Dunántúli napló, 1975. február (32. évfolyam, 31-58. szám)

1975-02-19 / 49. szám

Halálozás Értesítjük mindazokat, akik ismer­ték, hogy szeretett édesapánk, nagy­apánk és kedves rokon, GYÖRGY JANOS hosszúhetényi lakos, 74 éves korában elhunyt. Temetése február 19-én, 15 órakor lesz a hosszúhetényi temető­ben. Gyászoló család. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett férjem, testvér, sógor és kedves rokon, KOZMA ISTVÁN MÁV nyugdíjas elhunyt. Temetése 21-én, pénteken 12 órakor lesz a központi temetőben. Gyászoló csa­lád. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy SZÉL ERNŐ hamvasztás utáni búcsúztatása feb­ruár 21-én, pénteken fél 1 órakor lesz a központi temetőben. A gyá­szoló család. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett férj, édesapa, após, nagy- apa, BAJNA ISTVÁN 68 éves korában hosszú, türelemmel viselt szenvedés után elhunyt. Teme­tése február 22-én, szombaton, fél 12 órakor lesz a pécsi központi temető­ben. A gyászoló család. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett gyermekünk, testvérünk, keresztgyermekünk, HÓDOSI PÁL 16 éves korában, hosszú betegség után elhunyt. Temetése február 21- én, pénteken fél 4 órakor lesz a pécsi központi temetőben. A gyá­szoló család. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett édesanyám, anyósom, nagy­mamánk, testvérem, dédnagyma­mánk, özv. BLUMMER JÁNOSNÉ Kreiner Anna, életének 80. évében elhunyt. Temetése február 21-én, pénteken fél 3 órakor lesz a köz­ponti temetőben. A gyászoló csa­lád. Mélyen megrendült szívvel és nagy szomorúsággal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy DR. KOCSKY SÁNDOR elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúz­tatásáról később intézkedünk. A gyá­szoló család. Köszönet Hálás szívvel mondok köszönetét mindazoknak, akik felejthetetlen drága jó férjem, FÜRST MIKLÓS temetésén részt vettek, fájdalmamat bármily módon enyhíteni igyekeztek. Külön köszönet a Belvárosi Áruház dolgozóinak, a ház lakóinak, jóba­rátoknak és ismerősöknek. Gyászoló felesége. Köszönetét mondunk a kedves ro­konainknak, szomszédoknak, komák­nak és mindazoknak, akik szeretett édesanyánk, GYŐRI ISTVANNÉ temetésén megjelenésükkel, koszorúk, virágok küldésével fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. Gyászoló csa­lád. Köszönetét mondunk mindazoknak, akik felejthetetlen halottunk, GYŐRI GYÖRGY temetésén részt vettek, részvétkivá- nataikkal, koszorúk és virágok kül­désével fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. Gyászoló felesége és Szuper család. Köszönetét mondunk mindazoknak, akik szeretett halottunk, KOVÁCS ISTVÁN temetésén részt vettek. Gyászoló csa­lád. Hálás szívvel mondunk köszönetét mindazoknak, akik szeretett halot­tunk, BERGER IMRE temetésén részt vettek, virágok és koszorúk küldésével fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. A gyászoló család. Építkezők, figyelem! 400-AS CEMENT március 31-ig 20,— Ft/q engedménnyel KAPHATÓ TELEPEINKEN. DÉL-DUNÁNTÚLI TÜZÉP VÁLLALAT. Munka- és normaügyekben jártas, közgazdasági technikumot végzett dolgozót felveszünk Jelentkezés: BARANYAMÉK Pécs, Megyeri út 66. Munkaügyi osztály. A Mecsek Tourist I975. évi társasutazásai Pécsről, panoráma autóbusszal: CSEH—LENGYEL KORÚT, 5 napos, ind. április 26. Részvételi dij: 2100,— Ft DUBROVNIKI ÜDÜLÉS, 8 napos, ind. május 24. Részvételi díj: 2700,— Ft ERDÉLYI KORÚT, 5 napos, ind. június 25. Részvételi dij: 2380,— Ft SZOVATAI ÜDÜLÉS, 8 napos, ind. augusztus T9. Részvételi dij: 1600,— Ft (félpenziós) Budapestről, repülőgéppel: ÜDÜLÉS A BOLGÁR TENGERPARTON — ARANYHOMOK — 8 napos, ind. július 5. Részvételi dij: 3980,— Ft ÜDÜLÉS A ROMÁN TENGERPARTON, (Venus üdülőtelep) 10 napos, ind. július 12. Részv. díj: 3710, — Ft Egyéni üdülési lehetőségek: A ROMÁN ÉS BOLGÁR TENGERPARTON júniustól szeptemberig, 1700,— Ft-tól 2100,— Ft-ig A társasutazások részv. díjában nem szerepel az útlevél és a költőpénz összege. Jelentkezés: Pécs, Széchenyi tér 9. (Megyei Tanács épületében), valamint Mohácson, Siklóson, Harkányban és Szigetváron a Mecsek Tourist kiren- deltségeken. 8pTOURIST II. 17-i számunkban a lenin- grádi út tévesen jelent meg. HELYESEN: LENINGRAD 5 nap repülővel teljes ellátás 2700,— Ft IV. 23—27. IV. 24—28. Jelentkezéseket Pécs, Alkotmány u. 3. sz. alatti irodánkba várjuk. Telefon: 13-407. NE SOKAT KÖLTSÖN, VEGYEN INKÁBB KÖLCSÖN. Béreljen „C s i n i” fogyasztógépet. ss^ Pécs, Bajcsy-Zs. ’ \ utca 3. szám. Telefon: 15-740. <V/ „ ^ Kívánságra házhoz szállítjuk. s Idős asszony háztartá­sának a vezetésére al­kalmazottat keresek. Pé­ter u. 12. Magánrendelőbe orvos mellé asszisztensnek el­mennék. ,,Főiskolás lány" jeligére a Sallai utcai hirdetőbe. Kisgyermek gondozását lakásomon vállalom. 0 éves kortól. Telefon: 19-028. Elmennék kisgyermek mellé. ,.Egész napra" jeligére a Sallai utcai hirdetőbe. Magányos nyugdíjas nőt lakótársnak felve­szünk. ,,Családtagnak" jeligére a Bem utcai hirdetőbe. Fiatal dolgozó nő szo­batársat keres. ,.Sze­rencsés." jeligére a Bem utcai hirdetőbe. üres lakást, vagy kü- lönbejáratú lakrészt jú­liustól vagy augusztus­tól bérelnénk. Telefon: 11-213. Dolgozó nő üres külön- bejáratú albérletet ke­res, fürdőszoba haszná­lattal. ,,Megbízható" jeligére a Sallai utcai hirdetőbe. Elcserélném másfél szo­bás, összkomfortos, gáz­fűtéses lakásomat ma­gasföldszintes vagy el­ső emeleti táv- vagy gázfűtéses garzon la­kásra. Érdeklődni na­ponta 10 órától 13 órá­ig a 20-068 telefonon. Két diáklány lakást vagy elkülönített lak­részt albérletbe keres. Leveleket ,.Marian" jel­igére a Hunyadi úti hirdetőbe. ADAS-VÉTEL Veszek I Hálószobabúto­rokat, kombináltszekré- nyeket, rekamiékat, konyhabútorokat, varró­gépeket, televíziókat, faliórákat, gyertyatartó­kat. Koltai. Rákóczi út 61. _____________________ J ó állapotban levő In- terlok varrógép eladó. Kaposvár, Vörös Had- sereg u. 147. Szingerné. Oriásgyümölcsű egres, hollandi piros és feke- teribizke-tövek darabon­ként 10 Ft, nagyvirágú francia évelő szegfűpa­lánták tövenként 3 Ft­ért kaphatók. Toronyi kertész, Békéscsaba, Sztraka 27. Egy db tízhetes bika- borjú eladó. Abaliget, Petőfi út 28. ACETILÉNFEJLESZTŐ 1x6 kg-os nagynyomású, vizsgáztatva, kifogásta­lan' állapotban eladó. Madách u. 8, __________ V ennék férfiruhát, fel­öltőt, esetleg zakót, nadrágot, 56—58-as mé­retben. „Nyugdíjas 75" jeligére a Sallai utcai hirdetőbe.______________ 1 db gázpalack nyo­máscsökkentővé}, tömlő­vel eladó. Árajánlat jeligére a Sallai utcai hirdetőbe. Német -juhász kölykök kitűnő minősítésű szü­lőktől február végi el­szállításra előjegyezhe- tők. Pécs, Apaffy u, 14. Kijáró elsőosztályú 8 hónapos vemhes üsző eladó. Cserkút, Petőfi u. 15.__________________ N aposcsibe állandóan kapható. Egerág, Kassa u. 40,_________________ N émet variálható baba­kocsi eladó. Érdeklőd­ni 12-347-es telefonszá­mon. Eladó jó állapotban NDK sportkocsi, göm­bölyű járóka, 50 literes Lehel hűtőszekrény. Vö­röskereszt u. 38._______ V ennék Csillag II. vi­lágos szekrényt. Újsze­rű jeligére a Bem ut­cai hirdetőbe.__________ Jótállásos olajkályha, új kisméretű fürdőkád el­adó. Baranyavár u. 38. Egy hármasablak, egy bejárati ajtó parkettás, egy vasüvegezett, ve­randa eladó. Felsőhavi dűlő 6. szombat, vasár­nap. Szőlőoltvány és qyöke- res vadvessző, oltvány­nak való vadvessző kap­ható. Kökény, Petőfi u. 14. GÉPJÁRMŰ Eladó 500-as Trabant üzemképes állapotban. Antal. I. Tűzoltó u. 3. 31-es végállomás. üzemképes 407-es Moszkvics hatezerért el­adó. Megtekinthető Pellérdi út 13. 16 óra után. 250 köbcentis Jawa mű­szaki vizsga előtt, se­gédmotorra cserélhető. Pécs, Vöröskereszt u. 38. 1500-as panorámás Opel olcsón eladó. Pécsúj- hegy, Bor u. 36. IZ-s Trabant Limusine eladó. Telefon: 19-024. 5 óra után. MB 1000-es Skoda el­adó, most műszaki vizs­gázott. Érdeklődni: du. 3 után Pécs, Landler u. 15. Műszaki vizsgázott 500- as Trabant eladó. Ugyanott fém nyúlket- recek eladók. Telefon: 18-861. Garazsirozott 20 ezer km-t futott fehér Tra­bant eladó. Madách Imre utca 9/a. I. eme­let 4. sz. CR-es írsz. 850-es Fiat szgk. eladó. Érdeklőd­ni: Komló, Alkotmány u. 25. Sterer, telefon: 7—15 óráig. 81-522. IKARUS 31-ES autóbusz felújítási szerződéssel közü- letnek vagy szövet­kezetnek ELADÓ. „Hunyadi” MTSZ Szalánta. Ar: meg­egyezés szerint. Ér­deklődni lehet: Sza­lánta 8. telefonszá­mon. Ügyintéző: Udvarácz István ke­rületvezető. Skoda Octavia alkat­részként eladó. Pécs, Rácváros 36. Polski Fiat 1500 alkat­részként eladó. Pécs, ürögi út 24. 125 kcm­es MZ motor­kerékpár alkatrésznek sürgősen eladó. Pécs. Lánc u. 13. sz. alatt. Tel.: 11-892, munkaidő­ben. UR-es Wartburgot ven­nék. Május jeligére a mohácsi hirdetőbe. INGATLAN Beköltözhető, belváros- központban, utcai, két és félszobás öröklakás eladó. „Földszint" jel­igére a Bem u. hirdető- be. _____________________ E ladó, I. kerületben, kétszobás családi ház, 200 négyszögöl szőlővel, 160 000-ért. „Város pe­remén” jeligére a Bem u. hirdetőbe.___________ V ennék másfélszobás lakást, II. emeletig. — „Készpénzzel fizetek" jeligére a Bem u. hir­detőbe.________________ Két szobás családi ház Pécshez közel eladó. — Érd.: Felsőhavi-dűlő 6. Szombat, vasárnap. Két szoba, konyha, spáj- zos családi ház pincé­vel, telekkel, Pécs leg­szebb részén, azonnal beköltözhetően olcsón eladó. Érdeklődni: Pécs, Fábián B. u. 2. sz. — Szombat, vasárnap. Pécstől 15 km-re, Szilvás községben családi ház nagy gazdasági épüle­tekkel, 1700 négyszögöl telekkel eladó. Érdeklőd­ni: Nyúl Béla, 7623 Pécs, Kun Béla tér 7. II/9. Telefon: 13-380. Kettő és másfélszobás, szövetkezeti lakás eladó. Beköltözés 76 nyarán jeligére a Bem u. hirde- tőbe.____________________ R anódfán két szoba, konyhás ház, melléképü­letekkel, 800 négyszögöl, telekkel, lakásnak vagy lebontásra sürgősen el­adó. Érd.: Királyegyhá- za, Petőfi u. 92._______ 3 12 négyszögöl szőlő és gyümölcsös eladó. Cser- kút, Alkotmány u. 25. 400 n-öl szőlő présház, pince, felszereléssel — Urögalsó hegyen, Rác­város felett eladó. Ér­deklődni: 15 óra után. József Attila u. 31., földszint 5. Pécs, Újhegy, Deák F. u. 13., kétszobás, csa­ládi ház garázzsal, kert­tel eladó.____________ G azdálkodásra alkalmas családi ház, kerttel la­káscserével eladó. „Két családnak megfelelő" jeligére a Sallai u. hir­detőbe._________________ Eladó, a siklósi hegyen 500 n-öl szőlő új pincé­vel, a harkányi elága­zásnál pedig 400 n-öl luqasszőlő — üdülőte­leknek is megosztva — Siklós, Gyűdi út 2/D., födszint 3.______________ Eladó 600 n-öl szőlő, 300 n-öl parlag szőlő, 400 n-öl szántó. Érdek­lődni: Vasas I., Búzaka- lósz u. 86. Pellérden, Vasút utcá­ban 850 n-öl telek, 8x14 m-es gazdasági épület­tel eladó. Érdeklődni: Vallyon József, Kertvá­ros — új lakótelep —. Enyezd u. 26. IV. em. 14. 17 óra után. 400 n-öl telek víkená- teleknek, a 6-os út mel­lett a 26-os buszmegál­lónál éladó. Megosztva Ts. Érdeklődni: Bicsérd, Ságvári út 13. Goricai szőlőhegyen 600 n-ÖI szőlő, présház, pin­ce, teljes felszereléssel, megosztva is eladó. É,^ deklődni: Szentlőrinc, Vasút utca 15. alatt. 250 n-öl szőlő, és ba­rackos víkendtefek el­adó. Érd.: Pécs, III. kér., Vöröshegy dűlő 6. Ge- ges Antal, 22-es, 23-as busszal, kereszt megálló­nál. Balaton parton, Keszt­helytől 6 km-re Vonyarc­vashegyen 158 n-öl, közművesített üdülőte­lek eladó. Érdeklődni: Vonyarcvashegy, József Attila u. 26. 400 n-öl terület szőlő épülettel, eladó. Havi részletre is. Nagy-Dain- dol 70. sz. Fekete Vil­mos. Családi ház, 2 szoba, konyha, szőlő, konyhá­kért azonnal beköltözhe­tő, eladó. Borbála-te­lep, Bittner Alajos u. 32. Érdeklődni helyben és pécsbányai óvodá­ban. 50 m- műhely, 180 n-öl telekkel a belvárosban eladó. Este 15-310. Harkány központjában eladó több szobából ál­ló családi ház. Harkány, Táncsics u. 5. Siklós városhegyen, or­szágút mellett 1000 n-öl szőlő, présházzal, teljes felszereléssel eladó. Ér­deklődni: özv. Kásádi Pálné, Egyházasharaszti. Másfélszobás lakást ke­resek 70 ezer kp.-vei. .Bernadett” jeligére a Hunyadi úti hirdetőbe. Háromszobás, Magasla­ti úti OTP öröklakás el­adó, harkányi nyaralót beszámítok. „Nyári be­költözés" jeligére a Hu­nyadi úti hirdetőbe. Bárí szőlőhegyen, Du­nához, úthoz közel, 530 négyszögöl szőlő meg­osztva eladó, kétszintes, új épülettel, vagy anél­kül. Érdeklődni este 6 után, vasárnap egész nap. Baumholzer, Mo­hács, Kisfaludy tér 4. telefon: 648. Lánycsókon, Dózsa u. 120. számú ház — el­költözés miatt eladó. Mohács, Török u. 44. sz. családi ház beköl­tözhetően eladó. Ba­barc, Munkás u. 16. Ha­bán. Beköltözhető, másfélszo­bás lakást vennék. — „Eszter” jeligére a Sal­lai u. hirdetőbe. EGYES Korrepetálást középis­kolásoknak matematiká­ból fizikából vállalok. Gépészmérnök jeligére a Bem utcai hirdetőbe. Gépírást vállalunk. Ér­deklődni lehet munka­napokon 16,30—18 órá­ig a 21-009 telefonszá­mon. Angol társalgási tanfo­lyam kezdők részére. 20,— Ft /óra jeligére a Bem utcai hirdetőbe. Kertásásra munkaerőt keresek. Hunyadi út 18., este későn, vagy reg­gel 8 óráig. Dolgozókat felvesznek GYAKORLOTT gépírót alkalma­zunk. Részletes ajánlatokat „Belvá­rosi kultúrintézmény” jeligére a Hu­nyadi u. hirdetőbe kérjük. (“) A SZENTDÉNESI Egyetértés Mg. Tsz tehenészcsaládot felvesz. Csak ebben a munkakörben dolgozók je­lentkezzenek. Szakmunkások előny­ben. Lakás megoldható. Jelentke­zés személyesen Horváth László fő­állattenyésztőnél. (3592) KÖZGAZDASÁGI érettségivel ren­delkező, gyakorlott könyvelőket ke­res felvételre a Dr. Veress Endre utcai rendelőintézet. Jelentkezés a pü. oszt. vezetőnél. (525) GÉPÍRNI tudó gyakorlott adminiszt­rátort, valamint saját gépkocsival rendelkező anyagmozgatót keresünk azonnali belépéssel: Népművészeti Szövetkezet, Pécs, Széchenyi tér 16. II. em. (3582) BARANYA MEGYEI Ruházati Kereskedel­mi Vállalat felvételre keres, azonnali be­lépéssel egy fő te­hergépkocsi vezetőt. Jelentkezni lehet: Pécs, Kossuth Lajos u. 3. (528) A PV. Szentendrei Papírgyára felvé­telre keres 18. évet betöltött női mun­kavállalókat, betanított boritékkészi- tö gépi munkára, három műszakos munkarendben. Távolabbi helységek­ből jelentkezők részére szállást bizto­sítunk. (3074) ÜZEMRÉSZEINKHEZ segédmunkáso­kat felveszünk. Pannónia Sörgyár. (506) A B. M. ALLATFORGALMI és Hús ipari Vállalat 1 fő gépészmérnököt keres. Jelentkezés a vállalat munka­ügyi osztályán. Pécs, Bolgár Nép­hadsereg út 37. (376727) GYAKORLATTAL rendelkező gyors- és gépírónőt felveszünk. Pécsi Bútor­gyár, Pécs, Somogyi Béla u. 6. sz. (539) BIZALMAS munkakör betöltésére adminisztrátort felveszünk. Jelentke­zés EIVRT Sopiana Gépgyára, Pécs, Szalai A. u. 8. (542) ^ GYÁRTÁSFEJLESZTÖ mérnököt, szerkesz- Jtőt, normatechnoló- j ttB gust, diszpécsert, koo­V ■ perátort, könyvelőt, lakatos szakmunkást, .forgácsoló üzembe különféle acé1.’§L vas alkatrészek hő­kezelésében jártas dolgozót, valamint segédmunkást felveszünk. Jelentkezés EIVRT Sopiana Gépgyára, Pécs, Szalai A. u. 8. üzemgazdasági osz­tály. (541) FŐISKOLÁS leány, albérletben la­kó, Pécsett dolgozó pedagógusnő ré­szére csekély kötelezettséggel járó éjszakai felügyeletért szállást, díja­zást és egyéb kedvezményeket bizto­sít pécsi leánykollégium. Jelentke­zéseket „Kényelmesen ellátható” jel- iqére, munkahely megjelölésével kér­jük a Hunyadi u. hirdetőbe. (540) HEGESZTÖVIZSGÁ- VAL rendelkező szak­munkást és telepi se­gédmunkást felve­szünk. Jelentkezés: MÉH Vállalat pécsi telepe, Pécs, Gomba u. 4. TMK-műhely. (559) FÉRFI árukísérőket és kezdő gépíró­nőt számlagépelésre azonnali belé­péssel felveszünk. Jelentkezés: AM­FORA ÜVÉRT 41. lerakató, Megyeri út 59. Raktárbázis. (3612) A PÉCSI MINŐSÉGI Ruházati Szö­vetkezet gyakorlattal rendelkező gyors, és gépirónőt keres azonnali belépéssel. Lehet nyugdíjas is. (579) ÁRUKÍSÉRŐKET, adminisztratív munkakörbe érettségizett női dolgo­zókat, kereskedelmi szakképzettségű vagy szakképzetlen férfi dolgozókat raktári munkára felveszünk. Jelent­kezés: Pécs, Megyeri út 59. Raktár­bázis, munkaügy. (544) KISKERESKEDELMI hálózatunkba bolti eladókat felveszünk, — gyakor­lattal rendelkezők előnyben. Jelent­kezés: BARANYAMÉK, Pécs, Megyeri út 66. Kiskereskedelmi osztály. (553) KOMLÓ és Vidéke ÁFÉSZ azonnali belépésre takarítónőt keres a Komlón lévő cukrászmühelybe. Fizetés . meg egyezés széíínt. Jelentkezés , á r .sze­mélyzeti vezetőnél. Komló,“ Kossuth L. u. 13. (592) A PÉCSI FÉMIPARI VÁLLALAT fel vételre keres Pécs, Felsőmalom u. 13. sz. alatti üzemébe: kézi és qépi lánchegesztéshez betanított munkára női dolgozókat, valamint kovács szak­munkást. György-aknai üzemébe: esztergályost, lakatos szakmunkáso­kat, forgácsoló munkához bétanu- lásra férfi és női' dolgozókat, vala­mint éiieliőröket. Jelentkezés: Pécs, Felsőmalom ü. 13. sz. Munkoüavön. (530) HIVATALSEGÉDET felveszünk. Szá mítástechníkal és ügyvitelszervező Vállalat, Pécs, Szántó Kovács J. u. 3. sz. ~~ (280509) A TOLNA MEGYEI ÁLLAMI ÉPÍTŐIPARI VALLALAT felvételre keres ERŐSÁRAMÚ VILLAMOS KÉPZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ üzemmérnököket és technikusokat MŰSZAKI ÉS GYÁRTÁSELÖKÉSZÍTŐI MUNKAKÖRBE. Felvesz továbbá: VILLANYSZERELŐ SZAK- ÉS SEGÉDMUNKÁSOKAT, Komló, Dombóvár, Mo­hács és bonyhádi munka­helyre. Jelentkezés: Szekszárd, Tartsay V. u. 10. szám. Munkaügyi osztályon. A POLLACK Mihály Műszaki Főis­kola Vegyipari Gépészeti Tanszék gépészeti laboratóriumba felvesz ka­tonaviselt, gépészeti szakközépisko­lát vagy technikumot végzett fiatal­embert tanszéki technikusi beosztás­ba. Lakatos vagy csőszerelő szak- munkásbizonyítvánnyal rendelkezők előnyben részesülnek. Jelentkezni le­het a tanszék laboratóriumában (Pécs, Rókus u. 2.) (533) KŐMŰVES, fűtésszerelő, gázszere­lő, villanyszerelő, asztalos, ács szak­munkásokat és segédmunkásokat fel­veszünk. csak pécsi munkahelyekre. Pécsi Építő és Tatarozó Vállalat, Pécs, Tímár u. 23. sz. (280431) GÉPÍRNI tudó, érettségizett nőt fel­veszünk. Kórélettani Intézet, Pécs, Szi­geti út 12. (280471) TAKARÍTÓNŐKET alkalmaz az Or­vosiegyetem új kollégiuma, Pécs, Ja- kabhegyi út 6. (280472) AZONNALI belépéssel felveszünk segédmunkásokat. Jelentkezni lehet Kesztyű- és Bőrdíszműipari Szövetke­zet, Pécs, Ágota u. 1. (280502) ÜZEMÜNKHÖZ felveszünk férfi dől gozókat, betanítás után gépesített munkahelyen alkalmazzuk. Pécsi Vil­lanymalom, Szigeti út 69. (376721) GÉPKOCSIVEZETŐKET, gépkocsira kodókat felveszünk. Pécsi Faipari Szö­vetkezet, Pécs, Bolgár Néphadsereg út 10. (376728) A Tolna megyei Állami Építőipari Vállalat FELVÉTELRE KERES mohácsi munkahelyre: kubikosokat, kubikos brigádokat Jelentkezés: Mohács, Liszt Ferenc utca végén, a Felszabadulás lakótelepen, Petrovics Pál művezetőnél. Hazaszállítás lehetséges. A PÉCSI HŐERŐMŰ Vállalat fel- vesz váitómüszakos munkakörbe fiatal érettségizett vagy szakközépiskolát végzett férfiakat. A felvétel után vil­lamosipari szakmunkásvizsga megszer­zése is lehetséges. Felveszünk még műszerész, lakatos, esztergályos, ács, és szigetelő szakmunkásokat, férfi és női segédmunkásokat, betanított mun­kásokat. Jelentkezés a személyzeti osztályon 6—14 óráig. (376724) JOGTUDOMÁNYI Egyetem 1 fő 4 órás'takarítónőt és 1 fő érettségi­zett gyors- és gépírónőt, 1 fő 8 órás takarítónőt azonnal alkalmaz. Je­lentkezés: Pécs, 48-as tér 1. Gazda­sági Igazgatóság. (376723) TÜDŐGYÓGYINTÉZET alkalmaz érettségizett nő dolgozót helyettes diétásnővérnek. Konyhai dolgozókat és takarítónőket felveszünk. Veszé­lyességi pótlékot fizet. Jelentkezés hétfőtől a gazdasági igazgatónál 8 —15 óra között. (534) GÉPKOCSIVEZETŐKET és karosz- szérialakatosokat keresünk felvételre. Havi munkaidő: 191 óra. Jelentkezés: Postai Gépjármű Szállítási üzem, 7607 Pécs, Diósi út 51. (376701) KŐMŰVES szak- és segédmunká­sokat keresünk felvételre. Jelentke­zés Költségvetési üzem, Sellye, Sport u. 8. (376697) AZ AFIT XIV. SZ. AUTÓJAVÍTÓ Vállalat 10. sz. üzemegysége felvesz pénztárosnőt, esztergályost, autóvil­lamossági szerelőt, raktári segédmunkást. Gépkocsíi ösz- szeszereiéséhez betanított munkást. Jelentkezés: ^Pács, Bolgár Néphad­sereg út 33. északi kapu. (376720) SZÖVŐ ÜZEMÜNKBE — szövőtech­nikusi vagy annál magasabb képesí­téssel rendelkező — főművezetőt ke­resünk. Fizetés megegyezés szerint. Jelentkezni részletes önéletrajzzal a Magyar Hirdető Vállalat Pécsi Ki- rendeltségénél lehet, Pécs, Sallai u. 9. „Szövetkezet” jeligére. (376718) A POLLACK Mihály Műszaki Főis­kola felvesz nyugdíjas esztergályost napi 4 órás munkaidőre. Jelentkezni lehet a Vegyipari Gépészeti Tan­szék laboratóriumában (Pécs, Rókus u. 2.) (532) Állami technikusminösítö vizsgára lehet jelentkezni MEZŐGAZDASÁGI GÉPJAVÍTÓ ÉS SÜTŐIPARI szakon a HEVESI ÁKOS Szakközépiskolában. Cím: Mezőgazdasági Gépészeti és Élelmiszeripari Szakközépiskola, 9701 SZOMBATHELY, ÚTTÖRŐ UTCA 10. SZÁM.

Next

/
Oldalképek
Tartalom