Dunántúli Napló, 1976. július (33. évfolyam, 180-210. szám)

1976-07-30 209. szám

6 Dunantmt napló 1976. július 30., péntek M0 SOR 1976. AUGUSZTUS 2-töl AUGUSZTUS 8-ig Hétköznap reggeli állandó műsorok: KOSSUTH: 4.30, 5.30, 6.30: Hírek, krónika. 4.45, 6.45: Szót kérek! 5.20, 7.33: Műsorajánlat. 5.40: Falurádió. Körzeti időjárásjelentés. 7.45: Tanácsadó-szolgálat. PETŐFI: 4.30, 5.00, Időjárásjelentés. 6.20: Torna. 6.40: Reklám. 6.45: Űi könyvek. 6.58: Körzeti időjárásjelentés. Időjárás. 5.00, 6.00, 7.00: Reggeli 6.20, 6.50, 7.20: Reklám, (kb.) 7.15: 5.30, 6.00, 6.30, 7 00, 7.30: Hírek. Hallgatóink figyelmébe! (kb.) 7.35: Hírek az új műsorrendben: HÉTK02 15.00. 16.00, 17.00, 18.30, 21.00, 22.00, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30. SZOMBATON: KOSSUTH: 4.30, 5.00, 24.00. 1.00. PETŐFI: 4.30, 5.00, 5.30, 18.30, 20.30, 22.30, 24.00. 3. MŰSOR: 6.00. 8.00, 10.00, 12.00, 15.00, 17.00, 22.30, 24.00. 3. MŰSOR: 8.00, 12.00, IAP: KOSSUTH: 4.30, 5.00, 5.30, 24.00. PETŐFI: 4.30. 5.00, 5.30, 18.30, 20.30, 22.30. 3. MŰSOR: 5.30, 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 10.00, 6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 8.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 18.30, 22.00. 24.00. PETŐFI: 8.00. 15.00. 18.00. 19.30. 23.00. 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 10.00, 12.00. 6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.30, 14.00, 16.00, 18.00, 19.30, 23.00. 12.00, 14.00, 17.00, 18.30, 21.00, 22.00, 9.30, 11.30, 12.30, 13.30, 15.30, 16.30, 19.30. 23.00. VASÁRNAP: KOSSUTH: 8.30, 10.30, 12.30, 15.30, 17.30. 19.3G. izt halljuk! A Pécsi Stúdió jovo heti műsorairól Hétfő KOSSUTH RADIO 8.25; Mit üzen a Rádió? (ism.) 9.00; Versek. 9.10: A hét zenemű­ve. 9.40: Vidéki óvodások énekel­nek. 10.05: Gyermekeknek. 10.30: Ze­nekari muzsika. 11.21 : Latin-ameri­kai históriák. 11.41; A fáraó. Rá­diójáték. — XVI. rész. 12.35; Tánc­zenei koktél. 13.20: Válaszolunk hall­gatóinknak. 13.35: Mezők, falvak éneke. 14.00: Ezeregy délután. 14.30: Szabó Ferenc dalaiból. 14.42; Fú­vószene. 15.10: Édes anyanyelvűnk, (ism.) 15.15: Zenekari muzsika. 16.00: A világgazdaság hírei. 16.05: Hogyan éltek elődeink a száza­dokban? — VII. rész. 16.45: Az Ekrán-zenekar játszik. 17.05: Lo­sonczy György énekel. 17.25; A régi magyar irodalom hetei. 19.15: Ez a mi rádiónk! — A nem buda­pesti stúdiók vidám műsora. — III. rész. 20.25: Debussy ciklus. — I. rész. 21.05: Népi zene. 21.30; Egy hajdani megyeszékhely: Gönc. 22.20; Tíz perc külpolitika. 22.30: Világhí­rű vonósnégyesek. 23.24; Operett­részletek. 0.10: Az MRT énekkara énekel. PETŐFI RÁDIÓ 8.05: Nóták. 8.33: Tömegdalok. 8.41 : Slágermúzeum. 9.33; Lészen ágyú. Részletek Kókai Rezső dal- játékából. 10.00: Zenés műsor üdü­lőknek. 12.00: Népi zene. 12.33: Gyermekélet és irodalom. 12.50: Ta­mara Milaskina és Dimitr Petkov énekel. 13.25: Kis magyar néprajz. 13.33: Cserfes nóta. 14.00: Kettő­től ötig . . . 17.00: Az Ifjúsági Rá­dió órája. 18.00: Mi méri az em­bereket? — II. rész. 18.20: Film­zene. 18.33: Zenei szerkesztők és rendezők műhelyében. 19.50; Az 1975-ös drezdai nemzetközi sláger­fesztivál műsorából. 20.33: Fiatal kórusok a debreceni Nemzetközi Ta­lálkozón. 20.53; Labirintus. 21.03: Vladimir Horowitz Domenico Scar- latti-szonátákat zongorázik. 21.18: Zenés portré Voith Ágiról. 22.05: Júliusban hallották először. . . 22.33; Derűre is derű. 23.00: Népi zene. 23.30: Doráti Antal Sibelius-műve- ket vezényel a londoni szimfonikus zenekar élén. JUGOSZLÁV TELEVÍZIÓ 15.45; Az Olimpiai Játékok záró­ünnepélye. 18.15: Olvasmány. 18.45: Fiatalok fiataloknak. 20.00: Tv­dráma. 21.20: Kiválasztott pillanat. 21.25: A kultúra ma. 22.10; Doku­mentumfilm. Kedd KOSSUTH RÁDIÓ 8.25: Barokk muzsika. 9.04: Mi méri az embereket? — II. rész. (ism.) 9.24: Gyermekeknek. 10.05: Csajkovszkij: Jolantha. Egyfelvonásos opera. 11.46: Löndlerek. 12.35; Me­lódiakoktél. Közben: 13.10: Törvény- könyv. 14.12: Ezeregy délután. 14.49: Éneklő Ifjúság. 15.10: Nóták. 15.44: Magyarán szólva . . . (ism.) 16.00: A világgazdaság hírei. 16.05: Har­son a kürtszó! 16.35; Bartók: IV. vonósnégyes. 17.05: Munkánk szol­gálat. 17.30; Robert Merrill és Christa Ludwig énekel. 18.00: A Szabó család. 18.30: Esti Maga­zin. 19.15: Lemezmúzeum. 19.59: Fiatalok stúdiója. 20.27: Színes né­pimuzsika. 21.05: Húszas stúdió. 22.15: Sporthírek. 22.20: Henryk Szeryng hegedűestje az 1975. évi asconai zenei heteken. Közben: 23.11: Meditáció. 0.10: Táncdalok. PETŐFI RÁDIÓ 8.05: Rátonyi Róbert énekel. 8.20: Tíz perc külpolitika. (ism.) 8.33: Verbunkosok, népdalok. 9.33: Derű­re is derű. (ism.) 10.00: Zenés mű­sor üdülőknek. 12.00: Dzsesszfelvé- teleinkből. 12.33: Arcképek a len­gyel irodalomból. 12.50: Rahmani- nov műveiből. 13.25: Állatbarátok ötperce. 13.33: A Qualapayuan együttes műsorából. 14.C0: Kettőtől —hatig . . . Operaslágerek. 14.35: Tánczenei koktél. 15.20: Könyvről — könyvért. 15.36; örökzöld dallamok. 16.33: Részletek zenés játékokból. 17.03: Mai magyar fúvószene. 17.30: Űj sanzonfeívételeinkből. 18.00: Könnyűzenei olimpia. — Döntő. I. rész. 18.33: Dallal, tánccal a világ körül. 19.14: Egy magyar orvos — két afrikai egyetemen. 19.30: Csak fiataloknak. 20.33: Mindenki könyv­tára. 21.03: Dzsesszfelvélelekből. 21.22; A Rádió Dalszínháza. 23.36: Nóták. MAGYAR TELEVÍZIÓ 17.33: Hírek. 17.45; A sebészek évszázada. NSZK lévéfilm-sorozat. — XIII/5. rész: Gyermeket vár a király­nő. 18.10: Kenyerünk. Riportfilm. 18.35: Játék a betűkkel. 19.00: Rek­lámműsor. 19.10: Esti mese. (Szí­nes!) 19.20: Tévétorna. 19.30: Tv- híradó. 20.00: Mérnök úr vagyok. Tévéjáték. 20.55: Reklámműsor. 21.00; Montreal 76. (Színes!) Záróünnep­rég. Közben; Kb.: 22.00: Tv-híradó. — 3. 2. MŰSOR 20.00: Zenés nyári esték. Pergo- lesi: Úrhatnám szolgáló. (Színes!) Vígopera, (ism.) 20.35: Képviselők. Szovjet rövidfilm. 21.00: Tv-híradó. — 2. 21.20: Az utolsó percben. Ma­gyarul beszélő olasz tévéfilmsorozat. Dráma a nyílt tengeren. 21.50: Anyu férjhez megy. Magyarul beszélő finn film. JUGOSZLÁV TELEVÍZIÓ 17.10: Magyar nyelvű tv-napló. 17.45: Az Olimpiai Játékok a múl­ton át — dokumentumfilm. 18.15: Foglalkozások ábécéje. 18.45: Bemu­tatjuk önöknek. 20.00: Nyitott kép­ernyő. 20.50: Farkasok árnyékában — filmsorozat. 22.00: Komolyzene. Szerda KOSSUTH RÁDIÓ 8.25: Csillebérci fák alatt. Rész­letek Kemény Egon—Erdődi János szvitjéből. 8.40: Válaszolunk hallga­tóinknak. 8.55: Versek. 9.00: Ope­rarészletek. 10.05: Mikrobi és a Fel­hőlény. Fantasztikus rádiójáték. — IV. rész. 10.45: Mozart-kórusok. 11.00: A fáraó. Rádiójáték. — XVII. rész. 11.20: Zenekari muzsika. 12.35: Tánczenei koktél. 13.20; Könyvszem­le. 13.30: Népi zene. 14.C0: Ezer­egy délután. 14.30; Pete Seeger énekel. 14.41: Operettrészletek. 15.10: Ismerkedés hazai tájakkal. 15.50: Gerster: Vidám zene öt fúvóshang­szerre. 16.00: A világgazdaság hí­rei. 16.05: Az élő népdal. 16.20: Világhírű előadóművészek lemezei­ből. 17.05: Fogyasztók fóruma. 17.30: Bemutatjuk új felvételeinket. 17.59: Nemzetiségeink zenéjéből. 18.15: Miért igen, miért nem? 19.15: Gondolat. 20.C0: Népdalest. 20.59: Kis magyar néprajz. 21.09: A francia tenor alkonya, (ism.) 22.15: Sport­hírek. 22.20: Tíz perc külpolitika. 22.30: Szimfonikus zene. Közben: 23.00: A színházlörténész mondja. 0.10: Latzin Norbert táncdalaiból. PETŐFI RÁDIÓ 8.05: Fúvószene. 8.33; Bágya András szerzeményeiből. 9.33: Ver­bunkosok, katonadalok. 10.00: Zenés műsor üdülőknek. 11.33: A Szabó család . . . (ism.) 12.00: Lehár ope­rettdalok. 12.33: Germán vakáció. Rádiójáték, (ism.) 13.13: Dohnányi műveiből. 13.33: Távoli dallamok. 14.00: Kettőtől ötig .. . Kovács Pé­ter énekel. 14.08: Haydn: D-dúr zongoraverseny. 14.35: Orvosi taná­csok. (ism.) 14.40; Slágermúzeum. 15.36; Baritonáriák. 15.55; Daróci Bárdos Tamás: Hegyközi lakodal­mas. 16.08: Wieniawski-hegedűmű- vek — világhírű előadóművészek tolmácsolásában. 16.20: Láváiéit lo­vagok . . . Részletek Darvas Ferenc zenés játékából. 16.33: Sanzonok. 17.00: Az Ifjúsági Rádió órája. 18.00: Könnyűzenei Olimpia. — Döntő. — II. rész. 18.33: Nótacsokor. 19.22: A Rádió Dalszínháza. 20.20; Egy kis figyelmet kérek. 20.33; Két apá­tól?! . . Rádiójáték. 21.14: Magán- gyűjtemény. 22.33: Dzsesszklub. MAGYAR TELEVÍZIÓ 9.58: Tévétorna. (Színes! Ism.) 10.05: Delta. Tudományos híradó, (ism.) 10.30: Columbo. (Színes!) Magyarul beszélő amerikai bűnügyi filmsorozat. Holt tárgyak. (ism.) 11.45: Játék a betűkkel. (ism.) 16.38: Hírek. AZ NDK TELEVÍZIÓ ESTJE. 16.45: Bevezető. 16.50: A ber­lini Természettudományi Múzeum. — Rövidfilm. (Színes!) 17.15: Vágy és valóság. Dokumentumfilm. 17.40: Kurt Masur. Dokumentumfilm. 18.05: Az idegen vese. (Színes!) Doku­mentumfilm. 18.40: Koreográfiái etű­dök. (Színes!) Az NDK Televízió filmje. 19.05: Esti mese. 19.15: A Közönségszolgálat tájékoztatója. 19.20: Tévétorna. (Színes!) 19.30: Tv-híradó. 20.00: Keressük Gattot. (Színes!) Magyarul beszélő NDK tévéfilm. — I. rész. 21.40: Pardon, egy percre. (Színes!) Az Intervízió átvétele az NDK Televízió szórakoz­tató műsorából. Kb.: 22.05: Tv­híradó. — 3. 2. MŰSOR 20.00: Sammy Davis Jr. Angol ze­nés film. 20.50: Tv-híradó. — 2. 21.10: Vendégünk volt: Dimiter Pet­kov. (ism.) 21.40; Lengyel József: Igéző. (Színes!) Tévéjáték, (ism.) JUGOSZLÁV TELEVÍZIÓ 17.10: Magyar nyelvű tv-napló. 17.45; Távcső — gyermekhíradó. 18.15: Tudomány. 18.45: Szórakoz­tató zene. 20.00: Sri Lanka arc­képe. 20.45: Készületlenül. (ism.) 21.35; A romantikus és a klasszikus művészet. Csütörtök KOSSUTH RÁDIÓ 8.25: A Gyermekrádió műsora. 8.55: Zenekari muzsika. 10.05; Ének­lő világ, (ism.) 10.30: Magyar mon­dák. 10.50: Operarészletek. 11.25: Olvasnivaló. 11.40: A fáraó. Rádió­játék. — XVIII. rész. 12.35: Melódia­koktél. Közben: 13.15: Házunk tája. 13.30: A Melódiákoktól folytatása. 14.00; Irodalmi évfordulónaptár. 14.30: Népi zene. 15.10; Csákányi László énekel. 15.25: Ezeregy dél­után. (ism.) 16.00: A világgazda­ság hírei. 16.05; Hidas Frigyes mű­veiből. 16.44: Dzsesszfelvételekből. 17.05; Van új a Nap alatt. 17.25: Bemutatjuk új operafelvételeinket. 17.46: Az MR népi zenekara ját­szik. 18.15: Kritikusok fóruma. 19.15: Közvetítés a Komarnói Területi Ma­gyar Színházból. Szabó Béla drá­mája. „Menyasszony.” 20.38; Wi­nifred Atwell zongorázik. 20.50: Nagy siker volt! A Bartók vonós­négyes Brahms-hangversenye az MTA kongresszusi termében. 22.15: Sporthírek. 22.20: örökzöld dalla­mok. (ism.) 23.14: Magyar zenemű­vek. 0.10: Operettkettősök. PETŐFI RÁDIÓ 8.05: Falusi mulatságok minden évszakban. XVII. századi olasz szer­zők művei. Gál Zsuzsa fordításában. 8.20: Tíz perc külpolitika. (ism.) 8.33: Slágermúzeum, (ism.) 9.33: A régi magyar Irodalom hetei. 10.00: Zenés műsor üdülőknek. 11.55: If­júsági könyvespolc. 12.00: Népda­lok. 12.33: Nyíregyházi stúdiónk je­lentkezik. 12.55: Zenekari muzsika. 13.25: Édes anyanyelvűnk. (ism.) 13.33: Indulók. 14.00: Szórakoztató antikvárium. 17.00: Az Ifjúsági Rá­dió órája. 18.C0: Könnyűzenei Olim­pia. — Döntő. — III. rész. 18.38: Hétvégi panoráma. 20.00; Harminc perc rock. 20.33: Kíváncsiak Klub­ja. (ism.) 21.25: Magnósok, figye­lem! (ism.) 22.10; Egy szerelem három éjszakája. Részletek Ránki György—Hubay Miklós—Vas István zenés játékából. 22.33: Zenekari muzsika. 23.14: Népi zene. MAGYAR TELEVÍZIÓ 17.33: Hírek. 17.40: A bank. Ame­rikai film. 18.00: Vallomás. A Víz­ügyi Hivatal filmje. (Színes!) 18.25: A nyelv világa. A nyelv és művelt­ség. 19.05: Reklámműsor. 19.15: Es­ti mese. 19.20: Tévétorna. (Színes!) 19.30: Tv-híradó. 20.00: Háború és béke. Tolsztoj regényének magya­rul beszélő tévéfilmváltozata. — XX/17. rész: Életről és halálról. — XX/18. rész; A visszavonulás. 21.30: Teleszubjektív. 22.30: Tv-híradó. 2. MŰSOR 20.00: Századunk. Dokumentum­műsor-sorozat. — XII. rész: Mi tör­tént Bankgasseban? A tárgyalás el­ső napja, (ism.) 20.55: Tv-híradó. — 2. 21.15: * Anyag és technika. Szovjet rövidfilm. 21.30: Kelepce. Magyarul beszélő lengyel film. JUGOSZLÁV TELEVÍZIÓ 17.10; Magyar nyelvű tv-napló. 17.45: Betűre, betűre. 18.15: Marx nyomában. 18.45: Népszerű muzsika. 20.50: Merénylet. — Francia játék­film. Péntek KOSSUTH RÁDIÓ 8.25: Beethoven: I. szimfónia. 8.50: Változó világtérkép. 9.00: Dé­nes Vera gordonkázik. 9.34: Vidéki óvodások énekelnek. 10.05: Mikrobi és a Felhőlény. Fantasztikus rádió­játék. V. (bef.) rész. 10.45: Bolí­viai dallamok. 11.00 : 80 éve szü­letett Lengyel József (ism.) 12.35: Tánczenei koktél. 13.20: Népdalcso­kor. 14.06: Kóruspódium. 14.24: Élet- utam. 15.10: A régi magyar iroda­lom hetei. 15.30: Bemutatjuk a csehszlovákiai Naszvad község nép­dalkörét. 15.40: A Melódia fúvós- zenekar játszik. 16.00: A világgaz­daság hírei. 16.05: Monteverdi a tanyán (ism.). 17.05: A cárevics. Részletek Lehár Ferenc—Kulinyi Er­nő operettjéből. 17.41: Láttuk, hal­lottuk — a színházban és a mozi­ban. 17.56: Mozart: C-dúr „Linzi” szimfónia. 18.28: Hallgatóink fi­gyelmébe. 19.15: A régi magyar irodalom hetei. 20.08: Oláh Kálmán népi zenekara játszik, Vörös Sári nótákat énekel. 20.38: Mítoszok és legendák a Bibliában. XV. rész. 21.03: Erkel: Sarolta. Háromfelvo- násos opera. 22.15: Sporthírek. 22.20: Tíz perc külpolitika. 0.10: Dzsesszfelvételekből. PETŐFI RÁDIÓ 8.05: Julia Axen és Andreas Holm énekel. 9.03: A Válaszolunk hallga­tóinknak külnkiadása. 9.33: Madrid hercege. Részletek Lopez operettjé­ből. 10.00: Zenés műsor üdülőknek. 11.50: A fiatalítás ártalmai. 12.00: Az élő népdal. 12.10: Hangszerszó­lók — könnyűzene. 12.33: Régi hí­res énekesek műsorából. 13.00: Nők­ről — nőknek. 13.33: A Gyermek­rádió új zenei felvételeiből. 14.00: Kettőtől ötig . . . Klasszikus ope­rettekből. 14.35: Szovjet dalok, ma­gyar előadásban. 14.45: A beat kedvelőinek. 15.33: Műsorismertetés. 15.36: Könyvről — könyvért. 15.46: Rivaldafényben. 17.00: Az Ifjúsági Rádió órája. 18.00: Könnyűzenei Olimpia — Döntő. IV. rész. 18.33: Barangolás régi hanglemezek kö­zött. 18.52: A kinevezés. Részletek zenés játékból. 19.22: A Kaláka­együttes sanzonestje. 20.07: Zene­kari muzsika. 20.33: Népszerű mu­zsika — világhírű előadók. 21.33: Krimikedvelőknek. 22.07: Betyárda­lok. 22.33: Kellemes pihenést! MAGYAR TELEVÍZIÓ 17.23: Hírek. 17.30. A Quilapayun együttes. NSZK zenés film. 18.00: öt perc meteorológia. 18.05: Em­ber a pultnál. Dokumentumfilm. 18.35: Reklámműsor. 18.40: Műso­rainkat ajánljuk! 19.05: Reklámmű­sor. 19.10: Esti mese. 19.20: Tévé­torna (sz.) 19.30: Tv-híradó. 20.00: Keressük Gattot. Magyarul beszélő NDK tévéfilm. — II. rész. 21.20: Zenekari est a Tv IV-es stúdiójában. Sztravinszkij: Tűzmadár — szvit. 21.45: Tv-híradó — 3. 21.55: Kosz­tolányi Dezső. Dokumentumfilm. 2. MŰSOR 20.00: Nyári Színházi Esték. Tau- no Yliruusi: Börtönkarrier. Bohózat két részben. A Miskolci Nemzeti Színház előadása, felvételről. (14 éven felülieknek!) Közben: 21.10: Tv-híradó — 2. JUGOSZLÁV TELEVÍZIÓ 17.10: Magyar nyelvű tv-napló. 17.45: Legyező. 18.15: Brigád Tv- stúdió. 18.45: Ezeregy dal. 19.15: Zöld jelzés. 20.00: Szórakoztató ze­nei adás. 21.05: Rayan — filmso­rozat. 22.15: Dokumentumadás. Szombat KOSSUTH RÁDIÓ 8.25: Madrigálok. 8.34: Lányok, asszonyok. 8.59: Ez is, az is... 10.05: Boross Lajos népi zenekara játszik. 10.30: A Hamburgi Rádió szimfonikus zenekarának hangver­senye. 12.20: Zenei anyanyelvűnk. 12.30: Magyarán szólva . . . 12.45: Melódiakoktél. Közben: 13.30: Pil­lanatnyi pénzzavar. 14.05: Énekszó­val, muzsikával. 14.25: Szerkesztő­ségi beszélgetés a Falurádióban. 14.55: Új Zenei Újság. 15.30: Az Abba-együttes felvételeiből 16.00: 168 óra . . . 17.30: Molnár Júlia és Győri Szabó József nótákat énekel. 18.00: Zinka Milanov énekel. 18.45: Újra a kezdet. Jelenetek és emlékek a félmúltból. Lengyel József kisre­génye rádióra alkalmazva (ism.). 19.48: A zene nem ismer határo­kat. . . 20.43: Walter Gieseking és Msztyiszlav Rosztropovics lemezei­ből. 22.15: Sporthírek. 22.19: Bokor Péter dokumentumjátékaiból. 23.15: A beat kedvelőinek . . . 0.10: Me­lódiákoktól. PETŐFI RÁDIÓ 8.05: Dalok. 8.20: Tíz perc külpo­litika (ism.). 8.33: Daloló, muzsi­káló tájak — Nógrád. 9.13: Vála­szolunk hallgatóinknak. 9.33: 300 másodperc. 9.38: Három narancs szerelme. Részletek Prokofjev ope­rájából. 10.20: Ez a mi Rádiónk! A nem-budapesti stúdiók vidám mű­sora. III. rész. (ism.) 11.33: Gas- parone. Részletek Millöcker ope­rettjéből. 12.33: Dalok, dalátiratok. 13.15: Társadalmi tevékenység az iskolákért. 13.33: Táncok fúvószene­karra. 14.00: Fiataloknak! 14.45: A régi magyar irodalom hetei. 14.55: Daljátékokból. 15.25: Orvosok a mikrofon előtt... (ism.) 15.33: Napraforgó. A Gyermekrádió mű­sora. 16.20: Éneklő Ifjúság. 16.33: ötórai tea. 17.32: Mozart: C-dúr „Linzi” szimfónia. 18.00: Könnyű­zenei Olimpia — Döntő — V. rész. 18.43: Vásárlók és felvásárlók. 20.33: öt perc sport. 20.38: A nép­dalelőadás mesterei (ism.). 21.01: Jót nevettem. 22.18: Hanglemez— MK. 22.21: Kazacsay Tibor: Három magyar tánc. 22.33: Slágermúzeum (ism.) 23.15: Schubert: G-dúr vo­nósnégyes. MAGYAR TELEVÍZIÓ 9.28: Tévétorna (ism.). 9.35: Há­ború és béke. Tolsztoj regényének magyarul beszélő tévéfilmváltozata. XX/17. rész: Életről és halálról. XX/18. rész: A visszavonulás (ism.). 11.10: A sebészek évszázada. NSZK tévé-filmsorozat. XIII/5. rész: Gyer­meket vár a királynő (ism.). 15.23: Szplit. Jugoszláv rövidfilm (sz.) 15.50: Fesztivál-körkép, összeállítás az 1975. évi dalfesztiválok dalaiból. 16.30: Hírek. 16.35: Arsene Lupin. Magyarul beszélő francia film. Gesvres titka, (sz.) 17.30: Úszás­oktatás. Mellúszás. VI. rész. Láb­tempó légzéssel. 17.40: Reklámmű­sor. 17.45: Mit ér az ember, ha művelt? Vitaműsor. 18.25: Reklám- műsor. 18.30: „Száll az ének száj- rul-szájra.” IV/3. rész. 18.55: Egy­millió fontos hangjegy. A Televízió könnyűzenei sorozata, (sz.). 19.10: Cicavízió (sz.). 19.20: Tévétorna (sz.) 19.30: Tv-híradó. 20.00: Szom­bat este ... A szombat este szüle­tésének titkai (sz.) 20.05: Megtör­tént bűnügyek. A müncheni férfi. Tévéfilm. 21.05: Olimpiai zenejáté­kok. Sportszerű vetélkedő az opera, operett és tánczene válogatott csa­patai között — II. rész. 22.10: Ho­zott anyagból . . . 22.40: Tv-híradó — 2. 22.50: Papák haptákban. Ma­gyarul beszélő angol tévéfilm-soro- zat. 2. rész: A díszszemle. JUGOSZLÁV TELEVÍZIÓ 18.15: Előadás a sibeniki gyer­mekfesztiválról (felvételről). 20.00: Szórakoztató zenei adás. 21.15: Megvetés — francia film. Vasárnap KOSSUTH RÁDIÓ 6.10: Kellemes vasárnapot! 7.23: Faluról mindenkinek. 8.10: öt kon­tinens hét napja. 8.25: Hallgatóink figyelmébe. 8.26: Az MRT gyermek- kórusa magyar szerzők kórusművei­ből énekel. 8.38: Tüzön-vizen. Rész­letek Cowl operettjéből. 8.55: Kul­turális Magazin. 10.03: „Nem játék a világ!” Látni, teremteni kell! 11.17: Zenés reklámturmix. 11.27: Nagy mesterek — világhírű előadó- művészek. 12.10: Édes anyanyelvűnk. 13.01: Tiszta szívvel. 13.11: Jó ebéd­hez szól a nóta. 13.50: Kozmosz. 14.10: Arturo Toscanini operafelvé­teleiből. 15.08: Útközben. 15.13: Művészlemezek. 16.13: Pillantás a szocialista világba. 16.38: Bemutat­juk új felvételeinket. 16.58: Hallga­tóink figyelmébe! 17.10: A régi ma­gyar irodalom hetei. 18.15: Roman­tikus kórusmuzsika. 18.45: Talabér Erzsébet és Kovács Lajos nótákat énekel. 19.15: Mi a titka? 20.20: Ella Fitzgerald és Yves Montand énekel. 20.49: Vallomások. 22.10: Sporthírek — Totó. 22.20: Németh Marika énekel. 22.40: Jordan Ra- dicskov szatírái. 23.10: Tánczene Varsóból, Prágából, Moszkvából és Berlinből. 0.10: Éji zene. PETŐFI RÁDIÓ 7.00: A református egyház fél­órája. 7.30: Mbgyar orgonaművé­szek felvételeiből. 8.05: Mit hallunk? 8.33: A „Nyitnikék” postája. 9.00: Szívesen hallgattuk (ism.) 10.33: Szivárvány. 12.33: Az Ipari Szövet­kezetek Erkel Ferenc Művészegyüt­tesének népi zenekara játszik. 12.54: Tapsikáné fülönfüggője. Mesejá­ték (ism.) 14.00: Táskarádió. 15.00: Jelenidőben. 15.33: Eurovíziós Dal- fesztivál — 1976. 16.24: Artur Ru­binstein zongorázik. 16.45: Mikrofon előtt az irodalmi szerkesztő. 17.00: ötórai tea. 18.00: Könnyűzenei olimpia. — Döntő. — VI. rész. 18.30: Korrigálta: Kassák Lajos. 19.09: Irodalmi miniatűrök. 19.38: Kritikusok fóruma. (ism.) 19.48: A vasárnap sportja. — Totó. 20.00: Az Állami Népi Együttes felvételei­ből. 20.37: Láttuk, hallottuk — a kiállítótermekben. 20.57: A protest song nagy előadói (ism.) 21.54: Cilea: Az arlesi lány. Háromfelvo- násos opera. 23.42: A Magyar Nép­hadsereg Központi Zenei Szakközép- iskolájának rézfúvós-együttese ját­szik. A montreali nyári olimpiai játékok befejeztével a Pécsi Stúdió műsor­adása is visszazökken a régi, meg­szokott kerékvágásba. így hétfőn a szokott időben, 17 órakor jelentkezik az OTTÖL HATIG című esti hangos újság augusztusi száma, Kovács Imre szerkesztésében. Hírek után folytató­dik az „Arcok a 25 éves városból" című sorozat, ezúttal Batki István komlói tanácstagot kérték mikrofon elé, majd a 30 éves forintról hang­zik el születésnapi beszélgetés Kis- vári Andrással, a Magyar Nemzeti Bank Baranya megyei igazgatójával. A riporter újra ellátogat a pécsi Ágoston téri iskolához és a tataro- zási munkákról érdeklődik. Eszperan­tó sarok után Kovács Imre a buda­pesti olimpiai stúdióban szerzett él­ményeit, emlékeit idézi. Kedden Laky Rudolf riportműsorc- ban azokat szólaltatja meg, akik KÜLFÖLDÖN NYARALTAK. Majd pé­csi operaénekesek — Gyulai Edit, Kőváry Anikó, Berczeli Tibor és Né­meth József — énekelnek, a Pécsi Nemzeti Színház ének- és zenekarát Breitner Tamás vezényli. László Lajos szerkesztésében nyújt tájékoztatást, információkat a HÉT KÖZBEN című aktuális magazin. Csü­törtökön a zeneműbolt nyári újdon­ságait mutatják be, majd a TENNI­VALÓK A KISKERTBEN sorozat újabb adásában a szamóca telepítéséről lesz szó. Beethoven F-dúr románcát Ligeti András játssza hegedűn, a Pécsi KISZOV szimfonikus zenekarát Ligeti Andor vezényli. Dr. Judi István előadásának címe: A MUNKAHELYI KÖRÜLMÉNYEKRŐL. A Dél-dunántúli híradó után a Mecseki Szénbányák központi fúvószenekara játszik. Pén­teken megismétlik Gombár János és Hidvégi József BARCSI MOZAIK cí­mű riportösszeállítását. Szombaton Hoffmann Antal HANG-ÁR című beat-műsorát sugározza a pécsi adó, utána szombat esti vendégként Du- kits Károlv tűzoltó alezredessel be­szélget időszerű kérdésekről Szabó Mária. Vasárnap a hírek után a Pécsi Ne­velők Háza Kamarakórusának 1976. július 10-i, feldkirchi koncertjéből hangzanak el részletek. Vezényel Do­bos László és Tillai Aurél. Szluka Emil olvassa fel szokásos heti ieav- zetét, majd VASÁRNAPI KÍVÁNSÁ­GOK címmé! népszerű melódiák csen­dülnek fel. A hétfői SZERB-HORVAT nyelvű műsorban folytatódik dr. Mokuter Iván sorozata: „Beszélgetések az anya- nyelvről", majd dalmát népdalok csendülnek fel. Kedden az ifjúság számára sugároznak zenés összeállí­tást. Szerdán a lemeztár úidonságait mutatják be, maid „Történelmi em­lékpark Mohácsán" címmel hanazik el riport. Csütörtökön a Narodne Novine új számát ismertetik és dr. Harasztia Zoltán ad orvosi tanácso­kat ..Nvári maaazin" a cím® a pén­teki zenés összeállításnak, mía a hét véaén a szokásos „Három megvén át" című aktuális összeállítás foglal­ja össze a hét eseményeit. A NÉMET műsorban hétfőn Bonv- hádra látogatnak e1. Kedden a má­sodvetésekről hangzik el riport. Szer­dán ifjúsági műsor, Hoffmann Antal összeállítása. Csütörtökön a burgo- n vatermesztő termelőszövetke letekben folyó munkát ismertetik, miq pénte­ken „30 perc nvaralóknak" címmel híreket, rövid útikalauzokat, riportot és zenét közvetítenek. A hét végi műsorok „A hét krónikájának" össze­foglalásával, kívánsághanqversennvel és vidám nyelvjárási történettel tájé­koztatják és szórakoztatják a német adás hallgatóit. MAGYAR TELEVÍZIÓ 9.58: Tévétorna (ism., sz.) 10.05: Úszásoktatás. Mellúszás. VI. rész: Lábtempó légzéssel (ism.) 10.15: Hírek. 10.20: Szabad a pálya. NSZK filmsorozat gyerekeknek. VI. rész: Látogatás az utolsó maya-indiánok­nál. 10.45: Egyszer volt, hol nem volt . . . Mesesorozat. Veronika és a bűvös zsák. Magyarul beszélő ro­mán mesefilm (sz.) 14.43: Az em­ber nyomában. Amerikai dokumen­tumfilm (sz.) 15.30: Fekete felhők. Magyarul beszélő lengyel filmsoro­zat. X/6. rész (sz.) 16.25: Nemzet­közi galoppverseny. Közvetítés a Dobi István útról. 17.05: Alvar Aalta. Olasz—finn film (sz.) 17.55: Delta. Tudományos híradó. 18.20: Nótaszó. Szentirmay Elemér dalaiból. 18.40: Van egy város a Volga partján. A Horizont szerkesztőség műsora (sz.) 19.00: Reklámműsor. 19.05: A Kö­zönségszolgálat tájékoztatója. 19.10: Esti mese (sz.) 19.20: Tévétorna (sz.) 19.30: A HÉT. 20.25: Hírek. 20.30: A nagy főnök. Magyarul be­szélő francia—olasz film. 22.05: Sporthírek. 22.15: Operabarátok. Magazin. 23.40: Hírek. Kertvárosiak figyelmébe! UTAZZON KÉNYELMESEN, BELVÁROSI ARUVALASZTÉKOT KÍNÁL A KERTVÁROSI IPARCIKK KISARUHÁ Z * T e I e f o n : 1 3 - 9 4 8 T echnológust (IDŐ- ÉS BÉRMEGALLAPITÓT) felvesz MEGYESZER, PÉCS, LYCEUM UTCA 4. SZÁM.

Next

/
Oldalképek
Tartalom