Dunántúli Napló, 1969. március (26. évfolyam, 50-74. szám)

1969-03-02 / 51. szám

1969. március í tat !t ÄLLÄ5 MesrbüAaté rendes asa- I szonyt takarítási napi 5 > órára felveszek. Kovács. Szabadság u. 8. __ B ejárónőt felveszek dél- i titán fél 5-től fél 8-ig | 3 kisgyermek mellé. Dók- ! tor S. u. 39. X. em. I Vidékre bentlakással ház- ! tartási alkalmazottat ke- í resek. Jelentkezni Leven- | dula Hlatszerbolfc Kossuth L. Utca 17.________________ G épesített háztartásba két kisgyerek mellé pótmamát keresünk, bentlakással. Mezőgazdász házaspár Mozsgó. Sugár János. Képzett zenészekből álló i gitár együttes zeneileg művelt énekest és zongo­ristát keres. Orgonával rendelkező személy előny­ben. ..Selmer” jeligére a Sallai u. hirdetőbe. Harkányi fa egye© S tfc száhtó eladó. Érdeklődni i3ódiéknál Harkány, Ság, vári E. u. 19. _ Eladó 900 négyszögöl szőlő. Pacsirta u. 26. Érdeklődni: Póhl Jánosnál. ____________ E ladó Pellérd Hegydferék dűlőben 422 négyszögöl szőlő pincével. Érdeklődni: Pécs. Török u. 6. szám. Ilona un 18. sz. ház 2x1 szoba, előszo­ba, mellékhelyisé­gekkel. jórészt be­költözhetően eladó. Egyszoba csere al­bérleti lakás ese én teljesen beköltözhe­tő. Az ingatlan 208 négyszögöl termő gyümölcsös. Érdek­lődni Tündér u. 30. Mársagyúdön 774 négy- | szögöl jókarban lévő sző­lő. épülettel. 45 fiatal francia fával sürgősen el- | adó. Érdeklődni : Pécs, Szabadság u. 34. Bán­kúimé. KIVÁLÓ bokor, rózsafájukból, | futórózsa 1 SSgyszoba, konyha élés­kamrás lakást cserélnék kétszoba összkomfortosra. o>20 000 Ft-ért” jeligére a Sallai u. hirdetőbe. __ ) Póc® központjában lévő 1 szoba, konyha, spájzos lakásomat pestire cserél­ném. ..Utcai” jeligére a Ballal u. hirdetőbe. Elcserélném Alajos utcában lévő földszintes szép csen­des egy szoba, konyha, éléskamrás lakásomat. Víz bent van kettő szcba, összkomfortosra a belvá­rosban. „Megegyezünk” jeligére a Sallai u. hir­detőbe.___________________ S ezkszárd központjában két szoba összkomfortos főbérleti lakásom hasonló vagy kisebb pécsiért el­cserélném. ..Azonnal” jel­igére a Hunyadi úti hir­detőbe. ____________________ E lcserélném szoba-konyha spájzos nagy gyümölcsös­sel íőbér le temet, belvárosi utcai szoba konyhádra Költséget térítek. Bokor utca 5as._________________ E lcserélném belváros!, jól jövedelmező összkomfortos házfelügyelői lakásom, fő­bérletire. ..700” jeligére Bem u. hirdetőbe. INGATLAN '©3 család! ház 800 négy­szögöl területtel eladó érdeklődni Pécs. Tiborc utca 59. aa. _______________ f flbdé Balatonszárszón elő­nyös helyen villatelek, társasház beépítésére is alkalmas, kölcsönös meg­egyezés alapján, vállalat­nak is. K. J. Pécs, Kos- suth u. 56. I. em. .•Másfél szobás beköltözhe­tő, vagy épülőfélben lévő szövetkezeti lakást átven­nék. Ajánlatokat .Magas­lati út” jeligére a Sallai a. hirdetőbe. y Egy szoba, konyhás ház­rész azonnal beköltözhe­tően eladó. Vöröskereszt utca 7. gz. ___________ V ennék házhelyet a Hl. kerületben. ..Ármegjelölés” ‘ öligére a SaLai u. hir­detőbe. __________________ K észül kertes családi há- i zamat elcserélném pécsi 1 kettő szobás PIK íőbér- letért. Keszü. Petőfi u. 4. ! Fonyódon 700 négyszögöl ; telek 3 szoba, konyhás j házzal 300 000-ért válla- i lati üdülő részére eladó. Érdeklődni lehet Mezly, ' Bp. XXn.. Borkő U. 16. Igényes venne beköltöz­hető 2—3 szobás összkom­fortos. kertes családi há­zat. Címeket Szigeti út 33. portára kérek. __ Tettye téren 3 szoba össz­komfortos Öröklakás ga­rázzsal júniusi beköltözés, sei 180 ezer + OTP-vel eladó. Érdeklődni lehet: 15-50/282 __telefonon.___ C J házba 2 szoba, kony­hás házrész eladó. Érdek- lődnl: Fülemüle u. 8. 250. 350, 500 négyszögöl J szőlő Aranyhegyen épület nélkül eladó. Váradl, Jó- kal u. 46._______________ Ü J ház szőlő, gyümölcsös- , ítél, kerttel présházéi- i szereléssel eladó. Papp J János Vasas L Kőbánya j utca 4. szám. I Eladó háromszobás csa­ládi ház Pécs. Kertváros. Víg u. 20. szám. Érdek- lődni délutáni órákban. Beköltözhető családi ház 400 négyszögöl telek rész­ben fiatal szőlő, fákkal, kerttel eladó. Érdeklődni: ürögi u. 51. öryék. Társasházban kettőszoba összkomfortos gázos örök­lakás a Ledinán azonnali beköltözéssel átadó. — „Kp. + OTP” jeligére a Sallai u. hirdetőbe. Komlón. vagy közvetlen környékén kis családi há­zat vennék. „Személyes ilkeresés” jeligére e. Sal­ai u.__hirdetőbe. _______ V idéken T00 négyszögöl Szőlő lakható szobával présházzal a legszebb he­lyen eladó, vagy bérbe kiadó. Érdeklődni: Pécs, Vak Bottyán o. 51. Keleti perzsaszőnyeg el- adó. Megye u. 13. 15 hónapos üsző eladó. Vasas I. Somogy' u. 7. Eladó Harkányban jó kar­ban lévő épület bontási engedéllyel. Dankó u. vé­gén. Érdeklődni: Kovács István. Nagyményok. Kálóbútor, konyha­bútor, kombináltbú- tor, heverők, reka- miék, szekrények, ágyneműtartók, sezlonok, egyéb szép bútorok. — Kedvezményes áron vásárolhatók Molnárnál, Pécs, Felsővámház __u. 2. szám. k apható. Díjtalan árjegy- , zéket küld Palkó kertész Budapest. KV.. Caiilagfürt U. 8, szám._______________ P ékség! 30-a8 téeztavágó- gép eladó. Bakos József Nagybajom, Fő utca 3Ö. 4 db modern fotel eladó. Aradi Vértanúk útja 23. Alsó csengő délután. Március 4-én az IBAFAl Petőfi Tsz LÓÁRVERÉST TART de. »-tói. Magánjár© szalagfűrészgép eladó. Érdeklődni; Hird, Szabadság u. 21. du. 3 után. Francia seal bunda, nagy­méretű. elegáns, könnyű fekete 3800-ért eladó. Készpénz fizetésnél ár­engedmény. ..Francia bun­da” Jeligére a Sallai u. hirdetőbe. 1000 db CIROKSEPRÖ ELADÓ Üj Élet Tsz Pécs- Remény puszta Tel.: 21—94. Kisméretű gyalugépet ven­nék 400 mm-ig. LIszll István Pécs. Perczel u. 25. Tavass televízió kifogás­talan állapotban eladó, ezerkettőszáz forintért. 1 Sallai u. 21. Hetényi. Figyelem! Belvárosban lé­vő műhelyemet ül. hó 15-tel átadnám. ..1969” jeligére a Sallai u. hir­detőbe. Díszfák, díszcserjék. fe­nyők rózsák, évelők, és gladiólusgumók nagy vá­lasztékban megrendelhe­tők a Pécsi Kertészeti- és Parképítő Vállalat faisko­lájából. RÓZSÁK: nagyobb tétel esetén 20 %-os áren­gedménnyel. Árjegyzéket külön igénylésre küldünk. I.evélcím: Pécs. Lenin tér 5. Tel.: 52-20. Faiskola: 31-85. A PÉCSI TEMPÓ KSZ ernyőjavitó részlege felhívja a lakosság figyelmét, hogy férfi, női és gyer­mek ERNYŐKET KÜLÖNFÉLE SZÍNEKBEN KÉSZÍT. Továbbá vállalja mindenfajta lavinát és tisztítását Megrendelhető Pécs, Sallai ti. 5. alatt. Volkswagen 1200-as. 80 000 km-rel 62-es típus. 3 éves motorral kitűnő állapot­ban, 80 000-ért eladó. Dr. Studinka Budapest, V., Alkotmány u. 1«. Telefon: 121-296. ASZTALITENISZ asztalt Vennék. Ajánlatokat ..Jó állapotban” jeligére a Sál­lal u. hirdetőbe kérem. Vennék négyszögletes ülő­kádat. Telefon: 24-70/127 mellék. Süldők, választási mala­cok eladók. Patacs. Fő u. 25. Érdeklődni vasár­nap és este. MODERN BÚTOROK. vétele, eladása. Alkotmány u. 7. szám Kórház térnél. 54- 1L Mély gyermekkocsi eladó. GyűrűhintáhoE gyűrűket vennék. Citrom u. 16. 130—140 kg-os hússertések eladók. Damjanich u. _53, ÜJ állapotban lévő hár­masszekrény eladó. Érdek­lődni lehet 5 után. Pécs, Petőfi u. 70. H- emu, Í5. Vár halmi. Autó, motorkerékpár alkatrészek nlkkelezése, krómozása, Pécs, Sörház u. 9, Gyári új pm* és tömlők 600—16 méretben kö- zületnek eladók. Tel.: 65—55/95 mel­lék. Garázs eladó belvárosban. „Buszmegálló” jeligére a Sallai u. hirdetőbe. m ana-ee ./*■*»* el­adó. Érdeklődni minden nap 7—18 óráig. Közép- meszes, Vajda János u. 7. Autónyereményen nyert Trabant Combit elcserél­ném hasonló Wartburgra. . Különbözeiét fizetem” jeligére a SaUri u. hirde­tőbe^ __________________ 6 01-es Trabant eladó. Ko­vácstelep. Sarkantyú u. 5. Garázs kiadó. Alkotmány u. 34. ül. em. 5. Szegleti. cmms 32 éves 180 cm magas el­vált vidéki férfi megis­merkedne 25—30 év kö­zötti elvált • asszonnyal házasság céljából. „Fehér galamb” jeligére a Sallai u._ hirdetőbe. 32 éves dolgozó hölgy ke­resi megértő melegszívű férfi ismeretségét 32-től 55-ig. Főbérleti lakással rendelkezem. „Házasság céljából” jeligére a Sallai u hirdetőbe. ___________ 3 » éves jó megjelenésű el­vált fiatalember keresi hozzáillő, lakással rendel­kező lány. vagy elvált asszony ismeretségét. — „Autó” jeligére a Sallai u. hirdetőbe. 25 éve8 maír as barna mér­nöknő jelentős anyagiak­kal társaság hiányában házasság céljából megis­merkedne diplomás nőtlen fiatalemberrel — „Hűség” jeligére a Sallai U. hirde- tőbe.________________________ Keresem azt a szerény­igényű özvegy 40—50 év közötti asszonyt 15—17 éves lányával, aki férj­hez menne csendes kis fa­luba. 19 éves fiam van, én 57 éves vagyok. — Mindketten ipar esek” jeligére & Sallai u. hirde­tőbe. ______________________ M egismerkednék házasság céljából 60—85 éves nyug­díjas férfivel, kinek laká­sa van. Én Is nyugdíjas vagyok. .Megbecsülés” jel­igére a Sallai tt. hirde­tőbe. 25 éve« nőtlen gépkocsi- vezető hosEáillő házastár­sat keres. .Megértő” jel­igére a Hunyadi úti hir­detőbe. Dolgozókat felvesznek Dúnantmi name Az MSZMP Baranya megyei Elzottsága és a Megyei Tanács lapja. Főszerkesztő: Bocz József. Szerkesztőség: Pécs. Hunyadi út 11. Tel.: 15-3?, 15-33, Í1-S0, 50-M, «1-11. Kiadja a Baranya megyei Lapkiadó Vállalat. Felelős kiadó Braun Károly. Kiadóhivatal: Pécs. Hunyadi út 11. Tel.: 15-32,15-33, Í1-S0, 59-00. S0-11. Telex sz. 2320. PÉCSI SZIKRA NYOMDA Pécs. Munkácsy Mihály utca 10 sz. — Felelős vezető: Melles Rezső. Terjeszti a Magyar Posta < Kőfizethető a helyi postahivataloknál és á kézbesítőknél. Előfizetési díj egy hónapra 20— forint. — Indexszám: 25 054. Tetszik önnek ez az épület? Tervezzen és építsen szebbet! Tehetségét, alkotókedvét, ötleteit megfizeti az ÉPSZER Vállalat, amely FELVÉTELRE KERES: Általános mérnök, ÉPÍTÉSZMÉRNÖK, GÉPÉSZMÉRNÖK, FAIPARI MÉRNÖK, ÉPÜLETGÉPÉSZ-MÉRNÖK, ÉPÍTÉSZMÉRNÖK mérnök közgazdász. Altalanos mérnök, MÉRNÖK KÖZGAZDÁSZ, KÖZGAZDASÁGI EGYETEMET VÉGZETT ÉPÍTÉSZTECHNIKUS, GÉPÉSZTECHNIKUS. ÉPÜLETGÉPÉSZ TECHNIKUS, MÉLYÉPÍTÉSI TECHNIKUS VÉGZETTSÉGGEL RENDELKEZŐ TEHETSÉGES SZAKEMBEREKET Fizetés megegyezés szerint Egyműszakos, heti 44 órás, 5 napos munkaidő, szabad szombattal Jelentkezni lehet személyesen minden hétfőn 8—16 óráig a vállalat személyzeti osztályán Útiköltségét megtérítjük BACS-KíSKUN MEGYEI ÉPÍTÉSI ÉS SZERELŐIPARI VÄLLALAT» Kecskemét, Tatársor 1/a. vasszerkezeti szerelő. szak-, betanított és segédmunkásokat felveszünk budapesti es vidéki vál­tozó munkahelyekre. Meg­felelő gyakorlat után, kül­földi szerelésre is. 5 na­pos, 44 órás munkahét. BÉREZÉS: teljesítmény­bér, korlátozás nélkül. Vi­déki munkahelyi pótlékot fizetünk. Szállásköltséget és hazautazási költséget térítünk. JELENTKEZŐ: Fémmun­kás V. Szerelési Üzem Budapest XIIL, Vágó Béla ul 1L Közgazdasági technikumi képe­sítéssel rendelkezőket felveszünk. Állami Pincegazdaság, István tér 12, munkaügyi osztály. <288) Se A Kőfaragó Vállalat siklósi márványbánya üzeme bányamun­kásokat keres felvételre. Heti 42 és 44 órás munkaidőben folyama­tos foglalkoztatás, szabad szom­bat, utazási költséghozzájárulás, jó kereseti lehetőség biztosítva. — Jelentkezés: Siklós, Széchenyi u. 21. (286) •Se MTA Dunántúli Tudományos Intézet, Pécs, Kulich Gyula u. 22. sz., érettségizett perfekt gépírót keres kutatási segéderői beosztás­ba. Jelentkezés naponta 8 órától 16.30-ig, telefon: 24-82. (291) V? A Pécsi Kertészet! Vállalat ker­tészeti szak- és segédmunkásokat felvesz. Vidékieknek az üzemben munkásszállást biztosítunk. — Je­lentkezni a vállalat zöldségter­mesztő üzemében, a 39-es autó­busz kertvárosi végállomásánál az üzemvezetőnél. (279) * A Pécsi Kertészeti és Parképítő Vállalat parképítő üzeme (a te­mető főbejáratával szemben) fel­vételre keres kubikosokat, férfi és női segédmunkásokat, kőmű­ves, kövező szakmunkásokat, he­gesztővizsgával rendelkező ková­csot, kerti traktorvezetőket egész évi foglalkoztatásra. — A vállalat biztosít vidékiek részére korszerű munkásszállást, hazautazási ked­vezményt, idénypótlékot, kedvez­ményes étkezést. Jelentkezés az üzemvezetőnél. (280) & ötnapos, 44 órás munkahéttel dolgozó nagyvállalat, azonnali be­lépéssel felvételre keres kazinc­barcikai, pécsi, pétfürdői, székes- fehérvári és budapesti munkahe­lyeire kiváló képességű csőszere­lő és hegesztő szakmunkásokat, valamint szerelési területen jártas betanított és segédmunkásokat. — j Hazai területen végzett kb. 6 bó- I napos munkavégzés után külföldi I szerelési kiküldetést, magas ke- ! reseti lehet jj^t, üzemi étkezést, j korszerű munkásszállást, vidéken 1 külszolgálat! díjat, utazási ked- | vezményt biztosítunk. Jelentkezni lehet a Vegyiműveket Szerelő Vállalat, Bp. XV., Mogyoród útja 42. sz. alatti központjában, vala­mint az alábbi kirendeltségein: Budapest, X., Mázsa u. 3—5, Bu­dapest, VH., Rottenbiller u. 26, Kazincbarcika, BVK Vegyszer, ki- rendeltség, Székesfehérvár, Ikarus Gyártelep, Vegyszer Kirend., Pót- fürdő, Nitrogén Művek, Vegyszer Kirend. (4774) •se Gyakorlott gyors- és gépírót azonnali hatállyal felveszünk. — Fizetés megegyezés szerint, sza­bad szombat. RÖVIKÖT, Megyeri út 78. (292) * EBGV Soplana Gépgyára (Pécs, Regös u. 8.) lakatos betanított és szakmunkásokat, valamint marós szakmunkásokat felvesz. 44 órás munkahét biztosítva. Jelentkezés & gyár személyzeti osztályán. (138) * Megyei szerv keres ügyvitelben jártas perfekt gyors- és gép- írónőt. — Erkölcsi bizonyítvány szükséges. Jelentkezés önéletrajz­zal „Titkárnő” jeligére a Hunyadi úti hirdetőbe. (271) * Felvételre keresünk hárommű­szakos munkára 16. évet be:öltött nyolc általános iskolai végzettsé­gű női munkaerőket FONÖ és ORSÖZÖ ÁTKÉPZÖS tanulónak. Vidékieknek lakást biztosítunk. — Bővebb felvilágosítást levélben adunk. Pamuttextilművek Fonó­gyára, Bp. XI., Bocskai út 96 munkaügyi osztály. (3958) * Kőműveseket és segédmunkáso­kat felveszünk, kizárólag pécsi munkahelyre, jó kereseti lehető­séggel. Jelentkezni: ipar u. 6. UJI Siet Mg. Tsz, építési részleg (86825) * Egy állatgondozót «zonnalra, egy kőművest március 17-i hatály- lyal felveszünk. Jelentkezés 8—16 óráig a vidámparki irodában. (299) •Se B. m. Tanácsi Magas- és Mély­építő Vállalat azonnali belépéssel felvesz vízvezetékszerelőket, víz­szerelő betanított segédmun­kásokat, szegező lakatost, burko- lókat, burkolók mellé segédmun­kásokat. Heti 44 órás munkaidő. Minden szorzat szabad. Jelent­kezés a vállalat munkaügyi osz­tályán, Pécs, Zsolnay V. u. 4—6. (86570) A Pécsi Hőerőmű Vállalat segédmunkásokat keres felvételre csökkentett munkaidős, váltómű- szakos beosztásba. (86247D •Se Pécsi Fémipari Vállalat felvé­telre keres esztergályos, lakatos* autószerelő, karosszérialakatos, szakmunkásokat, valamint férfi és női segédmunkásokat. Jelentkezés: Felsőmalom u. 13. (86444) •Se Sfzakmuiíkásfelvétel a Péesvártu di Gépjavító Állomáson: eszter­gályos, gépszerelő, lakatos, he­gesztő, fényező szakmában. Fize­tés megegyezés szerint. (865S0) * Felveszünk gápkocsiszerelókei, autóvillamossági szerelőket, aszta­losokat. Műszaki Erdészet, Pécs, Megyeri út 20. (86535) Sí 1 Építésztechnikust, fémesztergá- i Lyost, autóvillamossági és hálózati í villanyszerelőt felvételre keres a* ! egerágj Gyöngyvirág Víg. T .. ! <86609) Sí I A B. m. Állami Építőipari Vai- i lalat felvesz karbantartó villany- i szerelőt és neilézgépszerelöket. —* i Jelentkezni a muukaerőgazdálko- i dáson, Pécs. Rákóczi út 56. (36623) Se i Gépkezelőket nehezgépkezelői í vizsgával (dózer, szkréper, gréder, henger), könnyűgépkezelőket vizs- ! gával, változó munkahelyre fel­vesz a Földmunkát Gépesítő Vál­lalat, Székesfehérvár. Seregélyes* u. 83. (86640) Se Segédmunkásokat beiskolázásra (nehézgép-, könnyügépkezelői és gépkocsivezetői tanfolyamra) gya­korló gépkezelőknek változó műn- I kahelyre felvesz a Földmunkát I Gépesítő Vállalat főépítésvezetö- i sége, Székesfehérvár. Seregélyest ! U. 83. (86642) Se Felvételre keres a Pécsi Közúti Építő Vállalat egy kovács szak­munkást. Jelentkezés a TMK ve­zetőjénél. Pécs, Siklósi út 92. (86662) Se Perfekt gépírónői azonnali be­lépéssel alkalmaz a Pécsi Járási í Építő Ktsz. Pécs, Sallai u. 11. (86678) Sí Azonnali belépéssel, nagy gya­korlattal rendelkező anyagköny­velőt és kizárólag termelőszövet­kezeti ismeretekkel rendelkező utókalkulátort (önköltségelszámo- lót) felvesz a pécsi Jószerencset Búzakalász Mg. Tsz, Pécs-Vasas. (S6707) * Á Pécsi Kesztyűgyár perfekt gyors- és gépírót keres. Jelent­kezni lehet a Kesztyűgyár sze­mélyzeti osztályán. (86709) I * j Kőműveseket, ácsokat, épitőipa* • ri segédmunkásokat, pécsi, ócsáiv di, baksai munkahelyekre felvo- szünk, üzemi étkezést biztosítunk. _. I Munkabér megegyezés szerint. I Jelentkezés a baksai tsz-irodában,^«j í az építésvezetőnél. (86742) ❖ Komlói és szigetvári sütőüzembe TMK karbantartói munkakörbe elektrolakatost, esetleg lakatost | felveszünk. Jelentkezés a vállalat központjában: Pécs, Jókai Mór il I 15. sz. alatt. (8674S) * j Grafikust vagy műszaki rajzó» I lót felveszünk, valamin* papír- | iparban jártas kalkulátort. Tempó i Ktsz, Pécs, Perczel u. 14. (86757) * i Két villanyszerelőt ügyeletes i munkakörbe, egy vízveze:ékszere- ; löt, egy segédmunkást és két j nyugdíjast udvarosnak felveszünk. — Jelentkezés: Patyolat Vállalat. Pécs, Tüzér a. 13. Í86785) * Műszeres vizsgálat végzéséhez technikusi képesítésű vagy egyéb érettségivel rendelkező, lelte őleg katonaidejét letöltött dolgozókat, továbbá ugyanez műszeres vizs­gálatok mellé segédmunkásokat ; felveszünk. — Jelentkezés: Pécs, Légszeszgyár u. II. szám alatt az i üzemegységvezetőnél. — 4--G órás i munkaidőre fiatalkorú fiúkat Fel­szabadulás úti telepünkre felve­szünk. Jelentkezés: Pécsi Gázmű, Felszabadulás , u. 107, munkaügyi osztály. (86800) * j A KPM Közúti Igazgatóság *— j Pécs, Rácváros 68. sz. alatti gép­telepére felvesz három géplaka- | tos szakmunkást, egy címfestö szakmunkást és két segédmun­kást. Jelentkezni lehet a fenti cí­men 7—16 óráig. (86566) Építészmérnököt főépítésvezetdi, építésztechnikust építésvezetői munkakörök betöltésére keresünk. LAKÁST BIZTOSÍTUNK Fizetés: megegyezés szerint BARCSI TÖVÄLL Barcs, Táncsics BL bl I&. A BARANYA MEGYEI ÁLLAMI ÉPÍTŐIPARI VÁLLALAT. Pécs. Rákóczi út oft. FELVESZ: ács, kő mines, villanyszerelő « és fűtésszerelő szakmunkásokat kubikosokat és férfi, valamim női segédmunsásosat Kőmű\ esek villany- és fűtésszerelők mellé. — Kéthetenként szabad szombat, Idénymunkái"end. Háromszori üzemi étkezés Munkaruha. — Távollakóknak munkásszálló vag;> napi hazaszállítás autóbuszos — KÜLÖNÉLÉS] ÉS ÍDÉNY- PÓTLÉK á iá V

Next

/
Oldalképek
Tartalom