Dunántúli Napló, 1974. február (31. évfolyam, 31-58. szám)

1974-02-25 / 55. szám

VRIómlnterfű « «tort aSi® Tudósítóink jelentik Szekszárd A Magyar Ökölvívó Szövetség megbízásából a Tolna megyei Szövetség rendezte meg a Dél­dunántúli Területi Ifjúsági ököl­vívó bajnokságot. A három­napos versenysorozaton a Zrí­nyi utcai sportcsarnokban 10 egyesület 41 versenyzője lépett szorítóba. A zalaegerszegi és a nagykanizsai versenyzők távol­maradtak. A vasárnapi döntőre megjelent Hohrváth József, a magyar ifjúsági válogatott edző. je, valamint Dóri Miklós, a MÖSZ ifjúsági bizottságának tagja is. Bajnokok papírsúlytól felfelé: Gelencsér (Komló), Sza­bó (Szekszárdi Sl), Polák (Szek­szárdi Sl), Feri (Szekszárdi Sl), inkei (Kaposvári Dózsa) Pan- durics (Steinmetz SE), Horváth (Szekszárdi Sl), Balázs (Tolnai VL), Hovorka (Szekszárdi Sl), Lovas (Steinmetz SE), Gerebicz (Pécsi VSK). összesített pontver­senyben a Szekszári Sl végzett az első helyen, 28 ponttal, a Steinmetz SE és a Pécsi VSK egyaránt 17—17 ponttal oszto­zott a második,, harmadik he­lyen. Legeredményesebb edző­nek járó tiszteletdíjat Sumicz Árpád, a legtechnikásabb ver­senyző tiszteletdíját pedig Feri János (Szekszárd) kapta. A MEDOSZ megye Bizottsága ötödik alkalommal rendezte meg asztalitenisz és sakk sport- versenyét. Asztaliteniszben hat vállalat 26 férfi és öt női ver­senyzője mérte össze tudását, a sportszékház nagytermében. Nőknél egyéniben Stella Béláné (Szekszárdi Mezőgép), párosban pedig a Stelláné—Kántás szek­szárdi páros győzött. Férfiaknál Fehér János, a Szekszárdi Me­zőgép versenyzője bizonyult a legjobb egyéni versenyzőnek,, míq a párosok versenyét Vas— Révész), a Gerjeni Állami Gaz­daság versenyzői nyerték. Sakk­ban hat férfi és három női csa­pat szerepelt a Babits Mihály Művelődési Otthonban. Nőknél és férfiaknál egyaránt a Szek­szárdi Mezőgép Vállalat csapa­ta szerezte meg a bajnoki cí­met. A két győztes csapat kép­viseli Tolna megyét a március 23—24-én Budapesten sorra- kerülő országos döntőn. Fekete László Zalaegerszeg Zalaegerszegen még mindig csendes volt a vasárnap. Egyet­len komolyabb sporteseményt rendeztek csupán, de ebben va­lamennyi délnyugati megye ér­dekelve volt: a birkózók terü­leti ifjúsági közöttfogású baj­nokságán három Somogy, két- két Baranya és Zala megyei együttes indult. Legjobban a ZTE birkózói szerepeltek, a ki­lenc súlycsoportból ötben ők lettek az elsők, a PVSK-nak kettő, a PMSC-nek és a Kapos­vári Dózsának pedig egy-egy bajnoki cím jutott. A bajnokok a következők: 48 kilogrammos súlycsoport: Feind Tibor (PVSK), 52 kg: Gyenei Zoltán (PMSC), 56 kg: Egervölgyi András (Ka­posvári Dózsa), 60 kg: Utasi Miklós (ZTE), 65 kg: Vörös Gé­za (PVSK), 70 kg: Péter István (ZTE), 75 kg: Molnár István (ZTE), 81 kg: Hornai László (ZTE), 87 kg: Orbán Gyula (ZTE). Gondl Béla Nagykanizsa Az elmúlt hétvégén Nagy­kanizsán már sűrűsödtek a sportesemények. A különböző kupákért és bajnoki pontokért teremben, szabadban egyaránt folyt a versengés. Fölényes győzelemmel mutat­kozott be az NB ll-ben a Ka­nizsa Sörgyár (volt N. Kinizsi) férfi csapata, amely az ugyan­csak újonc fővárosi Pénzügyőrt 7:1 (2499:2339) arányban győz­te le. A 12 versenyző közül a legjobb eredményt a sörgyáriak játékos-edzője, Bajnóczi Sándor érte el, aki 434 fát ütött. A Városi Kosárlabda Szövet­ség negyedik alkalommal írta ki a Thury György Kupát, női csapatok részére. Dr. Mező Fe­renc Gimnázium tornatermében két napon át 11 mérkőzésen hat együttes küzdött a vándor­serlegért, amelyet az NB ll-es helyi MÁV NTE-nek sikerült megvédeni, a tavaly még NB l-ben szerepelt Szigetvári ÁFÉSZ, a ZTE, a Fonyódi Petőfi SK, a Z. Volán MTE és vegyes csapat megelőzésével. A döntő mérkő­zés hatalmas harcot hozott, amelyen a kanizsai lányok csu­pán egy ponttal bizonyultak jobbnak a szigetváriaknál. A Mezőgazdasági Főiskola sportcsarnokában vasárnap 10 órán át pattogott a labda, a 10 férfi és hat női csapat rész­vételével, ezúttal 5. alkalommal megrendezett Kanizsa Kupa ké­zilabda teremtorna első ver­senynapján. Bár a nemenkénti két legerősebb csapat, a Keszt­helyi Haladás újonc NB i, B-s férfi gárdája és az N. Gazdász NB ll-es női együttese egyaránt szabadnapos volt. több érdekes mérkőzést láthattak az érdek­lődők. Labdarúgásban az NB I. B tavaszi nyitánya mellett az ala­csonyabb osztályú helyi csapa­tok, a Thury Kupa keretében igyekeztek formába lendülni. A harmadik forduló eredményei: Olajbányász—Sportiskola I. — Olajbányász—Sportiskola II. 2:0, MÁV NTE—Thury SE 1:1, N. Volán Dózsa—N. Alkotmány TSZSK 4:1. A táblázat élén két NB lll-as csapat áll: az öt pontos honvédek jobb gólkü­lönbséggel előzik meg a vas­utasokat. Tihanyi István Kaposvár Sorsolás szeszélye hozta ma­gával, hogy a kaposvári labda­rúgó szurkolók február utolsó vasárnapján nem láthatták a nemzeti bajnokságban szereplő csapataikat. A Somogyi Néplap Kupa február 24-én Barcsra szólította a K. Rákóczit, Marcali­ba a Táncsics SE-t, de méq az •NB lll-as Kaposvári Vasas is vidéken. Siófokon szerepelt. A kaposvári sportrajongók azért Wem maradtak esemény nélkül, sőt ahogy közeleq az igazi ta­vasz, úgy gyűlnek a hétvége­ken a sportban a látnivalók. Minthogy az idő most koránt sem volt tavaszias, de az eső is fenyegetett, így nem is volt baj, hogy a hétvégi sport­csatákra mindenütt termekben került sor. A legtöbb szurkolót a Mun­kácsy Mihály Gimnázum torna­terme vonzotta. Itt a Kaposvári Dózsa SE nemzetközi röplabda­tornát rendezett. A vendéglátó kaposváriak mellett Eszékről a Zseljeznicsár, meg Székesfehér­várról az NB l-es Volán röp­labda csapata alkotta a me­zőnyt. A három együttes közül tudásban a fehérváriak maga­san kiemelkedtek. A közlekedé­siek előbb a Kaposvári Dózsát győzték le 2:1-re, (a mérkőzése­ket 3 szettre jászották). Aztán a jugoszláv csapat ellen nyer­tek 3:0-ra a fehérváriak. A tor­na második helyéért vívott mér­kőzésen a szintén II. osztályú Zseljeznicsár 2:1-re verte a K. Dózsát. Ismét a szakszervezeti szék­ház lett egy nagyszabású sakk­esemény színhelye. Kaposvár centenáriumi kupája után most az 1974. évi megyei egyéni baj­nokság vette itt kezdetét. Is­merve a szűkös kaposvári te­remviszonyokat, bizony máshol nem is igen lehetett volna meg­rendezni a megye legjobb 30 sakkozójának bajnoki versenyét. Legjobbak? A sportág szakve­zetői éppen amiatt keseregnek, hogy az indulásra jogosult I. osztályú sakkozók egy része — nem tudni pontosan, hogy miért — távol maradt a bajnokság­tól. Az viszont pozitívum, hogy a fiatalok nagy számban adták le nevezésüket és nem is rosz- szul rajtoltak. Az nem külön­ben, hogy a korábbi sokszoros megyei bajnok Bárány Gyula ismét csatasorba állt. Játékán ugyan érződött a hosszabb ki­hagyás. Ezért szenvedett vere­séget a nap mérkőzésén Hor­váth Miklóstól, a legnagyobb , meglepetés viszont az volt, hogy a tavalyi bajnok Máté dr. csak remizni tudott az esélytelennek tartott Dávid ellen. Érdekesen kezdődött és jó folytatást ígér a somogyiak sakkbajnoksága. A használt is lehet kitűnő! Vegyem, ne vegyem? Az autó átfestése könnyen el­lenőrizhető az ablakok gumitö­mítéseinek felemelésével. Alat­tuk rendszerint ott az eredeti szín, csakúgy, mint az ajtók belső felületén, a kárpitozás alatt. A krómozott lökhárítók, dísz­lécek, tükrök, az ajtók alsó pe­remei, a küszöbök, a kerékdo­bok peremei, rozsdásodással jelzik az idő múlását. A kerék­tárcsák éleinek iepattogzása, a portárcsák horpadásai, rozsdá- sodása ugyancsak koros kocsi­ra, vagy ami még rosszabb, gyilkos vezetői stílusra utalnak. Árulkodik a belső kárpit, az ülésrugózás, a kocsi lenyomá­sa, majd hirtelen felengedése után sokáig hintázó (lengés- csillapítatlan) rugó is. De a hűtő festékfoltossága, rozsdás- sága, a kocsi alatti olajcseppek is mind kopásokat, az idő mú­lását jelzik, csakúgy, minta na­gyon rozsdás, esetleg lyukas kipufogódob és csőrendszere. Ha az ilyen álló vizsgálat ellenére is megmaradt a vá­sárlási kedv, kezdődjék az üze­mi vizsgálat. A kocsiba ülve ellenőrizzük a segédberendezések (lámpák, vil­logok, törlők, tolató-lámpák stb.) működését, fényerejét, bó­rájuk színét, a visszajelző izzócs­kák (olajnyomós, kézifék, tö'tés, fényszóró) kifogástalanságát Eresszük le-fel az ablakokat, nyitogassuk meg valamennyi aj­tót. Próbáljuk ki a pedálok holtjátékát, a kormány (helye­sen három uiinyi) holtjátékát, a váltókar működését, majd in­dítsuk be a motort. Ha simán beugrott — kiszállva ellenőriz­zük üresjárati és nagy fordulati futását — nem ad-e kopogó, csilingelő, fütyülő hangokat. Visszaülve, két kocsihaissznyit haladjunk előre és nézzük meq, milyen cseppfoltok (hűtővíz, ólai) maradtak a iármű helyén, majd hátráljunk vissza. Közben figyeljük: működnek-e a mű­szerek, s ellenőrizzük a folya­dékszinteket. Ha továbbra sem ment e! a kedvünk a vételtől, tétessünk az eladóval rövid futópróbát, ami alatt ő vezet. Közben figyeljük: nem kell-e üqyeskednie (pél­dául nem hagy-e ki váltáskor eqy makrancoskodó fokozatot stb.). Kérjük meq erős fékezés­re, éles kanvarodásra, majd behúzott kézifékkel indulási kí­sérletre. Ezután — feltéve, hogy sze­mélyi okmányaink és jogosít­ványunk rendben van —, te­gyünk rövid próbát nem for­galmas útvonalon a kocsival. Ellenőrizzük, miként viselkedik gázadásra, érezhető-e motor­fék-hatás, nem sír-e a differen­ciál, nem „szaggat"-e a ten­gelykapcsoló, könnyű-e a se­bességfokozatok kapcsolása. Haladjunk egyenetlen úton is, úgy hallhatóvá válik a rugózás, a kerékfelfüggesztés, a kor­mánymű esetleges kotyogása, az ajtók-ablakok zörgése is. De ha az eladó nem adja át a volánt, ne sértődjünk meg. Kérjük, hogy azt „balesetmentes” ré­ten próbálhassuk ki, vagy ő próbálja ki. (Folytatjuk) KOCSIATVÉTELI SORSZÁMOK Trabant Limousine (Budapest]) 57 508 Trabant Limousine (Győr) 59 473 Trabant Combi 8 914 Trabant Limousine Hye©m®t> 1 812 Wartburg Limousine 24 695 Wartburq de Lux® 20 685 Skoda 100 47 851 Skoda 100 L (Budapesti 2 932 Skoda 100 L (Győr) 35 Skoda 110 L (Budapest) 2 772 Skoda 110 L (Győr) 133 Skoda Coupé 588 Moszkvics 412 33 69i Moszkvics Comb? 1 072 Polski FIAT 1500 8 019 Zaporozsec 18 494 Zsiguli (Budapest) 47 019 Zsiguli (Debrecen) 16 794 Zsiguli Combi 1 268 Dácia 2 852 Jön a fáradtságűző paprikaszesz Boszorkány­konyha Kerepesen A C-vitamin felfedezésének történetét a legilletékesebb, maga a világhírű tudós, Szent- Györgyi Albert mondotta el a közelmúltban a Magyar Tele­vízió nézőinek. Az eredmény el­érésében egy furcsa véletlen is szerepet játszott: a vacsorához kínált zöldpaprikát megvizsgál- j va, nagy mennyiségben jutott ’ a keresett anyaghoz. A növények egy része rend­kívül értékes hatóanyagokat tartalmaz, levelek, virágok, gyö­kerek teája, főzete kedvezően befolyásolja a szervezet műkö­dését. Tudták és alkalmaztáka gyógynövényeket már az ókor­ban is, s a gyógyszer- és koz­metikai ipar ma sem nélkülöz­heti a növényi eredetű kivona­tokat. Gyógynövényekből ké­szült korszerűbb termékekre lenne szükség! Ez a felismerés vezette a kerepesi Szilasmenti Termelőszövetkezet vezetőségét, amikor alig néhány esztendeje korszerű lepárló-üzemet hozott létre. Céljuk: a különféle ter­ményeket konyhakész állapot­ban juttatni a fogyasztóhoz. Illóolajos kultúrák A Kiváló szövetkezet címet nyert közös gazdaság földjei Pest megye gödöllői járásában, a főváros közvetlen környékén terülnek el. Sok a dimbes-dom- bos, nehezen művelhető föld, s az egyesülésig éppen csak ten­gődött az itt működő két gyen­ge tsz. Az elmúlt években meg­duplázódott a közös vagyon és az árbevétel is. Gyógy.- és illó­olajos kultúrákat telepítettek, bankhitel nélkül, saját erőből létesítettek korszerű laborató­riumot, lepárló-üzemet, élelmi­szerfeldolgozót. 1975-ben az összes szántóterület 80 száza­lékán termelnek már olyan nö­vényeket, amelyeket saját üze­mük dolgoz fel. Vagy 20 féle gyógynövényt, —- így kamilfát, angelikát, kaprot, borsikafüvet, citromfüvet, karottát, tárkonyt, izsópot, macskagyökeret — ter­mesztenek. Évente 25—30 ton­na illóolajat exportálnak — a hazai export 40 százaléka -— főként nyugati állomokba. Rendkívül drága őrükről van szó, hiszen a kamillaolaj kilója 20—22 ezer forint. Termékeik rendkívül keresettek a világ­piacon: kamillából, fenyőből, levendulából, stb. — egyelőre nem képesek eleget gyártani. Á csepp-család Első, a hazai kereskedelem­ben is forgalmazott termékük, a kamilla-csepp. A gyógynö­vény-boltokban, drogériákban kapható kitűnő készítmény alapanyaga nagyhatású, nemes kamillaolaj, amelynek azulen hatását mesterségesen fokoz­ták, ízét javították. Univerzális szernek tekinthető, hiszen teá­nak, szájöblítéshez, csecsemők fürdetésére, érzékeny bőrűek, kamaszok arcápolására, haj­ápoláshoz egyaránt megfelelő. Használata egyszerű, kényel­mes, mindig kéznél van. Vízbe cseppentve pillanatok alatt kész a tea, fürdővíz, arcpakoló. A csepp-család első tagját rövi­desen követi egy — ugyancsak karrier előtt álló — szer, a kakukkfű-csepp, amely légcső­hurut, köhögés, meghűlés ese­tén enyhíti a panaszokat. Ajánlják majd dohányosoknak is, mivel segíti a lerakodott vá­ladék felszakadását, könnyíti a légzést. Folyamatban van a menta-csepp, valamint a csip- ke-csepp engedélyeztetése is. Ez utóbbi sajáttermesztésű csipkéből készül. Gyártásához két fajta csipkebogyót hasz­nálnak fel — az egyik zama­tosabb, a másik vitamindúsabb — hogy íze tökéletes, vitamin- tartalma magas legyeit, Különleges újdonságuk a paprikaszesz, májusban kerül az üzletekbe. Külső használat­ra való, megszünteti a fáradt­ságot, csökkenti az izomfájdal­makat, felfrissít, fokozza a fel­gyülemlett tejsav eloszlását. A sportolók, nehéz testi munkát végzők, álló foglalkozásúak kö­rében — várhatóan — gyor­san népszerűvé válik. A karotta-, petrezselyem- és más olajok után ezekben a he­tekben mutatkozik be külföldön a tormaolaj, s a laboratóium- ban számos kivonat vizsgálatát végzik. A élelmiszerfeldolgozó üzemben is sok az újdonság, kár, hogy a szárított zöldbab, kapor, zellerlevél, pritamin koc­ka, zöldség keverék, sárgaré­pa kocka hazánkban még nem kapható. Kevés a megfelelő mi­nőségű alapanyag, a termelt mennyiséget „lekötötték” ex­portra. Ha az említettek még nem is, de a kapros savanyú­ságtartósító, porított főzelékek, kaporszósz stb. még ebben az évben itthon is forgalomba ke­rülnek. A szövetkezet — ahol 800 dolgozó közül 82 diplomás — az ipari bevételből fejleszti a mezőgazdasági ágazatot, ker­tészetet, állattenyésztést. Ter­ményeiket szeretnék komplex módon feldolgozni: így például a búzából csíraolajat, fehérjét, s tápokba való keményítőt elő­állítani. így csupán a cellulóz jutna a szemétbe. A Szilasmenti Mg- Tsz jól ér­telemzi a „melléküzemág" fo­galmát. Törekvése dicsérendő, gazdasági eredménye meg­érdemelt, (W Holnap jelenik meg a RAKÉTA A visszaszámlálás végéhe« közeledik. Milyen pályára, cél­pontra programozták a RAKé- TÁ-t? — kérdeztük ZsámbokI Zoltántól, az új magyar képes irodalmi hetilap szerkesztőjétől. — Az öt magyar könyvkiadó közös vállalkozásaként megje­lenő RAKÉTA igényes, színvona­las irodalmat ad közre — iz­galmas, humoros, egyszóval szó­rakoztató formában. A 48 olda­las hetilap rendszeresen közöl egy folytatásos regényt Az első ilyen Dürrenmatt ígéret című műve, ezen kívül novellák, em­lékiratok, a magyar és a világ- irodalom kiemelkedő alkotásai 'kapnak helyet a számokban. Hetente közlünk egy fotóre­gényt is. Ezeket a televízió és a film irodalmi feldolgozásainak képanyagából válogatjuk össze. A fotóregénnyel az érdeklődés felkeltése, és az élmény újra felidézése a célunk... Egyben kapcsolódunk a filmhez és a televízióhoz. — Miért éppen RAKÉTA • nevük? — Szeretnénk a hétköznap? élet iramába bekerülni, ehhez gyorshajtóműre van szükség, olyanra, mint a rakétáké. Emel­lett persze a rakétát mint fegy­vert is figyelembe vettük. A RA­KÉTA fegyver az unalom ellen. Villamoson, autóbuszokon, vo­naton, bárhol olvasható, érde­kes és olcsó, mindössze 5 forint Holnap a pécsi, baranyai standokon is megjelenik a RA­KÉTA. Jó startot kívánunk I b. k. □ A PÉCS/ ZENEIGAZGATÓ HANGVERSENYE LAHTI BAN. Pécs finnországi testvérvárosá­ban, Lahtiban vezényel Breitner Tamás április 25-én. A Lahtl Filharmonikus Zenekar éién Brahms-művekbő! álló koncert dirigálására hívták meg a pé­csi zeneigazgatót. PÉCSI KÖNYVEK. Málnai Béláról, a modern magyar épí­tészet jeles alakjáról írt köny­vet Mendöl £suzsa pécsi mű­vészettörténész. Az i Architektú­ra kiadásában, rryfejelent, dí­szes kivitelű koréi«/ az elmúlt héten került ; könyvárusi for­galomba. A raiépiskolások és középiskolai tanárok örömére már vásárolható a TANULMÁ­NYOK A MŰELEMZÉSEK KÖRÉ­BŐL c. kézikönyv, amelynek drámaelméleti részét dr. Bécsi Tamás írta. O PÉCSI GYŰJTEMÉNY — SZOMBATHELYEN. A Savára Múzeumban mutatják be má­jusban a pécsi Modern Ma­gyar Képtár grafikai gyűjtemé­nyének száz lapját, a Huszadik századi magyar grafika cím­mel. A főként eredeti rajzokat s néhány nyomatot tartalmazó kiállítás anyagát Romvári Fe­renc, a JPM művészettörténeti osztályának vezetője állította össze. O GRAFIKAI ALBUM. A Mű­vészeti Alap ajánlata alapján a Műcsarnok Vállalat reprezenta­tív kivitelű grafikai albumot ad ki négy pécsi képzőművész munkáiból, hazánk felszabadu­lásának harmincéves évforduló­ja tiszteletére. A Pécs megyei város Tanácsa megrendelésére készülő album grafikái a váios fejlődésének ábrázolását' tűz­ték ki célul. A rézkarcok elké­szítésére a Műcsarnok Bérezés Gábornak, Bizse Jánosnak, Er­dős Jánosnak és Soltra Elemér, nek adott megbízást. Centrum hétfő! 1974. február 25-én MINDEN BAKFIS BLCIZ, AU, PANTALLÓ MÉG MINDIG 20% Centrum hétfő!

Next

/
Oldalképek
Tartalom