Dunántúli Napló, 1969. március (26. évfolyam, 50-74. szám)

1969-03-01 / 50. szám

Ounanuiii napto 1969. március I. Evadnyitás az NB 1-ben és az NB L B-ben A PVbK-pályán rendezik a Dózsa, az lfjúsígi Stadionban a Bányász mérkőzését —- A Komló Újpesten kezd Egy heti késéssel a hét vé­gén megkezdődnek a labdarú­gó NB I. küzdelmei. Kezde­nek az NB I. B. csapatai is. A Pécsi Dózsának jól jött az egy hét halasztás. A lila­fehérek első két mérkőzésü­ket a hazai pályán játsszák, s az Eger mellett Diósgyőr csa­patával szemben is a győze­lem esélyével veszik fel a harcot. A PVSK sporttelepe jó ál­lapotban van. Fehér László pályagondnok irányításával sikerült rendbehozni a pálya gyepszőnyegét, amennyiben újabb havazás és eső nem lesz, jó talajú pályán játsz- hatják a Dózsa—Eger talál­kozót. — Szó sem volt arról, hogy a mérkőzésünket a Tüzér ut­cai pályán játsszuk — „ mon­dotta a találkozó színhelyével kapcsolatban Szekeres Amb­rus, a szakosztály intézője, — A fővárosi lapokban helyte­len információ jelent meg a mérkőzés színhelyével kap­csolatban. A PVSK pályája jelenleg talán az országban a legjobb állapotban van és így semmi okunk nincs a mérkő­Eseménydús hétvége Asztalitenisz: ÖT CSAPAT HAZAI »PÁLYÁN” Vasárnap csapatba jn oki „nagy­özem” lesz az asztaliteniszezöik- jiél, az NB I-től az NB m-ig bajnoki találkozókat játszanak. Az NB I. B-ben szereplő Pécsi Ércbányász a MAFC csapatát látja vendégül, a mérkőzés esé­lyesei a pécsiek, csupán Aratóék győzelmi aránya kérdéses. A há­rom NB ,11-es csapat közül viszont csak a PEAC férfiak lépnek esé­lyesként asztalhoz, a Dunaújvá­rosi Ruhagyár ellen még a fia­talokkal megtűzdelt csapatnak is nyernie kell. Nem lesz azonban könnyű dolga a Sásd és a BTC női csapatainak, Sásdon a Bu­dapesti Egyetértés, a BTC-nél pe­dig a Központi Sportiskola csa­patai nagyobb játékerőt képvisel­nek. így mindkét női csapatunk­nál már a szoros eredmény is hízelgő lenne. A férfi NB ni-ban I ezúttal megyei rangadóra kerül sor, ezt Pécsett a BTC a Komló ellen játsza, a találkozó teljesen nyílt. Kosárlabda: ELOMLÓ KUPA. A komlói kosárlabdázók hagyo­mányos Komló Kupa mérkőzéseit hat férfi és négy női együttes részvételével vasárnap egész na­pos műsor keretében Komlón a Kökönyösi általános iskolában bonyolítják le. A férfi mezőny­ben a PVSK két csapattal indul, további résztvevők a PEAC, Pé­csi Postás, Pécsi Ércbányász és a rendező Komlói Bányász. A nőknél a PEAC, Pécsi Postás, Pécsi Tanárképző és a Komlói Bányász alkotja a mezőnyt. Fér­fiaknál a PVSK biztos győzelme várható, a nőknél viszont a Ta­nárképző és a Postás között dől­het el az elsőség. Jó iramú mérkőzés a DNK-ért Pécsi BTC—Pécsi Helyiipari 2:1 (1:0). Dunántúli Napló Ku­pa mérkőzés. BTC edzőpálya. 100 néző, vezette: Polc. Pécsi BTC: Seres (Vandzsia) — Lé­vai (Keidl), Bárácz, Tihanyi, Puszii, Rumam (Fenyvesi), Ha­jós, Kincsei, Hauschl, Kővári, Rótt. Edző: Rákóczi Ferenc. Pécsi Helyiipari: Schneider — Vass, Papp, (Karlovics), Bog­dán, Vajda dr., Bunyevác, Hó­di, Kovács, Győri-Kiss, Tassy, Freppán, (Toller), edző: Dorka Miklós. A kitűnő talajú salakos pá­lyán jó iramú, és változatos mérkőzést vívott a két csapat. A mezőnyben egyenrangú el­lenfelek küzdelmét hozta a találkozó, kapu előtt azonban az NB III-as csapat volt ha­tározottabb. Góllövők: Hajós, Bárácz, illetve Toller. Almássy Zsuzsa harmadik! Az 1963. évi női műkorcsolyázó világbajnokság végeredménye: Világbajnok: Gábriellé Seyfert (NDK) 9 hsz, 2795.9 pont. 2. Beatrix Schuba (Ausztria) 24 hsz, 2709.4 pont. 3. Almássy Zsuzsa (Magyaror­szág) 27 hsz, 2704.6 pont. 4. Julie Lynn Holmes (Egyesült Államok) 33 hsz, 2696.2 pont. 5. Janet Lynn (Egyesfiit Álla­mok) 44 hsz, 2663.4 pont. 6. Linda Carbonetto (Egyesült AUamok) 53 hsz, 2616 pont. Befejeződött a férfiak kőtelező gyakorlata, az amerikai Tim Wood nagy fölénnyel vezet az idei Eu- rőpa-bajnok csehszlovák Nepala előtt. Labdarúgóvilág 69“ *1 a címe a Medicina Könyvkiadó leg­újabb, 100 oldalas futball-zseb- könyvének, amely csokorba szedi a labdarúgóvilág érdekességeit, hazai és nemzetközi szinten egy­aránt. A kitűnően szerkesztett almanachban — írói: Kutas Ist­ván, Lakatos György és peterdi Pál — 61 képet és számtalan ka­rikatúrát találnak az olvasók a legnevesebb futball-sztárokról, nagyhírű edzőkről. A Labdarúgó­világ 69” az utóbbi idők egyik legélvezetesebb futball-olvasmá- nya. • SAN SALVADOR. — Dukla Prága (Csehszlovákia—El Salvador válogatott) 2:0 (1:0), nemzetközi barátságos labdarúgó-mérkőzés. # MÜNCHEN. — Az április 17— 27 között sorrakerülő asztalitenisz világbajnokságra 46 ország neve­zett. A sorsolást március 15-én tartják meg — a csapatversenyek­re. A jelentkezett országok között van Magyarország is. Á hét vége sportműsora SZOMBAT, MÁRCIUS 1: Labdarúgás: NB I. B. mérkő- | zés: Pécsi Bányász—Szegedi EOL, Ifjúsági stadion, 15.00. Dunántúli Napló Kupa mérkőzés: Pécsi Vo­lán SC—PEAC, PVSK edző pálya, 14.00. ökölvívás: NB I. B. CSB. mér­kőzés: PVSK—Székesfehérvári MÁV Előre, PVSK csarnok 17.00. Röplabda: Terem Kupa mérkő­zések az Egyetemi tornacsarnok­ban : PEAC úttörő lányok—506-os ITSK fiúk, 15.30, PEAC nők—Pé­csi Dózsa ifjúsági fiúk, 16.20, Pé­csi Dózsa—Honvéd Steinmetz SE, férfiak, 17.10, PEAC II.—Pécsi Dó­zsa ifjúsági, férfiak, 18.00. Súlyemelés: Területi felnőtt egyéni bajnokság, Pécsújhegy, Bányász Kultúrház, 16.30. Torna: Középiskolások megyei egyéni bajnoksága, fiúk, Ujme- csekalja, Komarov Gimnázium, leányok Közgazdasági Technikum, 14.00. VASÁRNAP. MÁRCIUS 2: Labdarúgás: NB I. mérkőzés: Pécsi Dózsa—Egri Dózsa, PVSK pálya, 15.00, NB I. tartalék mér­kőzés: Pécsi Dózsa—Egri Dózsa, ; PVSK edző pálya, 13.15. I Asztalitenisz: NB I. mérkőzés. Pécsi Ércbányász—MAFC, férfiak, Ujmecsekalja, műszaki klub, 9.30, NB IL mérkőzés: Sásd—Bp. Egyet értés, nők, Sásd, 9.30, Pécsi BTC —Központi Sportikola, nők, BTC terem, 9.30, PEAC—Dunaújvárosi Ruhagyár, férfiak, Egyetemi tor­nacsarnok, 9.30, NB Hl. mérkő­zések: Pécsi BTC—Komló, férfiak, BTC terem, 9.30. Kosárlabda: „Komló Kupa” mér kőzések hat férfi és négy női együttes részvételével, Komló, Kö­könyösi általános iskola, 8.00 — este 19 óráig, ökölvívás: NB I. B. CSB mér­kőzés: Honvéd Steinmetz SE— Honvéd Katona József SE, PVSK csarnok, 10.00. Sakk: OB n. CSB. mérkőzések: Pécsi Ércbányász—Baja, Ujmecsek alja, műszaki klub, 9.00, Pécsi Bányász—Zalaegerszeg, Uj meszes, Bányász Szálló, 9.00. Megyei vi­déki egyéni döntő páros mérkő­zés első forduló, Komló, 9.00. Súlyemelés: Területi ifjúsági egyéni bajnokság, Pécsújhegy, Bányász Kultúrház, 10.00. Torna: Középiskolások megyei egyéni bajnoksága, fiúk, Ujme­csekalja, Komarov Gimnázium, lányok, Közgazdasági Technikum, ökölvívás: CSB. SZOMBATON ÉS VASABNAP Az NB I. B-s csapatbajnokság második fordulójában a két pé­csi csapat hazai környezetben lép szorítóba. Mindkét mérkőzést a PVSK-csarnokban rendezik meg, a PVSK szombaton este, a Stein­metz SE vasárnap délelőtt ren­dezi a találkozót. A vasutasok el­lenfele a Székesfehérvári MÁV Előre csapata lesz. A fehérvári együttes az első fordulóban 16:6 arányban győzte le a Kun Béla SE legénységét. A két vasutas csapat az elmúlt évben nem ta­lálkozott egymással, mert mind­kettő az NB II. más-más csoport­jában küzdött és nyert bajnok­ságot. Így a szombati mérkőzés egyben azt is megmutatja, hogy másfél év alatt melyik vasutas csapat fejlődött többet. A magunk részéről nagy küzdelem után biz­tos PVSK győzelmet várunk. A vasárnap délelőtti találkozón az a Katona József SE lesz a pé­csiek ellenfele, mely ellen a PVSK Zalaegerszegen döntetlent ért el. A vasutas vezetőktől ka­pott felvilágosítás szerint hazai környezetben a Steinmetz SE fel­tétlenül jobb, így ez a találkozó is pécsi sikert ígér. Sakk: KETTŐS OB IL MÉRKŐZÉS Az OB n. harmadik fordulójá­ban a két pécsi csapat ismét otthon mérkőzik. Az Ércbányász az újonc Baja. a Pécsi Bányász a Zalaegerszeg csapatát fogadja. Értesüléseink szerint a pécsi együttesek legjobb összeállításuk­ban játszanak, így mindkét ta­lálkozó pécsi győzelmet ígér. Komlón vasárnap délelőtt kerül sor a megye vidéki egyéni baj­nokságáért folyó páros mérkőzé­sek első fordulójára. A komlói Grünwald és a siklósi Özdi ez­úttal két játszmát vív a megye- bajnoki címért és az országos vidéki elődöntőbe jutásért. A visszavágó két játszmájára jövő héten Siklóson kerül sor. Súlyemelés: KÉTNAPOS TERÜLETI BAJNOKSÁG A hét végén a súlyemelők is megkezdik az 1969-es versenyidényt. Pécsújhegyen a Bányász Kultúr- házban szombaton a területi fel­nőtt, vasárnap az ifjúsági bajnoki címekért versenyeznek a részt­vevők. A rendező Pécsi Bányász súlyemelőin kívül a Szombathelyi Haladás, Zalaegerszegi VSE és a Szekszárdi Vasas jelezte részvé­telét. A verseny kétségtelenül a szombathelyiek sikerét ígéri, de néhány számban a Pécsi Bányász versenyzői is *z elsők között le­hetnék. Torna: VERSENYEZNEK A. KÖZÉPISKOLASOK A baranyai középiskolások szom­baton és vasárnap rendezik meg L és n. osztályú egyéni bajnok­ságaikat. A bajnoki címek esé­lyesei —, ha ugyan vidéki isko­lák egyáltalában elküldik ver­senyzőiket — a fiúknál a Gép­ipari Technikum, a lányoknál pe­dig a Leöwey Gimnázium tanulód. i zés színhelyének megváltozta­| tására. A Dózsa heti kétkapus ed- ! zésén a Postás ellen azt a tak­tikát alkalmazta, melyet va- ' sárnap Eger csapatával szem­ben alkalmazni kívánnak. A lila-fehérek ugyanis számíta­nak arra, hogy a vendégek szorosan, zártan fognak véde­kezni. A pécsieket különben nem téveszti meg az egriek hétközi edző mérkőzéséről ér- k :ett hír, mely szerint az N I. újonca a Siroki Vasas­tó 1 4:2 arányban vereséget sz- -vedett. . . — Ebenünk egészen bizto­san másként fognak játszani az egriek — hallottuk a Dó­zsa berkeiben. — Két évvel ezelőtt Pécsett 3:l-re győz­tünk, Egerben pedig döntet­len volt az eredmény és most vasárnap ismét győzni szeret­nénk. A Dózsa jól szerepelt az előkészületi mérkőzések so­rán, nemcsak a hazai, de az ! ausztriai találkozókon is j helytállt a gárda.. Sokat ja- I vult a Dózsa csatársora. A | védelem ellen sem lehet pa­nasz, hisz a Dunántúli Napló i Kupa mérkőzések során csak I a PEAC elleni találkozón ka­pott gólt a csapat. Kovács Imre, edző 12 ember közül választja ki a pályára lépő 11-et, az Eger ellen minden bizonnyal a Rapp — Herná­di, Móricz dr., Kincses, Rádi, Konrád, Bérezési, dr. Dunai, Tüske, Jánosi, Daka csapattal kezdenek a lila-fehérek, a 12. játékos Rónai. Komlón igen nagy érdeklő­dés előzi meg a csapat első mérkőzését az NB I-ben. Az átigazolások alkalmával je­lentősen megerősödött a Kom­lói Bányász játékosállomá­nya. A csapat vezetőinek Zi- monyi sérülése okoz gondot, Komlón nagyon szeretnék, ha Zimonyi vállalni tudná a já­tékot Újpesten. Erdősi (Buús), — Lazaridisz, Zimonyi, Csor­dás, Kótai, Bánfalvi, Makrai, Pataki, Kékesi, Bordács, Föl­di, Merczel, Solymosi és Csor­dás II. játékosok állnak ké­szenlétben. A komlói csapat még nem forrt össze, a játékosok lel­kesedése azonban biztató. Új­pesten a papírforma szerint, nincs sok esélyük a komlóiak­nak. Az Újpesti Dózsa egész sereg válogatott játékossal rendelkezik. A vasárnapi és a szerdai Vásárvárosi Kupa mérkőzés egészen biztosan so­kat kivett a társaságból^ de Újpesten így is kevés remé­nyük van a komlóiaknak a pontszerzésre. A Pécsi Bányász—SZEOL találkozóval kezdődnek meg szombaton délután az NB I. B. küzdelmei. A mérkőzést a falragaszoktól eltérően nem Pécsújhegyen, hanem az Egye­temi Tornacsarnok melletti Ifjúsági Stadionban, a PEAC pályáján játsszák. A Bányász és a PEAC vezetői azon van­nak, hogy jótalajú játéktér fogadja majd ma délután a pályára lépő csapatokat. Há­rom napon keresztül dolgoz­tak a pálya rendbehozatalán, levezették a vizet, szőnyegez- ték, hengerelték, fürészporral szórták be és amennyiben nem lesz újabb csapadék, minden remény megvan rá, hogy kedvező talajú pályán játszhatnak majd a csapatok. — hi — SPORTHÍREK Ülésezett az MTS Országos Ta­nácsa. Az MTS 1969. évi költség- vetése, valamint a versenysport fejlesztéséről szóló beszámoló meghallgatása mellett személyi kérdésekkel foglalkoztak. Több sportági szakszövetség országos elnökét felmentették és a szö­vetségek élére új elnököket je­löltek kL * Igen érdekesnek ígérkezik a Ta­nácsköztársaság 50. évfordulója tiszteletére a PEAC rendezésében március 20-án az Egyetemi Torna­csarnokban sorrakerülő asztali­tenisz DC verseny. A legjobb pé­csi és komlói férfi versenyzők, az Ércbányász SC, a Bányász, a BTC, a Komlói Bányász és a PEAC játékosai rajtolnak. * Lev Jasm, a világválogatottban Ss több alkalommal szerepelt ki­váló szovjet kapus som, tölti be életévét. Még nem gondol s visz- szavonulásra, az évet csapatá­val, a Moszkvai Dinamóval az óceánon túl Dél-Amerikában kezdte. ■ár Még mindig folynak az MLSZ- ben az átigazoló lapok feldolgo­zásai. Az NB I., NB I. B és NB H-ben szereplő csapatok kérelmét már feldolgozták, A szövetség ve­zetői azon vannak, hogy a baj­noki rajtra valamennyi átigazoló lapot és kartont elkészítsenek, összesen 7325 átigazolási kérelem futott be„ * A BTC úttörő labdarúgói meg­kezdik edzéseiket. A csapat ve­zetői március 4-én, kedden dél­után 3 órára várják a játékoso­kat a Bőrgyár pályára. Kedden kezdenek a Dózsa úttörők is. 2 órakor találkoznak a játékosok a Tüzér utcában. Színház Nemzeti Színház: Sztambul ró­zsája (este 7 órakor). Szelvény­bérlet. Gyermekszinház: Légy jó mind­halálig (délután 3 órakor). Mozi Park: Sógorom a zugügyvéd (4, n7, £9). Petőfi: A sólyom nyomában (f4, hn6, 8). Kossuth: A sólyom nyomában (flO, hnl2, 2, n5). A veréb is madár (f7, f9). 16 éven felül! Mecsekalja: Méhek völgye (5, 7). 16 éven felüli Pécsszabolcs: Elő áru (5, 7). Gyárváros: Boldog Alexandre (4, 6). Vasas IL: Az apáca (6). Harkány: Fényes sze­lek (7). — Mohács: Milüárdokat érő ember (5, f8). Sásd: Egri csillagok I—n. , (7, dupla hely­árral). Sellye: Isten és ember előtt (7). 16 éven felül! Siklós: Holdudvar (7). Szigetvár: Ked­ves család (8). Rádió KOSSUTH RÁDIÓ 4.30: Hírek, időjárás. 4.32: Haj­naltól reggelig. 8.00: Hírek, idő­járás. 8.05: Műsorismertetés. — 8.20: Lányok, asszonyok. — 8.40: Orvosok a mikrofon előtt. A E>- vitaminról. 8.45: Zenés est öt tételben. — 10.00: Hírek, hazai lapszemle, időjárás. 10.11: Le­mezmúzeum. 10.57: Kedves öreg­asszonyok. 12.00: Hírek, időjárás. 12.15: Leányvásár. Részletek Ja­cobi—Bródy—Martos operettjé­ből. 13.00: A világgazdaság hí­rei. 13.06: Cigánydalok, csárdá­sok. — 13.25: Olvasónaplómból. Barabás Tibor írása. 13.40: Há­rom Bartók-kórus. — 14.00: Né­hány perc tudomány. — 14.05: Walter Gieseking zongorázik. — 14.45: Hétvégi külpolitikai figye­lő. 15.00: Hírek, időjárás. 15.10: Csak fiataloknak! — Komjáthy György tánczeneműsora. — 15.55: Hétvége. — Közben: 16.35—16.45: Közvetítés bajnoki labdarúgó- mérkőzésekről. 17.00—17.05: Hí­rek, időjárás. 17.30: Vüágirodal- mi mozaik. 17.55: Boros Jolán és Bódy József énekel, Kállai Kiss Ernő klarinétozik. — 18.17: Üj lemezeinkből. 18.58: Hallga­tóink figyelmébe! — 19.00: Esti krónika. — 19.30: Jót nevettünk 1968-ban. összeállítás az elmúlt év legjobb kabaréműsoraiból. — Közben 21.00—21.05: Hírek, idő­járás. 22.00: Hírek, időjárás. — 22.15: Sporthírek. — 22.20—0.25: Táncoljunk! Közben 24.00—0.10: Hírek, időjárás. PETŐFI RÁDIÓ 4.30—6.05: Azonos a Kossuth ré­diő műsorával. — Közben: 6.20: Torna. 9.54: Idegen nyelvű víz- jelzőszlogálat. — 10.00: A hét könnyű- és tánczenei műsorai­ból. — 12.00: A Magyar Állami Hangversenyzenekar hangverse­nye az Erkel Színházban. Vezé­nyel: Oberfrank Géza. Közben 12.42—12.56: Ki szép, ki Jó. — Móricz Zsigmond novellája. — 13.30: Könnyűzene. — 13.47: Víz­állásjelentés. 14.00: Hírek, idő­járás. 14.08: Fogoly a vártorony­ban. Miliők Éva könyvét ismer­teti: Kemény Márta. 14.38: Kó­rusok népdalokat énekelnek. — 15.06: Orvosok a mikrofon előtt. A D-vitaminról. 15.11: Irina Ar­hipova orosz operákból énekel. 15.30: Közvetítés bajnoki labda­rúgó-mérkőzésekről. — 15.50: To- ronyzene Fezei műveiből. 16.00: Hírek, időjárás. 16.05: Kortársa­ink. Román György. — 16.45: Ruggiero Ricci hegedül, Rados Ferenc zongorázik. 17.3*2: Nép­táncok. — 17.45: Hangverseny- naptár. 18.00: Hirek, időjárás. — 18.05: Nappali csillagok. Rádió­játék. 19.01: Zenekart muzsika. 19.46: Jó éjszakát, gyerekek! — 20.00: Esti krónika, H. 20.30: Üj könyvek (ism.). — 20.33: Verdi: Nabucco. Négyfelvonásos opera. Közben 21.19—21.33: Távoli ta­nyákon. Riport. — 23.00: Hírek, időjárás. ürh-rAdió 18.90: Hírek, időjárás. — 18.05: Hanglemezparádé. 19.00: Üj le­mezeinkből. 19.37: Zenei pano­ráma. 20.07: Regina Resnik éne­kel. 20.31: Kamarazene. 21.29: A jazz kedvelőinek. 2145: Debussy- művek. 23.00: Hírek, időjárás. PÉCSI RÄDIÖ 17.30: Magyar nyelvű műsor. — Hallgatóink kérésére. — Zenés műsor. Közben: Beszéljünk róla. Medveczki László jegyzete 18.15: Levelekre válaszolunk 18.20: Szerkesszünk együtt 18.40: Dél-dunántúli híradó 19.00: Szerb-horvát nyelvű műso* A földművelő munka költészet«. Zenés irodalmi műsor 19.30: Német nyelvű műsor. — Az NDK néphadseregének nap­ja. — A kiskereskedelem és * reform. Fúvószene 20.00: Műsorzárás. Magyar Tv. 9.00: Műsorismertetés 9.01: Nótaszó (ism.) 9.15: Vitaműsor a kollektív «ser zödésről (ism.) 9.45: Angyal kalandjai. Veszéllyel meghívás (ism.) 10.35: Négyen — négyszemközt. Önvallomások a kamerának — Ism. 10.55: Budapest, te csodáét... — Zenés, táncos séta a fővárosban (iám.) 15.13: Műsorismertetés 15.15: Húsz év legjobb (3 ma­gyar játékfilmje. Szegénylegé­nyek. 16 éven felülieknek! 16.45: Reklámműsor 16.50: Körkép a fOmmüvéaat egyik aktuális kérdéséről 17.50: Hírek 17.55: Kelet-Afrika közelről. — i. Egy haladó császár és a feudá­lis nyugatimádók országa: Éti ópia 18.15: Tv-operakalaaa. Donizettit Szerelmi bájital 18.35: A tv Jelenti 19.20: Cicavízió 19.35: Kedves Miklós műsora 19.55: Szünet 20.00: Tv-híradő 20.20: családi félkör.. 22.00: Tv-hiradó — 2. 22.20: Műkorcsolya világbajnok­ság. A női szabadonválasztotí gyakorlatok közvetítése Colonukr Springsból, felvételről. f Jugoszláv Tv. 13.30: Műkorcsolya. 14.90: OfcöY vlvás. 17.00: Tv-ábécéskönyv. — 17.45: Népzene. 18.15: Gyerme­keknek. 19.15: Időgép. — 20.35; Szórakoztató zene. 21.35: Játék­film. 23.25: Jégkorong: Románia —Nyugat-Németország. Hihetetlen, de így van! CHASMILLON érinteti km fonal, ragyogó színekben 800,— Ft/kg JERSEY női szövetek 353,— Ft helyett 150,— Ft-ért TREVIRA szintetikus szövetek 150,— Ft-*5rt kaphatók a Hal téri Ruházati Boltban Dunantmi in cm to Az MSZMP 'Baranya megyei Elzottsága és a Megyei Tanács lapja. Főszerkesztő: Bocz József. Szerkesztőség: Pécs, Hunyadi út 11. Tel.: 15-32, 15-33, 21-60, 50-00, 00-U. Kiadja a Baranya megyei Lapkiadó Vállalat. .... Felelős kiadó: Braun Károly. Kiadóhivatal: Pécs, Hunyadi út 11. Tel.: 15-32, 15-33, 21-60. 80-00. »0-11. Telex sz. 2320. PÉCSI SZIKRA NYOMDA Pécs. Munkácsy Mihály utca 10 sz. - Felelős vezető: Melles Rezső. Terjeszti a Magyar Posta Előfizethető a helyi postahivataloknál és a kézbesítőknél Előfizetési díj egy hónapra 20— forint. — Indexszám: 25 054. I

Next

/
Oldalképek
Tartalom