Dunántúli Napló, 1974. március (31. évfolyam, 59-89. szám)

1974-03-30 / 88. szám

Halálozás »Uly fájdalommá! tudatjuk, hogy szeretett feleségem, édesanyánk, anyó­som, nagymamám, BURGE GYORGYNÉ, ttöl. Kaszás Anna, volt nagypeterdi ' lakos, 62 éves korában türelemmel I viselt betegség után elhunyt. Temetése I április 3-án 3 órakor lesz a pécsi köz- , temetőben A gyászoló Bürge család. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy ' szeretett férjem, édesapánk, apósunk I és nagypapánk, TÓTH MÁTYÁS nyugdíjas bányász, hosszú szenvedés ' után, 71 éves korában eliiunyt. Te­metése április 1-én, hétfőn fél 1 óra­kor lesz a központi temetőben. Gyá­szoló család. Mély fájdulommal tudatjuk, hogy drága, jó férjem, édesapánk, apó- ! sunk, nagypapánk, testvérem, TALOSI JANOS nyugdíjas bányász, 61 éves korában elhunyt. Temetése április 3-án, szer­dán 1 órakor lesz a pécsi központi j temetőben. Gyászoló család. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy : szeretett édesanyánk, anyósunk, TOROK FERENCNÉ, szül. Szűcs llono, életének 46-ik évé­ben, hosszú szenvedés után, március 27-én elhunyt. Temetése április 3-án, | szerdán fél 1 órakor lesz a központi temetőben. Gyászolják: fiai, lánya, | menye, veje és unokái. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett édesapánk, apósunk, nagy> apánk, dédnagyapánk és kedves rokonunk, Id. BICZÓ JÓZSEF nyugdíjas, 80 éves korában, március 26-án hirtelen elhunyt. Temetése áp­rilis 3-án, szerdán 12 órakor lesz a központi temetőben. Gyászoló csa­lád. Szomorú szívvel tudatjuk, hogy sze­retett édesapánk, nagypapánk, déd- nagypapám, testvérem, BANATFALVI JANOS 73 éves korában, hosszú betegség után elhunyt. Hamvasztás utáni bú­csúztatása és elhelyezése április 1-én, hétfőn fél 2 órakor lesz a központi temetőben. Gyászoló család. Fájdalomtó! megtört szívvel tudat­juk, hogy szeretett fiunk, drága, jó férjem, édesapánk, apósom, nagy­papám, testvérünk és sógorunk, KAUAI FERENC március 20-án, 50 éves korában, munkája teljesítése közben, tragikus körülmények között elhunyt. Temeté­se április 3-án, szerdán fél 4 órakor lesz a központi temetőben. Gyászoló család. Fájdalommal tudatjuk, hogy Dr. VIDÉKI ERNŐ, Pécs, Geister Éta u. 5. sz. alatti la­kos, (vo!t veszprémi lakos), 68 éves korában elhunyt. Temetése április 1-én, hétfőn 2 órakor lesz a közpon­ti temetőben. A gyászoló család. Elméé s váráé peremén 358 a-öl házhely betelepí­tett csemege lugas szőlő­vel. Van rajta másfél szoba komfortos és egy- szoba konyha, pince tel­jes felszereléssel, saját kúttal, ennek fele a te­lekhez tartozik. 1 szoba konyha be Is költözhető ,,15117 Tavasz” jeligére a Sallai u. hirdetőbe. Eladó 2 szobás családi ház OTP-vei beköltözhető­en. Kozármísleny újfalu. Munkácsy M. u. 20. Mecseken, buszvégállomás­nál kétszintes kétszobás összkomfortós villa, telek­kel, beköltözhetően eladó. ,,330-ért” jeligére a Sal- iai__u. _hirdetőbe. ^ 2 .5 szobás öröklakásom, 1.5 szobás öröklakásra csaréiném ezen a környé­ken, de máshol is érde­kel Pécs, Kalinin u. 6. földszint 2. Este 6 után. j Eladó kettőszobás családi házrész, egyszobás csere- | lakás szükséges. Hőgyce Endre 3. udvar. Társasüdülőben másfélszo- I bás vízparti füthető lak- I rész igényesnek eladó, j ,,Alsó-Bélatelep” jeligére I a Sallai u. hirdetőbe. í Kaposvári, belvárosi, két­szobás, gázfűtéses lakáso­mat elcserélném hasonló pécsiért. Cím: Kovács László, Rippl-R. 1/a. íszt. 4. TeL: 11-888. Zalaegerszegi, kétszobás, te­raszos, nagy méretű tanácsi, összkomfortos lakásomat hasonló pécsi lakúira cse­rélném. Érdeklődni: Pécs, Zerge u. 29. sz. Elcserélném pécsi 3 szoba konyhás lakásomat hasonló közeli falusiért. Pécs, Bá- licsi út 17. Láng. __ Harkányi kétszobás nya­ralóm kiadnám vállalat­nak. „Április 4.” Jeligére a Bem utcai hirdetőbe. Harkány vlkendtelepl két­szobás nyaralómat egész íürdö-idényre kiadom. „Főzési lehetőség van” jel­igére a Bem utcai hirde­tőbe. __________________ Ü res albérletet keresek há­zaspár részére. „Becsület” jeligére Hunyadi utcai hir­detőbe. Fiatal házaspár 6 havi előrefizetéssel üres szoba­konyhát keres II—III. ke­rületben „Csendes” szolid házaspár Jeligére. Bem ut­cai hirdetőbe. ___________ K ülön bejáratú szoba "für­dőszoba használattal ki­adó, 1 vagy két dolgozó nő részére. Pécs, I. (Me­szes) Féltig Imre út 4. ísz. 1. Fehérhegyi buszmegálló­tól visszafelé, kutatási osz­tály mögött. ____________ Kétszo bás távfűtéses ház- felügyelői lakást hasonló fő­bérletire cserélnék. Pécs, Radnóti Miklós u. 6. sz. Fiatal házaspár részére májusban szoba komforttal kiadó. „Huszonnégyes” jel. rgére a Bem utcai hirde­tőbe. ADAS—VÉTEL MODERN GARNITÚRÁK 3880 forinttól részletre kaphatók V A J T A kárpitos Pécs, Déryné u. 11 16 db szép malac eladó. Pécsbagota 29. Építkezésből megmaradt tégla, pala, 40x40-es hul­lámpala leszállított áron eladók. Szarufa, deszka, Jegenyés utca 10. sz. Kertváros. ______________ V eszek faliórát, díszőiát, réztárgyat, mozsarat, gyer­tyatartót, tölcséres gramo­font, Zsolnay-dísztárgyat. Régiségbolt, Doktor S. u. 29._____________________ E ladó 220 voltos hegesztő­trafó, menetvágó, ólom­tömbök. Érdeklődni: vlzve- zetékszerelőnél. 39-es dan­dár 15.________________ 10/8 kötőgép szemátrakó és egy motoros rész eladó. Rácváros 55. _____ Egy sötét háiószoba-bútor ágybetéttel eladó. Pécs, Frankel Leó u. 31. Modem bútorokat ve­szek és eladok. — Szabó, Jókai u. 1. Telefon: 21-071. 2xCAC, többször kitűnő kantól, kitűnő anyától, fe- i kete-vörös-rajzos német ju- ! húsz kölykök, törzskönyl előjegyzéssel eladók. Ko- [ vács Gyula, 7271. Fonó lt i-es új gázbojler eladó. ,,NDK” jeligére a Sallai úti hirdetőbe. __ __ M odern összecsukható sport babakocsi eladó. Érdeklőd­ni: 17-189. __ 1 00 literes hűtőszekrény jótállással, padlókefélő, in­tarziás zenélő kisasztal, rézmozsár, kézimángorló, stb. eladó. Bajcsy, Munká­csy u. 4., fehér csengő. Modern vonalú mély ba­bakocsi eladó Igényesnek. Lyceum 6/1. ______ üz embiztos villanybojlert vennék 60—80—100 litere­set. Lyceum U. 6/1.___ N emzetközi győztes szülők­től származó kan boxer kölyökkutyák eladók. Me­gyeri, Gárdonyi Géza u. 21._____________________ M odern konyhabútor eladó. Molnár, Szabadság u. 54. III. 8.__________________ M 20-as magnó eladó ki­tűnő állapotban. Pécs, Kossuth Lajos u. 1/n. em. Szarvas József né._____ 10 /120-as Diamant síkkö- tögép eredeti gyári spe­ciális lakattal, alacsony, magas tűkkel, 1 éves el­adó. Érdeklődni lehet 11 —20 óráig. Cím: Urán­város, Ybl Miklós u. 7/ 3. I. lépes. IV. em. 4. aj­tó. (Mecsek Áruháznál), Stanny Károly.________ Modern kombinált szoba­bútor eladó délután 15- től. Páfrány u. 35. 5. em. 3. sz. ______, ______ E ladó tésztagyártó gép. „Italla” Jeligére a Bem utcai hirdetőbe, Sötétszínű asztal négy kár­pitozott székkel és szép nagylevelü íilodendron el­adó. Szalal András utca 12/b. ín. 9. Tillal (tíz­emeletesek)___ G RUNDIG TK Három­száznegyven Stereo Stúdió magnó beépített visszhan- gosítóval eladó. Érdeklőd­ni: Bem utca tizennégy, szombat, vasárnap._______ E ’adó mély gyermekkocsi. Katalin u, 10. Patai. Eladó daráló, töltőgép, asz­tal, székek, gyerekágy, ti­zedesmázsa, teknők, bádog­ból Is, kalorkályha, n. kér., Virág u. 20. Eladó! Kis kombinált szek­rény, asztalok, székek. Cím: Péc3, Damjanich u. 32., vasárnap._______ 6 éves tehén egyhetes üsző­borjúval eladó. Sásd, Gár­donyi G. u. 10. GÉPJÁRMŰ Vennék karambolos Tra­bantot vagy Wartburgot. „Comblk előnyben” jeligé­re a Sallai _úti hirdetőbe. Volga motor eladó. Szigeti út _132., szombat. _____ Ü j típusú M—24-es Volga szgk. eladó. „120 000” jel­igére a Sallai u. hirdető- be. Garázs kiadó. Szigeti út 132., szombat. 601-cs Trabant Lim. jó ál­lapotban eladó. Mezőszél u. 3/b. Bátor. 900-as Wartburg főtengely eladó, „új” jeligére a Sál­lal úti hirdetőbe. 600-as Trabant sürgősen eladó. Mohács, farostle­mezgyári lakótelep 4. Önindítók, dinamók, fesz- szabályzók, gyors és pontos javítása. Feszszabályzók és gyújtásbeállítások rövid határidővel. Pécs, Szigeti út 62., Ifj. Wolfram Ernő. Gépkocsik vizsgára való előkészítését, valamint min­dennemű karosszéria ka­rambolos gépkocsik javítá­sát rövid határidőre vál­lalom. Wolfram Ernő, Pécs, Szigeti út 62. Műszaki vizsgázott TC-s 601-es Trabant Limousin eladó. Bóly, Dózsa U. 22. IE-s Wartburg de Lux gép­kocsi eladó. Megtekinthető Pécs, Vilmos u. 41/A. alatt este 18 óra után. CM-es kiskerekü Wartburg eladó. Pecs, II. kér. Kert­város Viola u. 26. du. 4 tői. __________________ IG-s 850-es FIAT eladó Surányi út \ 19. ___ Sk oda C 110 fehér igényes­nek eladó. Pécs, I. Vasas II. Hajadon u. 1/2 sz. j Vranesics. ___________ I UH-s Zsiguli eladó, téle- I fon: 18-668 esti órákban I Lenke 4/III. Csaba. Eladó 850-es FIAT 'SPE­CIAL! Megtekinthető szom­bat, vasárnap 9—17-ig. Pécs, Madarász; u. 2/1. alatt. FIAT 1500 eladó! Sziget­vár, Széchenyi 56. 500-as FIAT eladó. Halas, Megye út 16.___________ L cdinán saráza eladó! Te­lefon: 21-763.________ M Z 150 motorkerékpár be­csületes áron eladó. Szá- gyi Ottó, Pécs, Antónia u. 14._______ 1 600 TL Volkswagen el­adó. Kisebb kocsira cse­rélem. Pécs, Mikszáth Kál­mán u. 12. Jó állapotban lévő SKODA 1000-es eladó Szajk 45. Karambolos Zsiguli eladó, vagy Trabantra cserélhető. Dobos Petőfi u. 6. Tele­fon: 20-393 du. 5 után, és vasárnap egész nap. IK Zsiguli 19 ezer kilomé­terrel radiál gumikkal el­adó. megtekinthető szombat vasárnap Perczel u. 32. Török.______________ ___ Gar ázs kiadó Vadász u. 3. Telefon: 16-328.________ B MW 1800-as karosszéria hibás elfogadható árért el­adó. Böhm Megye u. 16. I em. este 6 óra után. Telefon: 21-934. __ 850-cs FIAT garanciával, vagy anélkül eladó. Csere lehetséges. Pécs, Hétvezér u. 14. ___________ IH-s Moszkvics 412 gk. el­adó. Patacs, Napsugár u. 4. Eladó! Trabant KOMBI CT rendszámú és Wartburg CP rendszámú. Pécs, Tiborc u. 25. Telefon: 19-642 du. 4 után. S 100 Skoda most vizsgá­zott eladói Telefon: 12-960. Magaslati úti társasga­rázs építéséhez társat ke­resünk. Érdeklődni 17 óra után. 20-659. ___________ Gará zs kiadó Vadász u. 3. Telefonj__16-329. Bakonyi. Gar ázs eladó 25 ezer, Szi­geti vámhoz közel. Páf­rány u. 35. 5.^ emelet 3. sz. Danuvia motorkerékpár be­tegség miatt sürgősen el­adó Cserveni Zoltán. Pécs, Szülő u. 31. IL-es Trabant Limuzin 22 000 km-es eladó. 45 000 Ft-ért. Érdeklődni ni. 2- töl, este 6—8 óra között. Pécs, Szalal András u. 10/a. III. e. 10. Vagy napközben 12-418-as tele­fonon^ Médsr Lászlónál. Garázs kiadó kb. 2 hónap­ra. Táncsics u. 4. INGATLAN HÁZ eladó kétszobás, mel­léképületekkel, kerttel. Pel- lérd, Dózsa u. Pölöte. Beköltözhetően olcsón el­adó két szoba konyha, melléképületek. Keszü, 90. Kovács Mihály. Földszinti egyszobás örök- j lakás készpénzért eladó. ] Petőfi u. 49. 17 óra^után. 200 □-öl szőlő, 300 négy- I szögöl kert, gyümölcsfák- j kai, pinc§, présház eladó. | Érdeklődni: Pellérd, Dara- ! janich út 33. I Üj családi ház gyümöl­csössel beköltözhetően el- j adó. Pellérd. Ady u. 9. Eladó rendezett kisebb : családi ház vagy közeli { falusiért elcserélhető. Pécs, j (Ürög) Sirály u. 24/b. i Józsa. Busz: 22, 23, 24. Azonnal beköltözhetően el- 1 adó ócsárd, Kossuth u. ; 41. sz. ház 2 szoba kony­ha nagy gazdasági épü­lettel, 1600 □-öl kertgaz- j dálkodásra kiválóan al- , kalmas, fizetési könnyí- | téssel pécsi szöv. lakásért cserélhető REGENYEI sző- | lóhegyen 800 n-öl szőlő j présház felszereléssel, par­cellánként is eladó. Érd.: Pécs, III. kér., Alkony u. u 10. Zsidótemetőnél. Házhely eladó a Bárány ! úton. Érdeklődni: Alkot­mány u. 50. sz. Pécs. Magaeföidszintes új csa­ládi ház eladó Hirden. „Komfort” jeligére a Sal­lai u. hirdetőbe. __ El adó 260 a-öl szőlő ház­helynek megfelelő. Pécs- újhegy, Koksz u. 4. Lányosokon, Mátyás u. 10. sz. komfortos családi ház, kert, présház, pince beköltözhetően eladó. Ér­deklődni a helyszínen. Mohács-szigeten, Duna melLitt emeletes hétvégi ház áron alul, ugyanott IT-s Polski Fiat 13 C00 km-rel, rádióval 90 000-ért sürgő­sen eladó Mohács, Za’ka Máté u. 37. Telefon: 641. Négyszobás családi náz eladó. Komló, Gárdonyi Géza u. 3.__________ E !adó a hegyszentmártoni szőlőhegyen 45. sz. pince. Érdeklődni: Szalánta, Ma­rica _ vendéglő. _ 4 14 négyszögöl szőlő és gyümölcsös présházzal fa- víkendházzál teljes felsze­reléssel Magyarürög Al­sóhegyen eladó Érdeklőd* ni: Szamuely u. 3/a. íszt. 1 • (Kulja presszó rnögött). Pécsett a pécsbányatelepl részen kisebb családi ház beköltözhető, gazdálkodás­ra alkalmas nagy kerttel eladó. Érdeklődni: szom­bat, vasárnap egész nap, Pécs, I. Május 1. U. 23. Családi ház eladó a bel­városban. „Zsinkó István u.” Jeligére a Bem utcai hirdetőbe. Háromszáz négyszögöl sző­lő eladó. Magyarürög. Kó­csag köz 2. Kunéknál. „Víz, villany van” jeligé- re a Bem utcai hirdetőbe. Eladó 250 négyszögöl sző­lő építési engedéllyel Kö- zép-Daindol Hegyhát „Panoráma” Jeligére a Bem utcai hirdetőbe. Ház eladó, 1200 négyszö­göl telekkel Kárász, Vas- út u. 9. szám. Fonyód! igetei négyszoba fortos villa eíadó. üdü­lőnek is alkalmas. Vermes Vilmos, 7400 Kaposvár, Eötvös u. 5. sz. Telefon: 11-661. _________ El cserélném 2 szobás kapos­vári gázfűtéses loggiás, tele­fonos szövetkezeti lakáso­mat megfelelő pécsire. Alánlatokat „Májusi be­költözés” jeligére 105243 számra a kaposvári hir­detőbe kérek.___________ E ladó kb. 500 négyszögöl jól termő szőlő. Érdeklőd­ni: Kismélyvö’gy 26, vagy Madarász Viktor u. 6. Sámik. __ ___ Vfkendtelkek a pellérdl elágazáson túl a c.-erkúti csárda mögötti erdőszél­ből eladók. 56. 114 és 231 négyszögöl, 601-es Traban­tot átveszek. Érdeklődni: Berta 7634 Fülemüle u. 29. Tel.: 14-707. _______ K omló, Székely Bertalan u. 2. szám alatt 187 négyszögöl kétszintes épí­tési, közművesített tel>0k eladó. Érdeklődni: Kul­csár József autófényező­nél, vagy a 81-570-es te­lefonon.___ _____ 2 50 négyszögöl ' szőlő el- adó. Klsmély völgy 21. Eladó 2 szobás öröklakás Komló. Kökönyös, Pécsi út 35. szám II. emelet 12. Telefonj 82-528.__ Hé tvégi házzal víkendtel- kek eladók. Gubacskó. Tettye dűlő 3. BalatonleHéa a strandnál épült társasüdülőben IX emeleti lakrész átadó. „illetékmentes” jeligére a Bem utcai hirdetőbe. Kétszer szoba-konyhás családi házamat eladom. Pécs, Felsöhavi u. 56. Ér­dekiődni:___egész nap._________ Két szobás uránvárosi szö­vetkezeti lakás eladó táv­fűtéses, nagyerkélyes. Te­lefon: este, 6 óra után 18-184. Mohács-sziget strandkö- zslben ős Mohács-sziget Duna-parton víkendház el­adó, valamint antik zon­gora, tölcséres gramofon, rokka. Érdeklődni: Mo­hács, Ságvári^E. U.__7. Hird újtelep legszebb tel­kén kétszintes ikerház építéséhez társat keresek. „Olcsó”__jeligére__a Hu­nyadi^ úti_hirdetőbe. __ Pé csi-tó keleti részén ví- ksndház fásitva, kerítve eladó. Érdeklődni Pollack Mihály u. 13. fszt. 3. aj­tó. Háromszobás összkomfor­tos kertes családi ház Szekszárd villanegyedében beköltözhetően eladó. Ér­deklődni: Pécs, Surányi M klós u, 42. __________ K ertes, szuteriuos családi ház beköltözhetően eladó. Gergely u. 10. sz. alatt. Egyszobás konyhás családi ház beköltözhetően eladó szőlővel, esetleg külön, víz, villany van. Kispos­tavölgy f 77. _______ El adó Nagypostavölgyben 552 négyszögöl házhely szőlő, gyümölcsös. Érdek­lődni: 127. számú ház alatt. ____________ Háromszobás, komfortos garázsos családi ház be­költözhetően eladó. Tety­tye u. 24. Érdeklődni: Megye u. 18, Miklósoknál. Mohácson, Csele patak mellett 78 négyszögöl köz­művesített üdülőtelek el­adó. Tarmő gyümölcsfák­kal, 4 férőhelyes farost­lemez házzal. Telefon: 13-352.__________________ Eladnám dunaszekcsői ví- kendtelepen lévő víkend­házamal. Érdeklődni lehet 10 órától Dunaszekcső, 34. telefonon. dombó, Szabadság tér 14. alatt.__________________ Alsó-Bélatelepen 100 négyszögöl villatelek el­adó. Érdeklődni: 12-248-as telefonon. ______________ H arkány víkendtelepi két­szobás nyaralómat egész fürdő idényre kiadom. „Főzési lehetőség van” jeligére a Bem utcai hir­detőbe._________________ , Házhely építési engedéllyel I Pécs. III. kerületben el- j adó. Érdeklődni: Vadró- zsa u. 1. du. 3 órától. i 360 négyszögöl szőlő gyü- I mölcsög Alsóhegyen sür­gősen eladó. Érdeklődni: telefonon: 18-568 este. I Eladó 420 négyszögöl sző­lő pince, présház, felsze­reléssel. Kanyar u. 7. Já- noskútnál. Érdeklődni: Fclsovámház u. 32. Eladó kis családi ház szoba konyha zárt üvegveran­da, pince, présház teljes felszereléssel — terület 1000 négyszögöl, 400 szőlő, Pécs, Felsőgyükés 35. Bertalanl templomnál. Sürgősen eladó Harkány máriagyüdi elágazásban jobbra az országút mel­lett közvetlen 271 négy­szögöl betelepített telek némi építőanyaggal. Gép­kocsiért cserélek, fizetés könnyítés lehetséges. Ér­deklődni; Szalánta 48. Családi ház eladó, iparos­nak megfelelő körülmény­nyel a belvárosban. Ér­deklődni: Kertváros, Mó­ra Ferenc u. 46. II. em. X, a. ■ ion vízpart! hall, összkom­Balaionlcllén családi nya­raló 203 négyszögöl te­lekkel eladó. Ebből 100 □-öl telek esetleg külön is. Telefon este 6 után: 12-375. _________ 2 67 négyszögöl szőlő el­adó Kispostavö’.gyben Ér­deklődni: Hoffer Mátyás. Nagyárpád, Kemény Zs. u. 18. __ Orffin víkendház eladó! Pécs, Megye u. 12. Tele­fon: 21-763. __ Oríűn 66 négyszögöl telek mvgkazdett épület (pince alsószint) némi építő­anyaggal eladó. „Áraján­lat” jeligére a Hunyadi útj hirdetőbe.___________ E ladó Kísposíavölgy 77. sz. alatt egyszobás kony­hás ház, szőlővel, eset­leg külön. Víz, villany van. ________ S iklósi hegyen «60 négy­szögöl szőlő, présház fel­szerelései együtt eladó. Érdeklődni: Vókány, Stiksz Ferencnél. Eladó pellérdi szőlőhegyen 113 négyszögöl telek,' egyenes fekvésű. Érdek­lődni lehet: Pécs, Kossuth L. u. 58. Farkas Elek. Eladó harkányi 2. sz. Bá­nyász társasüdülőben 1 lakrész. Liszt Ferenc út földszint 14. Udvardy. Pellérd Kesevölgyben 500 négyszögöl szőlő eladó. Ér­deklődni: Pellérd, Petőfi U. 21. ______________ B elváros legjobb helyén egyszobás öröklakás azon­nal beköltözhetően eladó. Érdeklődni: Dr. Révész. Kolozsvár utca 6. Harkány legszebb helyén kilencszázötvennégy négy­szögöl szőlő felszereléssel betegség miatt eladó. Har- kány, Petőfi utca 32. Harkányi Zenfö társas­üdülőben sürgősen eladó kettőszoba összkomfortos bútorozott nyaraló, kp. 320 ezer. Megtekinthető a helyszínen: szombaton dél­után és vasárnap egész nap. Bakonyi.___________ Sza vai hegyen 740 négy­szögöl déli fekvésű szán­tóföld eladó. Márfal állo­mástól 10 perc, érdeklőd­ni lehet: Kiss Sándor. Kisharsány, Petőfi S. u. 35, Hirden újtelepen 216 négyszögöl közművesített telek eladó. Érdeklődni: Hlrd, Szabadság u. 81. Eladó Kisdaindol 52. sz. lakható épület beköltöz­hetően, 425 négyszögöl szőlő gyümölcsös. Müút mentén 37. és 23-as busz végállomáshoz 5 perc. Ér­deklődni a helyszínen délután 15-től. Kétszobás családi ház el­adó. Vak Bottyán 32. 18 óra után. __________ E ladó Hunyadi út kör- környékén egy nagyméretű háromszoba hallos, nagy teraszos, kertes villarész. „Villa” jeligére a Hu- nyadj úti hirdetőbe. Balatoni ellen családi nya­raló 203 négyszögöl te­lekkel eladó. Ebből 100 négyszögöl telek esetleg külön is. Telefon este 6 után: 12-375. _____ Z ártkertben Siklóson 2 kh. déli fekvésű szántó­föld eladó. Pécs, Vilmofl utca 43. Mecsekszentkúton szőlő, gyümölcsös, épülettel el­adó! Többféle variáció le­hetséges. Érdeklődni lehet du. 16 órától. Pécs Haj­nóczy u. 31/B. ísz. 1. Uánvárosi kétszoba össz­komfortos szövetkezeti táv­fűtéses lakásomat elcserél­ném kaposvári 2szobás hasonlóra. „Aranyeső Jel­igére a Bem utcai hirde­tőbb. Elcserélném pécsi kétszo­ba összkomfortos szövet­kezeti távfűtéses lakáso­mat kaposvári 2,5 szobás főbérletért. „Balatoni tel­ket beszámítok” jeligére a pécsi Bem utcai hirde- tóbe. Azonnal beköltözhető há - romszobás kertes családi ház eladó. Táncsics Mi­hál yJivS^lKe rtváros) VEtTY-ES ■ IóZhÍIOü —-»A 0-r/fcJká.ei, vállalatnak vagy tsz-nek kiadó. „Kis üzem” jeligé­re a Bem utcai hirdetőbe. Menyasszonyi és koszorúslányruhák olcsó kölcsönzése Sörház utco 4. MELEG-HIDEG dauert ga­ranciával készít Molnár, Pécs, Geisler E. u. 4. Markoló rakodógép NU 100-as eladó. MAGÉV Pécs. Bajcsy Zs. u. 35. Családi háznál gyümöl­csös, konyhakert, feles művelésre kiadó. Kemény Zsigmond u. 9. Nagyárpádi 42. busz. üstofhelytséf kereskedőnek, Iparosnak, közületnek „Át­adó” Jeligére & Hunyadi úti hirdetőbe. Menyasszonyi ruha kölcsönzés 300 Ft-ért, fátyol, feidisz eladás. János o. 11 (Rádiónál.) Kertes házban konyhakert­tel, gyümölcsöst feles hasz­nálatba adom. Pécs, Ke­mény Zs u. 9. Nagyárpád, 42-es busz. Kerékpórja vitást, mo­torkerék küllőzésl és centirozást vállalok. Krasznai Károly mű­szerész, Pécs, Rózsa Ferenc u. 3. sz. Pianínó Stlngl bérbeadó Neumayer, Mártírok útja 42. Vállalatok, közöl o­tek, magánosok ré­szér« FELAJÁNLJUK vízvezeték­szerelési «apfcitésunkas Megrendelést Pécsi Ingatlankezelő Vállalat építőipari osztálya Pécs, Bajcsy-Zs u. 4. sz. aló kérjük. Dolgozókat felvesznek A Görcsönyi ÁFÉSZ Igazgatósága a ; görcsönyi melegkonyhás kisvendéglö- j jéhez azonnali belépéssel felszolgó- ; lót keres. Jelentkezni lehet: «kis­vendéglő vezetőjénél vagy az ÁFÉSZ | központi irodájánál, Görcsöny, Ra- itóczi út 11. sz. alatt. (927) ! SEGÉDMUNKÁST keres felvételre a l dr. Veress Endre utcai Rendelőinté­zet. Jelentkezés: a maszaki osztály vezetőjénél. CMS) VIZVEZETEKSZERELGT, vagy vizva. zetékszerelésben jártas betanított munkást felvesz a Gyermekkórház, Nyár u. S. Tel.: tS-144. (M76) Ház eladó, háromszoba, két konyha több gazda­sági épülat kéteaerhét négy­szögöl területtel. Gyuricza Lajos 7763 Klsherend. Nagyszkókó legszebb pano- rámájú részén 202 négy­szögöl szőlő negyven gyű­rni kisfával 50 köbméter építésre alkalma« kiter­melt kővel eladó. Érdek­lődni; szombat, vasárnap Endresz György u„ 3/b. Szalal. Vennék egyszoba összkom­fort, vagy egyszoba gar­zon szövetkezeti, vagy OTP lakást. Kp + OTP átvállalással. Ajánlatot „Panel” jeligére a Bem utcai hirdetőbe kérem. Elcserélném 300 négyszö­göl területen fekvő csa­ládi kis házamat másfélszo­bás lakásért megegyezés szerint. Érdaklődnl: va­sárnap egész nap. Közép- dalndo). 22. 4J7 négyszögöl részben szőlő, gyümölcsöe prés­házzal felszereléssel, meg­osztva is eladó. ürög- Alsőhegyen. Telefon: j 13-268, vagy III. kér., ' Berze Nagy J. u. 11. — í Kincsei, ; Bálicsi út 48. alatt 280, j 220 négyszögöl szőlő gyü- , mölcsös 301 négyszögöl ház­hely, épülettel villannyal, víZjofi[g.íLl .felszereléssel készpénz + részletre el­adó. Blándl János. Pécs, Mártírok útja 42. Tilket vennék 15—20 ezer forintig, „ürög, vagy Postavölgy” jeligére a Bem utcai hirdetőbe. Elcserélném Mecsek észa­ki oldalán, közművesített kétszobás hallos, télen is lakható kertes üdülőmet, busz és bányászjárat van, havi ezer forint jövede­lemmel, és pécsi kétszo­bás távfűtéses összkom­fortos lakásom, pécsi csalá­di magán házra, telepen is. „Buszvégállomásnál” jel­igére a Bem utcai hlrde- tőbe. Kis kertes családi ház összkomfortos közponl fü- téses kétszobás beköltözhe­tően garázslehetőséggel el- artó. Újvilág utca 18. Eladó Vasas I. Mogyo- rósdl dűlőben kétrészben Is 698 négyszögöl terület ebből 470 négyszögöl szőlő, többi akácos, vasútállo­másnál. Buszmegálló 5 perc. Vik-ndteleknek is alkalmas. Érdeklődni: Va- sas T., Budakalász u. 19. E’adó újhegyen 469 négy­szögöl telek, gyümölcs­fákkal, buszmegállótól 3 pere. Érd-klődnl: Szigeti út 129. szóm. Fenyvesék. A volt téglagyári házban. Fonyódtól Balatonfenyveslg 100—150 négyszögöles víz­parti telket vásárolnék. Dr. Kun György. Barcs. ÉPÍTŐIPARI Vállalat gépalka* részek beszerzésében jártas ANYAGBESZERZŐT, továbbá ÉPÍ­TÉSZTECHNIKUSOKAT, GÉPÉSZ- TECHNIKUSOKAT, valamint KÉ­PESÍTETT KÖNYVELŐKET felvesz. Jelentkezés: „Pécsi munkahely’’ jeligére: a Bem utcai hirdetőbe, ® (902) ASZTALOS SZAKMUNKÁST, fér­fi betanított munkást, férfi segéd­munkást és 6 órás munkára fia­talkorút felvesz a Pécsi Bútorgyár, Pécs, Somogyi Béla u. 6. (937) TEUÉSITMÉNYBÉRES síénkirakó dolgozókat és árurakodőkat felve­szünk. Éideklődni: MÁV Szertárfőnök­ség, Pécs, Verseny u. 1. (5234) BORPALACKOZÓ üzemünkhBz női ós férfi segédmunkásokat keresünk. Mecsekvidéki Pincegazdaság Borpo- lackozójo, Batthyány u. 2—4. sx. (916) SZAMLAZÖ-ELSZAMOLTATÓ munka­körbe női munkaerőt felvételre keres a Pécsi Sütőipari Vállalat, Pécs, Zsol- nay V. u. 61. sz. (936) | NAPI 3 órás időtartamra esti el­foglaltságra, jó számolókésxségű, gön- gyölegké sxlet-felvevőt alkalmazunk, Pécsi Tejüzem, Tüzér u. 15. (6697) KARBANTARTÓ részlegünkhöz fér­fi segédmunkásokat felveszünk. Jelent­kezés: Mecsekvidéki Pincegazdaság karbantartó részlegénél, Légszeszayár u. 32. (917) KAROSSZÉRIA-lakotost, szerkezeti- és géplakatost, épület- és bútorasz­talost, segédmunkást felvesz a Dél- dunántúli Vízügyi Igazgatóság gép­műhelye. Bérezés megegyezés szerint. Jelentkezés: a műhelyvezetőnél. (Cser­kút, 26-os busz). (8®7) A PÉCSI Fémipari Vállalat női segédmunkásokat keres felvételre. Jelentkezés: Felsőmalom u. 13. sz. alatt. (W) Eladó Pécs, Nagyposta­völgy 36. szám alatt egy hold terület rajta szoba konyha, pince, kút, villany van. Érdeklődni: Kökény 49. sz. kertészetre Is al­kalmas. KOZGAZDASAGI technikumi, vagy gimnázÍLmi érettségivel rendelkező dolgozókat, könyvelői, statisztikus és pénzügyi adminisztrátori munkakör­be, valamint gyors- és gépírókat fej­veszünk. Dél-dunántúli Vasr és Mű­szaki Kereskedelmi Vállalat, Pécs, Megyeri út 59. (905) MŰSZAKI boltba szakképzett férfi dol­gozót felveszünk. Je­lentkezés: a bolt ve­zetőjénél, Pécs, Kos­suth Lajos u. 21. (896) ÉPDrül ellenőri munkakörbe fel­veszünk férfi munkaerőt Szolnok me­gye területén folyó építési munkák műszaki ellenőrzésére, beruházások műszaki előkészítésére. Építészmér­nök, építőmérnök, magasépítési szakon végzett üzemmérnök, Il­letve építész technikOsok jelent­kezését kérjük; levélben, az is* I kólái végzettség eddigi és jelen- j légi munkahelyének, fizetési igényé- i nek megjelölésével: Gabona 5200 Törökszeritmiklós, Pf. 16. Telefon: Tö* rökszentrniklós: 14-114. Hidegh Jó­zsef beruházási osztályvezető. (67848) Üzletitek lg alkalmas köz­ponti háromszobás ház b?költözhetően eladó Te- réz u. 8. __________' E ladó beköltözhetően 3 szoba fürdőszobás gáz bent, kertes házrész. III. Tompa Mihály u. 35. Al- só csengő._________ 3 00 négyszögöl fiatal sző­lő fizetési könnyítéssel a cserkúti csárda felett el­adó. Érdeklődni: György ü. 1. felső csengő.______ G yönyörű házhelytelkek eladók a Sirály utcában. Érdeklődni: Solti. Lengyel Gyula utca 6.___________ A lsóinakárban 250—300 négyszögöl szépfskvésü kezelt szőlő eladó. Érdek­lődni: Tiborc u. 86-ban. AZ ORSZÁGOS Takarékpénztár komlói fiókja érettségizett szerző­déses dolgozót keres adminiszt­ratív munkakörbe azonnali belé­péssel. Jelentkezés: Huszka Gábor fiókfőnöknél. (906) A H. SZ. BELKLINIKA ápolónőt ke­res. (6680) TAKARÍTÓNŐT felvesz a Gyermek- kórház, Pécs, Nyár u. 8. (6675) TAKARÍTÓNŐT 5 napos munkahét­tel felveszünk. Textilnagykereskedel­mi lerakató, Pécs, Közraktár u. 1. (908) MEGYEI vállalat, főosztályra titkár­nőt keres. Eddigi gyakorló* rövid le­írásával, fizetési igény megjelölésé­vel jelentkezéseket: „BIZALMI” jel­igére a Sallai utcai hirdetőbe kér- j jük. (121006) 1 KERTÉSZ szakmunkást — nyugdíjast is — napi 4 órás állásba felvesz a Gyermekkórház, Pécs, Nyár u. 8. (6677) TAKARITŐ- és sírgondozőnőket, asz» taios szakmunkásokat felvesz a Pé* esi Tempó Ksz. Fizetés: megegyezés szerint. Jelentkezés: Jónás Károly műszaki vezetőnél, Pécs, Rózsa Fe­renc u. 17. Telefon: 12-879. (87973) ADMINISZTRÁTORT, valamint női szervízmunkást azonnali belépéssel felveszünk. Gépjárműjavító és Vegyes» ipari Szövetkezet, Pécs, Diósi út 49. szám. (87972) AUTÓVILLAMOSSÁGI szerelőket azonnali belépéssel is felveszünk. Je« ientkezés: az üzemvezetőnél. 5 ÉPFU, Pécs, Megyeri út 26. (87971) GYAKORLATTAL rendelkező bérel­számolókat — azonnali belépéssel is — felveszünk. Jelentkezés: a munka­ügyi osztály vezetőjénél. 5. ÉPFU, Pécs, Megyeri út 26, (87970) AUTÓALKATRÉSZ ismerettel rendel­kező raktári kiadókat azonnal alkal* mázunk. AFIT XIV. sz. Autójavító Vák lalat, II. sz. üzemegysége, Pécs, Mun­kácsy Mihály u. 35. (87955) TMK-részlegünkhöz fűtésszerelői azonnali belépéssel felveszünk. Kezdő szakmunkások is jelentkezhetnek. AFIT XIV. sz. Autójavító Vállalat, Pécs, Bolgár Néphadsereg u. 33. II. emelet 8., munkaügyi osztály. (37957) NYUGDÍJAS dolgozót kézbesítési munkák elvégzésére azonnal alkalma­zunk. AFIT XIV. sz. Autójavító Vállo- lat, Pécs, Bolgár Néphadsereg u. 33. II. emelet 8., munkaügyi osztály. (87961) A PÉCSI Porcelángyár felvesz nagy gyakorlattal rendelkező villanyszere­lőket, felvonószerelőket, géplakato­sokat, valamint két dömpervezetőt.' (87939) FELVÉTELRE keres a Baranya me­gyei Tafajerőgazdálkodási Vállalat csatornatisztító segédmunkásokat és gépkocsivezetőket. Jelentkezés: a Kos­suth Lajos u. 17. sz. alatti központ­ban. (137837) FONALHOZ értő segédraktárost ke­resünk. Jelentkezni: írásban, részletes önéletrajzzal, korábbi munkahelyek feltüntetésével „Háziipar” jeligére kérjük a Maqyar Hirdető Sallai utcai kirendeltségébe. (87974) SZÁMVITELI osztályunkra közgazda- sági végzettségű dolgozót felveszünk. Kontírozó könyvelői gyakorlattal ren­delkezők előnyben. AFIT XJV. sz* Autójavító Vállalat, Pécs, Bolgár Nép­hadsereg u. 33. II. 8., munkaüovi osz­tály. (87959) KÖZGAZDASÁGI technikumot vég­zett munkaerőt keresünk pénztárosi munkakörbe. Baranya megyei Házi- inari Szövetkezet, Pécs, Déryné u. 35. (87975) KONYHAI beosztott munkakörbe dolgozót felveszünk. Jelentkezés: a gondnokság vezetőjénél. Postaigazqa- tóság. (121003) BARANYATERV felvételre keres gyakorlattal rendelkező anyagkönyve­lőt. Fizetés megegyezés szerint. Je­lentkezés: a személyzeti vezetőnél, Pécs, Zrínyi út 11. I. emelet. (87963) GYAKORLOTT esztergályos és ma­rós szakmunkást felvételre keresünk. Jelentkezés: a kísérleti üzem vezető­jénél, Pécsi Köztisztasági és Útkar­bantartó Vállalat Pécs, Bolgár Nép­hadsereg u. 92. II. emelet 21. szo­ba. (87964) A KESZTYŰGYÁR Bőrruházat! Gyár- egysége varrodai munkára kézi befe­jezőket és gépi varrókat keres felvé­telre. Jelentkezés: Pécsbánya, Kórház tér 8. (Széchenyi-aknánál) Megköze­líthető: 46-os, 50-es és 11-es autó­buszokkal. (121014) GÉPÍRÓI munkakörbe női munka­erőt felvételre keres a Pécsi Sütőipa­ri Vállalat, Pécs, Zsolnay V. u. 61. sz. (943) A PÉCSI ALLAMI Gazdaság Danicz- nusztai kertészeti kerülete felvesz eay fő gépírni tudó cH-ninisztrátort és ioaosítvánnyal rendelkező traktoroso­kat. Jelentkezés: személvesen vaav te­lefonon a 13-018-ps számon, Rózsa Antal kertészmérnöknél. (914) AZ AUTÓ sc!< örömet, de gondot is okoz. A zsúfolt utakon, az időjárás változékonysága miatt baj, kár, gondos vezetés eüenére is előfordulhat. A CASCO minden autósnak nélkülözhetetlen A biztosítós 0 fedezi az autótulajdonost leginkább érintő törési (baleseti) károkat 0 érvényes tűz, villámcsapás, robbanás, lopás, rablás, üvegtörési és egyéb rongálásból eredő károkra 0 balesetbiztosítást is nyújt az autó vezetőjének és utasainak 0 fedezi az árvíz, az utak hibái miatt bekövetkezett károkat A biztosítás anyagi biztonság

Next

/
Oldalképek
Tartalom