Dunántúli Napló, 1972. május (29. évfolyam, 102-126. szám)

1972-05-30 / 125. szám

Kosárlabda: Változó sikerre! szerepeltek csapatain! Az NB I. női csapatai a hét végén két mérkőzést vívtak. Szombaton nemcsak a Sziget­vári ÁFÉSZ, de a PVSK női csa­pata is vereséget szenvedett, mindkét csapatunk esélyesként indult, de a szigetváriak nem birtok a székesfehérváriakkal, a tartalékos vasutasok pedig a KSI-vel szemben maradtak alul. Vasárnap a PVSK-lányok ja­vítottak. A Szolnoki Vörös Me­teor ellen biztosan nyertek. A szigetvári együttesnek Kecske­méten sem termett babér. Az NB ll-ben a PVSK-fiúk folytatták győzelmi sorozatukat, a vasutasok vasárnap is győz­tek és ezzel megőrizték veret­lenségüket. A tavaszi idényben még egy nehéz mérkőzés vár a csapatra, hét közben Budapes­ten az Előre ellen kell helytáll­niuk a PVSK férfi kosárlabdá­zóinak. Értékes győzelmet ara­tott a Komlói Bányász női csa­pata. PVSK—Szolnoki Vörös Meteor 80:53 (37:26), NB I. női mér­kőzés, Pécs - Legjobb dobók: Russainé (25), illetve Kálmán (27). Kecskeméti Dózsa-Szigetvári ÁFÉSZ 47:42 (21:30), NB I. női mérkőzés, Kecskemét A kiesés Egy Va'űt támndást hárítanak az esztergomi védők szempontjából fontos mérkőzé­sen az első félidőben a sziget­váriak jól játszottak, de szünet után átengedték a kezdemé­nyezést a hazaiaknak és a haj­rában a kecskemétiek nyertek. Legjobb dobók: Maayar (17), illetve Jusits, Parragi (12-12). Pécsi VSK-Észtergomi Ffala- dás 103:81 NB II. férfi mérkő­zés, Pécs. - Komlói Bányász- Szolgáltató Spartacus 55:52. - NB II. női mérkőzés, Budapest. Jcíen-t n r''?'" ,,ecrl'emét NO l-es női koíár'j:bda mérkőzésről A kosádabda NB I. áHása Női csapatok 1. BSt ?. MTK 3. Vi -eoton 4. TFSE 5. Bp. Spart. 6. VM Egyetért. 7. BEAC 8. FÖKEPT HSC 9. Pénsi VS’< 10. Székest. Én 11. Kecskémé* 12. KSI 13. Szigetvár 14. Szolnok 14 14 13 12 13 10 14 9 13 9 13 8 14 14 13 14 13 13 14 1 13 1 — 955 1 812 3 942 5 810 4 397 5 819 8 856 8 760 6 830 10 819 9 644 10 713 13 677 12 617 :957 28 :630 25 :745 23 :72 5 23 : 839 22 759 21 859 20 794 20 793 20 956 18 742 17 845 16 833 14 957 14 Pécsi atléták az utánpótlás bajnokságon LÉPOLD ORSZÁGOS IFJÚSÁGI CSÚCSOT FUTOTT 200 MÉTEREN A Népstadionban rendezték i szombaton és vasárnap az atlé- ] ták utánpótlás bajnokságát. A hideg, szeles időjárás, a meg­megismétlődő eső sokat ártott az eredményeknek. A pécsiek közül néhányon jó eredményt és helyezéseket értek el; mások a vártnál gyengébben szerepel­tek. Női 100 méteren Neducsin Mira (PEAC) 12 mp-cel I. o. eredményt és értékes harmadik helyet szerzett. 400 méteren Mohácsi Éva (Tanárképző) 57.8 mp-cel harmadik, Jakab Éva (PV­SK) azonos eredménnyel 4. he­lyet ért el. Mindkét leány ered­ménye új megyei csúcs! Kustor Zsuzsa (PVSK) szerepelt a leg­jobban: 1500-on ezüstérmet szerzett, eredménye: 4:44.9 mp, s ezzel alaposan megjavította eddigi legjobb teljesítményét (5:05), A lányok további helye­zései: 800 m: 6. Kustor 2:21, 9. Kiss (P. Dózsa) 2:25.8, 200 m gátfutás: 3. Mohács 31 mp. A férfiaknál Engel (P. Dózsa) három versenyszámban is dön­tőbe került, de a vártnál mér­sékeltebb eredménnyel, gyen­gébb helyezéseket ért el. Ered­mények: 100 m: 8. Engel 11.0 mp (előfutamban 10.9), 400 m: 5. Engel 51.5, 400 gát: 7. En­gel 57.8. 3000 akadály: 5. Bo- zsér (PVSK) 9:38, 5000 m: 9. Bozsér 15:43. Lépőid Endre a mohácsiak kiválósága hétközi versenyen 10.5 mp-cel, ez évi legjobb ered­ményét érte el és biztosan győ­zött a Népstadionban. Ugyan­akkor 200 méteren 21,5-tel be­állította az országos ifjúsági csúcsot. Lépőid vasárnap már Szófiában állt rajthoz és egy nemzetközi versenyen 11.0 mp- cel, a győztessel azonos idővel harmadik , lett 100 méteren. Sok induló a serdülő számukban Szombaton kora délután nyá­ri melegben kezdődött a Tüzér utcai pályán a serdülő és ifjú­sági atléták megyei összetett bajnoksága — a verseny má­sodik felében dideregtek a ver­senyzők és versenybírók a közel 15 fokos hőmérséklet csökkenés következtében. Az eredmények biztatóak; néhány serdülő figyelemremél­tó eredménnyel nyert bajnoksá­got, illetve ért el jó helyezést. Eredmények: Ifjúsági lányok, ötpróba: 1. Porteleki Mária (Bolyi MEDOSZ) 3647 pont, 2. Kossá Szilvia (PVSK) 3148 pont, magasugrásban 162 cm. 3. Kócsó (P. Dózsa) 3129 pont, 200 m-en 26.8. 16 éves lányok: Óbert Erzsébet (Sportiskola) 2845 pont. 2. Papp M (Sellye) 2651 pont. 3. Wunderlich (Sely- lye) 1872 pont. 15 éves lányok: 1. Péley Bernadett (Sportiskola) 3386 pont, 2. Sándor Ff. (Sport­iskola) 2954 p., 3. Mohai M. (Sportiskola) 2822 p. 13—14 éves lányok: 1. Zsemberovszky J. (Sportiskola) 1883 pont. 2. Ács Éva (Komlói Bányász) 1849 p„ 3. Major Zs. (Komlói Bányász) 1777 p. Ifjúsági fiúk, tizpróba: 1. Kulisch Béla (P. Dózsa) 4183 p. 2. Boda G. (P. Dózsa) 3838 p., 3. Hoffer R. (P. Dózsa) 3676 p. 16 éves fiúk, ötpróba: 1. Fran- csics Sándor (Sportiskola) 2816 p., 2. Maglódi (Komlói Bányász) 2618 p., 3. Varga E. (Sport­iskola) 2461 p. 15 éves liúk: 1. Jagados G. (Sportiskola) 2398 p„ 2. Káli I. (508. sz. ITSK) 2333 p.. 3. Kárpáti J. (KBSK) 2096 p. 13—14 éves liúk: 1. Lerch Imre (Komlói Bányász) 1245 p., 2. Géczi (Komlói Bá­nyász) 1093 p„ 3. Will (Sport­iskola) 1014 p. Számonként hármas csapatversenyt is ren­deztek. Győztesek: az ifjúsáai lányoknál a PVSK, fiúknál a P Dózsa; a 16 éves lányoknál Sellye, o 15 éveseknél Pécsi Sportiskola, a 13—14 éves lá­nyoknál a Komlói Bányász. A 16 éves fiúknál 1. Pécsi Sport­iskola; 15 éveseknél 1. Komlói Bányász, 13—14 éveseknél szin­tén a Komlói Bányász csapata nyert bajnokságot. DUNÁNTÚLI NAPLÓ Az MSZMP Baranya negyet Bizottságának topja Főszerkesztő: Mitzki Ervin Szerkesztőség °écs, Hunyadi ú* 11 Telefon: 15-32 15-33. 21-60. 50-00, 60-11 Szerkesztőségi ügyelet 8—20 óráig 26-22 . 20 őre után 12-80 Kiadjo a Baranyo negye Lapkiadó Vállalat Felelős Iciodó: Broun Károly Kiadóhivatal: pécs. Hunyod' út 11 Te'eton: 15-32. 15*33. 21-60. 50-00, 60-11 Telexszám: *2-320 Kéziratot nem őrzőnk meg és nem adunk vissza JÉCSI SZIKRA NYOMDA Pécs Munkácsy Mihály j*co IC s? — Fe'e ő vezető Melles Rezső Terjeszt» a Magya» Posta. Előfizethető o helyi postahivatalokná1 és a kézbesítőknél. Előfizetés1 díj egy hónapra 20,— forint. Indexszám: 25 054. ASZTALITENISZ: Bp. Spartacus—Ércbányász SC 19:6 NB I. férfi mérkőzés, Pécs. Győztesek: Pigniczki (5), Ma- rosfy (5), Papp (4). Jónyer (3), Mohai (1), illetve Balázs (3), dr. Horváth (2), Szeifer (1). OGSC—PEAC 18:7. NB II. fér­fi mérkőzés, Pécs. - BTC—Szom­bathelyi Pedagógus 8:8, NB II. női mérkőzés, Szombathely. RÖPLABDA: Vörös Meteor Élelmiszer— Győri Dózsa 3:2 NB II. női mérkőzés, Győr. A pécsi csapat jó játékkal, bravú­ros győzelmet aratott. Az elmúlt évben a győriek még az NB I- ben játszottak. Az ötödik játsz­mában 12:12 volt az eredmény, a hajrában a pécsieknek sike­rült maguknak biztosítani a győ­zelmet. Győri Dózsa—PEAC 3:0, NB II. férfi mérkőzés, Győr. A pécsi egyetemisták formán kívül vannak. O OKCIVIVAS: Koposvér v<Sros bajnokságán eredményesen szerepel tek a Steinmetz SE versenyzői. A hó romnapos viadalon I. és !l. osztályú minősítéssel rendelkező ökölvívók in dúltak. A pécsiek helyezése: 2. hely Erdősi (pehelysúly), középsúly: Gál félnehézsúly: Horváth; 3. hely: Veksz !i (légsúly). A legtechnikásabb ver­senyzőnek járó díjat a pécsi Erdősi nyerte. A pontversenyben a pécsiek a 4. helyen végeztek. KÉZILABDA: hriytatla jó szereplésé! a Bányász női csapata A hét végén hiányos volt a baranyai kézilabda csapatok programja. A férfi NB l-ben a válogatott mérkőzése miatt nem volt forduló, a Komló N3 I. B-s mérkőzése is elmaradt, mivel el­lenfele, a Szeged Jugoszláviá­ban túrázik. Továbbra is jól sze­repel a Pécsi Bányász női csa­pata, ezúttal o Győri Textiles ellen győztek biztosan. Az Érc- bányázs férfi csapata is nagy­arányú győzelmét aratott, NB !l-es csapataink teljesítménye ötven százalékos. Eredmények: Pécsi Bányász—G'-őri Textiles 15:10 (6:3), N8 I. női mérkőzés, Pécsújhegy. V.: Csurdi, Burián. Pécsi góldobók; Lakiné (61, dr. Várnainé (3), Tóth, Fajcsi (2— 2), Fiszter és Kissné. Ércbányász—Szarvas 27:8 (15:4), NB I. B férfi mérkőzés, Üimecsekalja. Legjobb dobók: Harmath. Pados (6—6), Kis, Csa'ami (5—5). Tanárképző Főiskola—Zala­egerszeg 11:5 (5:1), NB II. női mérkőzés, Pécs. Dunaújváros— Pécsi Vörös Meteor 23:13 (11:5), NB II. női mérkőzés, Pécs. Testvériség—Porcelángyár 11'6 (3:3), NB II. női mérkőzés, Budapest. Siklós—MAFC 11:7 (4:5J, NB II férfi mérkőzés, Bu­dapest. Hétközi mérkőzés: Szek- szárd—Tanárképző Főiskola 8:6 (4:2), NB II. női mérkőzés, Szekszárd. KÉZILABDA NB I. ÁLLASA Női csapatok 1. FTC 10 9 — 1 125-59 13 2. Vasas 10 9 — 1 108-72 18 3. Bakony V. 9 8 — 1 82-61 16 4, Goldberger 10 7 1 2 97-68 15 5. P. Bányász 10 6 2 2 112-87 14 6. Híradót. 9 6 — 3 77-70 12 7. Tatabánya 10 4 2 4 103-77 10 8. Bp. Spart. 10 4 — 6 97-104 8 9. Cseoel 10 3 1 6 95-102 7 10. ÓzH 10 3 1 6 77-118 7 11. Győri T. 10 2 2 6 92-97 6 12. Csorna 10 2 1 7 78-120 5 13. BVSC 10 1 — 9 75-111 2 14. OGSC 10 — — 10 76-140— Jól vizsgázott az utánpótlás Érdekes mérkőzések az útiül Joiimpia megyei elöntőjén Két napon át o PVSK pályán rendezték meg a labdajátékok­ban a Vili. úttörő olimpia me­gyei döntőit. A pajtások négy sportágban — labdarúgás, ké­zilabda, kosárlabda és röplab­da — mérték össze erejüket. Érdekes, színvonalas mérkőzé­seket láthattunk, a játékosok nagy lelkesedéssel vetették ma­gukat a küzdelembe. De nem­csak a versenyzők, hanem a résztvevő iskolák tanárai is jól vizsgáztak, akik felkészítették a döntőre a pajtásokat. Első Ízben került megrende­zésre a nagypályás labdarúgás, ahol az Építők úti iskola foly­tatta kispályás elődeinek sike­res szereplését. Kispályán ez­úttal Mohácsra, a Széchenyi té­ri iskolába került az arany­érem. Kézilabdában az elmúlt évi bajnokok jeleskedtek, fiúk­nál Szentlőrinc, a lányoknál az Egyetem utcaiak kerültek a do­bogó legmagasabb fokára. Röplabdában a Tiborc utcaiak nem találtak legyőzőre, A leg­nagyobb meglepetés kosárlab­dában született. Megtört a Bán­ki Donát úti iskola egyedural­ma, A fiúk mezőnyében a Vám­ház, a lányoknál a Szigetvár vívta ki az első helyet, ami egy­ben a továbbjutást is jelenti számukra a területi döntőre. Eredmények: Kézilabda. Fiúk: 1, Szentlő­rinc, 2. Gyakorló, 3. Harkány. Lányok: 1, Egyetem, u. Ált. Isk„ 2, Meszes, 3. Nagyharsány, 0 VÍVÁS: Befejeződtek Budapes­ten az országos vívóbajnokság verse­nyei. — A kardbajnok: Marót Péter (Vasas), a női tőrvívásban Rejtő Il­di kő szerezte meg az elsőséget. Labdarúgás: Nagypályás: 1. Építők úti iskola, 2. Mohács, 3. István téri iskola, Kispályás; 1. Mohács, 2. Boly, 3. Magyar­szék. Kosárlabda: 1. Vámház utcai iskola, 2. Bánki Donát, 3. Jókai úti iskola. Lányok: 1. Szigetvár, 2. Bánki Donát, 3. Vámház ut­cai iskola. Röplabda. Fiúk: 1. Tiborc utcai iskola, 2. Bercsényi, 3. Drávaszabolcs. Lányok: 1. Ti­borc, 2. Bercsényi, 3. Dráva­szabolcs. RÖVIDEN Q ÖTTUSA. A Pécsi Sportiskola öttusázói rajthoz álltak az országos Budapest Kupa kéttusa versenyen» Csapaioan a nagy mezőnyben a Pethes, Bernáth, Szilágyi összetételű pécsi együttes 3. volt. egyéniben Po- thes 2., Horváth 3. helyen végzett. £ BIRKÓZÁS Veszprémben orszá­gos irjúsági kötótL.ogású birkózóyer- senyt renoezteK Tizennégy egyesület 67 birkózója versenyzett A PVSK bir­kózói közül Grcsz 2., Légrádi és Tol­nai 3. volt súlycsoportjában. 9 MODELLEZÉS: Az úttöröolimpia megyei hajómodell versenyét a pel- lérdi to helyett Orfün rendezték. A versenyt a mohácsi Széchenyi utcai Általános Iskola tanulója, Gráf nyer­te. 2. Kór! (Mohács, Széchenyi utcai Ait. isk.), 3. Dúsa (pécsi Acsádi ut­cai Ált. Isk.). A hajómodellezők ré­szére is rendeztek versenyt. Győzte­sek: M-kotegória: Vöröczky, L-katO- gória: Kiss, X-kategória: Pintér. Mind a három az Ércbányász hajó- modellezője o CSELGÁNCS; A Bácska Kupa viadalon ifjúsági serdülő és úttörő cselgáncsozók találkoztak Rajthoz álltak a Pécsi Sportiskola cselgán- csozói is, akik a pontversenyben Ba­ja és Kecskemét mögött a 3. helyen végeztek, megelőzve a Bp. Honvéd együttesét. Tíz egyesület cselgáncso- zói indultak. A pécsiek eredményei: úttörők: Fink, Sántha és Szerfisz, 1. hely; Halasi II., Huber, Vasvári, 2. hely; Melegh, Geisler, 3. hely. Ser­dülők: Kiss 1. hely; Lakatos 2. hely; Beke, Kerepesi, Lenkei, Kiéger, 3. hely. Ifjúságiak: Buda 2. hely; Tom- szer és Locskai sérülés, illetve a ta­nulmányi elfoglaltság miatt nem tu­dott rajthoz állni. 9 TENISZ: A Balokány-ligeti pó­lyákon játszották a megyei ifjúsági, serdülő és újonc egyéni fiú és Ián* bajnokság mérkőzéseit. Győzetesek: fiú egyes: Kópián (Spartacus), Ián' egyes: Máj (Boly). — Serdülő fiúk: Korbé: (Spartacus), serdülő lányok* Máj (Boly). A páros számokban a Bakó—Korbéi (Spartacus) és az Oro- vicza—III (PEAC) kettősök jelesked­tek. 9 ÖKÖLVÍVÁS: Halléban a nem­zetközi torna könnyűsúlyú döntőjében, Orbán László pontozással győzött o szovjet Prelovszkij ellen: félnehézsúly­ban Tóth ellen Sachse (NDK) ponto­zásos győzelmet aratott. A szezecini versenyben Fischer első a pehelysúly­ban, Kovács a könnyűsúlyban máso­dik. 9 LABDARÚGÁS: Magyarország ifjúsági válogatottjának legutóbbi ve­resége után, a visszavágón meg kel­lett elégednie az 1:1-es döntetlen­nel Finnország együttesével szemben. A mérkőzést Rákoscsabán játszották. Használt kerti bútorok és egyéb berendezések kiárusítása JÚNIUS 1-ÉN ÉS 2-AN REGGEL 9 ÓRÁTÓL. Pécs, Szabadság út 24. (Udvarban), A POLLACK MIHÁLY MŰSZAKI FŐISKOLA FELVÉTELRE KERES GYAKORLATTAL RENDELKEZŐ munkavédelmi és tűzrendészeti előadót Feltételek: legalább gépész, vagy villámé* technikumi végzettség és SZOT felsőfokú munkavédelmi tanfolyami vizsga. Jelentkezés személyesen vagy írásban a Főiskola Gazdasági Igazgatóságán. BOSZORKÁNY U. 2. SZÁM. SZÍNHÁZ MOZI SZÍNHÁZ Nemzeti Színház: Macbeth (este 7 órakor), Törzs-bérlet. MOZI Park: Rabszolgák (4). Özvegy arany­ban (n7, n9). Petőfi: Rabszolgák (f5, hn7, 9). Kossuth: A holnap lovasai (10, 12, f3, f5). Dodeskaden (f7, 9). Fekete Gyémánt: A legszebb férfi­kor (6). Jószerencsét: Valaki az ajtó mögött (5, 7), Rákóczi: Vök úr háza­sodik (5, 7), Kodály K.: Ragyogj, ragyogj csillagom! (6). — Május 1.: Támadás hegedűszóra (fó). — Boly: Csárdáskirálynő (8). Harkány: Sátáni ötlet (7). Mohács: Kelepce (6, 8). — Sellye: Jelenidő (8). — Siklós: Az ügyvéd (8). Szigetvár: Hahó, a ten­geri (6). Falak (8). RÁDIÓ KOSSUTH RÁDIÓ 4.25—7,59: Jó reggelt! — A Kossuth rádió reggeli műsora. Közben 7.45: Orvosi tanácsok. 8.00: Hírek, időjá­rás. 8.05: Műsorismertetés. 8.15: Bu­dapest és a vidék kulturális prog­ramjából. 8.18: Farkas Antal: Ma­gyar dal és tánc. 8.23: Harson a kürtszó! 9.02: A magyar előadómű­vészét hónapja. Közben 10.00: Hírek, időjárás. — 10.05—10.15: Édes anya­nyelvűnk. 11.39; Kozák Gábor népi zenekara játszik. Horváth István éne­kel. — 12.03: Déli krónika. 12.20: Ki nyer ma? 12.30: Reklám. — 12.35: Melódiakoktél. — 14.06: A Gyermek­rádió műsora: Ezüstagancsos őz. — 14.49: Éneklő ifjúság. 15.00: Hírek, időjárás. 15.10: Dalok. 15.24: A ma­darász. 15.51: Pol-beat. 15.59: Hall­gatóink figyelmébe! 16.00' A világ- gazdaság hírei. 16.05: Az élő népdal. — 16.15: Fejér megye parlamentje. 16.35: Holnap közvetítjük. 17,00: Hí­rek, időjárás. 17.05: Fiatalok Stúdió­ja. 17.25: A magyar előadóművészat hónapja: Sztravinszkij-művek. 17.44: Tárlatkalauz. 18.00: Könnyűzenei hír­adó. 18.30: A Szabó család. 19.00: Esti krónika. 19.25: Nótaest. 20.20: George London énekel. 20.39: A jő kedély titka. Esti beszélgetés. 21.09: Hírek. 21.12- A magyar előadóművé­szét hónapja. Felvételeiből válogat: Cziffra György. Közben 22.00: Hírek, időjárás. Kb. 22.15: Sporthírek. — 22.20—22.30: Tíz perc külpolitika. — 23.10: Kemény Egon műveiből. 24.00: Hírek, időjárás 0.10—0.25: A Tahitis együttes felvételeiből. PETŐFI RADIO 4.25—7.59: A Petőfi rádió reggeli ze­nés műsora. — 8.00: Hírek, időjárás. 8.05: Verbunkosok, népdalok. — 9.00: Hírek. — 9.03: Mikes Éva és Korda Györqy énekel. 10.00: Zenés műsor üdülőknek. Közben kb. 10.30—10.35: Útikalauz üdülőknek. — 11.00—11.05: Hírek, időjárás. 11.53: Könyvek, tá­jak, emberek 12.00: Zenekari muzsi­ka. 13.00: Hírek, időjárás. 13.03: Tör­vénykönyv, A rádió jogi műsora. — 13.20; Operakórusok, 13.45; Időjárás­és vízállásjelentés. — 14.00: Kettőtől hatig. A Petőfi rádió zenés délután­ja. — 18.00: Hírek, időjárás. 18.10: Álmodjunk a valóság párnáján. — 18.35: Filmdalok. 18.47: Gondolatok filmekről. Bán Róbert írása. 19.02: Händel: Tűzijáték — szvit. 19.27: Új könyvek. 19.30: Jó estét, gyerekek! 19.35: A magyar előadóművészet hó­napja. Kapcsoljuk o 6-os stúdiót. — Nyilvános hangverseny. — Közben kb, 20.20—20 40: Esti krónika, II. — Kb. 21.10: Rádiószínház. A malom utca. Kb. 22.14. Nóták. 23.00: Hírek, idő­járás. 23.15: Szimfonikus zene. 24.00 —0.10: Hírek, időjárás. URH RADIO * 18.00: Hírek, időjárás. 18.10: Mag­nósok, figyelem! — 18.55: A magyar előadóművészét hónapja. Zenekari muzsika. 20.09: Dokumentáció. Jász István dokumentumjátéka. 21.00: Hí­rek. — 21.03: Új operalemezeinkböl. 22.01: Kamarazene 22.23: A dzsessz kedvelőinek. Dixieland-együttesek ját­szanak. 23.00—23.15: Hírek, időjárás. PÉCSI RADIO 17.30: Magyar nyelvű műsor. Zenélő levelezőlap 18.00: Szót kérünk! — Itt Mohács. — Riport a szigeti emberek éle­téről 18.15: Baranyai együttesek műsora 18.30: Dél-dunántúli híradó 18,<>5: Zalatnay Sarolta lemezei 19.00: Szerb-horvát nyelvű műsor. —■ Zenés ifjúsági műsor 19.30: Német nyelvű műsor, — Hírek, tudósítások. Újdonságok innen- onnan. Kívánsághangverseny 20.00: Műsorzárás. MAGYAR TV, 9,00: 9.53: 14.00: 14.55: 17.08: 17.10: 17.15: 18.10: 18.40: 19.10: 19.30: 20.00: 21.00: 21.15: 22.10: Környezetismeret (ált, Isk, 4.- oszt.) Fizika (ált. isk. 6, oszt.) Össze­foglalás Környezetismeret (ísm.) Fizika (ism.) Műsorismertetés Hírek Csehszlovák táncdalénekesek gálaestje Hétköznapok a hátáron. Köz­vetítés a soproni határőrség körzetéből ,,Az ember őrül, ha egy kicsit kihúzhatja magát." — Riport­műsor Esti mese. A kakas Tv-híradó Kétszer kettő. Vetélkedő műsor Beethoven: III. Leonóra-nyitány Találkozás Lukács Györggyel. Dokumentumfilm Tv-híradó —- 2. kiadás. JUGOSZLÁV TV. 17.15: Magyar nyelvű kulturális pa­noráma. 17.40: Távcső 98. — 18.30: Harminc nap a tudományban. 19.15: Revüműsor külföldi produkciókból. — 20.30: Fényszóró. 21.15: Seriff New Yorkban — filmsorozat. 22.25; Opera­áriák.

Next

/
Oldalképek
Tartalom