Dunántúli Napló, 1965. október (22. évfolyam, 231-257. szám)

1965-10-07 / 236. szám

1985. OKTOBER t 1 6 napio A prágai nemzetközi verseny után A Mecsek Kupa viadal előtt A magyar vidék-válogatott öttu­sa csapat sikeresen szerepelt Prá­gában. Két nyugatnémet, két csehszlovák, egy osztrák együttes indult a nemzetközi tornán a ma­gyar vidék-válogatott mellett. Csethe István és Maletics György személyében két pécsi öttusázó is tagja volt a magyar együttes­nek. — Igen erős nemzetközi mezőny gyűlt össze Prágában — emléke­zik vissza a versenyre Maletics György. — A nyugatnémet és osztrák csapatban nem egy Tokiót megjárt öttusázó is helyet kapott. Kiegyensúlyozott, erős gárdával vettek részt a csehszlovákok is. A magyar vidék--válogatott nem vallott szégyent Prágában.' A csa­patversenyben a második helyet szerezte meg, egyéni versenyben Maletics harmadik, Csethe hato­dik és a győri Pécsi hetedik he­lyen végzett. — A futás ment nekem a leg­jobban — mondja Maletics Gyöngy —, elsőként szakítottam át a cél­szalagot. A lovaglás is jól sike­rült. ott második voltam, a pisz­tolylövésben és a vívásban, vala­mint az úszásban a középmezőny­ben végeztem. Maletics mellett Csethe is nagy­szerűen versenyzett, A pisztoly- lövést azonban elrontotta, s emiatt kiesett az elsőségért vívott harc­ból. A csapat harmadik tagjá­nak. Pécsinek sem sikerült ez a szám, s ezért szorult a máso­dik helyre a csapat. V>1 — Nagyszerűen rendezték meg a versenyt a csehszlovákok. Elég nehéz lovaglópályát jelöltek ki. de komoly feladatot jelentett a futás is a változatos, elég nehéz terepen. Igen értékes és hasznos tapasztalatokat szereztünk, úgy érezzük, hogy elsősorban a két technikai számban, a vívásban és a pisztolylövésben kell elsősorban javulnunk — foglalta ö^sze a ver­seny tanulságait Maletics György. A pécsi öttösázók a hét végén újabb versenyt vívnak. 1954-ben rendezték meg először a Mecsek Kupa négytusa-versenyt. Az idén újra kiírták az érdekesnek ígér­kező viadalt. — Nemcsak budapesti, de vidé­ki csapatok nevezésére is számí­tunk — tájékoztatott bennünket a versennyel kapcsolatban Monos­tori György, a szövetség vezető­je. — A Csepel, az Újpest, a Honvéd, a MAFC gárdája mellett győri, székesfehérvári versenyző­ket várunk. Lovaglás kivételével az öttusa mind a négy számában találkoznak a résztvevők, sajnos mindössze öt lovunk van. ezért nem mertünk az öttusa minden számának megrendezésére vállal­kozni. A Mecsek Kupa négytusa-ver­seny pénteken délután 2 órakor az Egyetemi Tornacsarnokban a párbajtőrvívással indul. Szomba­ton délelőtt a kisállomás melletti lőtéren a pisztolylövést, délután a Balokány-ligeti uszodában az úszást rendezik. A verseny befe­jező részét, a terepfutást vasár­nap délelőtt a Mecseken, a Dö- mörkapu környékén tartják. A Prágát megjárt pécsi öttusá­zók, Maletics és Csethe mellett Póka is indul, de a legjobb ifjú­ságiak is rajthoz állnak, Leszko- várral az élen. — hl — Ökölvívó toborzón — Ha nem értetek valamit, kér­dezzétek meg, kétszer. háromszor is. ha kell. Rendben? Akkor kezdjük; az első a bemelegítés, hogy az izmok könnyebben mo­zogjanak. Tehát könnyed, laza mozgás a lábakkal, utána a fej, váll. kar, csípő és újra a vállal fejezzük be. Én bemutatom a gyakorlatot, figyeljük. Bemelegítő Horváth Géza. a PVSK ökölví­vó edzője adja ezeket az utasítá­sokat egy 30 fiúból álló kör köze­pén. A fiúk, akik között találni 45 kilósat és 70 kilósat, igyekez­nek úgy végrehajtani a gyakorla­tot, ahogy az edzőtől látják. Né­hány bemelegítő mozdulat után lekerülnek a melegítők a fiúkról, megizzadnak. Némelyik már liheg is, de azért nem hagyja abba. A vasutas ökölvívók toborzót hirdettek a 15 éveseknek, a je­lentkezők két évig tanulják az ökölvívás csínja-bínját. — Azért van erre szükség, hogy képzett versenyzők kerüljenek a szoritókba, könnyebben bírják a mérkőzéseket, s hogy megkedvel­jék ezt a sportágat, igazi szépsé­gében küzdjenek egymás ellen — mondja Horváth Géza —. Máso­dik ok az utánpótlás biztosítása. A toborzóra ötvenen jöttek el, közülük sokan le is vetkőztek, a többi csak a kispadról nézte a foglalkozást, mert nem vittek magukkal szerelést. — Hogy miért csinálom? A sport iránti szeretetből, s hogy bebizonyítsam: átformálódnak a gyerekek. Megtanulják az önfe­gyelmet. erősödik akaraterejük, fejlődik gyors meglátó és végre­hajtó készségük. Nem verekedés­re tanítjuk őket, hanem a fia­tal szervezet erősítésén dolgozunk. Hat hónapig szinte nem is lát­nak kesztyűt. Két-három hónapig csak erőgyakorlatokat végeznek, hogy a szakmai oktatásra meg­erősödjenek. Ennek is oka van: — Meg akarom változtatni a véleményt az ökölvívásról, hogy ott csak a felső test fejlődik: minden izom erősödésére szükség van. ezért mozgatjuk meg min­den porcikánkat az edzésen. A foglalkozás még tart E heti totótippjeink Népszab. Népszava Népsport D. Napló i. Diósgyőr—Dunaújváros 1 X 1 1x2 1 X 2. Budafok—Miskolc X 1 1 X x 1 X 3. Oroszlány—Székesfehérv. 1 1 X 1 1 4. MÁV DAC—Szállítók 1 2 1 X 1 X 2x1 5. Jászberény—Egyetértés x 2 x 2 1 X 1 2 X 6. Bp. Előre—Eger 1 2 1 1 X X 7. Nagybátony—Kecskemét x 2 2x1 2 x 2 x 8. P. Bányász—Pécsi BTC 1 1 1 1 2 x 9. Z. Dózsa—Várpalota 1 X 1X2 1 x 1 10. Catania—Juventus 2 x 2 2 X X 11. Foggia—Internazionale 2 2 2 2 12. Lanerossi—Fiorentina 1 2 1 2 x 1 X 13. Cagliari—Atalanta 1 1 X 1 1 14. Róma—Lazio 1 X X 1x2 2 X Az utolsó Jelentkezési idő októ­ber ii„ hétfő este. Tehát, aki még akar, Jelentkezhet, mert utána már nem fogadnak újon­cot. — Nagyon bízom abban, hogy az Iskolásaink között lesz olyan tanuló, aki később Is ökölvívó marad, s a ráfordított fáradozást jó szerepléssel honorálja — bú­csúzik az edző, s ismét a fiúk felé fordul: — Egyik kéz fenn, a másik lenn, jól meghúzzuk, ug­rással váltunk. Már elmúlt hét óra, de a fény még nem aludt ki a sportcsar­nokban, az ökölvívás alapjaival most Ismerkedő 14—15 éves fiúk első foglalkozása még tart. ■«"«-onnan Vinai, a Pécsi Bányász légsúlyú birkózója legutóbb részt vett az Újpesti Dózsa országos ifjúsági kötöttfogású birkózó ersenyén, melyen nyolc egyesület 80 fiatal­ja mérte össze tudását, felkészült­ségét. Vinai jól versenyzett, súly­csoportjában a második helyet szerezte meg. * A Megyei Úszó szövetség vezetői, az Ércbányász SC és a Dózsa úszói elismeréssel beszélnek arról a megértő segítségről és támoga­tásról, melyben a Vízművek igaz­gatója, Dunavölgyi Itván és a vál­lalat főmérnöke, Arató Ferenc ré­szesíti az úszókat. Az őszi hóna­pokban is biztosították nemcsak az edzés, de a versenyzési lehető­séget is. Az úszók remélik, hogy az elkövetkező hetekben is jól ki­használják a vénasszonyok nyarát a Vízművek támogatásával. * 115 Ökölvívó állt rajthoz Buda­pesten az országos utánpótlás­bajnokságon. Három PVSK-ver- senyző is elindult, a legjobban Paku szerepelt, aki félnehézsúly­ban bajnokságot nyert. A PVSK ifjúsági ökölvívói vasárnap Kapos­váron a Dózsa ellen léptek szorí- tóba, a találkozóból 13:9 arányban a PVSK került ki győztesként. * A megyei férfi röplabda-bajnok­ság rangadóját a Komlói Dózsa 3:1 arányban nyerte a PEAC ellen. A bajnokság sorsát a két egye­sület között előreláthatóan majd csak a játszmaarány dönti el. A megyebajnokság további mérkő­zései: Honvéd—Keszü 3:0, Komlói Dózsa—Tanárképző Főiskola 3:0. * A tájékozódási futók a megyei csapatbajnokság második forduló­jában a férfi felnőtt csapatoknál a PVSK együttese szerezte meg az elsőséget. A PEAC volt 2 má­sodik, a Vasas a harmadik. Az ifjúsági kategóriában a Gépipari Technikum együttese győzött, a nőknél a Komlói Bányász szerez­te meg az elsőséget. A férfi fel­nőtt egyéni versenyben íjjász (P- VSK) bizonyult a legjobbnak. * A súlyemelő Alkotmány Kupa harmadik fordulójában Budapes- 1 ten az Előre versenyén rajthoz álltak a PEAC súlyemelői is. A csapatversenyben a Bp. Előre győ­zött a Csepel, Miskolc és a PEAC előtt. A pécsiek 125 pontot sze­reztek. Maletics György, a Pécsi Dózsa vidék-válogatott öttusázója sikeres prágai szereplése után a hét végén Pécsett, a Mecsek Kupa régy- tusa-versenyen áll rajthoz, a pécsi öttusázókkal. Megyei csúcsok tartói A cél lövők között A Dózsa sportlövő szakosztálya a Béke Kupa n. osztályában sze­repel az idén, 35 csapat társa­ságában. Az első forduló után még csak a negyedik, de a har­madik forduló után már az első helyen álltait: a tabellán, s ezt az első helyet azóta is tartják. Ha továbbra is minden így sikerül, akkor bejutnak az első osztályba. — Ez annál is inkább ked­vünkre való lenne, mert jövőre változás történik e sportágban: a minőségi eredmények alapján csoportosítják a résztvevőket, il­letve a benevezett csapatokat — mondja Hídvégi Ferenc edző. Ez minden bizonnyal sikerül is, hiszen eddig jónéhány csapat­csúcsot és megyei egyéni csúcsot javítottak a dózsás sportlövők. E csúcsok közül néhány országo­san Is elismerést váltott ki, az augusztus 20-i emlékversenyen az ifjúsági bármilyen rendszerű kis­puska csapat 1645 köregységgel lett első, 1964-ben a bajnokságot az ÉTI 1629 köregységgel nyerte! Nem ok nélkül bizakodnak az ifik, a Magyar Bajnokságon is az élvonalban végeznek majd. A felnőttek csapatbajnokságá­ban 36 induló volt, s köztük az első helyen állnak a férfiak. Jó formában vannak. A nők verse­nyében a pécsiek a hatodik he­lyet foglalják el, a kisöbű sport­puskás csapat a Budapesti Hon­véd után a második. A sport- és gyakorló pisztolyos csapat ered­ményei lehetnének jobbak is. Az edző a fiatalokra különösen büsz­ke. A kispuskások versenyében Ba­kó Sándor állandóan jó formá­ban versenyen, 60 lövésből 552 pontot is szerzett már. Schmetzer János ugyancsak lelkiismeretes, jó versenyző. A nők közül Varga József né. Váczl Sándorné és a még ifjúsági korban levő Herczel Anna megállja a helyét, s a már régebben versenyző Farkas Jó­zsef névéi együtt a várt teljesít­ményt nyújtották. Dobra Sándorról, az ifik nagy reménységéről nemrég kiderült, hogy válogatott szeretne lenni. Kispuskában és kisöbű sportpus­kában az utánpótlás keret tagja lehet, ha tartja eddigi formáiét. Szigeti József. Pretz János még nagyon fiatal, de hamar formába jött. Különösen Pretz Jancsi eredményei figyelemre méltók: első osztályú férfi szintet lő, 540 kört. Szigeti Jóska pedig 549-et. A kisöbű sportpuska csapatnak tagja Hídvégi Ferenc !s, aki első osztályú versenyző. Meglövi az első osztályú szintet Prekáczka Gyula is, áld lelkiismeretes, jó versenyző. Kertész József, a szak­osztályvezető és Pankász János rutinos, megbízható versenyzők, Péter Józsefről is igen jó véle­ményt hallottunk. — A sportpisztolylővők legjobb, két megyei csúcstartója, s ta­valy a Magyar Bajnokságon a hatodik lett. Az Idén remélhető­leg a dobogóra kerül. De nagyon szeretnénk, ha az egész szakosz­tály eggyel magasabb osztályban versenyezne. A Dózsa céllövők eredményei arról beszélnek, tervük sikerül fog. Szerda: KÉZILABDA-MÉRKŐZÉS A kézilabda NB n-ben tegnap három kézilabda-mérkőzést bo­nyolítottak Ae. Eredmények: Pécsi Ércbányász—Bp. Építők 13:8, férfi­mérkőzés, Pécs. Pécsi Vörös Me­teor—Csorna 10:6, női mérkőzés, Pécs. Bp. Minőségi Cipőgyár—Pé­csi Építők 8:5, női mérkőzés, Pécs. HEVERŐ. epedíi­rugos ágybetét, modern garnitúra <5 db 3 9 5 0 Ft-tól) R E S Z L K T R E 1 »! VAJTA kárpitos. Pécs. Déryné utca 11. szám. Telefon: 8 6 - 7 5. Keresek buszmegálló­hoz közel kiseb sző­lőt lakható épülettel, ahol víz, villany van. ,,60 ezer készpénz” jeligére a Sallai u. hír detőbe.________________ Uj családi ház, ga­rázzsal eladó. Kis Er­nő u. 69. Bokor u. felöl. Veszek tűzhelyeket, teatűzhelyeket, varró­gépeket, mosógépeket, fürdőkádakat, vas­ágyakat. Koltai, Rákó czi u. 48. Hintaszéket vennék készpénzért. ,,Hinta­szék” jeligére Sallai u. hirdetőbe. _________j P écs várad központjá­ban 2 szoba konyhás ház beköltözhetően el­adó. Kossuth u. 28. I Alomszalmát a 6-os I műút mellett, nagyobb tételben is, napi áron eladunk. Termelőszö­vetkezet, Kővágótöttös. Olcsó háló, konyhabú- tor. sezlon, heverő. | garnitúra, háromajtós; szekrény, kályhák, ! ágybetétek elad'k. Sza- j bó. Kórház térnél, Al­kotmány u. 7„ bútor - tizlet. ________________ K isebb összkomfortos főbérletet keresek, j „Igényes 1836” jeligé-1 re Sallai u. hirdetőbe, j Eladó jó karban lévő i használt konyhabútor,1 gyermekágy, ágy, éj- i Jeliszekrény, hűtőszek­rény. Megtekinthető I epész nap. Hajnal u. 19. ____________ S zigeti úti szép űdvarij szoba, konyhás főbér­letit cserélnék utcai! budai külvárosi szoba, | konyhás > főbérletre. I „Térítés 808” jeligé­re Sallai u. hirdetőbe. Veszek hálószoba bú-! torokat, vitrineket, konyhabútort, szekré- nyékét, kombin áltszek ' Tényeket, hármasszek-j Tényeket, rökamlékat. I asztalokat, sezlo>nokat, matracokat, fotölyöket, hagyatékot, kakukórá kát. zonélőórákat Kol-I tál Rákóczi u. 48. 1 Kétszoba összkomfor. | tos lakást keresek ma- , gas költségtérítéssel, cserelehetőséggel. Ajánlatokat a Sallai) u. hirdetőbe kérek. „Ércbányász” jeligére.! Szoba, konyhás főbér­letet vagy házrészt ke- 1 resek 15000 kp. és ma- í gas részlet. „Uránbá­nyász” jeligére a Sal­lai u. hirdetőbe. Hálóberendezés, kony­habútor, könyvszek­rény, ágyak, rökamié, fotelok, kombin áltszek róny eladó. Molnár, Felsővámház u. 2. írógépet, magnetofont, rádiót, távcsövet, vil- la.nyborotvát veszek. Wágner, Rákóczi u. 73. Fekete, rövid bé­csi zongora eladó. Bokréta u. 8. (Agrá riánál) 14—16 órá- lg és 18—19 óráig. __ U tca! szoba, fcomy- hás házrész eladó, vagy lakásért elcse­rélhető. Majthén.yi u. 5. Ágoston tér köze­lében. _______________ K alor kályha eladó. IvTórioz Zsigmcaid' tér 14. IH. 29.__________ K ifogástalan Elekt­rolux porszívógép ol­csón eladó. Bogyózó- szőlődaráló gépet 2— 3 napra bérelnék. Te- lefotn 50-35. Pécsszabolcson 538 ■négyszögöl szőlő gyü- inölcsf ákkal, lakható présházzal eladó. Ugyanitt egy sötét né met hálószobabútor el­adó. Pécsszabolcs, Vö­rös Hadsereg útja 15. Opel Rekord személy- gépkocsi 62 000-ért üzemképesen eladó. Pécs, Doktor Sándor u.40, _____________.__ R uhák, paplanok tisz­títása rövid idő alatt készül. Kulich Gyula u. 35. ______________ S ötét háló, asztal, 4 db kárpitozott szék eladó. Pécs. Testvéri­ség u. 3. Budai vám felett. _____________ E lcserélném 2 szobás konyhás, éléskamrás, házfelügyelői lakáso­mat 1 nagy konyha, szoba, éléskamra, fő­bérleti PIK lakásért, csak a Kossuth utca közelében,. Kossuth La, Jós u. ff. másolás gépírási mun­kák Tempó Ksz PÉCS, Sallai utca 22. Telefon: 60-84. Príma állapotban szép Opel Olympia 35000- ért eladó. I. sz. Sebé- szet porta. ___________ K ovácsszerszámok komplett eladó. Pécs, Rácváros 4. sz.______ E ladó, azonnal beköl-1 tözhetőem Pécstől 25 km-ro nagyméretű, 2 szoba-kanyhás ház, gazdálkodásra alkal­mas épületekkel, vil­lannyal, kúttaJ, 1400 n-öl gyümölcsössel, vo mt- és autóbusz-köz­lekedéssel. Szoba-kony hás. esetleg egy nagy-, szobás pécsi lakást be­számítok. „ötvenezer” | jeligére Sallai u. hír- detőbe. _______________i E :adó egy hosszú bún1 da, egy télikabát, kézi, kocsi és festmények. Este 5—7-íg érdeklőd­ni Pécs, Tarr Imre u. 126., I. em. 1. Ko-, vács Károly. Tetőcserép 300 nagy­méretű és 300 kis­méretű eladó. He té­ny!, Táncsics u. 72. Kertváros. Egy vagy két szobás főbérletet átvennék. „Megéri” jeligére Sal- lai u. hirdetőbe. Új családi ház OTP- vel beköltözhetően el­adó, mely 2 szoba összkomfortból + pin­ce + előtérből áU. Cím: Surján Ferenc, Pécs, Rozmaring u. 19. (O ympia étterem mel­lett) Eladó világítási ára- l mú 7 tizedes villany- motor és 1 daráló. Te lefora 15-55. Szoba, konyha, élés- ' kamra, házrész beköl­tözhetően eladó, Felső- i vámház u. 64. sz. hét- ! köznap 3-tól, vasárnap egész nap. 800 lit. szüretelőkád el adó. Kertváros, Készül út 63. __ Ú jmecsekaljai erdősáv­ban garázs eladó, „ősz 1877” Jeligére Sallai u. hirdetőbe. Lottón nyert centrifu­ga eladó. Doktor Sán­dor u. 19. Trafik. Kisipari kombináltszek róny jó állapotban el­adó. Pécs, Fürst S. u. 7/b. n. e. Csávolszky, du. 4-től,____________/ G yőgyhaskötőt, mell- Kétszemélyes rökamié tartót, harisnyatartót, kedvezményes árért el­karcsúsított fűzőt mér- adó. Kőékmél, DaLn- ték után készítek. He-‘ dőli busz, Lajkó meg- térayi-né. Rákóczi u. 55. i álló. Jelmezkölcsönzővel: szemben. Z szoba, 2 konyha,1 gazdasági épülettel 1200 n-öl területtel el­adó. Állomástól 10 perc. Áta. Kossuth u.1 23. Érdekődnd minden nap este 6 óra után, vasárnap egész nap. j 900-as Wartburg jutá-, nyosan eladó. Mun­kácsy u. 5. 17 óra után. _____________I C serépkályha, vajszí­nű, új sürgősen eladó.; Cím: Dobó István u. 78. I. 6. Eladó príma bécsi rö­vid zongora nem feke-i te, hétezren alul. Pe-] tőfl u. 27. délután. j Azonnal beköltözhető, kettőszoba összkom­fortos, szutericos kér-; tes családi ház. 65, kp. 56 OTP-vel eladó.; Kövágószöllős 24/1. sz. 1 szoba összkomfortos | házrész eladó. Megye-; ri út 42. sz. Érdek-1 löd ni 4 óra után. 2 szobás családi ház eladó. Erzsébet u. 5.j sz. érdeklődni 4 óra után. ; Eladó rövid, príma bécsi zongora. Ma-, dách u. 18., középső, csengő, I özvegyasszony vagyok, I keresek egy olyan társnőt, aki szintén egyedül van — nagyobb lakással rendelkezik, bonra a városban. Anyagiakkal hozzájá­rulnék. „Igen rossz egyedül” jeligére Sal­lai u. hirdetőbe. Belváros szívében 4 szoba összkomfortos családi ház beköltöz­hetően eladó. Tele-. fora 16-97.---------I E lcserélném komlói 1 szobás összkomfortos távfűtéses lakásom 2 szobásra. Kom’ó, Al­kotmány m_28., Í6zt 1. j Megvételre keresünk! Pécsett 2 szobás, kérj tes házat 100 000 kp. és OTP átvállalás. „Sürgős 1906” Jeligé-, re Sallaiu. hirdetőbe.. Elveszett piros pénz-' tárca. Becsületes meg­találója kellő jutalom ban részesül. Zimmer, Komló. Biztosító. | Gimnazista fiam mel-j lé matematikából hist-' ruktort keresek. Le­veleket „Tanár 1898” , jeligére Sallai u. hir-! értőbe.___________ Üjtneesekaljai garzon lakásomat elcserél­ném városi PIK gar­zonira], ércbányásszal. „Garzon 1895” jel­igére Sallai u. hirde­tőbe. ___________ 3 szoba összkomfortos,' kertes családi ház azonnal beköltőzhe-; tőén eladó. Pécs,; Vince u. 18. se.1 Autó­kárpit és belső kocsitisztítás TEMPO KSZ Pécs, Tettye u. 15. Jó állapotban lévő kettő szoba és kony­habútor, olajboyler ol csőin eladó. Petries, Komlóf Gorkij u. 22. Asztalos szakmával rendelkező f iatalem- j bér öt évi gyakorlattal clhelyezkedne. Mit-! termayer József, Pécs,1 Rudas László u. 14. j Szoba, konyhás lakást! adok idős személynek és életjáradekot fize-1 tek, készpénzért. „De-! cember 1” jeligére Sáli lai u. hirdetőbe. Magaslati úton épülő- ‘ félben, lévő társasház­ban egy két és félszo­bás lakás előnyös fel-1 tételek mellett eladó.1 Érdeklődők cím ükét, „1966 májusi beköl­tözés” jeligére Sallai u. hirdetőbe adják 1*. Garázs kiadó. Hunyadi János u. 64/a. n. 6. Tel.: 43-12. Ecserélném szoba kony ha, él ér,kamra, fahá­zas főbérleti lakásom hasonlóra. Major u. 17. Gyimesi. E’köHósé» miatt 2 db dunyha, 1 db nagymé­retű sötét ágynemű - tartó, 1 db 2,5 m-es függöny tartó fából és nagyméretű gyermek­ágy eladó. Vitéz u. 6. sz. alatt. Z hl. szőlőprés eladó. Fábián Béla u. 6. sz. Isten kútoál. Dohányszínű dupla rö­kamié, üveglapos viráfj állvány, kerek asztal' ebédlőszőnyeg olcsón el adó. Pécs Hl. kér. 39- es Dandár u. 11. III. Ih. I. em. 2. du. 5-től. Fers. Síp­n an tol ás (84,— Ft), vírágültetés. locsolás stb. (10,— Ft-tól). TEMPÓ KSZ. Megbízások felvé­tele a köztemető kápolnájának rak­tárában. Nyitva hétköz­nap 7—17 óráig, vasárnap 10—16 óráig. Opel Rekord 1958. sür­gősen eladó. Pécs, Brassó u. 1. autófé­nyezőnél az udvarban. Bözondorfc/r gyakorló zongora eladó. Alkot­mány u. 71. Jó állapotban lévő Pannónia eladó. Pécs, István u. 44. Szngmentes étkezési burgonya mázsánként 250 Ft-os áron és ipa­ri burgonya mázsán­ként 120 Ft-os áron kapható az Egerági Termelőszövetkezetinél. Különbé járatú bútoro­zott szoba azonnal ki­adó. Pécs III. Leven­dula _u^ 21. 2 db. 15 éves-pálma eladó, öz u. ll. sz. Elcserélném belvárosi nagyméretű kétszoba összkomfortos lakáso­mat belvárosi egyszoba összkomfortért. Városi Tanácsi Oktatásügyi dolgozóval. Garázsle­hetőség van. „Tanár” jeligére a Jókai úti hirdetőbe. _____________ V észéit Világos és sö­tét hármasszekrényt, varlabútort, rökamiét, sezlont, televízió-asz­talt, szekrényt, aszta­lokat, konyhagarnitú­rát, fehérmárványt, pámásszéket, heverő- ket és egyéb modern bútorokat, kályhákat. Bárány, Hal tér 1. . i 4C2 Moszkvics eladó. Cím: Pécsbányatelep, Kórház u. 3. Diákok korrepetálását vállalom. „Egyetemis­ta lány” Jeligére a Jó- kai úti hirdetőbe. Tükrös háromajtós fe­hér szekrény eladó. Leonardo da Vinci u.| 4. I. em. egy csenge-j tés. Eladók hálógarnitú-i rák, konyhabútorok, sezlomok, egy és kétsze mély es rökamiék, Len­gyel új garnitúra, süly lyeszthetős Singer és Pannónia varrógépek, újszerű állapotban pár ná.?,székek, modern fo­telek, minden színben. Virágállvány, gyermek kád olcsón. Bárány-. oái, H«1 tőr x. 1 DUNANTÜLJ NAPLÓ A Magyar Szocialista Munkáspárt Baranya megyei Bizottsága és a megyei tanács lapja. Főszerkesztő: Vasvári Ferenc. Szerkesztőség: Pécs. Hunyadi út 11 Fel.: 15-32. 15-33. *1-60. 26-22. 60-11 Belpolitikai rovat: 81-68. Kiadja: a Baranya megyei Laokiadő Vállalat Felelős kiadó: Braun Károly Kiadóhivatal- Pécs. Hunyadi út n Tel.: 15-32. 15-33. **1-60. 26-22 60-11. PÉCSI SZIKRA NYOMDA °écs. Munkácsy Mihály u 10 sz ___Felelős vezető- Melles Rezső T erjeszti a Magyar Posta Előfizethető a helyi oostahivatalok- nál és kézbesítőknél. Előfizetési díj 1 hónapra 12,— Ft. Indexszám: 25 0H» HALÁLOZÁS Fájdalommal tudatjuk, hogy ÖZV. POMOZI LA- JOSNÉ 55 éves korában, rövid szenvedés után el­hunyt. Temetése október 9-én 12 órakor lesz a pé­csi köztemetőben. A gyá­szoló Lantos család. Fájdalomtól megtört szív­vel tudatjuk, hogy drága, jó feleségem, leányom, GALLÓ JANOSNÉ Molnár Mária türelemmel viselt, hosszú szenvedés után el­hunyt. Temetése október 8-án, pénteken fél 1 óra- I kor lesz. Gyászoló férje, édesanyja. i Fájdalomtól megtört szív­vel tudatjuk, hogy szere­tett testvérünk, sógornőnk, nagynénink, ZIMÁN MARIA 46 éves korában elhunyt. Temetése október ó-án, pénteken 1 órakor lesz a központi temetőben. Gyá­szoló testvérei. Fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett férjem, test­vérünk és rokonunk, VÖ­RÖS ANTAL festő, 73 éves korában hosszú, de türe­lemmel viselt szenvedés után október 5-én, csende­sen elhunyt. Temetése ok­tóber 8-án, pénteken fél 2 órakor lesz a központi te­metőben. Gyászoló felesé­ge, testvérei és rokonai. köszönetnyilvánítás Köszönetét mondunk mind­azoknak, akik szeretett halottunk, BATTYÁNYI MÁRIA temetésén megje­lentek, koszorúkkal, virá­gokkal és egyéb módon részvétüknek kifejezést ad­tak. — Külön is nyilvánít­juk köszönetünket a sás- di járásbíróság dolgozói­nak. a gyászoló Battyányi és Tatay család. Köszönetét mondunk mind­azoknak, akik szeretett ha­lottunk, SÁNDOR LAJOS temetésén megjelentek, ko­szorúk és virágok küldé­sével fájdalmunkat enyhí­teni igyekeztek. A gyászoló család. Köszönetét mondunk a 12. AKÖV vezetőségének, Bartók Béla énekkarának, szakszervezetének, párt- és KISZ-szervezetének és dol­gozóinak, a Pécsi Orvostu­dományi Egyetem gazdasá­gi igazgatóságának mosó- üzemi dolgozóinak, r*árí- szervezetének és szakszer­vezetének, a Janus Gim­názium és a IV. d. osztály­nak, a Jókai u. Általános Iskolának és a VII. a. osz­tálynak, a ház lakóinak, valamint mindazon isme­rősöknek és jóbaráloknuk. kik felejthetetlen halot­tunk, NÉMETH 1ÖZS™' temetésén koszorúk és v4- rágok küldésével f áí dó­munkat enyhíteni igyekez­tek. A gyászoló család. Elcserélném 2 szoba -f személyzeti ossz kom for tos Pécs belvárosi la­kásomat hasonló bu­dapestire. Ajánlatokat Molnár, Batthyány u. 4. Szamócapalánta seraga’ Mosógépet félévi j -Sengaraa 1 Ft/db Min állással, gyorsan, s: desszertekre kötészeti szerűen javítjuk. I anyagok kaphatók, vács gépműhely, í Zöld Ignácz, Sárke- kóczi u. 4S. Te'ei resztúr. ! 26-48. Egy új állapotban lévő 250 kem-es Panmomia eladó. Báránytető, Ma kai u. 20. 5-én este 8-10 óra kö­zött a Katalin utcától Bárány tetőig elvesz­tettem igazolványai­mat. Kérem a becsüle­tes megtalálót, juta­lom ellenében adja le Makai n. 20. sz. alatt,] Figyelem! Gyökeres szölőoltványok, lugas- gyűjtemények kifogás­talan minőségben őszi szállításra kaphatók. Vallskó László Aba- sár, Üjszőlőtelép 775. Zöldes árnyalatú ,,eo- zin vázát keresek. Cí­meket a kis dóba kérek szombat délig. Jelige ..400-500 Ft.” Albérleti szobába diák társat keresek Magas­lati útoa. Tét: 44-67. 130 fajta csodaszép ró­zsatő uídorráwflímbói a szállítást okt. 1-éu megkezdem M^r ke­léseket még elfogadok. Kérje díjtalan árjegy­zékemet, Gar '»Trvö’sry rózsakertészeff. Békés megye, Gádoros. ^ TJH A KÖLCSÖNZŐ Menyasszony] és koszo rúsláray rubakülönle- gességek alakra iga­zítva. Megye u. 4. (Széchenyi témájú ♦

Next

/
Oldalképek
Tartalom