Főzőcske — de okosan. 18.45: Rek­lám. 18.55: Egymillió fontos hang­jegy. A Color együttes műsora. 19.10: Cicavízió. 19.20: Tévétorna. Í9.30: Tv-híradó. 20.00: A Jégsziget foglyai. Szovjet film I—II. 22.30: Gilbert Bé- caud a Párizsi Olympia színpadán. Zenés film. 23.25: Tv-híradó 3. MÁSODIK MŰSOR 18.05: Fent a Spitzbergáknál. Tévé­film (ism., sz.). 19.30: Tv-híradó. 20.00: Csak a derű óráit számolom, avagy egy jól összekovácsolt műsor (ism , sz.). 21.00: Tv-híradó 2. 21.20: Ifjúsági és junior országos csel­gáncs EB. 22.00: Beethoven: A-dúr (Kreutzer-) szonáta. Komolyzenei film. 22.35: Jenny Treibel asszony. NDK Jévéfilm. JUGOSZLÁV TELEVÍZIÓ 14.55: öt plusz — gyermekműsor. 15.50: Labdarúgás: Sloboda—Parti­zán. 17.45: Kosárlabda: Borac— Cacak. 19.15: Rajzfilm. 20.00: A hamis oroszlán. Amerikai film. 20.00: Show. 23.00: Hétvégi műsor. Vasárnap KOSSUTH RÁDIÓ 8.10: öt kontinens hét napja. 8.26: Legénybúcsú. Operettrészletek. 9.19: ,.A láz enciklopédiája”. Versek. 10.08: A vöröstorony kincse — I. Rá­diójáték. 10.52: Az MRT gyermekkó­rusa énekel. 11.14: Vasárnapi kok­tél. 12.10: Édes anyanyelvűnk. 13.00: Amit a mutató mutat. 13.10: Köny- nyűzene — a gitármuzsika kedvelői­nek. 13.30: Rádiólexikon. 14.00: A zongoraművészet első aranykora. 14.40: ónody György iráni útijegy­zete VI. 15.14: Az Állami Népi Együttes műsorából. 16.05: A Rou- gon-Macquart család. Zola regénye. 17.10: A valutaválság közben és után. Nemzetközi fizetések bankjá­nak igazgatójával beszélget Farkas Zoltán. 17.20: Remekművek. 18.15: Az üvegkristály. Népmese. 18.30: Megemlékezés a KMP megalakulásá­nak 60. évfordulójáról. 19.05: A ka­pitány lánya. Puskin regénye rádió­ra alkalmazva. II. 20.12: Művészle­mezek. 20.45: Bing Crosby énekel. 21.15: Népi muzsika. 22.10: Sporthí­rek. Totó. 22.20: Berlioz: Beatrix és Benedek. Kétfelvonásos opera. Közben: 23.14: Nagy László versei. 23.23: Az operaközvetítés folytatása. 0.10: Könnyűzene — hangszerszólók. PETŐFI RÁDIÓ 8.05: Mit hallunk? 8.30: Miska bá­csi levelesládája. 9.00: örökzöld dal­lamok. 10.00: Ráadás! Horkai József műsora. 10.33: Színházi Magazin. 11.48: Jó ebédhez szól a nóta. 12.45: A legjobb szívű boszorkány. II. 14.00: Népszerű fúvósátiratok. 14.33: Táskarádió. 15.30: Nőkről — nőknek. 16.00: A vasárnap sportja. Totó. 16.35: Sanzonok. 17.00: öt­órai tea. 17.55: Mit üzen a Rádió? 18.33: Nótakedvelőknek. 19.20: Ze­nés játékokból. 19.40: A tegnap slágereiből. 20.20: Mikrofon előtt az irodalmi szerkesztő. 20.33: Sporthí­rek. Totó. 20.38: Társalgó. Két óra 5 IMPORT AJANDÉKUJDOHSAGOK A SZLIVEN ÁRUHÁZBÓL! Orvosi ügyelet Az Egyesített Eü. Intézmények Pécs város lakossága részére az alábbiak szerint biztosítja a körzeti orvosi ellátást 1978. november 11-én, szom­baton: Felnőttek részére összevont rende­lés: 7—19 óráig az I. kerületben: újmeszesi körzeti orvosi rendelő, Korvin O. u. 23. (Tel.: 11-169) a II. kerületben: Munkácsy M. utcai Rendelőintézet, II. em. 219. (Tel.: 13-833/48) a III. kerületben: Dr. Veress E. utcai Rendelőintézet. (Tel.: 15-833) Gyermekek részére összevont ren­delés 8—14 óráig az alábbi gyer­mekorvosi rendelőkben: Gábor A. u. 15. (Tel.: 11-752) Vasas I—II., Hird, Hősök tere, Szo- bolcsfalu, Meszes I—II. körzete. Zsolnay V. u. 45. (Tel.: 13-724) Borbála- és Pécsbányatelep, ‘ Zsolnay V. u. I—II. (dr. Kovács, dr. Kato­na), Ady E. u. I—II. (dr. Finta, dr. Jármay). Munkácsy M. u. 19. (II. kér. Ren­delőintézet, Gyermekpolyklinika föld­szinti bejárata, tel.: 13-833/75) Munkácsy M. u. 19. (dr. Barka), Koller u. 9. (dr. Gehring), Móricz Zs. tér (dr. Tóth L.), Semmelweis I. (dr. Pánczél), Mikszáth K. u. I—II. (dr. Géczy, dr. Knoch) Kertváros, Krisztina tér. (Tel.: 15-708) Kertváros u. (dr. Tóth Zs.), Varsány u. I—II. (dr. Matusovits, dr. Bóna), Krisztina tér I—II—III. (dr. Király, dr. Palaczky, dr. Ko- váts Cs.) Dr. Veress E. u. 2. (III. kér. Ren­delőintézet, Gyermekpavilon. Tel.: 15-833) Mecsekalja (dr. Gothár), I— II—III—IV. uránvárosi körzet (dr. Fohl, dr. Kőpataki, dr Litkei, dr. Ötvös). Rókus u. 8. (Tel.: 10-742) Rókus u. I—II—III. (dr. Dörömbözy, dr. Sediánszky, dr. Mezőlaki), torony­ház (dr. Szabó I.), Endresz u. I. (dr. Görög), Semmelweis II. (dr. Örkényi) Szombaton 14 órától este 19 óráig az egész város gyermeklakossága ré­szére gyermekorvosi ügyelet egy he­lyen: Munkácsy M. utcai Rendelő- intézet, Gyermekpolyklinika földszinti bejárata. (Tel.: 13-833/75 mellék). 1978. november 11-én, szombaton este 19 órától 1978. november 12-én, vasárnap egész nap és éjszaka, hétfőn reggel 7 óráig ügyeleti szol­gálat áll a sürgős ellátásra szoruló betegek rendelkezésére. FELNŐTTEK RÉSZÉRE: az I. kerületben: újmeszesi körzeti orvosi rendelő, Korvin O. u. 23. (Tel.: 11-169) a II. kerületben: Munkácsy M. utcai Rendelőintézet (ügyeleti bejá­rat, tel.: 12-812) a III. kerületben: Dr. Veress E. utcai Rendelőintézet. (Tel.: 15-833) GYERMEKEK RÉSZÉRE: Munkácsy M. utcai Rendelőintézet, Gyermekpolyklinika földszinti bejá­rata (tel.: 10-895). Injekciós kezelésben részesülő gyermekek ellátása vasárnap dél­előtt 8—11 óra között történik ugyanitt. Ha a megadott telefonszámok nem jelentkeznek, beteghez hívást a 09-nek (posta) is be lehet jelen­teni. Fogászati ügyeleti szolgálat 1978. november 11-én, szombaton este 19 órától hétfőn reggel 7 óráig a Mun­kácsy M. utcai Rendelőintézetben (ügyeleti bejárat). irodalomkedvelőknek. 22.35: Verbun­kos muzsika. 23.10: A jövőheti nagy- kanizsai dzsesszhétvége közreműkö­dőinek felvételeiből. MAGYAR TELEVÍZIÓ 8.04: Tévétorna. 8.10: Mindenki iskolája. 4. Fizika (ismétlés). 9.15: Cyprián apó meséi. 6.: Ijedős mese. 9.25: Játsszunk együtt! Ollós-sakk. 9.35: öveges professzor: Legkedve­sebb kísérleteim. Fénykonzerv (ism.). 9.55: Kosársuli. III. (sz.). 10.10: Kis­fiú a nagyvárosban. Csehszlovák já­tékfilm (ism.). 11.20: Hírek. 11.25: Bors. XV/12.: Máté evangéliuma (ism.). 13.30: Mogador lakói. Ma­gyarul beszélő francia filmsorozat. XIII/12. (sz.). 14.25: Reklám. 14.30: Mesterfokú tornászbajnokság. Női- férfi szerenkénti döntő. Közvetítés felvételről. 16.15: Nótaszó (sz.). 16.40: Reklám. 16.45: Műsorainkat ajánljuk! 17.10: A magyarok elődei­ről és a honfoglalásról. VI.: Vezé­rek és szegények. 17.40l Most ma­tasd meg! Rendhagyó vetélkedő. 18.10: A vers zenéje. Emlékműsor. 18.30: Reklám. 18.40: A Közönség- szolgálat tájékoztatója. 18.45: Est» mese (sz.). 18.50: Tévétorna (sz.). 19.00: A HÉT. 20.00: Megemlékezés a KMP megalakulásának 60. évfor­dulójáról (sz.). 20.45: Fedőneve: Lukács. Szovjet—magyar film (sz.). 22.20: Telesport: 1. Sporthírek. 2. Ifjúsági és junior cselgáncs EB. 23.10: Hírek.

Next

/
Oldalképek
Tartalom