Dunántúli Napló, 1978. október (35. évfolyam, 271-301. szám)

1978-10-29 / 299. szám

1978. OKTÓBER 29. REJTVÉNY - MŰSOR DN HÉTVÉGE II. BRONISLAW WAWRZYNKIEWICZ: ismerkedés VÍZSZINTES: 1. (B e k 0 I- v dendő). Fekete gömbtermésű, élénkpiros levelű cserje. 12, Jól úszó állat. 13. Takarmánynövény. 14. Szta- niolpapír. 16. Cin. 17. Német név­elő. 18. Igekötő. 20. Világoszöld, szú­rós szagú gáz. 21. Számnév. 22. Ré­gi, fedett jármű. 23. Időhatározó névutó. 24. Értelmes. 26. Tengeri rab­ló. 28. Fordított indulatszó. 29. Gyom. 31. Óldal. 32. Féltucat. 34. YN. 35. Névelős ételízesítő. 37. Ételkülönle­gesség. 38. Rádió-, tv-műsorokból is ismert újságíró, kritikus (Béla). 39. Vagonokat rendez. 40. Gyümölcs­szállító. 42. Madár. 43. ÉB. 44. Be­cézett női név. 45. Végtag. 47. Római ötszázhatos. 48. Gépkocsi röv. 50. Követ. 51. Nem csak ti. 52. Japán pénz. 54. Repeszt. 55. Nyom. 56. Beáztatja a ruhaanyagot. 58. Vadász­őrhely. 59. Fölösleges holmi. 60. A. A. A. 61. Vissza: vastag zsineg. 63. Testrész. 64. A máj választja ki. 65. (Beküldendő) ősszel pi­rosra színeződő levelű cserje. Piros bogyóját a cukorgyártásban is fel­használják. FÜGGŐLEGES: 1. Létezik. 2. Igekötő. 3. Rádiusz. 4. Táplál. 5. Szeszesital. 6. GK. 7. Vissza: kerti kártevő. 8. Fordított növény. 9. Ha­tározatlan számnév. 10. Vágó szer­szám. 11. Mikortól? 12. (Bekül­dendő). Két cserje. Az egyiknek fényes, fekete termése egyész télen át díszít, a másik terebélyes bogyó­ja fehér. 15. (Beküldendő). Il­latos virágfürtjei aranysárgák, bo­gyói feketék. 17. Erdélyi város. 18. VASARNAP RADIO KOSSUTH RÁDIÓ 7.23: Faluról mindenkinek. 8.10: Ot kontinens hét napja. 8.25: Hall­gatóink figyelmébe 8.25: Fiatal ma­gyar táncdal ének esek és együttesek felvételeiből. 9.00: Kulturális maga­zin. 10.08: Az ezertitkú kastély. Me­sejáték. 10.47: Az MRT gyermekkóru­sa énekel. 11.10: Opera-művészi eme­zek. 12.10: Édes anyanyelvűnk. 12.15: A zeneirodalom remekműveiből. — 12.55: Közvetítés a Görögország—Ma­gyarország labdarúgó EB-selejtező mérkőzésről. Közben: kb. 13.50: Tisz­ta szívvel. Barcs Sándor írása. Kb. 14.00: A II. félidő közvetítése. 14.50: Grozniji levél. 15.14: Daloló, muzsi­káló tájak. 15.59: Beatrice apródjai. III. rész. Illyés Gyula emlékezései és egyéb művei. 17.10: Azt beszélik .. . 17.40: Franck: d-moll szimfónia. — 18.15: Hol volt, hol nem volt... 18.50: A bunda. Gerhardt Haupt­mann színműve. 20.32: Offenbach-est. 21.26: Nagy mesterek — világhírű elő­adóművészek. Közben: 22.10: Sport­hírek — Totó. 22.20: A hangverseny* közvetítés folytatása. 22.54: Szatiri­kus szakszótár. II. rész. 23.19: Ope­rarészletek. 0.10: Könnyűzene — hangszerszólók. PETŐFI RÁDIÓ 7.00: A református egyház félórá­ja. 7.30: Liszt-orgonaművek. 8.05: Mit hallunk? 8.30: Miska bácsi leveles­ládája. 9.00: Szívesen hallgattuk I - 10.33: Örökzöld dallamok. 11.31: Ré­gi filmslágerek. 11.53: Jó ebédhez szól a nóta. 12.50: A négy süveg. Mesejáték. 14.00: Filmekről, színház­ról, emberekről. 14.33: Táskarádió. 15.30: Jelenidőben. 16.00: A Lipcsei Rádió fúvószenekara játszik. 16.35: Szobrok fából. 16.50: A vasárnap sportja. - Totó. Közben: közvetítés az asztaliteniszezők Tizek Bajnoksá­gáról. *17.20: Ötórai tea. 18.20: Mik­rofon előtt az irodalmi szerkesztő. 18.33: Duna menti országok ötödik népzenei fesztiválja. Újvidék. 20.01: Dzsesszfel vétel ékből. 20.33: Sokféle. 21.33: Az Állami Népi Együttes fel­vételeiből. 22.20: Kellemes pihenéstl 23.10: A szórakoztatózene folytatása. Harapásnyi étel. 19. Betegség je­le. 21. Ideszállít. 22. Hüvelyes. 25. Him sertés. 27. Téli csapadék hullott rá. 30. Hihetetlen eset. 32. Előbbre jut. 33. Tudományos Ismeretterjesztő Társulat. 35. Kövesztő. 36. Költemény. 37. Nagyszarvú juh. 38. Becézett Ala­dár. 41. Kábítószer, (indiai ken­derből). 43. Lánynév. 45. Nem olyan nagy. 46. Kaszáló. 47. Római ötszáz- negyvenkilences. 49. Nem elég. 50. Vissza: házikó. 51. Magyar Optikai Művek. 53. Északatlanti Szerződés Szervezete rövidítve. 55. Sportfoga­dás. 57. Fordított kötőszó. 59. Végtag. 60. Az egyik szülő. 62. Kö­zépeurópai Kupa. 63. Határszélek. 64. EY. G. Gy. Beküldendő a helyes megfejtés leg­később november 8-án, (szerda) déli 12 óráig beérkezőleg LEVELEZŐLA­PON 7601 Pf.: 134. Dunántúli Napló Szerkesztősége, Pécs, Hunyadi u. 11. címre. Az október 15-i lapban közölt rejt­vény megfejtése: Ősz. „Batyuba szed­te rongyait a nyár, A pirosító kedvű oda már, Oly váratlanul, ahogy ér­kezett.'* Könyvjutalmat nyertek: Sebestyén József, Nagyhajmás, Fő u. 86. 7343, H. Tóth Erika, Pécs, Surányi M. u. 12/A., 7625, Wilhelm Andrásné, Pa- lotabozsok, Petőfi S. u. 38. 7727, Wölfling Konrádné, Liptód, Dobó u. 6. 7658, Vincze Lajos, Pécs, Faludi F. u. 14. 7633. A könyveket postán küldjük el. HARMADIK MŰSOR 7.00: A pécsi stúdió szerb-horvát nyelvű műsora. 7.30: A pécsi stúdió német nyelvű műsora. 8.08: Opera­részletek. 8.55: Bach-művek. 10.25: Új Zenei Újság. 11.03: Rádiószinház. A székesegyházban. Justinas Marcink költeményének rádióváltozata. 12.42: Zenekari operarészletek. 13.05: Slá­gerlista. 13.40: Haydn: A megjutal­mazott hűség. Operaközvetítés. Köz­ben: 15.06: Garai Gábor versei. — 15.11: Az operaközvetítés folytatása. 16.32: A Bécsi Szimfonikus Zenekar hangversenye. 17.27: Népdalkórusok, hangszerszólók. 17.52: Régi hang­szerek világa. 18.12: Schumann hang­verseny. Közben: kb. 18.42: A ma­gyar széppróza századai. XXXIII. rész. Kb. 18.57: A hangversenyközve- tités folytatása. 19.35: Kapcsoljuk a Zeneakadémia nagytermét. A Győri Filharmonikus Zenekar hangversenye. Közben: kb. 20.25: Az igaz bölcs — versek. Kb. 20.45: A hangverseny­közvetítés folytatása. Kb. 21.25: Dzsesszfelvételekből. 22.00: Francia operákból. 22.48: Verdi: Négy áhi- tatos ének. PÉCSI RÁDIÓ 17.00: Hírek. 17.05: Vasárnapi kí­vánságok. Közben: Szluka Emil jegy­zete. — Mikrofonstaféta. Défcány Lászlóval beszélget Lenk Irén. 18.20: Sporthírek. 18.30: Szerb-horvát nyel­vű műsor. A hét hetedik napja. Ze­nés vasárnapi magazin. A tartalom­ból: A hét krónikája. A múzeumi hó­nap végén. Bemutatjuk külső munka­társainkat. Műsorainkat ajánljuk. — 19.15: Német nyelvű műsor. A nagy­mamától az unokáknak. (Magyaror­szági német gyermekdalok, játékok, mondókák.) — Neue Zeitung előze­tes. - Vidám történet nyelvjárásban. - Népzene. 20.00: „Gruss und Kuss" Rádió Budapest zenés riport-, üze­net- és kívánságműsora külföldi és hazai németek számára. A műsort A kis kávéház zsúfolásig tele volt. Az én asztalomnál meg­ürült két hely. Odalépett egy szálas termetű, fekete hajú, zord tekintetű legény — arcán lárvamosoly, mintha ráfagyott volna. — Szabad? - kérdezte. Bólintottam. A zord tekintetű erre elment, s egy perc múlva egy lánnyal tért vissza. Az ifjú hölgy bájos volt; narancssárga szoknyája és fehér blúza kie­melte arányos alakját. Amikor a zord tekintetű felállt, hogy megkeresse a pincérnőt, éltem az alkalommal és rámosolyog­tam a lányra. — Maga gyönyörű! - erősítet­tem meg szóval azt, amit a sze­mem amúgy is kifejezett. A lány azonban megközelít­hetetlen volt. Azután visszatért a zord tekintetű. Két csésze ká­vét hozott a büféből. — Ez az alak udvarolni pró­bált - közölte a lány, és rám mutatott. A zord tekintetű csodálkozva nézett rám. Aztán egykedvűen megkérdezte: — A pofájába vágjak? — Ne siess — válaszolta a csodás jelenség. — Úgysem szí­vódhat fel! Kényelmetlenül éreztem ma­gam. — Micsoda Casanova, mit képzel az ilyen? - folytatta a sötét tekintetű. - Milyen gü­gye alak, ugye? szerkeszti és vezeti: Hambuch Géza és Hartmann Helga. 21.00: Műsorzá­rás. MAGYAR TV 8.03: Tv-torna (ism. - sz.). 8.10: Min­denki iskolája. 3. Matematika. 8.45: 3. Fizika. (A keddi adások ismétlé­se). 9.15: Cyprián apó meséi. Cseh­szlovák gyermekfilm-sorozat. 3. A szófogadatlan mese (sz.). 9.25: Játsz- szunk együtt I Tric-trac. 9.35: Öveges professzor: Hoki, a rezonanciakutya (ism.). 9.55: A mi sulink. Vetélkedő­műsor. 11.25: Hírek. 11.30: Reklám. 11.35: Bors.' Kalandfilmsorozat. XV/9. rész: Az attasé (ism.). 12.48: TELE­SPORT. 14.00: Görögország-Magyar- ország EB-selejtező labdarúgó-mérkő­zés. — Ménesek nagydija. Galoppver­seny. — Torna világbajnokság. Női— férfi szerenkénti döntő. 16.10: Peda­gógusok fóruma. 16.45: Műsorainkat ajánljuk I 17.10: Reklám. 17.15: A magyarok elődeiről és a honfogla­lásról III. Az Uráltól a Kárpátokig (sz.). 17.55: Lehet egy kérdéssel több? 18.25: Reklám. 18.35: A Közön­ségszolgálat tájékoztatója. 18.40: Es­ti mese (sz.). 18.50: Tévétorna (sz.). 19.00: A HÉT. 20.00: Hírek. 20.05: Derrick. A salzburgi bőrönd (sz.). - 21.00: Mindenki újakra készül. Irodal­mi összeállítás (ism.). 21.25: TELE­SPORT. — Sporthírek. — Tudósítás a miskolci műjégpálya avatásáról. — Torna világbajnokság. Női—férfi sze­renkénti döntő. 23.00: Hírek. JUGOSZLÁV TV 8.50: Barázda — faluműsor, utána gyermekműsor magyar nyelven. 9.50: A fekete nyíl — filmsorozat gyerekek­nek. 12.00: Földművelőknek. 13.00: A nézők és a tv. 13.30: A kék sirály. Ifjúsági film. 15.00: Vasárnap dél­után. 19.15: Rajzfilm. 20.00: Sisakos kandúr — drámasorozat. 21.10: Ka­raván. 22.00: Sportlzemle. — Én is így gondolom - he­lyeselt a lány, kávéját szürcsöl­getve. — Nézd, milyen vastag a nyaka! A zord tekintetű figyelmesen szemügyre vett: — Dehogy, a feje kicsi: lerí róla, hogy ostoba. A nyaka nor­mális. — A nyaka vastag - ellenke­zett a lány — a feje pedig nor­mális. — Hogyhogy normális? — há­borodott fel a zord tekintetű. — Nézd csak meg, drágám: ha levágatná a hajót és leborot­válná a szakállát — akkor sem­mi sem maradna belőle! — Lehet, hogy igazad van - állott rá rövid gondolkodás után a lány. - Ha leborotvál- tatnó a szakállát. .. Különben is, miért engednek be ilyen ma. dárijesztőt a kávéházba? ... — Manapság mindenkinek jo­ga van ehhez. Egyenjogúság van — magyarázta a zord tekin­tetű. — Tudod, drágám, én őszintén szólva sajnálom. Az embert meg kell érteni, te pe­dig azt akarod, hogy kihajítsák innen . .. Ekkor azonban észrevettem, hogy a lány nem hallgat rá. Egyre figyelmesebben nézett rám és ráncba vonta szépséges homlokát; nyilván töprengett va. lamin. — Tudod — mondta váratlanul - mégis nekem volt igazam; a nyaka vastag, a feje pedig nor­mális. MÁSODIK MŰSOR 14.30: Tornász vb. (közvetítés). - 17.30: Nemzetek négytusája női ké­zilabdában: Jugoszlávia—Csehszlová­kia (közvetítés). 18.40: Tornász vb. (közvetítés). 21.20: Huszonnégy ára. 21.40: Az oroszlán jegyében - fran­cia film. HÉTFŐ KOSSUTH RÁDIÓ 8.Z5: Operarészletek. 9.00: írott képek (ism.). 9.10: A hét zeneműve. 9.40: Énekeljünk együtt. Óvodások műsora. 10.05: Nyitnikék. Kisiskolások műsora. 10.35: Zenekari muzsika. - 11.40: Egy boldog ember. VII. rész. 12.35: Válaszolunk hallgatóinknak. — 12.50: Zenei érdekességek az elmúlt hét műsorából. 14.25: A magyaror­szági németek irodalmából. 14.40: Decsényi János dalaiból. 14.54: Édes anyanyelvűnk. 15.10: Holnap közvetít­jük, 15.28: Képek és jelképek. 16.05: A Brüsszeli Pro Musica Antiqua együttes. 16.18: A Rádió lemezalbu- ma. 17.42: Van új a Nap alatt. — 17.57: Népdalok. 18.15: Hol volt, hol nem volt . . . 19.15: A Rádiószínház bemutatója. 20.19: Híres előadók al­buma. 22.30: Kamarazene. 0.10: Szö­rényi Levente táncdalaibál. PETŐFI RADIO 8.05: Nótacsokor. 9.00: Operett- részletek. 9.50: Majd kétezerben. — -10.00: Zenedéiéiőtt. 12.00: Népi ze­ne. 12.33: Kis magyar néprajz. 12.38: Tánczenei koktél. 13.25: A Budapes­ti Koncertfúvószenekar játszik. 14.00: Kettőtől ötig — a rádió kívánságmű­sora. 17.00: és ha azt mondom . . . hidf 17.30: Ötödik sebesség. 18.33: Zeneközeiben. 19.35: Az Állami Népi Együttes felvételeiből. 20.33: Senki többet? Harmadszori 21.00: Van egy üres órája? Egyoldalú beszélgetés riportokkal fűszerezve - politikáról, társadalomról, gazdaságról. 22.00: Egy óra dzsessz. 23.15: Operettrész­letek. HARMADIK MŰSOR 8.08: Új Beethoven-lemezeinkből. - 9.00: Iskolarádió. 9.30: Barokk zene. 10.35: Dzsesszfelvételekből. 11.05: Űj — De hát az előbb magad ismerted el, drágám, hogy az ellenkezője igaz. — Nem, nem ismertem el. Te mindig be akarod beszélni ne­kem azt, amit a fejedbe veszel. De túllépted a határt Ez al­kalommal nekem van igazam ... — Ne fecsegj mindenféle os­tobaságot ... - kezdte a zord tekintetű, de nem tudta befe­jezni. — Te undok, hitvány, nagyké­pű fráter! Mit képzelsz? Azt hi­szed, egész életemben a te gon. dolataidat fogom szajkózni? Nem! Ebből elég! Azonnal ta­karodj innen, látni sem akar­lak! A lány hangosan beszélt. Olyan hangosan, hogy minden tekintet a mi asztalunkra sze- geződött. A zord tekintetű dü­hösen felállt, mindenki füle hal­latára kijelentette, hogy soha életében nem találkozott még egy ilyen hisztériás teremtés­sel, és kirohant az utcára. A lány nyugodtan itta a ká­véját. Egy percre rám függesz­tette tekintetét és mosolygott. Ez a mosoly olyan jól állt ne­ki... — Milyen szerencse, hogy megszabadultunk ettől a pimasz alaktól, ugye? - kérdezte majd­nem gyengéd hangon. — Anna vagyok, magát hogy hívják? ... Fordította: Gellért György operalemeieinkből. 11.52: Orosz szer­zők kamarazenéjéből. 13.07: Rádió- színház, 14.05: Világhírű előadómű­vészek Mozart-felvételeiből. 16.00: Arcok, művek, korok. 16.30: Huszon­öt perc beat. 16.55: Operakettősök. 17.29: Andor Éva énekel. 18.09: Zseb- rádiószinház. 18.30: A hét zeneműve. 19.05: Iskolarádió. 19.20: Mindenki iskolája. 19.35: Bach-hangverseny a Berlini Filharmónia nagytermében. Közben: 20.07: Láttuk, hallottuk (ism.f. 20.32: A hangversenyközveti- tés folytatása. 21.55: Schubert: c-moll szonáta. 22.28: Operaáriák. 22.50: Magyar zeneszerzők. PÉCSI RADIO 17.00: Hírek. 17.05: Közlekedési őrjárat. A Baranya megyei Közleke­désbiztonsági Tanács és a pécsi stú­dió közös műsora. Szerkesztöriporter: Somogyvári Valéria. 18.00: Dél-du­nántúli híradó. 18.15: Operaslágerek. 18.30: Szerb-horvát nyelvű műsor. Jugoszláv slágerek. - Hirek. — Orvos a mikrofon előtt. Dr. Harasztia Zol­tán előadása. — TIT-iskola Pécsett. Jegyzet. — Ajándéktekercsen érkezett. Közreműködik a Növi Sad-i Rádió né­pi zenekara és szólistái. 19.00: Né­met nyelvű műsor.' Hétfői magazin. - Hirek. - A köz szolgálatában. Ri­porter: Reil József. - Újdonságok in- nen-onnan. 19.30: Műsorzárás. JUGOSZLÁV TV 17.10: Magyar nyelvű tv-napló. — 17.45: Gyermekműsor. 18.00: Szó és kép - gyermekműsor. 18.15: Eszpe­rantó — művelődési adás. 18.45: A szerelem mindenütt körülöttünk. - 19.15: Rajzfilm. 20.00: Az apa vagy a magány. - tv-dráma. 21.00: Kivá­lasztott pillanat. 21.05: Mozaik. — 22.05: Fényes sírok - dokumentum­film. MÁSODIK MŰSOR 18.45: Válogatás. 20.00: Indirekt 20.25: Sport karikatúrában. 20.30: Riportműsor. 21.00: Huszonnégy óra. 21.10: Házi mozi: Háború a kanu- dók ellen — brazil film. Egy részeg beront a fényké­pész műtermébe: — K-k-kérem ... készítsen rólam cs-cs-csoportképet... — örömmel uram. Szíves­kedjék félkörben elhelyezked­ni ! * A skót fiával színházba megy. A karzaton foglalnak helyet. A szünetben a fiú áthajol a korláton és az odalent ülő kö­zönséget nézegeti. — Óvatosan, fiacskám —fi­gyelmezteti a skót — vigyázz, nehogy leessél. Ne felejtsd el, hogy a földszinti jegy kétszer annyiba kerül, mint az emele­ti! * A nagy áruházban Schulz odalép az információs ablak­hoz és megkérdi: — Bocsánatot kérek, elve­szítettem a feleségemet... — Temetkezési osztályunk a harmadik emeleten van... — hangzik a válasz. * A vendég így szól a csapos­hoz: — Mondja kérem, hány hor­dó sört ad el rendszerint he­tente? — Húszat. — Én meg tudom tanítani arra, hogyan adhat el huszon­ötöt. — Hogyan, uram? — Töltse tele a korsókat! * Az amerikai házaspár visz- szatért európai útjáról. — És jártak Velencében? — kérdezik tőlük. — Igen, oda is elmentünk — mondja a feleség —, de az utcákat víz borította, és az em­berek kénytelenek voltak csó­nakon járni, úgyhogy ebben a városban nem álltunk meg! * — Drágám — kérdi felesé­gétől a férj —, miért vasaltad ki a nadrágomnak csak az al­ját? — Hiszen kértelek, hogy hosszabbítsd meg a vasaló zsi­nórját! — válaszol az asszony­ka. (Ford.: Gellért György) Mindenféle Amikor már 80 éves vagy, mindent tudsz. Csak az a fon­tos, hogy emlékezzél is rá. * Maurice Chevalier mondta egyszer: ,,A franciák hamisítat­lan romantikusok. Azt hiszik, hogy a 70 és a 40 éves férfi között csak egyetlen lényeges különbség van: 30 év tdfaasz- talata.” * A fiatalasszony mondja a barátnőjének: ígérgette nekem az eget, a csillagokat és a holdat, de elhallgatott, amikor a mosógépről kezdtem beszél­ni. ♦ Emlékmű a szemétnek Emlékművet emeltek a sze­métnek nemrég egy olasz vá­rosban, Portoferraioban a Li- gur-tenger partján. Ez hatal­mas cement tömb, amelyből mindenféle ócska cipők, üve­gek, konzervdobozok és más, ehhez hasonló kocátok mere- deznek. Az arrajárók odalép­nek az emlékműhöz és cso­dálkoznak: minek kellett ekko­ra feneket keríteni az egész­nek? Aztán elolvassák a ta­lapzaton levő feliratot, s még- egyszer elcsodálkoznak. Mind­ezt a szemetet ugyanis a ten­ger mélyéről hozták fel. ♦ Bemutatkozás Egy igen öntelt riporter, We­dekind, akinek anyját lányko­rában Strindbergnek hívták, egyszer egy berlini kávéház­ban így mutatkozott be Egon Ervin Kisch-nek: — Strindberg-Wedekind. Kisoh egy pillanatra elko­morodott, de azjután elnevette magát és szertartásosan ő is bemutatkozott: — Schiller-Goethe! FUTBALL KLUB A RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ I MŰSORÁBÓL

Next

/
Oldalképek
Tartalom