Dunántúli Napló, 1966. szeptember (23. évfolyam, 206-231. szám)

1966-09-22 / 224. szám

6 napló 1966. SZEPTEMBER 22. Az NB I. legjobb góllövői 17 gólos; Farkas (Vasas) és Pus­kás (Vasas). 15 gólos: Dunai n. (U. Dózsa). 14 gólos; Albert (Ferenc­város). 12 gólos: Bene (U. Dózsa). 10 gólos; Monostori (Dorog). 8 gó­los: Nagy A. (Bp. Honvéd), Kocsis (SBTC), Varga (FTC). 7 gólos: Csemai (Tatabánya), ECalmár (Cse­pel), Korsós (Vasas), Solymosi I. (U. Dózsa), Szabó (Tatabánya), Szuromi (Tatabánya. 6 gólos: Daka (Pécs), Győrfi (Győr), Szendrei (Ózd), Tichy (Honvéd). 5 gólos: Czigler (Dunaújv.), Halápi (Ózd), Komora (Honvéd), Kovács I. (DV- TK), Mártha (Dunaújv.), Németh (FTC), Novak (FTC), Török (Pécs), Varsányi (Győr). 4 gólos; Fenyvesi dr. (FTC), Sebes (Csepel), Sipos (Honvéd).. Taliga (SBTC), Tussin- ger (Honvéd). Vass (DVTK). Az NB I. B legjobb góllövői 15 gólos: Horváth (BVSC), 14 gólos: Bordács (Komló), 13 gólos: Kozma (SZEAC), H gólos: Varga (Eger). Végh (Ganz-MÁVAG), 10 ' gólos: Tóth (DVSC), 9 gólos: Ju­hász (MÁV-DAC), Takács (Székes fehérvár), Balogh (Székesfehér­vár), 8 gólos: Iszak (Szombathely) Hegedűs (Szombathely), Kalmár ! (Kaposvár) Eszenyi (Nyíregyhá- I 2a), Helinger (Budafok), Dinnyés . (Budafok), Pusztai (SZEAC), 7 gólos: Nagy Gy. (MÁV-DAC). I fiz ökölvívó N3 l/B őszi rajtjára készülődnek a PVSK versenyzői A PVSK ölcölvivój naponként tartanak edzéseket. A csapat július 18-án látott munkához. Az őszi idény mérkőzései az ököl­vívó NB I/B-ben csak október 16-án Indulnak meg, de a vas­utasok azért nagy szorgalommal látogatják az edzéseket. — Óriási csaták várnak a fiúk­ra. Az NB J.fB két csoportjá­nak legjobb csapatai, a tavaszi eredmények alapján csoporton­ként az első két helyezett mér­kőzései döntik majd el, melyik csapat jut fel a legjobbak közé az NB I-be. Horváth Géza, a PVSK ökölví­vók edzője tájékoztatott bennün­ket a vasutas versenyzők őszi programjáról. A szövetségben már elkészítették a sorsolást. A pécsi fiúk Székesfehérváron a MÁV Előre ellen kezdenek október 16-án, majd a kiskúnfélegyházl ökölvívókkal mérik össze erejü­ket Pécsett, aztán ismét a szé­kesfehérváriakkal találkoznak, de most már Pécsett, végül a kis- kúnfélegyházlakhoz látogatnak el az idény utolsó mérkőzésére. — A kiírás értelmében a tava­szi eredményeket a csapatok ma­gukkal viszik, — mondotta Hor­váth Géza. — Ez azt jelenti, hogy ml a Csepel, a kiskúnfélegyhá- ziak pedig a székesfehérváriak­kal megtartott két mérkőzésük eredményével indulnak. Még hoz­zá sem kezdtünk a mérkőzések­hez, de már táblázatunk is van. A tavaszi eredmények alapján: 1. Honvéd Kún Béla SE (Kiskunfélegyháza) a 22:11 • 2. PVSK 2 21:19 ‘ 3. Csepel 2 19 »1 4. Sz.fehérvári MÁV Előre 2 18:22 J — A mezőny nagyon kiegyen­súlyozott. Előreláthatóan nem punt, hanem mérkőzés arány fog majd dönteni arról, hogy ki nye­I rí a bajnokságot, ki hányadik j helyen végez, < ! A PVSK ökölvívók a tavaszi > idény mérkőzésein nagyszerűen szerepeltek. Csoportjukban az el­ső helyen végeztek, az őszi talál­kozókon Is szeretnének helytáll­ni, hogy ez mennyire sikerül, ha­marosan kiderül, néhány hét és az ökölvívók a szorítóban ismét a bajnoki pontokért küzdenek. — Mindent megteszünk, hogy jól felkészülten állhassunk ki az őszi idény összecsapásaira — mondotta Horváth Géza, — Máris több versenyen indultunk, legkö­zelebb Kaposvár bajnokságán ál­lunk rajthoz, ahol fővárosi ököl-, vívókkal is találkozunk. Közvet­lenül az első őszi bajnoki mér­kőzésünk előtt még egy buda­pesti csapatot szeretnénk lehívni Pécsre. A vasutas ökölvívók tehát nem töltik tétlenül az időt. Edzenek, készülődnek. Gulácsi, a pécsiek egyik erőssége is ismét dolgozik. Rá, csak úgy, mint a többi vas­utas ökölvívóra Igen nagy fel­adat vár. Végezetül nézzük, hogy alakul az ökölvívó NB I/B né­gyes döntőjének őszi műsora? A-csoport. Október 16: Honvéd Kún Béla SE—Csepel, Székesfe­hérvári MÁV Előre—Pécsi VSK. Október 23: Csepel—Székesfehér­vár, Pécs—H. Kún B. SE. No­vember 13: Csepel—H. Kún B. SE. Pécs—Székesfehérvár. Novem­ber 20: H. Kún B. SE—Pécs Szé­kesfehérvár—Csepel. — hi — Budapesten nyolc nemzet legjobb nyolcvan honvéd-okolvivójanak részvételével kezdődött meg a Sportcsarnokban a baráti hadsere­gek nemzetközi ökölvívó-tolnája. Kettelhut (NDK) pontozással győz Simion (román) ellen. Jogos sérelem Országúti kerékpárosaink utolsó nemzetközi versenyü­ket vívják szlovák és osztrák kerékpárosokkal mérik össze erejüket az Intertour verseny keretében, melyet ezúttal má­sodízben rendeznek meg a bécsi, pozsonyi és budapesti kerekesek. A pozsonyiak meg­erősített együttessel állnak ki és a bécsiek is igen erős csapattal képviseltetik magu­kat. A budapestiek nagyon bíznak saját magukban. Meg­feledkeztek arról, hogy a magyar kerékpárossport élme­zőnyét nemcsak ők tartják, vidéken is vannak jó kerék­párosok. Nem kell messze; menni, vegyük csak a pécsie­ket. A Spartacus legjobbjai Rajnai és Dévai n. ebben az évben nem egy alkalom­mal utasította maga mögé azokat a ,rmenőket”, akik közül most egész sereg tag­ja a válogatott csapatnak. Tudjuk, hogy Budapest együt­tese rajtol, de lehetőség adva lett volna arra, hogy megerő­sítsék a csapatot vidékiekkel is. De a fővárosi edzők egy­szerűen leszavazták Szabó Lajost, a magyar országúti válogatott edzőjét, aki a pé­csiekre is gondolt. A nem is olyan régen megrendezett Mecsek Kupa viadalon az or­szágos szövetség vezetői sze­mélyesen is meggyőződhettek róla* Pécsett törődnek a sportággal, támogatják a ke­rékpárosokat. Az Országos Szövetség vezetői részéről is megérdemelnének támogatást a pécsiek. No, nem kémek különleges bánásmódot, csak azt, hogy ismerjék el ered­ményeiket, mert most joggal sérelmezik, hogy ismét mel­lőzték őket. Mayvarország—Dánia 6:0 (5:0) I Népstadion, 30 000 néző, vezette: Cuvarasz (görög). Fél hét előtt néhány perccel futott ki a pályára a két nagy válogatott, a vendégek piros mez­ben és fehér nadrágban, a magya­rok pedig tiszta fehérben. A gö­rög Cuvarasz bíró sípjelére a két csapat a következő összeállítás­ban kezdett. Magyarország: Szemmihályi — j Káposzta. Mátrai. Ihász — Mathesz. /Mészöly — Molnár, Bene, Albert, 5Varga. Farkas. Dánia: L. Nilen — J. Hanesen, <Boel, N. Möller, Worbye — N. E. S Andersen, j. j. Hansen — B. S. /Hansen, R. Möller, Enoksen. Le $Fevre. Góllövőik: Albert (2), Mészöly ^(11-esből), Bene, Farkas és Varga. Magyar támadások vezették be i mérkőzést. Már a 45. másod- I percben, Nielsen kapujába került a labda. Ezzel Albert 14 havi szü- j net után ismét gólt szerzett a »válogatottnak. (1:0). A 9. perc- > ben Káposzta nagyszerűen ívelte labdát a balösszekötő helyére. S N. E. Andersen csak kézzel tud- ’ ta elütni Bene elől, a ll-est Mé_ í szöly a jobb sarokba vágta. ( 2:0) perc múlva Bene 6 m-ről fej- j je] a hálóba csúsztatta a labdát. > (3:0). Szentmihályinak a 17. perc ‘ ben akadt először dolga, amikor $B. S. Hansen 16 m-es bombáját S kiütötte. A 30. percben Molnár / reménytelen helyzetből adta le a < labdát, Bene tovább emelte Al­i bért felé, aki 8 m-ről kapásból laposan a bal sarokba lőtte. (4:0) A 36. percben szabadrúgáshoz ju­tott a magyar csapat. Farkas lö­vése a szétugró sorfal között a bal sarokba vágódott. (5:0) A í 43. percben a dánok elértél: első ! szögletüket, de Szentmihályi meg- i szerezte a labdát, j Félidőben: Magyarország—Dánia 5:0. j A második félidőre mintha ki- ! cserélték volna a két csapatot. : Érthető, hogy a szuikolósereg egyre elégedetlenebb lett és köve­telte a jobb játékot. A dánok el­sősorban nagyszerűen lövő Enok­sen révén adtak munkát Szent­mihályinak, a 77. percben a ma­gyar kapusnak nagy bravúrra volt szüksége ahhoz, hogy hárí­tani tudja a dán csatár 2~ m-es lövését. Lagymatag játék után végre a 82. percben gól szűkített. Varga 16 m-es lövése a balsarok­ba vágódott. (6:0). Már csak e«v izgalom adódott. R. Möller kak^- kodni kezdett Szentmihályival és a bírónak kellett közbelépni Végeredményben •. Magyarország—Dánia 8:0 (5:0). Az Európa-bajnokságon a má- gyar\ csapat csoportjába^ ed'”0- lejátszott két mérkőzés alapján az állás a következő: 1. Magyarország 2 1 l — 8:2 3 2. Hollandia 1 — 1 — 2:2 1 3. NDK -------------------— 0 4. Dánia 1--------1 0:6 0 I NNEN-ONN AN fi heti totótipppeink 1. Győr—Újpest Népszava M. Nemzet Népsport 1 1x2 1 x D. Napi 1 2. Salgótarján—Bp. Honvéd 2 1 1 2 X 2 1 x 1 3. Diósgyőr—Csepel 1x2 1 1 X 1 4. Dunaújváros—Vasas 2 2 2 2 x 5. Dorog—Tatabánya 2x1 X x 1 x 2 6. Ferencváros—Pécs 1 X 1 X 1 X 2 1 x 7. Szeged—Debrecen 1 X 1 1x2 1 8. Nyíregyháza—Komló 1x2 2 1 1 X 2 x 9. Szombatit.—Egyetértés 1 1 1 1 10. Bp. Spart.—Bp. Előre 1 X 12 x 1 1 X 11. Kistext—Pénzügyőr X 1 2 1 1 X 1 12. K. Kinizsi—PVSK 2 1 x 2 X 1 2 13. Várpalota—ZTE 1 1 1 1 14. Z. Dózsa—Budai Spart. X 1 X 2 1 x 2 x 2 Találkoznak a PVSK régi játé­> kosai, a vasutasok 1919 és 1935 j között szerepelt játékosai és ve­hetői szeptember 24-én, szombaton > este 6 órakor baráti összejövetelt tartanak a Várad! Antal utcai va­> s utas otthonban. Várják a volt já­> tékosokat és vezetőket. * Az MT5 Baranya megyei Taná­csának Elnöksége csütörtökön, ma délután elnökségi ülést tart. A megyei középfokú iskolai sport- bizottságok programjának megvi­tatása után a munkanelyi sparta- kiádok jövő évi megszervezésé­nek és előkészítésének tervét tár­gyalják, majd a jövő évi verseny- naptár szerepel az elnökségi ülés napirendjén. * A pécsi járásban hat körzetben szervezik meg az új tanévben az iskolai versenyeket. Szentlőrinc,- Szabadszentkirály, Görcsöny, Pécs- várad, Olasz és Egerág körzetek­hez tartozó iskolák versenyeznek. A járás legjobbjai a tervek sze­rint Pécsett mérik össze majd erejüket. az új körzeti iskolai versenyektől sokat várnak a já­rásban. * Az őszi szezon beindulása előtt a Pécsi Ércbányász labdarúgó­csapat vezetősége elhatározta, a bajnoki mérkőzéseit a Tüzér ut­cai pályán látssza. A szurkolók körében ez az elhatározás nem mindenütt keltett örömöt, ’ mert voltak ellenzői az elgondolásnak. Nem is tartott soká, mert rájött a vezetés, hogy ez így nincs rend­jén, és elhatározták, hogy a mérkőzéseket újból Ujmecsekaiján rendezik. A pályacserén kívül az elmúlt héten edzőt cserélt az Érc­bányász vezetősége, Kállai Lipót lett a csapat szaktanácsadója és az edzéseket a Pécsi BTC volt edzője, Dara János vette át. * Elmaradt a vasárnapra tervezett Pécsi Honvéd—Pécsi Bányász és Pécsi Honvéd—Máza-Szászvár te­rületi csapatbajnoki ökölvívó-mér­kőzés. Mindkét bányászegyüttes csak 6—6 versenyzőt tudott szorí- tóba küldeni és így a bajnoki ta­lálkozóra nem kerülhetett sor. A Pécsi Honvéd a két bányászcsa- patból alakított csapat ellen ba­rátságos ntiérkőzést vívott és 14:6- ra nyert. Kézilabda megyebajnokság Férfi I. osztályú csapatok: Sik­lós—Sellye 25:8, Tanárképző Fő­iskola—PEAc 22:18, Tanárképző Főiskola—Boly 31:14, Porcelángyár —Siklós 16:9, Kesztyűgyár—-Sellye 47:9, Ércbányász SC—PEAC 24:10, Női I. osztályú csapatok: Tanár­képző Főiskola—PEAC 11:2, Bóly —Tanárképző Főiskola 6:5, Nagy- harsány—Porcelángyár 7:4, Dózsa —Komló 7:3, Építők—PEAC 7:3. Szigetvár—Kinizsi 9:6. Márok női csapatát a szövetség versenybi­zottsága törölte, a márokiak több mérkőzésre nem álltak ki. FOTELAGY epeda- rugős ágybetét, modern garnitúra (5 db 3 9 5 0 Ft-tól) részletre isi VAJTA kárpitos Pécs, Déryné utca 11 szám. Telefon: 3 6-75 Többletjövedel­met biztosít, ha húsgalamb- tenyésztéssel foglalkozik! A legjobb húsgalamb­ra Hákat a Pécsi Frosz galamb­szakcsoportja és a 42. sz. Galamb­on y észtő F,gyesület ren­dezésében szentember 24— 25-én a Uózsakertben bemutatott ki­állításon kiválaszthatja. Tájékoztatót a helyszínen adunk TAKARÉKTÜZHELY, fehér zománcozta el­adó. Semmelweis u. 4., fszt. 5(H) literes boroshordó jó állapotban eladó. Abaliget, állomás, — Schleicher Róbert. Agybetét 2 darab és cseh' mélykoosi eladó. Hunyadi út 17., föld­szint balra. Különbejáratű bútoro­zott szoba fürdőszoba használattal kiadó, két főiskolásnak. Antónia u. 1. A Szentlőrinc és Vidé­ke Körzeti Fmss el­adja saját tulajdonát képező házát Kán községben 1400 n-öl telekkel, Karácodfa községben levő házát 300 n-öl telekkel, va­lamint Or fii községben üdülő, lakóház építé­sére alkalmas telke­ket. Bővebb felvilágo­sítást az fmsz köz­pontjában. Balaton fenyvesen, — Damjanich utca 15. sz. kétszoba, hallos, vízparti nyaraló eladó. Kaposvár, Petőfi u. 76. Tel.: 10-76. Elcserélném belvárosi, nagyméretű, kétszobás, összkomfortos szép la­kásomat két különálló kisebbért. ..Előnyös csere” jeligére a áal- lai u. hirdetőbe. Rétszoba fűtésére1 Skoda Octavia Super Friedrich-féle kandal- elsőkézböl igényesnek ló. újszerű állapotban ! eladó. Budapest, n., eladó. Érdeklődni: Jó- ] Frankel Leó u. 86. kai u. 4. Női szabó- IV. 19. Megtekinthető ság, 8—18 óráig. I szombat, vasárnap. Eladó Simca Aromde személygépkocsi, prí­ma állapotban. Meg­tekinthető szept. 24-én 9 órától 16 óráig. — Komló, Zobák-akna, Hóvirág u. 2. Czukor. MOTOROS kerti ka*- páló eladó. Magyar- tirögi út 6. Telefon: 40-75. Szoba-konybás, fél Keresek házrész beköltözhetően összkomfortos főbéríe- eladó. Gáspár u. 6. |ti Lakást. „Juci” jet- EÜkTks »• rógép, komplett fürdő- — :------------—A-------­h enger, horganylemez- Kitűnő Wirth zongo- zel bevont asztal 160x ra áron atal eladó. 80 cm. Mezőszél u. 31. [Dr. Szabó, Kálintn u. ■------------------------------------ 47. 85. K étszoba. 1 konyha.1------------------------------------­mellékhelyiségek, 345 E gy szoba- konyha«, ut- négyszögöl szőlő eladó, cai házrész bekőltöz- Pécsújhegy, Koksz u.'hetően eladó. Pécs, 54. sz. ______ |Felsővámház u. 66. i í'CLC't'C'S'&íi' Uj, kertes családi ház Egy prés és egy da- beköltőzheto kettoszo- ráló eladó. Pécs, ba, összkomfort, eladó. Nagyárpád, Hámé/n Gáspár u. 28. 'Kató u. 3. &CTŐRÉS e$ET&£ Pécsi FIK-lak ást cse­rélek soproniért vagy debreceniért. ,,PIK- ért” jeligére a Sallai u. hirdetőbe. _______ E gyszoba, konyhás fő­bérletet, vagy egy nagy jfeobát keresek. 25 000 jeligére a Jó­kai u. hirdetőbe. Véménden házat bé­relnék vagy életjára­dékra vennék. Cím: Pécs, Semmelweis u. 5. Büchler. Bútorozott szóba ágy­neművel. fűtéssel 2 dolgozó férfinak kiadó ótemető ü, 22/a.___ J ókarban levő Heitz- mann-féle zongora el­adó. Szederkény, Rá** kocái út 21. Nagyobb mennyiségű kő és tégla eladó. — Péos, I. kér., Aknász u. 7.__________________ K iilönbejáratú bútoro­zott szoba egy vagy két férfi részére ki­adó. Alsóhavi u. 14. Nagy-Daindo! 76. sz. szőlő lakható épülettel, terméssel eladó. Cím: Újvilág u. 15. Ugyan- .ott bontásból tükörab- j lakok Js.________ ; Eladó szüretelőkád, 30 hl., prés 4 hl- Bel- várdgyula 11. Pintér, vagy Pécs, Perezel u. 33. sz. Hálóbútor, sötét, sez- lon, kisasztal, kony­habútor eladó. Szilá­gyi Dezső u. 50. 18 óra után._____________ Fiatalkorút 4 ór ás munkára felveszek. Címeket; „Délelőtti műszak” jeligére a Sallai u. hirdetőbe kérem. Beköltözhető kis há­zat vennék vagy egy­szoba, összkmíortos öröklakást. „Október j 14” jeligére a Sallai I u. hirdetőbe.__________ V ennék egyszobás kis lakást, vagy házrészt. „Októberi beköltö­zés” jeligére a Sallai u. hirdetőbe.__________ Barna férfi írh&bun- da igen magas ter­metre újszerű állapot- j ban eladó. Telefon: j 50-35.___________‘______ ! 4—5 mássa szőlő tŐ- | kéről eladó. Isten ál­dás-völgy 31 sz. Pat~ kóók. 45-ös autó­j buszai).________________ K ésikötést rövid ha­táridőre hozott anyag­ból vállalok, üzletre! Is. Fürst Sándor n.| 46. as. ' Belvárosi vagy új­mecsekaljai fürdőszo­bás albérletet keres vegyészmérnököd 3 óvodás kislánnyal, l évig. „700—900” jel­igére a Sallai u. hir­detőbe. Férfi orkánfrab&t és gáztűzhely eladó. — Pécs, Mátyás király u. 5. H. 8. Eladó bérletáron 312 literes hordó. Újvilág u. 48. Eladó hármasszekrény, hálóezobabútorok, ro- kamiék, zsúrkocsi, vit­rin, sublótok, sezlo- nok, sodronyok, antik facsillár', kukorica mór zssoló. Koltainál, Rá­kóczi út 48. BOKORRÓZSA: Te­kintse meg virágjá­ban aranyéremmel el­ismert modern ró- zsaíajtáimat őszi elő­jegyzésre. Hemtz Kálmán, Tiborc u. 46. Hálóbútorok, kony- habútorok, rekamiék,: garnitúrák, sezlonofc.! egyéb szép bútorok ol-l csón vásárolhatok Soóky bútorüzletében . Zsolnaj a. I. szám. | írógépet vennék ár­megjelöléssel. ,,Kifo­gástalan)” jeligére Sallai u.__hirdetőbe. 3 62 négyszögöl fiatal szőlő, présház, pince, teljes felszerelés, ter­méssel eladó. Rácvá­rosi templom fölött. Pécs, ül., 39-es dan­dár u. 5/2., fszt 3. 566 litere* hordóalakú szüretelőkád eladó. — Donátusi végállomás, Csurgó-dűlő 7. __ K ombinál tv/oba, há­lóberendezés, garnitú­ra, konyhabútor, re- kamié, fotelok, sodro- ! nyok, matracok, el­adók. Molnár, Felső- vámház 2. ~l~ Kétszobás, íortos új lakásomat elcserélném három- szobás, összkomfor­todért. „Uj ház” jel­igére a Jókai u. hir­Idetöbe. Prímán varró kis Sta­ger varrógép, nj^lon- melegítő, zippzáras, használt átmeneti ka­bátok és ruhák nagy­méretűek olcsón el­adók. Érdeklődni egész nap. Németh, Kossuth Lajos u. I. n. em. Szalag fafű részelőgép sebességváltóval, fú­vót t gumikkal, új ál­lapotban eladó. Kos- suth Lajos u. 79. |­Bnazmegállónál szép gyümölcsös jutányos áron eladó. Esetleg részletre is. Érdeklőd­ni : Rókus u. 19. ea. Este. Elcserélném kertes családi házban két­szobás, mellékhelyisé­get: lakásomat két­szobás házmesteriért., lehet hivatalsegécfi is. „Gazdálkodni lehet” jeligére a Sallai u. hirdetőbe. itt q lehetőség! 560,— Ft előleggel vásárolhat nagyképcsöves HORIZONT televíziót 18 havi, SZARATOV hűtőszekrényt 12 havi OTP-HITELSE. Egyéb televízióra és hűtőszekrényre is NAGY KEDVEZMÉNY! Értesítjük a termelőket, hogy lyiims'csálvéieii naponta 7—9 óráig Pécs. Bajcsy-Zsilinszky út G. szám alatt tartunk. A KÜLSŐ FELVÁSÁRLÓ-TELEPEKET MEGSZÜNTETTÜK. Szőlő- és Gyümölcs- termelő Szakszövetkezet vezetősége Eladó női kerékpár, falióra, üvegcsillár, virágállvány, este fél 6 után. Semmelweis u. 20., földszint. Eladó ház, két szoba és 2 konyha, azonnal beköltözhető. Nagy ár­pád, Havasi u. 29. Schmidt József. Komló, Kökönyös, Pé~ Dolgozó házaspár bú­csú út 38. számú ta- torozott albérleti szo- náosi lakásom sürgő- bát keres hol 11 hő­sen elcserélném egy- napos kisfiúk fél napi szobásra és egy két- gondozását is vállal- szobásra. Érdeklődni nák Ujmecsekaljai lehet a fenti címen, összkomfort előnyben. Szabó Györgynél hét- Tel.: 16-40/840 mellék, közmap a délelőtti 18 óra után. órákban, vasárnapi egész nap. Veszek kályhákat, tűz­helyeket, varrógépeket, Tea-tűzhelyeket, Pa- ráze-tűzhelyeket, mo­sógépeket, hálószoba­bútorokat, sezlonokat. rekamíékat, ágybetéte­ket, Koltal, Rákóczi Út 48. _ Szoba-konyha, előszo­bád ház 641 négyszögöl szőlő 18 8 négyszögöl kert, felszerelés, ter­méssel, 400 négyszögöl szőlő külön is eladó. Patacs, Makra domb 16. Kotsyék. 408-as Moszkvics kp­ért eladó. Vasas I. Orosz Gyula u. 29. — Érdeklődni mindennap 16 óra után. _________I E gy családi ház két— - - xiJn- - .i* szoba, 1 konyha, mel- Eauaújdonságok elő- léképületekkel, 800 jegyezhetők, bokor, négyszögöl gyümölcsös- baba, futók. BJpos se! eladó. özv. Sttrics ÉLELMEZÉSI BURGONYA kiváló minőség­ben. 50 kg-on felüli tételben kapható a pécsi U1 Élet Tsz málomi üzemegységében Péter-pusztán 8—17 óra között. Eladó Istenáldásvölgy- ben 500 négyszögöl szőlő Érdeklődni lehet;: Borbálatelep 48. Rá- ezék. OLCSÓ háló, kony­habútor, garnitúra, rekamié, sezlon, fo­telok, asztalok eladók. Alkotmány u. 7. Bú­torüzlet. Kórház tér-. nél. __________ H áz eladó harkány- fürdői állomástól 5 perc. a terehegyi úton. Megtekinthető minden­nap Balogh Lukács­nál. __________________ A ngol nyelvoktatás kezdőknek, haladók­nak, különórákban. Egyetemistáknak, diá­koknak kedvezménye­sen. Telefon: 26-04/87. Elcserélném betegség miatt szolgálati két­szobás, belvárosi, össz­komfortos lakásomat 1600,— Ft havi jöve­delemmel ff ütés és világítás térítéssel) hasonló főbérletiért, olyan házaspárral, akinél a férj rész­munkát vállalhat. — Előnyben víz-, vagy villanyszerelő ..Házas­pár” jeligére a Sallai u. hirdetőbe. Hasznait ruhát, gu­micsizmát, vattakabá­tot, esőköpenyt, ba­kancsot, egyéb láb­belit veszek. Hetényi, Rákóczi út 55., a Jel- mezkölcsönzővel szem­ben. ___ K is családi házamat eladnám vagy elcserél­ném. Pécs, KÖzép- Datadol 22. Autósok figyelem! Minden kocsitípushoz porsapkák, diszkari- kák kaphatók. Sörház u. 91 Trabant festett lám­pakereteit. lökhárítóit krómozottra garanciá­val azonnal cseréién,. Sörház u. 9. Singer, nagy szabó­gép príma állapotban és egy új uni verzál táska villany varródén eladó. Megteki^tM^A 5 után. Petőfi u. 69. sz., fszt. Szoba-konyhás hév ' vagy házrészt ke ’f^ek.. ,.30 000” jeligére s Jókai u. hirdetőbe Tor da u. 6. szám-' családi ház egy he‘,‘ ség kivételével bot- tözhetően eladó. Figyelem! 4 dar- éves nővénr,r’ r :, ; eladó. Cserkúr Ff u. 3 Lukács Vr: dorné. Idősebb néni zását vállalnám, lakását meeo.s' „Nyugodt otthon-’ ; igére a Sallai u. hír- detőbe. Jánosné, Szőkéd 5. sz. ; a­6. Boszorkány Árjegyzéket Azonnal beköltözhető villa, kétezoba hall,! küldök. hideg-melegvíz, beépí­-----------------------------------­t ett konyhabútor, lég- Érettségizett villamy- fűtée, Mecsek legszebb szerelő 5 éves gyakor­i-észén, 220 négyszögöl lattal elhelyezkedne szőlővel, pinoeíelszere- Pécs környékén is. léssel eladó. „Dömör-j Ajánlatot; „Univerzá— kapu”. Jeligére a Sál- lis” jeligére a Sallai l&i o. hirdetőbe. u. hirdetőbe. f DUNÁNTÚLI NAPLÓ A Magyar Szocialista Muni'A^ a Baranya megyei Bl?otiqAe>- és a Megvet Tanács .aDia Főszerkesztő: Vasvári Ferenc Szerkesztőséé Pécs Hunvaii át n Tel.: 15-32. 15-33. 21-4»0 60-IL Belpolitikai rovat: 31-68. Kiadta: a Baranva mee.vei La oktal* vállal* Felelős kiadó- Braun Károly Kiadóhivatal Pécs. Hun vádi ú: n Tél.: 15-32. 15-33 »1-60 SO-ll PÉCSI SZIKRA NYOMDA Pécs. Munkácsy Mihály u 16 sz Felelős vezető Melles Rezső Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető a helyi jostah! ve tatok­nál és kézbesítőknél. Előfizetési díj 1 hónapra 12.— Ft. Indexszám í 25 054 I

Next

/
Oldalképek
Tartalom