Dunántúli Napló, 1965. május (22. évfolyam, 102-126. szám)

1965-05-11 / 109. szám

1965. MÁJUö 11. 6 napló • a mg­sport sport Sikeresen szerepeltek NB I-es csapataink |é mérkőzésen győzőit a Pécsi Dózsa Pécsi Dózsa—Újpesti Dózsa 1:0. Piramis a pályán. — Winternitz Ferenc felv. Már az előmérkőzés félidejére megtelt a PVSK stadionja.. Nem­csak Pécsről, de vidékről is igen sokan voltak kíváncsiak a Pécsi Dózsa—Újpesti Dózsa mérkőzésre. Újpestről különvonat hozta a szur­kolókat. Jól indult a műsor, a pé­csi tartalékok imponáló játékkal, biztosan győzték le az újpestieket. Több, mint 17 ezer néző előtt kez­dődött el a találkozó. Lendületes pécsi támadásokkal indult a já­ték. Lung kapusnak gyakran akadt védeni valója. A helyzetek alapján akár kétgólos vezetésre is szert tehettek volna a pécsiek, de a lövések elkerülték az újpes­tiek kapuját. Futballoztak a pé­csiek, „tették” a labdát. A 14. percben már az ötödik szöglet je­lezte a pécsiek fölényét. A fél­idő második részében feljöttek az újpestiek is, a nagy iram némi­leg csökkent, a nagyszámú néző­sereg azonban változatlanul nagy érdeklődéssel kísérte a csapatok vetélkedését. A pécsiek? jól semle­gesítették a vendégek gólzsákját, a válogatott Benét. Göröcs és Ku- harszki, az újpestiek két össze­kötője vezetett néhány támadást, de ezeket rendre hárította a pécsi védelem. Döntetlen az 1MB III. rangadóján PEAC - Ércbányász SC 0:0 — Még egyszer sem sikerült a PEAC ellen győznünk — magya­rázta dr. Sáfrány János, az Érc­bányász SC labdarúgó-szakosztá­lyának egyik vezetője az NB ÜL pécsi rangadója előtt. Nos. ez alkalommal sem sike­rült nyerni a bányászoknak. Sőt, a játék képe alapján az egyetemis­ták közelebb álltak a két pont megszerzéséhez. Az Egyetemi Tor­nacsarnok melletti pályán még soha nem voltak ilyen sokan. Nagy számú nézősereg, közel két­ezren figyelték a nagyszerű játé­kot a szépen rendbehozott egye­temi sporttelepen. Nos, bizonyos vonatkozásban a nézők csalódtak. A várt jó játék és a gólok el­maradtak. Kilencven percen ke­resztül nagy taktikai harc folyt. Az egyetemistáknak sikerült ki­kapcsolniuk a játékból az Ércbá­nyászok kulcsembereit, Rákóczi Pécsit fogta, Kalász Kovács Lászlóra vigyázott. Pétiké pedig Kakuszit zavarta. Az egyetemisták taktikája ki­zökkentette megszokott játékából az Ércbányász SC-t. Jóformán alig jelentettek veszélyt a PEAC ka­pujára a Bányász csatárai. A mér­kőzés nagy része mezőnyjátékkal telt el. Az első félidőben széllel Eredmények — maidén A Pécsi Sportiskola vasárnap délelőtt a Leöwey Gimnáziumban a pécsi, kaposvári és a Budapesti Honvéd versenyzőinek részvételé­vel országos in. osztályú kard- vívó-versenyt rendezett. A jó ren­dezésben lebonyolított verseny színvonalas mérkőzéseket és PE- AC-győzelmet hozott. Eredmé­nyek: 1. Gáts (PEAC) 8 győzelem, 2. Kovács (PEAC) 7, 3. Bodor (Pécsi Sportiskola) 5, 4. Naszály! (Bp. Honvéd) 4 gy., 5. Fehér Jó­zsef (Pécsi Sportiskola) 4 gy., 6. Kovács (Kaposvári Vasutas) 3 győzelem. * A birkózók kiválasztó verse­nyének eredményei: 16 évesek szabadfogásban: Magyar, Bólyás, Papp. Penács és Tamácsi (PVSK), Varga (Szekszárd). Pontverseny: 1. PVSK 25, 2. Szekszárd 8, 3. Pécsi Kinizsi 4. 17 évesek, szabad­fogásban : Mártonfalvi, Lipóth, Vass, Tóthpál, Kónya (PVSK), Kiss (Pécsi Kinizsi), Horváth, Baráth (Pécsi Bányász), Durmics (Sziget­vár. Pontverseny: 1. PVSK 29, 2. Pécsi Kinizsi 11, 3. Pécsi Bányász 10. * A BTC női tekézől újabb győ­zelmet arattak az NB I-ben. BTC —MAVÁG 5:3. A teke NB II. ered menyei: Pécsi Bányász—Pécsi BTC 6:2, Herendi Építők—Pécsi Szikra 6:2. A pécsi rangadón meg leoetésre vereséget szenvedett a oálvaválasztó BTC. A Szikra sem bírt otthonában a Herendi Épí­tőkkel. * Az amerikai Randy Matson, aki kilenc nappal ezelőtt 21.05-re javította a súlylökés világcsúcsát, a texasi College Stadionban 21.51- et dobott. Matson új fantasztikus világrekordját nagyszerű sorozata közben érte el, s még egy 21.12- es dobással is túlszárnyalta előző csúcsát. A kiváló versenyző 35 nap alatt 83 centit javított régi csúcsán. * A zágrábi nemzetközi sakkver- s»nyen az előző fordulóban füg­gő* *'"-» maradt Portisch—Filip játsz ma döntetlenül ért véget. Az i,4oJsó fordulóban Antosin—Por­tisch döntetlen, Petroszj an—Gri­gories i:o. A verseny végeredmé­nye. 1—2. Ivkov (jugoszláv) és KÉZIT,ABDA NB I., NB H. Komlón nyertek a Bányász­kézilabdázók NB I. női mérkőzés: Pécsi Bá_ nyász—Győri Textiles 9:5 (3:2), Komló. NB I. férfimérkőzések: Pécsi Bányász—Győri Textileá 19:15 (7:8). Komló, Újpesti Dózsa— Pécsi Dózsa 22:21 (15:9), Újpest. NB II. férficsapatok: Komlói Bá­nyász—Simontornya 29:20. Komló, Tatabányai Bányász—Pécsi Ércbá­nyász 14:11. Pécs. Női csapatok: Pécsi Építők—Dunaújváros 4:4. Pécs. Pécsi Vörös Meteor—Pápa 5:5, Pécs, Uhlman (NDK) 13.5 pont, 3. Pet­roszjan (szovjet) 12.5, 4—5. Por­tisch (magyar) és Parma (jugo­szláv) 12, 6. Bronstein (szovjet) 11.5 pont. A Magyar Népköztársasági Ku­páért versenyeztek a cselgáncso- zók. A Budapesten 16 egyesület 87 versenyzőjének részvételével megtartott viadalon az ifjúságiak 70 kilogrammos súlycsoportjában a PVSK versenyzője Schildmayer, a harmadik helyen végzett. •Ss Befejeződtek Szófiában a nem­zetközi kosárlabda torna küzdel­mei. A magyar csapat, melyben Gyurasits István, a PVSK játéko­sa is szerepelt, erősen mérsékelt teljesítménnyel az ötödik helyet szerezte meg. Utolsó mérkőzésén a magyar együttes 74:68 arányú vereséget szenvedett. * Labdarúgó NB I. tartalékbajnok­ság: Pécsi Dózsa—Újpesti Dózsa 5:2, MTK—Komló 6:2, Szeged— Csepel 2:0, FTC—Salgótarján 3:1, Dorog—Ózd 2:0, Tatabánya—Bp. Honvéd 5:4. hátban az Ércbányász kezdeménye­zett többet, szünet után széltől támogatva az egyetemisták irá­nyították a játékot, de csak egy­két szép lövésre futotta a PEAC csatárok erejéből. Bartal és Fe­kete erősen mérsékelt formát árult el, egyszer sem sikerült be­venniük az Ércbányász kapuját. A 0:0 arányú végeredmény a két csapat védelmét dicséri. A PEAC-nál is, és az Ércbányásznál is a védőjátékosok teljesítménye emelkedett ki. Az Egyetemisták közül a mezőny egyik legjobb­jának Tüske bizonyult, aki új sze­repkörben a balhátvéd posztján is nagyszerűen játszott. De a ve­terán Rákóczi és a fiatal Kalász is kiemelkedett a mezőnyből, Az Ércbányászoknál Laki kapusnak nem egy védése volt, mellette Polgár nagyvonalú középhátvéd játéka vonta magára a figyelmet. Csapatösszeállítások: PEAC: Szűcs — Bolla, Kresz, Tüske — Kalász, Pétiké — Márton, Bartal, Fekete, Kovács, Rákóczi. Fdző: Bolla Fe­renc. Ércbányász' SC: Laki — Kercza, Polgár, Balázs — Fekete, Garbacz — Vojtek, Pécsi, Ko­vács I, Kakuszi, Kovács II. Edző: Kállai Lipót — hi — TOTÓ 1. Tatabánya—Bp. Honvéd 2. Pécs—U. Dózsa 3. özd—Dorog 4. Szeged—Csepel 5. MTK—Komló 6. Budafok—Oroszlány 7. Nyíregyh.—G.-MAVAC} 8. Pénzügy.—SZMTE 9. Nagybátony—D. Honv. 10. Kecskemét—Bp. Előre 11. Bologna—Milan 12. Catania—Torino 13. Lazio—Sampdoria +1 14. Bari—Lecce 1 1:0 1 1:0 1 2:0 2 0:3 2 1:3 X 0:0 2 2:3 2 0:1 X 1:1 1 3:0 2 0:2 X 1:1 1 2:0 2 2:3 A PVSK nyerte az atlétikai ügyességi csapatbajnokság pontversenyét Szombaton és vasárnap a PVSK­pályán rendezték a megyei ügyes­ségi csapatbajnokságok mindig nagy érdeklődéssel kísért verse­nyeit. A tavaly óta — Cementipari at­létákkal — megerősített PVSK fö­lénye nyolc bajnokságban dom­borodott ki. A dózsások csupán rúdugró bajnokságukat tudták megvédeni, míg a PEAC-lányok, Tóth dr. jó dobásával, a női súly­csapat megnyerésével vigasztalód­tak. A sportiskolás lányok biz­tosan nyerték a két ugrószámot, a komlóiak a diszkoszvetést. Alighanem az idény elejének tudható be, hogy 13 bajnokságból csupán hat versenyszámban értek el job beredményt a győztes csa­patok, míg hétben & tavalyinál gyengébb eredménnyel lehetett bajnokságot nyerni. A résztvevő csapatok száma Is kevesebb volt a tavalyinál. A ren­dezés simán ment, csupán a férfi gerelyhajítás húzódott el szom­baton a besötétedésig. Férfi pontverseny: PVSK 57, Dózsa 33, Postás 28, PEAC 19, Komló 18. Női pontverseny: Sport iskola 31, PEAC 26, Komló 23, PVSK 17, Dózsa 8. Az összetett pontversenyben: 1. PVSK 74, 2. PEAC 45, 3. Dózsa 41, 4. Komló 41 ponttal. Az egyes számok győztesei és a jobb eredmények: férfiak: súlylö­kés: PVSK 11.88 m átlag. Disz-. kosz: PVSK 35.86 m átlag. Kala­pácsvetés: PVSK 40.46 m átlag. (Lovász 57.75 m). Gerelyha jítás: PVSK 58.84 m átlag (Lukács 63.66 m, Kellermayer 63.26 m). Távol­ugrás: PVSK 592.4 cm átlag (Má- tis 642, Litz 637 cm). Magasugrás: PVSK 168.8 cm átlag (Gábor 180 cm). Hármasugrás: Dózsa 330 cm átlag (Perlaki 380 cm). Nők: súly­lökés: PEAC 888 cm átlag (Tóth dr. 12.09 m). Diszkoszvetés: Komló 28.42 m átlag (Nikolauszné 35.49, Marosits 34.81 m). Ger el y hajítás: PVSK 26.26 m (Lukácsné 45.80). Magasugrás: Sportiskola 142.8 cm átlag (Jandala, Köves és Hetessy 147 cm). Távolugrás: Sportiskola 478 cm átlag (Köves 513, Jandala 496, Tóth dr. 495 cm). KOSÁRLABDA NB II. J Kettős PEAC-gy őzelem Női csapatok: PVSK—Vasas Izzó 78:43 Pécs. PEAC—Betonútépítők. 68:42 Pécs. Szigetvár—SZEAC 69:54 Szeged, férfi csapatok: PEAC —Kistext 82 íi 6 Pécsi Bp. Spar­tacus—Pécsi Postás 64:63 Pécs. Pécsi Tanárképző Főiskola—Kis­kunfélegyháza 86$2i Kiskunfél­egyháza , Szünet után a sorozatos pécsi támadások az 54. percben góllá értek. Halasi szabadrúgását Györ- kő kapta, aki éles szögből lapo­san a jobb sarokba vágta a lab- dát. A pécsi lila-fehérek ügyesen játszottak, rugalmasan védekez­tek, de amikor lehetőség nyílott, volt erejük a támadások vezeté­sére is. így született Györkő gól­ja is. De lelkesedés és akarás te­rén is felülmúlták a hazaiak a vendégeket. Az újpestiek nem ad­ták fel a küzdelmet, a pécsiek azonban tartani tudtak egygólos vezetésüket, a pécsi együttes rá­szolgált a győzelemre, mert nem­csak felnőtt nagynevű ellenfelé­hez, de túl is szárnyalta. A pé­csi csapat győzelmével az előkelő negyedik helyre került a bajnoki táblázaton. — Az eredménnyel elégedettek vagyunk, de a fiúk játéka azon­ban nem mindig elégített ki ben­nünket — mondotta Szekeres Ambrus, a szakosztály intézője a mérkőzés után. Egy_két játéko­sunknál a fáradtság jelei mutat­koztak. őszintén mondva, nem számítottunk arra, hogy az új­pestiek ilyen jól hírják a máso­dik félidőt is. Kedden délután in­dulunk társasgépkocsival Dorogra szerdai mérkőzésünk színhelyére 25 játékossal. Egy-két helyen va­lószínűleg megváltozik a csapat összeállítása, néhány játékost pi­hentetni fogunk. Ezt könnyen megtehetjük, hisz a tartalékcsa­pat csatársora nagyszerűen ját­szott. Reméljük, Dorogon is si- ekrül egy pontot szereznünk. Az NB I. táblázatán a vasárna­pi forluló után nagy a tömörülés. A Honvéd vereségével a kispes­tiek előnye egv pontra csökkent a Ferencváros előtt. A harmadik he lyezett Újpesti Dózsa és a 10. he­lyen álló Salgótarjáni Bányász között mindössze két pont kü­lönbség van, de szoros a mezőny a táblázat alsó felében is. Igen érdekes, izgalmas «tűzdelnie? gér a labdarúgó NB I. további mérkő- '.éssorozata ... — ni — A határtalan lelkesedés diadala Komló—MTK 3:1 (1:1) Itt ahogy egy nagy-nagy sport­szenzációról szoktak beszélni. Komlón úgy tárgyaltak vasárnap délután és még tegnap is a Bá­nyász fővárosi győzelméről. Az emberek kimentek az utcára, és egymástól kérdezték: „Hallottad. 3:i-re nyertünk az MTK ellen?” Sokan így vélekedtek: „Alig le­het elképzelni, hogy éppen Pest­ről hoztuk el a két bajnoki pon­tot.” Márpedig megtörtént: A kék- fehér együttes felborítva minden papírformát, minden számítást — még a legvérmesebb reményeket is túlszárnyalva — nagyszerű si­kerrel tért haza. Érthető, hogy a sportemberek még ma is szívesen beszélnek a mérkőzésről. Mit mond erről a találkozó egyik szemtanúja. Kovács Árpád szak­osztályvezetőségi tag? — Három fontosabb momentum vitte diadalra a komlói színeket. Az egyik a kulcsemberek kikap­csolása, a másik a gyors csatár­játék, a harmadik a határtalan lelkesedés. A taktikánk az volt, hogy a ragyogó formában lévő, kitűnően előkészítő Nagy Pistát lehetőleg teljesen semlegesítsük. Ezt a feladatot Pataki I. Rónaival felváltva végrehajtotta, mégpedig kitünően. Szó szoros értelemben rendszerint ellopták tőle a lab- dát. Elől Csordás árnyékként őriz­te Bödört. A csatársor ezúttal gyorsan, ötletesen szőtte támadá­sait. Garai talán élete legjobb formáját hozta. Lutzczal együtt állandó veszélyt jelentett La nej­kor kapujára. A példás küzdő- szellemről külön kell szólnom. Nem volt elveszett labda s ez eredményezte azt. hogy a mérkő­zés nagyobb részében döntő fö­lényt harcoltunk ki. Azt hiszem, nem túlzóm, de megérdemelten nyertünk még ilyen arányban is. A komlóiak legközelebb május 30-án Ózdon. az egyik legnagyobb rivális ellen lépnek pályára ® bajnoki pontokért. Eredetileg úgy volt. hogy a szerdai fordulóra ki­sorsolt Komló—Ferencváros mér­kőzést a pályaválasztó jog fel­cserélésével kedden játsszák le a népstadionban. A Ferencváros azonban a csütörtöki Bilbao mér­kőzés miatt a bajnoki találkozó elhalasztását kérte. amihez az MLSZ hozzájárult. így tehát ked­den nem lesz bajnoki mérkőzése a Komlói Bányásznak. V. I. Mérkőzésről mérkőzésre Labdarúgó NB I. Pécsi Dózsa—Ojpestl Dózsa 1:0 (0:0). Pécs. 17 000 néző, vezette: Zsolt (Szabó S., Magyar Z.). Pécs: Rapp — Hernádi. Móricz, Csupák — Vajda, Halasi — Gór, Györkő, Dunai dr. Csicsmann, Kincses. Edző: Orczifalvi István. Újpesti Dózsa: Lung — Káposzta, Csor­dás, Sóvári — Nagy, Noskó — Színi, Göröcs, Bene, Kuharszki, Zámbó. Edző: Szusza Ferenc. Góllövő: Györkő. Szögletarány: 10:4 (6:2) a Pécsi Dózsa javára. Kiállítva: Kuharszki a 84. perc­ben. Jók: Móricz. Halasi, Györkő. Csicsmann, Illetve Lung, Káposz­ta, Göröcs. Komló—MTK 3:1 (1:1). Népsta­dion, 15 000 néző, vezette: Bállá Gy. (Borzási. Vadas Gy.). Komló: Kiss — Komlói, Józsa, Jerabek — Sós, Csordás — Garai, Rónai, Lutz, Pataki I, Szigeti. Edző: Czi- bulka Mihály dr. MTK: Lancz- kor — Készét Dunai, Varga — Nagy, Kovács — Major, Bödör, Halácsi, Kúti, Héger. Edző: La­kat Károly. Góllövők: Kúti, Ró­nai, Garat Garai. Szögletarány: 115 (7:4) az MTK javáVa. Jók: Kis, Józsa, Sós. Garai, Rónai, il­letve Varga, Nagy és Bödör. Csepel—Szeged 3:0. Ózd—Dorog 2:0, Ferencváros—Salgótarján 5:0, Tatabánya—Honvéd 1:0. az NB i. Állasa 1. Bp. Honvéd 8 5 2 1 17: 5 12 2. FTC 8 4 3 1 16: 9 11 3. Ü. Dózsa 8 5 — 3 19:10 10 4. Pécs 9 4 2 3 8: 6 10 5. Győr 8 4 2 2 9: 7 10 6. Csepel 10 4 2 4 14:13 10 7. Tatabánya 9 3 4 2 8: 9 10 8. Vasas 8 3 3 2 14: 8 9 9. MTK 9 3 3 3 11:11 9 10. SBTC 9 4 6 2 8:12 8 11. Komló 9 3 — 6 8:14 6 12. özd 9 2 2 5 10:20 6 13. Szeged 9 2 2 5 6:14 6 14. Dorog ( 9 1 3 5 6:16 5 Labdarúgó NB I/B Dunaújvárosi Kohász—Szombat­hely! Haladás 1:0, Jászberény— III. kér. 1:0, Diósgyőr—Miskolc 1:0, BVSC—Debrecen 1:0, Buda­fok—Oroszlány 0:0, Győri MÁV DAC—Vörös Meteor Egyetértés 0:0, Székesfehérvár—Szállítók 0:0, Ganz MA VÁG—Nyíregyháza 3:2. Az élcsoport állása: 1. Diósgyőr 14, 2. Egyetértés 13, 3. Oroszlány 11 ponttal. Labdarúgó NB II. Pécsi VSK—Fővárosi Autóbusz 2:1 (1:0). Kispest. Lehel u., 500 néző. Vezette: Szkokán. PVSK: Markó — Hámort MohácsL Hor­váth — Márton, Pecze — Bér­ezést Mihácst csányl, Freppán, Gáspár. Edző: Krivanek Vilmos. Autóbusz: Rothermel — Varsányi Merényi, Póllk — Szép. Bohus — Gyenes dr.. Lepsényt Mezei L Gregor, Mezei II. Edző: Kiss Jenő. Góllövök: Márton 2, illetve Gre­gor. Jók: Markó, Mohácsi, Már­ton, illetve Varsányi Bohus, Gye­nes dr. Várpalotai Bányász—Pécsi BTc 2:0 (0:0). Pécs, 500 néző, vezette: Besenyel. Várpalota: Palotai — Süke, Horváth, Szabó — Kara, Orbán n — Kisbej, Orbán I, Lakinger, Vékony, Müller. Edző: Terbe Benjamin. PBTC; Seres — Keidl, Bárácz, Torok — Radó, Varga — Bencsik, Harsányt Czu- kor, Hauschl, Oskó. Edző: Dara János. Góllövők: Vékony. Müller. Jók: Orbán I, Orbán n, Horváth, Müller, illetve Keidl, Bárácz. Győri Dózsa—Pécsi Bányász 1:1 (1:0). Győr, 400 néző, vezette: Ha­lász. Győr: Halasi — Egyházi, Csejtet Nagy — Szabó, Szarka — Búrt, Gábor. Pió. Orosz, Vígh. Edző: Kovács Imre. Pécs: Lukács — Bárány. Farkas, Lombosl — Kohlmann. Kása — Györkő, Lo­vász, Opova, Koch, Selymes. Edző: Kertész Tibor. Góllövők: Burl, Koch. Jók: Egyházi. Csej- tei. Nagy, Pló, illetve Lukács, Farkas, Kohlmann. Mosonmagyaróvár—Kaposvári Ki­nizsi 3:1, Pápai Textiles—Zala­egerszegi Dózsa 2:1, Zalaegerszegi TE—Láng SK 3:1, Ikarus—Kapos­vári Honvéd 2:1, Budai Spartacus —Veszprémi Haladás 2:0, Eszter­gom—Székesfehérvár 0:0. AZ NB n. ALLASA: Nyugati csoport 1. Kap. Honvéd 10 7 1 S ISA 15 2. Pécsi VSK 10 6 2 2 16:8 14 3. Szf. MÁV 10 s 4 1 12:8 14 4. Várpalota 10 6 1 3 235 13 5. Esztergom 10 3 7 — 14:7 13 6. Autóbusz 10 5 2 3 19:15 12 7. Ikarus 10 4 4 2 15:15 12 8. Budai Sp. 10 4 3 3 13:10 11 9. Pápa 10 4 3 3 12:10 11 10. K. Kinizsi 10 5 1 4 20:18 11 11. Mosonm. 10 5 1 4 16:15 11 12. Z. Dózsa 10 3 2 5 13:15 8 13. ZTE 10 2 4 4 8:13 8 14. Veszprém 10 1 4 * 10:12 6 15. P. Bányász 10 1 4 5 7:15 6 16. Láng 10 1 3 6 6:18 5 17. Győri Dózsa 10 1 S 6 6:18 5 18. Pécsi BTc 10 — 5 5 4:19 5 Keleti csoport: Szolnoki MÁV— Békéscsabai Előre 4:1, Szolnoki MTE—Pénzügyőr ld>. Gyulai ME- DOSZ—Martfű 2:0, Kistext—Bor­sodi Bányász 0:0, Vasas Izzó— Klsterenyei Bányász 1:1, Egri Dózsa—Szegedi Vasutas 1:1, Nagy- bátonyl Bányász—Debreceni Hon­véd 1:1, Kecskeméti Dózsa—Bp. Előre 3:0. Az élcsoport állása: 1. Eger 15, 2. Kecskemét 15, 3. Bp. Spartacus 14 ponttal. Labdarúgó NB III. Keszthelyi Haladás—Lovászi Bá­nyász 0:1 (0:0), 600 néző. Szek­szárdi Dózsa—Mohácsi TE 0:0, 300 néző. A 65. percben Tárnok (Szekszárd) kiállítva. Nagykanizsai Bányász—Siófoki Bányász 3:2 (2:0). 1000 néző. Sárbogárdi Petőfi — Nagykanizsai Dózsa 1:3 (1:2). 800 néző. Dombóvári VSE—Dombóvári Spartacus 2:0 (1:0), 1500 néző. A 42. percben Marosi (Spartacus) ki­állítva. Nagymányoki Brikett SK —Kaposvári Vasas MTE 3:3 (0:3); 500 néző, Pécsi EAC—Pécsi Érc­bányász Od), 2000 néző. AZ NB m. ALLASA Keleti csoport; Szolnoki mAv-* 1. P. Srcb. SC 8 8 1 1 20:6 13 2. Siófok 8 6 — 2 15:7 12 3. Dombóv. VSE 8 5 1 2 17:12 11 4. Nagyk. VTE 8 5 1 2 12:9 11 5. Nagyk. p. 8 4 2 2 14:6 10 6. PEAC 8 3 4 1 14:7 10 7. Szeksz. D, 8 3 2 3 6:6 8 6. Nagymányok 8 3 1 4 17:19 7 9. Mohácsi TE 8 3 1 4 75 7 10. Kap. V. MTE 8 3 1 4 11:13 7 11. Baja 8 3 1 4 8:10 7 12. Nagyk. B. 8 1 3 4 10:16 5 13. Dombóv. Sp. 8 1 3 4 6:11 5 14. Keszthely 8 3 1 5 7:13 5 15. Lovászi 8 2 1 5 7:17 5 16. Sárbogárd 8 2 1 5 8:19 5 Megyei bajnokság Szigetvár—pécsszaboles 3:1 (2:0) Mozsgó, P. Vasas—Hidas 1:0 (1:0) Hidas, P. Kinizsi—Bóly 5:1 (3:1) Bóly. P. Dinamó—P. Előre 3:1 (1:1) Postás pálya. Siklós—P. Pos­tás 4:0 (4:0) Siklós, Mágocs—Vasas I. Bányász 2:0 (0:0) Mágocs, P. Helyilpari—P. Szikra 2:0 (1:0) He­lyiipari pálya. Porcelángyár— Lánycsók 2:0 (0:0) Lánycsók. A MEGYEBAJNOKSAG ALLASA 1. P. Helyiipari 8 6 2- 19:5 14 2. P. Vasas 8 5 3 11:3 13 3. P. Kinizsi 8 5 2 1 17:6 12 4. Siklós 8 4 2 2 24:14 ’0 5. P. Dinamó 8 5 3 12:9 10 6. P. Porcelángy. 8 3. 2 3 14:11 8 7. Mágocs 8 3 2 3 12:12 8 8. Vasas I. Bány. 8 2 3 3 13:13 7 9 Hidas 8 2 3 3 12^14 7 10. P. Előre 8 3 1 4 8:12 7 11. Bóly 8 3 5 13:17 6 12. Pécsszaboles 8 3 5 io:i6 6 13. P. Postás 8 2 2 4 6:16 6 14. Szigetvár 8 2 1 5 12:13 5 15. P. Szikra 8 1 3 4 7:16 5 16. Lánycsók 8 2 6 6:19 4 Bajnokságokkal tértek haza a serdülő tornászok Az __ országos serdülő-bajnokság döntőjében hét leány és négy fiú képviselte a pécsi tornát a ko­rábbi eredmények alapján. Ifjú tor-nászain^ szép eredményekkel tértek haza első igazán nagy ver­senyükről. A verseny rendkívül szoros volt. melyet az eredmények is igazol­nak. Leány egyéni összetettben Lőrincz Piroska holtverseny után került azonos pontszámmal a má­sodik helyre. Ugrásban Lőrincz bajnokságot nyert, talajon máso­dik lett. csakúgy mint gerendán. Csacskó gerendán a harmadik he­lyet szerezte meg, Pcgsgm szinte a nyert gerendagyakorlat végén rontott, s Így összetettben sem tudott helyen lenni. A BTC-lányok mind elsőéves serdülők. Ebben a korosztályban a korhatár alsó és felső határa között 4 év különbség van. Az első ^ szárnypróbálgatások tehát kitűnően sikerültek. A fiú ver­senyben a Sportiskolások indul­tak. Fenyvesi Jenő az összetett versenyben 0.15-dal szorult a ne­gyedik helyre úgy. hogy a helye­zetteket 0.05 választotta el egymás­tól. Korláton Fenyvesi bajnoksá­got nyert, nyújtón és gyűrűn má­sodik helyen végzett.

Next

/
Oldalképek
Tartalom