Dunántúli napló, 1975. marcius (32. évfolyam, 59-88. szám)

1975-03-20 / 78. szám

Halálozás Fájdalomtól megtört szívvel tudat­juk, hogy drága jó férjem, fiam, testvérünk, nagybácsink, kereszt­apánk, unokatestvérünk és kedves rokonunk, MISZLAI LÁSZLÓ nyug. nyomdász, 50 éves korában hosszú szenvedés után elhunyt. Te­metése március 22-én, szombaton 3 órakor lesz a pécsbányai temetőben. Gyászoló család. A Pécsi Szikra Nyomda dolgozói megrendültén tudatják, hogy szere­tett és tisztelt volt munkatársuk, MISZLAI LÁSZLÓ ny. nyomdász 50 éves korában, hosz- szantartó betegség következtében el­hunyt. Temetése március 22-én, szombaton délután 3 órakor lesz a pécsbányai temetőben. Emlékét sze­retettel megőrizzük. Fájdalommal tudatjuk, hogy VÉGH JÓZSEF nyug. postai műszaki ellenőr, ki- rályegyházi, majd szentlőrinci lakos, hosszú betegség után élete 75. évében elhunyt. Temetése 22-én, szombaton 2 órakor lesz a szent- lőrinci temetőben. Gyászoló család. Mérhetetlen fájdalommal tudatjuk, hogy pótolhatatlan édesanyánk, ÖZV. MESTERFALVI GYULÁNÉ szüh Borek Katalin, tragikus hirtelen­séggel 43 éves korában, szívroham következtében elhunyt. Köszönetét mondunk a MÉV Ércdúsító Üzem és a Megyei Kórház szakszervezetének és dolgozóinak, hogy segítségükkel fájdalmunkon enyhíteni igyekeztek és búcsúztatásán részt vettek. Gyászoló gyermekei és rokonai. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy drága jó férjem, szerető édesapám, apósom, felejthetetlen nagyapánk, testvérem, sógorunk és kedves ro­konunk, BLASEK JÓZSEF nyugdíjas bányász, 61 éves korában váratlanul elhunyt. Temetése már­cius 24-én, hétfőn fél 3 órakor lesz a központi temetőben. Gyászoló csa­lád. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy forrón szeretett feleségem, lányom, menyem, testvérünk, sógornőnk, nagy­nénink és kedves rokonunk, KULCSÁR JANOSNÉ Koch Mária volt szatinai lakos 60 éves korában március 17-én csendesen elhunyt. Temetése március 25-én, kedden fél 3 órakor lesz a központi temető kápol­nájából. Gyászoló család. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy drága jó férjem, édesapánk, apó­sunk, nagypapánk, testvérem és kedves rokonunk, SZLAVIKOVICS ISTVÁN volt páprádi lakos, életének 68. évében rövid szenvedés után elhunyt. Temetése március 24-én, hétfőn 1 órakor lesz a pécsi központi teme­tőben. Gyászoló család. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett édesapám, nagypapánk, apósom, VIDÁKOVICS MIHÁLY váratlanul elhunyt. Temetése már­cius 25-én, kedden 3 órakor lesz a központi ^temetőben. Gyászoló csa­lád. Köszönet Ezúton mondunk köszönetét mind­azoknak a rokonoknak, ismerősök­nek, a Pécsi Erdőgazdaság, valamint a Pécsi Orvostudományi Egyetem szervezési osztály dolgozóinak, akik felejthetetlen halottunk, ÖZV. BACH ARPÁDNÉ temetésén részt vettek, koszorúk küldésével fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. Gyászoló család. Hálás szívvel mondunk köszönetét mindazoknak, akik drága halottunk, BERECZ ROZALIA szavai lakos temetésén megjelentek, koszorúk és virágok küldésével fáj­dalmunkat enyhíteni igyekeztek. Kö­szönetét mondunk a Görcsönyi ÁFÉSZ vezetőségének és a kovács­telepi bolt dolgozóinak. Gyászoló Ragoncsa család. Köszönetét mondunk mindazoknak, akik felejthetetlen édesanyánk, OZV. NÉMETH IMRÉNÉ temetésén részt vettek és koszorúk, virágok küldésével fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. A gyászoló csa­lád. Köszönetünket fejezzük ki mind­azoknak, akik felejthetetlen halot­tunk, VASKÚTI ANDRÁS temetésén részt vettek és fájdalmun­kat enyhíteni igyekeztek. Gyászoló család. Köszönetét mondunk mindazoknak, akik szeretett feleségem, nagy­anyánk és rokonunk, DR. TANTOS JÓZSEFNÉ Jantay Melinda temetésén részt vettek és koszorúk, virágok küldésével, részvevő együtt­érzésüket kifejezték. Gyászoló csa­lád. Gyermektelen orvos há­zaspár összkomfortos lakás albérletet keres. Telefon: 12-786. Pécsi lakásért Déli pá­lyaudvarhoz közeli bu­dai garzont cserélnék. ..Mielőbb*’ jeligére a Sallai utcai hirdetőbe. Kaposvári erkélyes, másfélszobás, komfor­tos, első emeleti főbér­letemet pécsi másfél vagy kétszoba komfor­tosra cserélném. ,, Má­sodik emeletig" jeligé­re a Sallai utcai hir­detőbe. Elcserélném uránvárosi tanácsi, kétszobás hal­los távfűtéses, III. eme­leti, liftes, nagyerkélyes lakásomat, másfélszo­bás távfűtésesre. ,,Pa­noráma*’ jeligére a Sallai utcai hirdetőbe. Kétszobás belvárosi ta­nácsi lakásomat más­félszobás kertvárosira cserélném. Sörház u. 4. fsz. 2. Házaspár egy gyerekkel albérletet keres. Varga István, Pécs, II. Orso­lya u. 16. Hármas garázshely el­adó az Apaffy utcában. Érdeklődni: Bocskai ut­ca 39. Ács János. GÉPJÁRMŰ Nagykerekű Wartburg alkatrészek eladók. Tolbuhin út 51. Fehér­vári. Nagyméretű garázs a Ledinán eladó. „Válla­latnak is" jeligére a Sallai utcai hirdetőbe. Skoda Octávia fő da­rabonként, felújított motorral eladó. Pécs, II. Márton u. 18. hátsó udvar. Warszava szgk. egyben vagy alkatrészenként eladó. Pécs, Hajnóczi út 23/a. Krancz. M 21-es Volga rend­szám nélküli olcsón el­adó. Szigeti út 6/a. III. 4.__________________ Garázs kiadó a Kacsóh Pongrác úton. Érdek­lődni: Kacsóh u. 14. IV. 9. IB-s Wartburg eladó. Érdeklődni: Komló, Má­jus 1. út 9. III. em. 3. 18—19 között. Wartburg Lim. IE. 53 000 km-rel keki, kp.-ért el­adó. Dr. Pázmány, Jó­zsef A. u. 43. Magánosok, közületek figyelem I Parkettázást, parketta átrakását, mo­zaik parketta lerakását, csiszolást, lakkozást, műanyagpadló, szőnyeg- padló ragasztását, rö­vid határidővel vállal kisiparos. 10-265 tele­fon vagy 7601 Pécs, pf. 23. Fakitermelést vállalunk, több stíl fűrésszel. „Szakmunkás" jeligére a Sallai utcai hirdető­be. ADÁS-VÉTEL MODERN GARNITÚRÁK 3580 Ft-tól részletre VAJTA kárpitosnál, PÉCS, Déryné u. 11. Ágyneműtartós reka- miét, fotelágyat, he- verőt Bárány kárpitos- tól. Pécs, Jókai u. 4. Modern bútorokat ve­szek és eladok. Sza­badság út 50. Telefon: 18-224. _________________ T akarmányrépa eladó minden elfogadható árért. Peterd 43. hsz. Új, emeletes gyermek­szoba bútor és akvá­riumok eladók. Pécs, Hajnóczi út 23. III. a. Krancz. Eladó parkettszél-csi- szoló, kompresszor, fel­szerelt akvárium, kerí­tés alapsablon. Kert­város, Rózsa u. 10. Férfi Singer varrógép, 4 db használt Zsiguli külső, belső eladó. Pécs, Levendula u. 15. Kovácstelep. Érdeklődni 5 órától. Eladó, Gera Táj és Gyelmis Csendélet c. festménye: fehér zo­máncos KOVEX típusú kétaknás vaskályha: 20 literes rézbogrács: 110x 170-es vaskapu, szom­bat, vasárnap, Szigeti út 72. Telefon: 14-852, Tíz család méhet el­adásra kínálok. Szabó Ágoston, 7753 Szajk. Eladó kombinált gya­lugép és szalagfűrész. Szendrey u. 12. Nyolchónapos, törzs­könyvezett német ju­hász, aranydiplomás boxer eladó. Engels 66. INGATLAN Balatonlellei társasüdü­lőben 1 szobás lakrészt vennék. Telefon: 12-590. Jakabhegyi úton eladó 415 D-öl szőlő, építési lehetőséggel. Telefon: 19-634,__________ Ro monyán 323 G-öl sző­lő^ eladó. Érdeklődni Zrínyi u. 4. Balatonlellén, a Me­csek társasüdülőben, Szt. István út 26. szám alatt, második emeleti komfortos lakrész el­adó. Érdeklődni: a helyszínen a gondnok­nál, vagy Pécsett, 14-025 és 19-758 tele­fonon. 300 G-öl szőlő, részben gyümölcsös, 24 négy­zetméter területű épü­lettel, Fülemüle u. 4. szám alatt, Bekkéknél, betegség miatt sürgő­sen eladó. Szentlőrincen két és fél szobás emeleti társas­házrész, garázzsal, konyhakerttel, azonnal beköltözhetően eladó. Érdeklődni Királyegyhá­za 30-as telefonon. A 6-os út mellett lu­gasrendszerű szőlő, konyhakertiéi, kétszin­tes épülettel eladó. Busz, víz van. „Jöve­delmező" jeligére a Sallai utcai hirdetőbe. Pécs, Mártírok u. 28. 2 szobás komfortos lakrész beköltözhetően eladó. Érdeklődni: Ke- rekesné, 7900. Sziget­vár, Kárpátok u. 34. Belvárosban 1 szoba konyha mellékhelyiség beköltözhetően eladó. „Fél ház" jeligére a Sallai utcai hirdetőbe. Siklós központjában, Ady E. u. 10. sz. alatti családi ház olcsón el­adó. Érdeklődni a hely­színen. Szoba konyhás házrészt vennék, havi részletre. Ajánlatokat hely- és ár- megjelöléssel várok. „Bárhol" jeligére a Sallai utcai hirdetőbe. Kertes ház eladó, Eger­ág, Ifjúság út 82. Ér­deklődni: Átán lehet Susnyovicséknál, Petőfi и. 15. sz. alatt._______ E gyezer D-öl terület, kétszoba konyhás épü­lettel, beköltözhetően eladó. Szava 103. 280 □-öl szőlő présházzal. Háromszobás új családi ház eladó vagy lakást beszámítok, vagy anél­kül is eladó. Pécs I. к. Bródy S. u. 59. Rácvároson, 150 D-öl gyümölcsöskert, kúttal eladó. Érdeklődni Gibi- csárné, Kertváros, Vas- sány utcai bisztróban. 99 D-öl üdülő építésére alkalmas telek — La­jos szobortól 200 m — sürgősen eladó. Érdek­lődni mindennap 17— 19 óráig 20-122-es tele­fonon. Üdülőtelek 300 D-öl el­adó. „Mecsek déli ol­dal" jeligére a Sallai utcai hirdetőbe. Baranya je nő, Kossuth u. 3. sz. kis családi ház melléképülettel, 1600 D-öl telekkel el­adó. Gyódon 505 D-öl szántó eladó az országúttól P00 m-re. Érdeklődni Gyód, Fő u. 79. Pécsett, illetve környé­kén életjáradékot vagy eltartási szerződést kö­tök. „Bizalom" jeligé­re a Sallai utcai hir­detőbe. Pécstől 15 km-re, Szil­vás községben családi ház nagy gazdasági épületekkel, 1700 D-öl telekkel beköltözhetően eladó. Buszmegálló a ház előtt. Érdeklődni: Pécs, Kun Béla tér 7. II. em. 9. Nyúl Béla. Telefon: 13-380. Kettő és félszobás szö­vetkezeti lakás jövő évi beköltözéssel eladó. Érdeklődni: Kun Béla tér 7. II. em. 9. Tele­fon: 13-380. Istenáldás-völgyben sző­lő, épülettel eladó. Ér­deklődni lehet Pécs, Endre u. 12-ben vagy telefonon 12r975 szó­mon. HAZASSAG 50 éves, 160 magas, vidéken élő, önhibáján kívül elvált önálló ipa­ros, jó anyagival, sze­mélygépkocsival, keresi élettársát, kedves, in­telligens hölgy szemé­lyében. Lakás szüksé­ges, de közösen is megoldható. Kedvelem a vidéki életet. „Op­timista" jeligére a Sallai utcai hirdetőbe. Jól szituált özvegyasz- szony megismerkedne házasság céljábói ko­moly férfivel, 55 éves korig. „Fáj a magány" jeligére a Sallai utcai hirdetőbe. Értesítjük kedves vásárlóinkat, hogy a 35. SZ. VILLAMOSSÁGI SZAKBOLTUNK (Pécs, Jókai u. 3. sz.) MÁRCIUS 24-TÖL ÁPRILIS 5-IG leltározás miatt zárva tart A parancsnok 19 éves volt Az, aki a háborúban, ahogy mondani szokták, az események sűrűjében volt, átélte a vissza­vonulás minden keservét, harc árán tört ki a bekerítés gyűrű­jéből, vagy oly nagy iramban üldözte a visszavonuló ellensé­get, hogy közben ideje sem volt aludni, enni, csak az ilyen ka­tona képes világos magyaráza­tot adni arra, hogyan kerülhe­tett a személyes holmik közé egy olyan értesítés, hogy „el­tűnt”, holott valahol van egy sír, amelyen az elesett harcos valamennyi fontos személyi ada­ta pontosan és világosan ol­vasható. Az megérti, hogyan és miért írták el a családi és utó­neveket, rangokat azok az em­berek, akik oz ágyútűzben a lövészárok falához tapadva a nyilvántartást vezették, annak az alegységnek a személyi ál­lományában bekövetkezett vesz­teségekről, amelynek dokumen­tumait a nyilvántartó a harc előtt 10 perccel vette át, és hogyan tűnhetett el véglegesen néhány nyilvántartólap a törzs­höz menesztett küldönccel együtt. Nincs abban semmi meglepő, hogy a Gellérthegyi Felszaba­dulási Emlékművön néhány név iniciálé nélkül van feltüntetve. Például: Szerenko alhadnagy. Ha az elesett harcost Ivanov- nak, vagy Kuznyecovnak hívták volna, nem volna semmi értel­me a nyomát kutatni. Helye­sebb volna úgy tekinteni, hogy ez a felirat valamennyi Ivanov vagy Kuznyecov alhadnagyra vonatkozik, akik Magyarország felszabadításakor haltak hősi halált. De az összes elesett szovjet tiszt közül csupán egy Szerenko nevű van eltemetve Magyarországon. S a rangja alhadnagy. Semmi kétség: a fel­irat pontosan őrá vonatkozik, akit Budapesten temettek el. A tiszti állomány veszteségét nyilvántartó osztály kartonlap­ján ez áll: „Szerenko Alekszej Trofimo- vics gárda alhadnagy, az 5. gárda tüzérhadosztály 18. ta- rackos gárda tüzérdandárjának ütegparancsnoka. Született: 1925-ben, Komszomol-tag, 1943 óta teljesített szolgálatot a had­seregben, elesett az 1945. ja­nuár 11-i harcokban. Eltemetve a H-65650 és U-5785-ös par- cellájú sírban. Címe: apja Sze­renko Akim Andrejevics, lakik a bobrovi falutanácshoz tartozó Kotkovo faluban, Altáj-vidék, Rubcovszk járás.” Sokáig, nagyon sokáig kellett várnom az első levelemre kül­dött válaszra. Végre megérke­zett. „Apánk, Akim Andrejevics és anyánk 4 évvel ezelőtt meghal­tak. Az ön levelét a szomszé­dok vették át. Ök küldték el a Rubcovszk városban lakó hozzá­tartozóinknak, akik viszont to­vábbították nekem Alma-Atába. Az első, amit kérek öntől, közölje velem, hogy hol van el­temetve Alekszej fivérem. Tudja egyáltalán? Azt kéri, hogy írjak róla. Ljonyocska szófogadó, békés természetű kisfiú volt, akit ki­vétel nélkül mindenki szeretett. Az igaz, hogy néhány kötekedő természetű pajtása „nadrágos lánynak” csúfolta. Én a nővére vagyok. Férjem­mel és két apró gyerekkel Kir­giziában laktunk, nem messze Dzsalal-Abad várostól, a kén­bányatelepen. 1941, június 22- én férjemet behívták. Természe­tesen beszámoltam erről Kot- kovóban élő szüleimnek. Amikor otthon elolvasták a levelemet, Ljonya nyomban kijelentette: „Leutazom Surához, egyedül maradt a két kislánnyal, segítek neki.” S el is indult hozzám. Serdülőkorban volt akkor és ta­nulónak vették fel a bányába. 40 dekára szóló kenyérjegyet kapott. Ketten dolgoztunk és együtt neveltük a gyerekeket. Előfordult, hogy hazaszaladt a munkából és hazahozta az egész 40 deka kenyerét. Mon­dom neki: „Miért nem etted meg magad?” - Ö meg ezt feleli: „Ettem, ettem belőle, lát­hatod, itt vágtam le belőle". És máris szalad a kislányokhoz és elosztja köztük a kenyeret. .. Mennyi jóság, önfeláldozás volt benne. Szüléinknél sokkal töb­bet ehetett volna . . . 1942-ben kijártam, hogy hazaengedje­nek a szüléimhez, de Ljonyát nem engedték el a munkahelyé­ről: háború van, mondták. Most már nem kellett rólam és a Üzemanyag-fogyasztók, figyelem! Megnyílt a görcsönyi tsz üzemanyagtöltő állomása Nyitva : 6—20 óráig. Kaphatók : HÁZTARTÁSI TÜZELŐOLAJ, GÁZOLAJ, MOTOROLAJ, NORMÁL BENZIN, SUPER BENZIN, KEVERÉK ÉS AUTÓÁPOLÁSI CIKKEK. A fenti kőolajipari termékeket magán és közületek felé is forgalmazzuk. Várjuk Kedves Fogyasztóinkat. „MECSEKVÖLGYE” MTSZ, GÖRCSONY Az „ÁFOR" Ásványolajforgalmi Vállalat lecserélt, használt, jó állapotú üzemanyag-kimérő oszlopokat Vételár: 10 000,— Ft—17 000,— Ft/db. Felvilágosítást ad: VÁLLALATI ESZKÖZGAZDÁLKODÁSI BIZOTTSÁG, Csepel, ÁFOR I. sz. Telep. Telefon: 335-385 147. Ráki; ári dolgi IZÓt felvess az AGRC >KER Vállalat Pécs, Megyeri út 64. Dolgozókat felvesznek NEVELŐOTTHON takarítónőt azon­nali belépéssel felvesz. Pécs, Megye u. 22. (3955) A KOMAROV Gimnázium és Szak- középiskola azonnali belépésre taka­rítónőt felvesz. (3879) A HÍDÉPÍTŐ Vállalat építésvezető­sége felvesz gyors- és gépírni tudó általános adminisztrátort. Fizetés kol­lektiv szerződés szerint. Jelentkezni lehet: Lenin tér—Rét utca sarok. (376829) IGAZGATÁSI osztályvezetői állásra (igazgatás, szervezés, belső ellenőr­zés irányítására) pályázatot hirdetünk. Közgazdasági egyetemi, esetleg jogi végzettséggel és megfelelő gyakorlat­tal rendelkezők pályázatát, részletes önéletrajzzal a Sallai utcai hirdetőbe kérjük „Iparvállolat” jeligére. (376822) A KESZTYŰGYÁR Központi Gyár­egysége éjjeliőrt és takarítónőket fel­vesz. Jelentkezés: Pécs, Sörház u. 36. (376830) gyerekeimről gondoskodnia. Er­re mindenáron be akart vonulni katonának. 1943-ban a talgari katonaiskola hallgatója lett (Alma-Ata közelében van.) Egy év múlva megkapta az alhad- nagyi rangot és csapathoz ve­zényelték. Valahol Moszkva környékén, majd Leningrád kö­zelében szolgált. Leveleiben azt írta, hogy minél előbb szeretne kijutni a frontra, hogy leszá­molhasson az ellenséggel, a hazánkra zúdított szerencsétlen­ségért. Leningrádtól el volt ra­gadtatva, s azt írta, hogy egy ilyen városért és az ilyen em­berekért, mint a leningrádiak, az életét sem sajnálja feláldoz­ni. Legutolsó levelének kelte: 1944. december 15. Ezt már Magyarországról kaptuk. Nem­sokára rá megérkezett a gyász- jelentés .. . Ljonya akkor még csak tizenkilenc éves volt! Nyomtalanul eltűnt Sztálin­grádnál Nyikita bátyám, aki 1907-ben született és harckocsi­zó volt. Legalább azt tudnám, hol van Ljonya sírja. Ha ön tudja, közölje velem, kérem. Alekszandra Bajguseva”. Tehát nem kétséges, hogy a Felszabadulási Emlékművön a Szerenko név után „L. A.” be- betüknek kell következniük. (Folytatása következik.) FÉRFI vagy női anyagátvevőket két- műszakos munkakörbe, gépkocsirako­dókat, valamint gépelni tudó admi­nisztrátort felveszünk. Jelentkezni le­het: a kirendeltség-vezetőnél, 5. ÉPFU Kirendeltsége Komló, Ifjúság u. 1/a. (376840) A BUDAPESTI Vegyiművek Hidasi Gyáregysége Hidas, felvételre keres laboráns munkakörbe vegyipari tech­nikust, vegyipari szakközépiskolát végzett vagy középiskolai érettségi­vel rendelkezőt adminisztratív munka­körbe. (376870) A SZIGETVÁRI Építő Szövetkezet 7901 Szigetvár, Szabadság u. 14. pályázaott hirdet műszaki vezető, fő­könyvelő, építőipari árkalkulátor és építésztechnikus munkakörök betölté­sére. Feltétel: a munkakörök betöl­téséhez szükséges képesités és 5 éves gyakorlati idő. Jelentkezni lehet: személyesen vagy írásban szövetkeze­tünk személyzeti vezetőjénél, a képe­sítés és eddigi működés megjelölé­sével. Bérezés az 1/1971. (IV. 1.) MŰM. sz. rendelet alapján, meg­egyezés szerint. (376869) DOLGOZÓKAT konyhai beosztott és takarító munkakörbe felveszünk. Je­lentkezés: a Postaigazgatóság gond­nokságán, Jókai u. 10. (376861) A MECSEKI Szénbányák pécsi szén- előkészítő üzeme felvételre keres mintaasztalos szakmunkást. Jelentkez­ni lehet: Pécs, I. kér. Buzsáki Imre u. 22. sz. alatt, a munkaügyi csb- portnál. (376858) A BARANYA megyei Építőanyag- ipari Vállalat pécs—kozári gépesített külfejtéses bányaüzemébe váltómű­szakos, heti 44 órás munkaidő be­osztással felvesz: betanított munkára és gépek kezelésére, férfi dolgozókat (könnyűgépkezeiői vizsgával rendel­kezők előnyben). A kantavári bányá­ba kőbányászokat. Munkahelyre szál­lítást biztosítjuk, üzemi étkeztetés megoldható. Jelentkezés: a bánja üzemvezetőjénél (árpádtetői elágazás­tól a fehérkúti menedékház felé, két kilométerre lévő üzemben), vagy a vállalat központi munkaügyi osztályán Pécs, Alkotmány u. 77. sz. (Bejárat a Rókus utca felől.) (376837) GYAKORLATTAL RENDELKEZŐ, 40 ÉV ALATTI KÖZGAZDASÁGI EGYETEM PÉNZÜGYI SZAKOS, vagy SZÁMVITELI ÉS PÉNZÜGYI FŐISKOLAI VÉGZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ szakembert keresünk vezető beosztásba Jelentkezési: „Számla 334925" jeligére, a szekszárdi hirdetőbe kérünk. P. M- BARAMMYIKOll:

Next

/
Oldalképek
Tartalom