Dunántúli Napló, 1974. február (31. évfolyam, 31-58. szám)

1974-02-22 / 52. szám

1974. február 25-től március 3-ig ÁLLANDÓ MŰSORSZÁMOK: EÖSSÜTW RÁDIÖ8 4.90, S-98» 6.30; Hlrefe időjárás 5.00, 6.00, 7.00; Segges fcrónike. 4.45, 6.45. Szót bérekI 5.20. 7.33; MűsoraJáwwaú. 5.40s (Falurádió S.20, 6.50 7.20 Reklám 7.15 tCörceí' 'dőjárásjeleníós 7.30: Új könyvek 7.45 lo-»ácsodo szolgálót 6.0C Hírek «dőjárásieiento* 8.05. Műsorismerte té& Színházak es vozik műsora 9.5'J- °ontos tdőieizes 10 00 Hírek, időjárásielentás 11.59 °ontos 'dőietzes 12.00 Déli Krónika 12.20. Ki ay®» »no? 14.50 fontos időjelzés 15.00: Hírek, «cíójórásjelentés 16.53 Hallgatóink figyelmébe! 16.59 pontos dőjelzes 17.00 Hírek, »dőjárásieleníes Í8.53 Ha liga tóink figyelmébeí 13.59- Pontos időjelzés. 19.00: Esti krónika. 21.59: Pontos időjelzés 22-00: Hírek, időjárásielentés 24.00: Hírek, tdőjáráslelentés 3-25: Himnusz 0.30: V'izjelzőszolgá'3t PETŐF0 &ADIŰ1 4.30, 5.00, 9.30, 6.00, 6.30, 7.00, 7.30: Hírek, időjárásjeientés. 6.17; Reklám 6.20: Torna 6.50 Hallgatóink figyelmébe! 8.Q0: Híreit időjárás. 11.00: Hírek, Időjárás 13.00 Hírek, időjárás 13.45: Időjárás- és vízállásjelentés 14 30 Körzet' 'dőjárasjelentés 15.30: Hírek, időjárásjelenté» 16.30 Hírek 17.30: Hírek 18.00 Hírek, időjárásjelentés 19.54; ló estét, gyerekek! 19.59: Pontos »dőjeizés 20.00: Esti króníko II- 23.00: Hírek, időjárás jelentés 24.00: Hírek, tdőjárásielentés­Hétfő KOSSUTH RADIO *■15: Mit üzen a Rádió? (Ism.) 8.50: Nóták: 9.05: A 22-es csapdája. (Ism.) 9.30: A hét 'zeneműve — Schu­bert: A szép molnárlány — dalciklus. 10.05: iskoiarádió. 10.30: Zenekari mu­zsika. 11.29: Mindenki könyvtára. Ba­bits Mihály: Jónás könyve. (Ism.) 12.20: Ki nyer ma? Játék és muzsika tíz percben. 12.35: Tánczenei koktél. 13.20: Az^ Ipari Szövetkezetek Erkel Ferenc Művészegyüttesének népi zene­kara játszik. 13.50: Válaszolunk hall­gatóinknak. 14.05: Édes anyanyelvűnk. (Ism.) 14.10: Kamarazene. 14.28: Me­lódiák Lopez műveiből. 14.40: Vallo­más a műfordításról. Látogatás Csu­ka Zoltánnál. (Ism.) 15.10: Iskola­rádió. (Ism.) 15.50: Polkák. 16.05; Több munkáslakástl 16.25: A Belügy­minisztérium Duna Művészegyüttesé­nek népi zenekara játszik. 17.20: A hét rádióhallgatója. Czigány György műsora. 17.40: Filmklub. 18.00: Hu­szas stúdió. 19.30: Soorthíradó. 19.40: Kapcsoljuk a 6-os stúdiót: Offenbach- est. Közben: kb. 20.20: Tavaszi labda­játék. Kb. 20.40: Az Offenbach-est közv. folytatása. 21.30: Mikrolánc. 22.20: Sláqermúzeum. 23.05: Yehudi Menuhin (hegedű) és Szerqej Rahma­ri inov (zongora) lemezeiből. 0.10: La­katos Dezső szakszofonozik. PETŐFI RADIO 8.05; Prokofjev- és Bartók-mővek. 9.03: Ezeregy dé'előtt. 10.00: A zene hullámhosszán. Közben: Kb. 10.30: Néhány szó zene közben. 12.00: Me­zők, falvak éneke. 12.20: Brahms- művek. 13.03: Kritika — kontra kritika. 13.20: Régi híres énekesek műsorá­ból, 14.00: Kettőtől—ötig . . „ Közben: 8.20: Dvorzsők: Gordonkaverseny. 9.00: Harsan a kürtszói 9.35: Duga Ilona népdalokat énekel, Németh Já­nos cimbalmozik. 10.05: Iskolarádió. 10.30: A magyar operett sikerei: Sy- bill. Jacobi Viktor operettje. 11.47: Kiiényi Ede zongorázik. 12.20: KI nyer maí Játék és muzsika tíz percben. 12.35: Melódiakoktél. 13.43: Tör­vénjf^g^Vc Látogatás es bíróságon. 13.5& Csacsiszerenád. Enyedi György mesejátéka. (Ism.) 14.49: Éneklő Ifjú­ság Nyíregyházán. 15.10: A Brnói Rádió népi zenekara játszik, Jarmila Stará és Lubomir Malek énekei. 15.24: Rádióiskola. 16.00: A világgaz­daság hírei. 16.05: Papp Lajos: Cim­balomötös. 16.17: A magyar munkás- mozgalom dalaiból. 16.2/: Történelmi indulók. 16.34: Elfelejtett magyar ver­sek. 17.05: Jákó Vera és Takács Béla nótákat énekel, Kecskés Sándor kla- rinétozik. 17.30: Igazodni az ember­hez. Dokumentumműsor. 18.00: Bar­tók: Zene húros-, ütőhangszerekre és cselesztára. 18.30: A Szabó család. 19.25: Töltsön egy órát kedvenceivel. 20.25: Vil’ágriadó. Riportműsor. 20.53: Schubert: A szép molnáriány — dal­ciklus. 22;20: Tíz perc külpolitika. 22.30: Egy óra dzsessz. 23.30: Opera­rész letek! PETŐFI RADIO 8.05: Könnyűzene — négy városból« 9.03: Az álruhás kertészlány. Részle­tek Mozart operájából. 9.53: Köny­vek, tájak, emberek. 10.00: A zene hullámhosszán. Közben, kb. 10 30: Babaszerviz. 11.45: Otthont teremtő állatok. IV. rész. 12.00: Zenekari muzsika. 14.00: Tánczenei koktél. 14.50: Találkozás a stúdióban. 16.00: Könnyűzenei híradó. 16.36: Csúcsfor­galom . . „ 18.10: Iskolamúzeum Deb­recenben. 18.25: Magyar táncokról. 18.45: Franck: d-moll szimfónia. 19.24: Nőkről — nőknek (ism.). 19.54: Jó estét, gyerekek! 20.25: Új könyvek (ism.). 20.28: Pécsi Kiss Ag­nes és Győri Szabó József nótákat énekel, Balogh Elemér cimbalmozik. 20.58: Gyár a világpiacon. 21.13: Rádiószínház. Dokumentumjáték­szetnle. 22.00: Könnyűzene Körme-dl Vilmos szerzeményeiből. 22.30: Zene- kritikusok hanglemezekről. 23.15: Kó­rusok magyar költők verseire. 23.28: Régi magyar dalok és táncok« KOSSUTH RADIO 8.20: Rimszkij-Korszakov operáiból. 9.00: A 22-es csapdája. XIII. rész (ism.). 9.21: Musicalekből. 10.05: „Nyitnikék” — Kisiskolások műsora. 10.40: Két szimfónia. 11.30: A Szabó család (ism.). 12.20: Ki nyer ma? Játék és muzsika tíz percben. 12.35: Tánczenei koktél. 13.20: Vita a kor­szerű mezőgazdaságról. 13.40: Az Állami Népi Együttes műsorából. 14.29: Válaszolunk hallgatóinknak. 14.44: A Gyermekrádió új zenei fel­vételeiből. 15.10: Harsan a kürtszó! (Ism.) 15.45: Schirmer: Fekete arany — szvit. 16.00: A világgazdaság hí­rei. 16.05: Diáktarisznya. 16.35: Az élő népdal. 259. 16.45: Ferruccio Bu­soni zongorázik. 17.05: Külpolitikai figyelő. 17.20: Rita Streich énekel. 17.45: Munkásstúdió. 18.00: örökzöld dallamok. 19.25: A Magyar Rádió népi zenekara Játszik, Lakatos Sán­dor .vezetésével, Kemény Kiló és Bé- JS« Ferenc népdalokat énekel, 20.03: Kb. 14.10: Könyvről — könyvért. 17.00: ötórai tea. 18.05: Külpolitikai figyelő. (Ism.) 18.20: Barokk kórusmuzsika. 18.30: Találkozás az „Arany ketrec”- ben. 19.03: Közkívánatra! (Ism.) 19.54: Jó estét, gyerekekI 20.25: Sen­ki többet? Harmadszori Szellemi ár­verés az 1-es stúdióban. 21.40: Nóta­csokor. 22.30: A hét zeneműve — Schubert: A szép molnárlány — dal­ciklus. (Ism.) 23.15: Könnyűzene éj­félig. 3. MŰSOR 18.05: Iskoiarádió. Angol társalgás középhaladóknak. 34. lecke. (Ism.) 18.25: Huszonöt perc beat. 18.50: Zenei panoráma. 19.15: Láttuk, hal­lottuk — a színházban' és a moziban. (Ism.) 19.35: Kapcsoljuk a Zeneakadé­mia nagytermét: A Budapesti Filhar­móniai Társaság zenekara és a Buda­pesti Kórus hangversenye. Közben: Kb. 20.20: A kalap. Nagy Lajos no­vellája. (Ism.) Kb. 21.30: A Shelly Manne és eqyüttese játszik. 21.55: A Magyar vonósnégyes két Beethoven- vonósnégyest játszik. JUGOSZLÁV TELEVÍZIÓ 16.45: Magyar nyelvű tv-naplá. 17.45: Bábjáték. 18.00: Tv-óvoda. 18.30: Iro­dalmi kör. 19.00: Adás fiataloknak. 20.30: Kamerával a világon át. 21.00: Kiválasztott pillanat. 21.05: Családi zenekar. Tv-dráma. 2. MŰSOR 20.30: indirekt. 21.00: Szórakoztató zene. 21.30: Házi mozi: A másik ember — amerikai film. 3. MŰSOR 18.10: iskoiarádió. Orosz társalgás kezdőknek. II. lecke (ism.). 18.25: Farkas Ferenc: Vonósnégyes. 18.41: Hogyan látni Paksról? II. rész (ism.). 18.51: Henry Mancin! és együttese játszik. 19.20: Turandot. Részietek Puccini operájából. 20.15: Robert Ca- sadeus zongorázik. 20.58: Varsói ősz 1973. Zenés beszámoló a fesztivál­ról. III. rész. 21.48: Liszt: Faust- szimfónta. MAGYAR TELEVÍZIÓ 8.10: iskolatévé. „Ahol mindenki felfedez.” A matematika új tanter­véről. 9.00: Énekeljünk együtt1 ABCD rajtam kezdé . . . 9.05: Környezetis­meret (ált. Isk. 3. oszt.). Olvasni jó. Látogatás egy gyermekkönyvtárbon. 9.55:^ Történelem (ált. Isk. 5. oszt.). A rómaiak hazánk területén. 12J0: Filmesztétika (középlsk. II. oszt). Tiltott Játékok. — Filmelemzés. 13.40: „Ahol mindenki felfedez” (ism.). 14.30: Énekeljünk együtt! (ism.). 14.35: Környezetismeret (ism.). 15.25: Történelem (ism.). 17.10: Hírek. 17.25: A nő — három szerepben . . . Enni jó. 17.40: Állattenyésztés Ma­gyarországon (színes). 18.05: Papír- sárkány. 18.40: Játék a betűkkel. 19.05: Reklámműsor. 19.10: Esti me­se. 19.30: Tv-híradó. 20.00: Orosz klasszikusok: Feltámadás. Magyarul beszélő szoviet film. I. rész. 21.35: 144 nóta. A Magyar Te'evízió sláger­listája. 22.35: Tv-híradó — 2. ki­adás. 2. MŰSOR 20.00: Éjszakai mulató NSZK ze­nés film. 20.45: Reklámműsor (szí­nes). 20.50: Tv-híradó — 1. kiadás. (Ism.) 21.20: Veszélykeresők. A ma­gányos hegymászó. 21.35: Salut Ger­main. Magyarul beszélő NDK tévé­filmsorozat. II. rész: Bekerítve. JUGOSZLÁV TELEVÍZIÓ 17.15: Magyar nvelvő tv-naplá. 17.45: A fehér kő —• filmsorozat gyer­mekeknek. 18.30: Népi muzsika. 19.00: Harminc nap a tudományban. 20.30: Szemtől szembe. 21.15: Co­lombo — filmsorozat. 22.25: Ko­molyzene« f. MŰSOR 20.30: Eov este Void K'ostfceeL 21.30: Rövidfilm. 21.50: Egy nap a természetben. Tv-dráma. Gondolat. A Rádió irodalmi lapja. 20.51: Negyedszázad emlékezetes bu­dapesti hangversenyei. XVI. rész. Kb. 22.15: Sporthírek. 22.20: Nóták. 22.50: A Dunánál. Történelmi figyelő — a kivándorlásról. 23.10: A kórus- irodalom mesterei. 23.38: Haydn: G-dúr vonósnégyes. 0.10; Rhoda Scott orgonái. PETŐFI RÁDIÓ 8.05: Patachlch Iván fuvósmőveiből. 8.14: Slágermúzeum (ism.). 9.03: Zenekari muzsika. 9.50: A szakszer­vezet tárgyalta . . . 10.00: A zene hullámhosszán. Közben, kb. 10.30: Néhány szó zene közben. 11.55: Né­hány perc tudomány. 12.00: Boross Jolán és Dóry József nótákat éne­kel, Zsákai Piros László klarinélo- zik. 12.20: Caruso, a nép énekese. III. rész (Ism.). 13.03: Kamarazene. 13.40: Orvosi tanácsok: az öreqek tornájáról (ism.).. 14.00: Vargha Ta­más szerzeményeiből. 14.10: Ifjúsági könyvespolc. 14.20: Gounod: Faust. — Ballada és Ekszerária. 14.35: 8o ross Lajos népi zenekara játszik. Kárpáti József népdalokat énekel. 14.55: óragyűjtők ötperce. 15.00: Közvetítés MNK labdarúgó-mérkőzé­sekről. 15.55: Angol munkásdalok. 16.03: őszi búcsúzás. 16.08: Csaj­kovszkij: Diótörő — szvit. 16.39: Sárgarigó és az alkiróly. Részietek Kerekes János—Hars László zenés játékából. 16.50: Egy kis figyelmet kérekI 17.00: Kapcsoljuk a 22-es stú­diót: Erese Margit énekel. 17.15: Tudományos könyvespolc. 17.20: Ke­mény Egon dalaiból. 17.33: Sípos Péter táncdalaiból. 17.47: Ifjúsági krónika. 18.20: Fiatalok hullámhosz- szán! 19.20—19.39: Iskola, csengő nélkül. 19.49: Kis magyar néprajz. 19.54: Jó estét, gyerekekI 20.25: Ú| könyvek (ism.). 20.28: Made in Hun­gary. Tánczenei hangverseny felvé­telei. 22.00: Kapcsoljuk a 22-es stú­diót: Esti hangverseny Mendelssohn műveiből. 23.15: Operettmuzsika. 3. MŰSOR 18.05: Iskoiarádió. Angol társalgás középhaladóknak. 35. lecke. 18.25: Hangfeivéte'ek felsőfokon. 19.37: Magyar irodalmi arcképcsarnok (ism.). 19.57: Kamarazene. 20.39: Magyar száradok (ism.). 21 20: A rózsa'ovaa. Részietek Richard Srrauss operájából. 22.13: Gerry Mulligan és eovüttese játszik. 22.35: Zenei panoráma. MAGYAR TELEVÍZIÓ 8.05: l.ko'ntiv*. Fft'droli (ólt. 'sk. oszt.). Növénytermelésünk. 9.00: KOSSUTH RÁDIÓ 8.20: Világriadó (ism.). 8.45: Ver­di: A trubadúr. Közben: 9.55: Szán­tód partjainál (ism.). 10.05: Iskola­rádió. 10.30: Az operaközvetítés folytatása. 11.32: Fejedelmi játék­szerek. 12.20: Ki nyer ma? Játék és muzsika tíz percben. 12.35: Melódia- koktél. 13.40: Fogadóórán. 14.00: Balázs Árpád—Kövesdy János: Ének Budapestről — mikrokantáta. 14.05: Mépdaicsokor. 14.40: Iskolarádió. 15.10: Ránki György: Aristophanes — szvit. 15.20: Gésák. Részletek Jones- Monkton operettjéből. 16.00: A vi­lággazdaság hírei. 16.05: Irószobám. 17.05: Gulyás László: Kisbojtár szvit. 17.20: Bemutatjuk a MHV új Mozort- lemezét. 18.10: Szemünk fénye. 18.35: Tito Gobbi énekel. 19.25: Kritikusok fóruma. 19.35: A pódiumon — Bar­bara Streisand. 20.01: Zágrábi vá­rosműsor. 21.10: Háttérbeszélgetés. 21.40: Sárdy János nótafelvételeiből. 22.20: Tavaszi parádé. 22.46: A sze­retet evolúciója. 23.00: Tánczene. 23.30: Sosztakovícs: I. szimfónia. 0.10: Cimbalom- és furulyamuzsika. PETŐFI RÁDIÓ 8.05: Barokk zene. 8.45: Dixieland­felvételekből. 9.03: Nóták. 9.30: Gaz­daságról mindenkinek. 10.00: A zene hullámhosszán. Közben: 10.30: Né­hány szó zene közben. 11.50: Juhász Judit jegyzete. 12.00: Világhírű kar­mesterek vezényelnek. Közben: 12 43: Miskolci stúdiónk jelentkezik. 14.00: RádiónoDió — kettőtől hatig . . . 18.10: Csak fiataloknak! 19.10: Ger­gely Anna és Lovass Lajos nótákat énekel. 19,33: Latin-amerikai histó­riák. 19.53: Jó estét, gyerekek! 20.25: Oi kanwek (ism.). 20.25: Az Ifjúsóqi Rádió«Tínpad bemutatója: A habá- nok titka. Llpt^k Gábor mese latéira. 21.13: Friml: Ro«e Marie — indián szere'ml dal 21.19: Rádió^anqve.'se- nvekről. 21.49: A nemzetköz» imm- ká«mozao!om története 1830—1°45. 21.59: Säubert: A szén mo'nárlcnv — da»-ík|.is. 23.15: A Bud"r*e*tf Modrioőlkáms ének*!, vezénvol: 5rei*-r*.< Ferenc. 23.30: Zsoldos In* re trombitál. 3. MŰSOR 18.10: Iskalarádié. Orosz nyelvvizs­ga előkészítő. 23. lecke. 18.25: Ma­8.20: örökzöld dallamok (ism.). 9.18: A 22-es csapdája XV. rósz (ism.). 9.38: A mohácsi tamburaze- nekar játszik. 10.05: iskolarádió, 10.30; Édes anyanyelvűnk (ism.). 10.35: Szerelmi kettősök operákból. 10.59: Lottóeredmények. 11.00: Ku­bai levelek. 11.10: Szimfonikus zene. 11.49: Kritikusok fóruma (ism.). 12.20: Ki nyer ma? — Tatabányán. Játék és muzsika tíz percben. 12.35: Tánc­zenei koktél. 13.20: Melis György nótákat énekel. 13.45: üzletről üz­letre. 14.00: Csicseri Bolt. 14.25: „Nyitnikék.” Kisiskolások műsora (ism.). 15.10: Magyarán szólva . . . (ism.). 15.25: Kóruspódium. 15.35: Cigánydalok, csárdások. 16.00: A^ vi­lággazdaság hírei. 16.05: így élünk. Szerepen. 17.05: Külpolitikai figyelő. 17.20: A Ródió lemezalbuma. Köz­ben: 18.00: Vers, te maradtál. Fe­nyő László versei. 19.30: Sporthíradó. 19,40: Korok és kalandok. 21.01: Si­kerlista — 1974. február. 21.41: Lát­tuk, hallottuk — a színházban és a moziban. 22.20: Huszonöt perc san­zon. 22.45: Meditáció — a fogyasz­tási szerkezetről. 22.55: Pierre Four­nier nordonkaestje az 1973. évi Aco- nai Fesztiválon. 0.10: Filmzene. PETŐFI RÁDIÓ 8.05: Szimfonikus zene. 9.03: Ezer­egy délelőtt . . . 10.00: A zene hul­lámhosszán. Közben: 10.30: Néhány Ellenőrzött tengeri csendőrök. A Tv politikai tanfolyamának adasa c hon­védség részére. 9.30: Delta. íuao- mányos híradó (ism.). 10.00: 144 nó­ta. A Magyar lelevízió slágerlistája. (Ism.) 11.00: Maigret felügyelő. Georges Simenon bűnügyi regényé­nek magyarul beszélő angol tévé- fiim-változata. „Barátom a felüg>e- lő” (ism.). 11.50: Játék a betűkkel (ism.). 13.35: Földrajz (ism.). 16.?5: Irány az egyetemi Előkészítő a fel­sőfokú felvételi vizsqákra. Elektro­sztatika és egyenáram (ism.). 17.38: Hírek. 17.45: Jaj de szép vagy I. *n- Plrinl Bolgár rövidfilm. 18.05: Nyi­tott boríték. 18.45: Szó-mi-szó. Zenei szótár. 20. A zenekar hangszerei, hangszerelése (színes). 19.05: Rek- iámműsor. 19.10: Az MRT Közönség- szolgálatának tájékoztatója. 19.15: Esti mese. 19.30: Tv-híradó. 20.00: Orosz klasszikusok. Feltámadás. Ma­gyarul beszélő szovjet film. II. rész. 21.40: Rendezte: Szinetár Miklós. A rendezővel Vitray Tamás beszélget. 22.10: Tv-híradó — 2. kiadás. 2. MŰSOR 20.00: Hódolat Brancusínak. Ro­már» balettfilm. 20.30: Tv-híradó — 1. kiadás (ism.). 21.00: „Vagy amit akartok . . /' Ifjúsági szórakoztató műsor. JUGOSZLÁV TELEVÍZIÓ 16.45: Magyar nyelvű tv-napló. 17.45: Kis világ. 18.30: Riport. 19.00: Szórakoztató zene. 19.20: Általában nézve. 20.30: A képzelet elébe. 22.00: Kortársak. gyár zeneszerzők. 18.49: Külföldi tu­dósoké a szó. 19.04: Holnap közve­títjük . . . 19.34: Új operalemezeink- ból. 20.27: Beethoven: B-dúr zon- goratrió Op. 97. 21.14: A Bajor Rá­dió zenekarának hangversenye a Müncheni Rádióban. 22.30: Bigband- felvételekből. MAGYAR TELEVÍZIÓ 8.10: „Építsük fel a matematikát” Továbbképzés felsőtagozatos neve­lőknek. 9.00: Énekeljünk együtt! El­mentem a piacra . . . 9.05: Környe­zetismeret (ált. isk. 4. oszt.). Cukor­répa. 9.30: Papírsárkány (ism.). 11.05: Magyar nyelvtan (ált. isk. 6. oszt.). Ezerszer tovább nyomoz... (A névszók összefoglalása.) 12.10: Filmesztétika (kozépisk. IV. oszt.). Jellemrajz. — Történelemábrázoiás. „Hannibál tanár úr.” 13.40: „Építsük fel a matematikát” (ism.). 14.30: Énekeljünk együtt! (ism.). 14.35: Környezetismeret (ism.). 16.25: Ma­gyar nyelvtan (ism.). 17.18: Hírek. 17.25: Természetbarát. A Telesport turisztikai magazinja. 17.45: Kip-kop. óvodások műsora. 18.15: Nagy ese­mények színhelyén. Dunaújváros. Helyszíni közvetítés. 19.05: Reklám- műsor. 19.15: Esti mese. 19.30: Tv- híradó. 20.00: Házi kenyér. Magya­rul beszélő francia film (16 éven felülieknek!) 20.35: Ki mit tud? — Klub. 21.30: A Tv Gaíériája . . . Kéri Adóm festőművész és Srantirmaf Zoltán szobrászművész kiállításának bemutatása. 22.10: Tv-híradó — 2. kiadás. 22.20: Férfi kézilabda VB. Körvetítés Haliéból, felvételről (szí­nes), 2. MŰSOR 20.001 „Boldog békeidők.* Beszél­getés Budapest születéséről. V. rész. 20.30: 10 perc a Szovjetunióban. Bratszlc. Szoviet rövidfilm. 20.40: Beethoven: Fidefio. Kétfelvonósos opera (színes). JUGOSZLÁV TELEVÍZIÓ 15.50: Magyar nyelvű tv-naoió. 16.50: Történetek kutyákról. 17.25: Kérüabda: Jugoszlávia—Buloária. 18.45: Né*-*! muzsika. 19.00: Tv-ta­na'**«'^. 20.30: Hosszú utazös or éj- — tv-dráma. 21.50: Stop. 22.50: Komolyzene. szó zene közben. 10.59: Lottóeredmé­nyek. 12.00: A hugenották. Részle­tek Meyerbeer operájából. 12.55: Tátrai vázlatok. Fenyő László versej. 13.03: Szvjatoszlav Richter Liszt-mű­veket zongorázik. 14.00: Jó utat! 14.45: A beat kedvelőinek , . . 15.33: Rivaldafényben. 17.00: Ötórai tea. 18.05: Külpolitikai figyelő (ism.). 18.20: Az úszó kő (Ism.). 18.56: Szí­nes népi muzsika. 19.53: Jó estét, gyerekek I 20.25: Új könyvek (ism.). 20.28: A rock mesterei. XVIII. rész. 20.58: Subások. Bíró Lajos elbeszé­lése (ism.). 21.08: Két versenymű. 21.40: Katedra. 22.00: A hanglemez- bolt könnyűzenei újdonságai. 22.20: Helikopterrel e kőkorszakban. 22.35: Schönberg: Négy vegyeskar. 22.45: Virágénekek. 23.15: Babavásár. Rész­letek Nádor Mihály—Kulinyi Ernő operettjéből. 3. MŰSOR 18.05: iskoiarádió. Angol társalgás középhaladóknak (ism.). 18.25: Ra- vel-műveket zongorázik a szerző. 18.40: A Rare Earth együttes műso­rából. 19.00: Kapcsoljuk a Magyar Állami Operaházat: Janacek — Je- nufa. Közben, kb. 19.45: Magyar iro­dalmi arcképcsarnok (ism.), kb. 20.05: Az operaközvetítés folyta­tása. Kb.: 20.53: Legkedvesebb verseim. Elmondja: Szabó Gyu­la (ism.). Kb. 21.10: Az operaközve­títés folytatása. Kb. 21.40: Ráduly Mihály együttese és Kovács Gyula kvartettje játszik. 22.10: Bemutatjuk az MHV új Mozart-le mezét (ism.). MAGYAR TELEVÍZIÓ 8.05: Iskolatévé. Orosz nyelv (ált. isk. 5. oszt.). 8.40: Angol nye*v (*tö- zépisk. I—li. oszt.). 9.05: Magyar irodalom (ált. isk. 8. oszt.). 9 55: Magyar irodalom (ált. isk. 5. oszt.). 10.30: Kip-kop. Óvodások műsora (ism.). 12.10: Német nyelv (közép- isk. I—II—Ili—IV. oszt.). Tudnak az oroszlánok úszni? 13.55—15.50. Is­kolatelevízió ism. 15.50: Elővi’ág napköziseknek. Élet a vízben és a vízparton. 17.08: Hírek. 17.15: Zenés ajándékkosár. Intervízió-átvétel az NDK Televízió műsorából. 17.50: 10 000 lakás. VI. rész: A beköltözés. 18.15: öt perc meteorológia. 13 20: Érdek és érdekeltség. A Televízió politikai vitaest-sorozata: 9. rész. A mindennapok kultúrája. 19.10: Rek­lámműsor. 19.15: Esti mese. 19.30: KOSSUTH RADIO 8.20: Lányok, asszonyok. 8.40: Bod­rogi Gyuia énekel. 8.49: Rádioszin- haz. Az utolsó szó. Ardi Liives rádió- játexa. 10.05: Közgazdaság — egy­szerűen. 10.15: A Rádió Lemezalbu­ma (ism.). 11.39: Lehár Ferenc ope- rettjeiDÖl. 12.20: Zenei anyanyelvűnk. 12.30: Magyarán szólva . . , 12.45: Melódiákoktól* 14.02: Az Egri Tanár­képző Főiskola női kara énekel. 14.15: Hétköznapi formaságok. 14.25: Új Zenei Újság. 15.05: Kis magyar nép­rajz. 15.10: Romantikus zene. 16.00: Ij8 óra... 17.30- Derűre is derű. 18.00: Lemezalbum. 18.52: Tavasz élői szél. Áprily Lajos versei (ism.). 19.25: öt perc sport. 19.30: Közvetí­tés a József Attila Színházból. Ll- liomfi. Szigligeti Ede háromfelvoná- sos vígjátéka. 21.41: Darvas Ferenc népdal-feldolgozásaiból. 22.15: Sport­hírek. 22.20: A beat kedvelőinek . . . (ism.). 23.05: Hündel-művek. 0.10; Melódiakoktél. PETŐFI RÁDIÓ 8.05: Verbunkosok, nóták. 9.03: Vá­laszolunk hallgatóinknak. 9.18: Zene­kari muzsika. 10.00: Szombat dél­előtt. . . 12.00: Jelképek erdején át... 12.10: Két trió. 13.03: Kitágult törzsasztal. 13.30: Fúvószene táncrit­musban. 13.40: Orvosi tanácsok: a fogszabályozásról (ism.). 14.00: Nap­raforgó. 15.00: Szerkesztőségi beszél­getés q Falurádióban. 15.34: Új könyvek. 15.37: Dévai Nagy Kamilla és a Magyar Néphadsereg Művész-, együttesének férfikara népdalokat énekel. 16.05. Ravel: Bolero — szim­fonikus tánc. 16.53: Város a Száva partján — Zágráb. 18.10: Közvetítés az Ú. Dózsa—Salgótarján bajnoki labdarúgó-mérkőzésről. Kb. 19.50: öt perc sport. Kb. 19.55 Az operaköz­vetítés folytatása. Közben: kb. 21.00: Tündérkert (ism.). Kb. 21.15: Az ope­raközvetítés folytatása. Kb. 22.05: Nó­ták. 22.45: Hangversenynaptár. 23.15: örökzöld dzsesszmelódiák. 3. MŰSOR 12.23: A madarász. Részletek Zel­ler operettjéből. 12.45; Szimfonikus KOSSUTH RADIO 8.20: Jó reggelt, vasárnap! 9.49; óvodások daikincse. 10.03: Keress, kutass I 10.58: Zenés reklámturmix. 11.05: Kapcsoljuk a Zeneakadémia nagytermét: Az MRT szimfonikus ze­nekarának Haydn-matinéja. Kb. 12.10: Édes anyanyelvűnk. Kb. 12.15: Tuli­pánfa. Versek. Kb. 12.20: A hang­versenyközvetítés folytatása. Kb. 12.55: Egy korty tenger. Kb. 13.05; Operettdalok. 13.30: Rádiólexikon. 14.00: Színházi magazin. 14.50— 14.59: Berlini levél. 15.08: Halász Judit és Hofi Géza énekel. 15.20: Körkapcsolás bajnoki labdarúgó- mérkőzésekről. 16.30: Világlíra. A ré­gi spanyol és portugál költészet. 16.45: Shirley Scott orgonái. 17.05: A falu jegyzője. Eötvös József regé­nye. III. (befejező rész, ism.) 18.08: Nótakedvelóknek. 19.15: Egy rádiós naplójából. 20.09: Magyar zenemű­vek. 23.05: Népszerű énekeseink és együtteseink felvételeiből. 0.10: A Mazowsze-együttes Sygietynszkl len­gyel népdalfeldolgozásaiból éneke!. PETŐFI RÁDIÓ 7.30: Edward Power Biggs és Dá­niel Pinkham Soler kétorgonás eon- certokat játszik. 8.00: Miska bácsi lemezesládája. 8.30: Mit hallunk? Érdekességek a jövő hót műsorából. 9.00: Az MRT gyermekkkórusa Bar­tók-műveket énekel. 9.12: Népművé­szek a mikrofon előtt. 9.21: Lily Pons és Todor Mazarov énekel. 10.00: Mirelíle Mathieu és Jacyus Brel énekel. Michel Legrand zenekara lát­szik. 10.40: Szívesen hallgattuk. 12.10: Jé ebédhez szól a nóta. 12.59: Me- sekönyvből jöttünk . . , Vidám műsor gyermekeknek (ism.). 14.00: Táska­rádió. -15.00: Äz -egri várhegyen. 15.30: Vonószenekari művek. 16.05: Könyvek és századok. 16.30: 150 éve született Smetana. 17.00: A vasárnap soortia. 17.30: Buday Ilona, Szántai Ildikó és Tihanyi József énekel, Fá­bián Márta cimbalmozik. 18.05: Mik­rofon e»őtt az Iroda'mi szerkesztő. Bárdos Pá! műsora. 18.15: Mo'dován Stefánia és Miller La'os énekel. 18.40; Ródiószínház Múzeumából, (lo'so't Vadró^a útra. Vé*:zl Endre rádiójáték,-», 19.50: Jó estét, gyere­kek! 20.15: A Galgomen*! Néni F«v0ttes hannverseev® az Ecetem! Srínnadon. 2^.44: Marlene Dl^rich é«; Maurice C^evi-dier énekel, Pabla Casals aorrUnkázik. 22.00: Mozart kamarazenéjéből,. 22.25: Tofler Attila Tv-híradó. 20.00: Miénk a szó. • • Muszte Anna és Szűcs András műso­ra. 20.50: Jogi esetek. 21.30: Férfi kézilabda VB (színes!) Magyarország —Bulgária közvetítés Dessauból, »el­vételről. 22.35: Tv-híradó — 2. ki­adás. 2. MŰSOR 20.00: Shakespeare: Szentlvánéjl álom. Színmű két részben. A Ma­dách Színház előadása, felvételről. JUGOSZLÁV TELEVÍZIÓ 16.45: Magyar nyelvű tv-naplá. 17.45: Gyermekadás 18.30: Népi mu­zsika. 19.00: A kultúra ma. 20.30; Vetélkedő. 21.30: Clochemerie —- filmsorozat. 22.40: Kis éjszaka; be­szélgetések. zene. 14.25: Peter Grimes. Részietek; Britfen operájából. 15.22: Székeiy Endre: Musica nottura, 15.30: Kap­csoljuk a 6-os stúdiót: Délutáni hang­verseny. 16.50: ötórai tea. 18.10: Ki­látó (ism.). 19.06: Beethoven: Missa Soiemnis. 20.29: Mikor a rózsák nyíl­ni kezdtek. Vas István versei (ism.). 20.49: Stan Getz és kvintettje ját­szik. 21.10: Brahms: B-dúr vonósné­gyes. 21.44: Hősök és emberek, Rácz György műsora. I. rész (ism.). MAGYAR TELEVÍZIÓ 8.20: Iskolatévé. Filmesztétika (kö- zépisk. II. oszt.). 9.20: Kémia (kö- zópisk. I. oszt.). 10.00: A nő — három szerepben . . . Enni jó (ism.). 10.15: Mién* a szó... (ism.). 11.05: Lát­ta-e már Budapestet nappal? III. rész (ism.). 11.30: Salut Germain. Magyarul beszélő NDK tévéfilm-soro- zat. II. rész. Bekerítve (ism.). 12.10; Érdek és érdekeltség. A Tv politixai vitasorozata. 8. rész. A gazdaság vonzásában. 14.03: Természetbarát. A Telesport turisztikai magazinja (ism.). 14.25: VIDEOTON—Bp. Honvéd (szí­nes). Bajnoki labdarúgó-mérkőzés közvetítés Székesfehérvárról. 16.20: „Boldog békeidők”. , Beszélgetések Budapest születéséről. V. rész (ism.). 16.55: Hírek. 17.00: Reklámműsor. 17.10: Napilapok, hetilapok . . . Miről ír a világsajtó? 17.25: Műhely. Talál­kozás Vili. Henrik képe alatt. 17.55: Dúdoló. Ravel: Bolero. Bartaius Ilo­na műsora. 18.25: Cimbora. Irodaim! magazin gyerekeknek. 19.15: Cicavi- jió (.szín©5)* 19.30: Tv-hjrádó. 20.00: Szép maszkok. Tévék’ómédia-sorozat (színes). Ili. rész: Minden út hozzád vezet. 21.00: Don Lurió műsora (szí­nes), NSZK zenés film. Ili. rész. 21.30: Tv-híradó — 2. kiadás. 21.40: FABRI ZOLTAN-SOROZAT: Édes Anna. Mo gyár film. JUGOSZLÁV TELEVÍZIÓ 14.45: Labdarúgás: Proleter—Parti­zán. 18.15: A ház, amelyben élek. 19.15: Színház a házban. 20.30: Opa- tija — a szórakoztató-zenei fesztivál záróestjének közvetítése. 22.15: Re­volvers Idegen. játékfilm, 23.45* Opatija — eredményhirdetés. és együttese jjávszft. 23.10: Szfmfft* nikus zene. a MŰSOR 8.09: Stan fiCenton senekave ját­szik. 8.28: A Nemzetközi Rádióegye­tem műsorából. 8.58: Körmendi Klára zongorahangversenye a Zene­akadémia kistermében. 10.00: ÚJ Ze­nei Újság (ism.). 10.35: Operák Pus­kin nyomán. 11.23: Zsebrádiószínház* A vaslovag. Kolin Péter hangjátéka. 12.10: Művészlemezek. 13.09: Száza­dunk mesterműveiből. 14.09: Kis ma­gyar néprajz. 14.14: Schubert: A szép molnárlány — dalciklus. 15.19: Irodalmi folyóirataink: Forrás (ism.). 16.07: Gwyneth Jones énekel. 16 45: Mahler: V. szimfónia. 18.05: Kap­csoljuk a 6-os stúdiót: A Magyar Fú­vósötös hangversenye. Közben: 18.45: A magyar költészet századai. I. rész (Ism.). 19.31: Csak fiataloknak! (Ism.). 20.31: 0! Bach-lemezeinkből. 22.00: Daróczl Bárdos Tamás: Tán­coló dallamok. 22.11: Hősök és em­berek. Rács György műsora, ifi. rész. (Ism.). MAGYAR TELEVÍZIÓ 8.80: ilskolatévé: Német wyeívton­folvam. 9.05: Francia nyelvtanfolyam haladóknak. 9.30: Zsebtévé (Ism ). 10.00: KI játszik ffyet? Vargha Ba­lázs műsora. IX. rész: 10.20: Leonard Bernstein a muzsikéról. Hangverseny fiataloknak. V. rész: Ml a melódia? (ism.). 11.10: Odüsszeia (színes!). Homérosz hőskölteménvének magya­rul beszélő olasz tévéfüm-sorozata. ifi. rész. (Ism.) 13.48: Pedagógusok fóruma. Aktuális kérdések. 14.30; Flugos futam. Amerikai ralzfllmsoro- zat. 1. rész: Az Arokhát! Manatónfi. 14.50: Az emberiség kenyere. Ma- avar szemmel Kubáben. 15.20: Né- taszá. 15.40: Vendégségben. A szl- Narworöflöltan. 16.05: Reklám­műsor. 16.15: Tév*-*0kőr. Tények a f-,Wfv»4rA1. 16.?«* M6-ora?wkcft alénfi- ItikV 14.50: Az M*?T Közön«<rászo!né- Mtrmgk 16.55: Yelo­rrt»**rt: 1, F^rtl kérí1abdd vb ístfi* —f,i«^*«rlávta Haliéból. 2. 1* P<y('»kl *■»* őrdöe- m^oro-. Tév*««tm «verek«kw*k. ül. IS «• F**I m««e. 19» 06: A W<t . . . 26 65* A g fco­b#«*4TŐ NATI? tévé- 25- I a m^reurmbfin Ts _ film 21.25. — Mlesaéfa“0. Fejtőrőját®- 22.15: Hírek. Kedd _______________ KO SSUTH RÁDIÓ Szerda Csütörtök Péntek KOSSUTH RÁDIÓ Szombat Vasárnap

Next

/
Oldalképek
Tartalom