Dunántúli Napló, 1978. szeptember (35. évfolyam, 241-270. szám)

1978-09-27 / 267. szám

Mérkőzések, játékosok, edzők Az 1963-ban jó eredményeket elért Pécsi Dózsa csapata. Álló sorban balról: Kocsis, Vajda Zengői, Bendes, Halasi, Hernádi, Balogh Sándor edző. Guggolnak (balról): Dunai II., Vári, dr. Györkő, dr. Dunai és Török. Három évtized a labdarúgás szolgálatában Szekeres Ambrus emlékei Szekeres Ambrus, a PMSC labdarúgó szakosztályának in­tézője az elmúlt bajnokság végén leköszönt tisztségéről. Közel három évtizeden keresz­tül, rövid megszakításokkal, 1950 júliusától 1978 májusáig dolgozott a Pécsi Dózsa, majd a PMSC labdarúgó szakosz­tályának vezetőségében. Volt elnökségi tag, szakosztályve­zető, intéző, ahogy a körül­mények kívánták. — Jöjjenek a fiatalok. El­fáradtam. A nyugdíjhoz kö­zeledem, több szabad időre, pihenésre vágyom — mondja. — Hogyan kezdődött? — A Belügyminisztérium dolgozója voltam, amikor 1950 júliusában szervezni kezdték a Pécsi Dózsát. Elnökségi tag lettem, 1951 januárjában pe­dig a megyebajnoksógba be­nevezett labdarúgócsapat szak­osztályvezetője. Alig volt 11 játékosunk. Dr. Czibulka Mi­hály volt a játékos-edzőnk, Dávid, Lovig, Léber játszott csapatunkban. Később hozzánk került Polgár, Légrádi, Eger­vári, Szentanai, Szabó, Krausz. 1953-ban már az NB ll-ben játszottunk, közben Buzási Sándor lett az edző. 1954-ben a Kőbányai Dózsa bekerült az NB l-be, de nem indult el, a jogot átengedte a Pécsi Dózsának. Óriási volt az öröm, NB l-es csapata lett Pécsnek. Még most is emlékszem az akkori eseményekkel telt idő­re. Januárban dőlt csak el, hogy játszhatunk az NB l-ben, február utolsó vasárnapján már mérkőznünk kellett. Ti­zennégy egyesületből kerültek ki játékosaink. Orczifalvy Ist­ván vállalta az edzőséget, aki később még egy alkalommal dolgozott nálunk. Élénken em­lékezetemben él még az első mérkőzés az NB l-ben. Szom­baton letakarítottuk a havat a Tüzér utcai pályáról, de egész éjszaka esett. Vasárnap dél­előtt a szurkolók százai segí­tettek, takarították ismét le a havat a pályáról. Délután nagy közönség előtt 3:0-ra nyer­tünk a Szombathelyi Haladás ellen. Danka — Szőcs, Ko­csis, Hegyi — Pleck, Schwara — Grózdics, Lehel, Brada, Keszler, Kresz összeállításban 'szerepelt csapatunk. Szekeres Ambrus jó néhány edzővel dolgozott együtt. Orczifalvy István után dr. Ka- locsay Géza jött le Pécsre, őt Volentik Béla követte, vele ki­esett a csapat az NB l-ből, de Czibulka dr. egy év múlva visszavitte a csapatot az él­vonalba. A „Doktor", Czibulka Mihályt csak így nevezték, 1970-ben az EVK-ban is siker­rel vezette a Dózsát. — Vele tudtunk legjobban együttműködni. Tősgyökeres pécsi volt. A város labdarúgó- sportja sokat köszönhet neki. A korán elhunyt szakember hozta Pécsre Kocsis Istvánt, Tóth Jóskát, Mátét, ő nevelte Garamit, Zomborit. Kállai Lipót, Balogh Sán­dor, Teleki Gyula, Preiner Kál­mán, Kovács Imre, aki a leg­utóbbi években is tevékeny­kedett Pécsett, Kaposi Sándor, dr. Dunai János, Garami Jó­zsef voltak azok az edzők, akikkel Szekeres Ambrus együtt örült a győzelemnek és együtt kesergett vereség után. Nagy mérkőzések, szép győ­zelmek, pécsi sikerek. Szeke­res Ambrus szívesen beszél ezekről. — 1955 tavaszán Pécsett győztük le 2:0-ra a nagy Hon­védőt. Kocsis, Puskás, Bozsik játszott náluk. Egy év múlva a Népstadionban nyertünk 3:2-re a Honvéd ellen. 1963- ban jól ment csapatunknak. Újpesten 3:0-ra győztünk a hazaiak ellen. A PVSK-pálya nézőtere a hazai mérkőzésein­ken gyakran zsúfolásig telt meg. A Ferencváros elleni ta­lálkozókra ,mindig sokan jöt­tek el. 1963 tavaszán a Fradi bajnoksága függött a mérkő­zéstől: ha mi nyerünk, oda az első hely. 23 000 néző volt kint a PVSK-pályán: óriási harc­ban 1:0-ra győzött a Ferenc­város. Albert, amikor Varga sántikálva lebicegett a pályá­ról, Kocsis Ernővel történt ösz- szecsapása után odaszólt hoz­zá: — Megmondtam, ne menj a nagy vörös közelébe! Szekeres Ambrus a Pécsi Dózsa első nemzetközi mér­kőzésére így emlékszik vissza: — 1955-ben az angol Tot­tenham csapatát fogadtuk a PVSK-pályán. Az angol csapat vezetői zsakettben, cilinderrel a fejükön, kesztyűvel és séta­pálcával ültek a lelátón. 1962- ben holland, NSZK-beli, olasz, jugoszáv csapatokkal játszot­tunk a Roppan Kupáért. A pé­csi szurkolók még jól emlé­keznek arra az időre, amikor 1970-ben az Európai Városok Kupájáért játszottunk, a Craiova, Newcastle United és a Juventus ellen mérkőztünk. Szekeres Ambrus sok helyre eljutott a csapattal. Járt Cseh­szlovákiában, Lengyelország­ban, Bulgáriában, Jugoszlá­Szekeres Ambrus . vióban, Angliában és Finnor­szágban. Számos játékossal találkozott, és többek között olyan labdarúgók átigazolásá­nál vett részt, mint a Dunai testvérek, Rádi, vagy Rapp Imre. — A labdarúgás, a klub szeretete adott mindig ahhoz erőt, hogy megküzdjek a prob­lémákkal — folytatta. — A sportvezetői munka során nem­egyszer ütköztem nehézségbe, de a három évtized alatt meg­tanultam, hogy a jelentkező gondokat hogy lehet a leg­könnyebben lerendezni. Sok se­gítséget kaptam a társadalmi aktíváktól és annak idején a Pécsi Dózsa ereje abban rej­lett, hogy^ mindig voltak, akik fáradtságot nem kímélve dol­goztak a csapatért. Hegyi István Országos ökölvívó* bajnokság Pécsett Rangos sportesemény színhelye lesz négy napon keresztül a városi sportcsarnok, itt kerül megrendezésre a Magyar Nép- köztársaság 1978. évi felnőtt ökölvivó-bajnoksága. A Magyar Ökölvívó Szövetség 1976-ban úgy döntött, hogy a magyar baj­nokságot kétévenként Budapesten, míg kétévenként az or­szág egy-egy városában rendezik. A sort Miskolc nyitotta meg, majd az elmúlt évi budapesti bajnokság után Pécsre esett a választás. A selejtezők csütörtökön kezdődnek és pénteken ugyancsak selejtezőkre kerül sor. Az elődöntők időpontja szombat, a döntőket vasárnap rendezik. A versenyzők többsége már szer­dán megérkezik Pécsre és még szerdán este próbamérlegelést tarthatnak a sportcsarnokban. Csütörtökön délelőtt orvosi vizs­gálat és mérlegelés szerepel a programban, majd délben lesz a technikai értekezlet és akkor készítik el a sorsolást. A baj­nokság ünnepélyes megnyitására csütörtökön 17 órakor kerül sor és azt követően szorítóba lép az első pár. Az első napon 22 összecsapást láthatnak a nézők. Jegyek elővételben a városi sportcsarnokban válthatók. Ma a sportcsarnokban Kettős kézilabda- mérkőzés NB-s kupatalálkozó Újmecsekalján Érdekesnek ígérkező labda­rúgó-esemény lesz ma délután Újmecsekalján. NB-s kupamér­kőzésen a PMSC a Kaposvári Rákóczival méri össze erejét. Az első fordulóban a pécsiek 1:0- ra verték a Szekszárdot, a ka­posváriak pedig 5:0-ra győztek a tartalékos PVSK ellen, így most a két veretlen együttes ta­lálkozik. A PMSC-nél Kincses még mindig sérült, így ugyanaz a csapat kezd, mint amelyik a Csepel elleni bajnoki mérkőzé­sen. A szurkolóknak épp annyi ide­jük lesz, hogy Újmecsekaljáról odaérjenek a városi sportcsar­nokba, ahol kettős kézilabda­mérkőzésre kerül sor. Előbb a PMSC—Borsodi Bányász NB l-es találkozót rendezik, melynek tét­je a bennmaradás. Ha a pi­ros-feketék nyernek, r.egy pont­tal elhúznak a borsodiaktól, s ebben az esetben a hátralévő két találkozón egy pontot kell szerezniök, hogy az I. osztály­ban maradjanak. A női találko­zó után a PMSC és a Debreceni Dózsa férfi kézilabdázói lépnek pályára. A vendégeknél Süvöl- tős dr. és Varga személyében nemzetközileg is ismert játéko­sok szerepelnek. Ennek ellenére győzelemre készülnek a piros­feketék. A csapatban nincs sé­rült, ugyanazok a játékosok sze­repelnek majd, akik az előző há­rom bajnoki mérkőzésen. Mánfa térségében Tájékozódási futás Mánfa térségében kemény megpróbáltatást jelentő, színvo­nalas pályákon rendezték meg Baranya megye 1978. évi egyé­ni bajnokságát, melynek érde­kessége volt, hogy ezúttal kö­zösen rendezték Csongrád me­gye bajnokságával. A felnőtt férfiak mezőnyében Göbölös nagy fölénnyel nyert, ez számára dicséret, de egyál­talán nem hízelgő a fiatalokra nézve. A juniorok versenyét Tóth J. nyerte, az ifjúságiaknál a Járási labdarúgó-bajnokság SZIGETVÁRI JÁRÁS: I. osztály: Somogyapáti— Szentdénes 2:2, Merenye—Nagy- dobsza 1 :2. PÉCSI JÁRÁS: I. „A” osztály: Bükkösd-Bi- csérd 2:1, Pellérd-Hosszúhetény 0:3, Ócsárd—Nagypall 0:0, Új- petre—Egerág 1:1, Vókány—Sza­badszentkirály 2:2, Hidas—Bo- gád 6:0. I. ,,B” osztály: Gör- csöny—Tarcsa 2:0, Ófalu—Baksa 3:4, Berkesd-Királyegyháza 2:1. MOHÁCSI JÁRÁS: I. osztály: Kőiked—Újmohács 1:0, Töttös—Majs 1:1, Székely­szabar—Dunafalva 1:6, Nagy- nyárád-Bár 3:1, Sátorhely— Lánycsók 8:2, Homorúd—Szajk elmaradt. SASDI JÁRÁS: J. osztály: Gödre—Orfű 1:1, Abaliget-Liget 0:1, Mekényes —Kisvaszar 7:0, Magyaregregy— Hetvehely 0:3, Mágocs II.— Mindszentgodisa 4:0, Gerényes —Felsőegerszeg 2:2. SIKLÓSI JÁRÁS: I. osztály: Drávasztára—Kásád 1:3, Diósviszló—Nagyharsány 0:5, Drávaszabolcs—Egyházas­haraszti 1:0, Vejti—Kémes 0:2. Ipari vállalat felvételre keres: közgazdasági egyetemmel vagy közgazdasági technikumi vég­zettséggel, valamint műszaki ismeretekkel és legalább 3 éves szakmai gyakorlattal rendelkező munkaerőt ANYAG- ÉS RAKTARGAZDALKODASI területre. „Októberi kezdés” jeligére a Hunyadi úti hirdetőbe. bajnokesélyes Sélley meglepe­tésre dobogóra sem került, ma­gabiztosan futott viszont Szie- berth Ákos. A felnőtt nőknél először nyert bajnokságot Mező Éva. Az ifjúsági nőknél a mo­hácsi gimnazisták egymás kö­zött döntötték el a helyezése­ket, a serdülő lányok versenyé­ben Vida Mónika nyert — s ez­zel a bajnokság legnagyobb meglepetését szolgáltatta. Győztesek: Nők, felnőttek: Mező (PVSK), 140,15 perc, ifjú­ságiak: Molnár (Mohácsi Kis­faludy Gimn.) 110,15 perc, ser­dülők: Vida (PVSK) 83,40 perc. Férfiak, felnőttek: Göbölös (PVSK) 143.04 perc, juniorok: Tóth J. (PVSK), ifjúságiak: Szieberth A. (Pécsi Gépipari), 106,40 p., serdülők: Széles (PVSK) 63,31 p. Sakk Baguioban kedden a férfi sakkvilágbajnoki döntőn a 26. játszmára került sor. Ezúttal Karpov, a világbajnoki cím vé­dője, aki 4:2-re vezet, irányítot­ta a világos bábukat, míg Korcs- noj sötéttel játszott. A játszma végül döntetlenül végződött. Lövészet A pécsi járás kispuska-, egyé­ni és csapat lövészbajnoksógán 14 község, 52 sportolója vett részt. A férfi egyénit Bodai (Pel- lérd) nyerte 85 körrel, csapat­ban a pellérdiek bizonyultak a legjobbnak 230 körös eredmény­nyel. A női egyénit a pellérdi Németh E. nyerte 44 körrel, csa­patban ugyancsak a pellérdiek diadalmaskodtak, 88 körös ered­ménnyel. Mai sportműsor LABDARÚGÁS. NB-s Kupa: PMSC- Kaposvári Rákóczi, Ujmecsekalja, 14.30. Komlói Bányász—Pécsi VSK, Komló, 15.00. Megyei I. osztály: Sik­lós-Pécsi Kesztyűgyár, Siklós, 15.00. Mágocs-Universitas PEAC, Mágocs, 15.00. MNK megyei selejtezője: Bo- gádmindszent-Bóly, Bőgőd mindszent, 15.00. Sellye-Vasasi Bányász, Sellye, 15.00. KÉZILABDA. NB I. nők: PMSC-Bor- sodi Bányász, városi sportcsarnok, 16.40. NB I. férfiak: PMSC-Debre- ceni Dózsa, városi sportcsarnok, 18.00. A világ sportja 0 Buenos Airesben „Obras, 78" néven négyes tenisztornát rendeztek, amelyen Európát a svéd Borg és a román Nastase, az Egyesült Államokat Connors, a rendező országot pedig Luis Clerc képviselte. Az első helyért Connors és Borg csatázott, az. amerikai 5:7, 6:3, 6:3 arányban bizonyult jobbnak, 3. hely­re Nastase került, aki a Clerc elleni mérkőzésen 6:7, 6:3, 6:1 arányban győzött. 0 Hétfőn este megérkezett Londonba az amerikai Cosmos labdarúgó csapata, időlegesen szerződtetett vendégjátékosával, a holland Johann Cruyffal. Azonnal megrohanták qz újság­írók, s arra vártak választ, hogy enged-e a csábításnak, s elfogad­ja-e a Cosmos egymillió dollárt „érő" hosszú távú szerződését. — Az összeg nagysága nem be­folyásol döntésemben, hangzott a diplomatikus válasz —, még két mérkőzést játszom a Cos­mos együttesével, s aztán ha­tározok. Edzői és sportszervezői tanfolyam A Megyei Sporthivatalban 14 sport­ágban 72 hallgató részvételével meg­kezdődött a kétéves edzői tanfolyam. Ugyancsak elkezdődött 11 sportágban. 46 hallgatóval az egyéves segédedzői tanfolyam. A kihelyezett komlói se­gédedzői tanfolyamnak hat sportág­ban 27 hallgatója van. A sportszer­vezők is megkezdték kétéves tanfo­lyamukat. Baranya, Somogy, valamint Tolna megyéknek sportvezetője tanul a megyei TSH által szervezett tanfo­lyamon. Dunántúlt napló Az MSZMP Baranya megyei Bizottságának lapja Főszerkesztő: Mitzki Ervin Főszerkesztő-helyettesek: Báling József és Hadarna Erzsébet Szerkesztőségi ügyelet 8—20 óráig 10-053, 20 óra után 15-726 Kiadja a Baranya megyei Lapkiadó Vállalat Felelős kiadó: Braun Károly Szerkesztőség és kiadóhivatal: Pécs, Pf.: 134. Hunyadi út 11. 7601 Telefon: 15-000, 15-762, 15-852, 15-245, 15-264 Szerkesztőséq telex: 12-421 Kiadó telex: 12-320 Készült ofszet rotációs eljárással Saphir 96-os qépen Pécsi Szikra Nyomda Pécs, Engel János u. 8. sz. 7630 Tel.: 13-177, 13-696. Telex: 12-211 Felelős vezető: Szendrői György Terjeszti a Magyar Posta Előfizethető a hírlapkézbesítő postahivataloknál és kézbesítőknél. Előfizetési díj egy hónapra 21 Ft Indexszám: 25 054 ISSN 0133—2007

Next

/
Oldalképek
Tartalom