Dunántúli Napló, 1972. május (29. évfolyam, 102-126. szám)

1972-05-11 / 109. szám

Megkezdődött a főiskolás spartakiád jól szerepelnek a pécsiek — Több megyei csúcs atlétikában Túlzott r&mények nélkül az ifjúsági UEFA-tornán RÖVIDEN SAKK. Vasárnap játszották az or­szágos I. osztályú csapatbajnokság 8. fordulójának mérkőzéseit. A to vaszi utolsó fordulót most vasárnap, május 14-én rendezik. A bajnokság­ban az Ércbányász SC jelen.eg há­rom függő játszmával, 42 pontjával az utolsó helyen áll, az 03 II. nyugati csoportjában a Pécsi Bányász leg­utóbb a Vasassal mérkőzött Buda­pesten és 11.5:2.5 arányban alulma­radt. A pécsiek 48.5 ponttal a 12. helyet foglalják el a bajnoki táblá­zaton. ATLÉTIKA. A hét végén a megyei váltóbajnokságok versenyein állnak rajthoz atlétáink. Szombaton délután 15 órakor a PVSK-pályán kezdődik o kétnapos verseny, mely vasárnap dél­előtt 9 órakoi ugyancsak a PVSK- pályán folytatódik. A felnőtt számok mellett ifjúsági számokat is rendez­nek. KERÉKPÁR. Budapesten és Siófokon szerepeltek legutóbb a Spartacus és a Sportiskola kerékpárosai. Buda­pesten a Csepel Kupa háromnapos viadalán a pécsiek közül Hirt szere­pelt o legjobban, aki az első napon az egyéni versenyben 3. volt és o három nap alapján a részversenvek során a legtöbb pontot szerezte. Sió­fokon a Sió Kupa versenyen az után­pótlás tnló'kozott. Tizenkét eayesü’et 180 kerékpárosa állt rajtho-. A Spar­tacus és o S^ortisko'a fia»-,;o< biztató teljesítményekkel rukkoltak ki. Szimultán-kőrút Baranyában Flesch János, nemzetközi sokk- mester. az Ércbányász verseny­zője, előadással egybekötött szimultán-körutat tart megyénk­ben, a sakkélet fellendítése és a tehetségek felkutatása céljá­ból. Az első két előadásra ezen a héten kerül sor. Csütörtökön este 6 órakor Bolyban a Kos­suth Tsz párthelyiségében, (Sza­badság u. 1.) öt világbajnok pályafutásának ismertetésére kerül sor. Pénteken este 6 óra­kor Siklóson az Ifjúsági Házban (Gagarin u. 1.) lesz előadás Szoaszkij és Fischer címmel. Az előadásokat szimultán követi. ÖTTUSA: Ma kezdődik a Dózsa versenye A Pécsi Dózsa országos után­pótlás öttusa versenyt rendez. A viadal ma délután 17 órakor az Egyetemi Tornacsarnokban a ví­vással kezdődik, majd pénteken délelőtt 9 órakor a Szigeti ta­nyán a lovaglással folytatódik. Az Orvosegyetem uszodája lesz a színhelye pénteken délután 17 órakor az úszóversenynek. Szom­baton 9 órakor az MHSZ lőtéren tartják a lövészetet, s a verseny a (délután 14 órakor a Dömör- kapuná1 kezdődő terepfutással ér véget. A pécsi öttusázók mel­lett a Csepel SC, az Újpesti Dó­zsa és a Bp. Honvéd nevezte versenyzőit. A pécsiek Cserna, Sápi. Varga összeállítású csa­pattal rajtolnak. Az öttusa ver­sennyel párhuzamosan négytusa versenyt is rendeznek. A helyőrség fúvószenekaré­nak indulójára a bevonulást a Szegedi Tanárképző kezdte meg, őket követte az Egri Ho Si Mjnh Tanárképző Főiskola, majd sorban o többiek zászlókkal, színes melegítőkben. A sort a házigazdák, a Pécsi Tanárképző Főiskola sportolói zárták. Dr. Kálmáncliéy Zoltán főigazgató engedélyt adott a spartakiád zászlajának felvonására, ezt kö­vetően dr. Csernus Kálmán, az MTS Országos Tanácsának tag­ja, az MTS Baranya megyei Tanácsának elnöke megnyitotta a versenyt. Az ünnepélyes megnyitó után négy pályán kezdődtek meg a küzdelmek. Szurkolásban ugyan nem hirdettek versenyt, de ha lett volna, biztos a szombat- helyi tanárképzősök végeztek volna az első helyen. Előbb kosár-, később kézilabda csa­patukat biztatták fergeteges, mindent elsöprő hangorkánnal. Az első bajnokot atlétikában avatták a nyíregyházi Máté Já­nos személyében, aki a gerely- hajítás döntője után állhatott a dobogó legmagasabb fokára. De hama-osan felzúgott a taos Németh Gyula távolugrása lát­Készülcdnek a románok is A magyar válogatott elleni vasárnapi Európa Kupa vissza­vágóra készülődő román keret szerdán edzőmérközést játszott a Dinamo ifjúsági együttesével. A Sportul híradása szerint Lucescu a hétfő délutáni Po- jana-Brassoban tartott edzésen a jobblábán húzódást szenve­dett és játéka kétségessé vált a vasárnapi mérkőzésen. Fel­épült viszont Jordanescu és Di- nu, játékukra így számíthat Ni- culescu edző. Edzőmérkőzés PÉCSI DÓZSA-KECSKEMÉTI TE 5:0 (2:0) Kecskemét, 500 néző, vezette: » Sza bő. Dózsa: Pólyák — Hernádi (Zombori), Solymosi (Köves), Kincses l„ Kocsis, Konrád, Bér­ezési dr. (Tüske), Máté, Jánosi (Daka), Kincses II., Tóth I. Jó iramú mérkőzésen a Dózsa tán, a pécsi versenyző teljesí­tette az első osztályú szintet és az idei legjobb magyar ered­ményt érte el. A legnagyobb küzdelmet o női magasugrás hozta. A 164 cm-es magasságot már csak két pécsi — Köves Mária és Takács Agnes — ugrotta át. A 16ó cm-es megyei csúcsot Takács másodikra, Köves har­madikra ugrotta, A léc ismét két centivel került magasabbra, és ezt a magasságot Köves el­sőre átugrotta. Takácsnak nem sikerült, így meg kellett elé­gednie az ezüstéremmel. Kö­vesnek „evés közben jött meg meg az étvágy", a lécet 170-re emelte. Ez öt centivel jobb a megyei csúcsnál, ami egyben Köves egyéni csúcsa is volt. Első ugrásra sikerült leküzdenie a magasságot. Köves Mária a baranyai atlétika Jolly Jokere ezzel negyedszer lett főiskolai bajnok magasugrásban. EREDMÉNYEK Atlétika. Nők: 100 m: 1. Répás (Nyíregyháza) 12.3, ...3. Mohácsi (Pécs' 12.8, 400 m: 1. Ivlohácsi (Pécs) 53.6. 4x100 vál­tó: 1. Nyíregyháza 50.2, 2. Pécs 51.1. Magasugrás: 1. Kö­ves (Pécs) 170 cm (új megyei csúcs), 2, Takács (Pécs) 166 cm. Távolugrás: 1 Köves (Pécs) 603 cm (új megyei csúcs). Súly­lökés: 1. Csőke ((Tyíregyháza) 11.89 m. Gerely: 1. Takács (Pécs) 47.12 m. Férliak: 100 m: 1. Németh (Pécs) 11.0. 800 m: 1. Bárdos (Eger) 1:57.3. 4x100 vál­tós Nyíregyháza 44.5, 2. Pécs 44.6. Magasugrás: 1. Lukács (Nyíregyháza) 194 cm., 2. Tarr (Pécs) 190 cm, Távolugrás: 1. Németh (Pécs) 748 cm (új me­gyei csúcs). Súlylökés: 1. Hor­váth (Nyíregyháza) 14 75 m. Gerelyhaiitás: 1. Máté (Nyíregy­háza) 59.10 m. Torna, Férfiak: Csapat: 1. Szeged. Műszabadgyakorlat: 1. Módi (Pécs). Lóugrás: 1. Nagy (Eger). Korlát: 1. Kutas (Pécs). Nyújtó: 1. Kutas (Pécs). Lólen­gés: 1. Kutas (Pécs). Gyűrű: 1. Módi (Pécs). Nők. Csapat: 1. Pécs. Műszabadgyakorlat: 1. Takács (Nyíregyháza). Lóugrás: 1. Neubauer (Pécs). Gerenda: 1. Neubauer (Pécs)). Felemás­korlát: 1. Neubauer (Pécs). Röplabda. Nők: Döntőbe ju­tottak Kecskemét és Nyíregy­háza. Kézilabda. Nők■ Döntőbe ju­tottak Pécs, Eger, Nyíregyháza (főiskolás csoport), Nyíregyhá­za, Szarvas (tanítóképzős cso­port). Szombaton Spanyolország négy városában megkezdődnek az idei 25. jubileumi UEFA if­júsági labdarúgó torna küzdel­mei. Anglia 4, Ausztria, Spanyol- j ország, Olaszország, Bulgária, } az NDK, a Szovjetunió és Ma­gyarország 2—2, Franciaország, Jugoszlávia, Portugália, Romá­nia és Csehszlovákia pedig 1-1 alkalommal győzött a tornán. A magyar együttes először 1953-ban vett részt a legjobb európai ifjúsági csapatok küz­delmében, már ekkor az első helyen végzett. Hét évvel ké­sőbb Ausztriában szerzett első helyet. Most a magyar csapat Skó­cia, a Szovjetunió és az NSZK csapatának társaságában Va­lenciában küzd a döntőbe ju­tásért. — Elsőnek május 13-án a skót válogatottal találkozunk a csoportmérkőzések során — mondta 24 órával az elutazás előtt Sárosi László, a csapat edzője, az MTI munkatársának.- Két nappal később a Szov­jetunió tizenegye lesz az ellen­fél, amelyből szintén minden játékost külön-külön ismerünk. Láttuk őket Halléban a Barát­ság Kupán, s idén az ashabc- di nemzetközi tornán is. Véle­ményem szerint nem jobb, nem is rosszabb az együttes, mint a magyar, ezen a találkozón dön­tetlen körüli eredmény a reá­lis, de amelyik csapat pillanat­nyilag jobb formában lesz, az győztesként is levonulhat a já­téktérről. — A csoportmérkőzések so­rán utolsónak az NSZK-val ját­szik a csapat. Ashabadban há­rom mérkőzésüket láttam o nyugatnémeteknek. Az első ta­lálkozójukon kissé megijedtem - mert elsőosztályú felnőtt csa­pathoz hasonlóan játszottak. A második 90 perc alatt már gyengébb teljesítményt nyújtot­tak, a harmadik találkozóra pedig teljesen elfáradtak. Még­is veszélyes ellenfél lesz az NSZK, mert a csapatban né­hány profijátékos is helyet ka­pott. Az esélyeket latolgatva csak egy reményünk lehet: ta­lán ugyanúgy visszaesik telje­sítményük a harmadik találko­zóra, mint a Szovjetunióban ,., s így a magyar együttes felnő­het a feladathoz. Milyen szereplésre számíthat a magyar közvélemény Spa­nyolországban? — Úgy látom, becsületesen, szorgalmasan készült a csapat, s ha ez megfelelő ambícióval is párosul, talán sikerül a má­sodik helyet elérnünk a legne­hezebb csoportban. Túlzott re­ményeim azonban nincsenek. * Az ifjúsági labdarúgó válo­gatott keret tagjai délután ed- zőmérkőzést játszottak a FÖSPED Szállítók ifjúsági csa­pata ellen. Az ifjúsági válogatott 6:0 (3:0) arányban győzött. A magyar ifjúsági válogatott csütörtökön délelőtt utazik el Budapestről Spanyolországba. Dunai II. sérülése javult SZOMBATON UTAZIK A VÁLOGATOTT BUKARESTBE A magyar labdarúgó váloga­tott szerdán egy edzéssel és egy edzőmérkőzéssel folytatta előkészületeit a románok elleni vasárnapi visszavágóra. Fazekas és Branikovits még mindig nem jelent meg Eszter­gomban, s vasárnapi bukaresti szerepeltetésükről végleg le kel­lett mondani lllovszky Rudolf szövetségi kapitánynak. Dunai II. viszont már megérkezett tár­sai közé és szerdán külön ed­zett 30 percet. Sérülése sokat javult. A BKV Előre ellen a válogatott 8:1 arányban győzött, Bene és Kü volt a legeredménye­sebb, két-két gólt szereztek, Bu­karestbe szombaton délután 16 játékossal utazik a magyar vá­logatott Lázár Lajos A spartakiád ünnepélyes megnyitója RÁDIÓ, , liliáSÍ SZÍNHÁZ TELEVÍZIÓ iÄiKii MOZI Kézilabda: Népszob. ‘. Románia—Magyarország x, 2 2. ZTE—Dunaújváros 1. * 3. DVSC—Várpalota 1 4. SZVSE—KISTEXT 1, * 5. Izzó—Nyíregyháza 1 6. Gyöngyös—Ikarus 1 7. Sátoraljaújhely—Leninvóros 1, i 8. Almásfüzitő—Fűzfő *» 2 *. Arezro— “-escia 1 . ;no —: 'rí 1, x ■ *, * ‘oc.’enr— L'vorno 1 12. Monza—'Te-nano *, 2 13. Palermo—Como 1i * 14. Foggia—Reggine I könnyedén szerezte meg győ­zelmét. Góllövők: Máté (3), Da­ka (2). M. Nemzet Népsport D. Napló x, 2, 1 x, 1, 2 1. x 1. * 1» x X 1 1 1 1. i x, 1 X, 1 1 1 1 x, 1 X, 2. 1 X 2. x x, 1 1 1 1, * 1 «. 1 1 1 1 1, t X x, 2, 1 X, 1 1 1 1, I x. 1 1 % 1 SZÍNHÁZ Nemzeti Színház: Macbeth (este 7 órakor), Rátkay ,,A”-bérlet. MOZI Park: A betyárkapitány (f4). Jöjjön el egy kávéra hozzánk (f5. hn8). Petőfi: Az aranyember (4). Jöjjön el egy kávéra hozzánk (6, n9). Kossuth: Ványa bácsi (10, 12, f3, hn5). A világ szégyene (7, 9). Fekete Gyémánt: A szép dragonyos hálójában (6). Jószerencsét: Olsen bandája (5, 7). Rákóczi: Estély (5, 7). Május 1.: Kockázatos akció (fó). Harkány: Különleges kiál'ítás (7), — Mohács: Hekus lettem (ó, 8). Sásd: Felszabadulás III. (7). Sellye: Dajka­mesék hölgyeknek (8). Siklós: A köz­vetítő (6, 8). Szigetvár: Osceola (8). RÁDIÓ KOSSUTH RÁDIÓ 4.25—7.59: Jó reggelt! — A Kossuth rádió reggeli műsora. Közben 7.45: Orvosok a mikrofon előtt. 8.00: Hí­rek, időjárás. 8.05: Műsorismertetés. 8.15: Budapest és a vidék kulturális programjából. 8.18: Népzenei maga­zin (ism.). — 8.58: Rádióegyetem. Van-e o marxizmusnak személyiség­elmélete? II. rész. 9.23: A Helmuth Herold trió és a Harmónia ének­együttes felvételeiből. 10.00: Hírek, időjárás. 10.05: Rádióegyétem. Karin­thy Frigyes. Szalay Károly előadása. 10.35: A magyar előadóművészet hó­napja. Romantikus zene. — 11.45: Verdi: Don Carlos — Carlos áriója. 12.00: Déli krónika. 12.20: Ki nyer ma? Játék és muzsika tíz percben. 12.30: Reklám 12.35: Melódiakoktél. 13.50: Mikor miért kell öntözni? Vita a korszerű meTŐnazdasénról. 14.10: Hanns Eisler dalaiból. 14.20: Schu­bert: c-mol! szonáta. 14.49: Haf'ao- tóink figyelmébe! 14.50: Hírek, idő­járás, 15.00; A világgazdaság hírei. PÉCS! BÁNYÁSZ-HÍRADÓ' TECHNIKA 10:8 (2:3) N8 I. női mérkőzés,' Pécséi)'- hegy. Vezette: Barna, Pásztói. Szoros mérkőzésen második fel- idei jobb játékával biztosította győzelmét a Bányász. Pécsi gól­dobók: Fajcsi (4), Pclvöigyiné (2), Lakiné (2), riszté-', Tóth. A mai sportműsor »iskolás spartakiád: a versenyek döitői, Taiórcéoző Főiskola, 8.00. . Zói jönne; sén • i3.00. Ten's : MB I mérkőzés: PEAC— B51. női csapatok, Balokány-liget, ! 13.00. CELIK—BP. HONVED 3:0 (1:0) Szerdán Zenicán Közép-euró­pai Kupa labdarúgó mérkőzé­sen a kupavédő jugoszláv Celik 3:0 (1:0) arányban győzött a Bp. Honvéd ellen. A hazai csapat kiemelkedő teljesítményt nyújtott. A Bp. Honvédban Pusztai és Lukács tűnt ki. A csoport állása: 1. Bp. Honvéd 4 3 — 1 8:6 6 2. Celik 3 2—1 5:3 4 3. Spárta Prága 3--------------3 3:7 — H átralévő mérkőzés: Prágá­ban: Spárta—Celik. E HETI totótippjeink 15.05: Közvetítés a Madách Színház­ból. Oidipus király. Sophokles tragé­diája. 17.00: Hírek, időjárás. 17.05: A magyar előadóművészet hónapja. Magyar muzsika. 17.58: Körmikrofon. 18.23: Verbunkos muzsika. — 18.48: Miért igen, miért nem? Zenéről tíz percben. 18.58: Hallgatóink figyelmé­be! 19.00: Esti krónika. 19.25: Kriti­kusok fóruma. — 19.35: Kapcsoljuk a Zeneakadémia nagytermét. Az MRT szimfonikus zenekarának hangverse­nye. Közben kb. 20.25: A csehszlovák kultúra hete. Kb. 20.40—20.45: Hírek. Kb. 21.25: A XX. század nagy gondo­latai. A kultúra nagy vitái. Hermann István írása. Kb. 21.30: Albert István népi zenekara játszik. 22.00: Hírek, időjárás. Kb. 22.15: Sporthírek. 22.20: Tíz perc külpolitika. — 22.30: Zsolnai Hédi énekel. 22.40: A hazai társada­lomkutatás tapasztalataiból. — 23.00: Brahms: B-dúr szextett. 23.40: Barokk operaáriák. — 24.00: Hírek, időjárás. 0.10—0.25: Kotlári Olga virágéneke­ket énekel, Mursi Sámuel furulyázik. PETŐFI RADIO 4.25—7.59: A Petőfi rádió reggeli ze­nés műsora. Közben 6.40: Az MRT Közönségszolgálatának tájékoztatója. 8 00: Hírek, időjárás. 8.05: . Ooera- finálék. 9.00: Hírek. 9.03: Finn Vide- ro Buxtehude-műveket orgonái, a prá­gai madrigálénekesek Montervedi- kórusokat énekelnek. 9.30: A 04, 05, 07 jelenti. Balesetek, tűzesetek, bűn- üqyek. 10 00: A zene hullámhosszán. Közben 11.00—11.05: Hírek, időjárás. 11.50: Suhancok a volánnál. Dosztó- nyi Imre írása. 12.00: Könnyűzenei híradó (ism.). 12.29: Szedő Miklós felvételeiből. 12.43 • Nyíregyházi stú­diónk jelentkezik. 13.00: Hírek, idő­járás. 13.03: A csehszlovák kultúra hete. Concertino Prága, 71. Részletek a győztesek díszhangversenyéből. — 13.45: Időjárás- és vízállásjelentés. — 14.00: Kettőtől hatig. A Petőfi rádió zenés délutánja. 14.00: Tardos Péter és Huszár Erika táncadalaiból.- 14.15: Tudományos könyvespolc. 14.20: Fú­vószene táncritmusban. 14.30: Hírek, körzeti időjárás. 14.35: Phil Ochs sa­ját müveit énekli, 14.47- Boros-barát­ság. Tóth Benedek írása. 14.57: ff). Magyari Imre népi zenekara játszik. 15.16: Debussy: Kis szvit. 15.30: Hí­rek. 15.33: Csak fiataloknak! Komjá­thy György tánczeneműsora. — 16.18: Ifjúsági krónika. 16.30: Hírek. 16.33: Hallgatóink figyelmébe! 16.34: Lóvá- tett lovagok. Részletek Darvas Ferenc musicaljéből. 16.44: Paganini: Boszor­kánytánc. 16.55: Egyszerű szerelmes ének. Versek. — 17.00: Kedvelt régi melódiák. Közben 17.00—17.03: Hírek. 18.00: Hírek, időjárás. 18.10: Rádió­hangversenyekről. — 18.40: Rádió­egyetem. Karinthy Frigyes (Ism.). — 19.10: A csehszlovák kultúra hete. Könnyűzene Prágából. 19.38: ,,Cicái­nak a szép csendőrtollak”. Dr. Hol­lós Ervin kutatóval beszélget Asper- ján György. 19.53: Jó estét, gyere­kek! 20.00: Esti krónika, II. 20.25: Új könyvek. 20.28: Az Ifjúsági Rádiószín­pad bemutatója. Két hét Magyaror­szágon. Hangjáték. 21.10: Operett­finálék. 21.50: Népvándorlás és me­teorológia. Riport. 22.00: A magyar előadóművészet hónapja. A magyar előadóművészet története, II. rész. — 23.00: Hírek, időjárás. 23.15: Nóták. 24.00—0.10: Hírek, időjárás. URH RADIÖ 18.00: Hírek, időjárás. 18.10: A ma­gyar előadóművészet hónapja. — Két Beethoven-szonáta. 19 08: A dzsessz kedvelőinek. 19.30: A magyar előadó­művészet hónapja. Kórusfelvételek a XX. század zenéjéből. 19.58: A cseh­szlovák kultúra hete: Smetana: Li- buse. Háromfelvonásos oDera. Köz­ben 20.52—20.55: Hírek. 21.58—22.08: Kötött adottsáqok — korlátlan lehe­tőségek. Dr. Kéri József jegyzete a szervezésről, II. 23.00—23.15: Hírek, időjárás. PÉCSI RADIÖ 17.70: Magyar nyelvű műsor. Zenélő levelezőlap 18.00: Beszélgetés az üzemszervezés­ről. Vitavezető: dr. Nagy József, a Megyei Pártbizottság titkára 18.20: A kárászi és magyaregregyi kórus énekel 18.30: Dél-dunántúfi híradó 18.45: Trubadur-bemutató a Pécsi Nemzeti Színházban 19.00: Szerb-horvát nyelvű műsor. — Zenés találka. Közreműködik: V. Svo- boda. Hírek, lapszemle. — Jegyzet, Kultúrcsoportok műsorából 19.30: Német nyelvű műsor. Mikro­fonnal útközben (Töttös). Kívánság­hangverseny 20.00: Műsorzárás. MAGYAR TV. 8.10: Földrajz (ált. isk. 5. oszt.) 9.00: Élővilág (ált. isk. 7. oszt.) 9.55: Magyar nyelvtan (ált. Isk. 5. o.) 10.30. Tévéovi. Iskolaelőkészítő tanfo­lyam. Hogyha nékem kutyám volna... 11.55: Filmesztétika (középisk. I. o.) 13.10: Földrajz (ism.) 14.00: Élővilág (ism.) 14.53: Magyar nyelvtan (Ism.) 15.30: Tévéovi (ism.) 17.13: Díszpolgár. A tévé kisfflmje 17.30: Hírek 17.35: Hang-vitla. 4. A csodatanér 18.20: Nyugdíj előtt . . . 18.45: Reklámműsor 18.55: Esti mese 19.05: Parabola 19.30: Tv-híradó 20.00: Ki mit tud? II. elődöntő, Kb, 22.00: Tv-híradó — 2. kiadás. JUGOSZLÁV TV. 16.45: Magyar nyelvű tévékrónika. — 17.40: Sezame street — filmsorozat gyermekeknek. 18.30: Tudomány: . A középkori Bosznia és Nyugat-Euróoa. | 19.00: Mozaik. 20.30: Boccaccio: De- kameron — a ljubljanai tévé adása. | 21.15: A Szerb Szocialista Köztársa* 1 ság ifjúsági zeneversenye. * % \ /

Next

/
Oldalképek
Tartalom