Dunántúli Napló, 1969. május (26. évfolyam, 98-123. szám)

1969-05-22 / 115. szám

-- mmoTitm« to 1969. május 22. A magyar labdarúgó-válogatott 434. mérkőzése előtt Hat újonc a válogatott keretben Vasárnap, több mint egy esztendei szünet után (1968. május 4-én rendezték a Ma­gyarország—Szovjetunió EB mérkőzést) ismét pályára lép a Népstadionban a magyar labdarúgó válogatott. A hivatalos, országok kö­zötti mérkőzéseken 1902. ok­tóber 12. óta szereplő ma­gyar válogatottnak a Cseh­szlovákia elleni VB selejtező lesz a 434. találkozója. Az ed­digi 433 összecsapásból 243-at megnyertek, 104-et elveszítet­tek a magyar játékosok, míg 86 esetben döntetlenre vé­geztek. Az összesített gól­Rajnai harmadik volt az alsó-ausztriai körversenyen Hazaérkeztek az alsó-ausztriai körversenyről a Pécsi Spartacus kerékpárosai. A pécsi verseny­zők Rajnaival az élen nem val­lottak szégyent. 38 csapat, köztük két csehszlovák, egy-egy belga, NSZK, román, szovjet, svájci együttes mellett a legjobb osztrák kerékpárosok álltak rajthoz a 670 kilométeres távon 126 indulóval megrendezett négy napos nemzet­közi viadalon. Fischer Ferenc, a Pécsi Sparta­cus Sportkör elnöke, aki elkísérte versenyzőit a szomszédos ország­ba, elégedetten beszélt a kerék­párosok teljesítményéről. — Minden elismerést megérde­melnek a fiúk, a nagy és erős mezőnyben is helytálltak. Rajnai három napon keresztül az egyéni összetett versenyben a második helyen állt. Másfél perc előnnyel vezetett a harmadik helyen álló osztrák versenyző előtt, de az utolsó napon összefogtak ellene a hazai kerékpárosok, sikerült beszorítanlok, s végül a harma­dik hellyel kellett Rajnainak megelégednie, ami ugyancsak nagyszerű teljesítménynek számit, hisz nagy nemzetközi versenye­ken elismert kerékpárosokat si­került megelőznie. A győzelmet a pécsiek jó ismerőse az osztrák Csenár szerezte meg. Csapatban a belgák győztek, mi a 10. he­lyet harcoltuk ki. Hogy milyen nehéz volt a ver­seny, és milyen nagy követel­mények elé állította a kerékpá­rosokat, arra legjobban jellemző, hogy a 126 induló közül mind­össze 42 kerékpáros futotta vé­gig. A pécsiek végig hajtották a távot és a fiatal Hirt és a még ifjúsági Mészáros is derekasan küzdött. A verseny célja Bécsben volt, ugyan onnét rajtoltak is a kerék­párosok. A pécsi sportküldöttség felhasználta a lehetőséget és tár­gyalásokat folytatott a külföldi kerékpárosokkal. Az osztrákok jelezték, hogy feltétlenül az idén is ott lesznek a Mecsek Kupán, és a belgák is nagyon érdeklőd­tek a viadal iránt. Fischer Ferenc, a Spartacus Sprotkör elnöke arról is tájékoz­tatott bennünket, hogy Mészáros eredményeinek elismeréséül jú­niusban a magyar ifjúsági válo­gatottban rajthoz áll Gerában az olimpiai reménységek tornáján. | arány 1181:712 a magyar vá- . lógatott javára. A 433 mérkőzésből 28 zaj- | lőtt le a csehszlovákok ellen. I Itt is kedvező a mérleg, 15 I győzelem, 7 döntetlen, 6 ve­reség, 68:44-es gólarány. Az első Magyarország— Csehszlovákia mérkőzést 1925. október 11-én rendezték meg Prágában, a csehszlovákok Kratochwill és Dvoracek gól­jával 2:0-ra nyertek. — Leg­utóbb 1964. október 11-én | mérkőzött a két régi ellenfél , a Népstadionban, 2:2 lett a | végeredmény. A gólokat Al- ' bért (2), illetve Pospichal (2) 1 szerezte. A legutóbbi mérkőzés sze­replői közül csak hírmondók találhatók a vasárnapi VB selejtezőre készülő játékosok között. Mészöly, Solymosi, Gö- röcs, Albert a magyar válo­gatottból, illetve Horváth és Adamec a csehszlovákoktól. A magyar válogatott 18-as keretében hat olyan játékos található, akik még nem sze­repeltek hivatalos, országok közötti mérkőzésen. I Röviden az újoncokról: I Dunai II. Antal (Újpesti | Dózsa) 26 éves, 184 cm ma- j gas, 79 kg, a Baja-Bácska csapatában kezdte a játékot, majd a Pécsi Dózsában sze- : repelt. 1961 óta NB I-es lab- ! darúgó. Kétszeres gólkirály, olimpiai bajnok. I Dunai III. Ede (Újpesti Dó- i zsa) 20 éves, 180 cm magas, I 66 kg. Ugyanúgy az Újlaki I FC-ben kezdte a labdarúgást,' mint annak idején Hidegkúti Nándor. 1967 óta NB I-es já­tékos. Kozma Mihály (Bp. Hon­véd) 20 éves lesz szeptember­ben. 179 cm magas, 73 kg. A SZ AC együttesében játszott a Honvéd előtt, 1967 óta sze­repel a legmagasabb szintű bajnokságban, tagja volt már a B. válogatottnak is. Noskó Ernő (Újpesti Dó­zsa) a VB selejtező utáni na­pon lesz 24 éves 178 magas 70 kg. A Vasas Izzóban kéz deít játszani, az Újpesti Dó­zsában — mint NB I-es lab­darúgó — 1935-ben mútatkjó- zoli be, sokszoros ifjúsági és utánpótlás válogatott, olim­piai bajnok. Szőke István (Ferencváros) a zöld-fehérek saját nevelé­sű, 22 éves, 170 cm magas, 70 kg-os testsúlyú játékosa, 1965 óta NB I-es labdarúgó, ifjúsági, utánpótlás és B. vá­logatott. Zámbó Sándor (Újpesti Dó­zsa) 25 éves, 174 cm magas, 68 kg. A Szállítók és a XV. Kerületi Vasas után került az Újpesti Dózsához, 1963 óta NB I-es játékos, korábban a B. válogatottságig vitte. A keret többi tagjai között a rangsor eddigi válogatott­ság tekintetében: Albert 66, Göröcs 55, Mé­szöly 50, Solymosi 38, Bene 30, Farkas 29, Szentmihályi 24, Káposzta 14, Szűcs 8, Pán- csics, Fatér és Fazekas 1—1. Ausztriába utaznak a Dózsa labdarúgói Csütörtökön, ma reggel fél 8- kor társasgépkocsival indulnak útnak a Dózsa labdarúgói. A csapat délután Csornán játszik edzőmérkőzést, majd folytatja út­ját Bécs felé. Ausztriában két mérkőzést játszik a Dózsa. Vasár­nap Tullnban a helyi klub 50 éves jubileuma alkalmából rende­zett ünnepségek keretében ját­szanak a lila-fehérek nemzetközi találkozót a hazai csapattal. Más­nap, hétfőn a pécsi labdarúgók Wienerneustadtban lépnek pályá­ra. Az együttes még aznap visszauta­zik Budapestre, és ott készül fel a csütörtökön a fővárosban sor- rakerülő Bp. Honvéd elleni talál­kozóra. Dr. Molnár Ferenc veze­tésével 14 játékos vesz részt a portyán. (Rapp, Hernádi, dr. Mó- ritz, Köves, Konrád, Kincses, Rá- di, Tüske, Bérezési, Rónai, dr. Dunai, Daka, Kollár, Udvarácz, kísérőként Kovács Imre edző mel­lett Szekeres Ambrus a szakosz­tály intézője és dr. Kincses Jó­zsef sportorvos tart a játékosok­kal. 1971-től úi bajnoki rendszer a kézilabdában A PEAC röplabda szakosztályában nevelődik a lány utánpótlás. A sportág ígéretei a Tiborc utcai általános iskola tanulói, test- uevelő-tanárnőjük Szüts Emilné irányításával nagy igyekezettel és szorgalommal látogatják az edzéseket. A csapat legutóbb az út­törő olimpia megyei döntőjén szerepelt sikeresen. A lányok most ft zalaegerszegi területi döntőre készülnek, szeretnének ott lenni az úttörő olimpia döntőjében. Harmadik lett a Szigetvár Újvidéken A Szigetvári V. Meteor női ko­sárlabda csapata Noviszádon nem­zetközi tornán vett részt. Az eredeti tervtől eltérően a négyes mezőny kiesési rendszerben ját­szotta a torna mérkőzéseit. A szigetváriakat a sorsolás az első fordulóban a jugoszláv bajnok­ságban veretlenül vezető Vojvodi- nával hozta össze és vereséget szenvedtek. A harmadik, negye­dik helyért folyó mérkőzésen a szigetvári lányok legyőzték a torna olasz csapatát. Eredmények: Vojvodina Noviszád—Szigetvári Vörös Meteor 60:52, Lokomotív— Bratislava—Geas Milánó 58:54, Szigetvári V. Meteor—-Geas Milánó 46:42, Vojvodina Noviszád—Loko­motív Bratislava 65:63. A torna végeredménye: 1. Vojvodina Novi­szád, 2. Lokomotív Bratislava, 3. Szigetvári V. Meteor, 4. Geas Milánó. E HETI fotótippjeink Népszava Népsport D. Napló 1. Magyarország—Csehszlovákia 2. Szolnoki MTE—ZTE 3. Várpalota—Szív. MÁV 4. BMTE—DVSC 5. Mezőkov.—Szegedi D. 6. Borsodi B.—SKSE 7. Kisterenye—Ikarus 8. Máza-Szászvár—Siófok 9. Kaposvári K.—Pécsi Ércb. 10. Bauxitbányász—Fűzfő 11. Livorno—: eggia 12. Modena—Spal 13. Monza—Genoa 14. Lecco—Cesena 1 2 1 2 1 1 X 1 t 1 X 1 X X 1 1 1 2 x ! A Magyar Kézilabda Szövetség­ben az egyre nagyobb tömege­ket vonzó és foglalkoztató sport­ág távlati terveit tárgyalták. A megbeszélésen részt vett az or­szág négy legtöbb kézilabdázót foglalkoztató megye szövetségé­nek sportági elnöke, és az ország öt legtöbb kézilabdázóval ren­delkező sportkör vezetője. A meg­hívottak között ott voltak Borsod, Győr-Sopron, és Hajdú megye képviselői mellett, megyénk kép­viselői is. Dr. Buzánszki Béla, a Baranya megyei Kézilabda Szö­vetség és Bódi Dezső, a Pécsi Bányász Sportkör elnöke. De kép­viseltette magát a Győri Rába ETO, ózdi Kohász, Testnevelési Főiskola, valamint a Budapesti Spartacus Sportkör is. 1970-ig marad a jelenlegi baj­noki rendszer. 1971-től ugyan ma­rad a bajnokság tavaszi—őszi fordulóban való lebonyolítása, ám az NB I. B-ben és az NB n-ben a jelenlegi 12 csapat helyett 14 fog küzdeni. 1970-től Budapest központtal terembajnokságokat indítanak, melyben a szabadtéri bajnokság első nyolc helyezettje nyer jogot az indulásra. Ameny- nyiben közülük valaki visszalép, automatikusan a bajnoki tabella következő helyezettje nevezhet a bajnokságba. Az egyfordulós te­rembajnokságot, mely november­től januárig tart, egészen addig kívánlák fenntartani, amíg a vi­déki NB I-es csapatok megfelelő teremhez jutnak. MNK DÖNTŐ AUGUSZTUS 20-ÁN Megegyezés jött létre az M’ntk. az Ifjúsági Kuoa, valamint a Kö­zépiskolás Kuoa úi lebonyolítási rendszerével kapcsolatban. A jö­vőben a labdarúgáshoz hasonlóan a kézilabdában is augusztusban fogják megrendezni az MNK dön­tőt. Ami azt jelenti, hogy a se­lejtezőkre március közepétől áp­rilis közepéig kerül sor. Ezáltal a bajnokság kezdete előtt meg­felelő felkészülést tud biztosítani a csapatok részére. A Középisko­lás Kupára júniusban, míg az Ifjúsági Kupára decemberben, teremben kerül sor. Az Ifjúsági Kupában a megye legjobb egye­sületi if! csapatának van Joga indulni. Megállapodtak a nemzet­közi találkozók odaítélésében is, ígv a következő években a baj­nokság első három helyezettjén kívül jogot nyert nemzetközi mérkőzést rendezni a terembaj­noknak és az MNK győztesének is. Az elfogadott tervezetet jóvá­hagyás végett fölterjesztették az MTS-hez. jogos kívánság Szó esett még a bajnokság le­bonyolításának néhány időszerű problémájáról. Jogos kívánságként hangzott el a megjelentek részé­ről az, hogy vegyék figyelembe a sorsolás készítésénél azon sport körök érdekeit, amelyeknek két (női és férfi) csapata egy osz­tályban szerepel. Mivel az ellen­tétes sorsolás nemcsak a közön­ség növekedésére van rossz ha­tással, de fokozott anyagi meg­terhelést is jelent a sportkörök részére. Legjobb példa erre a Bányász esete. A Pécsi Bányász kézilabda szakosztálya mindent elkövet, hogy emelje mérkőzései­nek látogatottságát. A kővetke­zőkben épp ennek érdekében szombaton, és ha lehet villany­fénynél kívánja rendezni mérkő­zéseit. Ezzel nemcsak a labda­rúgó mérkőzésekkel való ütkö­zést kívánja kiküszöbölni, de le­hetővé teszi az alsóbb osztályok­ban szereplő játékosoknak és a közönségnek, hogy más mérkő­zést is látogathassanak. Am, hiá­ba rendezi szombaton mérkőzé­seit, ha a szövetség külön sor­solást készít a női és férfi csa­pat részére. Valószínű többen meggondolják, hogy egy mérkő­zésre klutazzanak-e. Újhegyre. Komlói Bányász—PVSK 4:1 (2:0) Barátságos labdarúgó mérkőzés, PVSK pálya. Mintegy 40 percen át egyenrangú ellenfél volt a PVSK és kiegyenlített játék folyt. Később azonban nagy fö­lénybe került a Komló. Kézilabda: Pécsi Bányász—V. Dózsa 14:11 (9:6). NB X. férfi kézilabda mér­kőzés, Pécsújhegy, 400 néző. V.: Kapusi, Láng. A pécsi együttes minden szempontból felülmúlta ellenfelét és megérdemelten sze­rezte meg a győzelmet. Pécsi góldobók: Arvay 4. Kiss 3, Ka­puvári, Wéber, Sudár 2—2, Horto­bágy^ Színház Nemzeti Színház: A veronai sze­relmesek mártiriuma (este 7 órakor). Jászai-bérlet. Táj színház: Lulu (este fél 8 óra­kor). Siklós. Mozi Park: Majd a Leontine! (4, 6, 8). 16 éven felül! Petőfi: Majd a Leontine! (f5, f7, f9). 16 éven felül! Kossuth: Két csengetés között (10, 12, f3, f5). A rezidens je­lentkezik (f7. f9). Gyárváros: A betyárok bosszú­ja (6). Mecsekalja: A haza hű fiai (5, 7, fél helyárral). Pécs- szabolcs: Minden dalom a tied (5, 7). Vasas II.: Farkasvisszhang (6). Boly; Becsületbeli ügy (8). 16 éven felül! Harkány: Az ol­tárfal (8). Mohács: Az örökös (6, 8). Sásd: Feldobott kő (7). Siklós: Az ujjlenyomat (6, 8). Szigetvár: A Pál utcai fiúk (6, 8). Rádió KOSSUTH RÁDIÓ 4.30; Hírek, időjárás. 4.33: Haj­naltól reggelig. Közben kb. 6.15, 6.40 és 7.40: Rádióreklám. 8.00: Hírek, időjárás. 8.05: Műsoris­mertetés. 8.15; Népdalok, nép­táncok. 8.50: Fischer Annie zon­gorázik. 9.20: Kedvelt régi me­lódiák. 10.00: Hírek, időjárás. — 10.05: Fúvóspolkák. 10.14: Zene­művészeink reflektorfényben (ism.). Közben 10.54—11.19: Élő és élettelen múzeumok. — 12.00: Déli krónika. 12.20: Ki nyer ma? Játék és muzsika tíz percben. 12.30; Melódiakoktél. 13.40: Fel­hők felett mindig kék az ég — riport. — 14.00: Kóruspódium. A pécsi Nagy Lajos Gimnázium vegyeskara énekel. 14.13: Arpás- sy Sándor cimbalmozik, Fátyol József klarinétozik. 14.28: Kom- lóssy Erzsébet és Melis György énekel. 15.00: Hírek, időjárás. — 15.10: Csak öregeknek! — 16.00: Beethoven: n. szimfónia. 16.35: A magyar folklór-kutatás törté­nete. Előadás. 16.58: Hallgatóink figyelmébe! 17.00: Hírek, időjá­rás. 17.05: Időszerű nemzetközi kérdések. 17."5: Schubert: Piszt­rángötös. 17.51: Nyitott stúdió. Petress István műsora. — 18.16: Horst Jankowski kórusa énekel. 13.24: Operacsillagok — opera­slágerek. 18.58: Hangatóink fi­gyelmébe! 19.00: Esti krónika. 19.25: Nótacsokor. 19.57: A Mu- sza Dag negyven napja. Folyta­tásos rádiójáték, III. 20.52: Hí­rek. 20.55: Magnósok, figyelem! (ism.). 21.40: Beszélgessünk ze­néről! 22.00: Hírek, időjárás. — 22.15: Fejlesztési évtized — stag­nálással. IV. Élelmiszersegély és éhínség Ázsiában. 22.25: A szo­nátáról. Esti hangverseny. 23.45: A koldusdiák. — Részletek Mil­löcker operettjéből. 24.00: Hírek, időjárás. 0.10—0.25: Francia kó­rusművek. PETŐFI RÁDIÓ 6.20: Torna. 6.30—8.05: Azonos a Kossuth rádió műsorával. 8.05: Jókai és a zene. Előadás. 8.50: Könnyűzenei híradó (ism.). —: 9.20: Külpolitikai figyelő (ism.). 9.35: Puccini: Pillangókisasszony — szerelmi kettős az I. felvo­násból. 9.50: Stúdium. Műszaki, gazdasági vezetőknek. 10.00: A zene hullámhosszán. A Petőfi rádió délelőtti műsora. Közben 11.00—11.03; Hírek. 11.50: Magán- vélemény — közügyekben. 12.00: Mezei patika. Népdaljáték. 12.38: Monteverdi: Három canzonetta. 12.45: Pécsi stúdiónk jelentkezik. 13.00: Hírek, időjárás. — 13.05: Zenekari muzsika. 13.45: Idő­járás- és vízállásjelentés, 14.00— 18.00: Ifjúsági randevú kettőtől hatig. Közben 14.30, 15.30, 16.30 és 17.30: Hírek, időjárás. 15.33: Csak fiataloknak! 18.00: Hírek, időjárás. — 18.10: Ditirambus a nőkhöz. Részletek Csemus Ma­rian előadóestjéről. 18.40: A szín­falak mögött. Riport. — 19.00: Tánczene. 19.22: Új könyvek. — 19.25: Jó estét, gyerekek! 19.35: A berlini szimfonikus zenekar hangversenye. Közben kb. 20.25 —20.45: Esti krónika, n. — Kb. 21.30; Vendégségben Baranyi Fe­rencnél. Kb. 21.50: Nóták. 22.20: Merre tart a magyar film? 22.35: Könnyűzene. 23.00: Hírek, idő­járás. 23.10: Toronyezene. 23.20: Pierre Dervaux Wagner-felvéte­leiből. — 24.00—0.10: Hírek, idő­járás. URH-RÁDIÓ 18.00: Hírek, időjárás. — 18.10: Hanglemezparádé. Könnyűzene. 18.55: Magyar zeneszerzők. 19.42: A végzet hatalma. — Részletek Verdi operájából. 20.30: Hírek. 20.33: Kamarazene. 21.35: A jazz kedvelőinek. A Stúdió 11 játszik. 21.50: Bach-művek. 23.00—23.15: Hírek, sport, időjárás. PÉCSI RÁDIÓ 17.30: Magyar nyelvű műsor. —­Zenélő levelezőlap 17.55: Kuwait után itthon. Be­szélgetés dr. Bolgár Andrással a Nádor Szálloda és étterem igazgatójával 18.05: Filmdalok 18.15: Sporthíradó 18.30: Koncz Zsuzsa énekel 18.45: Dél-dunántúli híradó 19.00: Szerb-horvát nyelvű műsor Tavaszi hangulatban. — Zene. Hírek, lapszemle. — Szlavóniai dalok és táncok. — Útközben 19.30: Német nyelvű műsor. — Hírek, tudósítások. — Kívánság­hangverseny. Mi újság a mező- gazdaságban? 20.00: Műsorzárás. Maqyar Tv. 9.00: Olvasás (ált. isk. 3. oszt.) 9.55: Számtan-mértan (ált. isk. 6. oszt.) 14.00: Olvasás (ism.) 14.55: Számtan-mértan (ism.) 17.58: Műsorismertetés 18.00: Hírek 18.05: Reklámműsor 18.10: BNV, 1969. Helyszíni köz­vetítés a Budapesti Nemzetközi Vásárról 18.20: Lányok a telefonnál 18.45: Robinsonok. Bolgár kisfilm 19.00: Reklámműsor 19.05: Ki tud rá megoldást? — Ipari műsor 19.10: Napilapok, hetilapok . . . — Miről ír a világsajtó? 19.25: Esti mese 19.35: A plakátművészet remekei 19.55: Szünet 20.00: Tv-híradó 20.20: Zenés divatbemutató Bala- tonszéplakról 21.00: „Az a tökéletes szabad vi­lág” ... öt történet a nyugati féltekéről 21.50: Telekoktél. A Teleimpex különkiadása 22.20: Tv-híradó — 2. kiadás. Jugoszláv Tv. 17.45: Varázsküldemény. — 18.15: Eredeti folklór — 18.45: Film­omnibusz. 20.35: Aktuális beszél­getések. 21.40: Sorozatfilm. A Zalaegerszegi Ruhagyár eladja megegyezés szerinti áron. az alant felsorolt állóeszközeit: 1 DB OPTIMATIC 22 GYŰJTÖS KÖNYVELŐGÉP 1 DB OPTIMATIC 13 GYŰJTÖS KÖNYVELŐGÉP 1 DB EKM—200 TIPUSÜ, KÜLÖNLEGES PONTOSSÁGÚ 500 MM CSÜCSTAVŰ ESZTERGAPAD. 10—15 DB KÜLÖNBÖZŐ TlPUSÜ VARRÓGÉP Állvánnyal, motorral, komplett. MESZHIDRÁ T Porráoltott építési fehérmész KORSZERŰ KÖTŐANYAG! Zsákolt áru Nem kell oltani, mész gödröt ásni, oltási vízről gondoskodni! AZONNAL FELHASZNÁLHATÓ! Meszeléshez, permetezéshez is kiválóan alkalmas! 5 kg-ból 20 liter mésztej nyerhető! GAZDASÁGOS! Nincs oltási maradék (kő, salak), amíg 1 m3 vakolóhabarcshoz 1,5 q mész kell, addig hidráiból 1,2 q elegendő! MODERN! KORSZERŰ! KÉNYELMES! KAPHATÓ A PÉCS-SZEKSZÁRDI TÜZÉP VÁLLALAT TELEPEIN! i t

Next

/
Oldalképek
Tartalom