Dunántúli Napló, 1976. április (33. évfolyam, 91-119. szám)

1976-04-06 / 96. szám

ünyakönyu PÉCS SZÜLETTEK Lénárt Anett, Till László, Tamás Ildikó, Matusik Gábor, Huri Albert, Kis Bálint, Bosnyák Attila, Balatoni Brigitta, Koltai Eszter, Varga Vik­tória, Czina Szilvia, Farkas Gábor, Nagy Kornélia, Kemendy Timea, Höger Dávid, Fejes Norbert, Király Károly, Epresi Szilárd, Bokrétás Éva, Kubai Ágnes, Babarci Bulcsu, Ezer Ágost, Csongrádi Roland, Kárpáti Zsolt, Cservenka Dániel, Otterbein László, Brennicz István, Horváth Viktor, Bálint Melinda, Tóth Petra, Gelencsér Eszter, Vörös Bertalan, Turza Krisztina, Kornfeld Katalin, Szabó Zsuzsanna, Tóth Edina, Ne­mes Bálint, Békés András, Vasvári Pál, tüzes Gábor, Simon Gábor, Laczi Albert. MEGHALTAK Hegedűs György, Nyögéri Ferenc- né Ofner Emilia, Bach József, Gon­dos Piroska, Szabó Béla, Szabó András, Galambos Ilona, Fridrich Gyuláné Puljer Ilona, Ropó János, Kiss Istvánná Heaedüs Anna, Her­man Imréné Kertész Gizella, Muth Ferencné Oberritter Jusztina, Pro- hászka Tamásné Kúszik Anna, Kri- zsán Istvánná Reizer Marqit, Len­gyel Sándorné Szönyi Mária, Ki­rály Istvánná Vas Mária, Rumbus József, Molnár Lajosné Babies Ka­talin, Gráser Jánosné Hetinek Er­zsébet, Szabolcsi Sándor, Wirth Antal, Mészáros István, Polgár Já­nos, Hegedűs Józsefné Géczi Ju­lianna, Nagy Jánosné Körmöczi Ka­talin, Orsós István, Bánáti Sándor­né Joszka Teréz. MOHÁCS SZÜLETTEK Rumán Erika, Réder Tibor, Kiss Melinda, Eckert Zoltán, Endresz Katalin, Andrics Aliz, Kőszegi Szil­via, Horváth Krisztián, Csizmadia László, Nagy Cecilia, Kemény Ba­lázs, Bach Attila, Gyimesi Gábor. HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK Bállá Ferenc és Molnár Teréz, Hári Sándor és Solti Julianna. MEGHALTAK Komli József, Ackermann Istvánná Simity Mária, Horváth Jánosné Wer­ner Érzsébet, Jancsics Istvánná Páv- kovics Mária, Kirth Józsefné Bogár Piroska, Édes Ferenc, Becker János, Kábái Mihály, Diósi Györgyné Gulás Agnes. 58. SZ. MEZŐGAZDASÁGI SZAKÜZLET Pécs, Rákóczi út 38. Telefon: 12-410. „GRANIFLEX” VÁGÓKORONGOK, „GRANIFLEX” TISZTITÓKORONGOK, CSISZOLÓKORONGOK — IDOMOK TELJES VÁLASZTÉKÁT KÍNÁLJA Dolgosokat felvesznek A FÜSZÉRT felvé­telre keres: árukísé­rőket, férfi dolgozó­kat raktári munká­ra. E vizsgával ren­delkező pécsi lako­sú gépkocsivezető­ket 5—7 éves gya­korlattal, új IFA W 50-es gépkocsi­ra. Jelentkezés: Pécs, Megyeri út 59. Raktárbázis, FÜSZÉRT munkaügy. (799) FELVESZÜNK közép- vagy felső­fokú végzettséggel baromfitelep-ve­zetőt, 3—5 éves nagyüzemi gyakor­lattal. Fizetés az MT 19/1975. sz. rendelet szerint. Jelentkezés a tsz el­nökénél. 7386 Gödre, Baranya me­gye. (518269) TAKARÍTÓNŐT — reggeles mű­szakba — felvételre keres DDGÁZ Termelési Üzemegység Pécs, Felsza­badulás u. 107. Gondnok. (518290) A PÉCSI Hőszolgáltató Vállalat fel­vételre keres: takarítónőt, továbbá fűtésszerelő, ács-állványozó, bádo­gos, lakatos, csőszerelő, hőszigetelő, villanyszerelő, minősített csöhegesz-' tő szakmunkásokat, betanított mun­kásokat, segédmunkásokat, női mun­kaerőt pécsi munkahelyre. Jelentke­zés: Pécs, Tüzér u. 18—20. szám alatt a munkaügyi osztályon. (5182961 A NÁDOR Szálloda felvesz konyhamészá­rost, festő, villany- szerelő és vízvezeték­szerelő szakmunká­sokat, valamint férfi és női segédmunkásokat. Jelentke­zés: a munkaügyön. (786) MÉRETES szabóságainkba férfi és női szabókat felveszünk. Jelentkezés: Pécsi Szolgáltatóipari Vállalat, Endresz Györqy u. 2. (792) SZAKÁCSNŐT, valamint áruellen­őrt, portást felvesz a Pannónia Sör­gyár. (832) A II. SZÁMÚ Belklinika ápolónőt és beteghordozót keres felvételre. Jelentkezés: a klinika főnővérénél. (8469) FELVESZÜNK: személygépkocsive­zetőt GAZ 69 tip. kocsira, lakatoso­kat hegesztővizsgával, raktári se­gédmunkást. Jelentkezés: Mecseki Erdő és Fafeldolgozó Gazdaság Mű­szaki Erdészete, Pécs, Megyeri út (518299) FÉRFI segédmunkásokat felveszünk. BIVIMPEX 7. sz. Nyersbőrkirendelt­ség, Bolgár Néphadsereg u. 58. 458116 A VILLAMOSIPARI és Gépjavító Szövetkezet autós üzemébe felvé­telre keres autófényező, autókárpi­tos szakmunkásokat, (jelentkezés Diósi u. 49. sz. alatt) és takarító­nőket a központi üzemházba (Pécs, Megyeri út 25.). (518298) BETANÍTOTT munkára férfi és női dolgozókat felvesz a Pécsi Sütő­ipari Szövetkezet. Pécs, Madách Imre u. 10. szám. (518297) A VOLÁN 21. sz. Vállalat felvé­telre keres Poclain 150 K. E—302, E—652, UB—80, D—141, RY kotró­gépeire, Caterpillár 966 HR, Volvo 841 homlokrakodóira, Caterpillár D8H és S—100 dózereire, SGW 16. tip. gumihengerére gépkezelő­ket. Az ország egész területére. Bérezés a kollektív szerződés sze­rint. Jelentkezni lehet: Budapest V. Haris-köz 6. sz. alatt a forgalmi főosztályon. (2256) A MECSEKI campingbe takarító­nőket felveszünk. Jelentkezés: Pécs TOURIST, Sallai utca 35. sz. (838) A BARANYA megyei Temetkezési Vállalat sírásót, halottszállító gép­kocsivezetőt, raktárba női díszítő- munkást, kertészeti munkához szak­munkást vagy nyugdíjast, a komlói fiókhoz sírásót, halottszállító mun­kást és nyugdíjas zenegépkezelőt felvételre alkalmaz. Jelentkezés a vállalat központjának munkaügyén, ill. a komlói fióknál (Komló, Vö­rösmarty u. 1.) (800) FŐFOGLALKOZÁSÚ gazdasági ve­zetőt keres felvételre sportegyesü­let. Jelentkezés: Tanárképző Főis­kola, sportirodán, 13—14.30 óráig. (8545) AZ AFIT XIV. sz. Autójavító Vállalat 01. sz. üzemegysége felvesz esztergályost, karosszéria- és álta­lános lakatost, gép­kocsi rakodót ZIL gépkocsira. Je­lentkezés: Pécs, Bolgár Néphadse­reg útja 33. északi kapu. (825) SZEDERKÉNYI üzemünkbe bőrdísz­műves ipari tanulónak felveszünk 8 általánost végzett fiúkat, lányokat. Jelentkezni lehet: Pécsi Kesztyű- és Bőrdíszműipari Szövetkezet, Pécs, Ágota köz 1. (8402) KEZDŐ jogosítvánnyal segédgépko­csivezetőket és szerelőket felveszünk. Szövetkezeti Szállítási Vállalat Pécs, Megyeri út 53. (839) Felveszünk D~vizsgával rendelkező gépjá rm ü vezetőt Jelentkezés: DÉLVIÉP Pécs, Engel János u. Tóth Zoltán száll, előadó LAKÁS-INGATLAN 11. kerületben, Posta­völgyi út 23. szám alatt, 327 négyszögöl fiatal gyümölcsös, valamint 1973-ban épült új, szo- ba-konyhás, mellékhe­lyiséges épület eladó. Érdeklődni: Pécs, Ady Endre utca 2. 6—14 óráig. Pécsett, nagyon ideális helyen 2 éves, 2x3 szo­bás, kétszintes, össz­komfortos, központi fű- téses, kertes családi ház aknás garázzsal, teher­mentesen eladó. Válla­lat részére is alkalmas. Megosztás is lehetsé­ges. Budapesti lakást, vagy balatonfüredi be­építhető kisebb telket beszámítok. , .Beköltöz­hető" jeligére a Sallai utcai hirdetőbe. Eladó családi ház, Pécshez 7 kilométerre. Buszjárat van. Érdeklőd­ni: egész nap. Nagy- kozár, Pécsi u. 34. sz. alatt. ___________ 1 00 négyszögöl üdülő­telek Balatonfenyves- alsón, 50 000 forintéi t eladó. ,.Vízparthoz kö­zel” jeliqére a Sallai utcai hirdetőbe. Mólomban, Felső utca 1. számú ház azonnal beköltözhetően eladó. Érdeklődni: Felső utca 56. sz. alatt. Nagypeterdi hegyen 430 n-öl szőlő pincével, va­lamint IC 601-es Trabant olcsón eladó. Bánfa 5 Szigeti részen lévő nagy­méretű 1 és fél szobás, szövetkezeti lakást cse­rélnénk kertvárosi két­szobásra. ,,Andrea” jel­igére o Sallai utcai hirdetőbe. Egy 5 szobás, 2 szintes nyaraló eladó. Vállalat­nak, tsz-nek is megfelel. Levélcím: Ferich László, Budapest, 1148 Kaffka u. 35. sz. Eladó Pécsett, Múlom dűlőben 300 n-öl terület, fele szőlő, fele gyümöl­csös, valamint hordók és egyéb anyagok. Kút, pince van. Kocsiúthoz, buszhoz 1 percre. ,,Első termés” jeligére a Sal­lai utcai hirdetőbe. 2 és fél szobás, közpon­ti fekvésű OTP öröklakás beköltözhetően eladó. — ,,Tégla” jeligére a Sal­lai utcai hirdetőbe. Kétszoba összkomfortos, belvárosi, nagyméretű, tanácsi főbérleti lakáso­mat 3 szoba összkomfor­tosra cserélném. ,,Kike­let” jeligére a Sallai utcai hirdetőbe. Kétszoba összkomfortos, központi fekvésű, szövet­kezeti lakásomat 2 és fél szobásra cserélném. ,,Dolgozószoba” jeligére a Sallai utcai hirdetőbe. Pécshez közel, gazdál­kodásra alkalmas csa­ládi ház melléképület­tel, gazdasági felszere­léssel, szőlővel eladó. Érdeklődni lehet a hely­színen. Téseny, Rákóczi utca 41. Szoba-konyhás lakás eqy dolgozó nőnek ki­adó. Pécs, Bajnok u. 12. sz. Máté Istvánná. Balatonbogláron vízpart­tól 40 m-re, üdültetésre is alkalmas ház eladó. Eladó továbbá 229 n-öl telek is. Ittzés Zsig- mond, 8630 Balatonbog- lár, Kazinczy utca 21. Vásárosdombón Rákóczi utca 27. számú ház el­adó. Fő út mellett van. Nyugotszenterzsébeten, buszmegállóhoz 100 m- re 300 n-öl szőlő, prés­ház teljes felszereléssel — megegyezéssel — el­adó. Érdeklődni: Su- mony, Petőfi u. 22., Ga- rai Vince. Szombat dél­után és vasárnap. 900 n-öl szőlő présház­zal — vidéken — eladó. Érdeklődni: Pécs, Engels u. 34. szám. Eladó nagyméretű, ker­tes családi ház beköltöz­hetően. Pécs, I. kerület, Pósa Lajos u. 37. Érdek­lődni: 10—16 óráig. Sásdon 2 és fél szobás, kertes, garázsos OTP lakás beköltözhetően el­adó. Érdeklődni: Sásd, Fáy A. u. 18., 5 óra után. Lakást keresek 100 000 Ft kp -f OTP átvállalás­sal. ,.Sürgős” jeligére a Sallai utcai hirdetőbe. Házaspár üres szoba­konyhát keres, esetleg garázzsal együtt. Far­kas, Vadász u. 79. Dunaszekcsőn, üdülőte­lepen 94 n-öl közműve­sített telek olcsón el­adó. Érdeklődni: 20-551 telefonon, 16 óra után. Eladó 3 szobás családi ház beköltözhetően, hoz­zátartozó melléképüle­tekkel, 804 n-öl terület­tel. Köves út, villany van. Valamint bútor is eladó. 7954 Magyarte­lek, Fő u. 11. Molnár Jenő. 3 szobás családi ház beköltözhetően eladó. — Lakáscserét beszámítok. Érdeklődni: 15 óra után, Magyarürögi út 47. Elcserélném Építők úti, kétszobás, földszinti, távfűtéses szövetkezeti lakásomat nagyobbra. ,,Nagyobb lakás” jel­igére a Sallai utcai hirdetőbe. Két család részére is alkalmas összkomfortos, kertes, nagy családi ház beköltözhetően eladó. Egy kétszobás cserelakás szükséges. Cím: Székely Bertalan u. 10. A pellérdi hegyderékon 300 és 400 n-öl szőlő- telepítésre alkalmas te­rület eladó. Pellérd, Dózsa utca 5. Pellérden 554 n-öl szőlő, épülettel, felszereléssel, kúttal — két részben is — eladó. Érdeklődni: Éva u. 3. Csiga. 357 n-öl kert, gyümöl­csös-szőlő eladó. Érdek­lődni: 10-225 telefonon. Orfün panorámás telek 80 Ft/n-öl, eladó. Tele­fon; 18-475. Pécsváradon családi ház szántóval, szőlővel, jól jövedelmező — eladó. Kovács. Pécsi országút 16/a. Pécs környékén állandó buszjárattal, gazdálko­dásra alkalmas nagy ház, egyholdas kerttel, valamint egyholdas sző­lő, lucernás, lakható présházzal eladó. Pécsi ingatlant beszámítok. Érdeklődni: Aranyosga- dány, Kossuth L. u. 96,, vagy Pécs 18-384 tele­fonon. Beköltözhető pécsi két­szintes lakóház a Hl- ke­rületi zöldövezetben két­szoba, konyha, mellék- helyiségek, présház, pince felszerelés, 300 n-öl szőlő + udvar, kert, gyümölcsös, nagyon szép helyen, jutányos áron készpénzért eladó. Sűrű buszjárat, gépko­csizható út fnellett. A megállótól négy percre. Érdeklődni: Széchenyi tér 2. I. 3. Zsolnay-kút- nál. Szőlő, hétvégi házzal el­adó a III. kerületben. Érdeklődni munkanapo­kon 8—16 óráig a 11-945-ös telefonon. Eladó házrész üzlethelyi­séggel, beköltözhetően, lakatosműhely szerszám­mal. Petőfi u. 35. f. 11. Nagypostavölgy 95. szá­mú kertes ház eladó, csere is lehetséges. — Molnár István. Kalinyin úton a KISZ-la- kóteleppel szemben két garázshely eladó. Ér­deklődni: 17-731 telefo­non, 5 óra után. Kertes családi ház azon­nali beköltözéssel el­adó. Szigetvár, Aradi u, 23. Törzsök Jánosné. Cserkúti csárda közelé­ben 500 n-öl szépen kar­bantartott szőlő, barac­kos, üvegezett, teraszos présház pincével beteg­ség miatt eladó, fizetési könnyítéssel. Cím: Lo­sonc u. 19. Olcsón eladó déli pa­norámás szőlő Mecsek- alján, kettőszáz n-öl. Te­lefon: 13-312. Este. Fonyódon szép kilátás­sal, állomástól, strand­tól tíz percre, régi kis nyaraló családi okok miatt olcsón eladó. — Megtekinthető: szom­bat—vasárnap, Fonyód, Sándor utca 5. Levél­cím: Simon, 1224 Bp. Baross G. telep V. ut­ca 13. ____ Elc serélném kertvárosi 1 és fél szobás távfűtéses tanácsi lakásomat 2 és fél—3 szobásra. Rónai Ernő. Pécs, Zsuzsanna u. 13., I. emelet 5. 4 szobás, központi, ta­nácsi lakásomat elcse­rélném 2 és fél szobás­ra. ,,I. emelet” jeligére a Sallai utcai hirdetőbe. ADÁS — VÉTEL Bicsérden, Rózsa Fe­renc utca 42. sz. alatt friss, borjas tehén — bikaborjúval — eladó. 100 literes betonkeverő eladó. Érdeklődni: 16 óra után, fent az ud­varban. Ady Endre u. 61 • _ Szép bútorok olcsón vá­sárolhatók. Sallai utca 15. Kisbútorüzlet. MODERN GARNITÚRÁK 3580 Ft-tól részletre VAJTA kárpitosnál, PÉCS, Déryné u. 11. Megkímélt állapotban lévő nagykerekű Wart­burg + 4 komplett aj­tó, első, hátsó szélvé­dő, 353-as blokk hen­gerfej, vízpumpa, önin­dító dinamó eiacfó. Megtekinthető: 17—19 óráig, Pollack Mihály u. 5. szám, I. emelet 1. ajtó. Gázpalackot vennék. ,,Propán bután” jel­igére a Sallai utcai hirdetőbe. 1000-es Wartburg, 1978- ig érvényes műszaki vizsgával, valamint 75 és 120 literes betonke­verő eladó. Szabad- szentkirály, Petőfi u. 60. Gáztűzhely palackkal, nyomáscsökkentővel el­adó. Irányár: 4000 fo­rint. Érdeklődni: egész nap, Bajusz Mihály, Somogyi Béla u. 23. Duna oldalkocsi kitűnő állapotban eladó. ,,3000” jeliqére a Sal­lai utcai hirdetőbe. Eladó 2 darab 5 hó­napos bikaborjú. Ger­de, Béke u. 63. Polski Fiathoz főtengely hajtókarcsapágy és 1300- as dugattyúgyűrű eladó. Telefon: este, 15-451. SIMSON motorkerékpár — üzemképes állapot­ban — eladó. II. kerü­let, Virág u. 20. 601-es Trabant eladó. Pécs, Éva u. 9. X. eme­let 32. Érdeklődni: 17 óra után. Veszek: hűtőszekrénye­ket, varrógépeket, mo­sógépeket, olajkályhá­kat, televíziókat, réz­tárgyakat, festményeket, képrámákat, faliórákat, hagyatékot, facsillárt, régiséget. Koltay, Rá­kóczi út 61. 2 darab üsző eladó, Belvárdgyulán. Ady út 12. szám. Szalaiéknál. Új Simson eladó. Kom­ló, Arany J. u. 11. Patkó. új műszaki vizsgával 601-es (CN) Trabant készpénzért eladó. Fo- garas u. 13. (400 ágyas­nál.) Vezetékes gázhoz tűz­helyet vennék. Levél­cím: Balló Csaba, 7625 Pécs, György u. 1. ___ M éheket vennék, 42x27- es kereten. Címet: ,,Hunor” jeligére a Hu­nyadi úti hirdetőbe ké­rem. Karambolos Zsigulit vagy Trabantot vennék. Szek- szárd, Remete u. 46/B. UZ-s 412 -es Moszkvics eladó. Érdeklődni: Pécs, III., Ybl M. u. 7. II. 1/2. 17 óra után. Eladó 100 darab beton­oszlop és egy négysze­mélyes sátor, vagy két- szemelyesre elcserélhe­tő. Faludi Ferenc utca 22. ____________________ E ladó 7 méteres vaske­rítés, egy 125-ös Tát­rán motor, rendszám nélküli. Pécs, András- bánya-völgy 19. Egy 3 éves tehén 4 hetes borjújával eladó. Husztót, Rákóczi út 4. szám. 128-as FIAT három és fél éves eladó. Bere- mend, Kossuth u. 168. VEGYES Március 30-án elveszett egy széles karikagyűrű, ,,Attila 1973. XII. 25.” belső felírással. Kérem a becsületes megtalá­lót, jelentkezzen: ,,Be­csületes” jeligére a Sallai utcai hirdetőbe. Műhelyt bérelnék, II. vagy III. kerületben. ,,Száraz” jeligére a Sallai utcai hirdetőbe. Csónak szállítását Ba­latonra vagy Dunára vállaljuk. ..Sporttársak” jeligére a Sallai utcai hirdetőbe. Belvárosi kertem egész évi művelésre kiadnám. (Nem napszámba.) Te­lefon: 13-736. _______ V idékieknek! Nyelvtaní­tás 60 forinttól havonta levelezéssel, angolul, németül, franciául, oro­szul, olaszul, spanyolul, telefonetikusan (835-761). Doktor Farkas, külföl­di diplomás szaktanár, 1149 Budapest, Tábor­nok huszonegy. Garázs kiadó szigeti vámnál. Érdeklődni te­lefonon délután: 16-166. HALÁLOZÁS Fájó szívvel tudatjuk, hogy HEIZLER ANDRÁSNÉ nagyárpádi lakos elhunyt. Temetése április 7-én, szerdán fél 4 órakor lesz a központi temetőben. A gyá­szoló család. Szomorú szívvel tudatjuk, hogy drága jó édesanyánk, ÖZV. PALFALVI ANTALNÉ szül. Acs Éva, április 2-án váratla­nul meghalt. Temetése április 6-án, ma du. 2 órakor lesz a pécsi köz­ponti temetőben. A gyászoló család. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett férjem, édesapa, nagyapa, rokon, GOB PÉTER nyugdíjas tanító, bakócai lakos, 76 éves korában, hosszú szenvedés után elhunyt. Temetése április 7-én, délután 14 órakor lesz a dombóvári római katolikus temetőben. A gyá­szoló család. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy drága jó édesanyám, anyósom, nagymamám, testvérünk és kedves rokonunk, OZV. HIRT JÓZSEFNÉ Szabó Mária, 59 éves korában, hosszú szenvedés után elhunyt. Te­metése 1976. április 7-én, szerdán délután fél 3 órakor lesz a pécsi központi temetőben. A gyászoló család. Mély fájdalommal és megtört szív­vel tudatjuk fnindazokkal, akik is­merték és szerették, hogy szeretett férjem, édesapám és kedves rokon, BOGDÁN MIHÁLY nyugd. bányász, Erzsébet-telepi la­kos, 69 éves korában hosszú beteg­ség után elhunyt. Temetése április 8-án, csütörtökön fél 2 órakor lesz a központi temetőben. A gyászoló család. Értesítjük barátait és ismerőseit, hogy ANGYAL ENDRE, a Magyar Tudományos Akadémia Dunántúli Tudományos Intézetének nyugalmazott munkatársa, március 28-án elhunyt. Hamvasztás előtti búcsúztatása április 8-án, délután 15 órakor lesz a pécsi köztemető­ben. EIVRT Sopiana Gépgyár dolgozói megrendültén tudatják, hogy szere­tett nyugdíjasuk, RACZ JÓZSEF 91 éves korában elhunyt. Temetése április 9-én, 12.30 órakor lesz a pé­csi központi temetőben. A gyár sa­ját halottjának tekinti. EIVRT So­piana Gépgyár dolgozói, vezetői. Fájdalomtól megtört szívvel tudat­juk, hogy drága jó édesanyánk, anyósunk, szeretett nagymamánk, dédikénk, OZV. CZIPSZER KAROLYNÉ szül. Szakács Emília, életének 87. évében csendesen elhunyt. Temetése április 6-án, ma du. 3 órakor lesz a zengövárkonyi temetőben. A gyá­szoló család. Fájdalommal tudatjuk, hogy szere­tett jó feleség, édesanya, anyós, nagymama, dédmama, testvér és rokon, PEITLER JÓZSEFNÉ Kiess Róza 66 éves korában elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása ápri­lis 8-án, csütörtökön fél 4 órakor lesz a központi temetőben. Gyá­szoló család. KERTI TRAKTOR, alu-fóliaváz és betonkeverő érkezett az Úttörő úti mezőgazdasági boltba. BOLGÁR FONOTT GYÉKÉNY ÉS RAFIA KÉZITÁSKÁK széles vá­lasztékát kínálja a SZLIVEN ÁRUHÁZ ajándékosztálya. KÖZÉRDEKŰ DR. VAJTAI NÁNDOR fogorvos szünetelt rendelését folytatja. Sza­badság út 54., kedd—csütörtök 4— 6-ig. KÖSZÖNET Hálás szívvel mondunk köszönetét mindazoknak, akik felejthetetlen ha­lottunk, BAYER JÁNOS temetésén megjelentek, koszorúk és virágok küldésével fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. A gyászoló család. Hálás szívvel mondunk köszönetét mindazoknak a rokonoknak, jó szom­szédoknak, ismerősöknek, akik fe­lejthetetlen jó anyám, anyósom, nagymamánk, OZV. HORVATH TITUSZNÉT utolsó útjára elkísérték, koszorúkkal, virágokkal mély fájdalmunkat eny­híteni igyekeztek. A gyászoló család. Köszönetét mondok mindazoknak, ckik szeretett férjem, RÁDAI JANOS búcsúztatásán részt vettek, koszo­rúkkal és virágokkal fájdalmamat enyhíteni igyekeztek. Külön köszöne­tét mondok a Kesztyűgyár Haladás brigád dolgozóinak. Gyászoló fele­sége. Hálás köszönetét mondunk mind­azon rokonoknak, ismerősöknek, akik OZV. LENGYEL SÁNDORNÉ teme­tésén részt vettek, koszorúk, virá­gok elhelyezésével fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. A gyászoló leánya és a Vitéz család. Hálás szívvel mondunk köszönetét mindazoknak, akik szeretett férjemet, édesapánkat, nagyapánkat, apósun­kat, VASVARI LÁSZLÓ nyug. érd. bognárt utolsó útjára elkísérték, koszorúkkal, virágokkal, megjelenésükkel fájdal­munkat enyhíteni igyekeztek. Gyá­szoló család. Köszönetét mondunk minden ked­ves rokonnak és ismerősnek, akik szeretett halottunk, WEIMERT GABOR bognármester temetésén részt vettek, vagy más módon kifejezésre juttatták együttérzésüket. A gyászoló család. Hálás köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik drága halottunk, SZABADELLA JÓZSEFNÉ elhunyta alkalmából a búcsúztatá­son való megjelenéssel, részvétnyil­vánítással fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. A gyászoló család. Köszönetét mondunk mindazoknak, akik felejthetetlen halottunk, KOVESDI LASZLÓNÉ temetésén részt vettek, fájdalmun­kat koszorúk, virágok, táviratok kül­désével enyhíteni igyekeztek. Külön köszönetét mondunk az OTP B. me­gyei Igazgatósága dolgozóinak, va­lamint a B. megyei Levéltár dolgo­zóinak. A gyászoló család. Hálás szívvel mondunk köszönetét mindazoknak, akik drága kislányunk, VARGA ERIKA ági lakos, a Sásdi Ált. Iskola ta­nulója temetésén részt vettek, mély fájdalmunkat koszorúkkal, virágok­kal enyhíteni igyekeztek. Külön kö­szönetét mondunk a Sásdi Költség- vetési üzem vezetőinek, dolgozóinak, az általános iskola tantestületének, a sásdi tanács vezetőinek, dolgozói­nak, rokonoknak, barátoknak, isme­rősöknek együttérzésükért. A gyá­szoló család. MAGYAR AUTÓKLUB Baranya me­gyei Szervezete KLUBNAPOT tart 1976. április 12-én, délután 6 óra­kor az Olympia Étteremben, melyre minden klubtagot szeretettel várunk. UE 28-AS FELÚJÍTOTT ES VIZSGÁZTATOTT VONTATÓ 2 db rendszám nélküli PÓTKOCSIVAL eladó Érdeklődni: ÁFÉSZ központi irodában, Szentlőrinc, Munkácsy M. u. 4. sz. alatt A PANNÓNIA SZÁLLODA ÁPRILIS 8-ÁN8 —12 ÓRA KOZOTT felesleges bútoraiból értékesít A LAKOSSÁG RÉSZÉRE. Bejárat: KOSSUTH LAJOS UTCA 5. SZ. A* \Q>’ c. ,\ÖX 'rfP®' v \ov Vv

Next

/
Oldalképek
Tartalom