Dunántúli Napló, 1967. augusztus (24. évfolyam, 179-205. szám)

1967-08-15 / 191. szám

1967. AUGUSZTUS 15. napló 5 Gyenge játék — Dózsa-gyöze!em Kitűnően szerepeltek az Ércbányász- úszók a vidékbajnokságon Hernádi jó lóvóformáját remek gólja mellett a 35. percben lőtt nagyszerű szabadrúgásával is be bizonyította. Aczél csak nehezen tudta szögletre tolni Hernádi bo mbáját. Kisorsolják a totó-kupa nyereményeit A Sportfogadási és Lottó Igaz­gatóság székhazában kisorsolták a Totó-kupa pályázat nyeremé­nyeit. A főnyereményt egy Györ­gyi szobabútort, Hajdú György (Cserépváralja, Jókai utca 1.) nyerte. Még 1000 forintos utalványokat is kisorsoltak — a nyeremény­jegyzéket az OTP-fiókokban, a totó-, lottó-kirendeltségeknél és a postahivatalokban lehet megtekin­teni. A Pécsi Ércbányász úszói bíz- I tató előjelekkel utaztak Győrbe, | az országos vidéki úszóbajnok- i ságok háromnapos versenyeire. A pécsi úszók jó formában ki- I tűnő eredményekkel, nagyszerűen szerepeltek. A pontversenyben a győztes Egri Dózsa mögött a vi­déki egyesületek rangsorában a második helyet vívták ki ma­guknak. A XI. vidéki úszóbajnokságok versenyén huszonkét sportkör 410 versenyzője vetélkedett. Az első két napon az időjárás kedvezett a versenyzőknek, a verseny utol­só napján, vasárnap, azonban sze­les, hideg időben, szemerkélő eső­ben versenyeztek az úszók. Az egriek egyik számot a másik után nyerték, az Ércbányász verseny­zőknek aranyérmet nem sikerült nyerniük, de kitűnő összteljesít­ményükkel megérdemelten kerül­tek a második helyre. A pécsiek eredményei: Férfiak: 200 m hát: 3. Hámori 2:29,8. 200 m vegyesúszás: 3. Mátrai 2:29,9. 400 m vegyesúszás: 3. Mátrai 5:34.5. 100 m hát: 3. Mátrai 1:11,5. 4x100 m vegyesváltó: 2. Pécsi Érc­bányász 4:37,3. — Nők: 200 m hát­úszás: 5. Dunai 2:52,7. 6. S zalai 2:53. 4x100 m vegyesúszás: 2. Szá­lai 6:03,4. 4X100 m gyorsváltó: 3. Pécsi Ércbányász 4:58,3. A pont­verseny végeredménye: 1. Egri Dózsa 609, 2. Pécsi Ércbányász 153, 3. Békéscsaba 128, 4. Miskolci Spartacus 110, 5. Szolnoki Dózsa 105, 6. SZEAC 93. Az NB L ez évi egyik leggyengébb színvonalú találkozója volt a Dózsa—Dunaújváros összecsapás. A vendégek nem tudták igazol­ni jó hírnevüket. De a Dózsa is adós maradt a jó játékkal. A mérkőzés színvonala még a gyen­ge közepest sem érte el. Az első félidőben helyenként nyolc em­berrel védekező dunaújvárosiak a Dózsa 1:0-ás vezetése után sem változtattak taktikát, a lila-fehé­rek a belső játékot erőltették, a szélsőket keveset foglalkoztat­ták. Szünet után a pécsiek nem kis meglepetésre, a dunaújváro­siaknak engedték át a kezdemé­nyezést, a vendégek azonban hiá­ba próbálkoztak, az egyenlítés nem sikerült. Az érdekes eseményekben nem bővelkedő mérkőzés kilencven percéből három mozzanatot je­gyeztünk fel: A 13. percben rö­viden szabadított fel a dunaúj­városiak védelme. Az előretörő Hernádihoz került a labda, a hát­véd huszonhárom méterről kapura lőtt és a jól eltalált labdát mint­ha zsinóron húzták volna, vágó­dott a kapu bal felső sarkábá. Ritkán látott szép lövés, nagy gól volt. A a. percben már sokan a pécsi hálóban látták a labdát. Mártha Véghet szöktette, a pé­csi hátvédek csak kísérték a du­naújvárosi csatárt, Rapp is későn mozdult ki a kapujából, de Végh lapos labdája centiméterekkel el­suhant a Dózsa kapuja mellett. A 80 percben igen nehéz hely­zetben tisztázott szögletre a Dózsa kapusa. Földi labdája veszélyesen tartott a bal felső sarok felé, de Rapp szögletre tudta tolni a labdát. A Dózsa második őszi mérkő­zését is megnyerte. Az együt­tes játéka azonban csakúgy, mint Eger ellen, a minimális igénye­ket sem elégítette ki. Főleg a lila-fehérek támadósora gyengél­kedett. Török. dr. Dunai formán kívül játszott. Daka akart, de semmi sem sikerült neki. Tüske, jó kezdés után visszaesett. Rádi nem találta fel magát a fedezet­sorban. Ravp, Hernádi és Kon- rád játéka érdemel csak dicsé­retet. Az elkövetkezendő fordulókban Bulapesten a Ferencváros, Pécsett a Csepel és a Vasas ellen lénye­gesen jobb teljesítményre lesz szükségük a pécsieknek az ered­ményes szereplés érdekében. — hi — Ez történt Diósgyőrben Az előjelek arra engedtek kö­vetkeztetni, hogy a Komló szoros küzdelmet vív majd Diósgyőrben. A kék-fehér gárda, már szerdán elutazott, hogy minél kisebb le­gyen az utazás miatti fáradtság. Két napra a Sátoraljaújhelyi Spartacus látta vendégül a Bá­nyászt és a hét végén, lényegé­ben a szomszéd várból ruccant át a mérkőzés színhelyére. A komlói tartalékok 3:0-ás győ­zelme csak fokozta a hangulatot. A játék elején úgy nézett ki, hogy a baranyai csapat meglepi ellenfelét. Bodai kapufája. Takács és Bordács nagy helyzete után azonban mintha elfogyott volna a komlóiak minden tudománya. A csatársor számyszegetté vált, csak ketten tartózkodtak elöl, a töb­biek a védekezésben segítettek. A hazaiak fokozatosan lendültek támadásba és a gyakran zavarba jött Bányász védelem mellett lé­pésben • nyerték a mérkőzést. A DVTK kitűnő csapatot vonul­tatott fel, mégis legfeljebb szoros eredmény alakul ki, ha a vé­delem nem követ el két durva | hibát. | A Diósgyőrieknek egyszerűen i kedvezett a Komló taktikája. Köz- i tudott dolog, hogy a -cék-fehérek nem tudnak szervezetten, fegyel­mezetten védekezni, ezúttal mégis átengedték a kezdeményezést a hazaiaknak. Csak akkór lépnek fel támadólag, amikor már min­den elveszett. A küzdeniakarás sem volt töretlen. Ami az egyéni játékot illeti, bizony többen elmaradtak a vá­rakozástól. Rossz húzás volt, hogy a védelem tengelyében Vörös ka­pott helyet. Egyöntetű az a meg­állapítás, a fiatal Kovács beál­lítása esetén sem kapott volna több gólt a Komlói Bányász. Vasárnap meglehetősen nagy feladat áll a komlóiak előtt, hi­szen a remek formába lendült Vasast fogadják. Aztán a továb­bi sorozatban a Honvédhoz, a Cse­pelhez és Szegedhez látogatnak. Nehéz mérkőzések, komoly fel­adatok. Vizhányó i Kézilabda Győztek a Bányász-csapatok [Nagy küzdelem az NB II. helyi rangadóján Kézilabda NB I. mérkőzés Pécs újhegyen. A Bányász-fiúk nagy küzdelemben nyertek a Csepel ellen. Bányász—Csepel 21:19. A kézilabda bajnokság vasár­napi fordulójában — a Pécsi Érc­bányász kivételével — otthonuk­ban játszottak csapataink. A két NB 1-es Bányász együttes ezút­tal győzelemmel hagyta el a pá­lyát. A nők az ismét válogatott formába lendült Schmidtné vezér­letével imponáló arányban nyer­tek a Goldberger ellen. A férfiak Csepel elleni mérkőzése szoros eredménnyel zárult, a pécsi együt tes ismét beleesett régi hibájába, a védekezés elhanyagolásába, ez csaknem megbosszulta magát. Az NB n. pécsi helyi randadója rend kívül kemény és Izgalmakban bővelkedő összecsapást hozott. Az első félidőben az Ércbányász ját­szott jobban, szünetig két gól volt a bányászok előnye a Dó­zsával szemben. Fordulás után változott a játék képe, az első percekben megfordította a Dózsa az eredményt és végig 1—2 gól­lal vezetve nyerte a találkozót. A Komlói Bányász fölényesen nyert a KGM elien, a Vörös Me­teor lányok gyenge na^ot fogtak ki, és váratlanul nagy 'gólarányú vereséget szenvedtek saját ottho­nukban. Pécsi Bányász—Bp. Gold­berger 16:10 (11:6) NB I. női mér­kőzés, Pécsújhegy. Legjobb pécsi dobók: Schmidtné 7, Kóréné 4. Pécsi Bányász—Csepel 21:19 (11:7) NB I. férfi mérkőzés, Pécsújhegy. Legjobb pécsi dobók: Earanyai 10, Wéber 6. — NB II. mérkőzé­sek: Pécsi Dózsa—Pécsi Ércbá­nyász 16:14, férfiak, PVSK pá­lya, Komlói Bányász—KGM 28:17, férfiak, Komló, Pápai Vasas- Pécsi Vörös Meteor 12:6, nők, PVSK pálya. Mit fizet a totó? A totó augusztus 13-1, 32. sz. fogadási hetére beérkezett 979 630 darab fogadási szelvény. 13 talá­latot 8 fogadó ért el, ezek nyere­ménye szelvényekint 47 610 forint. 13 plusz 1 találatos szelvények száma 2 darab, a szelvényenként! nyeremény, a jutalommal együtt 118143 forint. A 12 találatosakra 958, a 11 találatosakra 79, sr 16 találatosakra 20 forintot fizetnek. Valamennyi nyeremény összege a nyereményilleték levonása után értendő. Az 1000 forinton felüli nyeremé­nyek kifizetésére augusztus 24-től, az 1000 forinton aluliakéra au­gusztus 19-től kerül sor. FOTEIAOT. epedarugós ágybetét, modern garnitú. ra (5 db 3 9f0 Ft-tól) RÉSZLETRE IS! VAJTA kárpitos. Pécs. Déryné utca 11. szám. Telefon: 36-75. Ne dobja el használt Parker, vagy normál rézgolyös BETÉTJÉT, mert azt megvásárolja a PÉCSI VEGYESIPARI VÁLLALAT Széchenyi tér 6. sz. alatti üzlete. Törzskönyvezett szülőktől származó, rövidszőr ü né­met vizsla kölykök eladók. Augusztus 31-vel. Szín: szürkés-fehér alapon spric­celt nagy. barna foltok­kal. Gőcz.e László, Szász- vár. Üzletház. ___________ T elevízió, rádió, mosógép, centrifuga, porszívó javítás Házhoz megyünk. Tele­fon: 43:38. Építkezéshez 40 000 Ft kölcsönért szoba, konyháé lakást biztosítod. „Köl­csönt visszafizetem” jel­igére a Hunyadi úti hír. de tőbe.____________________ Moszkvics 407-es jó álla­potban eladó. Motort b°- számítok. Kotka, Komló, Tűzoltóság._______________ T ÜZIFAFURÉSZELÉS? Ta­más! Tel.: 39-91. György u. 6._______________________ S zőlő n, 16. sz. családi ház azormal beköltözhe­tően ,_ sürgősen^ elaró.__ S ürgősen keresek 4000 Ft. ot októberig. „Nem bán­ja meg” jeligére a Hunya. d! u. hirdetőbe._________ A z Ujpetre és Vidéke Fmsz, Ujpetre. Kossuth u. 16. sz. alatt, 1 darab parasztszekér és egv dia- ra-b fa kerek 0 snedóer ko­csi eladó. Érdeklődni a helyszínen. Azonna ’ beköltözhetően eladó. Három k's --óba, összkomfortos ház. Ára: 110 e^er Nvfl u. 34. sz. Elcserélném 3 szobás la­kásomat kettő 1 szobás, ra. .Főbérlet” jeligére a Ballal u. hirdetőbe. A DÉLDUNANTÜLI Áramszolgáltató vállalat nagyharsányi üzemvezetősége villanyszerelő ipari tanulónak VIII. ált. iskolát végzett fiúkat vesz fel tanműhelyébe. Jelentkezni lehet a nagyharsányi üzemvezetőségen. Kimondottan csinos, bar­na. 170 magas, elvált asszony, egy kisfiával ke­resi házasság céljából 28 —36 évig becsületes, józan- életű szakmunkás ismeret- dSgét. — ,, Megbecsülés 44 881” jeligére a szek­szárdi hirdetőbe. _________ E ladó Basám alom-dűlőben 818 négyszögöl terület új szőlővel, gyümölcsössel, nagy kerttel, pince. prés. ház, teljes felszerelés. — Érdeklődni* Pécs, Fürj u. 27/1. Erőműnél. __________ S zeptember 1-re két he­lyiségből álló üres albér­letet keresünk. „Város” jeligére a Sallai u. hir­detőbe. Éltartósítsa szövet­nadráeját Uj szolgáltatás a PATYOLATNÁL, éltartósítás 5,20 forint Megrendelheti tisztítással együtt, minden átvevő­helyünkön. Vennék Pécsújbegyen, vagy Postavölgyben , szoba-kooiy- hás kis házat, kis szőlő, vei, vagy kerttel. Ajánla­tot: „Ármegjelölés 38” jéligére a Sallai u. hir­detőbe. Cselárli ház beköltözhetően eladó. Kisboldogasszony u. 18. Ugyanott Felső- GyükJésben szőlő, lakható épülettel _ eladó, olcsón.__ K özgazdasági Technikum II. oszt. járó diáklány al­bérlő diáklányt keres, szeptember 1-re. Érdek­lődni: Pécs, Hold u. 6. Üres albérleti szobát ke­res egyedülálló személy vagy idős személyt meg- gondoara, 1 szobáért. — „Becsületes 244” jeligé­re a Sallai u. hirdetőbe. Nagy-Daíndolban 946 n-öl i szőlő egyben. vagy el- I osztva. betegség miatt el- adó. Magyarürögl út 92. Eladó belvárosban négy­szobás összkomfortos csa­ládi ház. .Hajnalka” jel. igére a Sallai u. hirde­tőbe. Két főiskolás leány ré­szére fürdőszoba haszná­lattal szobát keresek. Dr. Horváth Béla. Siklós. Te­lefon: 100._______________ Harkányban kertes családi ház több évre kiadó. — „Két évre előre fizető” jeligére a Sallai u. hir­detőbe. _________________ S zobafestés, épü'.e tmázol ás. Munkácsy u. 39. Telefon: 40-06._________________ E ladnám Postavölgy 42-es, gazdasági házamat, kert, föld, szőlő. Gazdálkodásra alkalmas, esetleg csere Is lehet. Megtekinthető: min- den nap. Férfi- és női kerékpár eladó. Kulich Gyula u. 23. sz. MOSÓGÉPJAVÍTÓ: Rákóczi út 48. Telefon: 26-48. Centrifuga, porszívó, pad_ lókefélőgép javítása. Egy éves kisfiam mellé rendes asszonyt keresek napi 8 órára. Györkös, Pécs. Dohány u. 7. I. em. 4. ____ E ladó 371 négyszögöl sző­lő. 2 szoba, konyha, elő­szoba, présház, pince. — Pécs. Nagyszkókó 50. KÖZELEG AZ ISKOLASZEZON! Javítássá gyermekének töltőtollát, eolyóstollát a PÉCSI VEGYESIPARI VALLALAT Széchenyi tér 6. sz. alatti üzletében. Intarziás ebédlőbútor el­adó. Sallai u. 20.. föld­szkit 1._________________ V ennék egyfázisú, 220 V, 300—600 W-ig, 900 ford. körüli motort. Részletes leírással. ármegjelöléssel kiérek értesítést. Takácsné, Pécs, Orsolya u. 17. Különleges, fekete. fara­gott, modern ebédlőbútor, kombinált szekrény eladó. Pécs. Pacsirta u 25. — Szombat délután és va­sárnap. ___________________ 9 00-as Wartburg jó álla­potban levő. eladó. — Báthory u. 6. Eladó 327 négyszögöl gyü­mölcsös, részben szőlő, rajta egy épület, 1 szoba. Pécs, Nagyszkókó _ 5(h___ 796 négyszögöl szőlő, gyü­mölcsös beköltözhető ház­zal, teljes felszereléssel, pincével, terméssel, autó- buszmegállónál eladó. Ér­deklődni: vasárnap egész nap. hétközben az esti órákban a helyszínen. — Pécs, Bálics u. 24/a. Nap. közben: József A. u. 2. Szász.____________________ A lbérleti szoba három dol­gozó férfinak kiadó. Vas­út. Bőrgyár, Közvágóhíd, Kertészet, Agrária közelé­ben. „Hetenként- hazajá­rók” jeligére a Sallai u. hú-de tőbe. Családi ház építésiének be­fejezésére ötvenezer forint építési kölcsönt keresek. Szükség esetén szoba, kom­fortot biztosítok, november 15-re. .Megegyezünk 22” Jeligére a Sallai u. hir­detőbe.-___________________ 6 01-es Trabant. 5000-ret futott. eladó. ’ „Hatezer” jeüigére a Hunyadi u. hirdetőbe._________________ J ó állapotban levő IZS motorkerókpár eladó, eset­leg fizetési könnyítéssel. Komló, Szdnyei Mer.se Pál U. 32.____________________ Egy világos, topolyabetétes, félhá’ó és egy jókarban levő férfikerékpár eladó. Cím: István u. 4. _______ Vasas II., Szövetkezet u. 1/2. sz.. fczoba. konyhás ház eladó. Érdeklődni: Hoöszúhetény, • Ormándi u. 51. ____________________ K órházi főorvos keres, orvostanhallgató leány ré­szére kiadó szobát, az egyetem közelében. Lehet másik egyetemistával tár. sulva is. Ajánlatokat sür­gősen kérem. Cím* Dr. Tamás, Celldömölk, Kór­ház_____________________ G yakorlattal rendelkező kelmefestő szakmunkást azonnali belépéssel alkal­mazunk. Nógrád megyei Patyolat Vállalat Salgótar­ján._______________________ Elcserélném, háromszobás -f személyzetivé, összkom­fort nagyméretű fc»kása- mat. két különálló la­kásért. „Egyik lehet sz-ö_ vetkezeti ts” jeligére a Hunyadi u. hirdetőbe. Egy tistb.áz. 50 literes z<3- báncozott üst tél eladó. — Érdek 1 ődnd: M egy erl ti 42. 14—19 Aráig. Fénycső armatúrákat ké­szítünk, egyes, kettes, hár­mas fénycsővel. 20, 40 W—os kivitelben. Rövid szállítási határidő. Ár­ajánlat díjtalan. Vegyes Ktsz, C&abrendek. Telefon: 11. sz. __________________ K étszoba, összkomfortos lakást keresek. „50—60 ezer” jeligére aj ánlatofcat kérek a Jókai u. hirde­tőbe.______________________ E lcserélném új mecsek aljai, távfűtéses, más félszobás, összkomfortos, főbérletemet belvárosi kettőszobás, ossz. komfortosra. „Modern la­kás” jeligére a Jókai u. hirdetőbe.________________ E ladó 3 darab fakaros fo­tel, 1 darab horganyzott fürdőkád. Tettye u. 3L Kettőszobás házrészt, vagy öröklakást vennék. Egyszo- ba. konyhás cserelakás van. „45 000” Jeligére a Jókai u. hirdetőbe._______ S ellye, Sütő Ignác u. 9. szám alatt Moszkvics sze­mélygépkocsi, családi okok miatt, minden elfogadható ái-ért sürgősen eladó. Keveset használt Álba Regla TV eladó. Érdeklőd­ni: Schlitfcék, Rákóczi út 66. sz. ___________________ S zereléssel rendelkező, gi­tárosokat és orgonistát keresek. „ Zenek ar-a-Hakí.. tás” jeligére a Jókai u. hirdetőbe._________________ T anárnőt keresek, aki megtanítana angolul. — „Augusztus” jeligére a Jókai u_ hirdetőbe. Dannviá motorkerékpár el­adó. Pécs. Nagy árpád, Ke­mény Zsigmond u. 86., délután 5 után._________ I pari tanulót felveszek. Nagy János üvegcsászoló mester. Pécs, Déryné u. 15. Tel,: 23-27._________ T orda u. 48. sz. alatt, kétszobás családi ház kerttel, beköltözhetően el­adó. Érdeklődni: Sarló u. 20. sz.____________________ P ianinót bérbe vennék. „Azonnal 128” jeligére a Sallai u. hirdetőbe. Érettségizett fiatalt gya­kornoknak keresünk. Je­lentkezés önéletrajzzal. Széchenyi tér 17. Köny­vesbolt. _____ B ekö’tözhctően eladó két szoba, hah. összkomfortos, modern ház. kicsi szőlővel. Vass, Dömöikapui turista_ ház mellett. Minden nap délutáni órákban. Univerzális, táskavarrógép eladó. Alkotmány u. 3., legfelső emelet. Megtekint- hető 6 órától.____________ Keményfa, sima, sötét ebédlőasztal, újszerű álla­potban eladó. Szigeti út 110. szám. ________________ E lcserélném belvárosi, máisfélszobás, összkomfor­tos lakásomat belvárosi háromszobás, vagy nagy­méretű 2 szoba, összkom­fortosra. .Jókai utca” jel­igére a Sallai u. hirde­tőbe. Figyelem! Megérkezett a régvárt, rövid, négyszínű Qolyóstoll­betét Ára: 5,70 forint. Kapható a PÉCSI VEGYESIPARI VALLALAT Széchenyi tér 6. sz. alatti üzletében. Nyaraló két C6alád részére Is alkalmas, eladó. Alsó- bélatelep, Báthory u. 33. — Galambos, Érdeklődni augusztus 17-ig. _________ É pítők útja közelében ga­rázst keresek. Építők u. 1. B. léposőház, II. em. 9, sz,___________________ E ladó egy pódiumos lova« körhinta, nagyon szép ki­vitelben, egy hatméteres camping lakókocsi újszerű állapotban. Megtekinthető: Harkányban, buszmegálló­nál. Szeptember 1-ig, Eladó, Borbálán 1400 négyszögöl gyümölcsös, megosztva is. Érdeklődni: Bem u. 3„ cipészbolt. Akivel tárgyaltam, jelent­kezzen^ megegyezünk.__ 4 07-es Moszkvics jó álla­potban,. 43 ezerért eladó. Siklós, laktanya. __ I dősebb férfiszabó, háznál javítást vállalna. „Gyors munkás” jeligére a SaBai u. hirdetőbe. Eladó 410 négyszögöl szőlő, sok gyümölcsfával, építési anyaggal, Nagy-Dain dől legszebb helyén, jó levegő, gyönyörű kilátás. Nagy- Dadndol 96. Beköltözhető 2 szoba, össz­komfortos, Pálosok kör­nyékén levő OTPhS örök­lőik ásómat elcserélném 3 szobásra, vagy családi házra. „Mecseki panorá­ma 967” jeligére a Sallai u.__hirdetőbe._____________ K étszárnyas tükörablak, 140x120 olcsón eladó. Hét­vezér u. 24, I. k. Kettő, vagy másfél szobás lakást vennék, örök, vagy szövetkezeti lakást ven­nék Esetleg kettőszobás, belvárosi társbérletet, másfélszobás főbérletre cserélnék. . .Balaton ” jel. igére a Sallai u. hirde­tőbe. Német sportkocsi eladó. Gyárváros, Gyöngyössy I. u. 6. Iskolával szembeni út. 50—60 év körüli, idősebb asszonyt keresek teljes el­látásra, gyermekgondo­zásért. lakáscímet kérek: „Családi ház” jeligére a Sallai__u, hirdetőbe. P écsi, minden igényt ki­elégítő, modern, nagymé­retű kettő szoba, összkom­fortos lakásomat elcserél, ném budapesti egyszoba, hallosra, vagy személyze­tisre. „Ráfizetek” jeligé­re a Sallai u. hirdetőbe. Magasföldszintes, erkélyes, I új. három szobából, kony_ [ hából. előszobából, fürdő- I szobahelyisézből és mel- ! lékhelyisógekből á’ló csalá­di ház. 30-as buszmeg­állótól 10 pererte eladó. 424 négyszögöl szőlővel. 150 OOo forint kt>. 4- OTP. < Kétszobás, összkomfortos, : lehetőleg PIK-la.ká* szűk. séges. „Jól jár 9029” jel- \ igére a Sallai u. hirdető- j be. Különbé járatú bútorozott szoba házaspárnak vagy diáknak konyhahasználat­tal kiadó. Bartók Béla u. 60. sz. ________________ K ét tanuló vagy ipari ta­nuló részére albérleti szo­ba kiadó, szeptember 1- töl. Pécs, II. k„ Bolygó u. 8. Megyeri útnál. Beköltözhető, modern, gar­zon tehermentesen, eladó kp .-ért. Telefon: 54-99, 7—16 óráig.______________ V asas II., Bencze József utca 25. számú ház kettő szoba, konyha, fürdőszoba, kamra, kettőszáz négy­szögöl szőlő, konyhakert eladó. Azonnal beköltözhe­tő. __________________ U ránváros közelében levő 2 szoba, konyhás, éléskam­rás. előszobás, kertes, fő­bérleti lakásomat elcserél­ném IV2 szobás, távfűté­sesre, esetleg cserépkály­hásra, földszint, vagy I. emeletig. „Szeptember 1” jeligére a Salai u. hirde­tőbb _____________________ B efejezés alatt levő, két- szer-háromszobás, össz­komfortos házrész eladó. Beköltözhető okt. 15-én. „Sürgős 17” jeligére a Sallai u. hirdetőbe. Elcserélném 2 szobás, komfortos, leválasztott la­kásomat csak a lépcső­házból. hall bejárat közös hasonló 2 szobás, vagy 1 szobás lakható előszobás. sál. Uránvárosi központi fűtése® is lehet. „Sürgős 79” jeligére a Sallai u. hirdetőbe._ ______________ B MW 600-as gépkocsi el­adó. Fizetési kedvezmény | lehetséges. Cím; Pécs. Szé 1 chenyl tér 11. Telefon: 30-72. _ 1960-as kiadású M 17-es Ford Taunus sürgősen el­adó. esetleg részletre is. Kisebb gyümölcsöst be­számítok. Pozsonyi, Siklósi út 40., vágóhíddal szem­ben. Eladó lakáscserével a Nagypostavölgy 70. sz. alatti 2 szoba, konyha, előszoba és zárt verandá­ból álló ház. 642 négy­szögöl. részben szőlő, gyü­mölcsös. pince, présház és egyéb mellék épület. Egy jókarban levő hajtó» betegkocsi igényesnek, sür­gősen eladó. Pécsváradi út 25.___________________ Hamarosan borjazó, kettő fiatal tehén. Magyarmecs- ke 85. sz. alatt haláleset miatt eladó. Meszesné. 2 szoba, konyhás ház 1000 négyszögöl gyümö’csös be­költözhetően eladó. „No­vemberi beköltözés” jel­igére a Sallai u. hirdetői­be. 5 darab 6 m-es gerenda eladó. Rókus u. 19., este. Kővágószöllős, Széchenyi u. 2. sz. ház beköltözhe­tően eladó. Az MSZMP Baranya megyei Bizottsága 1 és a Megyei Tanács lapja. Főszerkesztő: Vasvái Ferenc Szerkesztőség: Pécs, Hunyadi út 11. Telefon: 15-32, 15-33, 21-50. 60-11 Belpolitikai rovat: 31-68 Kiadja a Baranya megyei Lapkiadó Vállalat Felelős kiadó: Braun Károly Kiadóhivatal: Pécs. Hunyadi út 11 Tel.: 15-32. 15-33, 21-50. SZIKRA NYOMDA Pécs, Munkácsy M. u. 10. F. v.i Melles Rezső Terjeszti: a Magyar Posta Előfizethető a postahivataloknál és a kézbesítőknél Előfizetési díj egy hónapra 12 Ft. Indexszám: 25 054

Next

/
Oldalképek
Tartalom