Dunántúli Napló, 1969. december (26. évfolyam, 279-302. szám)

1969-12-09 / 285. szám

alias l technikus nyolc- íves Irodai gyakorlattal állást változtatna Mohá­csot, vagy környékén. — .Komoly nő” jeligére a mohácsi hirdetőbe. Mindenest, aki beteget Is cllát. keresek bejárónak, agy bentlakónak. Bem utcai hirdetőbe: ..Rézvirág” . eligére. KAGYLÓFOTEL, epedaru gos ágybetét, modern garnitúra (5 db 395U forinttól) részletre is kapliato» VAJ T A kárpitos Pécs, Déryné u il Vele fon íejárónőt keresek állan­aóra (lehet bentlakó is). . karikagyűrű” jeligére a őállál u. hirdetőbe. • árda takarítását a téli .-napokra kiadom. Ér­• eklődiií lehet: Pécs III keíV . Építők útja 12/»., a házfelügyelőnél. Óriásgyumölcsü. szón tend­J rei egres, és nagygyümöl- csű. hollandi piros, feke- I te ribizketövek kaphatók l darabonként 8,— forintéri I Toronyi kertésznél. Békés- ! csaba. Sztraka u. 27. lakos Elcserélném belvárosi, csendes helyen levő. föld­szinti. háromszobás össz­komfortos PIK-lakásomat hasonló kétszobásért. ..Ta­vasszal költözünk” jeligé­re ' a Bem utcai hirdető­be Kicserélném Bajcsy-Zs. ut­cai központi fűtéses. négy helyiségből álló lakásomat belvárosi. 1 szoba, össz­komfortosra. második eével éfcfg. ..Nem központi fűtés” jeligére a Sallai u hirdetőbe. _____________ M agányos vagy egyedülálló nőt. esetlég fiatal házas­párt keresek eltartásra Lakás van. magányos, egyedülálló, kisiparos idő­sebb férfi vagyok. ..Kö­zös megegyezés” i eligére a aftlla.1.- u. hirdetőbe.___ V rcé szoba konyha al­bérletbe. Xn. 15-re ki­adó. Egy gyermek nem akadály, Pécs Cupiteíep, Gém ti.* 46. __ Különbéi arató. bútorozott ííoba három férfi vagy nő részére kiadó. Tóth Téter. Rákóczi út 22. ingatlan Baranyában azonnal be­kéi tűzi vető. háromszobás, összkomfortos ‘ ház olcsón eladó, Gazdálkodásra al­kalmas. melléképületekkel és 'Í200 négyszögöl telek- 061- Érdeklődni lehet: Ge- resd. ttisgeresd 18 — Ugyanott • megtekinthető. __ Beköltözhető kétszobás, szövetkezeti la-kást vagy QTP-s házrészt vennék. Ajánlatokat: ..Készpénz, plusz 'adósságátvállalás'’ eligére a Hunyadi úti hirdetőbe.______________. 1 330 négyszögöl házhely eladó (ikerháznak alkal­masabb); Mező Imre u. 55. Érdeklődni; I. kér., Frankel L. u 26 Pötten- di. - l________ P álosoknál 1800 négyszögöl saölő felesbe kiadó 300 ; Kifogástalan állapotban J levő nöl irhabunda közép- | termetre eladó. Megtekint- ; he tő délutáni órákban. Hunyadi J út 6 Udvari ; lakás i 4 darab 160—180 kg-ip j hízó eladó Pécsdevecser ; Kántor János. , 5 darab 150—180 kg-lg j hízó eladó. Gyulapuszta, Kántor János Eladó törzskönyvezett, or­szágos és nemzetközi győz­tes. simaszőrű tacskó és drótszorü foxterier kutyák könykei. Werndorfer La­jos. Komló. Székelv Ber­talan u. 70.. délután 15 órától. Telefon: 22-60. Kéke* televízió, rádió, le­mezjátszóval egybeépített, kifogástalan, eladó. Aradi vértanúk útja 11. ! Eladok fiatal hteolt ser- i J tések. 120—180 kg kö- ! | zőtt. Garé 86, Hetealuél. j I Eladó 1 világoszöld Kalor- kályha egy 41-es szilva- ; I kék velúr ing egy 43-as : [ fehér nylon mg. egy pár I 38-as barna bőrbakancs. Kossuth Lajos u. 61., . kapu alatt. Ebidó konyhaszekrény, I perzsaszövő állvány. író- ! oSztal. Este 6 után Rét ! u. 29. m. 1 i Komplett. Új TT-vonat- j felszerelés terepasztalhoz i •W dó. Telefon: 23-40 ! obd mellékállomás. | Fürdőkád eladó. Erreth L. u. 4 18 óra után. Márkiin villanyvonat el- , adó Györizv u 11/2. Te- ' lefon: £0-40. : Francia, bazna műszőrme ; i bunda új állapotban el- j adó. József u. 8 Burányi- i I né. I Keresek megvételre gyér- ; I mek játék babakocsit — I ; Ajánlatokat: .Játék” jel- j . igére a Sallai u. hlrde- 1 ! tőbe kérem Uol^oxókai felvesznek A 12. sz. AKÖV két év alatti és feletti gyakorlattal rendelke­ző gépjárművezetőket, szállító- munkásokat, kalauzokat autó szerelőket, karosszérialakato­sokat, fényezőt, és segédmunká­sokat felvesz. Jelentkezés: Bol­gár Néphadsereg u. 6., munka­erőgazdálkodás. (56385) Íí Segédmunkások felvétele kar­bantartó munkára. Munkabér megegyezés szerint. Jelentkezés Baranya—Tolna megyei MÉI1 Vállalat Pécs, Doktor .Sándor u. 14. Építési csoport. (56451) ☆ Árukísérőket felveszünk. Jelent kezes Pécs, Koller u. 7. Élelmi­szer és Vegyiáru Nagyker. Váll. (56473) * I Jó állapotú, mély gyer- j mekkocsi eladó. Erreth Lajs u. 20. Benke. ; Eladók: kézikocsi, targon- I ca fotel. horganyzott i fürdőkád teknő, olajtáro- I ló. gumi öntöző csövek, ládák. kosarak. képek, képkeretek. ki3 tűzhely, vállfák. kötelek. láncok, szerszámok. kerékpár al­katrészek petrofor. mosó­fazék edények, vájdling, zsírosbődön, háztartási esz­közök. egyéb holmik. Or­solya u. 15. Nagyképernyős Horizont televízió, belgrádi kép és hanar. kifogástalan álla- i Pótban eladó Megtekint- i hető adásidőben. Pécs, i Toldy M. u. 1. U5. Belgrádi antenna eladó. 1 Jókai u. 41. n. em. 6 , óra után. Sláger kárpitozott garni- , j túra. újszerű állapotban I | eladó. UJmecsekalja. Pol- j Iák M. ti. 3. Keszthe- i lyiék. Érdeklődni vasár- ; | nap. Gyeim ekág-y olcsón eladó. Pécs. Bartók Béla u. 28., j emeleten. j Filodendron eladó 180 cm ; niasias. 12 levelű Cím: Úttörő u. 24. Azonnali belépésre keres fia­talkorú munkaerőket hatórás munkára a Papír- és Irodaszer Nagyker. pécsi lerakata. Pécs, Pcrczel u. 2. — Gépelni tudók előnyben. (56480) Papírszakmában jártas munka­erőket keres áruösszeállítói mun­kakörbe a Papír és Irodaszer I Nagyker. Vállalat pécsi lerakata, Pécs, Perczel u. 2. (56481) I i. AKÖV komlói üzemegysé­ge érettségizett férfi forgalom- irányítókat és kirendeltségvezetői pécsváradi kirendeltségére, va­lamint autóbusz- és segédgép­kocsivezetőket felvesz. Jelentke­zés Komló, Autósvölgy. (56496) * A Pécsi Gázmű dolgozókat ál- kalmaz: Pécs, Felszabadulás ut 107. sz. alatti telepére, villany- szerelő szakmunkásokat és se­gédmunkásokat heti 44 órás munkaidő-beosztással, időnként ügyeleti szolgálatos beosztással, továbbá telepi segédmunkásokat, heti 40 órás és ötnapos, váltó­műszakos beosztással kemence- munkásokat, heti 44 órás mun­kaidőben kubikosokat. — Pécs, Légszeszgyár u. 11. szám alatti telepére heti 44 órás munkaidő­ben kubikosokat, gázhálózat­vizsgálók mellé segédmunkáso­kat, mélyépítő részleghez és épü­let gépészethez gázvezeték- és ké­szülékszerelőket, csőszerelőket és azok mellé segédmunkásokat. — Jelentkezés a munkaügyi osztá­lyon. Pécs, Felszabadulás u. 107. szám alatt. A Légszeszgyár ut­cai telepre belépni szándékozók első jelentkezésként a Légszesz­gyár utcai üzemvezetőnél. (56477) Vennék keményfa szek­rényeket közepes asztalo- i kát. sezlonokat. mozsdó- j kagylót. falikutat, nagy | '•iiselőolajos hordók eladók. ; Törőné. Mindszent u. 4. I 1967-e« évjáratú Moszkvics j 408-as. 4 lámpás, kar am- | bolos gépkocsimat elad- j nám. Kaposvár. Marx Ká- j roly koz II. ép. Ül. em. , 2. SZ. GARAZS­BÉRLETEKET keresünk Pécs te­rületén. Vízügy, Kulich Gy. u. Szabó. 13. FIGYELEM! Eladók vattakabátok, gumicsizmák, téli lábbelik, téli ruhák. HETÉNY1NÉL Rákóczi út 53. J elmezkölcsönzővel szemben. cnál felet . __ n égyszögöl eladó. Ugyan­ott . .Lgaráas lebontásra el- htíd). Érdeklődni: Kossuth tér 7. Szabó Óalndöi&án 500 "négyszög­öl * kiváló fekvésű ^„fiatal szőlő és gyümölcsös, prés­házzal.. pincével. • teljes r elszereléssel eladó Cím: Of. Palotás József. Pécs, | Rét ú. 39.. földszint 2. !é éfától.___________ C saládi ház. kettő szoba., összkomfortos központi fű­téséé. beköltözhetően el­adó. Póca István u. 35. szám________________ M á'fcLvtohas, szövetkezeti 'akist, átvennék. .Gábor” jeligére a Sallai n hix­ö.etőbe_____________________ vennék 1 Vz—2 szóba, ösazkomfortos (nem csalá­di házat) lakást. 80 000 kp OTP ..Nem fő­bérletit” jeligére a Sallai Utéal hirdetőbe. Női és bakfis irhabunda, \ í kisméretű panofix bunda j -ladó. Sallai u. 52. Ró- I ■taa.. Két kisipari, új hevefő, [ lemez mosóteknö. előszót»- j pzékréby eladó. Sallai n. i 52. Rózsa. Garázs kiadó. Kalinin m 33. sz. Garázs kiadó ..Petőfi u.” i eligére a Bem utcai hir­detőbe. Garázs azonnalra kiadó Marosvásárhely u. 13. Eladó 750-es. fehér Zás­tava. 4500 km-rel. Vételi ajánlatokat: .Egy hetes kocsi” jeligére & Sallai u. hirdetőbe. vetel-etadö ló máz Ha. morzsolt ku kő­ik«.. éw nagyobb meny- ny leégd fokhagyma eladó. Jlrján. Rákóczi út 6. Kom bin áltbútor, háló. hórtyha, tfez- !on, beverő eladó. Alkotmány u. 7. Kórház terűéi. tét «.objfe. fűtésére fóly­töné.h'' * tskályna eladó Póds. Mecsek n. 8. Beteg tolókocsi eladó. Cím: Dr. Palotás József. Pécs, Rét U. 89.. földszint 2. 8-a* síkkötőgépet vennék. .Kötőgép” jeligére a SaJ- Laj u. hirdetőbe. Zsuzsi kötőgép eladó, ér­deklődni 16 óra után. — Urán vár ős. Bánki Donát ! u. 3. Nádor. 150—180 kilóé hízók el- ; adók. Kovács telep, tlrögi fasor 64. Vennék nagyképeruyős tv-t. I l .Jótállás« előnyben” jel- I | igére á Sallai u. hlrde- i j tőbe. j Eladó fehéf gáztűzhely j I palackkal, ótemető ü. 3Ó. j 1 Keszthelyi. i Seslón, ágyübflfönv hiát- j 1 racokkál. lábonálló hurka- i töltő, női és férfi bőr ka- ; bát. bundabélós rövid i férfi téilkábAt elad*. Al­• kotmány u, 16. | I darab hízóit sertés el- ; i adó. Varga János. Pécs, ; Rlgóder dűlő 18. János- i * lilifcnál. j Cementlap, parketta, cse- ! r ép kályhák. ajtók. abla- i I kok csatorna, tetőcseróp 1 léc. gerenda, tégla, esem- i pe fürdőkád síb.. eladó. ! Szabadság út 17. ház- i mesternél. Turonyi „TENKESALJA” Mg, Tsz. eladásra felajánl 2 db K—25-06 ZETORT, 1 db 3.011-ea ZETOR típusú TRAKTOROKAT üzemképes állapot- bari. A gépek megte­kinthetők a tsz Ka­talin pusztai major­jában, ahol a gépek­re vonatkozóan tá­jékoztatót ad Ráta Sándor műszaki vezető. vegyes VILLANY­HÖSUGARZÖ fűtésre megrendelhető Jókai u. 5. HOZOTT STENCILRE gépírás, rajzolás. Leírólroda. Sallai u. 46. RÖKA és minden más bőrök kidől gozását vállalom, Tímármúhely. Dankó Pista u. 16. csoportos élet és baleset biztosítás McgrcndcKsckct 1969. dtteittbér 20-iS , fogadunk el. BARANYA MEGYEI EtjRDO VALL. HARKÁNY Gyakorlattal rendelkező belső eilen őrt, forgalomkönyvelőt és közgazdasági vagy ügyvitel szer­vezői oklevéllel rendelkező ügy- vitelszer.vezőt felvesz iiiarválla- lat. Jelentkezés részletes önélet­rajzzal „Mérlegképes” jeligére a Sallai utca hirdetőbe. (56501) ic Ipari tanulónak az 1970/71. tan­évre érettségiző, nyolc általá­nost . végző fiatalokat az alábbi szakmára előjegyzünk — szer­ződtetünk: kőműves, asztalos, vasesztergályos, autószerelő, köz­pontifűtés-szerelő, bádogos, víz­vezetékszerelő, villany- és neon­szerelő, ács, kályhás, burkoló, festő, kőfaragó, lakatos, üveges, cserépkályhás és kerámiaburko­ló, üvegműves, tetőfedő. Jelent­kezés: Pécsi járási Építő Ktsz, munkaügyi osztály. Pécs, Sallai u. 11. 7—15 óráig. (56505) ☆ Rakodómunkásokat felveszünk. B. m. MÉH-telep, Pécs, Gomba u. 4. (Hőerőmű mellett.) (56506) Éjjeliőröket, NY UGUIJ ASOKAT is alkalmaz a Baranya megyei Állami Építőipari Vállalat Fizetés megegyezés szerint. Jelentkezés a rendészeten. Pécs, Rákóczi út 58. értesítjük az Állami gazdaságokat, TERMIíLÖSZÖVETKEZETEKF' ES EGYÉNI TERMELŐKET, HOGY VÁLLALATUNK fóliás és korai termesztéshez tápkockás palánták clőneTclését vállalja Gépjármüszakos végzettségű mérnököt, valamint anyaggazdál­kodót felvételre keres iparválla­lat. Jelentkezés önéletrajzzal „Gyakorlattal rendelkezők előny­ben” jeligére a Sallai utcai hir­detőbe. (56503) * Női dolgozókat felveszünk. — B. m. MEH-telep, Pécs, Gomba u. 4. (Hőerőmű mellett.) (56507) * Szakképzett gyermekcipő-eladót felveszünk. Jelentkezés: Mecsek Aruház, cipőosztály vezetőjénél* (56509) * Gépírni tudó számlázót kere­sünk meghatározott időre. Je­lentkezés: 10. sz. nyomtatvány­bolt, Sörbáz u. 2. (5651Ó) •it A RPM Közúti Igazgatóság Rácváros 68. sz. alatti gépészetó felvesz gépkocsivezetőket, egy éjszakai portást állandó foglal­koztatással. Bérezés gyakorlat­tól függően, kéthetenként sza­bad szombat. (56513) ár Nyugdíjas dolgozót alkalma­zunk leltári munkára. Megye­szer V. Pécs, Lyceum u. 4. (56519) ár Anyagkönyvelőt gyakorlattal felveszünk. Megyeszer Vállalat, Lyceum u. A (56520) \ «üiiltötaJi A Daml C, arias Aj Margitmajori tehenészetébe fel­vesz négy tehenészt. Szakmun­kások, gépi fejők előnyben. La­kás biztosítva. Fizetés kollektiv szerint. Jelentkezés személyesed vagy írásban az üzemegység ve­zető jénéL Posta, vasút: Vásáros- dombó. (56522) * Plakátragasztót napi négyórás munkára félvesz a Magyár Hir­dető. Fécs, Sallai u. 8. (184«) * A 21. sa. Autóközlekedési Vál­lalat 197Ó. január közepén hiva­tásos személy- és téhergép Jár mű­vezető tanfolyamét indít. A tan­folyam elvégzésével kapcsolatos költségekét a vállalat fedezi. A tanfolyam idéjéré segéd-gépkő- estvezetŐi fizetést folyósítunk. — Jelentkezés személyesen keddén és pénteken 8—12 óráig: 21. SZ. AKÖV, Budapest, VH., Madách utca Ü, vagy 21. sz. AKÖV sió­foki üzemegységén. Csak kato­nai szolgálatot teljesített és leg­alább 8 általános iskolát végzet­tek Jelentkezzenek. Érettségizett gyors- és gépírónót titkárnői be­osztásba, gépírni tudó admi­nisztrátorokat, valamint autó­közi ok edésben jártas forgalmi és műszaki előadókat alkalmazunk. Jelentkezés a 21. sz. AKÖV sió­fok! üzemegységénél. — Lakást biztosítani nem tudunk. Albér­letbe történd elhelyezéshez se­gítséget nyújtunk. (20Ó170) Gépkönyvelésben Jártas anyag­könyvelőket és bérelszámolót, ! valamint kétműszakban dolgozó j általános adminisztrátort keres I iparvállalat, önéletrajzot „köz- gazdasági technikumi végzettség” jeligére a Sallai u. hirdetőbe 1 kérjük. (56502) * Női munkaerőt természetbeni ' borj árán dósággal keresünk. Al- i lami Pincegazdaság, Irányi Döf­nie! tér 6. (1845) •it Központifűtést ellátó kazánfű­tői vizsgával rendelkező KAZÁN- I FŰTŐT Marabu 7-es széntüzelé- I sű kazánhoz felveszünk. Pécsi I Vegyesipari Vállalat, Irányi Dá­niel tér 9. (1846) * A 12. sz. AKÖV mohácsi üzem­egysége felvesz kőműves és esz­tergályos szakmunkást, vizsgá­val rendelkező nyugdíjas kazán­fűtőt, gépésztechnikust energeti­kus! munkakörbe. — Jelentkezés az üzemegység műszaki osztá­lyán. (—) * Egy segédmunkást könnyű I munkára és egy nyugdíjast hi- I vatalsegédnek felveszünk. — Je­lentkezni lehet: Pécs, Damjanich 1 u. 30. portán. (2720) * A Pécsi Állami Gazdaság i üszögpusztai központi raktárába 1 azonnali belépéssel könyvelőt i keres. Feltétel: ötéves szakmai gyakorlat és képesített könyve­lői bizonyítvány. Fizetés meg* ! egyezés szerint. Jelentkezés a számviteli és pénzügyi osztály I vezetőnél. (1835) ☆ I A Vegyiműveket Szerelő Vál­lalat, Székesfehérvár, jyergesúj- faluí kirendeltségére felvételre keres lakatos, hegesztő, sósze- relő szakmunkásokat és térfi se­gédmunkásokat, továbbá buda­pesti munkahelyeire lakatost, se­gédmunkást, udvarimuiiKást, ta­karítónőt. Jelentkezés: Budapest, XV7. Mogyoród u. 42, vagy Vegy­szer kirendeltség, Nyergesújfalu, Magyar Viscosagj'ár címén és Vegyszer Kirendeltség. Székes- fehérvári Ikarus Gyár címén. (5017) * 16. évet betöltött lányokat szö- vőátképzősnek felvesz a Pamut- textilművek Jacquard Szövőgyá­ra. A betanulási idő 12 hét, ezen idő alatt havi 1000 forint bruttó fizetést és napi 1 forintért ebé­det és két szabad szombatot, biztosítunk. — Lakást minimális térítés mellett leányotthonszerű elhelyezésben adunk. Kiképzés után igen jó, 1600—2000 forint közötti kereseti lehetőséget nyúj­tunk. Jelentkezés írásban a PTM Jacquard Szövőgyár üzemgazda* sági osztályán. Budapest, XIII., Szekszárdi u. 19—25. (5072) it A Magyar Viscosajryár felvé­telre keres segéd-, betanított munkára férfi és női munka­erőt, 30. 42 órás munkahétbe, va­lamint géplakatos, gépszerelő, villanyszereid, esztergályos, cső­szerelő, kőműves szakmunkáso­kat 4Ó—42, 44 órás munkahétben való foglalkoztatásra. — Béreié# kollektív szerződés és megegye­zés szerint. Dolgozóink részélé munkásszállást, utazáshoz költ­ségtérítést, napi egyszeri étke­zéshez hozzájárulást biztosítunk. Felvétel ésetén utazási költséget térítünk Jelentkezni lehet: Nyér- gesújfalun (Komárom tnegye, dorogi járás), munkaügyi főosz­tályán, hétfőtől péntekig 9—18 óráig. * (4557) A Bábolnai Állami Gazdaság fiatal mezőgazdasági technikuso­kat és mezőgazdasági mérnökö­ket keres felvételre, juh- és szarvasit! arha-tenyésztési brigád- vézetŐ, valamint állattenyésztői, továbbá sertéstenyésztői munka­körbe. Jelentkezés írásban de- céihber 15-ig. (5262) •k A B. m. Temetkezési Vállalat azonnali felvételre keres egy sírásót, egy halottszállítót és égy hői általános segédmunkást. Fi­zetés megegyezés szerint. (3856) ál A Pécsi Hőerőmű Vállalat la­katos és villanyszerelő szakmun­kásokat, gépkocsivezetőt és fér­fi segédmunkásokat vesz fel. (56590) is Gyakorlott gépkocsivezetőt fel­vesz a Szövetkezeti Szállítási Vállalat. — Pécs, Jászai Mari n. 2—4. (56529) A miNHMLMMK o5. Eljött. Azóta titokban találkoz­tak néhányszor. Aztán Kati bizta­tására égy este mégis elment Ka­szás, btthori volt. Éppenséggel nem volt "túlzottan barátságos, de az el­lenkezője sem. Szűkén' aérte a szót, aZlán csak előhozta a dolgot. Végül legyintett: — Most már mindegy. — . Látnivaló Volt: arról is ponto­san értesült, hogy ő előző látoga­tásakor már megkapta a magáét. 'Raszásné lassanként mégis le­csillapodott. Célzást tett rá, hogy neki nem volna kifogása ellene, ha együtt jár Katival — bői na­gyon fiatal még a lány, ráérné — csali a politizálás aggasztja, mert Papp urat túlságosan érdeklik az ilyen dolgok. — Szükséges az — védekezett —, hiszen munkáról, bérről, életről vau-szó •Akkor Kaszás megpendítette: — A megélhetés senkinek se mel­lékes, de az ember más módon is elérheti a boldogulást. Én például a megbízhatóságommal es a szor­galmammal értem el, hogy jo em­bere lettem a cégnek. Egyszer talán azt is ki tudná járni — mondta —, hogy egy fia­tal, ügyes szakembert felvegyenek jnvitó-karbantartó lakatosnak. — Meg tudná keresni azt a pénzt, amit a gyárban, s ez sokkal biz­tosabb kenyér volna. 44. HA AZ ABLAK SÖTÉT O megértette a célzást. Látta azt is. hogy á valasz,a nem tetszett Kaszásuknak. Mert annak az volt a lényege, hogy szó sem lehet ilyesmiről, sose cserélné el a gyárat Ilyen állásért. Még akkor se, ha többet keresne. A villamos a Mexikói útról az Erzsébet királyné útra fordult. Vargháéknál -f- tegnap így álla­podott meg Csabaival — fél nyolc­kor vastagon el lesz függönyözve az udvari lakás ablaké, ,.ba min­den féndben van". Há az ablak Világös, akkor ne» méhet be. Nyolc-tíz perccel korábban érke­zett, feltűnés, nézelődés nélkül ment tovább, nem nyitott be a házba. Ebben is megállapodtak elő­re. Addig megy. amíg eltelik négy­öt perc. Újra a fülében csengtek Kaszás- né szavai: — Ha tudnám, hogy komolyan gondolja Ferenc ... Az egyik percben Papp úr, a má­sikban Ferenc. Katiról azt mondta, gyerek még, aztán egy kicsit később már azon töprengett, Vajon ő komolyan gon­dolja-e? — De hát mit gondoljak komolyán? Egyáltalán, mit jelent komolván gondolni? Szereti Katit. Legszívesebben mindig vele lenne, örül, ha meg­nézheti a kezét, ha gyengéden a tenyerébe foghatja kislányos állát, ha két ujjával maga felé fordít­hatja Kati arcát és belenézhet a szemébe. Komolyan gondol ja-é? Éppen azért hallgat, mert komo­lyan gondolja. Mert már olyan sokszor eszébe jutott: mi lesz a sorsa? Mi lesz a sorsunké Ha ezt tudná ... Ha csupán sejtené ... Még sok bajt kell átvészelni — gondol­ta Feri. — Talán külön-külön, ta­lán egészen együtt. . Hogyan len­ne jobb? Ezt nem tudta még eldönteni... Amikor megemlítette Kaszásné, hogy 6t eleinte Ilonka érdekelte, Kati felugrott, elfordult. Látszott, erről már többször beszélte otthon, ezt már valószínűleg neki is fel- hánytorgatta az anyja ... Nem volt kellemes ... Mit felelhetett? Mondta volna el, hogy mennyivel különb Kati a nő­vérénél, hogy ő mint vélekedik Ilonka életfelfogásáról, viselkedé­séről? Szerencsére erre nem volt szük­ség, mert éppen bejött Ilonka, és elvágta a beszélgetés fonalát. Fel­tűnően vidám volt, a ruházata pe­dig: mint egy idegené. Valahogy nem illett a lakásba, a társaságba. Más levegőt hozott magával, illatot, gyűrűt áz ujján. Azelőtt nem volt gyűrűje, ő sose látott gyűrűt a kezén — ondolált hullámokat a hajában. Mintha az anyja is csak akkor vette volna észre a változást. Nézte öt, Ilonkát, aztán Katit és zavartság látszott az arcán... * Öt percnyire lehetett Vargháék házától. Visszafordult. Most már csak arra tudott gondolni, hogy mi vár ott rá, mi lesz a dolga. Egy kicsit erősebben dobogott a. szíve: az egész ügy elég izgalmas­nak Ígérkezett. Pontos időben nyitott be a ka­pun. Balra, a szalmaba öltöztetett ftyómós kút mögött, sűrű függöny fedte az alacsony ablakot. Csak kes­keny fénysáv szűrődött ki, vékony vonalat festett a kút körüli jég- hártyas tócsára 45. FELHÍVÁS A LEVENTÉKHEZ: A lakás gazdái — idős házas­pár — a konyhában vacsoráztak. Rézmozsárra állított petróleumlám­pa világított előttük az asztalon, ök engedték be a megbeszélt három kopogtatásra Nem mondtak, nem kérdeztek semmit, csak kinyitották a szoba ajtaját. — Odabent van a kis rokon — mondta a bajusza alatt Vargha. Kálmánra érthette. S ö nem tud­ta, hogy Csabai rokona-e valóban az idős munkásnak, vagy csak,.. De nem is lényeges. Ott volt Kálmán mellett Aliz is. A fiú galléros szvetterben volt. A szobát a konyha felöl fűtötték és most a csukott ajtón át nem me­hetett be a meleg. A lány ottho­nosan, télikabát nélkül csinosabb­nak tűnt, mint amilyennek, a cuk­rászdában látta. Szőke, váltáig érő haját középen választotta el, a sze­me egészen világos kék volt, álja kicsi és akaratos. Ó is pulóvert vi­selt. zöldet, mint Kálmán, aksszny' szeles, keresztbe futó fehér csikk-’ a mellén. (Folytatása következik) t I ái

Next

/
Oldalképek
Tartalom