Dunántúli Napló, 1977. március (34. évfolyam, 59-89. szám)

1977-03-06 / 64. szám

HALÁLOZÁS vasárnap RÁDIÓ KOSSUTH RÁDIÓ 6.10: Kellemes vasárnapot! 7.23: Emlékeztető — szövetkezetalapító asz- szonyokra. 8.10: Ot kontinens hét napja. 8.26: Magyar tájak dalaiból. 9.C0: Olvastam egy novellát. 9.25: Fritz Kreisler saját műveiből hege­dűi, zongorán közreműködik Carl Lamson. 9.45: Csokonai Vitéz Mi­hely versei, (ism.) 10.03: Százszor­szép Színház. 10.50: A Magyar Rá­dió és Televízió gyermekkórusa ma­gyar szerzők műveiből énekel. 11.20: Kapcsoljuk a 6-os stúdiót. (Elő.) Közben: Kb.: 11.55: Ave Mária. Vá- czi Mihály verse, (ism.) 12.10: Édes anyanyelvűnk. 12.15: A hangverseny­közvetítés folytatása. Kb.: 12.40: Tisztelet az embernek. Kb. 12.50: Operettdalok. 13.30: Metronóm. 13.50: Starker János és Sebők György Beethoven felvételeiből. 15.13: Ma­gyar operaénekesek. 16.03: Azt be­szélik . . . 16.38: Népdalkörök or­szágszerte. 17.10: A szerelmes ágy­festő. Jelenetek Gelléri Andor End­re novelláiból. 18.05: Bécsi meló­diák. 18.55: Nagy mesterek — vi­lághírű előadóművészek. 19.55: A zene nem ismer határokat . . . 20.40: Puccini: Bohémélet. Négyfelvonásos opera. 22.50: Modern írók portréi. 23.10: Kórusmuzsika. 0.10: Virágéne­kek. PETŐFI RÁDIÓ 7.30: Franck: Nagy szimfonikus darab. 8.05: Mit hallunk? 8.33: Miska bácsi levelesládája. 9.00: Szí­vesen hallgattuk, (ism.) 10.33: A Rádió Dalszínháza. 11.42: Láttuk, hallottuk a kiállítótermekben. 12.03: Jó ebédhez szól a nóta. 13.06: Mi­cimackó. 14.00: Táskarádió. 15.C0: Népzenekedvelőknek. 15.33: Gonda János sezrzeményeiből. 16.10: A vasárnap sportja. Totó. 16.40: Mik­rofon előtt az irodalmi szerkesztő. 16.53: ötórai tea. 18.00: Magyarok Havannában. 18.30: Éva. Részletek Lehár Ferenc—Gábor Andor—Szabó Miklós operettjéből. 19.43: Kritiku­sok fóruma. 19.53: Emil Gilelsz zon­gorázik. 20.40: Heti egy nap a gye­rekkel. 21.05: Slágerexpressz. 22.00: Nóták. 22.33: Kellemes pihenéstl HARMADIK MŰSOR 8.08: Zenekari muzsika. 10.00: Üj Zenei Újság. 10.35: Schubert: C-dúr fantázia. 10.59: Csak fiataloknak! 12.10: Nikita Magaloff Chopin-zon- goraestje az 1976. évi asconai ze­nei heteken. 13.45: Kis magyar nép­rajz. 13.50: Wagner: A walkür. — I. felvonás. 15.08: Rádiószínház. 16.03: Éneklő világ. 16.28: Művész­lemezek. 17.45: Kell-e a gyermek­nek frizura? 18.03: Kováts Kolos ária- és dalestje. (Élő.) Közben: 18.38: Világlíra. 19.18: Angelo Eph- rikian énekegyüttese három Gesu- lado-madrigált énekel. 19.33: Do­kumentumműsorok és dokumentum­játékok szemléje. 20.35: A Kölni Rá­dió szimfonikus zenekarának hang­versenye az 1976. évi Luzerni Fesz­tiválon. 22.07: Új lemezeinkből. PÉCSI RÁDIÓ 17.00: Műsorismertetés, hírek. 17.05: Kodály Zoltán műveiből. — Dél-dunántúli előadók és együttesek tolmácsolásában. 17.15: Szluka Emil heti jegyzete. 17.20: Vasárnapi kí­vánságok. Közben: Mikrofonstaféta. Vangyia Mihálynéval, a Megyei Kórház ápolónőjével beszélget Lenk Irén. 18.20: Sporthírek. 18.30: Szerb- horvát nyelvű műsor. — A hét hete­dik napja. Vasárnapi magazin. 19.15: Német nyelvű műsor. — Va­sárnapi beszélgetés: Husznai Gá- bornéval a pécsi német gimnázium tanárával. - Kívánsághangverseny. — Vidám történet nyelvjárásban. 20.00: Műsorzárás. MAGYAR TV 8.54: Idősebbek is elkezdhetik. Té­vétorna. (ism.) 9.00: Iskolatévé. An­gol nyelvtanfolyam. 9.15: Francia nyelvtanfolyam. 9.30: Mindenki isko­lája: 3. Kémia. Kémiai jelölések. 10.00: Hírek. 10.05: 4. Irodalom. Em­berséget az embernek, magyarsá­got a magyarnak, (ism.) 10.35: A fehér delfin. Francia raizfilmsoro’ot. — XXVI/4. rész. 10.55: Formák. Bel­ga filmsorozat gyerekeknek. — 3. rész: A nyomda. 11.20: Csak a de­rű óráit számolom. Találkozás a Bartók Vonósnégyessel és Lator László költővel. Közvetítés az As­toria Szálló halijából. 13.38: Van egy ötleted? Játsszunk matematikát! — X/9. rész. 14.00: Hungária Kupa Cselgáncs Verseny. Közvetítés Pécs­ről. felvételről. 14.50: A tavasz 17 pillanata. Magyarul beszélő film­sorozat. — XII/1. rész. (ism.) 1600: Csuka Zoltán. — Portréfilm. 16.45: Reklámműsor. Műsorainkat ajánljuk! 17.10: A Magyar Televízió Szabadegyeteme. A Föld, amelyen élünk. 18.05: Lehet egy kérdéssel több? Vetélkedöműsor. 18.30: Rek­lámműsor. 18.35: A Közönségszol­gálat tájékoztatója. 18.40: Esti mese. 18.50: Idősebbek is elkezdhe­tik. Tévétorna. 19.00: A HÉT . . . 20.00: Hírek. 20.05: A rágalpm is­kolája. Magyarul beszélő angol té­véfilm. 21.30: Hírek. 21.35: TELE­SPORT : — Sporthírek. — Műkorcso­lya Világbajnokság. Gálaműsor. Közvetítés Tokióból, felvételről. JUGOSZLÁV TV 8.45: Tv-magazin, utána adás gyermekeknek, magyar nyelven. 10.00: Mágnes — adás gyermekek­nek. 10.30: Pan Tau — filmsorozat gyermekeknek. 11.00: Népi muzsika. 11.30: Földművelődnek. 12.30: A tu­dás - vagyon. 13.50: A nézők és a Tv. 14.20: özönvíz — filmsorozat. 15.10: Vasárnap délután. 20.05: Drámasorozat. 21.10: Útirajzok: Az ember és a heqvséa. 22.00: Sport­szemle. 22.35: Hét tv-nap. MÁSODIK MŰSOR 16.40: Kosárlabda: Radnicki—Ju­goplastika. 18.15: Műkorcsolyázó Európa-bajnokság, felvételről. 19.50: Külpolitikai kommentár. 20.00: Poo- parádé. 21.00: Huszonnégy ó a. 21.20: A film nagy pillanatai: Le­genda Ugetsuról. — Japán film. HÉTFŐ KOSSUTH RÁDIÓ 8.25: Szecsődy Irén és Udvardy Tibor énekel. 9.00: Babits Mihály versei. 9.10: A hét zeneműve. 9.40: Fehér liliomszál. 10.05: Isko.larádió. 10.30: Zenekari muzsika. 11.20: Sza­fari parkok Európában. 11.40: Don Segundo Sombra. Ricardo Güiral- des argentin író regénye folytatá­sokban. — IV. rész. 12.35: Táncze­nei koktél. 13.20: Válaszolunk hall­gatóinknak. 13.35: Népdalok. 14.00: Ezereqy délután, (ism.) 14.30: Hil­de Güden operettdalokat énekel. 14.49: Borgulya András kórusművei­ből. 15.10: Édes anyanyelvűnk. 15.15: Csajkovszkij: Hegedűverseny. 15.48: Az élő népdal. 16.05: Szocialista brigádok akadémiája. 16.36: Torma Gabriella két Liszt-rapszódiát zon­gorázik. 17.07: Van új a Nap alatt. 17.22: Berki László népi zenekora játszik, Vörös Sári nótákat énekel. 17.40: Hallgassuk együtt! 19.15: A Rádió Kabarészínháza. 20.30: Tölt­sön egy órát kedvenceivel. 22.20: Tíz perc külpolitika. 22.30: Voká­lis zene. 0.10: Havasy Viktor tánc­dalaiból. PETŐFI RÁDIÓ 8.05: Magyar fúvószene. 8.33: örökzöld dallamok. 9.33: , .Átugra­ni árnyékunkat." 10.00: A zene hul­lámhosszán. 12.00: Nóták. 12.33: Csengő. 12.50: Hanszerszólók. 13.25: Kis magyar néprajz. 13.33: Sulinó­ták. 14.00: Kettőtől ötig . . . (Élő.) 17.00: ötödik sebesség. 18.00: Zse­ni kerestetik. 18.33: A Benkó dixie­land együttes hangversenye az Er­kel Színházban. 19.48: Színes népi muzsika. 20.33: Kettesben. 21.33: Barátság slágerexpressz. 22.03: Bás­tyasétány 77. Részletek Eisemann Mihály-Dalos László operettjéből. 22.33: Derűre is derű. 23.00: Bró- dy Tamás szerzeményeiből. 23.40: Verbunkos muzsika. HARMADIK MŰSOR 14.05: Bruckner: IV. szimfónia. ,,Romantikus." 15.10: Simone Boc- canegra. Részletek Verdi operájá­ból. 16.03: Láttuk, hallottuk, (ism.) 16.18: Mo'ley-madrigálok. 16.37: Mindenki iskolája, (ifj.) 17.07: A Szovjetunió Állami szimfonikus zene­kara Scsedrin-műveket játszik. 17.35: Huszonöt perc beat. 18.05: A Zseb­rádiószínház bemutatója. 18.24: Bach muzsikájából. 19.15: IskolaráHió. 19.33: Kapcsoljuk az Erkel Színhá­zat. A Budapesti Filharmóniai Tár­saság zenekarának hangversenye. Közben: 20«15: A szárnyak, össze­állítás Arthur Rimbaud verseiből és prózáiból. Kb.: 20.35: A hangver­senyközvetítés folytatása. Kb.: 21.15: Operaáriák. 21.40: Bemutatjuk új lemezünket. 22.30: A hét zeneműve. PÉCSI RÁDIÓ 17.00: öttől — hatig. A tartalom­ból: — Hírek. - A miniszterelnök­kel Baranyában. — A II. Országos Nőkonferencia után. — Portré a fó- igazgatóhelyettes-asszonyról. — K. Gotóék Japánból. — Eszperantó sa­rok. — Horgászok ötperce. 18 00: Dél-dunántúli híradó. 18.15: Ked­velt szovjet melódiák. 18.25: Hírösz- szefoglaló. 18.30: Szerb-horvát nyel­vű műsor. — Radics Márk zenekara játszik. — Hírek. — Mirőr ír a ,,Na- rodne novine?" — Hanglemeztárunk újdonsáqai. — A nemzetiségi múlt ti”k*e. A nemzetiségi sajtó tö-tnne- téból. 19.00: Német nyelvű műsor. — Hírek. Réai mesterségek: a ci­pész. — Újdonságok innen-onnan. — Ritmus és dallam. 19.30: Műsor- zá rás. JUGOSZLÁV TV 17.10: Magyar nyelvű tv-napló. 17.45: Bábjáték. 18.00: Volt egyszer eqy császár — adás gyermekeknek. 18.15: Olvasmány. 18.45: Ifjúsági adás. 20.00: Zora Dirnbah: Hen­riette von S. éjszakai beszélgetései. — Tv-dráma. 21.00: Kiválasztott pil­lanat. 21.05: Mozaik. 21.50: Lidije Sentjurc portréja. MÁSODIK MŰSOR 19.00: Keret néhány pózhoz - szórakoTtató-zenei adás. (ism.) 20.25: Sport karikatúrában. 20.30: Tapasztalatok. 21.00: Huszonnégy óra. 21.10: Házi mozi: Filmek a filmfesztiválról. Macbeth. — Ameri­kai film. KÖZÉRDEKŰ A MAGYAR AUTÓKLUB Baranya megyei Szervezete 1977. március 9-én 18 órai kezdettel klubnapot rendez a MERKUR 3. sz. telepén, Pécs, Fürst Sándor utca 6. A klubnap ke­retében bemutatásra kerül a hasz- náltgépkocsi-telep, valamint az új üzletház. Minden érdeklődőt szeretet­tel várunk I „A PÉCSI ORVOSTUDOMÁNYI EGYETEM 1977. március 7-én, hét­főn délután 4 órakor a Központi termében tudományos ülést tart. Épület (Szigeti út 12.) II. sz. tan­Tárgy: Frang Dezső, Götz Frigyes, Verebélyi András, Nagy Zoltán, Gimes Lajos, Tóth Árpád, Keszthe­lyi Béla, Novotny Sarolta (Uroló­giai Klinika és Mecseki Ércbányá­szati Vállalat Izotóp Laboratórium) : Egésztest ,,K"-mérés húgysavköves betegeken. Farkas Gyula, Nádor Andrásné (Igazságügyi Orvostani Intézet): Ember halálos sapilent mérgezése. Kontrohr Tivadar, Ko­csis Béla (Mikrobiológiai Intézet) : A Shigella sonnei lipopolysaccharid antigének immunkémiai vizsgálata. Vajda Lajos (Fogászati Klinika) : Tumoros alsó ajak teljes kimetszése és plasticai reconstructiója." Fájdalomtól megtört szívvel tu­datjuk, hogy drága, jó édesanyánk, anyósunk, nagymamánk és kedves rokonunk, OZV. CSIMA SANDORNÉ Nagy Rozália, 78 éves korában, tü­relemmel viselt rövid szenvedés után elhunyt. Utolsó útjára már­cius 8-án du. fél 3 órakor kísérjük a központi temetőben. Gyászoló Somogyvári és Bernáth család. BÍMilí KM DOS BELVÁROSI ÁRU­HÁZBA francia bár­sony érkezett, szí­nekben. Várjuk vá­sárlóinkat! A SZTÁR HÚSVÉTI AJÁNLATA: Modern vonalú kardigánok és pulóverek, pamut jersey blúzok (extra méretre is) nagy vá­lasztékban vásárol­hatók I Dolgozókat fe luesznek GYAKORLOTT bérelszámolót kere­sünk felvételre. Jelentkezés: Baranya megyei Vendéglátó Vállalat Pécs, József utca 19. Bérelszámolás. (536) A NAGYKOZARI tsz Pécs-Vasasi számfejtési fefapontjába fevesz ana­litikus könyvelőket, bérszámfejtőket és SZTK ügyintézőt. Jelentkezés: Va­sas, tsz-iroda. / (50321) TIZENNYOLCADIK életévet betöl­tött 8. általános iskolát végzett férfi dolgozókat árukísérői munkakörbe fel­veszünk. A munkakör betöltéséhez erkölcsi bizonyítvány szükséges. Je­lentkezés: BARANYAMÉK, Pécs, Me­gyeri út 66. (578) GÖNGYÖLEG részlegünkhöz átve­vőket és ládaszegezőket felveszünk. Jelentkezés: BARANYAMÉK, Pécs, Megyeri út 66. Munkaügyi osztály. (580) FORGALOMIRÁNYÍTÓI munkakörbe érettségizett és szállítási vizsgával rendelkező dolgozót felveszünk. Je­lentkezés: BARANYAMÉK, Pécs, Me­gyeri út 66. Szállítási osztály. (579) SZAKKÉPZETT férfi eladót felve­szünk. Mezőgazdasági technikumot végzettek előnyben. Jelentkezés: Kert­barátok boltja, Pécs. Béri Balog Adám u. 1., üzletvezetőnél. (550) IGÉNYES, finom rajzi munkára, érettségizett fiatalokat keres a Pé­csi Geodéziai és Térképészeti Válla­lat. Jelentkezés: Pécs, Jogász u. 4. alatt a kartográfiai csoportnál. (588) ÉRETTSÉGIZETT fiatalembereket to- pográfus földmérői munkakörbe fel­veszünk. Továbbtanulási lehetőségi. Pécsi Geodéziai és Térképészeti Vál­lalat topográfiai osztálya, Pécs, Jo­gász u. 4. (589) FÖLDMÉRŐ segédmunkásokat fel­veszünk, kü szolgálatos foglalkoztatás, ra. Napidijat és terepi pótlékot fi­zetünk. Pécsi Geodézia és Térképé­szeti Vállalat topográfiai osztálya, Pécs. Joqász u. 4. (590) SZAKKÉPZETT híradástechnikai cikk eladót és férfi segédmunkást felve­szünk. Jelentkezés: Centrum Áruház Központja Pécs, Kossuth Lajos u. 7. (50314) HÁZASPÁRT felveszünk telepfel- ügyelő-gondnok és takarítónői mun­kakörre. Kétszobás, összkomfortos lakást biztosítunk, melyért két-há- romszobás, összkomfortos cserela­kást kérünk. Mértékhitelesítő Hiva­tal Pécs, József Attila u. 13. szám. (61399) SZAKKÉPZETT szövőnőket azonnal felveszünk. B. m. Háziipari Szövet­kezet, Pécs, Bajcsy Zs. u. 9. Je­lentkezés: a részlegvezetőnél. (50273) KAROSSZÉRIA-lakatost és raktári kiadót felveszünk. AFIT XIV. sz. Au­tójavító Vállalat Pécs, Bolgár Nép­hadsereg útja 33., északi kapu, mun­kaügyi osztály. (510) fünéri A BARANYAHIDVÉGI „Közös ÚT*» Mezőgazdasági Termelőszövetkezet felvételre keres építkezés vezetésére építésztechnikust vagy építkezésben jártas, gyakorlattal rendelkező kő­művest, továbbá üzemgazdászt, sta­tisztikust, két kőművest, 3 se­gédmunkást. Lakást biztosítani nem tudunk. Bejárás szükséges. Fizetés a 19/1975. rendelet szerint. Jelentke­zés írásban a tsz elnökénél. (506) A FUSZÉRT Válla­lat felvételre keres: ,,E"-vizsgával rendel­kező gépkocsi veze­tőt IFA W 50-es gép­kocsira, hegesztő vizs­gával rendelkező au­tószerelőt, hűtőgép és villanyszere­lőt, kereskedelmi szakközépiskolát végzettet árukiadói munkakörbe, áru­kísérőket, férfi és női dolgozókat raktári munkára. Jelentkezés: Pécs, Megyeri út 59. Raktárbázis, Füszért, munkaügy. (535) A PÉCSI Orvostudományi Egyetem segéd nővéreket, takarítókat, beteg­hordozókat, mütőssegédeket, asszisz­tenseket, konyhalányokat és gépko­csi rakodókat azonnali belépéssel felvesz. Jelentkezés: Pécs, Honvéd utca 5. Munkaügyi osztály, I. eme­let 1. (522) A PÉCSI Orvostudományi Egyetem mosodája felvételt hirdet női és férfi betanított munkási munkakör­be. Jelentkezés: a Pécsi Orvostudo­mányi Egyetem mosodájában a Szend. rej Júlia utca felől a Hullámfürdő fölött. (521) PÁLYÁZATOT hirdetünk műszaki, közgazdasági felső vagy középfokú végzettséggel rendelkező szakember részére, ügyvitel és termelésszervező munkakör betöltésére. A jelentkezé­seket „Energikus szervező" jeligére kérjük leadni o Hunyadi úti hirdető­be. (527) GYORSÍRNI tudó gépírónőt felveszünk. Jelentkezés: szemé­lyesen, Pécs, Rákóczi út 11. Munkaügyi osz­tályon. (566) A SZÉKESEGYHÁZ napi 5 órai munkaidőre takarítónőt felvesz. (540) A PÉCSVARADI Mg. Tsz. közgaz­dasági végzettséggel rendelkező bel­ső ellenőrt, pénztárellenőrt, könyve«- lőt keres azonnali belépéssel. Érdek­lődni lehet: a személyzeti vezető­nél, Pécsvárad, Pécsi országút 1. Telefon: 11. (541) SZTK-ügyintézöi munka ellenőrzé­sére mellékfoglalkozású dolgozót fel­veszünk. (Lehet nyugdíjas is). AFIT XIV. sz. Autójavító Vállalat Pécs, Bolgár Néphadsereg u. 33., II. eme­let 2. Munkaügyi osztály. (577) TAKARÍTÓNŐT felvesz a Xavér utcai Szociális Otthon. Jelentkezni naponta: 16 óráig. Pécs, Xavér u. 10. (61564) llllesogaaedasőgi bemutató (Autóparkolóban, lejárat az ABC-ből) MÁRCIUS 7-TÖL 19-IG. • PERMETEZŰKANNAK • SZEKRÉNYES MORZSOLOK • 88-tip. ROTÁCIÓS MORZSOLÓ 20-30 százalékos árengedménnyel Háztáji gazdaságban használatos mezőgazdasági kisgépek nagy választékban. IKDNZUM ÁRUHÁZBAN Pécs, Kossuth tér LAKÁS-INGATLAN Balatonbogláron eladó 200 négyszögöl közmű­vesített telek Kazinczy u. 12. sz. Kikötő és strand között, vízparttól 100 méterre. Nyaraló, lakó­ház — iker is — épít­hető. Cím: Berkes épí­tész, Kupavezér u. 7. Telefon: 12-18. _________ El adó Pécsváradon a Dombay tó közelében, szép pince, présház, 1200 négyszögöl telek. Esetleg megosztva is. Érdeklődni: Pécsvárad, Munkácsy u. 11. vagy telefonon: Pécsvárad 41. Müllerné. Cserdi-Helesfa szőlőhe­gyen 358 négyszögöl szántóföld eladó. Cím: Nyisztor István, Szent- lőrinc, Hunyadi u. 31. szám. 2 szobás családi ház eladó. I. kér. Pósa La­jos u. 40. Balatonmária fürdőn, Balatonhoz, vasútállo­máshoz közel eladó 2 szintes 5 szoba össz­komfortos ház, minden igényt kielégítő beren­dezéssel. Hévíz, Zala- karos gyógyfürdő köze­lében. Érdeklődni és megtekinteni lehet min­dennap. Cím: Zentai Lajosné, Balatonmária- fürdó, Vasút u. 1. Balatonbogláron társas­házban másfélszoba összkomfortos . garázsos lakás eladó. Dr. Ölti. Baracska-Anno major. Kettő szoba konyha, nyárikonyha, mellékhe­lyiségek, 122 négyszögöl kerttel olcsón eladó. Vasas II., Kút utca 2. Eladó sürgősen, két és félszobás OTP örökla­kás, József Attila utca 4. szám alatt. Érdek­lődni: I. emelet 7. sz. Telefon: 16-274. ________ Pé csváradon, a Dombai tó vasútmegállónál, ol­csó áron víkendteleknek szőlő, szántó megosztva eladó. Érdeklődni lehet 22-es telefonon. Pécsvá­rad. (Vadász.)_________ Erős szőlő, értékes gyü­mölcsfákkal, szilárd épü­lettel, felszereléssel vagy anélkül megosztva is el­adó. A leaszebb helyen, út mellett, közel a fa­luhoz. Érdeklődni: Pel- lérd, Petőfi utca 37. Fonyód Felső-Bélatele- pen a Lenin út 13. sz. alatti nyaraló eladó. Érdeklődni: Lenin út 44. Levélcím: Molnárné. Győr, Damjanich utca 33. szám. Pécs-Újhegyen szóló présházzal, pincével el­adó. Érdeklőd''': Somo­gyi Józsefné 7988. Da- rány. A dunaszekcsői községi tanács BAR községben a vikendterületnél lévő BFI.TERUI ÉTI PARLAG­FÖLDEKET tartós használatba vagy bérbe adná. Érdeklődni lehet: a közséni tanácsnál. Menvételre keresünk — lehetőleq a belváros te­rületén — kb. 35—40 néqyzetméter alapterü­letű, lakatosműhelynek alkalmas helyiséget. Esetleg nyíltárusítású üzlethelyiséget adnánk érte cserébe. Leveleket: ,,Lakatosműhely” jel­igére kérjük, a Sallai utcai hirdetőbe. Beköltözhetően eladó 3 szobás, kertes családi ház. Pécs, Felsőbalo- kány utca 12. Harkányfürdőn, 229 D-öl házhely eladó. Érdek­lődni: Horváth János, Kovácshida, Belsószö- döny u. 2. Eladó 331 D-öl szőlő és 120 ü-öl veteményes, Görcsöny-Újhegyalja dű­lőben. Kút és öntözési lehetőség biztosítva. Érdeklődni: Szalánta, 133. szám, vagy Pécs, Mártírok u. 42. X. lép- csóház, földszint. Borkő. Eladó Harkányban, vá1- la lati üdülőnek alkal­mas, közművesített, új épület a Fő utcában. Emeletráépítés lehetsé­ges. Érdeklődni: Bíró, Kossuth u. 44. sz. Har­kóny. ___________________ Ba latonfenyves, Tavasz utca 51. közművesített területen, 135 négyszög­öl üdülőtelek eladó. Érdeklődni: Sasvári. Szi- getvár, Istvónffy u. 31. Harkányi hegyen tel­kek olcsón eladók. Ér­deklődni: Kovács Má­ria, 7800 Siklós, Felsza­badulás u. 11. 16 óra után.____________________ Áron alul sürgősen el­adó, belterületnek nyil­vánított, 500 négyszögöl gyümölcsös telek. Ko­vácstelephez 5 perc. (Bolgár köz 75.) Ér­deklődni: Lassú, Szi­geti út 2/A. 1/3. _______ El adó Kozármislenyben 270 négyszögöl telek. — fele szőlő — faépület­tel. Érdeklődni: 17 óra után, 19-090 telefonszá­mon. Urög felsőhegyen eladó, 379 négyszögöl szőlő. Érdeklődni: Sirály u. 18. Drog.___________________ Be lvárosban 1 szoba konyhás házrész, 168 négyszögöl lugasrend­szerű szőlővel, áron alul eladó. ,,Lakó van" jeligére a Sallai utcai hirdetőbe.______________ El adó, 394 négyszögöl szőlő, pincével, prés­házzal, teljes felszere­léssel eqyütt a Pellérdi elágazástól 15 percre. ..Csillag" jeligére a Sallai utcai hirdetőbe. Csa'ádi ház és külön­böző inqóságok eladók. Köblénv, özv. Delibók Istvánné. ADÁS — VÉTEL Giordani mély * baba­kocsi, kiságy matraccal, gyermekfotel, három­kerekű kerékpár eladó. Dobó István u. 86. 11/1 Nagykerekü Wartburg, 1979-ig érvényes műszaki vizsgával eladó. Érdek­lődni lehet minden nap: Magyarbóly, Dózsa u. 51. szám. Mercedes 230-as műszaki vizsgázott, reális áron eladó. Telefon: 21-111. A leaszebb újdonságok, tearózsák, babarózsák, futórózsák. Ezüstfenyők, tuiák, díszcserjék, örökzöldek, gladiólu- szok. Vidéki megrendeléseket postán, pontosan szál­lítjuk. Kérje díjmentes, színes nagy árjegyzékünket. Szálkái díszfaiskola-ró- zsakertészet 1061 Budapest, Népköz- társaság útja 8. Eladó egy 10 hetes, győztes szülőktől szár­mazó. fekete COCKER SPANIEL szuka kutya- kölyök. „Családi házhoz előnyben" jeligére a Sallai utcai hirdetőbe. ZL rendszámú, 1200-as Zsigulit vennék. „Turiz­mus" :eliqére a Sallai utcai hirdetőbe. ________ Ny írfák, oszlopos fe­nyők, kúszófenyők, ezüst­fenyők, cserepezve, fa­iskolámban kaphatók. Damjanich u. 17. VEGYES Figyelem I Kézimunka előnyomó, gombáthúzó, gépicakkozó, hímző üz­letemet 1977. március 1-én megnyitom. Mar­ton Jánosné, Pécs, Bán­ki Donát út 27/A., alag­sor. Megközelíthető a 10, 20, 40, 28, 32-es busszal az Olympiáig. A PÉCSI TEMPÓ KTSZ faipari részlege vállal KÁRPITOZOTT BÚTO­ROK, valamint GÉPKOCSIULÉSEK ÁTHÚZÁSÁT és JAVÍ­TÁSÁT közületek és magáno­sok felé. HÁZASSÁG Férjhez adnám özvegy, 50 éves, csökkent látá­sú unokanövérem, ott­hont és családot szerető józan férfihez. Főbérleti lakás van. „Megbecsü­lés 77" jeligére a Hu­nyadi úti hirdetőbe. 64 éves, 170 magas, egyedülálló, nyugdíjas — anyagiakkal rendel­kezem — megismerked­ne házasság céljából korban hozzáillő ma­gányos asszonnya'l, ki­nek lakása van. „Kora tavasz 77" jeligére a Sallai utcai hirdetőbe. 39 éves, 160 cm, barna nő megismerkedne há­zasság céljából komoly, magas, 42 éves férfivel. 2 felnőtt gyermekem van. „Lakás" jeliqére a Hunyadi úti hirdető­be. Férjhez menne két gyer­mekkel, magas jövede­lemmel és szép lakás­sal rendelkező 40 éves egri, jó megjelenésű, jóképű, elvált asszony. Választ „Nyugodt élet" jeligére az eqri Magyar Hirdetőbe vár. 69 éves, egyedülálló, nyugdíjas özvegyember vagyok. Megismerked­nék korban hozzámilló hölggyel házasság cél­jából. Saját házam van. ..Várlak" jeliqére a Sallai utcai hirdetőbe. 28 éves, 166 cm magas, szakmunkás fiatalember, kis járáshibával, megis­merkedne házasság cél­iából hozzáillő lánnyal. Lakás van. „Tulipán" ieliqére a Sallai utcai hirdetőbe. 48/164 cm magas öz- veqyasszony, társaság hiányában ezúton ke­resi korban hozzáillő füg- aetlen férfi ismeretségét 60 éves korig házassáq céliából. ..Természetked­velő" ieliqére a Sallai utcai hirdetőbe. 54 éves, özvegy, magá­nyos, dolgozó férfi va­gyok. Megismerkednék házasság céljából dol­gozó, szerény, magá­nyos, elvált vaay öz- veayasszonoyal, 52 éves korig. Lakás meaoldha- tó. „Harannvi'áq" jel- iaére a Sallai utcai hirdetőbe. Saját házzal rendelkező, egyedülálló, vidéki, nyuqdíias férfi megis­merkedne házasság cél­jából vidéket kedvelő hölggyel. ..Akácvirág" ieliqére a Sallai utcai hirdetőbe. 28/168 cm magas, 'barna hajú. kék szemű, elvált fiatalember ezúton kere­si hozzáillő leány vagy elvált asszony ismeret­ségét házasság céljá­ból. Eqy gyermek nem akadály. „Reményke­dem" ieliqére a Sallai utcai hirdetőbe. Középmagas, fiatalos, középkorú, értelmiségi férfi megismerkedne hó- zassáq céljából komoly, intelligens hölggyel, 42 éves korig. Kocsi van. Vidékiek levelét is vá­rom. „Mecseki tavasz" jeliqére a Sallai utca: hirdetőbe. 45/170, elvált, gyermek­telen, jól kereső szak­munkás saját kertes családi házzal, házas­sáq céljából megismer­kedne qyermektelen, nem dohányzó nővel. „Fehér szeqfű" jeliqére a Sallai utcai hirdető­be.

Next

/
Oldalképek
Tartalom