Dunántúli Napló, 1968. december (25. évfolyam, 282-306. szám)

1968-12-14 / 293. szám

DnnanttMi napio 1968. december t4> Tasárnap befejezőiek a labdarúgó HB l-bea a bajnokság küzdelmei A Dózsa Székesfehérváron szerénél Elkészült a kézilabda Dunántúli Napié Kupa mérkőzések csoportbeosztása Asztalitenisz? A Pécsi Dózsa labdarúgói vasárnap üzékesfeijérváron a Videoton elleni mérkőzéssel fejezik be szereplésüket, az NB I-ben. A Dózs labdarúgói sokáig eséllyel harcoltak a legjobb vidéki csapat cí­méért. Papíron ugyan még most is van erre esé'ye a csapatnak, de nagyon kevés a valószínűsége annak, hogy a Dó~sa sokgólos győ­zelmet arat Székesfehérváron, ugyanakkor a Tatabánya olyan sú Jyos vereséget szenved Budapesten a Bp. Vasastól, mely lerontja gólarányát. A Videoton a kiesés elkerülésé.'.'; folytatót nagy harcot. A szé­kesfehérváriak — legalább is azok, akik reá’isan számítanak —, már beletörődtek, hogy csapatuk kiesett az N3 I-ből. Az NB I. utolsó fordulójában dől el csak véglegesen a bajnokság kérdése. A Ferencváros Győrben a Vasas ETO e'leni találkozón ki­vívott győzelemmel szeretné ünnepelni bajnokságát. Az Üjpesti Dózsa, a zöldfehérek riválisa Dunaújvárosban mérkőzik a vasárnapi utolsó fordulóban. Cselgáncs: ORSZÁGOS IFJÜSÁGI ÉS SERDÜLÖBAJNOKSAG A hét végén két napon át Buda­pesten kerül megrendezésre a ser­dülő és ifjúsági egyéni bajnokság. A Pécsi Dózsa fiataljai közül — a Győrött megrendezett vidékbaj­nokságok eredményei alapján — bárom versenyző vehet részt a bajnokságon. A három versenyző: Szabó. Hagyó II. és Salamon. Mindhárom pécsi fiú helyezésre esélyesként indul, de a szakveze­tők elsősorban Szabótól és Sala­montól várnak jobb szereplést, akár érmet is. Asztalitenisz: SEREGSZEMLE BUDAPESTEN Az asztaliteniszezők II. és TIT. osztályú egyéni bajnokságának színhelye is a főváros lesz. A sportág sajátos minősítési rendsze­réből kifolyóan — mindössze 15 férfi és ugyanennyi női versenyző rendelkezik első osztályú minősí­téssel — csaknem a teljes NB I- es mezőny találkozik ezen a ver­senyen. Így igen népes mezőnyök­kel számol a rendezőség. Pécsről az Ércbányász, a BTC és a Pécsi Bányász indít versenyzőket. A nósodosztályúak bajnokságán az Ércbányász-versenyzők közül dr. Horváth és Arató várható az él­mezőnybe, de Balázs és Koronics is meglepetésre képes. Kosárlabda: KECSKEMÉT—SZIGETVAR mérkőzés lesz az NB I. utolsó- előtti fordulójában. A kecskeméti együttes az eddigi találkozókon jobb teljesítményt nyújtott, mint ii szigetvári csapat. Jelenleg a bajnoki táblázat hatodik helyén áll a „Hírős város” együttese, és négy győzelemmel szerzett többet, mint a baranyai együttes. Tehát a papírforma alapján a kecskemé­tiek a találkozó esélyesei, ha azon­ban a szigetváriak kijátsszák a Budapesti Spartacus elleni formá­jukat és rákényszeríthetik saját küzdőmodorukat az ellenfélre, úgy könnyen meglepetés lehet a mér­kőzés eredménye. A találkozót egyébként Kiskun i’é’ egyház én játsz- szák, mert hasonlóan a baranyai csapathoz, a kecskemétiek sem rendelkeznek saját otthonukban megfelelő teremmel. Teke: ÉPÍTÖK-BAJNOKSÁG Az NB II-ben nagyszerűen helyt állt Pécsi Építők férfi tekézői a hét végén Budapesten az országos Építők Bajnokságokon lépnek pá­lyára. A korábbi szokástól elté­rően ebben az évben területi elő­döntőkön át vezetett — és nem egyeneságon — az út az Építők Bajnoksága döntőjébe. A pécsiek csapata az elődöntőben csoport­elsőként végzett, így jogot nyert az országos döntőn való részvé­telre. Ruzsinszky és Kocsis szemé­lyében azonban az egyéni ver­senyben is lesz két pécsi tekéző. Annak ellenére, hogy a Pécsi Épí­tők együttese csak áz NB II-ben szerepel, csapatban az első négy, egyéniben az első hat közé vár­ják versenyzőiket. Torna: MINŐSÍTŐ VERSENY DEBRECENBEN Évadzáró I. osztályú felnőtt és ifjúsági egyéni női tomászver- senyt rendeznek vasárnap Debre­cenben. Pécsi részről Horváth Má­ria, a PVSK versenyzője vesz részt a versehyen, abban a re­ményben. hogy sikerül megszerez­nie az első osztályú minősítést. Rajthoz állnak még a vasutasok ifjúsági első osztályú leány ver­senyzői is, akiktől jó szereplést várnak. I labdarúgó-válogatott téli portyája A Magyar Labdarúgó A. válo­gatott január végén délameri­kai és afrikai portyára utazik. Január 22-én indul el az együt? tes, Sao Paulóba, majd Belő Horizontéban (január 29) helyi csapat ellen mérkőzik. A feb­ruár 1-i partner neve még nem ismeretes. Február 2—15 között Dakarban, Abidjanban és Ma­rokkóban szerepel a válogatott. A jövő év elején még egyszer ellátogat csapatunk Brazíliába: április 9-én Porto Alegrében a Gremio, 13-án pedig a brazil Internazionale ellen mérkőzik. Sportköri vezetők értekezlete Az MTS Pécs városi Tanácsa a Pécsett működő sportkörök elnökei és gazdasági vezetői ré­szére szombaton, ma délelőtt fél 9 órai kezdettel a Megye u. 21. szám alatti sportszékház tanácstermében értekezletet tart, melyen a jövő évi költségvetés összeállításával kapcsolatos problémákat tárgyalják és az év végi statisztikai jelentések ösz- szeállítását beszélik meg. Kedvezményes eladás! A BAKANYA MEGYEI AGROKER VÁLLALAT ALKATRÉSZ OSZTÁLYA értesíti T. vevőit, hogy A KEDVEZMÉNYES AKCIÓT DECEMBER 20-IG MEGHOSSZABBÍTOTTA, a mezőgazdasági gépalkatrészek széles körére 10—70 százalékig terjedő árengedményt nyújt. Az ERŐGÉPEK KÖZÜL: MTZ—5 Vtos, ZK—25, Z—3011. ZZ—12, RS—09 stb. A MUNKAGÉPEK KÖZÜL: SZK—4 kombájn, SZMD-motor, vetőgépek, fűkaszák, tárcsásboronák, kultivátorok, permetezők, állattar­tási gépek stb. alkatrészeire nyújtunk árengedményt. Felhívjuk T. vevőink szíves figyelmét, hogy alkatrész­szükségletükről a leértékelés időpontjában gondos­kodjanak, mert ezzel jelentős költségmegtakarítást biztosíthatnak a gépek kijavításánál. A leértékelt áruk jegyzékét minden felhasználónak az AGROKER VÁLLALAT postán megküldi. A Megyei Kézilabda Szövetség elnöksége elkészítette a kézi­labda Dunántúli Napló Kupa mérkőzések csoportbeosztását. 58 együttes vesz részt a torna mérkőzésein. A pécsi kézilabda szakosztályok mellett szépszám­mal neveztek a vidéki sportkö­rök kézilabdázói, számos közép­iskola csapata is rajthoz áll a Dunántúli Napló Kupa mérkő­zéseken. A résztvevő 36 férfi­csapat :t négy csoportba sorol­ták, míg a 22 női együttes há­rom csoportban méri össze ere­jét. A kézilabda Dunántúli Napló Kupa mérkőzések cso­portbeosztása. Férfi I. osztályú csapatok: P. Bányász A, P. Bányász B, P. Dózsa, Komlói Bányász, P. Ércbányász, P. Tanárképző, P, Kesztyűgyár, Bóly. Férfi II. osztályú csapatok: Mecseknádasd, PEAC, Siklósi Kesztyűgyár, Pécsszabolcs, P. Bányász C, P. Ércbányász B, P. Dózsa B, Vasasi Bányász. Férfi 111. osztályú csapatok: P. Bányász D, Bányász E, Kesztyűgyár B, Kesztyűgyár C, Bányaipari, 503. ITSK, K miói Bányász B. Sportiskola, Siklósi Kesztyűgyár B, Pécsvárad, Pécs­szabolcs B P. Dózsa C. Középiskolás fiú csapatok: Vegyi-Gépipari T., Szentlő­rinci T., Széchényi Gimnázium, Nagy Lajos, Építőipari, Bóly, Gépipari, 508. ITSK. Női I. osztályú csapatok: P. Bányász A, P. Bányász B, P. Meteor A, P. Meteor B, P. Tanárképző, P. Porcelángyár, P. Spartacus, Nagyharsány. Női II. osztályú csapatok: P. Bányász C, PEAC, Sziget­vári Kinizsi, Meteor C, Kesz­tyűgyár, Tanárképző B, Leöwey, Szabolcs. ifjúsági leány csapatok: P. Bányász, P. Meteor, Sport­iskola I., Sportiskola II., Sporte- iskola III., Siklósi Gimnázium. A torna mérkőzéseit január 4-én, szombaton délután kezdik. A sátorhelyiek Ökölvívás: Jogosulatlan versenyző a Bü. Sparfacusban A Magyar ökölvívó Szövetség versenybírósága értesítette a PVSK szakosz.ályát, hogy a Bp. Spartaéus több őszi csapat­bajnoki mérkőzésén j gosulatla- nul szerepeltette Szabados Pál nevű versenyzőjét. Szabadost korábbi egyesülete, az Újpesti Dózsa 1967. március 13-án jog­erős fegyelmi határozattal öt évi időtartamra minden nemű sport- tevékenységtől eltiltotta, az el­tiltó határozat az NB II. őszi mérkőzésein is érvényben volt. A jogosulatlan szerepeltetés miatt a versenybíróság három csapatbajnoki mérkőzés ered­ményét megváltoztatta. A Bp. Spartacus—Bonyhádi Spartacus találkozó eredményét 14:6-ról, 12:6-ra módosította. A Bp. Chi- noln—Bp. Spartacus mérkőzést 12:8-ról l2:6-ra változtatta, míg a Bp. Spartacus—PVSK mérkő­zést 12:10-ről a PVSK javára igazolták 12:10 arányban. Megnyugvással vesszük tudo­másul a vitathatatlanul jogos döntést, de önkéntelenül is fel­merül a kérdés, miként fordul­hatott elő — az ökölvívó Szö­vetség szeme láttára —, hogy az öt évre eltiltott ökölvívó alig másfél év múlva a nemzeti baj­nokság n. osztályában rendsze­resen szorítóba léphetett. SPORTHÍREK Sátorhelyen bensőséges ünnepség keretében adták át a mohácsi járási I. osz­tályú bajnokságban az első helyen végzett labdarúgó csapat játékosainak járó számláló Sátorhely. Trak­tor Sportköre ugyanakkor ünnepelte fennállásának 20. évfordulóját. A kis sportkör két szak­osztályában több, mint 40 labdarúgó és 15 női kézi­labdázó talál sportolási le­hetőséget. A kis települé­sen jóformán az egyetlen szórakozást a sportesemé­nyek jelentik. A labdarú­gók és kézilabdázók mér­kőzéseit nagy érdeklődés kíséri. Az Állami Gazda­ság, a tanács kirendeltség mellett a pártszervezet, a szakszervezet és a KISZ la segíti a sportolókat. Sátorhelyen tudják, hogy a magasabb osztályba való feljutás nagyobb követel­ményekkel, feladatokkal jár. Még jobb összefogás­sal, az illetékes szervek segítségévei azonban remé­lik, megbirkóznak a prob­lémákkal. Elhatározták a tagdíj és belépőjegyek fel­emelését és a szurkolók társadalmi munkában se­gítik a pálya rendbehoza­talát és öltöző építését. Ragoncsa nyerte a tizek bajnokságát Az asztaliteniszezők megyei tizek bajnokságán folytatódtak a meglepetések. A tornát nera kis meglepetésre a Pécsi Bá­nyász veterán versenyzője. Ra­goncsa nyerte. Ragoncsa győ­zelme teljesen megérdemelt volt* kitűnő formában játszotta vé­gig a mérkőzéseket, nagysze­rűen játszott, nagy sikert ara­tott támadó játékával, kiütötte ellenfeleit. Meglepetésnek számit a fiatal Szeifer 2. helye. Ragoncsa egyetlen vereségét Szeifertől szenvedte, Szeifer Koronicstól kapott ki. Mindkét versenyző 8—8 győzelemmel végzett és az elsőség kérdésében végűiül Ragoncsa javára a jobb játsz­maarány döntött. A megyei férfi asztalitenisze- zők tizek bajnokságának vég­eredménye: 1. Ragoncsa (Pécsi Bányász) 8 győzelem, 17:3 játsz­maaránnyal, 2. Szeifer (Ércbá­nyász) 8 gy., 18:6-os játszma­aránnyal. 3. Balázs (Ércbányász) 7 gy., 15:6-os játszmaaránnyal, 5. Arató (Ércbányász) 12:10-ea játszmaaránnyal, 6. dr. Kőhalmi (PEAC) 3 gy., 7. Matarics (PEAC) 3 gy., 8. Galambos (Ércbányász) 2 gy., 9. Horváth (Bányász) 2 gy., 10. Szabó (PEAC) győzelem nélkül. A Pécsi Kinizsi labdarúgó szakosztálya ma, szombaton, de­cember 14-én délután 17 órás kezdettel a Pannónia Sörgyár kultúrtermében tartja évadzáró­ját. Az évadzárót családi est követi. •Se A hét végén három sportág országos értekezletét tartják. Szombaton a teniszezők és a súlyemelők országos értekezle­tét rendezik meg Budapesten, míg vasárnap a Magyar Röp­Anyakönyvi hírek labda Szövetség meghívásán jönnek össze a sportág buda­pesti és vidéki szakemberei, ve­zetői. A megbeszéléseken of lesznek a pécsiek küldöttei is * A hét végén Pécsett egyetler egy sporteseményt sem rendez nek. A megyében is alig akac sportesemény, míg a legérdeke sebb versenyre Sásdon kerü sor, ahol az Üttörő Olimpia asz­talitenisz megyei döntőjét ren dezik. Felhívás! 1968. december 2-án Komló, Kossuth L. u. 46. sz. alatti helyiségében vállalatunk termékeinek közvetlen fogyasztó felé történő forgalmazására VEGYES RUHÁZATI BOLT KEZDTE MEG MŰKÖDÉSÉT A nyílt árusítású boltban konfekció és lábbeli ruházati forgalomkörbe tartozó termékeket árusítanak KERESSE FEL MOST MEGNYÍLT RUHÁZATI BOLTUNKAT Komló, Helyiipari Vállalat MEGNYILT UJMECSEK ALJÁN a Mecsek Áruházzal szemben levő 98/3 SZAMÜ ÉPÜLET DÉLI RÉSZÉN a papír írosser­holt NYITVA: 7.30—11.00 12.00—15.30 NAGY ARUVALASZTEKKAL VARJUK KEDVES VÁSÁRLÓINKAT BARANYA KERESKEDELMI VÁLLALAT t !p«pc I cserka Attila, Cgemez Anita, ^ ^ I lágyi Miklós, Preszl Miklós, Gyö­ciT-m ir'n-irxr- . rek József, Berki Tibor, Winger I Krisztina, Zsirmon Károly, Hor- Bogdán Ibolya. Májllnger Zsolt, ; váth Tamás, Varga Zoltán. * Bauer László, Majoros Iván, Go- . vílTflrmr­ják Judit, Selmeczi Tamás, Sülé HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK. : Margit1’ Regős Rita ^ Agó^f® Jó^ ' Tkálecz István és Krizsán Anna, “ltS Deá^gpéte“ Varga® László, Zoltán és Karpecz Erzsébet Kasza Zsolt, Pekarek Tamás, Titt 1 Norbert, Bágyi Eleonóra, Ságodi Magdolna, Mester Ferenc é% j Péter, Jung Judit, Jung Beáta, l-^uts Katalin. Kékesi József, Kékesi Mária, i upr-u*r<rA!r. ! Torma László, László Éva, Szabó MEGHALTAK. í László, Bartók János, Nyikos Gá- _ ____ T T . b or, Csetneki Tünde, Hahúer | Katalin, Palotás Zoltán, Dani n'°J3”éal Blumen~ Péter, Czéh Andrea, Baliga Haj- schein Katalin, Antal Pál. nalka, Kis Attila, Orsós Veronika, Vódli Éva, Barics Arnold, Schiff- MOHÁCS ler László, Kalányos Mária. Tó­vári Péter, Nagy Tibor, Orsós SZÜLETTEK: Anna, Barkócti Ágnes, Eszter Sándor, Sárközi Anikó, Erős Zoltán, Keraye Terézia, , r w M Solt Erika, Szabó Ágnes, Takács HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK: István, Edelmann Andrea, Kál­, . , , . mán Sándor, Kovács Lajos, Gráf Héj j as József és Fehérvári Ervin, Barabás Erzsébet, Emmert Matild. Papp István és Ropoli József, Belvaracz Sándor, Autli I Klára, Veréb István és Herbert Teréz, Kiss Lajos, Szabó Tünde. I Irén, Betlehem Miklós és Kozma , í Éva, Hanzák Károly és Horváth ^ HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK: Rozália, Nagy József és Bánkutl | Erzsébet, Vég József és Kövesd! I püspök István és Nagy Erzsé- Etelka, Czelninger István és Ná- , bet das Ildikó, Erdélyi Zoltán és j Frauenhocz Mária, ölbei György MEGHALTAK: és Varga Márta, Losteiner Zol- | tón és Krasznai Mária. Vitvlndlcs Keresztes István, Erős Zoltán, Lajos és Hegyi Mária, Lukács Alabert Györgyné sz. Varga Er- I Adám és Szentkirály! Ilona, Var- zsébet. ga Lajos és Beznicz. Anna, Ba­logh Jenő és Frimácz Mária, Ha- dvir-u-T-VáP vai József és Varga Erzsébet, VAtt Bátó István és Angyal Erzsébet. SZÜLETTEK­MEGHALTAK: Kalaraász József, Bokréta Mi­Schwarcz Géza, Nemes József, Alleí a* Sülé Istvánná sz. Kiss Rózsa, ?■ 5Í1A1 kÓ' Szűcs Jánosné sz. Kovács-Német Balogh Tibor, Szabó Péter, Teréz. Czakó Istvánná sz. Gu- nrrr wm-rrr-v. gora Julianna. Deutsch János, HÁZASSÁGOT KÖTÖTTEK. Mlkolasek Antal, Lerk Pálné sz. ta...« a. ______,.v . K ornfeld Teréz, Tóth Józsefné „5?®'ágl J6zsef és Horváth Ju­sz. Derjanecz Anna, Horák Rezső, uanna­Presse Győző, Büchler Károly, uvcbittic Kovács Lajos, Farkas István, Bo- meghaltak. ros József, Kistáj József, Hor­váth Antalné sz. Bauer Anna, -í^íVÍ^»51^r5r.ené».|S1,Zi1,ra?ír-í a" Fuchs Boldizsárné sz. Majdlcs 5l¥“-(,i55lzk0£|M Harsá" Jozefa, Szekeres Sándorné sz. nyl Gizella’ Botl Mária. Kulcsár Julianna, Pörögi István, Jung Albert, Bállá József, Pá". Józsefné sz. Szentes Anna, Haáf: DUNÁNTÚLI NAPLÓ Mihály, Szabó Gyuláné sz. Mi i- X aíagyar Szocialista Munkáspárt nár Irén, Faragó András. Ruz1 ík Baranva megyei Bizottsága Rudolfné sz. Győrfi Margit, G s- és a Megyei Tanács lapja, pár Zita, Jagados Sándor, Gyems. Főszerkesztő Boci József István, Szabó Istvánná sz. Szabó Szerkesztőség: Pécs. Hunyadi út IL Rozalia, Taranyi Tiborné sz. Máté Tel.: 15-32. 15-33. 21-60. 60-11 Iién, Balázs Györgyné sz. Do- Belpolitikai rovat: 31-68 ‘ mián Erzsébet, Kálmán Jenő, Kiadja: Molnár Ferencné sz. Szekér Jo- a Baranya megyei Lapkiadó Vállalat lan, Matievrcs István. Szűcs Fe- Felelős kiadó- Braun Károly rencné sz. Dell II-na Ruppert Kiadóhivatal: Pécs. Hunyadi út U Ágoston, Pap József, Jandó Tel.: 15-32, 15-33. 21-60 60-11 Györgyné sz. Kovács Anna, Suk ____ _____ I stván, Vörös Lajos, Kristóf Ká- PÉCSI SZIKRA NYOMDA r0Iy- Pécs, Munkácsy Mihály u. 10. ami Felelős vezető: Melles Rezső KOMLÖ ----- ---------------------­T erjeszti a Magyar Posta SZÜLETTEK: Előfizethető a helyi postahivataloknál és kézbesítőknél Niebl Ágota, Maros! Lástíó, Előfizetési ölj 1 hőnapra IS,— ft Vörös Rita. Zvara Agnes. Ku- Indexszám: 25 054.

Next

/
Oldalképek
Tartalom