Dunántúli napló, 1975. július (32. évfolyam, 178-208. szám)

1975-07-22 / 199. szám

Halálozás Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett édesanyám, anyósom, nagy­mamánk, dédmamánk, OZV. 6DOR JÁNOSNÉ 81 éves korában, csendesen elhunyt. Temetése 1975. július 23-án, szer­dán 3 órakor lesz a pécsi központi temetőben. Gyászoló család. Fájdalommal tudatjuk, hogy drága férjem, édesapánk, gyermekünk, só­gorunk, KISS IMRE 41 éves korában türelemmel viselt, hosszú szenvedés után, július 16-án elhunyt. Temetése 1975 VII. 23-án, 12.30-kor lesz a pécsi központi te­metőben. A gyászoló család. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett édesanyám, nagymamánk, dédikénk, OZV. VILLANYI LAJOSNÉ sz. Oppe Gizella, hosszas szenve­dés után, 81 éves korában elhunyt. Temetése július 23-án, szerdán 2 órakor lesz a központi temetőben. A gyászoló család. Mélységes fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett édesanyám, anyósom, mamikám, OZV. MOLNÁR FERENCNÉ Orbán Erzsébet f. hó 16-án váratlanul elhunyt. Te­metése július 23-án, fél 3 órakor lesz a központi temetőben. A gyá­szoló család. Mély fájdalommal tudatom, hogy szeretett feleségem, VARGA JANOSNÉ volt zalátai lakos, 63 éves korában hosszú szenvedés után elhunyt. Te­metése 1975. július 23-án, délután 13 órakor lesz a pécsi központi te­metőben. Gyászoló férje. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett férj, édesapa, nagyapa, JANDÓ ISTVÁN Zöldfa u. 19/1. sz. alatti (volt bán­fai) lakos, f. hó 17-én, rövid szen­vedés után, 61 éves korában el­hunyt. Temetése július 23-án, 12 óra­kor lesz a központi temetőben. Gyá­szoló család. Mély fájdalommal tudatom, hogy szeretett feleségem, HOTZ NANDORNÉ hosszú szenvedés után elhunyt, te­metése szerdán, 23-án du. 3 órakor lesz a kátolyi temetőben. Gyászoló férje. Köszönet Köszönetét mondunk mindazoknak, akik CSONKA FERENC temetésén részt vettek és fájdal­munkban osztoztak. A gyászoló csa­lád. Köszönetét mondunk mindazoknak, akik MORVAY GÉZA temetése alkalmából részvétüket fejezték ki. A gyászoló család. Ezúton mondunk köszönetét mind­azoknak a kedves rokonoknak, is­merősöknek, a ház lakóinak, akik egyetlen fiam, GYURÓS JÓZSEF (DODÓ) temetésén megjelentek és utolsó út­jára elkísérték, koszorúk, virágpk küldésével vagy bármi más módon fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. Külön köszönetét mondunk a Volán 12. sz. Vállalat, az Ép. Ip. Váll. dolgozóinak a mély együttérzésért. A gyászoló család. Ezúton mondunk köszönetét mind­azoknak a kedves rokonoknak, isme­rősöknek, barátoknak, a Húsipari Vállalat és a Megyei Kórház konyha összes dolgozóinak, akik felejthetet­len halottunk, VIDOLOVICS BÉLA temetésén megjelentek, koszorúk és virágok küldésével fájdalmunkat eny­híteni igyekeztek. A gyászoló csa­lád. Köszönetét mondunk mindazoknak a kedves rokonoknak, munkatársak­nak, jóbarátoknak és szomszédok­nak, akik drága halottunk, SZÉPE MÓRIC temetésén részvétükkel, koszorúk és virágok küldésével fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. A gyászoló család. S Nyugdíjazás miatt el­cserélem egyszoba össz­komfortos szövetkezeti, házfelügyelői lakásomat egyszoba komfortos ta­nácsi lakásért, Garay u. 27. ________ G yermektelen, egyete­mista házaspár közpon­ti fűtéses albérletet ke­res augusztus 1-től vagy 15-től. ,,Éva” jeligére a Sallai utcai hirdetőbe. Albérletet keresek fa­lun. „Három gyermek” jeligére a Hunyadi úti hirdetőbe. Budapesti, VI. kerületi, városközponti, szoba­konyha főbérletet adok — sürgősen — pécsi, városközponti, PIK, egy­szoba komfortos, fél- komfortos főbérletért. „Értékkülönbözetet ké­rek” jeligére a Hunya­di úti hirdetőbe. Üres szoba-konyha al­bérletbe kiadó. III. ke­rület, Gém u. 6. Elcserélném négyszoba összkomfortos, belváro­si PIK-lakásomat három­szobás belvárosi össz­komfortosra. Telefon: — 11-148._________________ K iadó kétszobás lakást keres két fiatal mérnök­házaspár egy gyermek­kel. „Fürdőszobás” jel­igére a Sallai utcai hirdetőbe. Joghallgató külön be­járatú bútorozott szo­bát keres szeptember 1-re. Egy joghallgató szobatárs nem akadály. Ajánlatokat: „Egyete­mista” jeligére, 268310 számra a kaposvári hir­detőbe. gépjármű Üzemképes állapotban lévő Trabant, rend­szám nélkül, egyben vagy alkatrészként el­adó. Viktória 7/A. X. 40. __________________ S koda Octávia Super- motor bontva + új fő­tengely eladó. Érdek­lődni: 19—20 óra kö­zött 21 -780 telefonon. - Fiat 127 eladó. Kossuth L. u. 49. ____________ N agykerekű Wartburg, félig műszakira előké­szítve vagy alkatrészen­ként eladó. Pécs, I. kerület, November 7. u. 18.__________________ MB 1000 SKODA-motor felújított, eladó. Pécs, Katalin u. 14. Vidáék. IS Zastava megkímélt állapotban eladó. Kom­ló, Pécsi út 51. 81-281. Érdeklődni: 14 óra után. Kettő darab hosszúpla­tós, ponyvás, 5 tonnás IFA W 50-es tehergép­kocsi, műszaki vizsgá­zott, eladó. Megtekint­hető: o Dél-dunántúli Rövid és Kötöttáru Nagykereskedelmi Vál­lalatnál. Wartburg Limousine 353 személygépkocsi eladó. Érdeklődni: 12-055/83 telefonon. 8 órától 15 óráig. Skoda Octávia eladó. Kiss János autófényező, Szalánta, Fő út 92. hsz. Üzemképes, rendszám nélküli Warszawa gép­kocsi olcsón eladó. Vó- kány, Kossuth u. 38. Műszaki vizsga előtt ál­ló vagy karambolos Tra­bant 601-est veszek. Légrádi László, Eilend, Petőfi 24. Trabant csomagtartót veszek, tetőre. Telefon: 16-418. Skoda Octávia személy­gépkocsi alkatrésznek eladó. Érdeklődni: Lám­pásvölgy 15/1. 3 óra után. Felújított 750-es Zasta- wa személygépkocsimat eladnám vagy szőlőért elcserélném. Érdeklőd­ni: Csizmadi, Bálicsi út 17. Vasárnap vagy este 6 óra után. ADAS-VÉTEL Veszek: varrógépeket, hűtőszekrényeket, televí­ziókat, konyhabútorokat, heverőket, szénkályhá­kat, olajkályhákat. Kol- tay, Rákóczi út 61. Bélyeget, postatiszta magyar anyagot 960-tól veszek, szerdán, szom­baton egész nap. Pécs, III, Bánki Donát u. 17. II. 3. __________________ K iváló minősítésű, fe­deztetésre alkalmas, sárga dog kan, olcsón eladó. Érdeklődni: Hő­sök tere 4. Egész nap. Szabadszentkirály, Te­mető u. 20., egy da­rab 4 éves tehén kettő hetes bikaborjúval (na­pi 20 liter tej), egy darab előhasi (egy­hetes üsző borjúval, le- gelősek), eladók. Meg­tekinthető: délután 6 órakor, Lukácsnál. Építkezéshez bontásból gerenda, szarufa ol­csón eladó. Hird, Gyár u. 4. MODERN GARNITÚRÁK 3580 Ft-tól részletre VAJTA kárpitosnál, P £ C S. Déryné u. 11. Mély babakocsi eladó. Telefon: 20-069. Fekete dog kölykök el­adók. Hősök tere 6. 31-es végállomásánál. Fiatal tehén 6 hetes bi­kaborjúval eladó. Sik- lósbodony 43. sz. Eladó 180x150-es hár­masablak. Pécs, Boldi­zsár út 4. 16 óra után. Olajkályha, kétajtós, vi­lágos akasztós szek­rény és sport gyermek- kocsi eladó. Tompa M. 54. Egész nap. Eladó kombinált gyalu­gép és szalagfűrész. Szendrey u. 12. _______ D ogkölykök, fekete szín­ben kaphatók. Csertői kennel. Szigetvár, Vö­rösmarty 15. Eladó 25 család méh rakodó Ignác méretű kaptárban, 1 db 3 hl-es hordó, csappal ellátva, három darab 30 kilo­grammos kanna, öt da­rab 50 kilogrammos kanna, 31 kiloqramm viasz. Birján, Rákóczi út 32. Érdeklődni: Mó- roriéknál, szombaton és vasárnap. Kettő darab 3 hónapos törzskönyvezett német juhász szuka győztes szülőktől eladó. Hird, Rákóczi út 60. sz. Tavasz televízió eladó. Márton u. 8. udv. 2. ajtó. INGATLAN Eladó szoba-konyhás, előszobás, kertes csa­ládi ház, azonnal be- ' költözhető. Érdeklődni: [ 16 órakor. Pécs, Május 1. út 11. sz. _ M agánrendelkezésű, be- J költözhető öröklakás | (házrész), kettőszoba, | konyha, kamra, alagso- i ri kis szoba, fáskam- j ra, udvarrész eladó. ' „Nagyméretű” jeligére [ a Sallai utcai hirdető­be. Balatonmárián 128 n-öl telek kút-használattal eladó. Érdeklődni: — 17- 509-en naponta 8— 10-ig, 20—22-ig.___ B alatonfenyvesen 200 néovszönöl ikresíthető telek fizetési kedvez­ménnyel eladó. Pécs, Unqvár u. 45. Telefon: 18- 200. PANTHER AUTÓDARUT ÉS EGYÉB építőipari gépet kölcsön ad és daruzási munkát vállal A PÉCSI ÉPÍTŐIPARI szövetkezet. Érdeklődni: Felszabadulás u. 16. sz. alatt Vitéz Miklósnál lehet A Társadalmi Szemle júliusi száma A párt Központi Bizottságá­nak július 2-i ülésén tárgyalt időszerű gazdasági feladata­inkról szól Németh Károly cik­ke, amelyet a folyóirat vezető helyen közöl. Dr. Berecz János a nemzetközi enyhülés és a világforradalmi folyamat ösz- szefüggéseit elemzi írásában. ,,A szocialista realizmus — el­méletben és gyakorlatban” címmel írt időszerű tanulmányt Zoltaí Dénes, annak kapcsán, hogy tíz éve bocsátotta vitára a párt kultúrpolitikai munka- közössége a szocialista realiz­musról szóló téziseit. Kolosi Tamás cikke — külön­böző utópista, nem-marxista egyenlőségeszményekkel vitáz­va — kifejti a társadalmi rea­litásokat figyelembevevő mar­xista egyenlőség-koncepciót. A V. Bacsurinnak, a Szovjetunió Állami Tervbizottsága elnökhe­lyettesének ,,A termelés kon­centrációja és a gazdasági mechanizmus" címmel megje­lent cikkét is közli a Társadal­mi Szemle. A nemzetközi rovatban dr. Simó Endre a portugáliai hely­zet hátterével C. Tóth Béla pe- diq az NSZK aktuális belpo­litikai kérdéseivel foglalkozik. Szülök1 Tanulók! Figyelem Most vásároljon KÉNYELMESEN ÉS OLCSÓN! Iskolafüzetek 20 százalék engedménnyel JÚLIUS HÓ 15-TÖL AUGUSZTUS HÓ 15-IG. Keresse fel minél előbb a legközelebbi PAPÍR- ÉS ÍRÓSZERBOLTUNKAT (Pécsett, Komlón, Mohácson, Siklóson, Szászváron, Harkányban), valamint a SZLIVEN ÁRUHÁZ és a kertvárosi IPARCIKK KISARUHÁZ papirosztályait! Szakboltjaink a füzeteken kívül az összes szükséges iskolai író­szerek legteljesebb választékát kínálják! Miért várna tovább ...? Beköltözhetően eladó kettőszobás öröklakás. Jókai u. 47. földszint 2. Egyszoba összkomfortos öröklakás eladó. Meg­tekinthető: 17 óra után. Szilágyi Dezső u. 40 Borsitzky. _________ H arkányban nyaraló, garázzsal, — két csa­ládnak is alkalmas —, ugyanott hévízi telek is eladó. Telefon: 20-962. Kétszoba összkomfortos öröklakás beköltözhe­tően eladó. Telefon: — 21-241._______ H arkányban, a Napsu­gár Szálló mögött egy­szoba összkomfortos lakrészt cserélnék két­szoba összkomfortos, távfűtéses, tanácsi, pé­csi vagy budapesti la­kásért. Telefon: 18-140. Pécs 15 kilométeres körzetében vennék öreg vagy kipusztult szőlőt, kis pince, présházzal. Ajánlatokat: „Szőlész” jeligére a Hunyadi úti hirdetőbe. Aranyhegyen síkterületű szőlő eladó. Érdeklőd­ni: Balatinczné, Dr. Hal József u. 1/A. Te­lefon: 11-033, 8—16 óráig munkanapokon. Családi házban lévő, különálló nagy szobá­mat elcserélném szoba- konyhásért, térítéssel. Pécs, Vak Bottyán u. 38._____________________ Kett őszobás, első eme­leti öröklakás beköl­tözhetően eladó. Meg­tekinthető: délután 2 órától. Cím: Rét u. 27. I. emelet. Kétszobás családi ház beköltözhetően eladó. Pécs, Kulich Gyula u. 43._____________________ S ellye! lakásomat, 1140 négyszögöl területtel eladom. Méhészetre, ál­lattartásra alkalmas. Érdeklődni: Sellye, Pe­tőfi u. 51. Eladó szövetkezeti la­kás garázzsal, cserkúti szőlőparcellák. Telefon: munkaidőben: 12-066; este: 19-188. Kertváros legszebb he­lyén kétszobás családi ház beköltözhetően el­adó vagy hasonló har­kányi házért elcserél­ném. Érdeklődni: Rózsa u. 15. 16—18 óráig. Te­lefon: 12-510. Egyszobás, földszinti I öröklakás Petőfi utcá­ban beköltözhetően el- I adó. Érdeklődni: 1. sz. ügyvédi munkaközös­ségben. 710 négyszögöl szőlő, 546 négyszögöl szántó, részben is eladó, út mellett. Kozármisleny, Petőfi utca 22._____• H arkányi nyaralómat el- | cserélném balatoniért, j „Déli oldal” jeligére I a Sallai utcai hirdető­Pécsújhegy, ABC mel­lett telek, építési en­gedéllyel eladó. Ér­deklődni: Marx u. 82. 500 négyszögöles telek, szoba-konyhás, veran- dás házzal eladó. Cím: Kozármisleny, Újtelep, Réger, Zrínyi u. 3. Pécsudvardon, Széche­nyi út 26. szám alatti családi ház, azonnal beköltözhetően, 400 négyszögöl kerttel el­adó, busz- és vonat­közlekedés van. Ház eladó. Pécs, Me­szes, Bocskai u. 32. 426 négyszögöl szőlő, pincével, Közép-Makár- ban eladó. „Olaszriz- I ing' ’ jeligére a Sal­lai utcai hirdetőbe. Harkányban épülő társasüdülőben 1—2 és 3 szobás lakrészek, Balatonmária-fürdőn és Balatonalmádiban 1 és 2 szobás lakrészek előjegyezhe­tek a budapesti 4 9. számú ügyvédi munka- közösségnél. 1123 Budapest XII., Alkotás u. 11. I. 5. Telefon: 369-338. (Péntek, szombat kivételével!) Kérjen díjtalan tá jékoztatót I 220 négyszögöl szőlő- terület eladó, víkend- teleknek, gyümölcstáro­ló ráépítéssel alkalmas, buszmegálló két perc. Tóth István, ürög, Kó­csag u. 11. Délután 4—6 óráig. Szentlőrincen vennék kertes családi házat. 20 ezer készpénz + ha­vi részlet. „Tavaszi köl­tözés” jeligére a Sal­lai utcai hirdetőbe. Rudas László u. 6. sz. alatt szoba-konyhából álló házrész beköltöz­hetően eladó. Érdek­lődni: 22-én, 23-án dél­után 1—7 óráig. Eladó Felső-Gyükésben 398 négyszögöl terület lakható épülettel. 50 ezer kp + részlet. Érdek­lődni: Nagy János, 7761 üszögpuszta. Pellérdi hátúti hegyen 350 négyszögöl jól ter­mő szőlő, 600 négy­szögöl parlag, épület­tel, kút közelében ol­csón eladó. Érdeklőd­ni: Peílérd, Kossuth L. u. 6. Hirden 800 négyszögöl szőlő, pince, présház, kis szobával eladó. Irányár: 30 000 forint. Rákóczi út 60. sz. r* EG Y ES Szobafestés, épület má­zolás megrendelhető: 20-961 rán. telefonon, Sáf­| Antik bútor restaurálás. Hargita u. 2. Telefon: 14-302. Tangóharmonika tanu­láshoz zenetanárt ke­resek. „Tangóharmoni­ka” jeligére a Sallai I utcai hirdetőbe. | Üzletszerzőt keresek. „Bokorrózsa” jeligére a | Sallai utcai hirdetőbe^ I Másfél éves kisfiam | gondozására keresek ! megbízható személyt, j Nagy Ferencné, Pécs, III. kerület, Budai Nagy Antal u. 22. Telefon: csak 8—16 óráig, 13-714. Kettő helyiség, négyszer négyes, raktárnak, le­véltárnak kiadó. „Szá­raz” jeligére a Sallai utcai hirdetőbe.________ Dobos, zenekart keres. „Beat” jeligére a Sal­jai utcai hirdetőbe. ___ V ennék szép kerti pa­dot. Eladó japán per­metezőkanna, törzsköny­vezett uszkárral fedez­tetést vállalok. Pécs, Kossuth Lajos 68. Pán- cél-fod rósz. AZ OTP FONYODI FIÓKJA MEGKEZDTE A BALATONBERÉNYI, partközeiben fekvő, víz, villany és pormentes út, közművel ellátott villatelkek értékesítését Dolgozókat felvesznek GÉPKOCSIVEZETŐKET felvesz a Tejipari Szállítási Vállalat, Pécs, Ifjúmunkás u. 2. (2488) FÉRFI dolgozót árukísérői munka­körbe felveszünk. Déld. Textilnagy- ker. Vállalat, Közraktár u. 1. (2482) A VOLÁN 12. sz. Vállalat felvesz tehergépkocsivezetőket, „D” vizsgá­val rendelkező autóbuszvezetőket, szállítómunkásokat, kalauzokat, autó­szerelőket, raktári kiadókat, üzem- anyagkút kezelőket, és gépkocsik külső mosására, kétműszakos beosz­tással női dolgozókat. Jelentkezés: Bolgár Néphadsereg u. 6. Munka­erőgazdálkodás. (2481) BARANYA megyei Állami Építőipa­ri Vállalat felvételre keres érettsé­gizett fiúkat és leányokat, anyag­kezelői és anyagkönyvelői beosz­tásba. Jelentkezés: Rákóczi út 56. Személyzeti osztály. (2493) MŰSZAKI RAJZOLÓT azonnal fel­veszünk. Pécsi Kertészeti Vállalat zöldtefrület gazd. osztálya. Jelentke­zés az osztályvezetőnél. Pécs, Bol­gár Néphadsereg u. 104. A temető főbejáratával szemben. 2470 CSECSEMŐOTTHON (Pécs, Kilián Gy. u. 2.) szakképzett gondozónőt tejkonyhavezetői munkakörbe és ki­segítő munkaerőket, (mosónőt, taka­rítónőt, beszerzőt) keres. 3272 A PÉCSI Orvostudományi Egyetem gépírót, könyvelőt, bérszámfejtőt és intenzív therápiás nővért keres fel­vételre. Jelentkezés: Pécs, Honvéd u. 5. Munkaügyi csoport. (2469) SZAKKÉPZETT szakácsot, szakkép­zett szobafestőt és vízvezetékszere­lőt, női segédmunkást, hivatalsegé­det és szállodai londinert vesz fel azonnali belépéssel a Nádor Szál­loda. (2441) KOMLÓ és Vidéke ÁFÉSZ Komlón (Szilvásban) a Hatósági Húsboltba, hetenként háromszori nyitvatartással egységvezetőt keres. Előírt szakmai képesítés: hús és hentesáru eladó. Jelentkezés a személyzeti vezetőnél Komló, Kossuth u. 13. (2483) ASZTALOS szakmunkást felvesz a BVM Pécsi Gyárrészleg komlói te­lephelye. Jelentkezés: komlói te­lephelyen (volt Cementipari Válla­lat) Kenderföldön a telep vezetőjé­nél. (2472) VILLANYSZERELŐT felveszünk. Pé­csi Bútorgyár Pécs, Somogyi Béla u. 6. (2485) ÁRUFORGALMI előadót felveszünk. Jelentkezés: Déldunántúli Tüzép Vál­lalat. Pécs, Rákóczi út 46. Munka­ügyi osztály. (2474) MÁSFÉLSZOBÁS összkomfortos cse­relakások ellenében kettő darab kettőszobás komfortos cserelakást ajánlunk fel, hivatalsegédi állással karöltve. Szigeti városrész előnyben. Jelentkezés: B. m.-i Múzeumok Igaz­gatósága gazdasági hivatalában, Pécs II. Széchenyi tér 12. (2475) ÉPÍTŐ csoportunkhoz férfi segéd­munkásokat, építőipari munkaidő beosztással, valamint üzemi kony­hánkra női segédmunkaerőt azonna­li belépéssel felveszünk. Jelentkezés Tejipari Vállalat Pécs, Tüzér u. 15. (2486) MAGYAR Pamutipar, Budapest, 1046 (Újpest) Erkel u. 30. felvesz 15. életévüket betöltött lányokat szövő, fonó, cérnázó, csévélő be­tonútoknak. Szállást biztosítunk. Je­lentkezés személyesen vagy levél­ben a gyár munkaügyi osztályán. (4420) GÉPTERMI takarítónőt felveszünk. Pécs Városi Távközlési Üzem Pécs, Rákóczi u. 60. (273963) ANYAGKÖNYVELŐI munkakörbe közgazdasági technikumi ill. szak­középiskolát végzett dolgozót, vala­mint gyakorlott gyors- és gépírót azonnal felveszünk. Jelentkezés AG- ROBER Pécs, Felsőmalom u. 24. sz. 8—15 óráig. (273927) TAKARÍTÓNŐT azonnali belépésre felveszünk. Jelentkezés mindennap d. e. 8—12-ig a gondnoknál. Pécs— Baranyai Beruházási Vállalat Pécs, Sallai u. 7. (364557) MN. TEXTILTISZTÍTÓ és Javító Üzem felvesz azonnali belépéssel elektrolakatost, vagy autómatikában jártas villanyszerelőt, kocsikísérő, ra­kodómunkást, javító üzemünkbe! var­rodai dolgozókat, automata gépekre betanított férfi és női dolgozókat, anyagmozgatókat, továbbá gépírni tudó általános adminisztrátort. Je­lentkezés az üzemvezetőnél Pécs— Kertváros. (Honvédkórház udvará­ban). (364563) TERV-STATISZTIKUST, valamint fo­gyóeszköz nyilvántartót azonnal fel­veszünk. „Délkeléit” jeligére a Sal­lai utcai hirdetőbe. (364541) ELADÓKAT és nyugdíjas éjjeliőrt felveszünk. Jelentkezés: Centrum Áru­ház, Kossuth L. u. 7. Munkaügyi osztály. (364554) ARUKIHORDÓKAT felvételre keres a Pécsi Sütőipari Vállalat, Pécs, Zsolnay V. u. 61. sz. (364567) NŐI segédmunkásokat felveszünk szikvízüzemi részlegünkbe. Jelentke­zés: Pécsi Sütőipari Vállalat Pécs, Zsolnay V. u. 61. sz. (364566) AZ ÉPGÉP Szállítóberendezések Gyára, Pécs Vasút u. 2. sz. felvesz fürdőkezelőket. Jelentkezni a gond­noknál a Jókai u.-i portán. (364568) KESZTYŰGYÁR Bőrruházati Gyár­egysége varrodai munkára izakkép- zett és betanuló dolgozókat vesz fel. Jelentkezés: Pécs-Bányatelep, Kórház-tér 8. (Széchenyi aknánál.) Megközelíthető: 46-os, 50-es és 11-es autóbuszokkal. (364565) GÉPI VARRÁS betanulására 14 évet betöltött női dolgozókat felveszünk. Jelentkezés és felvilágosítás Kesz­tyűgyár I. sz. üzem Hőerőmű. Edi­son út. (364564) NŐI ÉS FÉRFI segédmunkásokat, valamint takarítónőt felveszünk. Pé­csi Faipari Szövetkezet Pécs, Bolgár Néphadsereg u. 10. (364562) VÁLLALATUNK központjába admi­nisztrátort felveszünk. Déld. Röviköt Nagyker. Váll. Pécs, Közraktár u. 1. Munkaügy. (364561) A PÉCSI Dohánygyár felvesz ci­garettaelőkészítő, gyártó és csomago­lási osztályára női betanított és se­gédmunkásokat, férfi segédmunká­sokat, 6 órás beosztású fiatal lá­nyokat, valamint női dolgozókat (le­het nyugdíjas is) dohányválogató munkakörbe. (364559) EGY Fő karbantartó kőművest, 1 segédmunkást azonnal alkalmazunk. B. m. Házipari Szövetkezet. Pécs Déryné u. 35. (364558) SZÁMLÁZÁSBAN jártas nyugdíjas műszaki szakembert keresünk, gép­jármű javítási számlák kollaudálá- sára. Állami Biztosító Baranya m.-i Igazgatósága, gépjármű kárrendezési csoport. (364569) AZ ÉPÍTŐIPARI Szállítási Vállalat Pécsi Üzemegysége karbantartó vil­lanyszerelőket vesz fel. Fizetés kol­lektív szerint. Jelentkezés: Pécs, Me­gyeri út 26. Műszaki osztály. (364556) AZ ÉPÍTŐIPARI Szállítási Válla­lat Pécsi Szállítási Üzemegysége hi­vatásos gépkocsivezetői tanfolyamot indít az üzemegységnél munkaviszonyt létesítő dolgozók részére. A tanfo­lyam költségeit az üzemegység biz­tosítja. A hallgatók a tanfolyam ideje alatt segédgépjárművezetők részére előírt bért kapnak. Jelent­kezés feltételei: 8 általános isko­lai végzettség, büntetlen előélet, katonai szolgálatot teljesített fiata­lok jelentkezését várjuk. Munkahe­lyét sűrűn változtatott dolgozók je­lentkezését nem kérjük. Jelentkez­ni lehet: Pécs Megyeri út 26. mun­kaügyi osztály. (36455) A NYERGESÚJFALUI VISCOSA- GYÁR, az ország egyetlen vegyiszál gyára, AZONNALI BELÉPÉSSEL FEL­VESZ vegyipari szakmunkásokat, fér­fi és női betanított- és segédmun­kásokat. JÖJJÖN DOLGOZNI E DU- NAMENTI NAGYÜZEMBE, NYER­GESÚJFALURA! Korszerű automati­zált, klimatizált üzemek, modern vegyipari technológia, továbbtanu­lási lehetőségek. Jelentkezés: min­den munkanapon, 7—12 óráig a munkaügyi főosztályon. Az érdeklő­dők a választ levélben kapják, a részletes, képekkel illusztrált tájé­koztatóval együtt. Cím: MAGYAR VISCOSAGYÁR, 2536 Nyergesújfalu, Pf. 1. Komárom megye. (5131) A PÉCSI VÍZMŰ érettségizett admi­nisztrátorokat, gyakorlott utókalkulá­tort és segédmunkásokat felvesz. Je­lentkezés : Pécs, Zólyom u. 2. Munka­ügyi osztály. (2467) A PÉCSI Geodéziai és Térképészeti Vállalat felvételre keres ács szak­munkást és segédmunkást külszolgá- latos munkahelyre. Pécs, Légszesz­gyár u. 17. (2443) RAKODÓ munkáso­kat felveszünk. MÉH- telep, Gomba u. 4. (Hőerőműnél.) (2454) GYAKORLOTT gyors- és gépírót és érettségizett nődolgozókat alkalmaz a Pannónia Sörgyár, Pécs. (2480) UTÓKALKULÁCIÓS munkakörbe le­hetőleg mérlegképes végzettséggel nagy számviteli gyakorlattal rendel­kező dolgozót felveszünk. Jelentke­zés: Pécsi Ingatlankezelő Vállalat, Pécs, Bajcsy-Zs. út 4. sz. Munkaügyi és bérosztály. Naponta: 8—12-ig. (2453) GYAKORLATTAL rendelkező gyors- és gépírót, azonnali belépéssel fel­veszünk. Jelentkezés: Baranya moh gyei Tejipari Vállalat kereskedelmi osztályán, Pécs, Tüzér u. 15. (na­ponta 8—16 óráig). (2466) A VOLÁN 12. sz. Vállalat alap­fokú gépjárművezetői és autóbusz- vezetői tanfolyamot indít a vállalat­tal munkaviszonyt létesítő dolgozók részére. A tanfolyamok díjmentesek, a tanfolyam ideje alatt a hallgatók munkabért kapnak. A tanfolyamra történő felvétel feltételei: betöltött 21. életév, 8 ált. isk. végzettség, büntetlen előélet. Az autóbuszvezetői tanfolyamhoz a fentieken kívül leg­alább 2 éves, igazolt, polgári élet­ben töltött tehergépkocsivezetői gya­korlat szükségds. Jelentkezés és rész­letes felvilágosítás: Volán 12. sz. Vállalat személyzeti és oktatási osztálya, Pécs, Bolgár Néphadsereg útja 33. III. em. 6. szoba. (1933) TARTÓS helyettesítésre anyagköny­velésben jártas raktári adminisztrá­tort azonnal felveszünk. Véglegesí­tés lehetséges. Baranya megyei Há­ziipari Szövetkezet. Pécs, Déryné u. 35. sz. (364548) NEHÉZ fizikai munkára zsákolókat felvételre keres a Pécsi Sütőipari Vállalat, Pécs, Zsolnay Vilmos u. 61. sz. (364550) BARANYA megyei Magas- és Mély­építő Vállalat gyakorlattal rendel­kező gép- és gyorsírót azonnali be­lépéssel felvesz. Jelentkezés: Pécs, Fürst Sándor u. 5. Munkaügyi osz­tály. (364539) lEuttui AMÍG a KÉSZLET TART! 350 cm3-es IZS motorkerékpár 16 300 Ft helyett, 14 300 Ft-ért kapható még néhány napig a Pécsi ÁFÉSZ műszaki bolt­jában (Pécs, Rákóczi út 53.) Tele­fon: 10-471. l» ISMÉT kapható: ha- fAfíH szonvas, rúd és idom- ^ in ^ áru, cső, finom és durvalemezek, betonvas, leértékelt kerítés, hordó, használt ruha. Tele­peink: Pécsett, Komlón, Mohácson, Siklóson és Szigetváron. Idejében szólunk: Sertés- és marhabőrből készült VELÜRKABÁTJÁT, KOSZTÜMJÉT, SZOKNYÁJÁT, IRHAKABÁTJÁT ÉS SZŐRMEBUNDÁJÁT már most tisztittassa ki! Felvevőhely : Pécsi Minőségi Ruházati Szövetkezet, Sallai utca 1. szám. Telefon: 19-413.

Next

/
Oldalképek
Tartalom